Está en la página 1de 68

"

~I· •• "

··f.;·:·

••••

(0" •• ;

.~:

,,"

<,

...

-;,:..

I:··

:}
..... :"

-:
1

...'
:
... 11

'';:'

:,. .

..

I'l' .

I . ;:.;
:-:
"

~~~:~:~ f: ::.:.; .. ;.':~.'.::':.' .... ':... .... -:....... ..:.::. :'"'...:.. ::': : ". :::::;
"

": ...
"

':"::':'
:._','

;~~~ -,~:\,

:', ;·i.·::.~ :.:.::.:: .. ~ :.::


,,'

..

. ".:.:'..;~ ..:.... ::::

..'/".
:

.. s. . .''/'.', . .::.::::: :.:.: .... .. :':' =:-::-:.' :'.-:~.;..:,.: .. .'.;,.':'.':,' :: :.~:':.:::: ~ .~: . ':.': . ..~.,.-: :;..\-1: :.::.~
r; ,'. ......

-:»

"

: :..~:~.:. :"
"

....
.'
.'

......;.
: v- :;.:

.'. ...

. ,.
':.',
"

"

:. ...... . . ::. ::'::" :::,.. :::

.. ~

:<'.:. ...: :
'.

.
......... .........

'.' "

-.
.:....

. ~:... .. ":::',:):': :".~.,...

.... -.
"

....
.'

',' " '.'

:.:'

"

.. ::::.: ...... ..
' ' " "

,".;.:',

:.:'::

.:"

"

"

".

'.'

.,' "

· ".

..... ..~ ..
,',

~::':;::.":: .' .'


:.:.: .~,,:'

. :.

.'.

.. J.,: ..

· .....
" .:;.:.:':~? .i::-":'
,',

·~ .

:~.
.:-

.:.'

.~

.;::

:','

::,: ..:.

"~'

·"
. ':.

Io.

.'

.'

,.'

.'

.. ,
.',

. :;.:" ...... .

.,

'.

'i .. :..

.... ."

.".

',,: '.: .~:::

. ."..
i:

....

~{.:.... .
:": .

.::.::.

...... e

.;... ::-:

'

':< . .....
....

.\.:
::: :......""

v-.> ....... )~~


"

'.'

..... :

. ...~ .......
~':.

..

'.

.' . ......
"

:.:

~~:.:.~. ~: .
~~.,' .oj

. \; ..:r ....
< •

.'

:: .:':.
..
-:
"

.....

.
.:: :;
"

,'_

f<{:'; :.:'
',-:, ,

4: •••
••••

..

.. •
:: .:e,


::::.,.

",

.;.,.:

. '::.'

:': ::::

..

'

','

'.':~':.' ' .
v-,

-. ..

:"

. :.

~.
-lor ::.

.....

'.

..... '-:. . ;~~:~: .... .. r.:>


:
"

..,:....\.:,

...

'.

;' .,.r ..... ::',: ':

... ....

. "',': ..
'

. '.~

"."

..

._-:

'

.
'-::

.'

....
',/

..
'

•: c

. '. .~.::. ,
.'

:::_": ~:::~.:.: .... ,,-:


"

..-

.....

..

'.,

...

:::;:.

,._':-:..

" <':.'

..
.. :":::'.: . '.:-: . .... -; ...
. ,oi.:.~<,
:. :-....
.. . .:.. :
', . ~ .
-;..--

..
'

._

. .. .
'

,',

'.'

.. :.:~

::.::..~::: .. ~"P':>:.~:
..
'

,.

";..

:." :
:'
.,'

«:.. ::.~'. .:.:.'_ ...


"

.!. ;-!.:

'.'

: ~.~-:.:'-: :.::.~:
'.'

....

~: •••

'.

..

'

.,
:'.:."

..
'"'"
...

~".

:. ::

.. ~

.i.... ••·: ·~·:: ·

. . :.:.:_.:... .......
..

<.::: .......:. ~~

....:

:.:.:.:.: ...:

'.

"

:.~, .......

....... -: ..
:

..~.~."!- :;'.:.

.::~~:~ .,
-r

,~
:

•: •.r..:;.:;:.:~:.~::. ..... ::.~:.: -.

.~ . :.:~. . ..~ ..:.. : ~~

-.

".<.::•.•.• . .••.. '. . ... .. :.: ~ .. • ~:...

::: .

· ;.

..... : ..

.••..•..•.•. ~. •.•• ..:... :. ...

» :.

...

..

.:.:.::-..~.t,::.'·.·;:···.· ... .. r-.. -

..

..~>. .. ..... :. ; .' '.


;,,:

· ..

. ..~.. . .. .
,'

.,

:- ..... : .~ : ':. ..
,

..:.

.-::-

.. ......~

'"

It", -rw, e---e:~or-- 'H~ctor U,iIi,r_"" -- ~ --_'I

:M,,,

'L

.i,

»
.

. "0'

.'·"Jno', .."-.,,1_ - '"', ....


_ '\.~ ..... I
~

I. I
~:

,,,.-.,

III,",

"

..
\.,

-..:,
.........._. ~ ~~~

,~
'~

",~ .. '.

;,

\I,

.:

"

'

.;.."

E
'
,

E
,

:L--'
' ,
, '

R
_

:,

I e

~
~"I.

..

..

c.. .1 .upleme1ftl'O on'


,~

r:W!J'-

_ ---

-----IIIE

~ :-------= - - _

,51 US,TED ES, LECTOR D'E HISTORIETA:S NO S'E LO ;:PIRDAI

_- ~---.-=

: Ide$de los primeros dias de


-

---_.

--

DICIEMIRE EST ARA EN VENTA!


---..'

-.

- ---

" ,,_~B,U_',aLO'~." 'J.... ~' ~_,


" ,-, p-

,4 .~ ".~, .. ... , UW'W~I'~

CU15,Mn"ALOO

IIC.N[,,~e ", '_It

o'a, '

1',AAHl.. 7' M',S


-'IJa;l..a~
I"",~ ..

,"""_'e.iii'.

'.

':'

,":,-"
I. . ~. '_ ;_,

: I'-~f~' ,,' ,,-,


•~ _" '.

,
I
,

I,

:it-.
-

~I;

....
..

.
",_

'j

,,',

I'

,-,
-'I ,': " '. ~ " -,' ,

I"
!

- __ '

't'M""S',~:"'U-,_,-r'" ,~, Y.:.... ,JJ,. ,n_, ,""~"V " '. M"",U~:NI;I,S W'~,D'IOIM,5 ,"~
, • I

""-'' ','~ GU"":E.'R""R'


...

.:~

""'1,_'

.._,

;:;

,RIO,'"
,
' .. -

Par
,.. __ .:

I:

" [wC,0" O[ &•~ , .. 1!t1!J1'''S·-.~ ~ , IIe..l,j[A8AElOI..JlL','!A---~'-" ~:~L".:,rv'W,_'_" "1"-::.- - .._~ . I' I~ .", ~&~'{_N--':'n:-,j;',:;s:~
',.1

,1I.",JI!j!

,,~I!!J I"..-Iiiiii

IA" .', '"'


JI'.";,-

J.... ,.,.,..

-.p~

-~D· -"'" =0"' :,


,I
i.

---'

I "-'

i,CUELTIN LAS
,

AAAS' llM- A--'


1," -

~ .'_.

",.'

.... -.!,

-"iii

'

"

I,

I:

PL~"J!~"ASiAtO~L' ftAlSA' -. " E'I

NCJ5 FUIMOS, :c" eliA ,il """ n u T' ·- .~ 'W' Q ... IM l.ARGO· r" ..~u ---,
,

{j,ENTAMEAlTt:,
"

, ilii Q'" . U' [1Iiiiio - r H 'I Q' I - - 'Ii!::. ~,I' ',',


i
I

~~~ -.,',~ ·V.'L~I~


... [ .. i~
'I. _.•

S& \IE 10t)t1,_:~~~ _:


-

U-I

[.''I Q" ' T

"", '

,c:;;:-' -

,._'~ .~ ~ .- - . .~ on: , v--~


~II

''i;,

'i/"~"---.,:::'-.

'"

....

'

-.",
'I;

"",

ij;o.",
: r'"

~-'

I~'!"""': .,
,

,:Iii, -

i:NOOOL".,.

~~.
,

/',~'~:~
~~ ~
,~,

-: -' "A'c' H'. ". ,I 1~!'lU\AM" :,: •"i"io


'iii,,:

:t'~,~~~
~4

iiiil!

!i"T~'''·'''''A ,~~, '0' .'1:.. II ',~~,lliI'"iI!i"",~, '_·i~

-..1lIIii;;.."

'I ,~

, _'~ a,11 It 'liAAM I <rigid. --[,;;...


1

, -QI ER-·&.-~'~' I , %x ~'[ ..... ,,,,,," ,_


&

AN\AJRPARLOI :
,

)I

: 'i!lau'
['

'Ea.oil,~ : ~'l;il":~ ':V[I~~


: ~["""'''''tAill!C:&~'1

,
.

:~II"""""~'. _.

---

'-..,
.
,

. ..
'

-',_-

".':"

-.

-,

__ .

'~,,-

',"j

)'.1

~'!II!

-'
Iioi' ,

,",,' __

,~

'-:'.

-_:_'_., "",~

'" .....
.. -

... _,
-

"

"

,"

.'

.....

'",.,..

...' - ~~'
. .: .. !IIr.'~ _. ~

-r. ~

,.......'7

'"7~/~:-'
;.

,.
..
',,1. '. _-': •~

'I!-'" 1""
_

1.!i:""'.-_ ~ ..

_ ........... WASt
I .
.1

NO FUJ'I/JOe R": .... . ::.) ... ".:' A- RA6:ljrlA" .:. ".o>/~".~'"


. _
.'.

Ft.JE.,
'~-.....iIr""~
•. 1-[ -

-"

••

."

•.••

PI!,RC)",., ..

I
I I
!

,tI; '~,
,~

''"'..,...
'~

,f'

J_~

'. ,"
....... .

,.

'.... 'I!i;

"l_
. .
,

'.

.\
-

...

'.'
,Il'i " ..
~ .. _, 11'.1

... Ii- \JI[I'I

~,

...... ''iio

~
~""-"'

..... ...
,

,
,: !, :

'

i,

J\r
~.

f: ~t, ~!':'~' ~" ,:, ~'~':i


'I .,:~

".

.... '.
"

.'1 :;:
!iii

l ~,
'". '

'

I:

.~..
,~-.,

, -/'.....~'!!>.:.''. :

-,.

..
..

'

..-.

.. lJNO .- -UOS M,E ' , .. AeI'IQUE QUtaRSS ~,.,.litl


,

DAA,.,••

',A\;OLAR,,,I"r_:~ltYC,.Te,&Na~ll '~""":--:-,_.<>,--.
,.
'.

.. -~~----~~~ ,
~~~-, iiji' ,,., "" ,, '--.-,,,,
", ....

'.
I

'

•. ',
'

- .' .... ,
.

,'
l

..-

... --'

I, -~,

',

,,"

G~~TO:D
.

~ ......

I'~'!I'

.....

:1

._, .. * iii'....

!Pw __ ..... ,~J;,f

""",,~ ,,.., '"' ...'

_
-oi!I"

'~

'........'..
,~,~ 110

"""""

_ ~~,

jJ !!it

,;,

..

...

"::"iO~:""1 ~, ..' ,"''1.1

..
-,

... ~

.
-

I ',.,"='_"_~ AT.EA'AI~AR.
AJ..J

·OJ~'A. A
' ,

~'='' '_, "•


"
,

"

I"S' .. I' : 'II"',Ill II TODO·····..... ": ,~

YUE~~! '.. EL VTE,,· ..','"-.


."

.~I,~JN~ ·UII~S
I:

•...

'e--r\~ i'E·'"""·: A
&.

,'B" ....""" ..
"
I._ .. :-

"'\I:a'Y'
'.,.J ".
..... _. " _ .•

'.

~.

I_I

..... ~.

.,:. '. ."F't# '...' .

,. , ... JA'-'

:f'!','_~, 1M

,~I-

ft:Jlll'i" 't-A

:";:~~[.:·.~N~,·:" ·
'I· ·.I!-·'UJ..
V· ...

·t.__,......"
:~

.. Ii!'

'

.1

_. ~
. I!iI ••

'Q

'.
'q

_, .'

.....' JI..~
~

... ..
~ ~~

..

',' ' .I

,}j

,
,~

~t~l:

~n,
'S/~ . .,.,'

QU:'

~'y-'~
.'~'~/'IiiiiI~J,/~

,~~.A

, , ....

,PJ;"".'~Al

A'T~~~

"-"-'.i:!"~

~'''iiIIi""'.''O'.:&A

M·1ii IN, '.. I't~ !:Q, : 7""I:' ~,:o~",.~""" _,J


... I.· ., r I~~'~

.':".'~~~~~

e'

Cile''_,'

~111':i ~:E;ICOP,~A~!'J! ] Me. M,~I LO IEN.ORb: GU,-~E RW\Q,A,R .. l'U',e'\W"t '-,_, ~ ,A 'T'f!JI'il-:-.~'" 0',I' '~Cto~; III '~I~:I'1V1rJ ,_. .. ' Y'W' , ~, -,.." ,
~":&j~

.'.r~'iII _ ..... I?-:t;'! ~'R1;;,( ... .

-',o~, .
..

,i5i!

I;

iIi'IUi

-.

A··~··'·_. __ .... __ ...', 'O,··:O:·INi)': ..,.' -,

. :15-'
.

. ,'.:

!!St,..-"4,''''
_, __
.' .. _.

'C"';;; "IW I~II!!


I~

-...,__.,
-.... '~'

~,

"ii

om

,.

'..... ' ''!!iI,_''


I~'~~, ~,~~

I'

: li'6U&,~,. il LPiBNDRE,
j

'.

. II ...

..,

I ".:

,P',JE'DA..D A..IIN,A,
Y'L' ,:E!SIOtl- '.,'
~._,

~~PAo;_
_,

,ILl!:

'~:Tr~',

It=O,D'

"'" *
~,

, kG

AUT"C" 'r!I'·~" ~._, . :'. '~1'C6~

.~~5,-""" .,..~
lii.,111

,"LA.

'.\,
,

~6
I...... ~.,

"I ' ,

:
I

I :,

I I

~
"...",,'

";
a

"

,. "VE~AeCONMlaoA~

, '-SER49 IMI AVUnANTE~'yo ~


I '

IlcoNS-rRUW-NOO:',MI:"PR;OPIOI A_R:ATO.1
-.

&e~

j'

.... m~1
I

'

..

. tI5.• :eES-'VoiLAR.~i~,
"_

PAlOa~"R.LOlt....

QU,I!

[t iFlC)J;lMI['VNS'I.:e, Ii:
.....
_

..

--~------.-'"

~·r..
''Y''"'' _. -=_

'

,,

C
.'-~


OJ,

1"""1'
~

,
.. io
ofo ... 1

.,
~

~-!I

;.~'~"IIII!i~~'I'·

.......... "'.~~" .""-.,. __---'YI -

ce:::.

a
. .

_-_.-

,..-!~~,,~,., ......

-.

~,
if'·

.. ..
III!'

.j!'

",

. .

~R"_OOM~~ ..."',~ ~~",f""!'"


'

..
.
_---,

POJ~M'-'C·~'u..'·At::::~ ,".:... __ . . ,d\~


. I . . • .

,~",

~"

~
.\ \
,

'.
:

UN' -

'"
",,_,~,

_.

'~QCO" .:-~,-:,
.
-,'

",.

_.

- - ._

_'

..

..

-:

[-~

'_

--

Eli B:LlB!NA,t",,~ ".1NIMOS O1u'e, PA'IIAt AL


Slu6TEMTACON.

Ra&mlO,- : 8,11EN S,L ~~.-.... """~~--_~.~: 'S 0--"_'"


'U
"

'LA:

'-'.

-'"

'_',

-'-

~J_

\.

'V'"

.•.•.••. >

,"

,..,-"""'-,..,....~, ...
A'~Vi_'''''~·a··''

,'~,.,~,

~~ ,.,'.,...... .. ,~-.:. ~

~.
",.

!II

~.I'!II!'~'~ I"II!I~!II'~

~ .. ;;;"W' .'
.,...

_. _,? '1!!!.'\-1lI
.- .

;j; ~ .. ··4

iii" • " ~, ,.

:iII'

!,

~,~

._=-, .
-

':';'--= .;:-. :: ,,!


,

11,

..•. S~ I,_~.,r:J'd.~" I"W~"""


I • :. ", - ;"':' . ",

.' ·L ·CI,IA
r : '_',
I

·" U .... ,~QU·:··E~~·"."LlJ~ _ ,,,,, :_iEjj;:~~"_'," 1.: U-'iPJ:--:~"J .AL·'nU'lm""~' -=_.~,. ,filii" .. -II"" :'r~ ·"0' ···e······· E····:·~p·e::nA_.c·.-LA:_···: IG1LQ:···:__";'R'I:~ I' : : 1"·.,,, :._',' .__ ,~_. ,~~, _'_',. ~I.~ '.: .. '_'~
1 .'.'

,e.

Iat A' lIZ#"V"\ fli' IfJ!!l't' ' (:··:~''fV~·YV


l

.AI, ....

rr"".

r-

_I

I~

':

.l;lQ54"M'S,N:rS ,e·M8lA.LA.DO
EMIBAFtC,ADO

C'I ,.,,E, r~~:

I~UI~~

~J

.1',;ri.A

Y'

1:,1 '-umlr~.4'" '";~:-: .. ,.'01 ~"O~ ~, .... ....

,~'I
r :

StSMANOS
LA L tea.NelA

·A·IA··· aN' ". ,-. TR.'


.: ~"

_.1.,1 ... ·... \Il~'"MO'S'


.'

--

,.

'",'

,,.,.-- " Y ~:D~I .. .


,

__ e ·····EJ . ." PASA' ..·..·.···s:


'.

_J?7k«; ~:' ~,.'-_', :.:

'.

r:
'.:

0, t...,.;

"~::~~ ~
. 1"-

. ·r


.

..

.,

~·. ce;.~:-... M~~~


.- ,

'VA·-.

'.

--

... __

"~

'

'~-,'-''''''',

[••

iii

..:I

: '~A'· .S--:, , A-' ,,~[!_' [I'Y~ i""lJ"-'IA,~ J;,,/'


I ~ , ':__. ,. _ .--,

.",A5-, , -.r'mL'~ .I!f'!"J!IIr,~' ~-U''-.'_ . ':0'.~ ,9..t=1iOS -M-'-:'~ ..::;;trI;t ~ _ -E,~:ABA; ,I!L -r:UIllt/\JO, IS'[L tJLTlMO' '.. '~'~[-' - -cas' ----.-.z6--.-..' L4.--.. ~...... ., . -, --,/9'''0.--,·, -,__ - -__,:"""-,, ~ E!liA'~I;As, - '_'~I"" -__ . _...... ' UN--.--T,-·;A-··' A.." '~'.A -~ ~ ..... .a.-,J!3_A ,vr-.... "J~
,- .. !r..
I_· . ""~.' " ..

C' ,.__-ON--"
,l

',-'-'

"'-~jl"'I!l!!,
~ll~??'

YW&I-:-,

os

.' . _' ,&;ji

-~

_A.I
~,

r.....

l~

[~

-'"""~""",, --

,'~-.... . ,'I -.,. ,;.-,.,;j<-""Ill ~J'~~"I

1_-

- -- . . fJfA~,_'SIA- -- . AI'~I~~. "."t.A.,~ .',Cfl.JF/:r:/I5'~ 1'11 . •..'., ~~I'-'~


•' , I . '-,. [_..', ,,~. " '. . '"

~I

e. A,,.t,OBC" .",,'
_.

l'illiI..#Ii'iI. - -, - LOS: CJe ","","",', ~-~, ~ ~v' D'. ,':_ --.. --,-,til! _~"--:' "--S' ,__-

~ .. ~W'''';'''

~~ll~l

~''-~'".';

..,.[~

,n_
.' I

• ':-:

"

,I.

". I ,

._

-, ..

~I~'~

~;;:;:fa=~?~fiti:U:~
,PIIQJeOUI MI ~.", .',I: :' : .. ',' .' "._..' vua,L«:),~ C-. _......... " --,IIL JW,.,L, ~,A~ulal4l"
.....,.

I: r.Y:A__~"
I

~=,,_ .s:'-~'.....
relt,~
-.-----

..~, ..

-",~,.,~' '._,;.'' --"'


""

c:3L8 .'PtA '~I-lr RC '.'~~~--'. ·nA

:,.1

':

I'

.'

"

v_
I,,!!,.,.

ft.: .. ~, .... '''''_''",.'_ ~~~~

VI.~~~. ".': 5& H,A_JAN "'.'R&.,. _.. ,0


".. ", ",
J.'-. . '.: ".. :.' " ". : _"._ .. '
I.,. " ,'"'.: .-',

~.~,I_...... ..... ,~
A~le;-~_-

.
.-

""""
.,:

,
'

."'.

" ..... >...


·_··.l ._

. ... ","_'..
-" _

I'I.~ ,1iIO.1';;,;!;~ • 0:1

...

""": Iol

"":11,_

::0
'II ..

_. ~
_

-~
-

III."·

,
~""
I .'

"L."
'-.'
._","

'n "Ii§

....

.r.
-: (,II

Poe'

~!'~

.. ~--.

-'

.... """ ......

~,.r~=&..t.D,····~~:'rT ~~A"-"., '-,,&", .•.. 1""':LLO "Q'

&;iIII!rt' ••.. ,....~4P*. ~' I~..-:~~I/-··O· #-4ACj~ ~~.A"N,:.,1~",1IiiA,. "-:t=:=AA;M'.· ,::.0~'--.... .' ' ,~----[~~. ~4V:':' 1 ." __ "ryl"

r-:

el'l'~' :II_;_.

VA

,.~

_~_'O·····.·.·,~l

..,

·.~IW~'·

. ,_

',;.1,.,

""" .'

! ,-

'wp ..
-,j

'. --

,il.;j~--'

M·.--' .', -,,:

I,'

00+),_

'-,Itlllli1!""1l~ ~-~UI, 1~'·jC--'~,VAN..... ~ ~ ~


.
1

CI;,S~'iIj"', ~ _'iI!'~,1"'~

~I-, I'~

MAtluI-.",A,-I, ':
_Ii! _. ~ !I'~-.,'

-I

lPo

..

!II

'. :

....

:
I'

. .'

_.
..

"
.
':.:

.. ,\

.,

}~ ..
~~~ ~

::;'"

-14

.'
..•

.,.: ,_.......

~~

....

~_...

o
,

.'

&A Td'

TUE'Ii'I(ITO,'GA,50:ACA'"
U~ ,Ai¥UGO,A, FA"

lL.!iGA5 'TA l'f',CE~

a! SI\"l.! ~'i.LA !~VII:'," ,,,A,UTOl.,;,.

SEA

"I e~su uuevo

I
,I

,,",,j~, ",""flg'1io""I

l,aA AJ
T'~'.Lt I' [fJ~~

.~J 1""'Ii1!:: ~.a IT"t: ~.,!;,'I AL. '-'..JI/.r~ [_~N·~~.'


'.',do ,l'-';
I~

,~~A

1 ~

..!i!

L!!; t!!:!1 • ~I~N!

~o:-

'.J!!:t...tl' I""it' 'J!:!: ·1t"i9

RL PAI?QUE
~,.f e'~ fT'I~~ iiIIiI

yU~'

a
,

II ~ ,IJU

AC~MJtS esTA:.~ Pr;ec>.H ! CAS ~


'~II

peA!Q Ee:"TA$:

,iIJIiI!I""'!!~

"

,./
,

___.,..

\ I:/,, " ..
-

EXPLf.CAC~O~·ES; 'IA"" "---:' .4. 'LA- ~ ...tL . E' A MO


II
.... ~ ~ ~ ,_ .. _,~~I!!i

tJO L.e :01:5 TAI~ltAEI


CA,.

ME"DO'R' QU:e. ME:Allje:~!! CEo A.Q·"U ...... ~ 1 ~'!Iii:ii!I,Iii" ifA- ~! :,....~.,J'"'i. 1A 1z...[ ., O~:,~. 'E.l COC.'H:I IPR'ESTAOO c'N, EL, TAL,L.,E,"" .
II ,;::" ~~i!!:

,"'

-v"Et PA~EC:'E, PI~~OCl~ , AGA~~'I'~IE~,


M_ '~E:L ~ e~'E I ~:"""r;:;;'~ r;:;;~I1;;;
t""'i..!!..!IE .....~ .:.:_:Nili;: "",':'":111,. ,E A IbH~ ....... ~~ :
~IL

r . = ,F'\,~ A~u-e~"T.'A~:

--- I!L,

r.;;;o: N! '_~IN

'I' r,""f"''H

i'To"!!'.l..il !I""'!i~ ~'t'r"i.....c'

~t=iE-'o ,C" _-,u:'''''II't3a A-"ir"i.-.I!!.'i O ~ r'lli;, ..----: m~· -._-' ~, ,. f'!lir\ .'-. ~UI~ i HAY U'hJ CUJCO M,IL,!6:j :" GA'~"'~5- -,
, ,

,e;.'TE ,A,NiiM~'~ A :CO'"

.'~.

_",

.... ~.

,I

0-

00
1

I •

..

---------------~,..
,
I:

1.7

,~ \ ,t!
~
:'

.,

00.

o '0

o
,

i"-G :' LQ'- QU' -, _'M [~ [i f!"\I!!! •. L.J','·C--' _'-, I!.. 1'1..,...,..,., ~[I-,.·,.·J.lf!__'_' C'· ll'!lfW~.I~ A ~l IP!H iiI:IJ .. ' In ~'
!_

L.'~: v U[~WiI C:\LiIi~. .' _I'"l'~'"";~


I
i~

I.

,til

G' '/-..,..-

'111

,_-.

.=-

~Qul! OCU ,~" . ,I~ Vii ','" :_,' -,,'I,II!!!I.&'"


I

'."lU lOS e.oM a.,

'_

Q' .

U'

NOS~ ~,

,_

,lIIiI: . Iij.

.... '~"",I,;*. ~-"" "*


_
",'_' '1' ," _

''

..

_:.-::

..

'

...

".",

;iI]

"

if! ,~iI: I' --', OJ ' ,~~, ItJCI!JJ IS eL., OEL "AlUG.() CE G.A.SO~lihlJl\!, " .i' ""OS QUI we) IJ& [~»\ C'I, 0,1' CC) 11A I""i~ ,~, E. ~ i .A:' ~ '_ ~~ ~, ~'r
"I~ '•.. _

i:I'L~'-llli!tau" __ ~,--H w

'~d':'

lAra

su..

.
: 'II

;.

,:

Q..
~."

iLJ1""y Q.' . • POI i e- :.:,;: IF'.,N A" , ~'I" :' "'rr. .'. 'U'-:,~. F!Ii!II' "~ao C . '7~. I: 5 ~[', .1..[ '~SJ~ WIr5~J,J.·;~, ' CE ~~ A .i.. .4'"•..
,_I

e~

VlE'ROArOIEI'fAS

LACII9J\S

SOCl;Ad.ES .. ·

.~.FAGA.~,LA F;IA[w:V\ QUi!: 56A.. ~5T~ QIUE CEeU!IJ &:~ L~ I.Ei~"AO A M:I M[ID!I TOI. ,,,.

,i ,ACl'i LJl '~U5;T:ICIA i,l:i:~lle


• AS··:,U ..At~S·:" ~._. ~N1¥.

COWl

OO:L.,E+JTIE:$ COMO' us ,'. . 'l!: 0 IE'",~I' C·· ,.1 -.:Ir1.~~ 11::.." a",uc: uao,..~ Tl tJ'E:ceSI'TA IUW,CAS;'II60
riiiij, .._/.~
11111

EL

IClr Ne R-O DE 111t-J ..


t.' .I~~

A··TA·,·,,:~.,~· _
1-

:IfJEM'PlLA:re" ..

1/

l, ,"
!~

!:

20

. S,I ~i
I~,

EM,&A·R:~ US:lEOI ~ue:.. ,


~~ill~:IC:~U' ~N~Iii~" i .~!I~· ~ FA ~F'"
~r::;!i'

·TA·C ICE; au AM i:S:Ul TA ....AYu·.. ,


A
._,,...,.",

i' ...6

UI

__ ..

.~E·~·Jr _~~I"~·

. EtJ'TU5~A5MAJJA LOS ,eo'" 'veNCIITOa


~~i!ii!iiiiiii!!!~.~1"'!IIoc

'asQ5, ApC)S;TAOORES, :QUE


_", _.I~ :_-,"

A"'!i._

'CO'"

i.1~'

A' .

e!iiT~ :~~.4 ~A ~n.r.;~:~~·n

,~~,,,,,,u~~. ,
""t=:,~,,e'!"!j' '~'~
,~'U1C:'

"IAS'

~'r"II""" FE,!

II,

'!'

M'' ' ~,I~I"';: ~ ~~


r

~~'

f""¥ 1[11::::

~SE ~~f511: n ,::~"." WI'~i'lfl" r!lA!' . .:'~h i···· - e~ ~[.<._OS' .. '0' .... :Tr1QS-- -_' ,'.:... _'.,"<' -.· .. -~' R .,'",' -'N '.. ', '_" \.".m.. '."
• iii oil "' .... L..i I

I IYV',,"'
r. ,,,,;.:',

'1iiiI

'~:E:'"",
W _' .'
",

MiSt-J1 ,A,I~LJ[ES1A6.,YO :HA,~


, .'.L..A.'
. I '..

'I~-i'0'' ......:··1\1 I:l,. 0 ,·'


-. . '. '-

_.

'

._ ' ..

"_

'

.
...

,21

~--------~--~~~II:
".

''''2:

.~.,
.

.I , I'

l (. .
;iI! J

II!!

--..

",r!' :;;"',"1

,0,
j;'l

....

-,
:(

o
.

/'
-~

'-'0""
.

, lilt _

VE'O" ·:~,~~~I.='IlI!!~II;:glF\:".···j~ Jl M" ~~' , .11.. ' • 4 ,piiiii'II11' eo, ~ i:!:1::''''f' i~'&~CIOOS ~"A~"EI-J~'S 'S~. Ii:~ T 1.IA·.·'··'~''''ApA~A, '"'5" - . , t<ll ~""II,,C UbJ - ~iI:~IIii!!!!,""~ N "r.. "' r'\,t,~f""i. :, '~'Ii,;,,;I
~I."' •

'v
,

--.F\, F"·
'l
~I

..Ii.

~o···.,..~
',": ""

'~i"'"' .. "'" ."._ ,

il"A".

iMe IL fA
~ ~

~ .. 11"""1;,111'11; ~." ,tlI1i':!il41"""i,U"· ....';;:11

",=r'!'"

!O' '.
••

MI\:",.",
...
'

;&..

, ..

\ '.0...
1 '. I ..I~'

o O
,

0,"",:"
.'
".

__

.- .

T"'\Qi I,~ ~

...1

~rTe"r:::Il;I!,AilldA ~I W'~ ,~~'''' n~ ,i~.A :~: r...,.n-\ N'·.· 1IE.·~'J'i"IH·~ ,,-\oJ"", ".'. ,_-, .. us'·-· Q~''''''.1 "v,~ ,~.iI!"'O
j'

'T,~',~~,~," [F:is·-·'~£: t;:'_"IIiiij;~tJI ~ .. ,~:;;II'.!I

24

I
~J

.'.' ....
)
',.

....

._
'~,

,_'
I ..

.-

. ...
'

25

26

~~~Q~~~~~'
'PA,L,~

'Ni~,-_~rreNe:5

~~~A···i~~~~~
'PRS9l0NE4fi

M:AhEE,~,R-,

t~1)~tLOS ,- R'A%,t:>~
-1-

l-IB'Ree",.~

r
.
!
. I

_I

'~'

_..

.' -...
f3
. .

_, _,_

..
," _'

;;
, lJ'

:/

28· <."
I' -I

· ·iMM"I .•

?~~~Si ._
I ' :-," ,

'se.t-Jc."~.,_

;~~I~RR"TI:OL

~,

I~

.,.,

..
,

,jo

..... ".1.:1. --- ..


,~

"'~

_,

,tt'
'_'

.... ..~
,.
L!IIiI

•••
::
'

-~411;.

',"-'
"

..

'1=~~ff~'·.
A '\. 0' "~ 1' ~""",I~.iIi"""

'.'O"'H,~,:,:,:".;':"

I. '

'

./'.1'
'~~

~ ,_,

,,',

•• .,. ...
-" L:.:
'~"

,'" /";'~'
~'

,,'

.

I~

"

,t

.' :0' ~"


, ,f'

~ ","'\
i' i!i

t:,

If!

II.


-

.'

,"
,

!:

,"
"

t
", 10'1 ~: ,
'

t, ..0 ',.

l\ _...... '... ,,_,_'~

U-

'

....

...
,~

,= _
~'

.-."~ '.,.,.' ".'


-iNa:. ,-"~ A'<_5tfl.M:~ ,
'TO'~,,' .. A' 'M"J'"'._:J :L'
: ' I ';

,#,'

'"

.'
,."'/.//'
,

.. ~~ ~, L
'I

'"

.'

"'-

,t:

itt'

SO

...

a'..: .- M.E . ,"'i~l$OA:R;· .PE - -" 'C-- A'~I .aAe"


.
,.-. : t· -

-.

__

-_.

"".

.I

'.'

"','

"

_'

'.'

~~,'_rr.flji'

A~"%'oe "IJ,H:,: Q1ue._ ---. 6~_-·· ::-__ _-. :UED'E, asP5,_'RAt< _._', Cf,-, 14"e~~ - W:-A 'T:AtJ."" l($i:....~-----···· -.-.:·:-N"~ .[., ~.,; ." - -~,~,~
.!~ , :
1:._

C,t<"B,~I~'~A·W,. A . - ~' -- ....-. , j;. -:-:.

•. _~~

I''''i~,

"

"

.> .,4:.., : .' _ ..... ," .'.


"'. • I _.

CIU-rH, :P'l_~'P.:~R,-,ot _'~-ES


j" " " .. '-~, : _,

':1:-~'R"

1=!;'~''.. '..." 0 -".


•• ,._

A"- -. '._ ....


. -

1-

-"~_-

L, 1. "-" -

~ I .

"T"i: -",: _
_.

0'-

",_. -

_-:

-_.

._ ill I .. _

"

_ .. ' .--.

"

't'

''1

~,

~.._."".-~

.L::-'10 .ct.." •
'N~'
• .-

._.
~.:-,:
~I

.•
,

t;dl
-.
_,' -I'
,

_ II

»:

->:

.;"'_/
"

~.

I,

Ii .. 1!j,;.,[W/,."

/,,-.. '

.'

"

'~"

i/"!i;,

..

-,"

, .-~,~1(/'

'I'~~:'~

~ Y
""'"

,,,.,;
if'!""

,."..,

-.,r...,.,..

.......

...,.

V'

.' ,..

~. '.. ~

'i

·31

~~:lOr~

,AL-'t-f'( A LO: ~: ',-~' LS-',L.,i

U,:~
.

,~ '~.:- :"'.~1V' ~ :f'1~"I'-= 1 ", e- ~':~_-l"c,"-u'e'L_~:('RO "" - ~''''''''-'-'----'---~ ~


.Ai
,_,
',"---

!l-,e p'R,e:aU~u~>\Re., -~,.... 0- > t.:. ~,~~, l: Iii:;.,,;; ,,

:.....,.A~ __ 'P&tSCA'DOR,J', ,;~, '


I

'~ '~

",,",

../

'~'~-"-.

'-

it '.

_"'I~' ,C:::.:::L,: ,~~,jl., ~.

-:~~ =-, I ,: ~-,


,~,~-,~
~'

"

,.

~'

,/ ,f'

~,

""'"'", V V' 'Ii!'"

..
.I

4"'l

".,.
..,..

rI#I

1!!!!!9-

'-....;;.,

.-

..

,lE,toJTICA$, M'T-A": 1'1''''7(0''·''


,-: 'I

i-'

..~'."

...,

, '., : '.

'_

" '!Ii"ii1"!'

'\

"

"
,

,r·'··~'~
"

lh

i~(A

f 'r''''-'~ "

,.

~I

.,.,..--' '~-""II!!I;;~""::

~-

~~/h:~,.... '

.....

1iMi!___

'

.. NO .. -..- .. ,,' z,,1.--/_\JVaR,ON, '. eA~A~ A.


. -. I . ::. "'. .:.,' '. :,".,'

.'
.• '

-.1

"'.

'.

rM-~~Ir<;;,

R5-SoR"T't~E?

~
~,

'""\..,_
'~

~ ,.,

\\\ ._

,
r

.
.

r~,fi-~:,.~--_:_--'~-

... i~

p"iI!!:~ - ,..-. '-H ~- _: IW .. 1,111"":. .•. ,-.. --,':,&~: ~_ -~_, _eso .. :_' ~ Ii'
.,
f2.

IA,I'
~~t,

JV

!L.O

~~'ieUA

'\t' -

~,

I,

i !:

:, II
!

v'

~"

I I'
.lit'

l!i-'i

• _ r-~'

.#"

,J

·'IIi.

~'~,

'I'

rfIittt-.

, '~, J' ~ )! ~ ..
'

~'

...i...
,7'(

'f'h.'~:
.~
~ _~ ,r. .. '~'.
III~

A ~A ,CAZADc' '~~D[05
r" "
,
"',I'

'.- ,: " .'.~:-'


-:.'

II

,..

,f.( r· •. --

1ft IQU:! Pt.E~SO Que VA HAce 1';A;t:lOS ,CUiE les,""


.o;jI"..i:\_
:~~I

, wO: SOY '" -, - ,


,f"""!'O-

,~,.t"""'''0- '~i.:IO-'i;jI'i'~'~:t
,

"

.~'

~",'"

i!l"\,

a.:i
'

'~~!R;,.

4.t..iIAr=r

'""

\14 '''5' :'r\


It ~ !~~
'-'~!~~"

......

I~,C~'~: ",,', --_, 0\ ~


0"

r' ,"O~A ~-as" , , "MO' ,-'


"_"' __ ,1,

~Il'l~ I: C.:NW IC,'~'~~IWi;;;li' '" '_., ' "' J~ ~,H,- il..;,n Wt~ J"i'Jj"SI\' ,,',-"R"',,,,, :' ~ ',:

-UI

~AroAl:QuS ~e:'~ ,
~ARE-eL'T'i"6'A ' OS, a~INOA~~! "-li' =- --C-:'R M~S' - M','IIB-' all,'''1e5'", '-'
_I •
-

(1U:ri'e~'~..t. ~ :~~'L~" '-I.. [ .I~~;,:;;_.

UII:!I: t"""I, ~4lii;:"" I , -,,N ,,",IWn,_ -

"

'.

,- 'M '••,-,A' ",!l~"


-. -If

"N

....

,",

o
,

", , ,A

Ft,_,._u:s.
I" _ ~ _".,".
• _.1_"

-_

__

••

_.

II I

.~

---

-"

,\
,II

."Ji7.? _

~;

!
i:

Ii
II

C
,
:'1

~'-2:1'-. ..... ~·~·


'=-""'--1

'.... 'i",.
~~.

c- -.... ,:
J-

= './'
.~

!
.

"
f
J

.i

(;. -:-:,_r , .:..._-,


~.

.~._,.

~. E

_"

---AI --,~. "I:,' -:"


l

'-~,Ii.,C:
'~'hi

I
I

~ c.. ...'_ _.",..~~ ........

\.

~ ........... --~;,...;.
L

- .. , I,:'
..:,'_"'*J
'iiI

l~~.:

~=:
_._
__

-~·V II '\. ~lji":. ......... '.


_I.-"''_

_",.......

-4,.·

.,...-"'"
:, ,I•
,I t·

'\
-

q -:
i

,~

~ ~ ,

I'
-

.'_.
.

• • .. r.
,

I'

i
~

•.. .
'!,

...

! i

~-,
-~ !r.11I·
'~

~. "~"""li

~ I'; ~ 1, , ~~ ~i i ~

.
,

II'

~ ~~

~.
,
'io l'

If='
.. I'ii

....

i:

'!ii,
Ii!l.

..

,
...
[I

..~

,_~\.J.

t.;J, _.~ ....


i

--...,I.;,;!Ib.-.,o.i~~-""""--"'_--

~ N-:~ _.

'0' - I gL f"Iij;,.
~.I~ : ~

;~eiU;uII~~,. '....;' - ~ [ ~~tII;; CO' :.-N .


I

Ii. ~'"

U"I eco:::, ("~'O' .'I~_I I~ I '~'I~ i, -IN ji;iJ,Ij;N'-

leXi,S{ce AClELAiNTOUW PA[~C2'Mfse5 .CE SUEL.,OO 'Y"a"MUY irJEeRE'RO eeL. CUE" :i"In 1_"'J'W i . 1,1_ C' :~ ~:~ ~.I T'.,u' ~\,,", e·',1"-'¥iUI'IFiJ~ C.'~ E~ 4, PSE "'" ~ IN. ~ __ r 1.: N'W , '1:11 t~ 'T'~. -L~IJ"'t;r\III"~ il!""ii •j' Or- m:eo~~1 ,~-WJJ::

U"

~RIE1"RU~WOS ,! m ES ,OFCIO DEAfAS!4 .. 00 ~1..!~Gre:>50'!

, SllIUA ~/O COJ?AiZcAJ I' £/ LE OOY'EAJ i..A '~~~ ~'';A A""'f;'-~ft=-";'I';' ~Ilm~i~'~ ~ A w,,~~ .". ~l/"''11'~V'it'~~:,'lt,U/~vlJ7

ll~

ji'

,r::::;u,£'TC'oa!
.".,~'

r 1i'''T:I;;

UNn ~~

l' I,s ,~~'.

~t

A' ,~,I.i ,nl'e.A,~,~, ..


~N

~w

~i¥

z:

~1~A" I~' jJ'A'-.-:r\f~, 'IIW·,-,I' T" ,':::~,.iiA'" 'u ~I'T-~I'~ :' ,...1;'. ~.
\.:I~·l· ... ~ ~~

·.11, "'I'"t'\1 0::- e-e;-e:;,L ~:;.'!'!!!j;t:E' l. !r'''''':C "~', III~, ~'V I. ,-- ~ , ~ ":I!.Jf "N I 'i!;: 1..!!'1;;,,,-,
il
:~l
I'~l~

L 1rJl. ~i

~~e~ '~A'r-'..iII"~L' r~,~&;;r.;/..,;:#-r~:~

t=,t:!j-.A "~,~;,, '."'

,"'"

AL PAis D! LPS :Ere~W·AS CACIE:i«A5,f -' '," " ,-,


f'" :

~;=

,I:

,~""""""IiiiiiiiIIiIiii""""""~-_

-'-'---:----, ,--

,,'/"G~AC~AS ALlc~:eLOiQu,e " M,t r\!\OW:C;A eA:!E2A :S,'RvlQ,


~tI;'~4

Fn~!!Iii;n[n~1l

"A't~:i'

.ees-

--,~'
,

r,

-~

II;.I;Q

"1'0

o
'"

.' 0" -, I
,
"

'.'

,"'."'TA,
'.' ,"1 ," .. , , •. , "

:'E~S.11 ~~', Peli ! ,-~:;;!i

1":W1,,..

,.t,

00 Q;iUI )Q ~:
" -.. '-

·',';'''1 10] 'I'r~


'"

'l'''/~I''!IW''~/''',", ~I!~SPE~' '.- ','" ~·1ftI.~" ,._.." .. ...


'cR' c.- Rece~-'EL' ",..t;:A!lIII___I:, :0 l.il: Ol\ '~I5U;L. TACC)f .' ',
"'_'~.-:0~ ~ -,~

e..a:~.J [~~.

A' '.1.l.J MEOO~A" ~ '~I::'TC'" r ~ • n, .. I:a ~:~ ',:._,.:._.J ... '·.····1; .


.

Illi _ CO'" - ~ f'"'Iii!i. w.. r.=A ~.:1"'11' ._-._.". ~-n~,~.r--\, ILlI1A 'C" .. _- .' _ _

..

_ :.-.,
J

-.,

I,

__

-0'11 ~ --. -- - ~'" l"niU~ IITA AG,PrE5110~ ,A, Uhi, 'FACI~FlICOC'l u:OA-O'\~: , :;., !:nc
'~TrJJ-il'!Ai'

e
._

I . c.a~,.a fi"!!;;,1f'c ~ p,4,f.:i\& '_' ,,-, ,~., •,'I~~~W\,;;oM,l~' •

"ePA

iHAf)'~~E ._,I~
~ _. ,. =>:

co ',AAAyVY'VI"~
j

,("'i't"\i.III-U ~ '"f"'V:-~'" 1 ~ ,,.'\' r'Ii~I~!II!I


.', :,'

,.!1.

'-4-'--·

___ ".. _.!"

"

..

"

,".i ~,~

er
I. _" _ ~'!I

1 . .1
~ ~\.,

./J.,"·E-,a, I,,~.I."': .~~, lUI ~C·:,L:ilIi~ -·1";:


,lj

'.'

UU'~S
"

SACR-1f.~ .,.. 'k'-'~


'-TRQS-:".. -__ -' ,
.",

Que:.o ~~!;R
-- --,.' :0-'..I~C:S- '~iiiIf.~
!,;1Il

A" LiiU~~~'" - N ..~~::t

'

'.~.
I

... l" :.-

,-_r
....
"."

.
",

"',

,.J

,- - --' '

"

-I

II

:I

I I

f ~''TT.:iU[=:i;__ lll~ I ,', "__ ' • ,"'!\ 1O;i;,p.iliy.g. ~ jiM 11f!IiO~ e.!J' 9U ,~!Io;!I'-'n'SC···-:I:lU~,I~.- I' Q;...M' ~c"n'A! _. __

,ecrt'ACJU{E:S1AIJ LAS HU,ELl -_its: ' ,W~~ ~~: .. , It'"Iiil:::' ,~~~:c t:::::. A :1JAiI"'!)A", t ~,_.",.........., ~,.
. I. '~"

I;

~:

II:

<r::
O,;O"'_-"·-'-,·, ',,'
i' :'
~
'\,.>"'"I"!L

'

".

I
i:
.

,/'.

.~.

__j__-'....... -

--"'~',
"

i.,''v1

>

L'

/"

.. ,..-~"

.. ,

-~~,.;,

'"""~"""'-.,~

~-~' ....~_.
__,..,.
--:. -...... . '...

"

.-:_"-..:_

--!II'I!='",-

_.,.... ~

__ ~

I
o o
.

.. ' - - _, " .,- - -.1...... s=: A' "A,"


,I;_ __ L ~ : • ~1IiIiI!I'l

,So

',, - ~-"": ,_''_' -', ~~ .. - .. ~~ ,-":. ..... ,-"T""'IiwO: ":'5-:" r V.


~l rIO
!! __ .

.!f""~'~1

"U'~'''''''L~A~E_''' '~. s;;iill~'IF'1'F\ ;;il~f_

C~RA_ "E,5 D\'" Irln. _ ",_. _.


1

~d'''''ltA'·oP'"',~ Ir-'"y
", .. "_ .. ~

_ .... ~

.... "!'~ :l,'l' ,_,N=


_

,L".

'11'1. ..

"

T:.6P't :O',l !,n.Ii'~:'-t ,'~

o 0, . I

\-0,
~'

"

"

""

"""-"

,,;,,;,-

--

.....~._.",.-----_..... ........

,"

,"

'. ~,aOH~~,Y~O'ICHO': "

GAWARC~$"AM' .. IPA~
'=-=,~I

aUe' r-r\1 .TC,JJJ ~ ~:~ 5U


SC)S

cosoeos

'J
~

o a
.
.

o
.
I

..

12
.
.

---

,.

"~EN,A~

CON IJN DEB,E ~;


Por

i(i.'UERR.ERD
if"

I···.· ":,"

I
I

.... . PO~.A:LAS ~~,~'S,'.. _ .,~" .. ... ~. .e_A: _ ......,


I

e&TARB ,PR,avIiNCQ.,
,
u

.--

--

~ "'U' :f. 'e'1'~'1'.' .' '·I :__:_,IiQ." "U' It::::: 'E_ r::.,~"" 0' ,,'I_ ~ .... Q ....~, '. C!:. ..... ~ , 1. 1_. ' ,l. I: " "I II trA..( -I ~m ~. ~·A.N' AS
I!!. ~
i

ii;) ~

I~I

:'·:Ci~~e;;1iRb~iS'I!'1sT~I':,~~·s' '
'!III,~,1 ,,~,

, '

'_,

"'~N': '~"iII ,.= "-'~NI~-I"'\iOI",A'

~:

" __ -:=.~ I,

' '.

~ ,~u:iL'~'OS·f " '.


_ ",>,"

.. _.~

_ ",-,,_'',' .: "'J'!!I"q.,~:

,I

I
1

,I

Ii!l, \It''

I'

,I

• 1:,1 ,',
! "

"

I
!

i,

;
r

- Y' L'''H·'O-"~A 'Q:' -""LJi~: "L.l ,............."0' '.. y.v-; '. AjQ' ... ~T""J . '-' . ·O·· -, E c..,.,.......,. C'\ 'L.• 0' ii, I_C_ G 'tN :::_'- .'""" ~ I BU E 'N: _ '~''" ! I-.' ~I' ',"
. ~ .' ~ I' ... ~,.....

'PO~ LQ, PR·O,t.-J.~O 'TEl PRep~PAR:e


.

_...

_.

,.

'III

....

'II! ,.

IA'V

.)i"" ~ !I,.'

'0··, "UE"OO" " ..· Ii"'.


t,

I"

-'.' .... ~.

" 'V'~-ll J.I'A1t..JiIO·.···,r;:.·A.C·_ . ... '~ ~

~EN··:·':TC(O·····' --.. . ..

0'I,- ::e'~ nA.~I.IIUIC~.. - .~ A. ....

LA MA,MAO~R'A ~ PA r=te.,ce ,00J·f!.


.F'II···

. -rI!c!!iI...iL'~,C II ~1IIiiiiO;1~1I!i:3

,. ""'0·: ~ "' ...


,

,UN ~'T'Jro.'.,_.1QU,IS~M:UMi·i.iL,~c'O~~' ' J


.'. ~~, ..... -'.:"" ' ~ . .

I_fA~ M-~"a"

~'S'H-'''''''

E- ~:p'E'-··~··,,· ' I, .....

,'

C"!Ii

..... !...

'l!iii.ft~

w.~

I., I:ii

fiA.~,
~,iF"""~

'R' 'IE~'U'1!""'II,a:.L. n;N,.".~ ' u AM'I~, " ·,.r IIWf'p:'__


ti

AI'-"J,~I .. '~,M··,E:\,.,~,""I""\' ' ,I '~"" I~' '.' 'Vi~ ""4 -'111,..


I

.~."

JLJIiA'"' IIE·Iiii.\DO-:·'. ,,,"",'I' .1"'1'._: ';

..~TOR.TITAOE ~TECA..,~M,~' ;,,1E OJ:(Q'. .01," I.,.. ,)~ILU',,~ I:..,..", '.: .•. ·.. t, ~, ..~ 11
II!

I
,.

,,

:;
I

!'
I

-'
~

.. :-.

I
[

, ·~,~O·"M"''''·c::.. ."!IIi t ·L:· r..-. ~A·'.N··' es~c·.·-,I ~~ _ '.' I,...·~ :___:_:I ,l!1i~ .. ,. ~,_ '.' 1 . ',";""l.· ',' ,_:1.. ~..:" ..... ·'LO IOE'2"IAFlON A' eA' t..l'OO(~' ..t)O ....
[I ~l _. '"

iO'~QANE&eTUPlloo,e:l j:e,ASTA,
II . ,,'.:
.. ,' _ •. __ . ~,' _, _J '., .,

os. .
! ." .' :
_'

[~ ;(J.~SPpoEM~ ~ACER.dE~E.? )
". -_ ...... ,: ..... _ .. .---' I.

-~

','

.•

LOTEN·IIA~
I

_cRs:1Oclu?

eN LA, pue~TA ,,·_· ..',AHORA. l TE.NC'~ GI }E euS(!AR' llNA


SOiLJUrc.rO'N 0

PAlAOAS .. ~! :_

:LOS SACO, ,...

... ..

:!'o.

~. H :~• I· ~ 00 •
..

~ '..

~.......---=--'
-

---

_---.

,~
~

........... !i'&

·tru~, ':,',1 I' ,.


,
." "'-.

.... _-_.,

Q ca~e,I!· if' I:
l

.,

ill:

~_

a,., l'_ .,...


•.jj!iII\,~_
~l

II;

II -'U'lft~IA' L;.1-.lgo
1"""

._

'iIN' .. r.O~"Dr!
II_ ,.l~

MACION J' SA,M·MY'

·r

ci5&Mee ADI:!LAHT1!" ,.",.,


~i&~,'.'

1~~A·\[De,~

...

"','

;-1.:".,
'

..
I.

~.

45

. ·I~··~,~II~, C:~~A~
IU'~'li
I' ,~

"'EQ-"~ -,_._~Q~
A IiI"'\ C·'.'
• _,' '. _,"

w~~·NI.··., LJl b;,


"~"l

yn
. ~-,-

II~_'IE' __ ir·nN··_:I,1
,,~,~ ~_ .•.•

\..
"

IIi

.~"!, ('~ i.:1L 1i!_1 __ ;1'1

-~

if .:;.'I:!.~~ A' c.'-1~.~:Iii..>'-:-'L'nL~_-L.J

-~

0": ..
'Ii,~.

W Ll..,eVAR&.. IC(\,NM1'GO':
'~.'V"\""2' v\._.:"
, ',_

0'" Co. '. ',-_, :.!A'~ .. C-·__~I- T.~' !:,-. .~ !~

'~M-'..r---~I_ '.L,- ...'-Lj;U'A.k" '·


~'A
~

,,;r...;iII;'~I'

Alii

r:"U- 'I~J-·A.-":,:)C ,Ii -:


-I

-.

-.
-

. ,C:;L,:
~

-,"

~I!O···'.GIl' &'i""Ui. . ...,_ 'OTQO R;'fJI.!.I01Q &J . • V~ .J,~} t "'~"


.,

I" """A
~ r _._~
I

I~ _.' [~ ... .~-~

'SOTRO'-' . -5" ~ ",-'>' NO···-··


f .. :'
:1.," '_" [I '_ ~.. ,,_:,

'"n::::,LW"'\J~At~,~'" Y~~~.
1~1

.:·.~_I.

4{l'OMElv'TOS
.. ..'~. I .. 1_'

,..,.--v "",, ." -.'At' -'E:-'~OS :~I"O"-'-S: .:!!""!'


.. _ '.... .1

,O;&SPtJSS
I~

OS'
_ .

_'.

LA:' 0'---'0'
.... _,/ .-,'.
,_1 . '_.'.

c•

EL, 'COCNEi ~& :lJE::nF~' ,A -., O·-,c"- OM'" '!J&' y' IN'J4-'INlJ'~':':A au" .. -Ri'"-- ' :.' , .'
w._

'.

1-""

:,'

-J;).'
'.

.,

:_ll

AJ-' ..

. .'-:'

-I.

_.

",_"

••••

'.

."

".:."

'.'

••

'

'.:__

'.

__ :

"",

',_ ..,

'_'

-.. '

_"...,_','_;.

-',

~~ '~-~ .'~'~l
Llt ~~A.l;i~~ _"1!iii!i~~"
~,:fI""IIi1l;.'t

,n-A_'UI ,~,

'~"-;'SD,"'!lI,A,a """V"_-':; __"'~ " A

: .

"
,
"

... ,
,

I.I
'ii'"-- .iig.'c .....

r
.
~,

l
~

~ ~

~'

i~
-~ _.
,~

Ii'

.,

· ~• •·
~

,r

Ii , ,

.,
I

.!I!

i~LUllI I"
I

~Si.1DC .:

III
-

IIi.

:" RU'I;CO!

',S,M,HM! NC'" 'H,~,A,MOIS

--t~

&,ST~ "ILA CAilA CON e.l~, ORO AC,ed~"~TRO:t

'i' e,R,A\Q t., 'i,l'Qui

"'o.H-'N-'11 j'~",:",M

~,
,.'

.. ,',,--~_, , D:''-''i'U'~,',',~'~.,i:.-",..,,'-_' ........ ,"....... ..


,,'J!I!','
,~

NEI\E DE

t!_

e'-' .......~.' tMea,OR -=-L,


~

-,
I ~

I ,AS'i ., :_; ' ;'EM,P6CEMOS


'.&

- .~-,-~
'1o..~A~.I.~ ,
: I -. ...,

"E~,"~:~!tIV O ap-':c: ,i)ueTAM~In: ,&,~IA_ 'I - -"


~I~

; ZA6J :r ,se

~~,I',.,.'

• HA·"· ,'"

J,

'. U-I:~!fti" : .... .

'1""" '.'..

'~

~,":",

, -,"
,

",'" -

...

,..

'.

·',:,''-'''·'-!~~'II CA;LLA,R,., '

'

'I

-.

I,

, -'I '~l ", ',,' ," BU~,J4C)\i-.,c=.r: cU~,j,'"... "', II~, ~,:~~"Rt;. ,lO, -A~I !Ii:I_ M",:'!'E',N"'~,Ii.'~, •.• til :~~, ,i ~,~ A'~U''Ir'" ' "I'P~ ~''F - ~~
I', " , ",,"
," ·-i~··
.I!!I~' ," ~"--~' ~~~.~--.-.-. ~l~j _". -

';

_I~-_'

:
:1
'

'OT'IRA 'VEZ, !.. ~,

...

ii,

,I .' 'l, MM"-IO:' ":S',


~,

A"

If""IIiU'OIA

I' i

,"

" ,""'.'~.''''''-'~. ,

E&TAcAuAGua
NO--C.E. 'A~D '-'~g~~-,;-,
:

,',MAL ,c.e'I6N,l,
1

ry ,

~ ""
'~~'~ !II'

-' '," ••

.... :.:~ :
,

.-.

'.

("
'
,

10

"
'.'

~~~~~~~:~E~'=:~
t.

,~, ,II '.!A &,;ij ,0, ~', S"'~ ". v:~,ml .." .~',i!I
.

·f. ·U' ,~,~. ,1:;0"'''. ;.


.

'.''U

'. -.' ~' ~7iA CE':CIE,,~

'

I~"ti,

.1~"ln:,· I'
I

'iii

e.."uU'M' " II .. PORi":


I.

, ._.Il ,'1 •• ,

>'.'., ,_.

,.'-','

'.• ::"".'"-,".' '~ ..," ::' ",. ' _.. '_' . . .

:~

,~.'

..

QUEDd'
:I
:

n=tA-rNQ'U.L.~TC)

.,~ "',~

, ,~ : II~ .....•...... 'I~TO'" • .I.!,~, ~, • UN" _ >"~ '..' >,'~


POG.U-- .. ,.: ..... -.
J"

,I

I ••
.

''11

..
. .

CI-I1~lt_'li!I~f, ..~.I~.....,..._I'~~IIl~ ..... ~ ~lw I . "~'[~ :.A~'r'

'

!~ n:I'~~ ~ '~i
.) .~
~

·U·;V .. _: J ' I~J"; INO':" Q·····U' ,,'C:~~ '.'I:C:; '1F"'\A. I LI!~. If yl 'ro' J;; ., ~,~, NA"
I •.. :' <!ii'

,\dAd ~'~
:I"""'iI,A

A'E'~' 'V"S"" _ .','_

Y4, Q E 'ea CAWiO~ ,QAM,E


11:::=.'«::., ~~,'¥i'~ ~ t: it A'\. [~~

B,SI~,EA MAS FUcRTI!: ~

C.·,14t","O··, •'-._: !f~"" __1' "

,""'~i
~._.'.
.'·._~

I•.

E-·

Iii.,.
~I

N.·:~'C··.~i~'-I'~' 11~.'."iI!l IIiiiIi~:


•• ··· ••

-T':~.' ~-~ ' ·"I'~

I'" te 1!!.L
~

,.' .,:00\\0'ee, t.-A._


I

i
, I.
1

I:

I~[~~"r~ -II' ,,~, T ,"'tV ~Uii-":';&';1, • A ~~IiI;',J~

,o..a,l!!!!i!"_A

.~DA~,

II

_041 •

'i

I,

I
:I \.

i'OOM' [fl._.til ,1\


·H·'·IAZIO CAJ_iI .A.a. .'::.M[~y. DE, C,UIJC'\I MaR
tiaA?~~ :fIC)PitMA~~.

:i POA. PIINI l.•


:.'.'
_"

.. L"0'" .' C:U··I~ I~ ~~iJ'..,I"W[1'

.·"UC·· :J.JA;I'!i'H·~·a. l0l!~ """'1 .......... . N012il.clI"':::O·~.·"· 1.[I:;i.~n·o····",· ~. . .' _. -~ ...' . .I;!*~ ,_[.~[j; ..::.' ~

vo Me. HAQO -M UN'OI &,

"

",

.....

'."

""'.

-.

:"1.

AV'''''''':RLBS t.••

,")

· O
~ .

fl·
_ ...

11

U.

'1].[::'.: ,.~
,

., !J .

,.
I ._•• ~........

J ..... LJ

til [ .. :POR _

---

FN T!'·RMii.:I."U.~a,•. '. • ...~.~Ii·~

- - --

l~

~.I."[~ - .~~.

1::.

!jJ

,,
'.

'"

~-:

: ....•... '

MI ~

iii

~,

..
.iii

"

~ID···IE'."· ..u.A~&.:[rNO:~· ~ • -: II· .r """""~iI. 'UilftO' . .~~ ~I~. ,CLr""ur-s··· llii ~a.~J '!lID ~~'-C· ... .-.....,s;: n:JIt..-....a l!!l~ ~ .... IP"'IIII!Iiji ~ "'!!!II"'IIIiii~.·,I·
Ajl

iii'· II
I ..•

¥r..O'l.-,... '4
,A

Ii,~,

ENCIMALE\aN

~ .....,IC- 1~'I~F'iiII~

"'.t'-J.1·,1 p.

"'CON SUo :~P.IO

ROBAR a.OAo.
~UDO' II

a..,..,·,O· 1II."j.. ~. .-..[r-,. .. hU--

JA.A:"". ....,,~Iiii'""W1Ii···
MAl H·····~'·, ·~ ..
...~

A- !L.I,.~.~I."ALDrA:) I"'II.~.. ._.. AHANIf: ._


..
:. ~

I· [-H'''~P;I!Ao'-I.'~~'l
." ... .,:::l~USTA.J .•:I, ........ ~~ Ci-- _ ,II••.-: , .

\.NI~"e'2,~

'-=S1I1A" ."A..~ ~ V.'1"&." .~' #'fIrrt;.. ,II ._.. ilillitl :,.,., ':rl· ,A. ...... , ·PA·.;A rr\ ..

"~TU . ,1

~~

~ ,Y·.....

~
.

I
,

60

"- ........ 'I""""'"

,tll

1-

.
."

:.

..- .(...... e .P,:


~'I:
'~II
~

~-'I

i --

e
0
1

o
"

:(L

'II

"" 53"
- ,"::

. ·"JAGi'AC:T·~·'~ .~rM*:;~·'~;" ,~O:R.r- ?II,S,\' ~,,_, ._,1.,.-. • '.,,!II' '~OS '-u __ .,~
.....
-, °·

'."_-_~'IJ~_ ... AI E~rIIflL

CO L.'.A~
~II~

. _''_' U~I
.

'P:6,tao· UN~->'->' --P1!!'50S~ ,..•. oatS · ,,~:_:-J __,-_. _.. -__, ,,~u_., .

ft T:I_,~N~~

:I~'''_' ,... u e-

~A···-'·_~'A.",!~A:~\AflLTe:. .. .'~'''~ ' r':"'~,'i"'W' ., -

"'

..

.'
"'-

.. ~~:'
.. ~ '.
_

i.'

r:%t
1,;" ..

.
,.,_'!IWIIII!IJ-"._
'i' -.,--_
. . -.-."-,~

..
-

· _.•

:__ 1

~.'-k#

..... _

,t!

.. -,.

~.

'"

·1

6·u •

. .'
.
"

..'

''J:- IE ~. ..E " : ..~ ·_:l.


' 110..

I'

". lCOH'ETOt>IROMO·
r

CAM1' .,~, t>6LJ

ff'~ '"",l~ ..--:


'.: ....
'1

:e-

iL_~,_. '.

N", ..
i.
:~ _.

r-

."

I ,~ ... ,II.;;;;;;,~"",
.~

.•

_'II_A~ _
".

J.

~l~l

II

'.-:",

""

"

,J.

,I

~J.".,',",.,

.' .... '


I ."'."
"

"

_"..
'. _',

"

,.:'

"

.'.

tC~-J)'
1~_Jf.'~'"

'
_.......,

'

..
...... -,// ., 'J1r
". 'II

~
.' -"

'" ""',
.
.', .. • I

II

00A. '~A

';."

· . '''-to-:' ,-.·...:.~I:T •.--.:l E" '~"


.~~
~'~~l

~r~~l~

t+u~N10,Q

'~,

.... ,,..
~, ,

..·,W. _,,.............._ I". __ ~ .......


~'-!!I!iliii

:i

,
,

" ~I ,., [ ..<


/ • &. ".,.

I.'

, ,[ ICOM'ILTEE: -seR'1 A DE: EL.~QA.


.
'~.

:""1' ~

·'~·[~"I,!'·.

-a:,' . '~~O,!t "'


',[t..

'Ii

ctlU~ ~

~L-

'"' .~.,._ "'"

i(:OM,O"-rA',R'[)A, ..., ~ , 'E' 'S'I!li.M··'···"E·:~~IB··d .. 1 ~ .-:"-', ,.'.. w····,


';.1.' .. ".~ .' . I~~,

I'
... '

'.

PAIEOC "f'~rE'C,S,'0" '.-.-" ~:A. !I:-r':1


1'~lm~·_··:.·
!II.

68

..tU .. .. .."T' ''4 t C-~.. A····~·" H···--·,~/


r•......

.-

'":'

-.'.

-:- .

J'

.'-",

.'

,Wi

,A

'-

~._
.

',.. e.'~,l". -~\~'-':" " -12-' - e-1-0t0-," -, ~,:',;. .." ,


'"

'.

,l~ L

""ifI!!!:::'~:AJ . I~ A ~
~J

AA M.· r'I!t·M~·.·.JL-'l

A,o. ' ~
r

,..
.

""'

'"
'

.
.

: ..

1¢£2±S'

".,"

,-,ill

......

"

r~'

---

..
, ,

~I

.'

La rnaior de k,'lolr,e 85,.:••

"0:-

. ra'vllta'

o!

r--.C" .


II

N'OT',AS

COM,EN'TARIO'S
HE,PQ,llTAJE:S __ "Nrc·-_ "':-:··:5 C A,I",,_."IOli NTEG:-,~'i'U'_:

• •

",:",

~'I>'A" 'D---": '-'IE--_: __ ,,~ ,___:__ "_I

p--,-:,
,

,IJ.,

E' "N,c~A'-....::,,"1 ",,c' J_

"L~IO,,"',,_,_''[ ;-', :1['"

,~'"

'K'-,'L(,' "" )'R'~',_,',' .. I,,(--, ,-',


r

"'II -::.'

"l'\,!i",

s'' ,

.'

.iADQUIERALA HOY MISMO!

iAPRENDA DIBUJO PUBLICITARIO


ICUALQUIERA
·Suber dibujar pone en
SUI

COMERCIAL!

SEA SU lOAD I

manos un mundo .de nuevas postbdlldades,

Poe.. nrolea1ons ofrece.n t.Dtu j)enpect1vu de prCJIftJIO e lDd,pendencla como ].a PUBLJCIDADt porQue 1& prop&PDd ... el mAl' ft!me promotor dl ventu. 1'IIUl. talldo pol 10 tanto. llementp 1Dc1l&pEGlabJe para .1 aamerelo en ptneral. Para 11 pu .. bllCidad, pUlat NO HAY IIPOCAIJ MAI...A8t

CURSO COMPLETO

an

111 butlwlt.hM •••••••

• lie .lie, J~I.ta."..te _.d.~rnad., 10LO I

r , .....

Publloltarle COJDertIII

DE DIBUJO
de .II
ODJII, de

po_

1.490.-

per II ... ~

ESTUDIO
4\Va

DIVITO,
••••
I: ~

Roque

stenz lefta ailS - BuenOl Aires ~ Argentina


•••. ~~*
.. ~
I

REMITO en cheque-giro
No.nbre y a I>e JUdo
l1li
'I

* ...
... •

-ffl_A~~~ la suma de t ....


II.. • ,
II II .. .. • .,. •

IP ~

••

...
L.

.
1'1 "I' .'
I

~
t •

"I

II

III

III

iIII,

III

..

"II

..

..

••

It

...

••

(~a.lle
IXlnt

111"

111"11

..

"II

'II

"II

}o

ill

....

II

....

..

...

...

"

III •

III III

NQ ...
II

It

l1li

11

..

...

..

iIII

III

III

CiItrl.a d .... • *

..

"I

... "

,.

...

II

lIP

II -II

Prov

.. III

II

III

-II

till"

,.

C.. .G.. N

II III

...

...

"I

11-

que me envien el CURSO CD-MPLEto DAD COMERClAL. • ~ (Bati I!uno " ~UIde adqU1r1r perlOD&bnlDt.e tn
.

DE DIBUJO: PUBLIC) ...


DUlltna otIo1na..

...Norte -,

If plio.)

O1l1onal
~-

....

r-.
-

.. ,
I •

• ~I

".;

I··. I

:-"J
~

...
,.

/. ,
...

.....

ADIMAS
Lipil II ,Ilet, .. t II III4In " II •• vll AI'dill- III "'II '11111•• " I... III I... IM ", Tnrlc", 'I 0•• ,11 Hi II •• 1IIIIIrI••• ~ ••• J Itt,..... ... Dill,~ 1I•• III,.

r....

,.rr.

..

LA REVISTA lOPIN APARECERA los primeros dfas cit

.,

....

: '1

~,

• ~& Kw.-10tO «i« , • Den.ldad demogrAfica: 5.0001'000 d. habitant,., en IU radio de Icci6nt • Tran.mite: 24 hi. diari.. • Radlot.letjpo propio
4

ERO

I. V AlA N
",

'

,"'

'"
I~

r TC)1AA(: ~ ~ "'f ,L"A ~,-~~~,.


" 'Oe',I~AI. ~ ,~ ,~~
, I

,' ,L

1" ,j

'y'

[~,~,iI!'" 1

,~~lU:~' !LA C::'~. ·:IS JY"r

e-'

._-:

~~I~.:eIQ '''0 ~g;J~ .'


~~I

'

,I

,I

64

~I

'I'_'giPDI
'~'_'"

01'" ,;,~'I!'iPiii :b~·tIiiiiIi.iiII;, 1-' AdfIj' WJI!I!!!! •• " __

,I.. _,-,,,,i

LUPIN
H"e\"itJta mensua] de, :histo''', f':i Ieta:~ ,(~f,'ln tC'B,M, <'"om:p 1etA,~ ~d,t'la~i,a, I,rllr Ed] t~:i.on, s ~}~ I) e S 'Pr',eel I. 'e'ft, t od, a Ia Jt>ep:ll ..
, I

leah; -. r~a · rn ,'....• I


=
·0··.·······•.•· ·
'.

...

-.

..

"'

...

' a'OV
o' •

'.,

..

, ..

'

.:

"

",

::

_.

.'

"

-.

0•••

b,:ml,c&

A'Il1'entina; • 50,......... min ()~'IJ(";. ~\. da ~ H,oque v rSle,nz, }')~iia, ~2,5t 3e-r~i))lso ~ Tel. R,~dn.~f'i,un: 4 6..3,~,:513.. Admil[,is'''' , ~ (":1 U J" 1)u~bl jl Cl dad: 46; .. :& 4: 4, 'J • ra r~ ne, i\,1F PS ~ Dis,tr'i bu i"d'lJrf S uen
'j

iE"~

RI-C'·-· 0·":: T' ··',IP,··,·IO-·····


_- _"

- -.

".

_ ..

' '-

"-

, ~',

(:~n,.~ ( ~ar~l{Js ~',a 1'/,10' 21l21tt ,CI,a.pi t,a.).. rURt ri.b ~ intf'rior. y exter'i,o,f: ;;"l * (") "'"'U- ~ ) n',.. , I' d· d..~ l', ,. _,~ '-,n'~.*l]lllen.len,(aa
Y'
~':,~~.I'J

~n ~~a.pital ~ !tfA(~CHl

: .., 4 L~ap~11.e,g'i' ,df' la .Ie··],~t,'::u,"'.·:l N-:' Q Iftl~ InI'I-t, iP"~III'-V. _


t
! .•• ~~ __ -.. '

n,,'

Pron ,

'siempre 'slm'pat,i,to, orp'llm.lsta :pa,r;a "ente Jo,,~e'h een muehe "slwin,g-"! :;;D'q;,'rute, usted fa nlb'if n de Ios chfstes e hlsto,ri,e1as 'mis, fe ·I'ic,es,. ...:I ... " '"' f . 1 J'u:a ..• 'mIL. I,,& ,a,r·...ua 'I,., d" n,:a,] l"'e'g:D~IJla,nte't JIGS e~n,~oqu,es , . t certeres Y s,utlles de' T'V't,. 'r'me , I,eporte~~t
"Como
I

I!

bul,dar
bll,IC.

Dtrec:tor
IE86C: .'

mez1.clm,&,

Ex,ciu,s:l ve e'n 1& Repu .... :Mam't:16,n


,Sr~,,J;O~le 'M.
-I' '., :

l~espo;nsablel " Dlsrtri-

De8:p;; 6~ Ye:xico,
Preeto •

csue.

1......... x'i,ca'n 0.. 'me

u,

D~ F.,

'N9'

73

: i·

A""',

...

'p, '. ' ', 0-:.,' . ...

I., 1' ~ ..

! ._.

t.

PARA 10DOS!
-- .•••••••
..

.•.• _•••••••••••••••••••••••••••• _._


:.. .. I!II, '_ •••• '.' ....

.... .••••............ ..
' .. I. '.' • '.' .' ~ '._
'II .'

_'

,,"'t,I,.1_.~c. .<:. ;
~
.. " .... '... ", .. '.
,It '"

..............•...
~ •••••
.,

-*-~ •••.•.••••••••••
' ill .. !IIi

~
,.
'iii

I.

iI'· ••

' .......

.
...

,I
, I

,.

i
I

. RANQ'U:E,O A 'A,GAI CUENTA Nt i'ZI'