FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

G H I D P E N T R U F E M E I

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

F E M E I

PREZENTARE
De la Direcţia pentru Egalitate, Cooperare şi Probleme Cetăţeneşti de la Primăria din Bilbao dorim să vă prezentăm acest GHID PENTRU FEMEI, al cărui scop este de a informa şi sensibiliza opinia publică în legătură cu anumite probleme importante cum sunt sănătatea sexuală şi prevenirea violenţei suferite de femei din partea partenerilor lor. Pentru redactarea acestui ghid, începând din luna noiembire 2008 au fost organizate reuniuni de femei în cadrul programului FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ. În calitate de personal sanitar, organizatoarele acestor întâlniri au desfăşurat o importantă activitate de sensibilizare pe aceste teme, ajungând la femei cu diferite origini şi din diverse cercuri sociale. Începem acest ghid prin a discuta despre conceptul de Iubire şi despre felul în care este trăită aceasta de către femei, un subiect special pentru noi, strâns legat de sexualitate şi relaţiile cu partenerul nostru. Vom prezenta câteva puncte importante pentru a putea înţelege de ce, în anumite cazuri, noi, femeile, avem un comportament de risc, ce atentează contra noastră şi a sănătăţii noastre. Din acest motiv, nu puteam să nu vorbim de miturile şi convingerile care influenţează modul de a gândi al multor femei şi bărbaţi în legătură cu relaţiile cu partenerul lor. Toate acestea strâns unite la rolul pe care îl joacă genul în acest context şi la influenţele exercitate de cultura sau societatea de origine. Când vorbim de Sănătate, trebuie să vorbim de Corp, de importanţa îngrijirii şi cunoaşterii acestuia. În acest ghid vom discuta atât despre acest aspect, cât şi despre importanţa pe care o are îngrijirea sănătăţii noastre, pentru ca atunci când vom dori să devenim mame, să putem face acest lucru în cele mai bune condiţii şi atunci când dorim noi. Din acest motiv, în câteva secţiuni ale acestui ghid ne vom ocupa de metodele de contracepţie pe care le avem la dispoziţie. În ultima parte vom vorbi despre violenţă, ca rezultat al raporturilor de subordonare a femeilor faţă de bărbaţi. Am dorit să explicăm cu claritate cum trebuie procedat în asemenea situaţii. Atunci când este vorba atât de sexualitate cât şi de violenţă, de obicei se fac afirmaţii prejudecate care au la bază credinţe eronate. Am dorit să menţionăm câteva dintre acestea şi să le dăm un răspuns. La sfârşit prezentăm o listă cu Serviciile şi Instituţiile de interes aflate la dispoziţia femeilor care ar putea avea nevoie de sprijin şi ajutor. Sperăm să vă placă şi să vă fie util. Oihane Agirregoitia Martínez

G H I D

P E N T R U

2

MULŢUMIRI
Mulţumiri speciale cadrelor sanitare care au participat la Programul de sensibilizare: • • • • • • • • • • • • • • Yuliana Calvo,(pentru implicare), Lucie Valentine Gnonlonfoun (pentru implicare). Maria Elena Uyuli Bartolomé şi Roxana Prado (pentru capacitatea sa de comunicare în timpul conferinţelor). Wilma Camacho, Adriana Sanchez, Ruth Salazar (pentru capacitatea de convocare). Marta Eugenia Fernández (pentru contribuţia artistică şi la nivel de conţinut), Maria Teresa Alvarez (pentru colectarea de mituri). Nilse Benítez y Nancy Penayo (pentru capacitatea de convocare). Yeli Brigitte Nagbé şi Rosario García, (pentru interes şi participare). Fang Xiao şi Jing Wei Xiang (kuku) (pentru implicare). Sumaya del Peral, Jamila López (pentru contribuţia lor în calitate de femei musulmane). Henriette Yessibo, Fatima Djarra (pentru că au fost primele care au organizat activităţi de sensibilizare). Saioa Luque, (pentru că au ajuns la femeile tinere). Nilda Diarte şi Rina Rosario Rocha (pentru participare). Clementine Baza (pentru interesul său). Encarni Fernández, Eliene Martin Do Santos (pentru că s-au interesat în legătură cu acest Program). Kenia Gonzáles, Yobeida Carolina, Diana Pérez, Marina Vidal, Nana Anete (pentru participarea lor la formare).

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

G H I D P E N T R U F E M E I

Mulţumiri speciale dlor. Belen Bilbao şi Ana Fernández de la MODULO AUZOLAN pentru consilierea profesională şi implicarea lor în acest program. Mulţumiri speciale pentru TAS-TAS IRRATI LIBREA care au colaborat şi vor colabora cu spoturile publicitare în favoarea sensibilizării. Mulţumiri pentru Irati Fernández Pujana (Teza : Mitul Iubirii romantice ca factor de risc în violenţa de gen). Mulţumiri tuturor Asociaţiilor care şi-au exprimat interesul de a participa: MUJERES DEL MUNDO-BABEL, CENTRUL DE STUDII CHINEZE, POSADA DE LOS ABRAZOS, ASOCOLVAS, ANGIRÛ APYTEPE, SARTU, SUSTERRA, GALARAZI, ASOCIAŢIA BIDAYA, CEAR-EUSKADI,… Fără a uita toate femeile care şi-au exprimat interesul de a participa şi a colabora în cadrul acestui Program. MULTE MULŢUMIRI TUTUROR

3

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

F E M E I

SUMAR
1. 2. 3. 4.
Ce este iubirea? Nu putem să vorbim de dragoste fără ... Mituri despre Iubirea Romantică Consecinţele Miturilor despre Iubire

P E N T R U

5 5 6 8

G H I D

5. 6. 7. 8. 9.

Hai să vorbim de sexualitate Să ne cunoaştem corpul Organele genitale feminine Noi hotărâm cum ne folosim corpul Să vorbim de anticoncepţie

9 9 10 11 12 18 19

10. Recomandări 11. Răspundem miturilor

12. Definiţia violenţei 13. Cercul violenţei 14. Cauzele violenţei 15. Manifestări ale violenţei 16. Cele mai frecvente consecinţe ale violenţei 17. În răspuns la false convingeri 18. Indicii pentru a detecta dacă suferim violenţă din partea partenerului
nostru

21 22 23 23 24 24 25 26 27 27

19. Ce trebuie să faci... 20. Chestiuni importante 21. Telefoane şi instituţii de interes pentru garantarea drepturilor femeilor

4

CE ESTE IUBIREA?
Iubirea este un concept Universal, fiecare dintre noi poate simţi şi poate vorbi de iubire pentru că, într-un fel sau altul, toţi am trăit prezenţa sau absenţa ei. Modul în care se trăieşte iubirea s-a schimbat şi el de-a lungul istoriei. Iubirea este o operă socială şi culturală în continuă schimbare, cu o semnificaţie diferită pentru fiecare grup şi cultură.

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

G H I D P E N T R U F E M E I

Toţi avem nevoie de dragoste, de a iubi şi a fi iubiţi, de o comunicare afectivă, de a fi recunoscuţi şi valoraţi şi de a fi uniţi de cineva şi ceva. Iar acest cineva sau ceva nu trebuie să fie neapărat un partener.

Modul în care iubim şi trăim dragostea diferă de la un individ la altul, deoarece provenim din două subculturi, cea feminină şi cea masculină, care implică valori şi roluri diferite.

Dragostea trebuie înţeleasă ca un ansamblu de sentimente, dar şi de gânduri. În dragoste se simte, dar trebuie să se şi gândească. Echilibrul între aceste două componente, cel emoţional şi cel raţional, este fundamental pentru a asigura un proces amoros sănătos şi bazat pe egalitate.

NU PUTEM VORBI DE IUBIRE FĂRĂ:
A NE IUBI PE NOI ÎNŞINE • Putem să începem cu un exerciţiu de răsfăţ şi îngrijiri zilnice: să ascultăm o melodie care ne place, să citim o carte, un masaj pentru picioarele obosite, etc. În definitiv, să ne dedicăm puţin timp nouă însene. Teama de a fi calificate ca egoiste ne face ca de multe ori să ne menţinem departe de propriul nostru corp şi de propriile noastre necesităţi, fără să ştim cum să le tratăm bine şi cum să ne respectăm. În definitiv, fără să ne iubim. A ŞTI SĂ DĂM ŞI SĂ PRIMIM DRAGOSTE DE LA CEILALŢI • Dragostea şi respectul faţă de noi însene ne ajută să-i respectăm şi să-i iubim şi pe ceilalţi. Persoanele care nu au o părere bună despre ele însele, nu cred că sunt iubite cu adevărat şi se aşteaptă să fie părăsite în orice clipă, deoarece nu consideră că merită. Autoperceţia noastră transcende în exterior ca şi cum am purta de gât o placardă pe care scrie “MERIT” “NU MERIT”. În astfel de situaţii este uşor să apară dependenţa de persoana care oferă dragoste şi atenţie, chiar dacă acestea sunt în cantităţi foarte mici şi alternează cu episoade de violenţă.

5

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

F E M E I

MITURI DESPRE IUBIREA ROMANTICĂ
Miturile sunt credinţe răspândite la scară socială. În multe cazuri iau naştere ca urmare a necunoaşterii şi a prejudiciilor faţă de un anumit subiect. Niciodată nu pot fi demonstrate ştiinţific. Sunt amăgitoare şi iraţionale. Fiecare Cultură are bagajul său de mituri şi convingeri. Diferite studii au demonstrat că miturile despre iubirea romantică, mai răspândită în societăţile occidentale, justifică relaţiile bazate pe neegalitate şi abuzuri între femei şi bărbaţi, ajungând chiar şi la a împiedica perceperea semnalelor de violenţă psihologică ( Vázquez, Estébanez şi Cantera).

G H I D

P E N T R U

În continuare vom vedea câteva dintre cele mai frecvente Mituri legate de iubire, fără să uităm că există încă multe altele: • MITUL CELEILALTE JUMĂTĂŢI: O parte din analiză spune că 2 fiinţe incomplete sunt destinate să-şi găsească cealaltă jumătate, care-i va face oameni întregi. Datorită acestei convingeri, multe femei se simt incomplete, destinate să caute în relaţia de parteneriat cealaltă jumătate lipsă, cea care le este predestinată, iar cuplul reprezintă unica şi cea mai bună alegere ca proiect de viaţă. • MITUL GELOZIEI: reprezintă convingerea eronată că gelozia este un semn al dragostei adevărate. Cu această convingere se justifică anumite comportamente abuzive. Gelozia este o formă de violenţă ascunsă, al cărei obiectiv este obţinerea controlului asupra celulalt pentru a-l supune şi nu pentru a-l iubi. MITUL PASIUNII ETERNE: este convingerea eronată că pasiunea de la începutul unei relaţii nu se termină niciodată, ci durează etern. Acest mod de a gândi cauzează decepţie şi frustrare. MITUL ÎMPERECHERII: este convingerea că a fi în doi este ceva natural şi universal. Este o normă socială. Conflictul apare în cazul comportamentelor care se abat de la această normă.

6

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

G H I D

• •

MITUL CULPABILITĂŢII: este convingerea că o relaţie se termină din vina ta. Crezi că tu ai fost cea care a dat greş în relaţia respectivă. MITUL LIBEREI ALEGERI: este atunci când credem că nu avem niciun fel de control asupra propriilor noastre sentimente şi transformăm iubirea într-un lucru mai presus de voinţa şi conştiinţa noastră. Consecinţa negativă este faptul că femeile cred că nu ele îşi aleg partenerul, ci destinul o face pentru ele. MITUL SACRIFICIULUI: este atunci când am asumat că iubirea înseamnă să renunţi la multe din dorinţele, părerile, proiectele vitale pe care le ai, pentru binele partenerului tău. Partea perversă a acestei convingeri este că provoacă o relaţie de dependenţă faţă de partener, care ocupă o poziţie dominantă. MITUL ROLURILOR GENURILOR: este convingerea că, pentru ca relaţia cu partenerul să fie perfectă, trebuie păstrat un comportament activ al bărbatului şi resemnat al femeii. Din prisma concepţiei că bărbatul este cel care trebuie să aibă iniţiativa la începutul unei relaţii, iar femeia trebuie să aibă un rol pasiv. Femeile şi bărbaţii se văd obligaţi să reprezinte o anumită funcţie în relaţia dintre ei, ceea ce conduce la faptul că femeile se află într-o poziţie de subordonare faţă de bărbaţi. MITUL SUFERINŢEI: Constă în a crede că, cu cât mai multe obstacole şi probleme trebuie să întâmpine o relaţie, cu atât aceasta este mai frumoasăşi mai autentică. Consecinţa acestui mit asupra femeilor este zicala populară: CINE TE IUBEŞTE TE FACE SĂ PLÂNGI. Durerea devine un element important al dragostei, deoarece ca să înveţi să iubeşti trebuie să înveţi să suferi. MITUL CONTROLULUI: reprezintă convingerea eronată că, cu cât partenerul ne controlează mai mult, cu atât mai mult ne iubeşte. Din acest motiv se tolerează comportamente de abuz, posesiune şi supraveghere. Modul personal şi cultural în care se trăieşte iubirea este cel care orientează proiectul vieţii în doi, de aceea este important să amintim că strategiile de găsire a partenerului depind şi de contextul socio-cultural.

P E N T R U F E M E I

7

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

F E M E I

CONSECINŢELE MITURILOR DESPRE IUBIRE
Miturile despre iubire influenţează gândirea femeilor mai ales din cauza diferenţei sociale la care sunt supuse şi le face să creadă că: “Celălalt” este cel care dă sens vieţii lor, Finalizarea unei relaţii este un eşec total, Cum “dragostea e mai presus de toate” trebuie să fie în stare să învingă orice dificultate, în cele din urmă ajungând să creadă că violenţa şi dragostea sunt compatibile, Gelozia este o demonstraţie a dragostei, etc.

G H I D

P E N T R U

Iar noi, femeile, care trebuie să ne ocupăm de reuşita relaţiilor afective şi îngrijirea familiei, terminăm prin a uita de propriul nostru corp şi de propria noastră sănătate. Dăruirea necondiţionată promovată de iubirea romantică favorizează suferinţa din dragoste. Această capacitate de suferinţă a femeilor este însoţită frecvent de relaţii de asuprire şi de naturalizarea relaţiilor amoroase de pe poziţii diferite. Speranţa nemăsurată în dragoste are de multe ori ca rezultat pierderea capacităţii femeilor de a vedea cu claritate în situaţii cu aparente dovezi de dragoste, dar cu adevărate situaţii de abuz şi inegalitate: controlul, gelozia, dovezile de dragoste, presiunea de a menţine relaţii sexuale, criticile, etc. În definitiv, modelul dragostei dominante ne privează de libertate şi capacitatea de a vedea clar pentru a putea detecta situaţii de violenţă în relaţiile de cuplu, ceea ce are consecinţe foarte negative asupra sănătăţii femeilor.

8

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

G H I D

HAI SĂ VORBIM DE SEXUALITATE
Sexualitatea umană, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, este definită ca: “Un aspect central al fiinţei umane, prezent de-a lungul întregii sale vieţi. Este compusă din sex, identităţile şi rolurile fiecărui gen, erotism, plăcere, intimitate, reproducere şi orientare sexuală. Se trăieşte şi se exprimă prin gânduri, fantezii, dorinţe, convingeri, atitudini, valori, comportamente, practici, roluri şi relaţii interpersonale. Sexualitatea poate include toate aceste aspecte, deşi nu toate acestea se trăiesc sau se exprimă întotdeauna. Sexualitatea este influenţată de interacţiunea între factori biologici, psihologici, sociali, economici, politici, culturali, etici, juridici, istorici, religioşi şi spirituali”. Astfel, sexualitatea umană poate să fie sau nu legată de reproducere. În caz afirmativ, este important să vorbim despre planificare atunci când este vorba de a avea copii, pentru ca acest lucru să fie o opţiune aleasă şi nu impusă. În continuare ne vom ocupa de anticoncepţie.

P E N T R U F E M E I

SĂNE CUNOAŞTEM CORPUL
• AUTOEXPLORAREA: Putem să începem prin a ne privi şi a ne atinge noi însene corpul gol, fiind atente la senzaţiile şi schimbările prin care trece, pentru a obţine astfel informaţii despre el. Este important să-l cunoaştem pentru a putea să-l controlăm şi să prevenim orice anomalie. Dacă vom avea relaţii sexuale este foarte important să ne gândim la bolile cu transmitere sexuală şi să folosim o metodă de contraconcepţie adecvată pentru fiecare dintre noi. În acest scop TREBUIE SĂ APELĂM LA SERVICIUL DE GINECOLOGIE. “NOI TREBUIE SĂ FIM PROTAGONISTELE PROCESULUI DE CUNOAŞTERE A CORPULUI NOSTRU”

• •

9

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

F E M E I

MORFOLOGIA ORGANELOR GENITALE FEMININE
• • MUNTELE LUI VENUS: este o perniţă de piele şi grăsime acoperită de păr, al cărui scop este de a proteja organele genitale. CLITORIS: este un fascicul în care se unesc terminaţiile nervoase din ultima treime (cea externă) a vaginului. Atunci când femeia este excitată sexual, acest organ se umflă şi devine mai sensibil. Clitorisul oferă plăcere în timpul relaţiilor sexuale. ORIFICIUL URETRAL: Este orificiul prin care iese urina. INTRAREA VAGINULUI: este orificiul care comunică vaginul cu exteriorul. Vaginul este o cavitate “virtuală” în formă de tub. “Virtuală” pentru că pereţii acestui tub sunt uniţi între ei şi sunt foarte elastici, permiţând astfel intrarea penisului şi în acelaşi timp formând canalul prin care iese fătul în momentul naşterii, prin intermediul comunicaţiei interne a sa cu colul uterin. Vaginul este străbătut de foarte multe terminaţii nervoase, care-l fac să fie foarte sensibil, în prima sa treime – cea externă-, aproximativ 2 sau 3 cm. Restul organului este lipsit de terminaţii nervoase. LABIILE MARI ŞI MICI: înconjoară intrarea în vagin. ORIFICIUL ANAL: este orificiul prin care se elimină materiile fecale.

G H I D

P E N T R U

• •

• •

MUNTELE LUI VENUS

CLITORIS CLITORIS

1 2 3 4 5 6 7
INTRAREA ÎN VAGIN ORIFICIUL ANAL ORIFICIUL URETRAL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

10

LABIA MICĂ CLITORIS LABIA MARE DESCHIDEREA URETREI DESCHIDEREA VAGINULUI GLANDELE LUI BERTOLINI HIMEN

NOI HOTĂRÂM CUM NE FOLOSIM CORPUL
Autoexaminarea ne ajută să nu ne mai fie frică de corpul nostru şi de reacţiile acestuia şi să eliminăm miturile şi tabuurile cu privire la organele noastre genitale. Aceste mituri au fost şi sunt vinovate de faptul că multe femei nu-şi cunosc propriul corp. Nu uita: corpul nostru este o sursă de PLĂCERE. Cunoscându-l mai bine ne vom putea bucura mai mult de el şi vom şti cum, singure sau însoţite, să ne exercităm acest drept.

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

G H I D P E N T R U F E M E I

SĂ NE ÎNŢELEGEM: Cunoaşterea Corpului Ne Ajută Să Simţim Plăcere Să Ne Simţim Bine Cu Noi Însene Să uităm complexele şi să NE ACCEPTĂM aşa cum suntem pentru frumuseţea noastră proprie Să câştigăm Siguranţă în Noi Însene Creând fiecare un nou mod de a trăi dragostea Fiecare femeie, fiecare fiinţă omenească, trăieşte şi se bucură de sexualitate în mod diferit, unic şi irepetibil. În cadrul sexualităţii nu suntem obligaţi sau obligate să experimentăm totul, dar acest lucru nu trebuie să ne împiedice să ACCEPTĂM ca alte persoane să o facă. RESPECTUL FAŢĂ DE CEALALTĂ PERSOANĂ ESTE FUNDAMENTAL EXERCITAREA SEXUALITĂŢII NOASTRE ESTE UN DREPT

11

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

F E M E I

SĂ VORBIM DE ANTICONCEPŢIE
Mijloacele de evitare a sarcinii sunt cunoscute încă din antichitate. Vechii egipteni ştiau cum să evite sarcina, iar până în zilele noastre, când au apărut metodele sigure şi eficiente, s-au utilizat diferite mijloace. În secolul XXI, mulţumită metodelor moderne, putem alege cel mai bun moment pentru a avea copii şi putem să profităm de sexualitate cu partenerul nostru fără să ne fie teamă de o sarcină nedorită. Haideţi să vorbim de câteva metode de care dispunem în zilele noastre:

G H I D

P E N T R U

METODE DE BARIERĂ
PREZERVATIVUL MASCULIN CE ESTE ŞI CUM SE PUNE? Este un tub foarte fin din latex care se pune pe penisul în stare de erecţie în timpul coitului şi a cărui sarcină este să reţină sperma. Trebuie pus la începutul relaţiei sexuale. Se apasă vârful (rezervorul) prezervativului şi se derulează de-a lungul penisului în erecţie până la baza acestuia. Rezervorul trebuie lăsat liber pentru a se putea acumula sperma fără a se rupe prezervativul. După terminarea coitului, trebuie retras prezervativul înainte ca penisul să piardă erecţia, susţinându-l de la bază, pentru a-l împiedica să rămână în vagin.

AVANTAJE: • • • • • Uşor de procurat. Uşor de pus. Are o eficienţă între 86 şi 97%. Este unica metodă anticonceptivă, împreună cu prezervativul feminin, eficientă pentru a preveni VIH/SIDA şi BOLILE CU TRANSMITERE SEXUALĂ. Nu este nevoie de control medical.

INCONVENIENTE: • • Metoda dă greş dacă se rupe prezervativul. Poate influenţa spontaneitatea relaţiilor sexuale.

12

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

G H I D

PREZERVATIVUL FEMININ CE ESTE ŞI CUM SE PUNE? Este ca o punguţă de plastic transparent prevăzută cu 2 inele la extremităţi, care se lipeşte de pereţii vaginului pentru a reţine sperma ejaculată. Trebuie pus la începutul relaţiei sexuale. Se introduce în vagin apucându-l de inelul situat în partea externă a prezervativului. Se introduce degetul în prezervativ pentru a-l poziţiona bine, lăsând afară inelul exterior. După finalizarea coitului, se roteşte inelul exterior ca să nu iasă sperma şi se scoate. AVANTAJE: • • Îl poţi pune şi scoate tu însăţi. Protejează de SIDA şi de celelalte boli cu transmitere sexuală. INCONVENIENTE: • • Poate face zgomot, influenţând astfel relaţiile sexuale. Poate fi indiscret.

P E N T R U F E M E I

DIAFRAGMA Este o membrană de cauciuc sau latex foarte flexibilă, care se introduce în vagin, astfel încât să acopere în întregime colul uterin, pentru a împiedica astfel pătrunderea spermatozoizilor în uter. CUM SE FOLOSEŞTE: Personalul sanitar îţi va indica ce mărime ai şi cum se introduce. Trebuie însoţită de o cremă spermicidă, care se va aplica pe cele două feţe şi pe marginea diafragmei. După ce a fost aşezată, trebuie să te asiguri că acoperă complet colul uterin. Trebuie introdusă înaintea coitului şi nu se poate îndepărta decât după 6-8 ore. Dacă au loc mai multe coituri succesive, nu trebuie îndepărtată, ci se aplică crema spermicidă direct în vagin.

AVANTAJE: • O poţi introduce şi scoate tu însăţi.

INCONVENIENTE: • Nu protejează de SIDA şi nici de celelalte boli cu transmitere sexuală. Este frecvent să se uite folosirea ei.

13

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

F E M E I

METODE HORMONALE
PILULA COMBINATĂ Este o pastilă compusă din 2 hormoni (estrogen şi progestagen), foarte asemănători cu cei produşi de organismul feminin, care împiedică ovulaţia. Există diverse tipuri de pilulă contraceptivă. Medicul îţi va recomanda cea mai indicată pilulă pentru tine sau dacă această metodă este adecvată în cazul tău. În funcţie de tipul pilulei, trebuie luată într-un anumit fel: 21 pilule: Se ia o pilulă pe zi timp de 21 zile, cu o pauză de 7 zile. 22 pilule: Se ia o pilulă pe zi timp de 22 zile, cu o pauză de 6 zile. 28 pilule: Se ia o pilulă pe zi timp de 28 zile, fără nicio pauză. AVANTAJE: • • • Dacă se ia corect are o eficienţă apropiată de 100%. Poate diminua durerile menstruale şi regla ciclul. Nu influenţează relaţiile sexuale.

G H I D

P E N T R U

INCONVENIENTE: • • • • • Trebuie luată în fiecare zi, la aceeaşi oră, indiferent dacă se întreţin relaţii sexuale sau nu. Eficienţa sa se poate reduce în caz de vomă sau diaree. Este indispensabil să te prezinţi la controalele indicate de medic. Nu protejează de SIDA sau de alte boli cu transmitere sexuală. Poate provoca intoleranţă sau poate avea contraindicaţii. A se consulta medicul.

MINIPILULA Este o pastilă care conţine un singur hormon: progestagen, care impiedică ovulaţia. Se ia în fiecare zi, fără pauză. AVANTAJE: • • Este unica pastilă indicată pentru femeile aflate în perioada alăptării. Are aceleaşi avantaje ca şi pilula combinată.

INCONVENIENTE: • • Menstruaţia poate fi variabilă. Are aceleaşi inconveniente ca şi pilula combinată.

14

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

G H I D P E N T R U F E M E I

IMPLANTUL SUBDERMIC Este vorba de 1 sau 2 capsule de plastic mici şi flexibile, care se injectează sub pielea braţului (în partea de sus). Acestea eliberează doze foarte reduse de hormon (prostagen). Are o durată de 3 până la 5 ani, în funcţie de produs. CUM SE FOLOSEŞTE: Personalul sanitar injectează implantul în partea de sus a braţului. După trecerea a 3 -5 ani, se înlocuieşte cu unul nou. Se poate extrage oricând. AVANTAJE: • Se poate folosi în perioada alăptării. INCONVENIENTE: • • Menstruaţia poate fi variabilă. Atât injectarea cât şi extragerea acestuia trebuie realizate de personalul sanitar. Costă în jur de 160 €. Cel cu 2 capsule este compensat (întrebaţi personalul sanitar).

• •

ANTICONCEPŢIONALE HORMONALE INJECTABILE Există două variante, una lunară şi alta trimestrială. Cele injectabile lunare sunt anticoncepţionale combinate care conţin doi hormoni (estrogen şi gestagen), prin urmare au aceeaşi acţiune ca şi pilula. Cele injectabile trimestriale conţin un singur hormon (gestagen), prin urmare acţionează în mod similar cu minipilula. Sunt metode foarte eficiente dar, la fel ca şi celelalte metode hormonale, este necesar să se consulte medicul, care va evalua dacă este convenabil sau nu să fie folosite.

15

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

F E M E I

INELUL LUNAR Este un inel de plastic flexibil, moale şi transparent, care se introduce în vagin. Conţine hormoni similari celor din pilula contraceptivă. Prin intermediul unor pori fini din inel, se eliberează medicamentul, care apoi este absorbit de mucoasa vaginului. Efectele secundare şi eficienţa lui sunt aceleaşi ca şi în cazul pilulei. CUM SE FOLOSEŞTE Se introduce în vagin, ca un tampon, la 5-7 zile după începerea ciclului menstrual (ciclul începe în prima zi de menstruaţie şi se termină în ziua anterioară începerii următorului ciclu). Inelul rămâne în vagin timp de 21 zile, după care se scoate, se face o pauză de 7 zile pentru menstruaţie şi se introduce alt inel. AVANTAJE: • Este comod, trebuie introdus numai o dată pe lună. Aceleaşi avantaje ca şi pilula combinată.

G H I D

P E N T R U

INCONVENIENTE: • Aceleaşi ca şi pilula combinată. Nu protejează de SIDA şi celelalte boli cu transmitere sexuală.

PLASTURELE CONTRACEPTIV Este un plasture care se aplică pe piele, în zona feselor, a abdomenului, pe braţ sau pe spate. Eliberează hormoni care sunt absorbiţi prin piele şi împiedică ovulaţia. CUM SE FOLOSEŞTE Se foloseşte un plasture timp de 1 săptămână. După o săptămână se îndepărtează şi se lipeşte un plasture nou, într-un alt loc de pe piele. Se repetă această operaţie timp de 3 săptămâni succesive. În cea de-a patra săptămână se îndepărtează plasturele şi se face o pauză de 7 zile pentru menstruaţie. Trebuie aplicat pe pielea curatăşi uscată. Trebuie să te asiguri în fiecare zi că este bine lipit. AVANTAJE: • Aceleaşi ca şi pilula combinată, cu diferenţa că în caz de vomă sau diaree protejează în continuare.

INCONVENIENTE: • Aceleaşi ca şi pilula combinată, deşi este mai puţin discret. Nu protejează de SIDA şi celelalte boli cu transmitere sexuală.

16

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

G H I D

DISPOZITIVUL INTRAUTERIN (DIU, sterilet) Steriletul este un dispozitiv de plastic. Poate fi prevăzut cu un fir de cupru sau poate conţine hormoni, în funcţie de tipul său. Are forma literei T sau formă de ancoră, pentru a se adapta la cavitatea uterină. Cel de cupru împiedică trecerea spermatozoizilor prin zona intrauterină, evitând astfel fecundarea. Cel cu hormoni eliberează progestagen în mod progresiv, reducând cantitatea de sânge menstrual. Este efectiv timp de 3 până la 5 ani. CUM SE PUNE Medicul ginecolog îl introduce, de preferat în timpul menstruaţiei, pentru că în această perioadă colul uterin este mai deschis şi se poate exclude posibilitatea unei sarcini. AVANTAJE: • • Foarte eficient. Nu poate fi uitat. • •

P E N T R U F E M E I

INCONVENIENTE: • • • • Poate fi expulzat spontan în anumite cazuri. Atât introducerea cât şi extragerea acestuia trebuie realizate de personalul sanitar. Poate cauza menstruaţii abundente şi dureroase. Este contraindicat persoanelor cu alergie la cupru şi poate provoca alte contraindicaţii. Menstruaţii neregulate. Nu protejează de SIDA şi celelalte boli cu transmitere sexuală.

ALTE METODE
VASECTOMIA Este o mică intervenţie chirurgicală cu anestezie locală, prin care se taie cele două vase deferente, astfel încât spermatozoizii să nu iasă din corp în timpul ejaculării. Nu este necesară spitalizarea şi nici anestezia generală, drept pentru care riscurile sunt reduse. Are o eficienţă de aproape 100%.

LIGATURA TROMPELOR UTERINE Este o intervenţie chirurgicală simplă, dar care implică riscurile chirurgiei şi ale anesteziei generale, prin care se secţionează şi/sau ligaturează (“leagă”) trompele lui Fallopio, împiedicându-se astfel trecerea ovulului din ovar în uter. Este o metodă ireversibilă, cu o eficienţă de aproape 100%.

Ce se întâmplă după vasectomie? Intervenţia nu influenţează capacitatea sexuală a bărbatului, prin urmare relaţiile sexuale vor fi la fel ca şi înainte, deoarece nu modifică de loc nici dorinţa sexuală, nici procesul de ejaculare.

17

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

F E M E I

NUMAI ÎN CAZ DE URGENŢĂ
PILULA DE A DOUA ZI Nu trebuie folosită în mod obişnuit. Se recomandă să se recurgă la ea numai atunci când metoda de contracepţie folosită a eşuat. De exemplu, în caz de rupere a prezervativului, de agresiune sexuală sau în alte cazuri asemănătoare. CUM SE FOLOSEŞTE: Trebuie luată într-un interval maxim de 72 ore de la relaţia sexuală fără protecţie. Cu cât mai repede se ia, cu atât mai eficientă este. Este preferabil să se ia cel mult după 24 ore. Se vinde cu reţetă sau este dată de personalul sanitar. AVANTAJE: • Evită 85% din sarcinile nedorite. Trebuie subliniat că NU ESTE O METODĂ ABORTIVĂ. DEZAVANTAJE: • Are o eficienţă mult mai redusă decât alte metode. Nu protejează de SIDA şi celelalte boli cu transmitere sexuală.

G H I D

P E N T R U

ACTUALMENTE SE DISTRIBUIE GRATUIT ŞI FĂRĂ REŢETĂ LA CENTRELE MEDICALE (ADRESAŢI-VĂ DISPENSARELOR), MODULE DE PLANIFICARE FAMILIALĂŞI SE PREVEDE CA DIN SEPTEMBRIE SĂ SE DISTRIBUIE ÎN FARMACII (CU PLATĂ).

CÂTEVA RECOMANDĂRI
Nu trebuie să-ti fie ruşine. Explică-i medicului cum te simţi şi cere-i sfatul în legătură cu ceea ce te îngrijorează. Este important să mergi cât mai repede la medic dacă simţi vreo neplăcere. Pilula nu protejează de nicio boală cu transmitere sexuală.

Pilula contraceptivă, corect luată, previne sarcinile nedorite.

Există multe metode de contracepţie. Alege-o pe cea mai adecvată pentru tine. Consultă ginecologul de la dispensar sau de la cabinetul de planificare familială din raza domiciliului tău.

Pilula nu previne sida.

Înainte de a folosi o altă metodă decât prezervativul, asigură-te că partenerul tău nu este seropozitiv. Pentru aceasta poţi merge la dispensar (analiza este gratuită) sau la oricare farmacie.

Mergi la dispensar mereu când ai o problemă de sănătate. Dacă nu suporţi durerile, meregi la serviciul de urgenţe.

Prezervativul este unica metodă care protejează de sida.

18

RĂSPUNDEM MITURILOR
În ceea ce priveşte tema sexuală, există foarte multe mituri sau false concepţii care ne derutează şi ne fac să avem comportamente de risc ce atentează împotriva sănătăţii noastre. CU PRIVIRE LA CICLU / MENSTRUAŢIE: Este normal dacă elimin coaguli de sânge mari în timpul menstruaţiei? • Coagulii mari înseamnă că sângerarea este foarte abundentă. Dacă durează multe zile şi este abundentă, poate cauza anemie. Trebuie consultat medicul, pentru a detecta cauza şi a încerca să se reducă sângerarea. Se obişnuieşte să se creadă că nu este bine să se sângereze puţin în timpul menstruaţiei, deşi în realitate este mult mai periculos să se sângereze mult, pentru că acest lucru debilitează organismul.

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

G H I D P E N T R U F E M E I

Este contraindicat duşul sau spălarea părului pentru că provoacă oprirea menstruaţiei? • Nu este nici indicat, nici contraindicat. Nu se întâmplă nimic.

Dacă iau un Alka-Seltzer cu apă călduţă pe stomacul gol mă ajută să am menstruaţia, în caz de întârziere? • Nu. Cauzează deshidratarea, iar dacă eşti însărcinată, nu va întrerupe sarcina, ci numai dăunează fătului.

CU PRIVIRE LA HIV/SIDA: Se poate contagia sida printr-un sărut, dacă am o rană la gură sau dacă-mi cade spermă în gură? • Din această întrebare înţelegem că este vorba de practicarea sexului oral. În acest caz este posibil, deşi riscul este mai scăzut decât în cazul penetrării vaginale sau anale. Este important să ştim care este situaţia noastră cu privire la sida şi la celelalte boli cu transmitere sexuală înainte de a întreţine relaţii sexuale. Se pot practica toate felurile de relaţii, dar luând întotdeauna măsuri de prevenire (prezervativ masculin şi feminin). Sunt 3 fluide prin care se transmite virusul SIDA: SÂNGELE, SPERMA şi SECREŢIILE VAGINALE. Prin lacrimi, salivă, transpiraţie, urină şi fecale nu se transmite virusul sida. HIV/SIDA nu se contagiază prin săruturi.

• • •

19

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

G H I D

P E N T R U

F E M E I

CU PRIVIRE LA PLĂCERE: Masturbarea este o practică numai pentru adolescenţi? • Nu. Când vorbim de masturbare ne referim la stimularea organelor genitale cu scopul de a obţine plăcere sexuală. Poate fi practicată la orice vârstă. Este important ca fiecare să înveţe în acest fel să-şi cunoască corpul. Astfel, când întreţinem relaţii sexuale putem să spunem care sunt părţile corpului nostru unde simţim cea mai mare plăcere.

Pot să ştiu cât durează un orgasm? • Orgasmul este una din fazele finale ale răspunsului sexual uman. În timpul orgasmului, pulsul şi respiraţia ating frecvenţa şi intensitatea maxime, apare o mare tensiune musculară şi contracţii în zona ano-genitală. În cazul femeilor, orgasmul se poate produce în clitoris şi în vagin, iar în cazul bărbaţilor, în penis şi în prostată. În ceea ce priveşte durata, aceasta este de câteva secunde. Orgasmul poate varia în număr, durată şi intensitate de la o relaţie la alta. Aceasta culminează la bărbaţi cu ejacularea (eliminarea spermei prin penis), iar femeile pot avea o ejaculare lichidă (un lichid de culoare deschisă sau lăptos care se elimină prin uretră). Se pare că are legătură cu punctul G (partea din zona genitală situată în spatele osului pubian şi în jurul uretrei).

CU PRIVIRE LA EDUCAŢIA SEXUALĂ: Educaţia Sexuală impulsionează adolescenţii să aibă relaţii sexuale mai devreme? • Conform OMS, Educaţia Sexuală nu are ca rezultat o mai mare activitate sexuală, nici începerea mai devreme a acesteia. Poate impulsiona tinerii să întârzie relaţiile sexuale şi poate contribui la răspândirea utilizării metodelor de contraconcepţie.

20

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

G H I D

CU PRIVIRE LA METODELE DE CONTRACEPŢIE: Este mai sigur să folosesc două prezervative decât unul? • Din contră, riscul de rupere a prezervativului este mai mare datorită frecării dintre ele.

P E N T R U

Coitus interruptus sau retragerea este eficientă pentru a nu rămâne însărcinată? • Nu este eficientă. De fapt, această metodă dă greş de multe ori, în până la 50% din cazuri. Există o metodă numită “metoda calendarului” care se bazeaza pe recunoaşterea de către femeie a zilelor fertile şi evitarea contactelor sexuale fără protecţie între zilele 8 şi 19 ale unui ciclu. Ciclul menstrual se socoteşte din prima zi a menstruaţiei până în prima zi a ciclului următor şi poate oscila între 26 şi 32 zile. OMS evaluează eficienţa acestei metode la 95%, dar TREBUIE APLICATĂ FOARTE BINE.

F E M E I

CU PRIVIRE LA IGIENA ORGANELOR GENITALE: Trebuie folosite apă şi săpun neutru. Niciodată parfum, pentru că poate cauza infecţii. Spălăturile vaginale cu săpun sau produse farmaceutice sunt o metodă eficientă pentru prevenirea sarcinii? • Nu, este total ineficientă.

DEFINIŢIA VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR
Actualmente se folosesc un mare număr de termeni pentru a face referinţă la violenţa exercitată asupra femeilor, din motive de sex şi sub diferite forme. Pentru a evita confuzii terminologice, EMAKUNDE propune să vorbim de VIOLENŢĂ ÎMPOTRIVA FEMEILOR. Definiţia apare în Legea 4/2005 din 18 februarie cu privire la Egalitatea între Femei şi Bărbaţi:

Se consideră violenţă împotriva femeilor orice act de violenţă din motiv de sex care are ca rezultat, sau ar putea avea ca rezultat, leziuni fizice, sexuale sau psihologice, sau suferinţa femeii, inclusiv ameninţările de a realiza acte, constrângeri sau privarea arbitrară de libertate, care au loc în viaţa publică sau privată.
Violenţa în cadrul cuplului, sub orice formă posibilă, este un DELICT care trebuie denunţat. Totuşi, diverse studii afirmă că femeile au nevoie în medie de 7 până la 10 ani pentru a prezenta un denunţ. În 1980 Naţiunile Unite a recunoscut că violenţa împotriva femeilor este cea mai frecventă crimă acoperită din lume.

21

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

F E M E I

CERCUL VIOLENŢEI
Atunci când are loc pe neaşteptate, violenţa se manifestă într-un proces ciclic care urmează, mai mult sau mai puţin, aceeaşi ordine. Faza agresiunii • • Se produce o formă de maltratare. Fizică, sexuală sau psihologico-emoţională

G H I D

P E N T R U

Faza remuşcărilor şi împăcării • • Agresorul cere iertare Victima îl iartă

Faza de tensiune • • Încep discuţiile În ambianţa familială sau de convieţuire apare din nou tensiunea

CERCUL VIOLENŢEI • • CREŞTE INTENSITATEA SE REDUCE INTERVALUL DE TIMP ÎNTRE FAZE

FAZA AGRESIUNII

CU TIMPUL, CERCUL DEVINE DIN CE ÎN CE MAI VIOLENT ŞI FRECVENT

FAZA LUNĂ DE MIERE

FAZA DE TENSIUNE

Trebuie să înţelegem complexitatea situaţiilor de violenţă şi să ştim că, în multe cazuri, relaţiile cu un partener care agresează persistă, pentru că persoana care agresează are în acelaşi timp şi manifestări de răsfăţ şi afecţiune. Interiorizarea Miturilor, situaţiile de dependenţă, subtilitatea exprimării violenţei, sunt unele din cauzele din care relaţiile de cuplu continuă.

22

CAUZELE VIOLENŢEI
EXISTĂ DIFERITE TEORII CARE EXPLICĂ ORIGINEA UNEI RELAŢII DE MALTRATARE. Dintre toate acestea, dorim să o semnalăm pe cea conform căreia adevărata cauză care constituie baza, rădăcina, originea actului delictiv este socio-culturală, pentru că este unica teorie care prezintă violenţa ca rezultat al unei probleme structurale care priveşte tot sistemul: lipsa egalităţii între poziţia bărbaţilor şi a femeilor. Violenţa de gen se înţelege ca fiind consecinţa cea mai extremă, exagerată şi perversă a inegalităţii policitice, economice, sociale şi culturale între femei şi bărbaţi. Este rezultatul unei probleme de gen, de dezechilibru între puteri, care acordă prioritate, supraestimează, vizualizează, acordă prestigiu şi privilegii unuia dintre genuri, şi anume celui masculin, în detrimentul celui feminin, adică a unei jumătăţi din populaţia mondială. Această teorie susţine că violenţa se naşte în sânul unei relaţii ca rezultat al unui proces complex în cadrul căruia se stabilesc roluri diferenţiate, o diviziune sexuală a muncii, o distribuţie inechitabilă a timpului şi a spaţiului, un dezequilibru al puterii de decizie, etc. Conform acestui model, dominaţia la care este supusă femeia în cadrul cuplului reflectă opresiunea pe care o suferă genul feminin în societate şi este rezultatul educaţiei sexiste care impulsionează, motivează şi normalizează identităţi masculine şi feminine, transmisă de diferiţi agenţi socializatori, nedepinzând de personalitatea sau de experienţa individuală a agresorului.

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

G H I D P E N T R U F E M E I

MANIFESTĂRI ALE VIOLENŢEI
Fizică • Merge de la lovituri până la asasinat.

Economică şi socială • • • Controlul absolut al banilor. Maltratare verbală în public. Controlul relaţiilor externe şi al activităţilor.

Psihologică sau emoţională • • Insulte, umilire verbală şi ameninţări. Distrugerea obiectelor cu valoare sentimentală şi maltratarea animalelor domestice.

Sexuală • • Obligaţia de a întreţine relaţii sexuale împotriva voinţei proprii. Exhibiţionism, cuvinte obscene, atingeri, hărţuire, cea mai gravă: violul.

23

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

F E M E I

CELE MAI FRECVENTE CONSECINŢE ALE VIOLENŢEI
Probleme fizice • • • Dureri cronice. Sarcini nedorite. Leziuni şi/sau deces.

G H I D

P E N T R U

Probleme psihologice • • • Depresie, anxietate, insomnie, tulburări alimentare. Stres post-traumatic. Abuz de alcool, droguri şi sinucidere.

Probleme sociale • • Incomunicare şi izolare. Cheltuieli sociale ridicate: sanitare, poliţie, autorităţi judiciare şi servicii sociale.

ÎN RĂSPUNS LA FALSE CONVINGERI
FEMEILE MUSULMANE SUNT CELE CARE SUFERĂ CEL MAI MULT DE VIOLENŢĂ Nu: Datele demonstrează că toate femeile, pentru simplul fapt că sunt femei, putem fi victime ale violenţei. Violenţa se manifestă sub multe forme diferite, mai mult sau mai puţin, în funcţie de cultură şi societate. În multe cazuri, această falsă convingere indică islamismul ca vinovat de existenţa violenţei. La fel ca şi alte religii, cum sunt iudaismul şi creştinismul, islamul nu justifică exercitarea violenţei împotriva femeilor. Originea inegalităţii se află în structura socială inegală existentă, pe care diferitele culturi o menţin prin tradiţii, practici şi obiceiuri care au instaurat şi normalizat de-a lungul istoriei exercitarea violenţei asupra femeilor. UNELE DINTRE FEMEILE VICTIME ALE VIOLENŢEI SUNT MASOCHISTE, LE PLACE CA PARTENERUL SĂ LE “ÎNCĂLZEASCĂ”, SĂ LE LOVEASCĂ Nu: Femeile victime ale violenţei se află într-o situaţie foarte complexă şi de multe ori greu de înţeles. Pentru a termina relaţia cu cel care o maltratează are nevoie aproape întotdeauna de ajutorul altor persoane: vecini şi vecine, aprieteni, profesionişti, pentru a-şi face curaj să denunţe situaţia în care se află.

24

OBSERVĂ DACĂ ÎN RELAŢIA CU PARTENERUL TĂU SE PRODUC URMĂTOARELE SITUAŢII (ACESTEA SUNT NUMAI UNELE INDICII):
• • • • • • • Partenerul tău îţi spune des că părerea ta nu este importantă. Tu şi partenerul tău nu priviţi relaţia din acelaşi punct de vedere. Partenerul tău se dovedeşte a fi excesiv de gelos şi-ţi controlează telefonul mobil şi relaţiile sociale. Partenerul tău încearcă să te izoleze de prieteni şi prietene. Partenerul tău este excesiv de protector faţă de tine pentru a te face să depinzi de el în multe aspecte. Partenerul tău are puţin respect faţă de sine, suferă de complexe şi nesiguranţă, pe care le compensează dispreţuindu-te şi le foloseşte pentru a se simţi superior ţie. Partenerul tău se leagă mereu de corpul tău, de modul tău de a te îmbrăca, de modul tău de a gândi, de pasiunile tale sau îţi spune că eşti grasă sau slăbănoagă, că eşti urâtă şi că trebuie să-ţi schimbi firea. Partenerul tău îţi repetă mereu că n-ai habar de nimic, că trebuie să taci, sau te ridiculizează în public spunându-ţi: Ce ştii tu despre asta?, etc.

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

G H I D P E N T R U F E M E I

• • • • • • •

Partenerul tău te şantajează şi nu vorbeşte cu tine dacă nu obţine ce vrea el de fiecare dată. Partenerul tău îţi impune mereu când vrea să întreţineţi relaţii sau îţi impune poziţia în care să întreţineţi relaţiile sexuale. Partenerul tău îţi impune să întreţineţi relaţii sexuale fără prezervativ. Partenerul tău are o atitudine macistă şi nerespectuoasă faţă de femei în general. Persoanele din anturajul tău (prietene şi prieteni, rude, cunoscuţi) îţi spun că nu le place cum te tratează partenerul tău şi consideră că nu te respectă. Partenerul tău te insultă, te împinge, te pălmuieşte, te priveşte cu indiferenţă, chiar şi în doze mici. Partenerul tău te-a agresat fizic, sexual şi psihologic în trecut.

DACĂ RĂSPUINSUL TĂU ESTE AFIRMATIV DEOARECE TRĂIEŞTI ACESTE SITUAŢII ÎN MOD CONTINUU, CAUTĂ O SOLUŢIE Sursă: Julia Romero (ASOCIAŢIA GALARAZI) extract (În acest ghid îţi oferim informaţiile necesare în acest scop)

25

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

F E M E I

CE TREBUIE SĂ FACI...
Dacă ai suferit violenţă de gen sau o agresiune sexuală

G H I D

P E N T R U

DEPARTAMENTUL DE EGALITATE, COOPERARE ŞI CETĂŢENIE Piaţa Venezuela , nr.2 , etaj 4 Tel: 94 42048 38 Între orele 8,30 şi 14,00 de luni până vineri.

SERVICIUL MUNICIPAL DE URGENŢE SOCIALE Tel: 94 470 14 60 24 ore

EVALUARE ŞI DIAGNOSTIC A TUTUROR CAZURILOR Acţiuni preventive , continue şi imediate

Paşi de făcut: 1. Solicită un ORDIN DE PROTECŢIE atunci când există riscuri , depune o PLÂNGERE la cea mai apropiată Secţie de Poliţie. 2. ADRESEAZĂ-TE UNUI DISPENSAR MEDICAL şi informează personalul medical că ai fost victima unei agresiuni pentru a ţi se face un raport medical al atacului suferit. De asemenea: • • Dacă suferi violenţă de gen este important să ştii că există CAZARE TEMPORARĂ DE URGENŢĂ pentru a-ţi garantiza siguranţa . DACĂ AI PROBLEME....AŞTEPTĂM APELUL TĂU POLIŢIA MUNICIPALĂ 092/112 Serviciul Municipal de Urgenţe Sociale Tel: 94 470 14 60 Serviciul Municipal de Atenţie a Femeilor Tel: 94 420 48 38 Serviciul de Atenţie Telefonică 24 ore Tel: 900 840 111 SUNTEM AICI PENTRU A TE AJUTA!

26

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

G H I D

Vorbeşte cu prietene şi rude, cu persoane de încredere. Nu o menţine în secret. Este important sprijinul altor persoane pentru a căuta soluţii. Dacă eşti victimă a violenţei, nu o ascunde.

Dacă te-ai hotărât să denunţi situaţia, încearcă să găseşti pe cineva care să te însoţească la cel mai apropiat post de poliţie.

P E N T R U

Nu uita că întreruperea unei sarcini este o formă de violenţă împotriva propriului tău corp. Evită această situaţie luând măsuri de prevenire.

F E M E I

Nu uita: violenţa este incompatibilă cu o sexualitate sănătoasă. Prin întreţinerea de relaţii sexuale fără protecţie te poţi contagia de o boală cu transmitere sexuală, de sida sau poţi rămâne însărcinată fără să doreşti acest lucru.

Ieşirea din situaţia de violenţă îţi va aduce pace, bunăstare şi sănătate. Foarte multe femei au ieşit deja din această situaţie. Şi tu poţi s-o faci.

TELEFOANE ŞI INSTITUŢII DE INTERES PENTRU GARANTAREA DREPTURILOR FEMEILOR:
FEMEILE VICTIME ALE VIOLENŢEI TREBUIE SĂ ŞTIE CĂ AU DREPTUL LA: • • • • • • • • Informare, consiliere şi orientare de-a lungul întregului proces. Ajutor pentru a-şi schimba domiciliul din motive de siguranţă. Protejarea demnităţii şi a intimităţii. Şcolarizarea imediată a fiilor în cazul schimbării domiciliului. Sprijin şi însoţire din partea profesioniştilor. Asistenţă socială integrală. Orientare juridică şi asistenţă psihologică. Dacă partenerul tău este de acelaşi sex ca şi tine şi eşti victimă a violenţei, ai dreptul la informare şi asistenţă. În cazul în care s-a emis în favoarea Dumneavoastră un ordin de protecţie sau există un raport favorabil din partea Procuraturii şi sunteţi o persoană străină care nu deţine documente legale, puteţi primi autorizaţia de reşedinţă şi muncă temporară. Dacă există o sentinţă în care sunteţi recunoscută ca victimă a violenţei de gen, vi se acordă o autorizaţie de reşedinţă şi muncă în Spania. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la Departamentul de Egalitate, Cooperare şi Cetăţenie al Primăriei. 94 420 48 38.

27

FEMEI, SĂNĂTATE ŞI VIOLENŢĂ

F E M E I

ŞI SE POT ADRESA LA: • ÁREA DE IGUALDAD, COOPERACIÓN Y CIUDADANÍA (DIRECŢIA PENTRU EGALITATE, COOPERARE ŞI PROBLEME CETĂŢENEŞTI, PRIMĂRIA DIN BILBAO): Pentru femei cu domiciliul în BILBAO. Plaza Venezuela nº 2 4ª planta. Tel: 94 420 48 38 SERVICIO DE LA MUJER (SERVICIUL PENTRU FEMEI, DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA): Pentru femei cu domiciliul în restul provinciei Bizkaia. Camino Ugasko nº 3 2ª planta. Tel: 94 406 69 00 SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA (SERVICIUL DE ORIENTARE JURIDICĂ) (Avocaţi din oficiu): Barroeta Aldamar nº 10 planta baja. Tel: 94 401 67 12 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA (SERVICIUL DE ASISTENŢĂ PENTRU VICTIME) (pentru femei cu domiciliul în Bizkaia): C/ Ibáñez de Bilbao nº 5 planta baja Tel: 900 400 028 SERVICIUL DE ATENŢIE TELEFONICĂ 24/24 ORE. Tel: 900 840 111 SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR (SERVICIUL DE MEDIERE FAMILIALĂ): C/ Santutxu nº 69. Tel: 900 100 080

P E N T R U

G H I D

• •

• •

TELEFOANE ŞI INSTITUŢII DE INTERES PENTRU GARANTAREA DREPTURILOR FEMEILOR: • • • • • ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII SEXUALE ŞI REPRODUCTIVE: CABINETE PSIHO-SOCIALE (PENTRU PLANIFICARE FAMILIALĂ, ASISTENŢĂ JURIDICĂ ŞI PSIHOLOGICĂ,...) MODULUL AUZOLAN: C / La Naja nº 5 (esq. con la C/ Dos de Mayo). Tel: 94 416 36 22 MODULUL DEUSTO-SAN IGNACIO: Plaza Aoiz s/n (vizavi de poştă). Tel: 94 475 94 72 MODULUL DE REKALDE: Camino Villabaso nº 24. Tel: 94 444 98 59 DISPENSARE din localitatea în care îţi ai domiciliul, oferă servicii de: ASISTENŢĂ PRIMARĂ, ASISTENŢĂ SPECIALIZATĂ (unde poţi solicita Asistenţă Ginecologică)

SERVICII SOCIALE DE BAZĂ: Aici ţi se oferă asistenţă şi Sprijin pe probleme sociale. Există întotdeauna unul în apropierea zonei în care locuieşti. Dacă nu ştii unde se află, sună la tel.: 010 şi cere informaţii. URGENŢE: • • • • SERVICIUL LOCAL PENTRU URGENŢE SOCIALE DIN BILBAO (Serviciu 24 h) Alameda Mazarredo nº 22 Tel: 94 470 14 60 TRIBUNALUL DE GARDĂ: C/ Ibáñez de Bilbao nº 4 Tel: 94-4016481 POLIŢIA LOCALĂ DIN BILBAO: Tel: 092 SERVICIUL DE COORDONARE A URGENŢELOR SOS DEIAK -BILBAO: Tel: 112

28