Está en la página 1de 60

MC LC

MC LC.............................................................................................................i M U..............................................................................................................1 LI CM N......................................................................................................3 CHNG 1: TNG QUAN V IMS................................................................4


Tng quan....................................................................................................4 1.2 Kho st tnh hnh nghin cu v chun ha IMS....................................5 1.3 Kin trc phn lp tng th ca NGN IMS-based....................................6 1.3.1 Lp ng dng..............................................................................................................6 1.3.2 Lp iu khin.............................................................................................................7 1.3.3 Lp truyn ti............................................................................................................14 1.4 Mt s th tc trong IMS......................................................................18 1.4.1Th tc ng k..........................................................................................................18 1.4.2 Th tc ng k li....................................................................................................19 1.4.3 Th tc xa ng k..................................................................................................19 1.5 Mt s giao thc s dng trong IMS.....................................................23 1.5.1 Giao thc sip..............................................................................................................23 1.5.2 Giao thc Diametter...................................................................................................25 1.5.3 Giao thc MEGACO/H.248......................................................................................28 1.6 Kt lun chng 1................................................................................29

CHNG 2: OPEN IMS CORE.....................................................................30


2.1 Tng quan v Open IMS Core...............................................................30 2.2 Kin trc Open IMS Core v cc thnh phn trong Open IMS................31 2.3Cc dch v chy trn Open IMS Core....................................................33 2.3.1Thoi qua IP (VoIP)....................................................................................................33 2.3.2 IPTV..........................................................................................................................33 2.4 Kt lun chng 2................................................................................34

CHNG 3: TH NGHIM OPEN IMS CORE..........................................35


3.1 Ci t v th nghim Open IMS Core..................................................35 3.2 Bt bn tin v phn tch hot ng ca h thng.................................48 3.2.1 Gii thiu chng trnh Wireshark............................................................................48 3.2.2 Cc th tc ng k...................................................................................................49 3.3 Th nghim mt s hot ng c bn..................................................52 3.3.1 Cuc gi thng thng..............................................................................................52

3.3.2 My bo bn..............................................................................................................52 3.3.3 Alice cha ng nhp................................................................................................53 3.3.4 Alice khng nhc my..............................................................................................53 3.3.5 Alice hy cuc gi.....................................................................................................54 3.3.6 Kt thc lin lc.........................................................................................................54 3.3.7 Nga gi sai s............................................................................................................54 3.4 Kt lun chng 3................................................................................55

KT LUN V HNG PHT TRIN...........................56 TI LIU THAM KHO.................................................................................58

ii

M U
X hi cng pht trin, nhu cu v thng tin lin lc cng cao v nhu cu y tr thnh mt phn khng th thiu trong cuc sng con ngi.Nhu cu pht trin cc loi hnh dch v gia tng nh: thoi, d liu, hnh nh vi cht lng cao ngy mt tng. p ng yu cu trn, cc nh cung cp dch v khng ch quan tm n pht trin dch v m cn phi xy dng, cng c v ti u ha h tng ln dch v. Cng vi , nh khai thc phi nghin cu tm ra mt cng ngh th h mi c kin trc linh hot, tng thch hon ton vi mng hin ti, p ng a cng ngh, a giao thc, a truy cp, a phng tin truyn thng v a dch v Trc yu cu , NGN ra i c xem l mt gii php tha mn tt c cc iu kin k trn cho mt mng tng lai. T tm hiu mng th h mi NGN, tng v mt kin trc iu khin dch v da trn chun IP c hnh thnh. Kin trc ny phi gip nh khai thc mng d dng hn trong trin khai v qun l, ng thi cho php ngi dng c th s dng mt hay nhiu loi thit b khc nhau, di chuyn gia vng phc v ca cc mng m vn c th s dng cng mt dch v vi yu cu QoS c m bo. Kin trc c gi l phn h a phng tin IP, vit tt l IMS (IP Multimedia Subsystem). Phn h IMS to iu kin cho vic trin khai nhanh chng cc dch v cht lng cao, mang tnh c nhn, c kh nng tng tc thi gian thc mi lc, mi ni trn mt kt ni. Do , trin khai h thng mng IMS s l mt xu hng tt yu ca cc nh khai thc dch v mng v vin thng. Trc xu hng , d n m ngun m OPEN SOURCE IMS Core nhm mc ch p ng s thiu ht ca cc phn mm m ngun m cho IMS vi nhng gii php linh ng v c th m rng c, gip chng ta tm hiu, nghin cu v cu trc ca IMS qua nm c hot ng gia cc thnh phn chc nng trong IMS. Kt cu ti gm 4 chng vi nhng ni dung sau:
Chng 1:Tng quan v IMS. Chng ny gii thiu v tr v kin trc

IMS trong m hnh mng NGN theo chun ha ca t chc 3GPP. Ni dung phn ny tp trung vo vai tr chc nng cc phn t trong IMS. Thm vo , ti cng trnh by cc giao thc v th tc s dng dch v gip ngi c hiu r hn v cch thc hot ng ca phn h ny.
Chng 2: Open IMS Core. Chng ny gii thiu tng quan v Open IMS

Core v mt s ng dng c m phng trn Open IMS Core.

Chng 3: Th nghim Open IMS Core. Chng ny tp trung tm hiu

v cu trc v hot ng ca Open IMS Core.


Chng 4: Kt lun v kin ngh. Chng ny tng kt nhng cng vic

lm v hng nghin cu trong tng lai.

LI CM N
Li u tin em xin gi li cm n n Th.S Hong Quang Trung tn tnh hng dn, gip , to iu kin cho em thc hin ti. Thy lun quan tm theo st tin v a ra nhng ng gp qu bu gip em sa cha v hon thin ti thc tp tt nghip ny. Do hn ch v mt thi gian cng nh nhng hiu bit ca bn thn nn ti khng th trnh c nhng thiu st. V vy, em knh mong nhn c s gp ca cc thy c v cc bn phc v thm cho cng tc hc tp ca mnh trong tng lai. Em xin chn thnh cm n! L SINH TNH

CHNG 1: TNG QUAN V IMS


Tng quan Ti thi im hin ti, s hi t gia mng di ng v mng c nh l mt xu th tt yu. Nhu cu s dng cng nh s pht trin vt bc ca cng ngh thc y s gia tng nhanh chng ca cc thit b di ng c tch hp nhiu tnh nng tin tin. Th h tip sau ca nhiu thit b khng ch p ng cc nhu cu client-server c bn, m cn cc dch v peer-to-peer, thun li cho vic chia s cc kt ni nh trnh duyt, desktop, hi ngh truyn hnh, tr chuyn hai chiu nh b m. c th truyn thng vi nhau, cc ng dng trn nn IP phi c mt c ch t c s ph hp vi h thng mng hin c. Hin ti, mng in thoi ch thc hin c kt ni thoi. Tng t, i vi mng IP, phn ln cc phin c thit lp ch to kt ni gia hai im s dng ring cho mng IP. iu ny dn n tnh trng cc nh cung cp dch v v khai thc mng to ra mt mi trng c lp, cc dch v n l, khng c tnh cnh tranh v nht l ngi dng khng th ng thi s dng cc dch v khc nhau t cc nh khai thc khc nhau trn mt thit b. Thm vo , cc mng truyn ti d liu khng cn thi gian thc c s dng ch yu trong th h Internet u tin th ngy nay cc dch v thi gian thc (hoc gn thc) vi cht lng dch v QoS cao ngy cng c pht trin rng ri. Hn na, ngi dng trong tng lai mong mun c cc dch v a phng tin cht lng cao, mang tnh c nhn, c kh nng tng tc thi gian thc mi lc mi ni trn mi thit b s dng. iu ny t ra nhng yu cu mi cho kin trc h tng mng vin thng. Trong bi cnh , IMS c xem nh l mt gii php ha hn tha mn c cc yu cu v hi t, tch hp cc dch v trn mt kt ni cho mt th h mng tng lai.

Hnh 1.1. S hi t mng hin nay IMS l mt kin trc mng nhm to s thun tin cho vic pht trin v phn phi cc dch v a phng tin n ngi dng, bt k l h ang kt ni thng qua mng truy nhp no. IMS h tr nhiu phng thc truy nhp nh GSM, UMTS, CDMA2000, truy nhp hu tuyn bng rng nh cp xDSL, cp quang, cp truyn hnh, cng nh truy nhp v tuyn bng rng WLAN, WiMAX. IMS to iu kin cho cc h thng mng khc nhau c th vn hnh cng vi nhau. IMS v ang c tp trung nghin cu v ngy cng thu ht c nhiu s quan tm ln ca cc nh khai thc bi v li ch m n mang li cho c nh cung cp dch v ln ngi s dng. 1.2 Kho st tnh hnh nghin cu v chun ha IMS IMS c nh hnh v pht trin bi din n cng nghip 3GPP, thnh lp nm 1999. Kin trc ban u ca IMS c xy dng bi 3GPP v sau c chun ha bi 3GPP trong Release 5 cng b thng 3 nm 2003. Trong phin bn u tin ny, mc ch ca IMS l to thun li cho vic pht trin v trin khai dch v mi trn mng thng tin di ng.Tip n, t chc chun ha 3GPP2 xy dng h thng CDMA2000 Multimedia Domain (MMD) nhm h tr cc dch v a phng tin trong mng CDMA2000 da trn nn 3GPP IMS.Trong Release 6 ca 3GPP IMS, cng vi khuynh hng tch hp gia mng t bo v mng WLAN, mng truy nhp WLAN c a vo nh mt mng truy nhp bn cnh mng truy nhp t bo. IMS khi u nh mt chun cho mng v tuyn. Tuy nhin, cng ng mng hu tuyn, trong qu trnh tm kim mt chun thng nht, sm nhn thy th mnh ca IMS cho truyn thng hu tuyn. Khi ETSI m rng chun IMS thnh mt phn ca kin trc mng th h tip theo NGN m h ang xy dng. T chc chun ha TISPAN trc thuc ETSI, vi mc ch hi t mng thng tin di ng
5

v Internet, chun ha IMS nh mt h thng con ca NGN. Kt hp vi TISPAN, trong Release 7 ca IMS, vic cung cp dch v IMS qua mng c nh c b sung. Nm 2005, phin bn Release 1 ca TISPAN v NGN c coi nh mt s khi u cho hi t c nh-di ng trong IMS. Gn y, 3GPP v TISPAN c c mt tha thun cho ra phin bn Release 8 ca IMS vi mt kin trc IMS chung, c th h tr cc kt ni c nh v cc dch v nh IPTV. 1.3 Kin trc phn lp tng th ca NGN IMS-based 1.3.1 Lp ng dng 1.3.1.1 My ch ng dng My ch ng dng (AS) l ni cha ng v vn hnh cc dch v IMS. AS tng tc vi S-CSCF thng qua giao thc SIP cung cp dch v n ngi dng. My ch VCC, ang c pht trin v chun ha bi 3GPP, l mt v d v my ch ng dng AS. AS c th thuc mng thng tr hay thuc mt mng th ba no . Nu AS l mt phn ca mng thng tr, n c th giao tip trc tip vi HSS thng qua giao thc DIAMETER cp nht thng tin v h s ngi dng. AS c th cung cp cc dch v nh qun l s hin din ca ngi dng trn mng, qun l qu trnh hi ngh truyn hnh, tnh cc trc tuyn, 1.3.1.2 C s d liu 1.3.1.2.1 HSS My ch qun l thu bao thng tr HSS c th xem nh l mt ci tin ca b ng k nh v thng tr HLR v AuC trong mng GSM. HSS l mt c s d liu lu tr thng tin ca tt c thu bao v nhng thng tin dch v lin quan n thu bao. N cha ng cc thng tin nh nhn dng ngi dng, tn ca S-CSCF gn cho ngi dng, h s chuyn vng, thng s chng thc cng nh thng tin v dch v thu bao. Thng tin nhn dng ngi dng gm kha nhn dng ring v kha nhn dng chung. Kha nhn dng ring c to ra bi nh khai thc mng v c dng vi mc ch ng k v chng thc. Kha nhn dng ngi dng chung c s dng truyn thng gia cc ngi dng. HSS cng p ng a ch mt S-CSCF nu c yu cu trong th tc ng k. Hn na, HSS cn thc hin nhng chnh sch h thng nh lu tr thng tin hoc xa thng tin nhng UE khng hp l. 1.3.1.2.2 SLF

Trong trng hp c nhiu HSS trong cng mt mng, chc nng nh v SLF s c thit lp nhm xc nh HSS no ang cha h s ca ngi dng tng ng.

Hnh 1.2. SLF ch nh HSS ph hp tm c a ch ca HSS, I-CSCF hoc S-CSCF phi gi n SLF bn tin yu cu LIR. Hnh trn m t qu trnh tm ra a ch HSS ph hp khi I-CSCF nhn c bn tin INVITE trong trng hp mng c ba HSS. 1.3.2 Lp iu khin 1.3.2.1 Chc nng iu khin cuc gi CSCF CSCF c 3 loi: Proxy-CSCF (P-CSCF), Serving-CSCF (S-CSCF) v Interrogating-CSCF (I-CSCF). Mi CSCF c chc nng ring. Chc nng chung ca CSCF l tham gia trong sut qu trnh ng k v thit lp phin gia cc thc th IMS. Hn na, nhng thnh phn ny cn c chc nng gi d liu tnh cc n Server tnh cc. C mt vi chc nng chung gia P-CSCF v S-CSCF trong hot ng l c hai c th i din cho user kt thc phin v c th kim tra ni dung ca bn tin trong giao thc SDP. 1.3.2.1.1 P-CSCF P-CSCF l im tip xc u tin gia UE vi mng IMS, ng vai tr nh mt SIP proxy server. Tt c nhng tn hiu SIP c gi gia mng IMS v UE u i qua P-CSCF. Do , nhim v chnh ca P-CSCF l chuyn tip bn tin SIP da vo tn domain. Ngoi ra, P-CSCF cn thc hin: nn bn tin SIP, bo mt, tch hp PDF, tham gia vo qu trnh tnh cc, v xc nh phin khn cp.
P-CSCF tch hp PDF v tham gia vo qu trnh tnh cc.

P-CSCF cn tch hp chc nng quyt nh chnh sch PDF. PDF cp giy php s dng ti nguyn cho ngi dng, qun l v m bo QoS cho cc dch v a phng tin. P-CSCF ng thi to ra cc thng tin tnh cc gi n cc khi tnh cc ph hp. 1.3.2.1.2 I-CSCF I-CSCF l im giao tip gia cc thu bao IMS trong vng phc v ca cng mt nh khai thc mng, hoc vi cc thu bao thuc cc nh khai thc mng khc. Trong mt mng c th c nhiu I-CSCF. I-CSCF c xem nh mt SIP Proxy v t ng bin ca mng IMS, I-CSCF c bn chc nng chnh l: Lin lc vi HSS bit thng tin ca chng tip theo khi nhn c yu cu t UE. Xc nh S-CSCF cho UE khi nhn thng tin v UE t HSS, s xc nh SCSCF thc hin khi UE ng k hoc xa ng k. nh tuyn yu cu SIP nhn c t mng khc ti S-CSCF hoc mt server ng dng. 1.3.2.1.3 S-CSCF S-CSCF l thnh phn quan trng ca IMS v n chu trch nhim thc hin qu trnh ng k, quyt nh nh tuyn, duy tr tnh trng phin v lu tr h s thng tin v dch v cho ngi dng. S-CSCF thc hin dch v iu khin phin cho UE. S-CSCF thc hin cc chc nng nh sau:

ng k S-CSCF c th x l nh mt SIP Registrar server, S-CSCF tip nhn yu cu ng k v thit lp thng tin kh dng ca UE khi truy vn HSS. Khi UE thc hin ng k th yu cu ca n c nh tuyn ti S-CSCF, lc S-CSCF da trn thng tin chng thc t HSS a ra nhng yu cu kim tra ICSCF. Sau khi nhn c p ng v kim tra li, S-CSCF chp nhn s ng k v bt u phc v cho phin ng k ny. Sau th tc ny thng tin UE c khi to v nhn cc dch v IMS. Phn phi cc dch v cho UE v tham gia vo qu trnh tnh ph H s v dch v ca UE c HSS a xung S-CSCF khi UE ng k vo mng IMS. S-CSCF s dng thng tin ny phn phi dch v ph hp cho UE khi c yu cu. Hn na, S-CSCF cn phi p dng cc loi chnh sch truyn dn trong h s dch v ca UE, v d nh UE ny ch s dng thoi v m khng s dng video, nh tuyn S-CSCF c th x l nh mt Proxy Server, n tip nhn cc yu cu v p ng ngay lp tc nu bn tip nhn yu cu cng mng nh khai thc vi bn gi yu cu hoc gi chng i nu bn tip nhn yu cu kt ni thuc h thng mng khc. Khi S-CSCF nhn yu cu ca UE khi to thng qua P-CSCF th n phi quyt nh nhng AS ph hp cho UE. Sau khi tng tc vi AS th S-CSCF tip tc x l phin kt ni ca UE trong mng IMS hoc ti mng khc. Hn na, nu UE s dng MSISDN lm a ch cho cuc gi th S-CSCF s chuyn i s MSISDN thnh a ch SIP ri sau mi chuyn tip cc yu cu ca UE.
S-CSCF c th x l nh mt UA

N c th khi to yu cu hoc kt thc phin m khng ph thuc vo phin giao dch SIP. Bn cnh , n cn cung cp cc thng tin lin quan cho cc im u cui (nh thng bo tnh ph, kiu chung, ) 1.3.2.2 Chc nng a phng tin MRF MRF c phn thnh b iu khin chc nng ti nguyn a phng tin MRFC v b x l chc nng ti nguyn a phng tin MRFP. MRFC l khi trc tip giao tip vi AS qua giao thc SIP v vi S-CSCF qua giao thc MEGACO/H.248. MRFP nhn thng tin iu khin t MRFC v giao tip vi cc

thnh phn ca mng truyn dn. MRF c vai tr quan trng trong hi ngh a im phn b ti nguyn hp l. MRFC nhn bo hiu iu khin cuc gi qua giao thc SIP. MRFC cn thit cho vic h tr nhng dch v, nh hi ngh, nhng thng bo ti ngi dng hoc chuyn m knh mang. MRFC chuyn bo hiu SIP nhn c t S-CSCF qua im tham chiu Mr v s dng nhng ch dn MEGACO/H.248 iu khin MRFP. MRFC c th gi thng tin thanh ton ti CCF v OCS. MRFP cung cp nhng ti nguyn mt phng ngi dng c yu cu v ch dn bi MRFC. MRFP thc hin nhng chc nng lin quan n media nh pht v trn media, thch ng ni dung dch v, chuyn i nh dng ni dung,

Hnh 1.5.Chc nng iu khin thng tin a phng tin MRF 1.3.2.3 im tham chiu

10

Hnh 1.6. V tr cc im tham chiu trong IMS 1.3.2.3.1 im tham chiu Gm Gm l im tham chiu (giao din) gia UE v P-CSCF. N c dng truyn nhng bo hiu SIP gia UE v mng IMS. Th tc qua giao din Gm c th chia thnh 3 th tc chnh: ng k, iu khin phin, cc giao dch. Th tc ng k: UE s dng giao din ny gi bn tin ng k v thng lng cc thut ton bo mt vi P-CSCF. Trong sut qu trnh ny, c UE v mng s trao i cc thng s phc v cho vic chng thc, m ha v nn d liu. Thng qua giao din ny, UE s c nh khai thc mng cung cp nhng thng tin v yu cu ng k li hoc hy ng k. . 1.3.2.3.2 im tham chiu Go Nh khai thc mng mong mun c s ph hp gia nhng yu cu v QoS, a ch ngun v ch vi mc dch v ng k. Khi , cn c s giao tip gia mng IMS v mng GPRS. im tham chiu Go c to ra vi mc ch ny. Sau , chc nng phc v cho vic tnh ph c thm vo. Giao thc c dng cho vic ny l COPS. Th tc qua Go c th chia thnh 2 th tc chnh: Th tc cp quyn truyn thng: ngi s dng dng giao din ny yu cu kch hot thnh phn sng mang. Yu cu ny c th chp nhn nu p ng c cc chnh sch ca nh khai thc mng a ra. Th tc tnh ph: thng qua im tham chiu Go, mng IMS c th chuyn thng s ICID dng cho vic tnh ph n ngi dng GPRS. Tng t nh vy, mng GPRS cng c th chuyn nhng thng tin chng thc vic tnh ph n mng IMS. 1.3.2.3.3 im tham chiu Mw Mw l im tham chiu gia P-CSCF, I-CSCF v S-CSCF. Bn tin SIP s c truyn qua giao din ny gia cc thnh phn CSCF vi nhau. Th tc qua giao din Mw c th chia thnh 3 th tc chnh: Th tc ng k Trong th tc ny, P-CSCF s dng im tham chiu Mw chuyn tip yu cu ng k t UE n I-CSCF. Sau , I-CSCF s dng giao din ny gi tip bn tin n S-CSCF. Cui cng, bn tin p ng c tr v cho UE cng qua giao din ny.

11

Th tc iu khin phin Cha cc thit lp ca c bn gi v bn b gi. i vi thit lp bn gi, im tham chiu Mw c dng chuyn yu cu t P-CSCF n S-CSCF v c th t S-CSCF n I-CSCF trong trng hp thu bao b gi. i vi thit lp bn b gi, bn tin yu cu c gi t I-CSCF n S-CSCF v t S-CSCF n PCSCF. Giao din ny cn s dng trong trng hp mng thc hin vic kt thc phin, v d nh: khi P-CSCF tin hnh vic kt thc phin khi nhn c thng bo ch dn ca PDF l mt thnh phn sng mang. Hn na, thng tin v tnh ph cng c chuyn qua giao din ny. Th tc giao dch Dng chuyn cc bn tin yu cu c lp nh Message v nhn tt c p ng nh 200 OK, S khc bit gia th tc iu khin phin v th tc giao dch l mt hp thoi ghi nhn s kin khng c to ra. 1.3.2.3.4 im tham chiu Mp Khi MRFC iu khin dng thng tin phng tin nh kt ni cho mt hi ngh truyn thng hoc dng vic truyn thng vi MRFP th n s s dng im tham chiu Mp. im tham chiu ny hot ng da trn giao thc H.248. 1.3.2.3.5 im tham chiu Mn Mn l im tham chiu iu khin gia MGCF v IMS-MGW. Giao din ny iu khin mt phng ngi dng ca mng IP v IMS-MGW. Hn na, giao din ny cng iu khin mt phng ngi dng gia mng CS v IMS-MGW. Giao din ny da trn giao thc H.248 thc hin cc tc v nh: kt ni, kh ting vng , cung cp chung v cc thng bao n u cui, 1.3.2.3.6 im tham chiu Dx Khi c nhiu a ch HSS c trin khai trong mng IMS, c I-CSCF v SCSCF u khng th bit HSS no cn tip xc. Do , I-CSCF v S-CSCF cn lin h vi SLF trc. im tham chiu Dx ra i phc v mc ch ny. im tham chiu Dx lun kt hp hot ng vi im tham chiu Cx. Giao thc c bn hot ng trn im tham chiu ny l Diameter. Nhim v ca n l thc thi cc nh tuyn nhn c t Diameter Redirect Agent. 1.3.2.3.7 im tham chiu Cx Thng tin v thu bao v dch v c lu tr thng tr trong HSS. V th, I-CSCF v S-CSCF s phi tip xc vi HSS khi c ngi dng ng k hoc

12

s dng dch v. im tham chiu Cx ra i p ng mc ch ny. Cx l im tham chiu gia HSS v CSCF v hot ng da trn giao thc Diameter. Th tc trn im tham chiu Cx c th chia ra 3 th tc chnh: Qun l v tr, kim sot d liu ngi dng v chng thc ngi dng. Qun l v tr Th tc qun l v tr c th chia ra thnh 2 nhm: Nhm ng k v xa ng k v nhm cp nht li v tr. Khi I-CSCF nhn c bn tin SIP Register yu cu ng k t P-CSCf qua im tham chiu Mw, n s truy vn kim tra trng thi ng k ca UE bng cch gi bn tin UAR n HSS. Sau khi nhn c UAR, HSS gi p ng UAA.N cha tn ca S-CSCF nu UE c gn mt S-SCCF hoc tn v kh nng ca SCSCF nu UE cha c c gn mt S-CSCF no.Sau , I-CSCF s tin hnh lin lc vi S-CSCf thc hin hon tt th tc ng k. Kim sot d liu ngi dng Trong sut qu trnh ng k, d liu v ngi dng v cc dch v c lin quan s c ti t HSS n S-CSCF qua im tham chiu Cx s dng lnh ca giao thc Diameter l SAR v SAA. Tuy nhin, nhng d liu ny c th b thay i ti HSS sau khi S-CSCF nhn c d liu v vn ang phc v UE theo d liu c. cp nht nhng d liu mi, HSS s gi lnh PPR. Thng tin mi s c S-CSCF cp nht ngay tr trng hp S-CSCF ang phc v mt UE cha ng k. Trng hp cha ng k cp y xy ra khi UE ang s dng m ht thi gian ng k nhng nh khai thc mng vn quyt nh gi li tn SCSCF phc v cho UE ny phc v ngay khi UE ng k li. Chng thc ngi dng Chng thc ngi dng IMS ph thuc chnh vo vic trao i thng tin b mt. Thng tin ny bao gm kha mt m v sequence number, IMSI c lu tr trong SIM ca UE v trong HSS. S-CSCF cn nhng thng tin v chng thc ngi dng nn phi ti nhng thng tin ny v t HSS qua giao din Cx. Khi SCSCF cn chng thc mt ngi dng, n gi MAR n HSS. HSS p ng li bng lnh MAA. Trong bn tin tr li ny cha nhng thng tin chng thc: thut ton m ha (v d: Digest-AKAv1-MD5 ), thng tin chng thc (s RAND v th AUTN), thng tin cp quyn, 1.3.2.3.8 im tham chiu ISC

13

ISC l im tham chiu gia I-CSCF, S-CSCF v AS dng truyn bn tin iu khin ca giao thc SIP. Th tc qua giao din ny c th chia ra lm hai th tc chnh: Th tc nh tuyn cc bn tin yu cu thit lp SIP: Khi S-CSCF nhn c cc yu cu thit lp, n s phn tch yu cu ny. Ty thuc vo kt qu phn tch m S-CSCF s nh tuyn cc bn tin n AS x l.
Th tc AS khi to yu cu thit lp phin SIP.

1.3.3 Lp truyn ti 1.3.3.1 UE L thit b u cui thc hin cc yu cu dch v. Ngi dng s dng cc thit b ny giao tip vi mng v thc hin cc dch v. trng thi bnh thng, UE cha thng tin v: a ch ca P-CSCF, tn min mng nh (Home Network), thut ton m ha, bo mt, kha nhn dng thu bao. Chng ta s tm hiu v kha nhn dng ngi dng bao gm: kha nhn dng ngi dng chung v kha nhn dng ngi dng ring. 1.3.3.1.1 Kha nhn dng ngi dng ring Mi ngi dng trong phn h IMS u c mt kha nhn dng ngi dng ring. Kha ny c cung cp bi nh iu hnh mng (kha ny ging nh IMSI trong mng GSM), c s dng trong th tc ng k, chng thc, qun l thu bao v tnh cc. Kha nhn dng ngi dng ring c nhng c tnh sau: Khng c s dng nh tuyn cc bn tin SIP. Kha nhn dng ngi dng ring cha cc thng tin phc v cho vic ng k ngi dng vo IMS Home Network (bao gm c ng k li v xa ng k). Kha nhn dng ngi dng ring c cha trong ISIM v HSS. L m nhn dng ton cu duy nht v c nh ng vi UE. Do , kha ny dng xc nh UE, khng phi xc nh thu bao. 1.3.3.1.2 Kha nhn dng ngi dng chung Mi ngi dng trong phn h IMS c th c mt hoc nhiu kha nhn dng ngi dng chung. Kha ny c ngi dng s dng khi truyn thng vi cc ngi dng khc. Kha ny c cng khai v c th trao i vi ngi dng khc thng qua danh b, trang web hoc business card. Trong giai on u trin khai IMS, vn cn tn ti nhng mng khc nhau nh PSTN/ISDN, GSM,

14

Internet,. Do , ngi dng IMS phi truyn thng c vi ngi dng cc mng ny. p ng nhu cu ny, mi ngi dng IMS s c thm mt s vin thng, v d: +840975975975 lin lc vi min CS v c a ch URL giao tip vi ngi dng Internet, v d: abc@cdf. zyz. 1.3.3.2 Giao tip vi mng PS 1.3.3.2.1 BGCF Chc nng iu khin cng chuyn mng (BGCF) c nhim v la chn mng PSTN hoc mng chuyn mch knh (CSN) m lu lng trong IMS s c nh tuyn sang. Nu BGCF xc nh c rng lu lng chuyn mng s ti mng PSTN hay CSN nm trong cng mng vi BGCF th n s la chn mt MGCF p ng cho lin mng vi PSTN hay CSN. Nu lu lng cn truyn ti mt mng khng nm cng mng vi BGCF th BGCF s gi bo hiu phin ny ti BGCF ang qun l mng ch . 1.3.3.2.2 MGCF MGCF l thnh phn gateway ca PSTN hay CS v mng IMS. Nt ny c nhim v qun l cc cng a phng tin, tng tc vi S-CSCF qun l cc cuc gi trn knh a phng tin. N thc hin chuyn i giao thc v nh x SIP thnh ISUP hoc BICC. Ngoi ra, MGCF cn iu khin ngun ti nguyn trong MGW. Giao thc s dng gia MGCF v MGW l H.248. 1.3.3.2.3 IMS-MGW IMS-MGW cung cp mt phng lin kt cho ngi dng IMS v CSN. N xc nh knh truyn t CSN v dng truyn dn t mng, thc hin vic chuyn i gia nhng u cui v thc hin gii m v x l tn hiu cho mt phng ngi dng khi cn thit. Hn na, IMS-MGW cn c chc nng cung cp m chung v nhng thng bo cho ngi dng CS.

15

Hnh 1.7. Qu trnh thit lp cuc gi t mng IMS ra mng CSN v ngc li 1.3.3.3 Giao tip vi mng GSM/GPRS 1.3.3.3.1 SGSN SGSN l thnh phn lin kt gia mng IMS v mng chuyn mch gi hin c. N c th hot ng, iu khin v x l lu lng cho min PS. Phn iu khin c hai chc nng chnh: qun l di ng v qun l phin. Qun l di ng s qun l v tr v trng thi ca UE, chng thc c ngi dng ln UE. Qun l phin cho php v iu khin kt ni. Khi ny cng c s dng trong mng 3G. Chc nng x l lu lng l mt phn ca chc nng iu khin phin. SGSN hot ng nh mt gateway cho nhng lung lu lng ca ngi dng truy cp vo mng. 1.3.3.3.2 GGSN Khi chc nng ny cung cp kh nng tng tc vi nhng mng PS khc nhau nh mng IMS hoc Internet. N chuyn i nhng gi GPRS n t SGSN thnh nh dng PDP tng ng v gi chng ra ngoi trn mng ngoi tng ng. Trong hng ngc li, a ch PDP ca gi d liu n c chuyn i thnh a ch IMS ca ngi dng ch. GGSN cha a ch SGSN hin ti v h s thng tin ca nhng ngi dng ng k vo thanh ghi nh v ca n. GGSN c kh nng tp trung thng tin tnh cc cho cc mc ch thanh ton. Ni chung, c mi quan h nhiu - nhiu gia SGSN v GGSN: Mt GGSN giao tip vi mt mng ngoi cn mt vi SGSN; mt SGSN c th nh tuyn nhiu gi ti nhiu GGSN khc nhau.

16

1.3.3.4 Giao tip vi mng IP 1.3.3.4.1 NASS NASS l thnh phn ch s dng cho cc mng truy nhp hu tuyn, vi nhim v cung cp kt ni n ngi dng trong mng truy nhp. NASS c cc chc nng chnh sau: Cung cp mt cch linh hot a ch IP cng nh cc thng s cu hnh khc cho UE (s dng DHCP). Xc nhn, chng thc ngi dng trc v trong sut qu trnh cp pht IP. Cp php cho mng truy nhp da trn h s ngi dng mng Qun l v tr ngi dng H tr qu trnh di ng v roaming ca ngi dng. 1.3.3.4.2 RACS Chc nng iu khin ti nguyn v chp nhn kt ni RACS bao gm 2 chc nng chnh l: chc nng quyt nh chnh sch dch v (S-PDF) v chc nng iu khin chp nhn kt ni v ti nguyn truy nhp (A-RACF). Chc nng quyt nh chnh sch dch v S-PDF: di yu cu ca cc ng dng, s to ra cc quyt nh v chnh sch bng vic s dng cc lut chnh sch v chuyn nhng quyt nh ny ti A-RACF. S-PDF cung cp mt cch nhn tru tng v cc chc nng truyn ti vi ni dung hay cc dch v ng dng. Bng cch s dng S-PDF, vic x l ti nguyn s tr nn c lp vi vic x l dch v. Chc nng iu khin chp nhn kt ni v ti nguyn truy nhp A-RACF: nhn cc yu cu v ti nguyn QoS t S-PDF. A-RACF s s dng thng tin QoS nhn c t S-PDF quyt nh chp nhn hay khng chp nhn kt ni. A-RACF cng thc hin chc nng t trc ti nguyn v iu khin cc thc th NAT hoc Firewall.

17

1.4 Mt s th tc trong IMS 1.4.1Th tc ng k

Hnh 1.8. Th tc ng k Cc bc thc hin:


Bc 1: UE gi bn tin REGISTER ti Proxy cha thng tin ng k nh:

kha nhn dng ngi dng chung, kha nhn dng ngi dng ring, tn min Home Network, a ch IP ca ngi dng.
Bc 2: Khi nhn thng tin ng k, P-CSCF thc hin kim tra tn min

Home Network tm thc th mng nh v Proxy s gi lung thng tin ng k ti I-CSCF gm: a ch hoc tn ca P-CSCF, kha nhn dng ngi dng chung, kha nhn dng ngi dng ring, nhn dng mng ca PCSCF, a ch IP ca UE.
Bc 3: I-CSCF s gi bn tin Cx-Query hoc Cx-Select-Pull qua im tham

chiu Cx truy vn HSS v: kha nhn dng ngi dng chung, kha nhn dng ngi dng ring, nhn dng mng ca P-CSCF.
Bc 4: HSS s gi Cx-Query Resp hoc Cx-Select-Pull Resp cho I-CSCF

18

Bc 5: I-CSCF gi thng tin ng k ln S-CSCF km thm thng tin p

ng t HSS
Bc 6: S-CSCF gi Cx-Put hoc Cx-Pull gm: kha nhn dng ngi dng

chung, kha nhn dng ngi dng ring, tn S-CSCF n HSS.


Bc 7: HSS lu tr tn S-CSCF cho UE v gi Cx-Put Resp hoc Cx-Pull

Resp cha thng tin ca UE n S-CSCF


Bc 8: Da trn b lc tiu chun, S-CSCF s gi thng tin ng k ti mt

phng iu khin dch v v thc hin bt c th tc iu khin dch v thch hp no.


Bc 9: S-CSCF gi bn tin chp nhn 200 OK cho I-CSCF, n cha thng

tin UE tip xc vi mng nh


Bc 10: I-CSCF gi bn tin chp nhn 200 OK cho P-CSCF, bn tin ny

cha thng tin UE tip xc vi mng nh.


Bc 11: P-CSCF gi bn tin chp nhn 200 OK cho UE

1.4.2 Th tc ng k li ng k li l mt hot ng nh k ca UE nhm cp nht li mt s ng k tn ti hoc cp nht nhng thay i v trng thi ng k ca UE. Cc bc trong qu trnh ng k li c thc hin tng t lc ng k, nhng v c mt S-CSCF c n nh cho UE trong lc ng k nn I-CSCF s khng gi bn tin Cx-SELECT PULL yu cu S-CSCF. 1.4.3 Th tc xa ng k 1.4.3.1 Th tc xa ng k khi to bi UE Khi UE mun xa ng k khi mng IMS th UE phi thc hin mt th tc xa ng k mc ng dng. Th tc ny phi c thc hin khi ht thi gian ng k. Cc bc thc hin th tc xa ng k cng ging nh th th tc ng k vi thi gian ng k l 0 giy.

19

Hnh 1.9.Th tc xa ng k thc hin bi UE Cc bc thc hin nh sau:


Bc 1: UE gi yu cu REGISTER mi vi yu cu thi gian l 0 giy.

Thng tin ng k c gi n P-CSCF bao gm: kha nhn dng ngi dng chung, nhn dng ngi dng ring, tn min Home network, a ch IP ca UE.
Bc 2: P-CSCF kim tra tn min mng nh, chuyn tip bn tin REGISTER

n I-CSCF vi cc thng tin: kha nhn dng thu bao chung, nhn dng thu bao ring, nhn dng mng Proxy, a ch IP ca UE.
Bc 3: I-CSCF s

gi lung thng tin Cx-Query ti HSS c cha: kha nhn dng thu bao chung, nhn dng thu bao ring, nhn dng mng PCSCF Cx-Query Resp cha tn S-CSCF ti I-CSCF.

Bc 4: HSS s xc nh ngi dng ny hin ng k cha. HSS s gi Bc 5: I-CSCF s dng tn ca S-CSCF xc nh a ch ca S-CSCF. I-

CSCF gi bn tin REGISTER n S-CSCF c ni dung gm: tn hoc a ch P-CSCF, kha nhn dng chung, kha nhn dng ring, a ch IP ca UE, ICSCF trong trng hp mng mun n cu hnh.

20

Bc 6: Da vo b lc tiu chun, S-CSCF s gi thng tin xa ng k ti

mt phng iu khin dch v v bt k mt phng no cha cc th tc iu khin dch v cn thit. Mt phng iu khin dch v s xa tt c cc thng tin lin quan n thu bao ny.
Bc 7: Ty thuc vo nh khai thc la chn S-CSCF c th gi Cx-Put

(cha kha nhn dng ngi dng chung, nhn dng ngi dng ring, xa tn S-CSCF hoc Cx-Put (gm kha nhn dng ngi dng chung, kha nhn dng ngi dng ring, gi tn S-CSCF), vi nhng thu bao khng c coi l ng k lu S-CSCF. Sau HSS s xa b hoc gi li tn S-CSCF cho thu bao theo yu cu. Trong c hai trng hp, trng thi ca nhn dng thu bao khng c lu tr v khng c ng k HSS. Nu nh tn ca S-CSCF c gi li th HSS s cho php xa b s phc v S-CSCF bt c lc no.
Bc 8: HSS s gi p ng Cx-Put Resp ti S-CSCF bo nhn Cx-Put Bc 9: S-CSCF s p ng li bng bn tin 200 OK ti I-CSCF. S-CSCF s

xa tt c cc thng tin ca thu bao sau khi gi bn tin 200 OK


Bc 10: I-CSCF s gi bn tin 200 OK ti P-CSCF. Bc 11: P-CSCF s gi bn tin 200 OK ti UE v thc hin vic xa thng

tin lin quan n thu bao ny. 1.4.3.2 Xa ng k khi to bi nh khai thc mng Th tc xa ng k thc hin bi nh khai thc mng thc hin khi: Ht thi hn ng k Bo dng mng: khng tng thch d liu nt li, mt SIM, kt thc phin khng tt nh: pin UE yu, thu bao di chuyn qu nhanh, Ngn chn ng k hai ln hoc lu tr thng tin tri ngc nhau. Trng hp ny s xy ra lc trao i cc tham s chuyn vng gia hai nh vn hnh. Qun l thu bao: hp ng ht hn, pht hin s gian ln, thay i dch v m S-CSCF ch nh khng c kh nng p ng

Th tc xa ng k do bo dng mng c th thc hin bi HSS hoc SCSCF.

21

Khi UE ng k thnh cng, c mt b Timer c bt ln. Khi Timer ny ht hn, m UE khng thc hin th tc xa ng k th th tc xa ng k c tin hnh bi nh khai thc mng. Cc bc thc hin nh sau:
Bc 1: P-CSCF cp nht c s d liu bn trong ca n xa kha nhn

dng thu bao chung c ng k


Bc 2: Da vo b lc tiu chun, S-CSCF s gi thng tin xa ng k ti

mt phng iu khin dch v v mt phng ny xa cc thng tin lin quan n thu bao ny.
Bc 3: Ty thuc vo nh khai thc, S-CSCF c th gi l bn tin Cx-put

( gm c kha nhn dng thu bao chung, nhn dng thu bao ring, xa tn SCSCF) hoc Cx-Put (gm nhn dng thu bao chung, nhn dng thu bao ring, gi tn S-CSCF) vi thu bao khng ng k di lu S-CSCF. Sau HSS s xa hoc gi li tn ca S-CSCF cho thu bao ty theo yu cu. Trong c hai trung hp , trng thi nhn dng thu bao c lu tr nh cha c ng k HSS. Nu nh tn ca S-CSCF c gi li th HSS s cho php xa s phc v ca S-CSCF bt c lc no.
Bc 4: HSS s gi Cx-Put Resp ti S-CSCF bo nhn s gi Cx-Put.

1.4.4.2 Th tc thit lp phin gia thu bao thuc mng IMS v mng PSTN
Bc 1: UE gi bn tin INVITE n P-CSCF khi to phin, sau P-

CSCF da vo tn S-CSCF c gn cho UE trong bn tin m s chuyn tip bn tin n S-CSCF tng ng.
Bc 2: S-CSCF thc hin bt k mt logic iu khin dch v no ph hp

thit lp phin
Bc 3: S-CSCF thc hin phn tch a ch ch xc nh c rng thu

bao ch thuc PSTN v phi chuyn yu cu ti BGCF.


Bc 4: BGCF xc nh MGCF cng mng, v vy cn phi la chn mt

MGCF ph hp. Yu cu INVITE c chuyn ti MGCF. Thng tin kt cui PSTN c chuyn i sau.
Bc 5-7: Cc kh nng truyn thng ca thu bao ch c phn hi theo

tuyn bo hiu nh tr li SDP, nh cc th tc kt cui PSTN.


Bc 8: Ngi khi to quyt nh a ra cc phng tin truyn thng v

chuyn tip thng tin ny ti S-CSCF bng cc th tc khi to.

22

Bc 9-10: S-CSCF chuyn tip SDP c a ra ti cc im u cui

pha kt cui nh cc th tc kt cui PSTN thng qua phin thit lp.


Bc 11-13: Cc im u cui pha kt cui tr li SDP a ra v bn tin

thng bo ny c chuyn qua phin thit lp ti cc im u cui pha khi to.


Bc 14-16: Khi im u cui pha khi to hon thnh th tc t trc ti

nguyn, n s gi thng bo t trc ti nguyn thnh cng ti S-CSCF bng cc th tc khi to v c chuyn ti im u cui pha kt cui thng qua tuyn phin.
Bc 17-19: im u cui pha kt cui bao nhn kt qu v thng bo ny

c chuyn ti im u cui pha khi to thng qua tuyn phin.


Bc 20-21: im u cui pha kt cui pht ra bn tin bo hiu chung v

chuyn tip n ti BGCF, sau BGCF chuyn tip bn tin ti S-CSCF.


Bc 22: S-CSCF chuyn tip bn tin bo hiu chung ti ngi khi to

bng cc th tc khi to.


Bc 23: Khi ngi dng ch tr li, cc kt qu ca th tc kt cui c

cha trong p ng SIP 200 OK ti BGCF.


Bc 24-25: BGCF chuyn thng tin ny ti S-CSCF v sau n c

chuyn tip ti im u cui pha khi to.


Bc 26: Bn tin 200 OK c p tr li im u cui khi to bng cc

th tc khi to t im u cui kt cui.


Bc 27: im u cui pha khi to gi bo nhn cui cng ti S-CSCF

bng cc th tc khi to. 1.5 Mt s giao thc s dng trong IMS 1.5.1 Giao thc sip 1.5.1.1 Tng quan v giao thc SIP SIP l giao thc khi to phin, dng thit lp, sa i v kt thc cc cuc gi in thoi VoIP. SIP c pht trin bi IETF v ban hnh trong ti liu RFC 3261 vo thng 5 nm 2003. SIP c th s dng cho rt nhiu cc dch v khc nhau trong mng IP nh dch v tin nhn, thoi, hi ngh thoi, hi ngh truyn hnh, email, dy hc t xa, qung b, SIP s dng khun dng text, mt khun dng thng gp trong mng IP. N k tha cc nguyn l v khi nim ca cc giao thc Internet nh

23

HTTP v SMTP. N c nh ngha nh mt giao thc client-server, trong cc yu cu c pha client a ra v cc p ng c server tr li. SIP s dng mt s kiu bn tin v cc trng header ca HTTP, xc nh ni dung lung thng tin theo header. 1.5.1.2 Cu trc SIP Server L mt chng trnh ng dng chp nhn cc bn tin yu cu t Client phc v cc yu cu ny v gi tr cc p ng cho cc yu cu . Ta c cc loi server sau:
Proxy Server: l phn mm trung gian, hot ng nh l Server, va l Client

cho cc mc ch to cc yu cu thay mt cho cc Client khc. Cc yu cu c x l bn trong hoc chuyn chng n Server khc c chc nng nh tuyn. Trong IMS, khi P-CSCF ng vai tr l Proxy Server nhm chuyn cc yu cu ca UE n thc th thch hp.
Redirect Server: l mt Server chp nhn mt yu cu SIP, nh x a ch

trong yu cu thnh a ch mi v tr li a ch ny tr li Proxy Server.


Registrar Server: l my ch chp nhn yu cu ng k. Mt Registrar

Server c xp t vi mt Proxy Server hoc mt Server gi li v c th a ra cc dch v nh v. Registrar Server dng ng k cc i tng SIP trong min SIP v cp nht li v tr hin ti ca chng.
Location Server: Cung cp chc nng phn gii tn cho SIP Proxy hoc

Redirect Server. Sever ny c thut ton phn gii tn. Cc c ch ny bao gm mt database ca nh ng k hoc truy nhp n nhng cng c phn gii tn c s dng ph bin nh whois, LDAP hoc cc h thng hot ng c lp khc. Registrar server c th l mt thnh phn con ca location server; registrar server chu trch nhim mt phn trong vic populating database m c lin kt vi Location Server Client Client trong giao thc SIP chnh l UE, l cc thit b m ngi dng s dng khi to yu cu SIP n cc Server. Thit b ny c th l Hardphone hay Softphone. Hardphone l cc thit b phn cng h tr chun SIP nh in thoi IP. Softphone l phn mm h tr chun SIP nh Express Talk, Sidefisk, hay h tr c IMS nh: Mercuro IMS Client, UCT Client, OpenIC_Lite,. . .

24

1.5.1.3 Bn tin SIP SIP s dng cc bn tin khi to, hiu chnh v kt thc phin gia cc ngi dng. Bn tin INVITE ACK BYE CANCEL REGISTER INFO ngha Khi to mt phin Khng nh rng client nhn c bn tin p ng cho bn tin INVITE Yu cu kt thc phin Yu cu kt thc phin u cui SIP ng k vi Register server S dng ti cc thng tin Bng 1.2.Bn tin yu cu SIP

Bn tin 1xx 2xx 3xx 4xx 5xx 6xx

ngha Cc bn tin chung Thnh cng Chuyn a ch Yu cu khng c p ng S c Server S c ton mng Bng 1.3. Bn tin p ng SIP

1.5.2 Giao thc Diametter 1.5.2.1 Tng quan v giao thc Diametter Khi con ngi mun truy cp vo internet n mt Server c th no , ngi phi cung cp thng tin v user name v password. Trong hu ht cc trng hp, thng tin v user name v password khng c lu my ch p ng truy cp m c lu mt ni khc, c th l Lightweight Directory Access Protocol. Do ny sinh vn cn mt giao thc truyn thng ng tin cy trao i thng tin gia my ch truy cp v my lu thng tin v user name v password. V th, vo 1995 RADIUS ra i, c dng chng thc, qun l quyn truy cp dch v, thng tin ti khon ngi dng.

25

Khi cng ngh di ng ngy cng pht trin th RADIUS khng p ng c yu cu v QoS v khng h tr chuyn vng. iu ny l mt tr ngi ln trong s pht trin dch v. Mt yu cu t ra l tm ra mt cng ngh mi khng ch p ng c tnh nng ca RADIUS m cn khc phc c nhng nhc im ca giao thc ny. n 1996, IETF chun ha Diameter trong RFC 3588. Giao thc ny tha mn cc yu cu t ra trn. Giao thc Diameter chia ra 2 phn: Diameter Base Protocol v Diameter Application. Diameter Base Protocol cn thit cho vic phn phi cc n v d liu, kh nng thng lng, kim sot li v kh nng m rng. Diameter Application nh ngha nhng ng dng d liu ring. Ti thi im ny, ngoi ng dng chun trong RFC3588, mt s ng dng c nh ngha nh: Mobile IP, NASREQ, Diameter iu khin tnh ph v ng dng Diameter trong giao thc SIP, Diameter l giao thc truyn thng hot ng trn giao din Sh gia HSS, AS, S-CSCF.

Hnh 1.16. Giao thc Diameter 1.5.2.2 Cu trc bn tin Trong Diameter c 3 thnh phn chnh l Server, Client v Agent. Client l mt thit b bin, thc hin cc truy vn v s dng dch v. Mt Diameter Agent thc hin chc nng nh mt Proxy, Relay, Redirect Agent v dch cc bn tin. Diameter Server qun l cc yu cu cho mt h thng. Diameter Relay Agent

26

Diameter Relay Agent l mt thc th chp nhn cc yu cu v nh tuyn cc bn tin n mt thc th khc da trn thng tin tm c trong bn tin nh tn min ch n ca bn tin. Thng tin nh tuyn ny c thc hin da vo bng nh tuyn c lu tr ti cc nt mng. Bng nh tuyn ny cha cc trng sau: tn min, m ng dng, hot ng cc b, nhn dng Server, cu hnh tnh hoc ng, thi gian ht hn.. Diameter Proxy Agent

Hnh1.17. Diameter Proxy Agent Ging nh Relay, Proxy Agent nh tuyn cc bn tin Diameter s dng bng nh tuyn. Tuy nhin, gia hai thnh phn c s khc nhau v cch thay i bn tin thc hin chnh sch Diameter Redirect Agent

Hnh 1.18. Diameter Redirect Agent Diameter Reditect Agent thc hin vic inh tuyn cc bn tin sang tn min khc. N cng s dng bng nh tuyn xc nh chng tip theo ca ng i

27

n ch c yu cu. Thay t v nh tuyn nhng yu cu, Redirect Agent s p ng li a ch ca chng kt tip Proxy Agent nh tuyn. Diameter Translation Agent

Hnh 1.19.Diameter Translation Agent Diameter Translation Agent l thnh phn thc hin vic chuyn i dch v gia Diameter v mt giao thc thc hin chc nng khc. Translation Agent s dng tng thch vi cc dch v trn c s h tng mng sn c ph bin nh RADIUS, TACACS,. 1.5.3 Giao thc MEGACO/H.248 Megaco c pht trin bi IETF (a ra vo cui nm 1998), cn H. 248 c a ra vo thng 5/1999 bi ITU-T. Sau c IETF v ITU-T cng hp tc thng nht giao thc iu khin MG, kt qu l vo thng 6/2000 chun Megaco/H. 248 ra i. MEGACO/H248 cung cp mt gii php ton din cho vic iu khin cc MG. Giao thc ny h tr a phng tin v cc dch v hi thoi nng cao a im cc c php lp trnh c nng cao nhm tng hiu qu cho cc tin trnh m thoi, h tr c vic m ho text v binary v thm vo vic m rng cc nh ngha cho cc gi tin. Megaco/H. 248 l giao thc bo hiu gia Softswitch hoc MGC vi MG (Trunking Media Gateway, Lines Media Gateway hoc IP Phone Media Gateway). Megaco/H. 248 iu khin MG kt ni cc lung t ngoi.

28

Hnh 1.20. MEGACO/H.248 kt ni iu khin Gateway Trong phn h IMS, giao thc ny hot ng trn im tham chiu Mn, Mp giao tip MRFC vi MRFP v MGCF vi IMS-MGW. 1.6 Kt lun chng 1 Trong chng 1 trnh by c nhng ni dung chnh nh sau: Tng quan v IMS, cc khi nim c bn,tnh hnh nghin cu cng nh qu trnh chun ha IMS. Kin trc phn lp tng th ca phn h IMS, gm cc thc th v cc thnh phn chc nng ca IMS theo m hnh phn lp mng NGN.
Mt s th tc trong mng IMS. Chng ny gip ngi c hnh dung r

tng bc hot ng ca phn h IMS trong vic thit lp v iu khin cc phin dch v.
Cc giao thc chnh s dng trong phn h IMS. Chng ny tp trung vo

hai giao thc l SIP v Diametter bi y l hai giao thc s dng lin lc gia cc thc th ca IMS gm P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF v HSS.

29

CHNG 2: OPEN IMS CORE


2.1 Tng quan v Open IMS Core Ngy nay IMS (IP Multimedia Subsystem) cng trong giai on th nghim vi nhiu doanh nghip trn khp th gii, cc n lc pht trin v nghin cu, c bit i vi mng NGN, nh vic tng thm nhiu hn s h tr trong 1 s lng ln khch hng, c bit cho vic pht trin cc dch v. Trong khi c nhiu d n m ngun m c thit lp trong mng VoIP cho cc SIP clients, SIP client, proxy, stack v cc cng c xung quanh chun SIP ca IETF th hin nay thc t vn cha c 1 d n m ngun m no tp trung c th vo IMS. D n m ngun m OPEN SOURCE IMS Core nhm mc ch p ng s thiu ht ca cc phn mm m ngun m cho IMS vi nhng gii php linh ng v c th m rng c. Tnh thch nghi v kh nng ca cc gii php ny c chng minh trong cc d n nghin cu v pht trin quc gia v quc t. Mc ch ca n trong thi gian tip theo l to ra mt cng ng cc nh pht trin cho phn core ca mng NGN. Phn mm m ngun m ny cho php s pht trin ca cc dch v IMS v th nghim cc khi nim xung quanh phn core IMS. Open IMS Core bao gm hai thnh phn chnh l Call Session Control Functions (CSCFs) v Home Subscriber Server (HSS). Cc thnh phn ny u l nhng phn t core trong kin trc NGN/IMS nh c tiu chun ha trong 3GPP, 3GPP2, ETSI TISPAN. Khi trin khai (xy dng IMS Test-bed) th mi khi P,I,S, HSS c th chy trn mt my hoc nhiu my trong cng mt mng Lan trn h iu hnh Linux m ph bin nht l Ubuntu, hay Fedora, Gentoo...M ngun ca OpenIMSCore ny download min ph. Ngoi ra cn mt s IMS Client c th dng vi IMS Core: UCT IMS Client: gm cc chc nng Instant Message, Audio Call, Video Call, XCAP/XDMS support,...

IMS Communicator: gm cc chc nng AKA, MD5 authentication, Instant Message (Sip/Simple), Audio Call, Video Call, ...

30

Counterpath X-lite: MD5 authentication only, Instant Message (Sip/Simple), Audio Call, Video Call (H263 codec only), QoS for voice and video,...

2.2 Kin trc Open IMS Core v cc thnh phn trong Open IMS Phn h mng li a phng tin IP l tp hp cc thnh phn vi cc chc nng khc nhau. Mt thnh phn c th m nhn hai hoc nhiu chc nng, hoc hai thnh phn cng m nhn mt chc nng ging nhau. Mi thnh phn cng c th xut hin nhiu ln trong mt mng ring l. V mt cu trc, Open IMS bao gm cc thnh phn chnh nh sau:

Hnh 2.1. Cc thnh phn chnh ca Open IMS Open Source IMS Core : y l phn li ca OpenIMS, n gm c 2 thnh phn chnh :

HSS (Home Subcriber Server): Trong OpenIMS gi l FHoSS

31

Call Session Control Functions ( CSCFs ): L khi trung tm ca m ngun m Open Source IMS Core, khi ny iu khin bt k bo hiu IMS no.

OpenIMSCore c a ra ti website http://openimscore.org/ u cui IMS (IMS Client) Trong tt c cc thnh phn ca OpenIMS, IMS client l thnh phn quyt nh nh gi s thnh cng ca IMS. N hot ng nh mt mi trng a ng dng chng minh kh nng pht trin dch v trn mng IMS. C nhiu phn mm IMS Client, b khung OpenIMS Client ca FOKUS cung cp giao din lp trnh c cho cc nh pht trin dch v ca IMS. c im ca OpenIMS Client : Xy dng cc IMS API chun C kh nng thay i mt cch mm do theo yu cu Tng thch a nn (Windows XP, Windows CE, Linux) c trin khai trn Java hoc .NET D dng kt ni vi cc thit b khc Tun theo cc chun IEFT, 3GPP, TISPAN

Open IMS SIP AS ( SIPSEE Sip Servlet Execution Environment )

y l SIP Application Server cung cp s hi t ca 2 mi trng dch v l SIP v HTTP cho vic xy dng cc dch v
Parlay X Gateway (OCS-X)

Cho php cc nh pht trin dch v to cc ng dng qua web IMS Management Kin trc IMS Management qun l v iu khin mi thnh phn cn cho mng li IMS XML Document Management Server ( XDMS ) My ch cung cp hng dn ngi dung v thng tin dch v v cch truy cp Media Server : H tr cc dch v nh : Voicemail, lu li bn tin ri gi vo mail

32

Hi tho ( Conferencing ) Nhc ch

2.3Cc dch v chy trn Open IMS Core IMS khng phi l tiu chun cho cc dch v nhng n h tr trong vic to ra cc dch v a phng tin mi. IMS s dng mt lp iu khin ngang nhm tch phn mng truy nhp ra khi lp dch v. Mi dch v mi khi c pht trin c th ti s dng c s h tng chung c cung cp bi IMS m khng cn n nhng tnh nng ca ring n. C th k n mt s tnh nng nh: cht lng dch v (Qos), xc thc ngi dng, s tnh cc v vn bo mt... Bi vy, IMS cung cp mt nn tng tt pht trin phong ph cc dch v a phng tin, c bit l nhng dch v yu cu thi gian thc. 2.3.1Thoi qua IP (VoIP) VoIP (vit tt ca Voice over Internet Protocol, ngha l Truyn ging ni trn giao thc IP) l cng ngh truyn ting ni ca con ngi (thoi) qua mng thng tins dng b giao thc TCP/IP. N s dng cc gi d liu IP (trn mng LAN, WAN, Internet) vi thng tin c truyn ti l m ho ca m thanh.. thc hin vic ny, in thoi IP, thng c tch hp sn cc nghi thc bo hiu chun nh SIP hay H.323, kt ni ti mt tng i IP (IP PBX) ca doanh nghip hay ca nh cung cp dch v. in thoi IP c th l in thoi thng thng (ch khc l thay v ni vi mng in thoi qua ng dy giao tip RJ11 th in thoi IP ni trc tip vo mng LAN qua cp Ethernet, giao tip RJ45) hoc phn mm thoi (soft-phone) ci trn my tnh. VoIP l mt trong nhng dch v c bn nht chy trn Open IMS Core. Cc phn mm client trn h iu hnh Microsoft hay Linux nh UCT IMS Client, Mercuro Client, OpenIC_Lite, ... u c h tr chc nng gi thoi. s dng dch v ny trc ht ngi dng phi ng k trn HSS, sau s dng nhng phn mm trn ng nhp v thc hin cuc gi. 2.3.2 IPTV IPTV (Internet Protocol Television, c ngha: Truyn hnh giao thc Internet) l mt h thng dch v truyn hnh k thut s c pht i nh vo giao thc Internet thng qua mt h tng mng, m h tng mng ny c th bao gm vic truyn thng qua mt kt ni bng thng rng. Mt nh ngha chung ca IPTV l truyn hnh, nhng thay v qua hnh thc pht hnh v tuyn

33

hay truyn hnh cp th li c truyn pht hnh n ngi xem thng qua cc cng ngh s dng cho cc mng my tnh. Kin trc IPTV trn nn IMS c th cung cp cc dch v IPTV c iu khin v x l bi IMS v c th chuyn tip c lp cc dch v IPTV vi mng truyn ti IP bn di. s dng dch v IPTV trn nn IMS, ta ch cn gi in thoi ti 1 a ch URI hoc ti 1 s in thoi c nh sn, sau lung media trc tip c truyn v my ngi s dng m khng cn phi ci t thm bt c ci g khc. Khi thc hin m phng IPTV trn Open IMS Core, c mt s phn mm client tch hp sn IPTV, v d nh UCT IMS Client chy trn h iu hnh Linux. xem c chng trnh, ch cn chn mc IPTV v xem cc knh theo mun.

Hnh 2.2. M hnh IPTV trn nn IMS 2.4 Kt lun chng 2 Chng 2 gii thiu c nhng ni dung c bn v Open IMS Core, bao gm: H thng m ngun m Open IMS Core ra i nhm mc ch p ng s thiu ht ca cc phn mm m ngun m cho IMS, cho php s pht trin ca cc dch v IMS v th nghim cc khi nim xung quanh phn core IMS. Cc thnh phn kin trc ca Open IMS, trong c Open IMS Core. Mt s dch v c ci t v s dng trn Open IMS Core.

34

CHNG 3: TH NGHIM OPEN IMS CORE


3.1 Ci t v th nghim Open IMS Core tin cho vic ci t v s dng Open IMS Core, cn ti y cc gi tin ca Ubuntu: Vo System/Administration/Synapic Package Manager/ Trn tab Setting/Repositories/ Tch chn tt c cc (nn chn Download for United States cho qu trnh download din ra nhanh hn) Close li v ra ngoi nhn vo biu tng Reload. Sau khi load v, bt u thc hin ci t Open IMS Core. y p dng cho phin bn Ubuntu 10.10
Bc 1: ci t cc phn mm cn thit t source code

To th mc cha cc file ci t #mkdir /opt/OpenIMSCore #cd /opt/OpenIMSCore #mkdir FHoSS #mkdir ser_ims Ti source code #apt-get install subversion #svn checkout http://svn.berlios.de/svnroot/repos/ OpenIMSCore /FHoSS/trunk FHoSS #svn checkout /ser_ims/trunk ser_ims http://svn.berlios.de/svnroot/repos/ OpenIMSCore

#apt-get install openjdk-6-jdk mysql-server libmysqlclient15-dev libxml2-dev bind9 antflexbison # cd FHoSS # ant compile deploy # cd .. # cd ser_ims # make install-libs all # cd ..

35

Bc 2: chnh sa file c s d liu

#gedit /opt/OpenIMSCore/ser_ims/cfg/icscf.sql Thm 2 users: grant delete,insert,select,update on icscf.* to icscf@192.168.1.20 identified by 'heslo'; grant delete,insert,select,update on icscf.* to provisioning@192.168.1.20 identified by 'provi'; #gedit /opt/OpenIMSCore/FHoSS/scripts/hss_db.sql Thm user: grant delete,insert,select,update on hss_db.* to hss@192.168.1.20 identified by 'hss'; #gedit /opt/OpenIMSCore/FHoSS/scripts/userdata.sql
Bc 3: thay i cu hnh cc file *.cfg, *.xml, *.sh

Copy file cu hnh: #cp ser_ims/cfg/*.cfg #cp ser_ims/cfg/*.xml #cp ser_ims/cfg/*.sh Chy lnh sau thay i thng tin v domain v ip ./configurator.sh pcscf.cfg ser_ims/cfg/icscf.sql FHoSS/deploy/hss.properties FHoSS/scripts/userdata.sql Domain name: open-ims.test IP Address: 192.168.1.20
Bc 4: thit lp c s d liu

icscf.cfg

icscf.xml scscf.cfg scscf.xml FHoSS/deploy/DiameterPeerHSS.xml FHoSS/scripts/hss_db.sql

To mt account root pass 123 #mysqladmin -u root password 123 To c s d liu: #cd /opt/OpenIMSCore #mysql uroot p< ser_ims/cfg/icscf.sql #mysql uroot p< FHoSS/scripts/hssdb.sql

36

#mysql uroot p< FHoSS/scripts/userdata.sql


Bc 5: thay i cu hnh cho FHoSS

Vo ng dn: /opt/OpenIMSCore/FHoSS/deploy/* Thay i cc thng tin: Domain name: open-ims.test IP: chuyn 127.0.0.1 thnh 192.168.1.20 Cu hnh DNS, vo ng dn: /etc/bind Cu hnh tp tin resolv.conf thit lp my ims core lm DNS Vo ng dn /etc/resolv.conf, thm dng sau: nameserver 192.168.1.20 Khi ng li dch v: #/etc/init.d/bind9 restart
Bc 6: Khi ng IMS

#cd /opt/OpenIMSCore Start pcscf #./pcscf.sh Listen port: 192.168.1.20:4060

Hnh 3.1. Giao din hot ng ca P-CSCF

37

Start icscf #./icscf.sh Listen port: 192.168.1.20:5060

Hnh 3.2. Giao din hot ng ca I-CSCF Start scscf #./scscf.sh Listen port: 192.168.1.20:6060

38

Hnh 3.3. Giao din hot ng ca S-CSCF Start FHoSS #./fohss.sh Listen port: 192.168.1.20:3868 Listen port for Diameter Cx from ICSCF: 192.168.1.20:3869 Listen port for Diameter Cx from SCSCF: 192.168.1.20:3870 Listen port for Tomcat webserver: 192.168.1.20:8090

39

Hnh 3.4.Giao din hot ng ca FhoSS

Hnh 3.5.Giao din qun l user ca FHoSS Lnh kim tra port: netstat -an | grep 4060

40

netstat -an | grep 5060 netstat -an | grep 6060 netstat -an | grep 3868 netstat -an | grep 3869 netstat -an | grep 3870 netstat -an | grep 8090 Ci t UCT IMS client Ci cc gi ph thuc: Linux-based operating system libosip2 (3.0.3 with version 1.0.10 and 2.2.3 earlier versions) libexosip2 (3.0.3 with version 1.0.10 and 2.2.3 earlier versions) libgtk2-0 libxml2 libcurl3 libgstreamer0.10-0 libgstreamer-plugins-base0.10 libvlc0 vlc Ci UCT IMS client t gi .deb dpkg -i uctimsclient1.0.12.deb Cu hnh UCT IMS Client: Sau khi cu hnh thnh cng IMS, h thng to sn hai ngi dng c tn l Bob@ims.vn v Alice@ims.vn. Do , ngay sau khi ci t, ta c th s dng ngay chnh ngi dng tn Bob v Alice thc hin dch v nh: ng k, xa ng k, gi, xem iptv ( channel 1, 2, 3),

41

42

Hnh 3.6. Giao din ca trnh Option v IPTV trong UCT IMS client. Vo Options/Preferences:

43

44

Hnh 3.7.Giao din cu hnh Preferences: tab Profile v IMS

Hnh 3.8. Giao din cu hnh Preferences: tab Media v XDMS Tab Profile cho php cu hnh: cc dch v, tinh nng ca tng ngi dng Tab IMS: cu hnh cc thng s chng thc v tn min

45

Tab Media: cu hnh a ch IPTV Server v cc thng s truyn thng a phng tin. Tab XDMS: ch ra tp tin cu hnh Xcap Server

46

Hnh 3.9. Giao din ca UCT client khi Bob ng k.

Hnh 3.10. Giao din UCT IMS Client khi Alice gi Bob

47

Hnh 3.11. Giao din gi tin nhn trong UCT IMS Client 3.2 Bt bn tin v phn tch hot ng ca h thng 3.2.1 Gii thiu chng trnh Wireshark Wireshark l mt chng trnh bt gi tin trn mng. N s c gng bt tt c cc gi tin v hin th thng tin chi tit nht c th. Mc ch ca vic s dng Wireshark c th l: Qun tr mng: kim tra cc li trn mng Bo mt h thng: kim tra cc li v bo mt Pht trin h thng: g ri hot ng ca giao thc Cc i tng khc: hc v cc giao thc ni ti ca mng

48

Hnh 3.12.Giao din chnh ca chng trnh Wireshark Wireshark c mt s u im nh sau: C th chy trn c h thng UNIX v Windows Bt cc bn tin trc tuyn trn card mng Hin gi tin vi thng tin v giao thc C th m v lu li cc d liu bt c Import and Export cc gi tin t rt nhiu chng trnh khc Lc gi tin vi nhiu tiu ch khc nhau Tm kim gi tin vi nhiu tiu ch Hin th gi tin vi mu ni bt da trn b lc To rt nhiu thng k 3.2.2 Cc th tc ng k phn tch c qu trnh lin lc gia S-CSCF v I-CSCF vi HSS, ta cn sa a ch ca P-CSCF, I-CSCF v S-CSCF thnh mt a ch khc vi a ch ca HSS, y ta chn l 192.168.1.30. Trong phn ny ta s dng hai phn mm c ci t trn my tht l Mercuro IMS Client v Wireshark ng k v bt gi tin, phn tch hot ng xy ra khi thc cc th tc nh ng k, hy ng k.

49

Hnh 3.13. Qu trnh din ra khi ng k

Hnh 3.14. Tiu bn tin gi t UE


Bc 1: UE gi bn tin REGISTER ti P-CSCF trong cha thng tin v

thu bao: SIP URI: nga@open-ims.test a ch P-CSCF (c cu hnh ti UE): 192.168.1.10:3246


Bc 2: Sau khi nhn c bn tin REGISTER t P-CSCF, I-CSCF s cht

vn HSS v S-CSCF phc v cho P-CSCF thc hin cht vn (thng qua giao thc Diameter) P-CSCF gi Diameter authorization request n HSS.
Bc 3: HSS gi tr v cho I-CSCF bn tin p ng cha thng tin v S-

CSCF

50

cn lin lc trong trng AVP: Server-name.


Bc 4: I-CSCF chuyn bn tin ng k ca thu bao sang S-CSCF tng

ng.
Bc 5: S-CSCF cht vn HSS v thng tin xc thc thu bao qua giao thc

Diameter.
Bc 6: Khi h thng cu hnh yu cu thng tin xc thc, S-CSCF gi bn

tin 401 cht vn li tnh xc thc ca thu bao thc hin vic ng k.
Bc 7: Sau khi nhn c bn tin 401, da vo thng nht thut ton m ha

vi h thng, UE gi bn tin ng k trong c cha thng tin m ha trng nonce trong trng Authorization ca bn tin.
Bc 8: S-CSCF nhn c bn tin REGISTER s mt ln na tin hnh xc

thc vi HSS bng giao thc Diameter. Nu thnh cng, S-CSCF s thc hin vic n nh trng thi ca thu bao trn HSS qua giao thc Diameter v gi bn tin 200OK thng bo cho thu bao vic ng k thnh cng.
Bc 9: Qu trnh ng k kt thc khi UE nhn c bn tin 200OK.

Qu trnh xa ng k

Hnh 3.15. Qu trnh xa ng k Qu trnh xa ng k din ra tng t vi qu trnh ng k trn. Tuy nhin, ngc li vi vic n nh thu bao, sau khi tin hnh xc thc vi HSS, SCSCF s thc hin xa thng tin thu bao trn HSS v gi bn tin 200OK v thu bao.

51

3.3 Th nghim mt s hot ng c bn Trong phn ny s a ra mt s tnh hung khi thc hin cuc gi t hai thu bao nga a ch 192.168.1.10 n Alice a ch 192.168.1.20. 3.3.1 Cuc gi thng thng

Hnh 3.16. Cuc gi gia hai thu bao


Bc 1:Nga gi bn tin INVITE n P-CSCF n a ch sip URI ca Alice

l alice@open-ims.test.
Bc 2: Bn tin INVITE c gi ti thu bao Alice Bc 3: Sau khi thit lp cuc gi, tn hiu chung c chuyn t Alice n

Nga
Bc 4: Alice gi bn tin 200OK n P-CSCF khi chp nhn cuc gi. Bc 5: Bn tin c gi t P-CSCF v pha Nga Bc 6: Cuc gi c thit lp sau khi bn tin ACK c gi t Nga n

Alice xc nhn thit lp phin. 3.3.2 My bo bn

52

Hnh 3.17. Thu bao b gi bo bn Khi Nga gi n Alice trong tnh trng my bo bn, Alice gi bn tin 486 n PCSCF thng bo v trng thi ca mnh. Bn tin tip tc c gi v pha Nga kt thc cuc gi. 3.3.3 Alice cha ng nhp

Hnh 3.18. Alice cha ng k Do Alice cha ng nhp nn HSS khng tm thy thng tin v thu bao ny. Lc ny P-CSCF gi tr bn tin 404 v pha Nga. 3.3.4 Alice khng nhc my

Hnh 3.19. Alice khng nhc my Do khng nhn c tn hiu nhc my t Alice, S-CSCF gi bn tin 408 thng bo ht thi gian ch cho Nga bit ng thi gi bn tin CANCEL hy cuc gi n Alice. Sau , Alice gi bn tin kt thc yu cu n S-CSCF, kt thc qu trnh khi nhn c bn tin ACK t P-CSCF.

53

3.3.5 Alice hy cuc gi

Hnh 3.20. Alice t chi cuc gi t chi cuc gi, Alice gi bn tin 603 tr v S-CSCF, cuc gi kt thc khi Nga nhn c bn tin. 3.3.6 Kt thc lin lc

Hnh 3.21. Kt thc cuc gi Cuc gi c kt thc khi mt trong hai bn t my. Trong trng hp ny, Alice l ngi cp my trc. Bn tin BYE c gi t Alice n Nga,qu trnh kt thc khi Alice nhn c bn tin 200OK. 3.3.7 Nga gi sai s

Hnh 3.22. Thu bao khng tn ti Trong trng hp ny, Nga gi n mt thu bao tn Phuong, nhng thu bao ny khng tn ti. S-CSCF gi tr v bn tin 480 cho thu bao Nga.
54

3.4 Kt lun chng 3 Chng 3 gii quyt c cc vn chnh bao gm: Gii thiu v phn mm bt gi tin Wireshark
S dng phn mm Wireshark phn tch hot ng ca cc thnh phn

trong Open IMS Core, gm P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF v HSS thng qua mt s th tc c bn.

55

KT LUN V HNG PHT TRIN


Vi ni dung t ra l tm hiu v cu trc v ng dng ca Open IMS Core, ti a ra c kin trc tng qut, cch thc ci t v nhng ng dng ph bin ca h thng m ngun m Open IMS Core. Bn cnh , n cng l gii c vai tr, nhim v, chc nng ca cc thnh phn, giao din v mt s th tc thc hin trong phn h IMS. Hn na, n cn trnh by phng php dng phn mm Wireshark bt gi tin khi thc hin cuc gi gia nhng thu bao. y l mt trong nhng im khc bit vi ti khc. Vi mc tiu t ra, ti thc hin c cc ni dung sau: Tm hiu v kin trc mng IMS trn nn mng li NGN thy c vai tr hi t mng v tch hp dch v ca phn h ny. Hi t mng v tch hp dch v l vn then cht khi xy dng mng NGN. Trnh by cc th tc s dng dch v thy c hot ng ca phn h ny trong NGN. Ni dung ny gip ngi c hiu su hn v kim chng li chc nng ca cc thc th trong phn h.
ti gii thiu mt s giao thc chnh s dng trong phn h IMS, c bit

l giao thc SIP v Diametter. y l hai giao thc da trn nn text to nn s khc bit gia IMS vi cc h thng khc.
Gii thiu v xy dng thnh cng m hnh Open IMS Core, bao gm cc

thc th: P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF v HSS. Thng qua m hnh ny, client c th lin lc vi nhau bng cc dch v nh tin nhn, gi thoi. M hnh cng l c s thc hin cc ng dng nh: video call, xem IPTV,... Tch c thc th HSS ra khi cc thc th P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF. S dng phn mm Wireshark thy c cu trc bn tin khi thc hin lin lc gia cc thu bao qua kim chng hot ng ca h thng Open IMS Core. Do tnh cht thc hin n nm mc nn tng trong nghin cu v Open IMS Core, nn ti gii hn nhng ni dung trn. Nu c iu kin, em s tip tc pht trin cc vn sau: Nghin cu su cc dch v c pht trin trn nn IMS hin ti v trong tng lai nh internet di ng tc cao, video conference,...
Tch cc khi chc nng P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF v HSS hiu r hn v

hot ng ca h thng IMS.

56

IMS trn nn mng NGN l mt cng ngh mng tin tin, c th nh hng pht trin theo hng hi t mng di ng v c nh trong tng lai. Vic xy dng phn h ny gip cho nh khai khc s nng lc cung cp cc loi hnh dch v a phng tin cho ngi dng u cui. Vi nhng c tnh nh th, hi vng rng nhng kt qu nghin cu v Open IMS Core t c trong n s phn no gip cho cc bn sinh vin kha sau d dng tip cn cng ngh IMS.

57

TI LIU THAM KHO


[1] Miikka Poikselka, George Mayer, Hisham Khartabil and Aki Niemi, The IMS IP Multimedia Concepts and Services, John Wiley & Sons 2nd. [2] Gilles Bertrarfd, The IP Multimedia subsystem in Next Generation Networks, newspapers, 2007. [3] Miikka Poikselka, George Mayer, Hisham Khartabil and Aki Niemi, The IMS IP Multimedia Concepts and Services in the Mobile Domain, John Wiley & Sons. [4]Web: Open Source IMS: http://www.openimsscore.org/ [5]Web: UCT IMS Client: http://uctimsclient.berlios.de/openimscore_on_ubuntu_howto.html [6]Web: din n VNTelecom, ch IMS IP Multimedia Subsystem http://vntelecom.org/diendan/showthread.php?t=438 [7]Web: din n VNTelecom, ch Open IMS Core: http://vntelecom.org/diendan/showthread.php?t=731 [8]Web: din n Ubuntu Vit Nam: http://forum.ubuntu-vn.org/ [9]Web: http://www.tapchibcvt.gov/

58