Está en la página 1de 1

Cuando en esta brutal crisis que lo invade todo como densa niebla, la lgica de la especulacin financiera no respeta nada,

ni derechos, ni trabajo, ni vivienda; ni personas, ni democracia. Cuando la ciudadana se encuentra atrapada entre la perplejidad y la indignacin, desarmada por el miedo o adormecida por el individualismo. Cuando quienes trabajan pagan dramticamente esta crisis con la prdida del empleo y muchas empresas se encuentran ahogadas sin crdito. Cuando quienes ahorran ven en peligro su sacrificio, mientras la avaricia de algunos gestores es recompensada y su responsabilidad derivada hacia otro lado. Cuando la Europa que ha sido nuestra meta de ms de un siglo se tambalea, amenazada por los egosmos nacionales y por los vientos de la intolerancia y la xenofobia. Cuando por fin la libertad y el estado de derecho han vencido el chantaje del terrorismo, l@s vasc@s avanzamos hacia una convivencia con memoria, y la democracia se afirma como el lugar de todos. Es hora de defender lo pblico, lo comn, lo de todos: PUBLIKOA. 1. PUBLIKOA, nuestra identidad. Lo pblico es parte esencial de nuestra identidad ciudadana basada en la apuesta por el dilogo civil y por la convivencia en la diversidad. 2. PUBLIKOA, los servicios que hacen posible la dignidad de las personas: la educacin de calidad y la sanidad universal y eficiente. No podemos abandonar la educacin al mercado ni tolerar su degradacin. No podemos dejar la sanidad en manos del nimo de lucro. Es un derecho de tod@s. 3. PUBLIKOA, el tractor de la investigacin y de la innovacin, con una apuesta por el desarrollo ecolgico y sostenible. 4. PUBLIKOA, el reparto justo. Creemos que la fiscalidad permite convertir los ideales de solidaridad e igualdad en realidades. No menos, sino ms y mejor fiscalidad, sin fraudes, ni parasos, ni amnistas. 5. PUBLIKOA, la Europa del crecimiento sostenible y el empleo con derechos. Queremos ms Europa, pero no la Europa atenazada y mermada por la austeridad, sino la Europa confiada y audaz que apuesta por el bienestar y el empleo. Queremos no una generacin perdida sino una generacin ganada para la sociedad y para el futuro. 6. PUBLIKOA, la ejemplaridad y la transparencia. Creemos que lo pblico es de tod@s y que los responsables polticos se deben a la ley y a la ciudadana. Con ms transparencia, ejemplaridad, eficiencia y rendicin de cuentas. 7. PUBLIKOA, responsabilidad de la ciudadana. Tenemos derechos pero tambin responsabilidades. Cuidar, valorar, vigilar, hacer un buen uso, defender, compartir... lo pblico es tarea de todas y de todos. PUBLIKOA. No, no es tiempo de degradar lo pblico, con ms recortes. Es tiempo de apostar por su calidad y eficiencia. Por nuestro futuro, el de tod@s.

Iluntasun handiarekin dena indarrez hartzen duen krisi ikaragarri honetan, non finantzaespekulazioaren logikak ez duen ezer errespetatzen, ez eskubideak, ez lana, ez etxebizitza, ez pertsonak, ez demokrazia. Beldurragatik arindutako edo indibidualismoagatik baretutako zalantzaren eta haserrearen artean herritarrak harrapatuta daudenean. Lan egiten dutenek krisi honen ondorioak modu dramatikoan ordaintzen dituztenean, enplegua galduz, eta enpresa asko krediturik gabe itota daudenean. Aurrezten dutenek euren ahalegina arriskuan ikusten dutenean, kudeatzaile batzuen zekenkeria saritzen den bitartean eta horien ardura beste batzuengan jartzen den bitartean. Mende baino gehiagoko helmuga izan dugun Europa kolokan dagoenean nazio mailako berekoikerien mehatxuagatik eta intolerantziako eta xenofobiako kutsuengatik. Askatasunak eta zuzenbidezko estatuak behingoz terrorismoaren xantaia gainditu dutenean, mehatxatutako euskaldunok memoria duen bizikidetzara goazenean eta demokrazia denon lekutzat finkatzen denean. Publikoa denaren, guziona denaren, denona denaren alde egiteko unea dugu: PUBLIKOA. 1. PUBLIKOA, gure nortasuna. Publikoa dena gure oinarrizko hiritartasun nortasunaren alderdi bat da, elkarrizketa zibilean eta aniztasunean elkarrekin bizitzean oinarritzen da aipatutako nortasun hori. 2. PUBLIKOA, pertsonen duintasuna posible egiten duten zerbitzuak: kalitate oneko hezkuntza eta guztiontzako osasun eraginkorra. Ezin dugu hezkuntza merkatuaren esku utzi, ezin dugu hezkuntzaren degradazioa onartu. Ezin dugu osasuna irabazi asmoa duten batzuen esku utzi. Guztion eskubide bat da. 3. PUBLIKOA, ikerketaren eta berrikuntzaren motorra, garapen ekologiko eta jasangarriaren aldeko apustuarekin. 4. PUBLIKOA, bidezko banaketa. Gure ustez, fiskaltasunari esker elkartasunaren eta berdintasunaren idealak errealitate bihur daitezke. Ez gutxiago, fiskaltasun handiago eta hobea baizik, iruzurrik, paradisurik, amnistiarik gabekoa. 5. PUBLIKOA, hazkunde jasangarriaren eta eskubideak dituen enpleguaren Europa. Europa gehiago nahi dugu, baina ez hersturarekin mehatxatutako eta gutxiagotutako Europa, ongizatearen eta enpleguaren alde egingo duen Europa sineskor eta kementsua baizik. Ez dugu belaunaldi galdu bat nahi, etorkizunerako eta gizarterako irabazi dugun belaunaldia nahi dugu. 6. PUBLIKOA, eredua eta gardentasuna. Gure ustez publikoa dena guztiona da, eta arduradun politikoak legearen eta herritarren pean daude. Gardentasun, eredu, eraginkortasun handiagorekin eta kontuak emanez. 7. PUBLIKOA, herritarren ardura. Eskubideak ditugu, baina baita ardurak ere. Publikoa den hori zaindu, baloratu, ondo erabili, aldeztu, partekatu... behar dugu; horixe guztion lana da. PUBLIKOA. Ez, ez da alderdi publikoa murrizketa gehiagorekin degradatzeko unea. Kalitatearen eta eraginkortasunaren aldeko apustua egiteko unea dugu. Guztion etorkizunaren alde egiteko unea.