Está en la página 1de 6

FITXA DE L' ALUMNE

CURS:

Cognoms ___________________________________________Nom ________________________________________


Data de naixement ________________________________________________________________________________
Nom del pare ____________________________________Nom de la mare___________________________________
Domicili ________________________________________________________________________________________
Telfons _________________________________________________________________________________________
Altres dades d'inters ______________________________________________________________________________

Faltes d' assistncia:


MESOS
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Mar
Abril
Maig
Juny

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Mitjanes curs anterior:


Llengua catalana

Llengua castellana

Matemtiques

Medi

Proves de centre:
MATEMTIQUES
Bateries sumes
octubre

juny

Control de deures:
1r trim
2n trim
3r trim

Bateries restes
octubre

juny

LLENGUA
Problemes
octubre

juny

ACL
octubre

Paraules x minut
juny

octubre

juny

Avaluaci llengua catalana:


1 Avaluaci

2 Avaluaci

3 Avaluaci

Comprensi oral

Expressi oral

Velocitat lectora

Comprensi
lectora
Expressi escrita

Lletra i presentaci

Actitud

GLOBAL

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Avaluaci llengua castellana:


1 Avaluaci

2 Avaluaci

3 Avaluaci

Comprensi oral

Expressi oral

Velocitat lectora

Comprensi
lectora
Expressi escrita

Lletra i presentaci

Actitud

GLOBAL

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Avaluaci matemtiques:
1 Avaluaci

2 Avaluaci

3 Avaluaci

Clcul mental

Numeraci

Operacions

Problemes

Espai i forma

Actitud

GLOBAL

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Avaluaci Medi:
1 Avaluaci

2 Avaluaci

3 Avaluaci

Continguts

Observaci i
experimentaci
Participaci

Treball i
presentaci
Actitud

GLOBAL

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Altres ( comportament, relacions amb els companys...)