Está en la página 1de 36

LI NI U

Trong nhng nm gn y, mng khng dy ngy cng tr nn ph bin vi s ra i ca hng lot nhng cng ngh khc nhau nh Wi-Fi , WiMax ... Cng vi l tc pht trin nhanh, mnh ca mng vin thng phc v nhu cu s dng ca hng triu ngi mi ngy. H thng di ng th h th hai, vi GSM v CDMA pht trin mnh m nhiu quc gia. Tuy nhin, th trng vin thng cng m rng cng th hin r nhng hn ch v dung lng v bng thng ca cc h thng thng tin di ng th h th hai. S ra i ca h thng di ng th h th ba vi cc cng ngh tiu biu nh WCDMA hay HSPA l mt tt yu c th p ng c nhu cu truy cp d liu,m thanh, hnh nh vi tc cao, bng thng rng ca ngi s dng. Mc d cc h thng thng tin di ng th h 2.5G hay 3G vn ang pht trin khng ngng, nhng cc nh khai thc vin thng ln trn th gii bt u tin hnh trin khai th nghim mt chun di ng th h mi c rt nhiu tim nng v c th s tr thnh chun di ng 4G trong tng lai, l LTE (Long Term Evolution). Cc cuc th nghim v trnh din ny chng t nng lc tuyt vi ca cng ngh LTE v kh nng thng mi ha LTE n rt gn. Trc y, mun truy cp d liu, phi cn c 1 ng dy c nh kt ni. Trong tng lai khng xa vi LTE, c th truy cp tt c cc dch v mi lc mi ni trong khi vn di chuyn: xem phim cht lng cao HDTV, in thoi thy hnh, chi game, nghe nhc trc tuyn, ti c s d liu v.v vi mt tc siu tc. chnh l s khc bit gia mng di ng th h th 3 (3G) v mng di ng th h th t (4G). Tuy vn cn kh mi m nhng mng di ng bng rng 4G ang c k vng s to ra nhiu thay i khc bit so vi nhng mng di ng hin nay. ti Tm hiu v cng ngh LTE gip chung ta hiu v n trc cng ngh nhm phc v cho chung ta ni chung, nghnh in T vin thng ni ring!!

MC LC
PHN 1 - TNG QUAN V H THNG THNG TIN DI NG & GII THIU V CNG NGH(LTE) 4 1.1H thng thng tin di ng th h th nht ( 1G)...4 1.2.H thng thng tin di ng th h th hai ( 2G)4 1.1.3. H thng thng tin di ng th h th 3 ( 3G)..5 1.1.4 Tin 4g: LTE(Long Term Evolution).5 1.1.5 th h 4G5 1.2. Gii thiu v cng ngh LTE ...................6 1.2.1 u im.. 7 PHN 2 KIN TRC MNG V GIAO THC 2.1. Kin trc mng LTE .9 2.2. Tng quan v cu hnh kin trc c bn h thng 9 2.3. Thit b ngi dng ( UE) ..12 2.4. Thc th qun l tnh di ng (MME) 13 2.5. Cng phc v ( S-GW).14 2.6. Cng mng d liu goi( P-GW).. 15 2.7. Chc nng chnh sch v tnh cc ti nguyn ( PCRF). 16 2.8. My ch thu bao thng tr (HSS) 16 PHN 3 - TRUY NHP V TUYN TRONG LTE (cc chc nng)..17 3.1. Cc ch truy nhp v tuyn 17 3.2. Bng tn truyn dn .17 3.3. Th tc iu khin nh thi.. 17 3.4 Chc nng nhn tin ...18 3.5 Th tc bo co phn hi knh ( phn hi khi vng mt)..18 3.6 Hot ng ch bn song cng ..18 3.7 o lng UE ( ngi dng- tnh cc)..19 3.8 hnh tham s lp vt l ..19 PHN 5 CC TH TC TRUY NHP ....20 5.1. Th tc d tm .20 5.2. D tm ban u v d tm ln cn (gjm nghn mng).21 5.3.Truy nhp ngu nhin ..21 PHN 6 TNH HNH TRIN KHAI LTE TRN THGII V TI VIT NAM 22 6.1. Trin khai LTE trn th gii ..22 6.1.1Thng mi hoa 23 6.1.2 Cc nh pht trin thit b 24 6.2. Trin khai LTE ti VIT NAM ..24 6.3 4G tr chi khng d cho cc nh mng25 PHN 7:KT LUN V HNG PHT TRIN 27

PHN 1 - TNG QUAN V H THNG THNG TIN DI NG & GII THIU V CNG NGH LTE 1.1.1H thng thng tin di ng th h th nht ( 1G) the first gerneration
NHC IM: - Dung lng (capacity) thp - K thut chuyn mch tng t (circuit-switched) - Xc sut rt cuc gi cao - Kh nng handoff (chuyn cuc gi gia cc t bo) khng tin cy - Cht lng m thanh rt km - Khng c ch bo mt... Nhng h thng mng 2G th c dung lng ln hn nhng h thng mng th h th nht..(bao gm GSM v CDMA)

1.1.2.H thng thng tin di ng th h th hai ( 2G)

-H Thng Thng Tin Di ng Ton Cu (GSM) -HSCSD ( High Speed Circuit Switched Data) - S liu chuyn mch knh tc cao: U IM: - Dung lng ln - bo mt cao (High Security) - Nhiu dch v km theo nh truyn d liu, fax, SMS (tin nhn vn bn),MMS (tin nhn a phng tin)

1.1.3. H thng thng tin di ng th h th 3 ( 3G)


u im: + Cung cp dch v thoi cht lng cao. +Cc dch v tin nhn (e-mail, fax, SMS, chat, ...). + Cc dch v a phng tin (xem phim, xem truyn hnh, nghe nhc,...). + Truy nhp Internet (duyt Web, ti ti liu, ...). +S dng chung mt cng ngh thng nht, m bo s tng thch ton cu gia cc h thng.

1.1.4 Tin 4g: LTE(Long Term Evolution) l g? Tc ca n l bao nhiu?


LTE vit tt ca t Long Term Evolution (Tin ha lu di), l mt h thng cng ngh c pht trin t h cng ngh GSM/UMTS (WCDMA, HSPA) ang c nghin cu, th nghim to nn mt h thng truy cp bng rng di ng th h mi, hng n th h th 4 4G * LTE, h thng mng vin thng mi c trin khai, ha hn tc rt cao p ng cc cuc hi hoi video call, v truyn hnh qua internet. * Tc nhanh. LTE c ngha long-term evolution, c pht trin vo nm 2009 ti N c tc rt nhanh, trung bnh khong 33.4Mbps. Tc download khong 5 n 12Mbps v upload khong 2 n 5Mbps. * tr t. LTE c tr t hn , do vy n rt c li cho cc cuc thoi hoc truyn hnh qua IP. Tc tr bng na mng 3G, v cc thu bao ch b tr khong ba mi phn nghn giy.Tin 4G khng phi l vn . Cc chuyn gia lin minh vin thng quc t gy ra mt cuc tranh ci vo nm ngoi khi cho rng LTE hay Wimax s chun nh 4G trong version tip theo. Tc s t hn 100Mbps.

* Kt lun: Thc cht cng nh 4G do cc nh mng trin khai cha hn l 4G v tc cha t chun
1.1.5 4G,

*Hay 4-G, (fourth-generation), l cng ngh truyn thng khng dy th t, cho php truyn ti d liu vi tc ti a trong iu kin l tng ln ti 1 cho n 1,5 Gb/giy. Tn gi 4G do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) t ra din t ngha "3G v hn na"Cng ngh 4G c hiu l chun tng lai ca cc thit b khng dy. in thoi 4G c th nhn d liu vi tc 100Megabyte/giy khi di chuyn v ti 1 Gb/giy khi ng yn, cho php ngi s dng c th ti v truyn ln hnh nh ng cht lng cao. Mng in thoi 3G hin ti ca c tc ti l 384 kilobyte/giy v truyn d liu ln vi tc 129 kilobyte/giy.

1.2. Gii thiu v cng ngh LTE


1.2.1 : NH NGHA *LTE l th h th t ca chun UMTS do 3GPP pht trin. UMTS th h th ba da trn WCDMA c trin khai trn ton th gii. m bo tnh cnh tranh cho h thng ny trong tng lai, thng 11/2004 3GPP bt u d n nhm xc nh bc pht trin v lu di cho cng ngh di ng UMTS vi tn gi Long Term Evolution (LTE). 3GPP t ra yu cu cao cho LTE, bao gm gim chi ph cho mi bit thng tin, cung cp dch v tt hn, s dng linh hot cc bng tn hin c v bng tn mi, n gin ha kin trc mng vi cc giao tip m v gim ng k nng lng tiu th thit b u cui

Bng tn Song cng Di ng a truy nhp MIMO (s u vo and ra) Tc d liu nh trong 20MHz

1,25 20 MHz FDD , TDD , bn song cng FDD (FDDsong cng phn chia tn s 5HZ) 350 km/h ng xung OFDMA ng ln SC-FDMA ng xung 2 * 2 ; 4 * 2 ; 4 * 4 ng ln 1*2;1*4 ng xung : 173 v 326 Mb/s tng ng vi cu hnh MIMO 2 * 2 v 4 * 4 ng ln : 86Mb/s vi cu hnh 1 * 2 anten QPSK ; 16 QAM v 64 QAM M tubo Lp biu chnh xc knh; lin kt thch ng ; iu khin cng sut ; ICIC v ARQ hn hp

iu ch M ha knh Cc cng ngh khc

Cc c im chnh ca cng ngh LTE

Mc tiu ca LTE :l cung cp 1 dch v d liu tc cao , tr thp , cc gi d liu c ti u , cng ngh v tuyn h tr bng thng mt cch linh hot khi trin khai. ng thi kin trc mng mi c thit k vi mc tiu h tr lu lng chuyn mch gi cng vi tnh di ng linh hot , cht lng ca dch v thi gian tr ti thiu.
o 1.2.2

u im :

-Tng tc truyn d liu :Trong iu kin l tng h thng h tr tc d liu ng xung nh ln ti 326Mb/s -Di tn co gin c :C kh nng m rng t 1.4 MHz, 3MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz v 20 MHz c chiu ln v xung. iu ny dn n s linh hot s dng c hiu qu bng thng .Mc cng sut cao hn -m bo hiu sut khi di chuyn :chc nng h tr t 120 n350km/h hoc thm ch l 500km/h ty thuc vo bng tn. -Gim tr trn mt phng ngi s dng:Gim thi gian mt thit b chuyn t trng thi ngh sang ni kt vi mng v bt truyn thng tin trn mt knh truyn.Thi gian ny phi nh hn 100ms. -S khng cn chuyn mch knh :Tt c s da trn IP.Chng cho php cung cp cc dch v linh hot hn v s lin hot ng n gin vi cc mng di ng - ph song t 5-100km :Trong vng bn knh 5km -100m LTE cung cp ti u v lu lng ngi dng -Kin trc mng s n gin hn so vi mng 3G hin thi. Tuy nhin mng LTE vn c th tch hp mt cch d dng vi mng 3G v 2G hin ti. iu ny ht sc quan trng cho nh cung cp mng trin khai LTE v khng cn thay i ton b c s h tng mng c. -Gim chi ph :l phc tp thp,cc thit b u cui tiu th t nng lng. -Cng tn ti vi cc chun v h thng trc: LTE phi cng tn ti v c th phi hp hot ng vi cc h thng 3GPP khc .Ngi s dng LTE s c th thc hin cc cuc gi t thit b u cui ca mnh v thm ch khi h khng nm trong vng ph sng ca LTE.

PHN 2 KIN TRC MNG V GIAO THC LTE

Kin trc ca mng LTE

2.1. Kin trc mng LTE

Pht trin kin trc 3GPP hng ti kin trc phng hn


Kin trc mng LTE: c thit k vi mc tiu h tr lu lng chuyn mch gi vi tnh di ng linh hot , cht lng dch v vi tr ti thiu. Mt phng php chuyn mch gi cho php h tr tt c cc dch v bao gm c thoi thng qua cc kt ni gi. Kt qu l trong mt kin trc phng hn. c im kin trc phng vi t nt tham gia s lm gim tr v ci thin hiu sut. + Thc th qun l tnh di ng (MME) + eNB :l nt B pht trin +SAE/GW:phn t qun l di ng /cng +RNC:l phn iu khin mng v tuyn +GGSN: (The Gateway GPRS Support Node)l mt thnh phn chnh ca mng GPRS trch nhim nh hng ln nhau gia cc mng GPRS v mng gi bn ngoi chuyn sang + Serving GPRS Support Node (SGSN)Chu trch nhim cho vic cung cp cc gi d liu t cc trm in thoi di ng trong khu vc dch v a l ca n

2.2. Tng quan v cu hnh kin trc c bn h thng


* Hnh miu t kin trc v cc thnh phn mng trong cu hnh kin trc ni ch c mt E-UTRAN tham gia. Hnh ny cng cho thy s phn chia kin trc thnh bn vng chnh: thit b ngi dng (UE) ; UTRAN pht trin( E-UTRAN); mng li gi pht trin(EPC); v cc vng dch v.

*UTRAN l mng truy nhp v tuyn. c thit k mi cho UMTS, n c nhim v thc hin cc chc nng lin quan ti truy nhp mng qua giao din v tuyn. Nh vy thng qua UTRAN th cc thit b u cui mi c th truy nhp c mng v s dng dch v. UTRAN c xy dng c cu trc v giao din thun tin cho vic s dng cc cng ngh truy nhp v tuyn mi CDMA ng thi cng kt ni s dng cc dch v c. N gip cho mt thit b u cui thit lp kt ni, s dng dch v. N c th chia thnh hai thnh phn chnh : + Nt B Node B: l thnh phn mng thc hin nhim v thu pht song trong mt hay nhiu cell. Hay ni cch khc, n c nhim v tp hp v chuyn cc giao din v tuyn gia mng v thu bao Uu thnh cc giao din v ngc li. Thnh phn c chc nng tng t trong GSM l BTS (Base Traceiver Station)
10

- B iu khin mng v tuyn RNC (Radio Network Controller): S hu v qun l cc ti nguyn v tuyn trong vng phc v ca n, tc l cc node B ni ti n. RNC l im truy nhp tt c cc dch v do UTRAN cung cp cho mng li Core Network. Chc nng ny tng ng vi thnh phn BSC (Base Station Controller) trong GSM Cu trc ca mng truy nhp v tuyn Mng truy nhp v tuyn c gii hn bi hai giao din: mt l giao din Uu gia UTRAN v thit b u cui UE, hai l giao din Iu gia UTRAN v phn mng li CN Cu trc ca UTRAN gm mt hay nhiu khi RNS (Radio Network Subsystem) ni ti mng li CN qua giao din Iu. Mi khi RNS gm mt RNC v nhiu node B ni ti RNC qua giao din Iub. Node B gm nhiu cell, cc cell c th s dng thu pht theo cng ngh FDD (Frequency Division Duplex) hoc TDM (Time Division Duplex). Trong UTRAN, cc RNC c th kt ni vi nhau thng qua giao din Iur. RNC l phn t duy nht trong mng UMTS iu khin ngun ti nguyn v tuyn. N qun l nhiu Node B v thng qua giao thc iu khin ti nguyn v tuyn RRC (Radio Resource Control) nh ngha cc bn tin v cc th tc gia u cui v UTRAN. Cc chc nng ca RNC l: - Qun l ti nguyn v tuyn qua giao din Iub - iu khin cc node B - Qun l lu lng - Thc hin vic phn tp d liu n mt hay nhiu node B - Gn m nh knh - Thu thp cc bn tin o lng + Node B l mt trm thu pht song, n tng ng vi BTS trong h thng GSM. Trong mt node B c th c mt hay nhiu cell. Chc nng chnh ca n l thc hin cc chc nng ca lp v tuyn nh m ha knh, an xen, thch ng tc , tri ph. Ngoi ra n cn tham gia thc hin mt s chc nng qun l ti nguyn v tuyn nh iu khin cng sut vng trong Thm vo v bn thn node B cha c lp v tuyn vt l nn n cng phi thc hin mt s chc nng nh pht hin li trn ng truyn v tuyn, o song v tuyn v gi bn tin ln trn, ng b thi gian, tn s Giao thc v tuyn dng trong mng truy nhp v tuyn Cc giao thc phi c xy dng p ng cc yu cu: - Tc bit c th thay i trong knh ring. c tnh ny c bit c ch khi u cui yu cu phc v nhiu dch v ng thi v n gip ti u vic s dng ti nguyn - C kh nng ghp nhiu knh truyn logic trn mt knh truyn ti ring - C kh nng ghp nhiu knh truyn ti dnh ring trn mt knh vt l - Knh chung ng xung c chia s bi nhiu ngi nh vy s tin li cho cc ng dng Internet - Knh chung ng ln c th c dung cung cp dch v v d liu
11

Cc giao thc v tuyn trong UTRAN c khuyn ngh theo ba lp ca m hnh m. l cc lp : Vt l (physical layer), D liu (data link layer), mng (network layer) VD: Xut pht t bi ton thc t ca nh cung cp dch v Vinaphone, ph sng ht ton b gn 90 triu dn s Vit Nam, ngi ta tnh cn phi dng ti gn 7000 node B. m c 14 node B = 1 STM1. Cc STM1, E1 thu li ca cc bu in tnh, VTN---- dn n rt tn km, v chng ta cn n gii php IP RAN (do s hn ch ca cng ngh TDM trong mng truy nhp v tuyn)

2.3. Thit b ngi dng ( UE)


UE l thit b m ngi dng u cui s dng lin lc. Thng thng n l nhng thit b cm tay nh in thoi thng minh hoc mt th d liu nh mi ngi vn ang s dng hin ti trong mng 2G v 3G Cc chc nng ca UE l nn tng cho cc ng dng truyn thng, m c tn hiu vi mng thit lp, duy tr v loi b cc lin kt thng tin ngi dng cn. iu ny bao gm cc chc nng qun l tnh di ng nh chuyn giao, bo co v tr ca thit b, v cc UE phi thc hin theo hng dn ca mng. C l quan trng nht l UE cung cp giao din ngi s dng cho ngi dng cui cc ng dng nh VoIP c th c s dng thit lp mt cuc gi thoi. 2.3. E-UTRAN NodeB (eNodeB) n gin t eNodeB l mt trm gc v tuyn kim sot tt c cc chc nng v tuyn lin quan trong phn c nh ca h thng. Cc trm gc nh eNB thng phn b trn ton khu vc ph sng ca mng. Mi eNB thng c tr gn cc anten v tuyn hin ti ca
chng.

12

+ Chc nng ca eNB hot ng nh mt cu ni gia 2 lp l UE v EPC, n l im cui ca tt c cc giao thc v tuyn v pha UE, v tip nhn d liu gia cc kt ni v tuyn v cc kt ni IP c bn tng ng v pha EPC + eNodeB cn c vai tr quan trng trong qun l tnh di ng (MM) +iu khin eNB v o c phn tch mc ca tn hiu v tuyn c thc hin bi UE + Hnh cho thy cc kt ni vi eNB n xung quanh cc nt logic, v tm tt cc chc nng chnh trong giao din ny. Trong tt c cc kt ni eNB c th l trong mi quan h mt nhiu hoc nhiu nhiu. Cc eNB c th phc v ng thi nhiu UE trong vng ph sng ca n nhng mi UE ch c kt ni ti mt eNB trong cng mt thi im. Cc eNB s cn kt ni ti cc eNB ln cn vi n trong khi chuyn giao c th cn thc hin.

2.4. Thc th qun l tnh di ng (MME)


* thc th qun l tnh di ng(MME) l thnh phn iu khin chnh trong EPC. Thng thng MME s l mt my ch mt v tr an ton ti cc c s ca nh iu hnh. N ch hot ng trong cc CP, v khng tham gia vo con ng ca UP d liu. * Danh sch cc chc nng chnh ca MME trong cu hnh kin trc c bn h thng a: Xc thc v bo mt -khi mt UE ng k vo mng ln u tin, MME s khi to s xc thc, bng cch thc hin nhng iu sau: n tm ra danh tnh thng tr ca UE, hoc t cc mng truy nhp trc hoc chnh bn thn UE, yu cu t b phc v thu bao thng tr (HSS) trong mng ch ca UE cc iu khin chng thc c cha cc mnh lnh chng thc tr li cc cp tham s, gi cc th thch vi UE v so snh cc tr li nhn c t UE vo mt trong nhng ci nhn t mng ch.Chc nng ny l cn thit m bo cc yu cu bo v vi UE b: Qun l tnh di ng (MME) -MME theo di v tr ca tt c cc UE trong khu vc ca mnh, khi mt UE ng k vo mng ln u tin. -MME iu khin cc thit lp v gii phng ngun ti nguyn da trn nhng thay i ch hot ng ca UE. MME cng tham gia vo vic iu khin tn hiu chuyn giao ca UE. C: Qun l h s thu bao v dch v kt ni: - O thi im mt UE ng k vo mng, cc MME s chu trch nhim ly h s ng k ca n t mng ch v. Cc MME s lu tr thng tin ny trong sut thi gian phc v UE. H s ny xc nh nhng g cc kt ni mng d liu gi c phn b ti cc mng tp tin nh km.

13

2.1.4 MME kt ni ti cc nt logic khc v cc chc nng chnh Hnh 2.1.4 cho thy cc kt ni MME n quanh cc nt logic, v tm tt cc chc nng chnh trong giao din ny. V nguyn tc MME c th c kt ni vi bt k MME khc trong h thng, nhng thng kt ni c gii hn trong mt nh iu hnh mng duy nht. Cc kt ni t xa gia cc MME c th c s dng khi mt UE i xa, trong khi i ng k vi mt MME mi sau tm kim nhn dng thng tr mi ca UE, sau ly nhn dng thng tr ca UE, m nhn dng thu bao di ng quc t (IMIS), t MME truy cp trc . Cc kt ni gia cc MME vi cc MME ln cn c s dng trong chuyn giao

2.5. Cng phc v ( S-GW)


-S-GW l qun l ng hm UP v chuyn mch. S-GW l mt phn ca h tng mng n c duy tr cc phng iu hnh trung tm ca mng. -S-GW c mt vai tr rt nh trong cc chc nng iu khin. N ch chu trch nhim v ngun ti nguyn ca ring n, v n cp pht chng da trn cc yu cu t MME

14

- Trong khi di chuyn gia cc eNodeB, S-GW hot ng nh nt cui di ng a phng. MME s lnh S-GW chuyn sang ng hm t mt eNodeB khc.MME cng c th yu cu S-GW cung cp ti nguyn ng hm cho d liu chuyn tip khi c nhu cu cn chuyn d liu t eNodeB ngun ti eNodeB ch trong thi im UE c chuyn giao v tuyn. Cc tnh hung di chuyn cng bao gm s thay i t mt S-GW ti mt ci khc, v MME s iu khin s thay i ny cho ph hp bng cch loi b cc ng hm trong S-GW c v thit lp chng trong S-GW mi. -Trong hnh 2.5 cho thy S-GW c kt ni ti cc nt logic khc v danh sch cc chc nng chnh trong cc giao din ny. Tt c cc giao din c cu hnh theo kiu mt nhiu t S-GW c thy. Mt S-GW c th ch phc v mt khu vc a l nht nh vi mt tp gii hn cc eNodeB, v tng t c th c mt tp gii hn ca cc MME iu khin khu vc

2.6. Cng mng d liu goi( P-GW)


-Cng mng d liu gi l tuyn bin gia EPS v cc mng d liu gi bn ngoi. N l nt cui di ng mc cao nht trong h thng, v n thng hot ng nh l im IP ca cc thit b cho UE. N thc hin cc chc nng chn lu lng v lc theo yu cu bi cc dch v c cp. Tng t nh S-GW, cc P-GW c duy tr ti cc phng iu hnh ti mt v tr trung tm. -P-GW bao gm c PCEF, c ngha l n thc hin cc chc nng chn lu lng v lc theo yu cu bi cc chnh sch c thit lp cho UE v cc dch v ni n, n cng thu thp cc bo co thng tin chi ph lin quan.

Hnh 2.1.6 P-GW kt ni ti cc node logic khc v cc chc nng chnh - P-GW l im cui di ng mc cao nht trong h thng. Khi mt UE di chuyn t mt S-GW ti mt ci khc, cc phn t mang phi c chuyn vo P-GW. PGW s nhn c ch dn chuyn cc lung t cc S-GW mi.
15

-Hnh 2.1.6 cho thy cc kt ni P-GW n xung quanh cc nt logic, v danh sch cc chc nng chnh trong giao din ny - Mi P-GW c th c kt ni ti mt hoc nhiu PCRF, S-GW v mng bn ngoi. i vi mt UE lin kt vi P-GW th ch c duy nht mt S-GW, nhng c cc kt ni ti nhiu cc mng bn ngoi v tng ng c nhiu cc PCRF c th cn phi c h tr, nu c kt ni ti nhiu cc PDN c h tr thng qua mt P-GW

2.7. Chc nng chnh sch v tnh cc ti nguyn ( PCRF)


L phn t mng chu trch nhim v chnh sch v iu khin tnh cc ( PCC). N to ra cc quyt nh v cch x l cc dch v v QoS, v cung cp thng tin cho PCEF c t trong P-GW, v nu c p dng cho c BBERF c t trong S-GW, cho vic thit lp cc phn t mang thch hp v vic lp chnh sch. PCRF l mt my ch v thng c t vi cc phn t CN khc ti cc trung tm iu hnh chuyn mch.

2.1.7 :PCRF kt ni ti cc nt logic khc & cc chc nng chnh Cc kt ni gia PCRF v cc nt khc c th hin nh trong hnh 2.7, mi PCRF c th c kt ni vi mt hoc nhiu AF, P-GW v S-GW. Ch c mt PCRF lin kt vi mi kt ni PDN l mt UE duy nht c.

2.8. My ch thu bao thng tr (HSS)


(HSS) l kho d liu thu bao cho tt c d liu ngi dng thng xuyn. N cng ghi li v tr ca ngi s dng mc ca nt iu khin mng tm tr, chng hn nh MME. N l mt my ch c s d liu v c duy tr ti cc phng trung tm ca nh iu hnh.

16

HSS lu tr bn gc ca h s thu bao, trong cha cc thng tin v cc dch v c p dng i vi ngi s dng, bao gm thng tin v cc kt ni PDN c cho php, v liu c chuyn ti mt mng tm tr ring c hay khng? HSS cng lu nhng nhn dng ca cc P-GW c s dng. Kha thng trc c s dng tnh ton xc thc v c gi ti mng tm tr xc thc ngi dng v cc kha pht sinh tip sau m ha v bo v tnh ton vn l c lu tr ti cc trung tm xc thc(AUC PHN 3 - TRUY NHP V TUYN TRONG LTE (cc chc nng)

3.1. Cc ch truy nhp v tuyn


Giao din khng gian LTE h tr c hai ch l song cng phn chia theo tn s ( FDD) v song cng phn chia theo thi gian ( TDD), mi ch c mt cu trc khung ring. Ch bn song cng FDD cho php chia s phn cng gia ng ln v ng xung v ng ln v ng xung khng bao gi s dng ng thi. K thut ny c s dng trong mt s di tn v cng cho php tit kim chi ph trong khi gim mt na kh nng truyn d liu. Giao din khng gian LTE cng h tr pht a phng tin v cc dch v pht qung b a im (MBMS). Mt cng ngh tng i mi cho ni dung pht sng nh truyn hnh k thut s ti UE bng cch s dng cc kt ni im- a im.

3.2. Bng tn truyn dn


LTE phi h tr th trng khng dy quc t , cc quy nh v ph tn trong khu vc v ph tn sn c. t c iu ny cc thng s k thut bao gm bng thng knh bin i c th la chn t 1,4 ti 20MHz

3.3. Th tc iu khin nh thi


Th tc iu khin nh thi l cn thit cho s truyn dn hng ln t cc ngi s dng khc nhau ti eNodeB v bn cht l trong phm vi tin t vng. Nh vy ng b hng ln l cn thit trnh nhiu gia nhng ngi s dng bng vic lp lch truyn dn hng ln trn cng khung con. eNodeB lin tc c cc bin php nh thi tn hiu hng ln ca UE v iu chnh thi im truyn dn ng ln

17

Cc lnh ng trc nh thi c gi ch khi vic iu chnh nh thi l thc s cn thit. phn gii ca mt lnh ng trc nh thi l 0,52s, v ng trc nh thi c xc nh mt cch tng i so vi thi im ca khung v tuyn ng xung nhn c trn UE.

3.4. chc nng nhn tin


Cho php nhn tin, UE s c cp pht mt khong nhn tin v mt khung con ring trong khong thi gian m thng ip tin nhn c th c gi i.Cc tiu ch thit k chnh trong nhn tin l nhm m bo mt chu k cho cc thit b tit kim nng lng v cng m bo thi gian p ng nhanh cho cuc gi n.

3.5. Th tc bo co phn hi knh ( phn hi khi vng mt)

Mc ch ca bo co phn hi trng thi knh l cung cp cho eNodeB thng tin v trng vng mt knh ng xung nhm gip ti u ha quyt nh lp lch biu gi tin. iu ny to ra mt kh nng cho vic lp lch biu gi tin trong min tn s (FDPS), y l mt phng php nhm phn chia cc ngun ti nguyn v tuyn trong min tn s cho cc ngi s dng khc nhau nhm ti u ha hiu sut h thng.

3.6. Hot ng ch bn song cng


Cc thng s k thut ca LTE cng cho php ch hot ng bn song cng, trong v c bn l hot ng trong ch FDD ( v d, tn s thu v pht l ring r ) nhng truyn dn v thu nhn khng din ra ng thi nh trong ch TDD. Tc ng i vi tc d liu c th l ng ln hoc ng xung s khng cn c c lp nhng tc d liu sn c trong mt hng truyn dn s ph thuc vo vic cc ngun ti nguyn c cp pht cho cc hng khc nhau

18

3.7 . o lng UE ( ngi dng- tnh cc)


i vi UE cc php o sau y c thc hin bn trong h thng LTE : +Cng sut thu tn hiu chun (RSRP), m i vi mt ring bit l mc trung bnh ca cng sut o c ( v mc trung bnh gia cc nhnh thu c ) ca cc thnh phn ti nguyn c cha cc tn hiu chun c th. + Cht lng thu tn hiu chun ( RSRQ) n l t s ca RSRP v UTRAN mang ch th cng tn hiu nhn c (RSSI), vi cc tn hiu chun. + UTRAN , y l tng cng sut di rng thu c trn mt tn s nht nh, n bao gm nhiu t ton b v tr vo tn s c th, cho d l s can nhiu gia cc hoc t mi ngun nhiu no khc. UTRAN khng phi l bo co ca UE nh l mt php o ring l, nhng n ch c s dng trong vic tnh ton cc gi tr RSRQ v cc bn UE.

3.8 hnh tham s lp vt l


Cc tham s lp vt l cu hnh cho kt ni trong mt c th l trch nhim ca eNodeB c th

Thit lp cc kt ni X2 Khi lp t mt mng mi, theo nguyn tc l c th chn ngu nhin PCI v khi bo co o lng u tin thu c t UE bt k, n s nghin cu cc PCI ang s dng gn. Sau khi eNodeB bit c cc ln cn v n c th thit lp cc kt ni X2 Mt khi cc kt ni X2 cung cp thng tin v cc gi tr PCI c s dng trong cc ln cn, c th xc nh xem PCI n la chn c cn phi iu chnh hay khng. Hoc,

19

PCI c th c ly trc tip , nh vy trnh c cc xung t ban u cho PCI gia cc gn nhau.

PHN 5 CC TH TC TRUY NHP 5.1. Th tc d tm


D tm l th tc m theo thit b u cui tm thy mt mng c kh nng kt ni ti. Nh l mt phn ca th tc d tm , thit b u cui tm c nhn dng ca mt v c tnh s nh thi khung ca c xc nh trnh vic lp k hoch phc tp, s lng cc nhn dng lp vt l phi c ln. LTE h tr 510 nhn dng khc nhau, c chia thnh 170 nhm nhn dng . gim s phc tm trong vic d tm , d tm trong LTE thng c thc hin trong mt vi bc, tng t nh th tc d tm ba bc trong WCDMA. h tr thit b u cui trong th tc ny, LTE cung cp mt tn hiu ng b s cp v mt tn hiu ng b th cp trn ng xung. Cc tn hiu ng b s cp v th cp l cc chui ring, c chn vo hai k hiu OFDM cui cng trong khe u tin ca khung con s 0 v s 5 nh c minh ho t. Ngoi cc tn hiu ng b, th tc d tm cng c th li dng cc tn hiu tham chiu nh l mt phn hot ng ca n.

Cc tn hiu ng b s cp & th cp Hn na, khi c mt nh x mt-mt gia mi mt s nhn dng trong mt nhm nhn dng v mi mt dy trc giao trong ba chui l c s dng khi to ra tn hiu chun. Thit b u cui khc cng c c mt phn kin thc v cu trc tn hiu chun trong bc ny. Nhm nhn dng, tuy nhin vn cha bit n thit b u cui sau bc ny.

5.2. D tm ban u v d tm ln cn (gjm nghn mng)


20

Vic tm mt kt ni n sau khi bt ngun ca thit b u cui r dng l mt trng hp quan trng. Tuy nhin, mt vic quan trng khng km l kh nng xc nh cc d phng cho vic chuyn giao mi l mt phn ca vic h tr tnh di ng, khi thit b u cui kt ni di chuyn t mt ti mt khc.Trng hp ny thng c gi tt l d tm ban u v d tm ln cn. i vi vic d tm ban u, thit b u cui thng khng bit tn s sng mang ca cc m n ang tm kim. gii quyt trng hp ny, thit b u cui cn phi d tm vi mt tn s sng mang ph hp, v c bn bng cch lp i lp li cc th tc ni trn cho bt k tn s sng mang no c th c c a ra bi s qut tn s.Cc phng thc thc hin ring cng c th c s dng lm gim thi gian t khi bt ngun cho n khi tm c mt .thit b u cui phi c kh nng thc hin vic d tm ln cn trong cc trng hp ny. i vi d tm ln cn lin-tn s, y khng phi l mt vn ln nh cc d phng ln cn, truyn cng mt tn s nh l thit b u cui c thc hin trong khi ang nhn d liu. Nhn d liu v d tm ln cn l cc chc nng bng gc ring n gin, hot ng trn cng tn hiu thu c.

5.3.Truy nhp ngu nhin


Mt yu cu c bn cho bt k mt h thng di ng t bo no l kh nng cho thit b u cui yu cu thit lp mt kt ni. iu ny thng c gi l truy nhp ngu nhin v ph v hai mc ch chnh ca LTE, c th l thit lp ng b hng ln v thit lp mt nhn dng thit b u cui duy nht vi thit b UE khc.

PHN 6 TNH HNH TRIN KHAI LTE TRN TH GII V TI VIT NAM 6.1. Trin khai LTE trn th gii
Theo cc cuc kho st gn y c hn 80% nh cung cp dch v di ng trn th gii hin ang s dng cng ngh GSM (gm GSM, GPRSHSPA). Theo gii chuyn gia phn tch v nh gi, li th v h tng sn c v s lng ngi s dng ng o l l do chnh pht trin th trng di ng bng thng rng vi cng ngh HSPA v tip theo s l LTE. c t k thut ca cng ngh LTE c kh nng tng thch gn nh hon ho vi cng ngh nn tng GSM. Khng ch GSM, cc telco s dng cng ngh CDMA cng khng b qua c hi chuyn tip ln 4G vi cng ngh LTE.

21

Thc t cho thy, hu ht cc hng sn xut thit b vin thng hng u th gii: Motorola, Nokia, Nokia Siemens Networks, Huawei, LG Electronics, Samsung, NEC, Fujitsu... nhn ra tim nng to ln ny v cng bt tay vi cc telco ln trn th gii (Verizon Wireless, AT&T, France Telecom-Orange, NTT DoCoMo, T-Mobile, China Mobile, ZTE...) thc hin cc cuc th nghim quan trng trn cng ngh LTE v t nhng thnh cng ng k. Trong , Nokia cng b th nghim thnh cng LTE vi tc ln n 173Mbps trong mi trng th vi nhiu thu bao cng lc trn tn s 2,6GHz, bng thng 20MHz. Alcatel-Lucent thng bo th nghim thnh cng LTE vi tc ti v t 80Mbps. (Trung Quc) cng cho bit trnh din thnh cng LTE vi mc tc ti v 130Mbps. Tip , Motorola cng tuyn b, h cng tc vi cc nh khai thc di ng ca Anh hon thnh cuc th nghim kt ni ngoi tri i vi cng ngh LTE, tn s 700MHz v 2,6GHz. Mi y, Motorola tip tc cng b h hon tt th nghim giai on mt cng ngh TDLTE (TD Mode LTE) vi B Cng nghip v CNTT (MIIT) Trung Quc, tc ti xung thc t t c 80Mbps. Cc cuc th nghim v trnh din ny chng t kh nng tuyt vi ca cng ngh LTE v kh nng thng mi ha LTE n rt gn. K hoch th nghim v trin khai cng ngh LTE vn ang c cc cng ty trn cng hp tc thc y v n nay chnh thc c dch v LTE thng mi ho.

6.1.1Thng mi ha
Trong cuc chy ua tr thnh tr thnh nh khai thc mng u tin a vo vn hnh thng mi cc dch v LTE, TeliaSonera v ch sm nht. TeliaSonera l telco u tin trn th gii thng mi ha cng ngh LTE ti hai th Stockholm (Thy in) v Oslo (Na Uy) vo nm 2010 v tip tc trin khai sang Phn Lan. Song hnh vi chin dch trin khai mng 4G LTE, TeliaSonera cng tip tc m rng mng Turbo-3G (cng ngh HSPA)
22

nhm tng dung lng v khu vc ph sng. Trong nm nay, TeliaSonera tip tc m rng mng 4G n 25 thnh ph ln ca Thy in v 4 thnh ph ca Na Uy. Hng ny s dng cng ngh LTE tn s 2,6GHz cng vi bng thng 20MHz, tc ti a ln n 100Mbps. Theo s liu ca Hip hi cc nh sn xut di ng ton cu GSA, ti gia nm 2010, th gii c 80 nh mng ti 33 quc gia cam kt pht trin ln LTE, trong c 21 nh mng khu vc chu -Thi Bnh Dng. Ti ng Nam c M1, SingTel v StarHub u Singapore trin khai LTE.

6.1.2 Cc nh pht trin thit b


Qualcomm cng thng bo mt l trnh sn phm mi, b sung cng ngh 4G LTE cho tt c cc modem Gobi ca h. Da trn s thnh cng ca Gobi, Qualcomm (i tc ca cc hng sn xut my tnh: Sony, Acer, Lenovo, Dell, HP...) chun b tp trung vo cc dng sn phm: e-reader, thit b chi game, modem USB v cc ng dng thng mi M2M (mobile to mobile di ng ti di ng). Cc chipset mi h tr tc ln n 100Mbps, tng thch ngc vi HSPA, MDM9600 h tr tc 100Mbps, RIM ang rt k vng vo phin bn PlayBook dnh cho Sprint v xem y l cu tr li cho nhng ch trch lu nay v s gii hn s dng ca PlayBook nu thiu in thoi BlackBerry. Pht biu vi AllThingsD, RIM cho bit: "Cng ty quyt nh u tin v tp trung vo hng pht trin thit b hot ng trn bng tng 4G LTE. Chng ti vn tip tc pht trin v kt hp vi cc nh mng nhm mang li cho th trng Hoa K nhng mu my tnh bng h tr 4G mang tnh cch tn v mnh m."

6.2. Trin khai LTE ti VIT NAM


B TT&TT ng cho VNPT, Viettel, FPT Telecom, CMC v VTC c th nghim mng di ng cng ngh LTE. Thi gian th nghim l 1 nm. Theo Lut Vin thng, cc doanh nghip s phi u gi tn s ly giy php ny. Sau khi u gi, cc doanh nghip c th chuyn nhng tn s nu mun. Vic u gi tn s l nhm trnh tnh trng xin giy php gi ch.

23

Ngy 10/10/2010, VNPT tuyn b hon thnh trm BTS theo cng ngh LTE u tin t ti ta nh Internet, l 2A, lng Quc t Thng Long, Cu Giy, H Ni vi tc truy cp Internet c th ln n 60 Mbps. Giai on 1 d n th nghim cung cp dch vv tuyn bng rng cng ngh LTE ca VNPT s c VDC trin khai vi 15 trm BTS ti H Ni, bn knh ph sng mi trm khong 1km.

Hnh 6.2 Trm gc LTE V pha Viettel, tp on ny cng cho bit, s phi hp vi Huawei tin hnh lp t, tch hp thit b LTE ti qun Tn Bnh, TP.HCM. Trc , Viettel cng tin hnh th nghim H Ni. C th, Viettel s tin hnh th nghim mt h thng mng mi hon chnh vi 40 trm LTE ti hai qun ng a v Ba nh. Sau , d kin trong qu 1/2011, Viettel s cung cp dch v 4G cho mt s khch hng dng th.Mng ny cho bit, khi trin khai, mng 4G s khng nh hng n cht lng mng 3G v 2G ang cung cp cho khch hng. Theo gii chuyn mn, t khi Vit Nam bt u th nghim cng ngh 3G n khi chnh thc thng mi ha mt ti 6 nm. V vy, mt vi nm ti s khng phi l thi im thch hp trin khai cng ngh ny.

6.3

4G tr chi khng d cho cc nh mng

Theo thng k ca B Thng tin v Truyn thng, sau 2 nm trin khai, mng 3G ph sng trn ton quc vi t l 93,68% dn s. Th nhng, s lng thu bao ca c 3 nh khai thc 3G ch t trn 8 triu v ngng kh khim tn so vi con s trn 120 triu thu bao 2G. D rng, 3G c bit n nh mng th h mi vi cc tnh nng vt tri. Tng s tin m cc hng vin thng cam kt u t cho mng 3G trong 3 nm u (2009-2011) l 42.000 t ng, tng ng vi 2,47 t la. Hin, 4 hng khai thc u t tng s tin
24

cho mng 3G vo khong 33.000 t ng pht trin trn 30.300 trm thu pht sng BTS. Th nhng, doanh thu m h t c ti tt c cc dch v 3G xp x 3.600 t ng. Doanh thu v thu bao cha t c mc k vng khin nh mng nh li cu chuyn v ci "by 3G" m Tng gim c Tp on Vin thng Qun i Viettel tng cp. khch hng c th s dng dch v mt cch hon ho, mi mng di ng s phi u t s lng trm thu pht sng t nht l bng mng 2G (c khong 28.000 trm). Nh vy, s tin m nh mng b ra pht trin h tng ngang nga vi vic xy dng mng di ng mi, c khong 400-500 triu USD. pht trin c mt trm BTS, nh mng ang phi b s tin tng ng vi 15.000 USD, cha k cc khon u t cho h thng tng i, mng li bn... Khi ph sng t ngng rng khp ton quc, nh mng mi mong hn ch c ti a hin tng mt lin lc, rt cuc gi.

"3G l cuc chi cc k tn km. Tn nhng nh mng Viettel khng c ca no khc l tip tc u t. 5.000 trm thu pht sng thm ch l 10.000 trm s khng gii quyt c vn g ht. 3G chy hon ho, s lng trm BTS phi c nng ln con s vi chc nghn t nhn nhn u t cho 3G cc k tn km mi gii quyt c vn cht lng. Th nhng, lng thu bao 3G v c bao nhiu thu bao chu chuyn i dch v t 2G sang 3G... trong 2 nm qua u cha t c mc k vng. Hin ti, ngi dng di ng MobiFone ra vo mng 3G theo kiu "khch hng vng lai" ch khng phi truyn thng. Nu tnh thu bao theo ng ngha s dng dch v thng xuyn, pht sinh cuc gi, duy tr s lu di trn h thng, con s ny ch chim cha y 1% so vi mng 2G.

25

KT LUN: Chnh v ang "sa ly" trong cuc ua 3G nn khi cp n mng th h th 4 (4G) cc i gia di ng u c chung mt nhn nh l: "Cn phi tnh ton thm ch khng nn vi v". PHN 7:KT LUN V HNG PHT TRIN

Cng ngh LTE l mt cng ngh mi, v ang c tip tc nghin cu v trin khai trn ton th gii, vi kh nng truyn ti tc cao kin trc mng n gin , s dng bng tn hiu qu v hon ton tng thch vi cc h thng trc ( GSM & WCDMA ) v da trn mt mng ton IP. LTE c th tr thnh h thng thng tin di ng ton cu trong tng lai. V vy vic tm hiu v cng ngh LTE l cn thit v c ngha thc t. LTE l mt cng ngh pht trin sau so vi WIMAX, nhng vi cc c tnh tuyt vi m n em li, nn hin nay c rt nhiu cc nh mng ln trn th gii ng h v la chn trin khai. Cc nh ch to thit b u cui cng tin hnh tch hp cng ngh LTE vo sn phm ca mnh. Ti vit nam th cc nh mng cng tin hnh th ngim cng ngh LTE v cng t c nhng kt qu kh quan. Do vy, vic nm bt cng ngh LTE l ht sc cn thit

26

DANH MC T VIT TT (THAM KHO)

K Hiu 3GPP AAA ACF ACIR ACK ACLR ACS ADC ADSL AM AMBR AMD AMR AMR-NB AMR-WB ARP ATB

Tn Ting Anh Third Generation Partnership Project Authentication, Authorization and Accounting Analog Channel Filter Adjacent Channel Interference Rejection Acknowledgement Adjacent Channel Leakage Ratio Adjacent channel selectivity Analog-to Digital Conversion Asymmetric Digital Subscriber Line Acknowledged Mode Aggregate Maximum Bit Rate Acknowledged Mode Data Adaptive Multi-Rate Adaptive Multi-Rate Narrowband Adaptive Multi-Rate Wideband Allocation Retention Priority Adaptive Transmission Bandwidth

Tn Ting Vit D n cc i tc th h th ba Xc thc, cp php v tnh cc B lc knh tng t Loi b nhiu knh ln cn S bo nhn T l d knh ln cn Chn lc knh ln cn Chuyn i tng t - s ng dy thu bao s khng i xng Ch bo nhn Tc bt ti a cp pht D liu ch bo nhn a tc thch ng Bng hp a tc thch ng Bng rng a tc thch ng u tin duy tr cp pht Bng thng truyn dn thch nghi
27

AWGN AMPS AMPS

Additive White Gaussian Noise Advanced Mobile Phone Sytem Advanced Mobile Phone Sytem

Nhiu Gauss trng thm vo H thng in thoi di ng tin tin H thng in thoi di ng tintin

BB BCCH BCH BPF BPSK BS BSC BSR BTS BW CAZAC CBR CCE CCCH CDD CDF CDM CDMA CIR CP CPICH CQI CRC C-RNTI CS

Baseband Broadcast Control Channel Broadcast Channel Band Pass Filter Binary Phase Shift Keying Base Station Base Station Controller Buffer Status Report Base Transceiver Station Bandwidth Constant Amplitude Zero Autocorrelation Codes Constant Bit Rate Control Channel Element Common Control Channel Cyclic Delay Diversity Cumulative Density Function Code Division Multiplexing Code Division Multiple Access Carrier to Interference Ratio Cyclic Prex Common Pilot Channel Channel QualityInformation Cyclic Redundancy Check Radio Network Temporary Identier Circuit Switched

Bng gc Knh iu khin pht qung b Knh pht qung b B lc bng tn Kha dch pha nh phn Trm gc iu khin trm gc Bo co tnh trng b m Trm thu pht gc Di thng M t tng quan zero bin khng i Tc bt khng i Phn t knh iu khin Knh iu khin chung Phn tp tr vng Chc nng mt tch ly Ghp knh phn chia theo m a truy nhp phn chia theo m T s sng mang trn tp m Tin t vng Knh iu khin chung Thng tin cht lng knh Kim tra d vng Nhn dng tm thi mng v tuyn t bo Chuyn mch knh
28

CSCF D-BCH

Call Session Control Chc nng iu khin phin Function cuc gi Dynamic Broadcast Channel Knh pht qung b ng

DCCH DCI DFCHA DFT DL UL DL-SCH DPCCH DTX DwPTS E-DCH EDGE EPC EPDG EUTRAN EDO FD FDD FDM FDPS

Dedicated Control Channel Knh iu khin ring Downlink Control Information Thng tin iu khin ng xung Dynamic Frequency and Cp pht knh v tn s ng Channel Allocation Discrete Fourier Transform Bin i fourier ri rc Downlink ng xung uplink ng ln Downlink Shared Channel Knh chia s ng xung Dedicated Physical Control Knh iu khin vt l ring Channel Discontinuous Transmission Truyn pht khng lin tc Downlink Pilot Time Slot Khe thi gian iu khin ng xung Enhanced DCH DCH c tng cng Enhanced Data Rates for Tc d liu tng cng cho GSM Evolution GSM pht trin Evolved Packet Core Mng li gi pht trin Evolved Packet Data Gateway Cng d liu gi pht trin Evolved Universal Terrestrial Truy nhp v tuyn mt t Radio Access toncu pht trin Evolution Data Only Ch c d liu pht trin Frequency Domain Min tn s Frequency Division Duplex Song cng phn chia tn s Frequency Division Ghp knh phn chia tn s Multiplexing Frequency Domain Packet Lp biu gi min tn s Scheduling
29

FFT FS GERAN GGSN GP GPRS GPS GRE GSM GTP GTP-C GUTI GW HARQ HO HSDPA HS-DSCH HSCSD HSPA HS-PDSCH HSS HS-SCCH HSUPA ICI ICIC ID

Fast Fourier Transform Frequency Selective GSM/EDGE Radio Access Network Gateway GPRS Support Node Guard Period General packet radio service Global Positioning System Generic Routing Encapsulation Global System for Mobile Communications GPRS Tunneling Protocol GPRS Tunneling Protocol, Control Plane Globally Unique Temporary Identity Gateway Hybrid Automatic Repeat reQuest Handover High Speed Downlink Packet Access High Speed Downlink Shared Channel High Speed Circuit Switched Data High Speed Packet Access High Speed Physical Downlink Shared Channel Home Subscriber Server High Speed Shared Control Channel High Speed Uplink Packet Access Inter-carrier Interference Inter- Interference Control Identity

Bin i furier nhanh La chn tn s Mng truy nhp v tuyn GSM/EDGE Nt cng h tr GPRS Khong bo v Dch v v tuyn gi chung H thng nh v ton cu ng gi nh tuyn chung H thng truyn thng di ng ton cu Giao thc ng hm GPRS Mt phng iu khin, giao thc ng hm GPRS Nhn dng tm thi duy nht ton cu Cng Yu cu lp li t ng h hp S chuyn vng Truy nhp gi ng xung tc cao Knh chia s ng xung tc cao S liu chuyn mch knh tc cao Truy nhp gi tc cao Knh chia s ng xung vt l tc cao My ch thu bao thng tr Knh iu khin chia s tc cao Truy nhp gi ng ln tc cao Nhiu lin sng mang iu khin nhiu lin Nhn dng
30

IFFT IMS IMT IP ISDN ISI LNA LO LOS LTE MAC MAP MBMS MBR MCH MCS MGW MIMO MIP MM MME MPR MSC NACK NAS NAT NB NMT OFDM OFDMA

Inverse Fast Fourier Bin i furier nhanh nghch Transform o IP Multimedia Subsystem H thng con a phng tin IP International Mobile Truyn thng di ng quc t Telecommunications Internet Protocol Giao thc Internet Integrated Services Digital Mng s dch v tch hp Network Inter Symbols Interference Nhiu lin k t low noise amplifier Khuych i m nhiu thp Local Oscillator B dao ng ni Line of Sight Tm nhn thng Long Term Evolution S pht trin di hn Medium Access Control iu khin truy nhp mi trng Mobile Application Part Phn ng dng di ng Multimedia Broadcast H thng pht qung b a Multicast System im a phng tin Maximum Bit Rate Tc bt ti a Multicast Channel Knh a im Modulation and Coding S m ha v iu ch Scheme Media Gateway Cng phng tin Multiple Input MultipleOutput a u vo a u ra Mobile IP IP di ng Mobility Management Qun l tnh di ng Mobility Management Entity Phn t qun l tnh di ng Maximum Power Reduction S gim cng sut ti a Mobile Switching Center Chung tm chuyn mch di ng Negative Acknowledgement Bo nhn khng thnh cng Non-access Stratum Tng khng truy nhp Network Address Table Bng a ch mng Narrowband Bng hp Nordic Mobile Telephone in thoi di ng Bc u Orthogonal Frequency Ghp knh phn chia tn s Division Multiplexing trc giao Orthogonal Frequency a truy nhp phn chia tn s
31

O&M

Division Multiple Access Operation and Maintenance

trc giao Vn hnh v bo dng

PAPR PAR PC PCCC PCCPCH PCFICH PCH PCI PCM PCRF PCS PDCCH PDCP PDN PDU PDSCH P-GW PHICH PHY PLL PLMN

Peak to Average Power Ratio Peak-to-Average Ratio Power Control Parallel Concatenated Convolution Coding Primary Common Control Physical Channel Physical Control Format Indicator Channel Paging Channel Physical Identity Pulse Code Modulation Policy and Charging Resource Function Personal Communication Services Physical Downlink Control Channel Packet Data Convergence Protocol Packet Data Network Payload Data Unit Physical Downlink Shared Channel Packet Data NetworkGateway Physical HARQ Indicator Channel Physical Layer Phase Locked Loop Public Land Mobile Network

T l cng sut nh ti trung bnh T l nh-trung bnh iu khin cng sut M xon ghp song song Knh vt l iu khin chung s cp Knh ch th dng iu khin vt l Knh nhn tin Nhn dng vt l iu ch xung m Chc nng tnh cc ti nguyn v chnh sch Dch v truyn thng c nhn Knh iu khin ng xung vtl Giao thc hi t d liu gi Mng d liu gi n v d liu ti tin Knh chia s ng xung vt l Cng mng d liu gi Knh ch th HARQ vt l Lp vt l Vng kha pha Mng di ng mt t cng
32

PMIP

Proxy Mobile IP

cng IP di ng y nhim

PN PRACH PRB PS PSD PSS PUCCH PUSCH QAM QCI QoS QPSK RACH RAN RAR RB RBG RF RI RLC RNC RRC RRM RS RSCP

Phase Noise Physical Random Access Channel Physical Resource Block Packet Switched Power Spectral Density Primary Synchronization Signal Physical Uplink Control Channel Physical Uplink Shared Channel Quadrature Amplitude Modulation QoS Class Identier Quality of Service Quadrature Phase Shift Keying Random Access Channel Radio Access Network Random Access Response Resource Block Radio Bearer Group Radio Frequency Rank Indicator Radio Link Control Radio Network Controller Radio Resource Control Radio Resource Management Reference Signal Received Symbol Code Power

Ting n pha Knh truy nhp ngu nhin vt l Khi ti nguyn vt l Chuyn mch gi Mt ph cng sut Tn hiu ng b s cp Knh iu khin hng ln vt l Knh chia s hng ln vt l iu ch bin cu phng Nhn dng cp QoS Cht lng dch v Kha dch pha vung gc Knh truy nhp ngu nhin Mng truy nhp v tuyn p ng truy nhp ngu nhin Khi ti nguyn Nhm truyn ti v tuyn Tn s v tuyn Ch th bc iu khin kt ni v tuyn iu khin mng v tuyn iu khin ti nguyn vtuyn Qun l ti nguyn v tuyn Tn hiu chun Cng sut m k hiu nhn c
33

RSRP

Reference Symbol Received Power

Cng sut thu c k hiu chun

RSRQ RSSI SAE SCCPCH SCM SC-FDMA SGSN S-GW SIB SIMO SMS SNR S-RACH SRB SRS SUMIMO TBS TD TDD TD-LTE TDSCDMA UE

Reference Symbol Received Quality Received Signal Strength Indicator System ArchitectureEvolution Secondary Common Control Physical Channel Spatial Channel Model Single Carrier Frequency Division Multiple Access Serving GPRS Support Node Serving Gateway System Information Block Single Input Multiple Output Short Message Service Signal to Noise Ratio Short Random Access Channel Signaling Radio Bearer

Sounding Reference Signals Single User Multiple Input Multiple Output Transport Block Size Time Domain Time Division Duplex Time Division Long Term Evolution Time Division Synchronous Phn chia theo thi gian a Code Division MultipleAccess truynhp phn chia theo m ng b User Equipment Thit b u cui

Cht lng thu c k hiu chun Ch th cng tn hiu thu c Pht trin kin trc h thng Knh vt l iu khin chung th cp Ch knh khng gian a truy nhp phn chia tn s n sng mang Nt h tr dch v GPRS Cng phc v Khi thng tin h thng n u vo a u ra Dch v bn tin ngn T l tn hiu trn nhiu Knh truy nhp ngu nhin ngn Phn t mang bo hiu v tuyn Tn hiu chun thm d n ngi dng - a u vo a u ra Kch thc khi truyn ti Min thi gian Song cng phn chia thi gian Phn chia theo thi gian - LTE

34

UL UL-SCH UMTS USIM UTRA UTRAN V-MIMO VoIP WCDMA WLAN

Uplink Uplink Shared Channel Universal Mobile Telecommunications System Universal Subscriber Identity Module Universal Terrestrial Radio Access Universal Terrestrial Radio Access Network Virtual MIMO Voice over IP Wideband Code Division Multiple Access Wireless Local Area Network

ng ln Knh chia s ng ln H thng thng tin di ng ton cu Modun nhn dng thu bao ton cu Truy nhp v tuyn mt t ton cu Mng truy nhp v tuyn mt t ton cu MIMO o Thoi qua IP a truy nhp phn chia theo m bng rng Mng ni b khng dy

35

Ti liu tham kho dantri.com.vn http://tinhte.vn http://mobifone.com.vn http://xahoithongtin.com.vn http://echip.vn tp ch PCword vit nam 2008 http://www.ieee.org http://www.3gpp.org www.thongtincongnghe.com v mt s ti liu ca mt s cc nhn khc

36