Está en la página 1de 1

NOM DE LACTIVITAT: Lgico de taps

CONTINGUT MATEMTIC: Treball de seriaci

CURS I CICLE: INFANTIL

INSTRUCCIONS: Necessitarem oueres grosses de cartr i taps de diferents colors i mides. Es pot jugar de diferents maneres: - El mestre dna la consigna als alumnes (tots vermells, blau i blanc, etc). I han de fer la seriaci correctament en louera. - Els nens reprodueixen lliurement una seriaci. - La mestra dna en una imatge el que han de reproduir en la ouera.

CAPACITATS: 5. 6 i 8