GUYANA

NIVEL 3
8:1
0:7
1.100

US$

1.630.000:

US$

587:

7.000:
A

3:4
A

21.396.000

25.600

CATEGORIA A
• • • • Tanques Veh. Bldo. Artillería AP Sistemas anti-aereos AP y remolcados

VEH. BLDOS.

EE-09 Cascavel

EE-11 Urutu

Mk1 Shorland

CATEGORIA B
• • • • • Morteros AP Lanza granadas y sistemas anti-tanque Artillería remolcada Helicópteros de Ataque Avión Apoyo Cercano

LANZA GRANADAS Y SISTEMAS ANTI-TANQUE

RPG-7

ARTILLERÍA REMOLCADA

Obús 2A18 (D-30) 122 mm

Obús M-46 130 mm.

Tipo 63 Multiple rocket launcher

CATEGORIA C
• • • • • • Ametralladoras Sistemas anti-aereos portátiles Artillería LMC Vehículos utilitarios oruga Vehículos utilitarios 4x4, 6x6, 8x8 Camiones

AMETRALLADORAS

Ametralladora FN MAG

SISTEMAS ANTI-AÉREOS PORTATILES

ZU-23-2, Tipo 85

SA-7 Grail 9K32 Strela-2

CATEGORIA D
• Armamento Portátil • Helicópteros Utilitarios

ARMAMENTO PORTATIL

Fusil de Francotirador G3SWS 7,62mm

Fusil M16A1,A2,A4

Fusil AK-47, AKM, tipo 56

Tipo 63

HELICOPTEROS UTILITARIOS

Bell 206

Bell 412

CATEGORIA E
• • • • Avión de Transporte Militar Avión de Reconocimiento/Transporte Aviones de Combate Avión de Instrucción/Combate

AVIÓN DE TRANSPORTE MILITAR

Short Skyvan

AVIÓN DE RECONOCIMIENTO/TRANSPORTE

Cessna 206 Stationair

Harbin Y-12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.