Está en la página 1de 16

1

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG -------------------------------------------------

TRN MNH QUANG

O V PHN TCH TRONG DRIVE TETS

LUN VN THC S K THUT

H NI 2011

M U

Hin nay, thng tin di ng v ang tr thnh mt ngnh pht trin nhanh nht v phc v cho con ngi hu hiu nht. p ng cc nhu cu cht lng v dch v ngy cng cao, thng tin di ng cng khng ngng c ci tin. Khi thng tin di ng pht trin th nhu cu ca con ngi i hi cht lng dch v ngy cng cao.
Trong bi cnh hi nhp ca nn kinh t quc t, s cnh tranh gia cc doanh nghip din ra ngy mt gay gt, c bit l trong lnh vc cng ngh thng tin v cc ng dng khoa hc k thut. Vin thng cng l mt trong cc ngnh c tc pht trin v tng trng nhanh nht. Vit Nam c 6 nh cung cp dch v di ng. ng vng v khng nh c thng hiu trn th trng, nh cung cp dch v khng ch quan tm n mt nh hng pht trin lu di, s thay i v t duy kinh doanh hay nhng pht kin t ph v mt cng ngh m iu quan trng nht l h phi quan tm n cht lng dch v bi l tiu ch h chim c tnh cm v s u i ca khch hng.

Nhng nm tr li y, cng ngh vin thng ang c pht trin kh mnh, c bit l th h 3G, v ang mang n cho ngi s dng nhiu dch v tin ch. Nhng bn cnh nhng dch v tin ch i hi phi c cht lng vng ph sng, t l cuc gi thnh cng do vy ci thin vn trn th vn o kim Drive Test cn phi thc hin ngay sau khi pht sng dch v n ngi dng. Hn na, qua Drive Test th khong ph sng c th c ci thin, dung lng m c m rng, hiu sut ca cht lng dch v v ti nguyn mng c nng cao, do cc mng s c vn hnh tin cy hn v kinh t hn. Lun vn i su vo nghin cu cc tham s KPIs (Key Performance Indicators) c bn v cch phn tch khi i o kim thc t ti trm. Vi nh hng nh vy, ni dung lun vn c b cc thnh 3 chng nh sau: Chng 1: Quy trnh Drive Test trong mng vin thng di ng. Chng 2: Vai tr ca KPIs (Key Performance Indicators) trong Drive Test v phn tch cc s liu trong KPIs. Chng 3: Phn tch cc kt qu o thc t.

Chng 1 QUY TRNH DRIVE TEST TRONG MNG VIN THNG DI NG 1.1. TI SAO PHI CHN DRIVE TEST

Trc khi a cc dch v vo s dng, a ti khch hng cn phi drive test cho cc trm m bo trm c lp t ng vi thit k ( nh gc ngng ng ten, loi v cao ng ten, cao ct, tn s). o RSCP v Ec/Io ca knh CPICH kim tra vng ph c p ng tiu chun t ra trong bn knh ph thit k hay khng. Kim tra xem dch v thoi, dch v hnh hot ng vi cht lng ra sao v m bo yu cu ca nh mng hay khng.
1.2. MT S TH TC CHUN B TRC TRONG QU TRNH DRIVE TEST

ng i Drive test phi c xc nh cn thn trc khi thc hin. Cc im sau phi c cn nhc khi ln k hoch o: Khong thi gian ti a cho mi cluster l 4h. s cuc gi theo yu cu c th cung cp mt s liu ng tin cy. Tc ca xe trong qu trnh di chuyn. ng i phi i c hng chnh ca Cells (hng bp sng chnh) xc nh bn knh ph sng ca cell. Nu o mt nhm cell th ng i phi bao gm tt c cc cell trong nhm. Tuy nhin ty theo a hnh thc t xy dng ng i cho ph hp. Nu c th ng i phi c ln k hoch c th i c handover c 2 chiu. t nht tt c cc tuyn ng chnh phi c o.

1.3 . NHNG LI CH V HN CH TRONG QU TRNH DRIVE TEST 1.3.1. Li ch ca Drive test

Ti to iu kin thu bao v quan im cht lng dch v mng QoS. Php o cn c thng nht bng nhng h thng thng tin di ng t tiu chun. Cung cp so snh cht lng gia cc nh khai thc mng khc nhau. Qua php o cho php cc nh khai thc mng so snh cht lng mng ca chnh h vi cc i th cnh tranh khc. Tp trung vo ci t cc tham s c trng theo tng khu vc a l.

1.3.2. Hn ch ca Drive test

Kh khn ti to s dng m hnh thu bao. Vi cc thu bao o kim c th m phng mt h thng di ng chun t mt vi quan im, n t chc nng n gin chnh xc tnh c trng ti to s dng thu bao di dng tn s ca cc cuc gi nhn v cc dch v s dng. S thu hp khu vc truy nhp c th gii hn thc hin bi o kim. Kh khn t lu nhanh c trong mng rng ln, gii hn v thi gian v khu vc a l. Ch yu ch phn tch ng lin kt ti xung. i hi nhiu ti nguyn v chi ph cao.

1.4. CC CNG C CN THIT TRONG DRIVE TEST

Ty theo mc ch o kim nh o kim trm mi tch hp pht sng hoc o kim vng ph, cht lng phc v qu trnh ti u ha m ngi o chun b cc c s d liu khc nhau. Cellfile: file.cel dng hin th cc v tr, tn cell ca trm NodeB trong mng (gm c site ang hot ng v site danh nh). C s d liu trm NodeB gm a ch, ta , cu hnh trm, cao ng ten, gc tiu (tilt), gc Azimuth. Mt bn dng nh hng ng i trong trng hp i o khng nm c a hnh hoc GPS (Global Positioning Sytem-H thng nh v v tinh). La bn xc nh gc Azimuth ca Cell. Trong trng hp o kim phc v cng tc ti u trm th cn chun b thm bng KPIs (Key Performance Indicators) ca Cell phc v cng tc phn tch s liu KPIs cn ti u. Vi phn mm TEMS 8.03 hoc CNT, CNA. Ngun in cung cp c ni vi c quy ca xe chuyn thnh ngun 220V cho my tnh v GPS. Laptop c ci sn phn mm truy cp v phn tch.
1.5. Kt lun chng

chun b cho qu trnh Drive test c m bo v t cht lng cao th khu chun b cng dng c cng nh kin thc tin hnh ti u l cc k quan trng i vi ngi i o.
Chng 2 VAI TR CA KPIs (Key Performance Indicators) TRONG DRIVE TEST V PHN TCH CC S LIU TRONG KPIs

lm c cng vic ti u v tuyn i hi nhn vin phi hc hi, tm hiu c kin thc nht nh v mng di ng, c bit phi nm bt c kin thc v qu trnh thit lp cuc gi, hiu c cc thng s k thut v phn cng cng nh phn mm. v c bit phi c

tch ly kinh nghim thc t mi lm hiu qu c. Phn tch s liu thng k l mt khu rt quan trng trong ti u (D liu thng k v mng li c tng hp v ly ra bng phn mm CNA, CNT v TEMS 8.03 y l phn mm giao din ho tr gip truy vn c s d liu thng k ca cc Cell. N gip ly d liu thng k v tnh trng hot ng ca cc Cell mt khong thi gian nht nh).
2.1. HIU QU S DNG TCH (Traffic Channel-Knh lu lng) 2.1.1. Cc knh trong WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access-a truy nhp phn

chia theo m bng rng)

Hnh 2.2. Kin trc giao thc giao din v tuyn Trong UMTS c 3 kiu knh khc nhau cho truyn d liu v tn hiu c biu din hnh 2.2 v nh ngha nh sau: Knh vt l lp 1 (Layer 1). Vi lp 1 ch yu lin quan n cc vn v giao din v tuyn nh iu ch, m ha. Knh truyn ti (giao thc gia lp 1 v lp 2). Trong lp 2 c chia thnh cc lp con nh: MAC (Medium Access Control-iu khin truy nhp mi trng), RLC (Radio Link Controliu khin lin kt), PDCP (Packet Data Convergence Protocol-Giao thc hi t s liu gi), BMC (Broadcast Multicast Control- iu khin a phng qung b). Knh logic (giao thc gia lp 2 v lp 3). Trong lp 3 c phn chia trong cc lp con m lp con thp nht, bao gm RRC (Radio Resource Control-iu khin ti nguyn v tuyn), lp con tip theo thc hin chc nng Duplication avoidance (trnh sao chp li). V cc lp cao hn nh MM ( Mobility Management- Qun l lu ng), CC (Connection Management-Qun l kt ni). 2.1.1.1. Knh vt l Mt knh vt l tng ng vi mt m, mt tn s sng mang c th. ch FDD (Frequency Division Duplex-Ghp song cng phn chia theo thi gian) knh vt l c cu trc khung v tuyn v khe thi gian. Khung v tuyn l mt khi x l bao gm 15 khe thi gian c chiu di 38400chip v khe thi gian l mt khi cha cc trng bit c chiu di 2560chip. Cu hnh khe thi gian bin i tu thuc vo tc knh vt l. V th s bt trn mt khe thi gian c

th khc nhau i vi mi knh vt l khc nhau. Cc knh vt l c phn loi da trn hai c trng: Knh ng ln v ng xung Knh dnh ring v knh chung.

2.1.1.2. Knh truyn ti Knh truyn ti c s dng nh giao thc gia lp 1 v lp 2 ca kin trc giao thc giao din mng v tuyn. Chng c chia ra thnh: - Knh truyn ti chung (tt c cc knh tr knh DCH-Dedicated Channel-Knh ring ): l ti ngyn c chia s cho tt c hoc mt nhm cc ngi s dng trong v c s dng pht thng tin cho tt c cc ngi s dng nhng khng cn a ch. - Knh truyn ti ring ch c mt knh duy nht l DCH (Dedicated Channel-Knh ring) v c n nh ring cho mt ngi s dng duy nht. - Knh truyn ti m tng hp (CCTrCH-Coded Composite Traffic Channel) c s dng kt hp mt vi knh truyn ti bn trong mt knh truyn ti mi. Knh ny c nh x ti mt hoc mt vi knh vt l ty thuc vo yu cu ca tc bit. Knh ny thc hin cc tiu chun sau: Ti a 5 knh truyn ti c th c kt hp ti mt knh CCTrCH. Ch c knh truyn ti c thit lp hot ng c th c nh x ti mt knh CCTrCH. Nhng knh CCTrCH khc nhau khng c th c nh x vo nhng knh vt l ging nhau. Knh truyn ti ring v chung khng th kt hp vo knh CCTrCH ging nhau. Vi knh truyn ti chung, ch c knh FACH v PCH mi thuc knh CCTrCH ging nhau.

2.1.1.3. Knh logic Knh logic c s dng nh giao thc gia lp 2 v lp 3 ca kin trc giao din giao thc v tuyn. Cc dch v truyn s liu khc nhau phn lp MAC c cc b knh logic. Cc knh logic c th c chia thnh hai nhm ch yu l: nhm knh iu khin v nhm knh lu lng. 2.1.1.4. S nh x gia cc knh
2.1.2. Khi knh lu lng (Traffic Channel Blocking TCH_Cong)

Php o t l ca php th nh v mt knh TCH m c ngn chn do thiu ti nguyn knh TCH . iu ny khng bao gm khi ch nh TCH th m tip ni theo nh c th tc hng i. Blocked _ TCH _ Assignments TCH _ Cong (2.2) Total _ TCH _ Assignment _ Attempts

2.1.3. Cuc gi rt Khng thc hin RF (TCH_RF_Loss)

Php o t l ca cuc gi thit lp thnh cng m rt do TCH RF Loss (nh khc bit t HO_Fail_Drop) (2.3) Total _ TCH _ RF _ Losses TCH _ RF _ Loss Successfully _ Completed _ Call _ Setups
2.1.4. T l khng thc hin ch nh knh TCH (TCH Assignment Failure Rate TCH_Ass_Flr)

Php o t l ca knh th TCH ch nh m li sau xc nh knh TCH v trc khi hon thnh th tc ci t cuc gi.
TCH _ Ass _ Flr
2.1.5. Nghn knh TCH

TCH _ Assignment _ Failures Total _ TCH _ Assignment _ Attempts

(2.4)

T l nghn knh TCH (T_CONGR) c tnh bng t l % tng s cuc gi b rt do nghn knh TCH trn tng s ln gn knh TCH.
2.1.5.1. Cng thc

T _ CONGR (%)

100 x (CNRELCONG TNRELCONG) TASSALL

(2.5)

2.2. HIU QU S DNG SDCCH 2.2.1. Chc nng knh SDCCH (Stand-alone Dedicated Control Channel-Knh iu khin ring di chuyn c lp)

- Mang tn hiu ci t cuc gi. - Gn IMSI (International Mobile Subcriber Identity-Nhn dng thu bao di ng quc t). - G b IMSI. - Ci t cuc gi. - Cp nht v tr. - Tin nhn SMS (Short Message Service-Dch v nhn tin). - Thm cc dch v.
2.2.2. Chiu di ca knh SDCCH

Mt knh SDCCH c ch nh ti ngi s dng bng knh AGCH (Aceess Grant Channel-Knh cho php thm nhp) l cc cp truy cp knh c s dng trong cc h thng GSM (Global System for Mobile Communications-H thng thng tin di ng ton cu). iu ny ch nh mt knh kim sot u tin danh ring cho mi in thoi khng dy. V c bn, AGCH l nhng g cung cp cc ngun nhn lc kt ni vi mng) chu trch nhim truy cp ngu nhin (RACH) theo yu cu cho mt knh. Tn hiu sng mang SDCCH gia MS v BTS trong khi khng c lu lng knh (TCH) c khi ng.

2.2.3. Khi knh SDCCH (SDCCH Channel Blocking-SD_Cong)

Php o t l ca s th ch nh knh SDCCH m c ngn chn do thiu ti nguyn SDCCH Blocked _ SDCCH _ Assignments SD _ Cong (2.6) Total _ SDCCH _ Assignment _ Attempts
2.2.4. T l thnh cng truy nhp knh SDCCH (SDCCH Access Success Rate-SD_Acc_Scc)

Php o t l ca s ln c gng ch nh tc thi m kt qu trong ch nh thnh cng ti knh SDCCH cho tt c cc nguyn nhn ci t cuc gi bao gm cp nht v tr.. (2.7) Successful _ Im mediate _ Assignments SD _ Acc _ Suc Total _ Im mediate _ Assignment _ Attempts
2.2.5. T l nghn knh SDCCH

T l nghn knh SDCCH l t l % s ln c gng cp pht knh SDCCH khng thnh cng trn s ln c gng cp pht knh SDCCH. CCONGS SD _ CONGR (%) x100 (2.8) CCALLS

2.3. S LIU CHUYN GIAO

Chuyn giao l phng tin cn thit thu bao c th di ng trong mng. Khi thu bao chuyn t vng ph sng ca mt cell ny sang vng ph sng ca mt cell khc th kt ni vi cell mi phi c thit lp v kt ni vi cell c phi b hy b. L do c bn thc hin chuyn giao l kt ni v tuyn khng tha mn mt b tiu chun nht nh dn n hoc UE hoc UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network-Mng truy nhp v tuyn mt t UMTS) s thc hin cc cng vic ci thin kt ni . H thng WCDMA s dng chuyn giao on-the-fly khi thc hin cc cuc gi chuyn mch knh. Khi thc hin cc kt ni chuyn mch gi, chuyn giao thc hin c khi UE v mng truyn gi khng thnh cng. Chuyn giao do nguyn nhn lu lng xy ra khi dung lng ca cell t ti gii hn ti a cho php hoc vt qu ngng ti hn . Khi cc thu bao ngoi ra cell c mt cao s c chuyn sang cc cell bn cnh c mt thp. Bng cch , ti h thng s c phn b u v nhu cu v dung lng v vng ph sng s c iu chnh hiu qu p ng nhu cu lu lng trong mng.
2.3.1. Chuyn giao gia cc cell trong cng BSS (Inter-BSS Handover)

xc nh t l ca s ln c gng chuyn giao gia cc cell trong cng BSS (Inter-BSS) m hon thnh thnh cng.
2.3.2. Chuyn giao trong cng cell (Intra-BSS Handover)

xc nh t l ca s ln c gng chuyn giao trong cng cell (Intra-BSS) hon thnh thnh cng.

2.3.3. Chuyn giao cng tn s (Intra-frequency Handovers)

2.3.3.1. Thut ton chuyn giao Chuyn giao mm s dng in hnh knh CPICH (Common Pilot Channel-Knh hoa tiu chung) Ec/Io (=pilot Ec/Io) nh s lng php o chuyn giao m c chuyn ti RNC bng cch s dng tn hiu Lp 3. 2.3.3.2. Php o chuyn giao WCDMA UE qut lin tc nhng cell khc nhau trn nhng tn s ging nhau khi trng thi cell_DCH. UE in hnh s dng mt b lc tng ng tm knh ng b u tin PCH ca cell ln cn. Tt c cc cell truyn m ng b ging nhau m UE tm. Thm UE nhn dng cc cell vi knh ng b th 2, S-SCH v knh pilot CPICH. T khi WCDMA Node B c th khng ng b, UE gii m khc s khung h thng (SFN) t cell ln cn. SFN ch th thi gian Node B vi phn gii khung 10ms. SFN c truyn trn knh pht thanh BCH mang trn vt l iu khin chung u tin P-CCPCH. Giai on 1: Nhn dng cell Giai on 2: Gii m s khung h thng (SFN-System Frame Number)
2.3.4. Chuyn giao gia cc h thng ca WCDMA v GSM

WCDMA v GSM tiu chun h tr chuyn giao c 2 phng thc cho WCDMA v GSM . Chuyn giao ny c th dng cho vng ph hoc vn cn bng ti. Vo nhng thi im bt u pht trin WCDMA, chuyn giao ti GSM l cn thit cung cp vng ph lin tc v chuyn giao t GSM ti WCDMA c th thng c s dng ti d liu thp trong cell GSM. Chuyn giao gia h thng c thit lp t ngun RNC/BNC v t h thng thu, chuyn giao cng h thng l tng t nh chuyn giao trong cng RNC hoc chuyn giao trong cng BSC. Thut ton chuyn giao v b khi ng thng khng tiu chun.
2.3.5. Chuyn giao gia cc tn s trong phm vi WCDMA

Hu ht cc nh khai thc UMTS u c hai hoc ba tn s FDD. S hot ng bt u s dng mt tn s v hai tn s v ba tn s l cn thit sau m bo dung lng mng. Mt vi tn s c th s dng theo 2 cch khc nhau v th hin hnh 2.14: mt vi tn s nhng trm ging nhau cho nhng trm dung lng cao hoc lp macro v micro s dng tn s khc nhau.
2.3.6. T l thnh cng chuyn giao ( Handover Success Rate - HOSR)

Php o t l ca tng kt qu chuyn giao o th trong chuyn giao c honh thnh thnh cng bao gm bn trong cell, bn trong BSS v bn trong chuyn giao BSS. (2.9) Total _ Successful _ handovers HOSR Total _ Handover _ Attempots
2.3.7. T l li chuyn giao (Handove Failure Rate HOFR)

T l php o ca chuyn giao th m kt qu khng thc hin chuyn giao vi cuc gi rt (v d khng bao chuyn giao th rng li v phc hi ti cell ngun). (2.10) Total _ HO _ Fail _ Drop HOFR Total _ Handover _ Attempts

10

2.3.8. Nguyn nhn ca chuyn giao

- Do cht lng tn hiu thu km (RxQUAL qu cao). - Mc tn hiu thu c RxLEV qu thp. - Khong cch gia MS v BTS qu xa: Khong cch qu ln khin cho kh nng b tr truyn sng bng s dng gi tr TA (Timing Advance-thi gian xc nh tng i khong cch). Nu gi tr TA ln hn gi tr quy nh c gn cho mt MS th s khng b tr truyn sng, th tc chuyn giao s c kch hot. - Do qu d tr cng sut (cng tn hiu t Serving Cell nh hn gi tr ngng d tr cng sut ti thiu hoc mt Cell khc tt hn c suy hao ng truyn nh hn Serving Cell). - Do chia ti Cell (Cell Load Sharing). - Do s can thip ca OMC (Operation & Maintenance Center-Trung tm vn hnh v bo dng). - Do nhiu.
2.4. THIT LP KT NI 2.4.1. T l thnh cng cuc gi (Call Success Rate-CSR)

- xc nh phn trm cuc gi c ci t thnh cng v kt ni ti thit b u cui cch thng thng (v d nh khng rt cuc gi). - T l cuc gi thnh cng l mt ch th tt ton b ti s n nh mng. N l s kt hp t l thnh cng cuc gi v t l rt cuc gi bng mt con s v tnh ton chung nh cng thc di y: (2.11)
2.4.2. T l thnh cng ci t cuc gi ( Call Setup Success Rate-CSSR)

2.4.2.1. nh ngha xc nh t l ca vic thc hin cuc gi m kt qu l s thnh cng cuc gi thnh cng ( v d nh ci t cuc gi thnh cng) v nhn dng v xc nh s lng l do ring bit cho ci t cuc gi li. CSSR= Successfully Completed Call Setups / Total Valid Call Setup Attempts = (1 SDR * TASR = (1 SDR * ) ) TCASSALL 100% (2.12) TASSALL Trong : - SDR l t l rt knh SDCCH. - TCASSALL l s ln gn knh TCH thnh cng. - TASSALL l s ln gn knh TCH 2.4.2.2. Lu thit lp cuc gi thnh cng v hot ng ca cc tham s trn trong h thng

11

Nguyn nhn dn n rt SDCCH l do cht lng tn hiu km, cng tn hiu thp, nghn knh TCH v mt s nguyn nhn khc. Bng cch ti u v tng dung lng mng c th khc phc c vn ny. Nguyn nhn gn knh TCH khng thnh cng ch yu l do thiu knh v nghn. Nh vy tng TCASSALL cn tng thm knh TCH.
2.4.3. T l rt cuc gi (Call Drop Rate-CDR):

Ch tiu cuc gi rt c tnh ton theo cng thc chung nh sau:

DCR

TCH _ RF _ Losses HO _ Fail _ Drop (2.13) Successfully _ Completed _ Call _ Setups( successful _ incoming _ handovers)

2.5. GII THIU S QUA DRIVE TEST TRONG CDMA 2.5.1. nh ngha

Qu trnh Drive Test trong CDMA cng nh trong cc mng khc u m bo duy tr cht lng cuc gi tt nht ( t l rt cuc gi thp v cht lng m thanh tt), tit kim thi gian v gim gi thnh u t thng qua k thut sng v tuyn cho h thng t bo CDMA.
2.5.2. Ch s thc hin CDMA

2.5.2.1.Ch s thc hin RF Php o v tham s trng yu CDMA th hin iu kin ca mi trng RF. Chng l nhng tiu chun c bn hng dn cc vn v ti u trong CDMA. Nh ch th ng ln, ng xung v c hai. Nhng tham s ny c thu v ti cc im thu bao u cui v v vy n d ly c khi sn sng s dng cc thit b thng mi khng c yu cu tr gip ti BSC. 2.5.2.2. Ch s thc hin RF trng yu CDMA FER Frame Erasure Rate-T l xa khung knh ng ln (nhn dng ti my cm tay), knh d tr (nhn dng ti trm gc). FER l cht lng cuc gi hon ho thng k tng hp .

2.6. Kt lun chng

Qua chng ny chng ta tm hiu c nhim v, chc nng v ngha ca cc knh thc hin trong mng. Hiu c cc vn trong chuyn giao gia cc cell vi nhau. Bit c mt cch c bn cc tham s trong mng CDMA (Code Division Multiplex Access-a truy nhp phn chia theo m). Qua thy c s khc nhau r rt gia cc mng di ng vi nhau.
Chng 3 PHN TCH CC KT QU O THC T

3.1. LOGFILE CC KT QU O BNG MY TEMS

12

3.1.1. Trm NodeBO_3Thang2-Cuu Long_KHA

Hnh 3.1. Best Aggr RSCP

13

Hnh 3.2. Best Aggr Ec/Io

14

3.2. PHN TCH CC KT QU O THC T

o kim tra dch v thoi c hnh (video call): s dng hai thit b u cui c h tr video call gi cho nhau, ng thi kt ni vo my o ghi kt qu. Sau nh gi dch v c hot ng khng? Cht lng c m bo khng? Nu dch v khng hot ng hoc cht lng khng t th trc ht kim tra vng ph, kim tra dch v thoi sau kim tra n u cui v khai bo thng s lin quan. o kim dch v PS 99 DL v UL: t UE ch R99 v s dng nh modem kt ni kt ni my tnh vi mt my ch ftp, thc hin ti file d liu mu xung hoc ln my ch o throughput ca cell. o kim dch v PS HSPA DL v UL: thc hin nh o kim dch v PS 99DL v UL nhng chn UE ch HSPA (HSDPA ng xung v HSUPA cho ng ln). Bng 3.2. Gii thch mu ca RSCP
RSCP(dBm) RSCP-105 -105 RSCP-95 -95 RSCP-85 -85 RSCP-75 -75 RSCP-65 RSCP -65 Ch thch mu Kt qu Rt xu, khng vng ph Xu, vng ph bn ngoi khng m bo. Bnh thng, vng ph bn trong khng m Rt tt, vng ph bn trong c phn no m bo. Tt, vng ph bn trong c th m bo. Cc k tt

Bng 3.3. Gii thch mu cho Ec/Io


Ec/Io(dB) Ec/Io-20 Ch thch mu Kt qu Rt xu, khng c vng ph

15

Vng ph xu, tc bt ca dch v -20 Ec/Io-14 chuyn mch gi l thp, cht lng thng tin khng mbo. Vng ph bnh thng cho cuc gi -14 Ec/Io-12 ging ni, tc bt ca dch v chuyn mch gi khng m bo. Cuc gi hnh nh m bo, tc -12 Ec/Io-8 nhnh dch v chuyn mch gi phn no c m bo. -8 Ec/Io-5 Vng ph tt cho tt c c dch v.

Ec/Io -5

Cc k tt

3.3. MT VI NH GI, SO SNH 3.3.1. Vng ph yu 3.3.2. Vn mt hoa tiu Do vy, ta thy sau khi i ti u th tt c cc tham s ca KPIs u ng yu cu v tha mn. Chng ta s c mt iu t ho m bo rng khch hng s tha mn vi tt c cc dch v ti tnh Tha Thin Hu. Chng ta s gi thng k lu lng mng gim st mng chng ta se gm c vng ph v nhiu cng nhau tm ra cc vn v xc nhn chng ng thi gian. V gii hn ca cao ng-ten v khong cch gia cc trm qu xa dn n mt vi trng hp l vng ph khng c ci thin nhiu. N thuc vo danh sch tn ti cc vn v ngh trin khai thm trm trong nhng trin khai tip sau m bo cht lng vng ph v dch v.

3.4. Kt lun chng

Qua chng ny chng ta hiu thm kh nhiu v cc tham s ca Drive Test. Hiu c cch phn tch kt qu thc t, t c cc kin ngh xut ti nh khai thc mng nng cao cht lng dch v ca mng hn na.

16

KT LUN

Drive Test trong mng di ng l mt vn rt rng v mang nhiu ngha thc tin. y l cng vic i hi nhiu cng sc thu thp v phn tch nhiu loi s liu. Hn na, dung lng s liu thng rt ln v a dng. Do vy, cn phi c nhiu thi gian tp trung x l s liu. nh hng ca lun vn l i su vo phn tch mt s tham s KPIs c bn trong qu trnh Drive Test. Trn c s nhng kin thc thu c trong qu trnh hc tp v o to ti Hc vin, cng nh s ch bo tn tnh v gip ca thy gio TS. L Ch Qunh lun vn cao hc nghin cu v gii quyt c cc vn sau: - Nghin cu c quy trnh Drive Test trong mng vin thng di ng. - Nghin cu c vai tr ca KPIs (Key Performance Indicators) trong Drive Test v phn tch cc s liu trong KPIs. - Phn tch c cc kt qu o thc t. Bn cnh do phng php nghin cu ch yu da trn cc l lun v mt l thuyt tm hiu qu trnh o kim trong mng di ng nhm p ng tt hn na nhu cu s dng cc dch v ca khch hng v lun vn chc khng trnh khi nhng thiu st, rt mong c s ch bo ca cc Thy gio, c gio trong Hc vin cng nh ca bn b cng lp. Mt ln na, em xin chn thnh cm n s gip tn tnh ca cc thy c gio trong Hc vin, bn b cng lp trong thi gian hc tp ti Hc vin, c bit em xin trn trng cm n s hng dn tn tnh ca thy gio TS. L Ch Qunh gip em hon thnh lun vn cao hc ny.