Está en la página 1de 6

Ti liu hng dn gi lp PC trong GNS3

HNG DN GI LP PC TRONG GNS3


- B1: Ti gi phn mm GNS3 full: GNS3-0.8.2-all-in-one.exe nng khong 45,5 MB Sau ci t ra bnh thng - B2: To TOPO nh hnh bng cch: + to 1 project mi:

t tn project, v nh tch vo 2 dng nh hnh trn ton b nhng g ta lm s c lu li. Ta nn to 1 th mc ring cha cc v d ny. Trong qu trnh lab, chng ta nn save li thng xuyn bng cu lnh CRTL + S, sau khi hon thnh th hy s dng lnh coppy run start trn router lu lun file cu hnh ca router + bng cch ko th cng c sn c, sau cu hnh IP cho cc cng ca Router ta test.

March 2012

hieplh.it07@gmail.com

Ti liu hng dn gi lp PC trong GNS3

Ch , khi ta start router ln, chng trnh s ngn RAM v CPU ca my tnh rt nhiu, lm gim bt s tiu tn ny gip my tnh chy nhanh hn, ta lm nh sau: kch chut phi vo router, chn Idel PC, sau chn Yes, v cui cng l chn dng no c du * ng trc. Lm tng t trn tt c cc router khc my tnh khng b treo v c ti u CPU - B3: cu hnh thng s IP cho PC bng cch: + Trn my tht ca bn, tm ng dn ti th mc VPCS c ci t km theo GNS v chy file vpcs.exe; hoc vo Run/cmd, sau ch ng dn ti th mc ci t GNS nh hnh:

Ti du nhc VPCS[1]> ta dng lnh show xem cc thng tin

March 2012

hieplh.it07@gmail.com

Ti liu hng dn gi lp PC trong GNS3

Ti y, ta gn a ch IP v a ch default gateway cho cc PC, v d, gn cho PC1 ta lm nh sau:

Ch : a ch IP cho PC1 trc, ri ti a ch default gateway, sau l s prefix tng ng nh trn l /16. Sau khi gn a ch IP cho cc VPCS, ta phi dng lnh lu cu hnh ny li khi s dng li bi Lab ta ch vic load ra m khng phi gn li t u bng cch:

March 2012

hieplh.it07@gmail.com

Ti liu hng dn gi lp PC trong GNS3

V khi bt li bi Lab trn GNS, ta ch vic load ra v s dng bnh thng bng cch:

=> ti du nhc ny ta c th dng du hi chm (?) hin th nhng thng tin cn thiu m ta cha bit

March 2012

hieplh.it07@gmail.com

Ti liu hng dn gi lp PC trong GNS3

+ Sau khi gn IP cho VPCS ri, ta phi t s cng tng ng trn host trong TOPO chng trnh GNS hiu c a ch IP m ta va gn, ta kch chut phi vo PC trn TOPO, chn Configuration, tip ti tab NIO UDP, t li thng s cho tng thch vi cc VPCS mc nh m ta show c trong cmd. V d, nu t nh hnh di:

Ch , thng s Local Port ca VPCS1 ta gn vo mc RPORT, cn thng s Remote Port ta gn vo LPORT th chng trnh s t hiu y l VPCS1 Sau chn dy kt ni, ch trn host ta chn ng cng c a ch m ta va gn nh hnh di th mi ng

March 2012

hieplh.it07@gmail.com

Ti liu hng dn gi lp PC trong GNS3

=> nu sau khi cu hnh hon tt, kt qu nh th ny l thnh cng:

Chc cc bn thnh cng!

March 2012

hieplh.it07@gmail.com