Está en la página 1de 11

1 A. B. C. D. 2 A. B. C. D. 3 A. B. C. D. 4 A. B. C. D. 5 A. B. C. D. 6 A. B. C. D. 7 A. B. C. D. 8 A. B. C. D. 9 A. B. C. D. 10 A. B. C. D. 11 A. B. C. D. 12 A. B. C. D.

13

My in thoi l thit b u cui c s dng trn mng/dch v: PSTN ISDN ADSL Tt c u ng Thoi c truyn trn mng PSTN di tn no? 300Hz 3.400Hz 49MHz 300Hz 3.400Hz in p mt chiu cp t tng i ni ht cho thu bao l bao nhiu? 5V 24V 48V 220V Dng chung xoay chiu ca tng i cp cho mch chung c tn s no? 5Hz 20Hz 300V 3400Hz Dng chung xoay chiu c in p? 5V 48V 80V 220V Loi my in thoi no s dng khi quay s DTMF? My in thoi t thch My in thoi cng in My in thoi c in My in thoi in t ng tc no tng ng vi n phm FLASH trong my in thoi Nhc my Gc my Gc my ri nhc my n phm Mute Phm PAUSE trong my in thoi dung ? Lm cm iu chnh m lng Chnh gi Tt c u sai Chn cch quay s nhanh nht? Quay s trc tip Quay s bng REDIAL Quay s bng b nh B&C Thu bao 1 ang m thoi vi thu bao 2, thu bao 1 nhn phm hold th giai iu hold pht ra t u? Tng i My in thoi thu bao 1 My in thoi thu bao 2 Tt c u sai Cc phng thc gi s v tng i trong my in thoi in t? Pulse B. Tone Pulse & Tone Tt c u sai B nh REDIAL (LNR: Last Number Redial) c th dung ngun u? Tng i Pin trong my in thoi Ngun in in lc A&B Thi gian quay s bng DTMF (lng m a tn) so vi thi gian quay s bng xung? Trang 1

A. B. C. D. 14 A. B. C. D. 15 A. B. C. D.

Ln hn Nh hn Bng nhau Ty theo s quay l ni ht hay ng di Chc nng ca khi quay s xung trong my in thoi bn? To tn hiu DTMF tng ng vi nhng ch s quay gi tng i To cc lot xung quay s tng ng vi nhng ch s quay gi tng i Nhn dng chung t tng i a n v rung chung A&B Khi n 1 phm s, khi quay s DTMF s pht tn hiu l: T hp 2 sng hnh sin (1 tn s thp, 1 tn s cao) Sng hnh sin tn s cao Sng hnh sin tn s thp Tt c u ng

16 Gi s thi gian gia 2 ch s lin tip khi quay s bng xung l 400ms v chu k xung l 100ms. Tng thi gian pht xung khi quay s 822xx46 l 4800ms. S b gi 822xx46 (khi quay s bng xung) c kh nng l cc s sau: A. B. C. D. 17 A. B. C. D. 18 A. B. C. D. 19 A. B. C. D. 20 A. B. C. D. 21 A. B. C. D. 22 A. B. C. D. 23 A. B. C. D. 24 A. B. C. D. 8220246 8222046 Tt c u sai 8221146 Gi s thi gian gia 2 ch s lin tip khi quay s bng xung l 400ms. Thi gian quay s 1280 l: 4.000ms 3.000ms 5.000ms Tt c u sai Tn hiu c nhp lin tc l tn hiu? Tn hiu mi quay s Tn hiu bo bn Tn hiu hi m chung Tn hiu chung Khi ang m thoi m mun hi ring vi nhng ngi bn ny, khng cho ngi u dy bn kia nghe nhng vn mun nghe ngi u dy bn kia ni th dung tnh nng? Mute Ringer Hold Speaker Phone Khi trng thi gc my v kt ni vi ng dy in thoi, my in thoi c cp ngun bi: Ngun xoay chiu t tng i Ngun mt chiu t tng i Ngun in in lc Pin trong my in thoi Mch bo v qu p trong my in thoi da ch yu vo linh kin no? T in C Diode transistor Diode Zener Chc nng ca cu Diode (4 diode) trong mch to dng chung ca my t Sinoca? Nn dng Bo v qu dng Nn in p Bo v qu p Dch v in thoi 171 l loi VoIP no? PC to PC PC to phone Phone to PC Phone to Phone in p u vo my in thoi khi nhc my i vi my n phm c nhiu chc nng nh nh s, c mn hnh, c phm SP-phone? 7.5-8V 11-12V 22-23 V 47-48V Trang 2

25 A. B. C. D. 26 A. B. C. D. 27 A. B. C. D. 28 A. B. C. D. 29 A. B. C. D. 30 A. B. C. D. 31 A. B. C. D. 32 A. B. C. D. 33 A. B. C. D.

Suy hao trn cu bo v chng o cc bng diode l bao nhiu Volt? 0.7V 1.4V 5V 48V My in thoi bo hiu trng thi nhc my ca thu bao cho tng i ni ht bng? in p xoay chiu in p mt chiu Dng in Tr khng Mch thu chung ca my in thoi pht ra m thanh (ting chung reo) khi: Tng i gi dng chung xoay chiu Quay s Nhn phm Mute Tt c u ng Lc no in p mt chiu do tng i cung cp o c my in thoi l ln nht? Gc my Nhc my Nhc my m n phm Hold Tt c u nh nhau Trng hp no tng i cp dng in mt chiu cho thu bao nh nht? Gc my Nhc my Nhc my m n phm Hold Tt c u nh nhau gim hin tng trc m th mch pht thoi v thu thoi phi ni ghp vi nhau theo kiu: Song song Ni tip Cu sai ng (Hybrid) Tt c u sai Mch quay s v mch m thoi c ni vi nhau theo kiu: Song song Ni tip A&B ng A&B sai .

Lm sao kh ting click khi quay s? Mch thoi c lm cm Mch thu chung ch hot ng in p cao hn mc cao ca xung quay s A&B ng A&B sai T in C1 trong mch thu chung ca hnh sau c tc dng lm g? Ngn dng mt chiu Ngn dng xoay chiu Lc phng tn hiu mt chiu Tt c u ng

34 A. B. C. D. 35 A. B. C. D.

Cc ph cuc gi Fax c tnh theo? Thi gian gi nhn Fax S trang Fax gi i Tt c u ng Dung lng bc Fax tnh theo MByte c im ca bn Fax nhn c: Trng en Mu C 2 u ng C 2 u sai Trang 3

36 A. B. C. D. 37 A. B. C. D. 38 A. B. C. 39 A. B. C. D. 40 A. B. C. D. 41 A. B. C. D. 42 A. B. C. D. 43 A. B. C. D. 44 A. B. 45 A. B. C. D. 46 A. B. C. D. 47 A. B. C. D. 48 A. B. C.

Chn phn gii khi gi fax thch hp vi ti liu c ch vit trung bnh hay hnh v c chi tit nh? Normal/Standard Fine/Detail Super Fine/Fine Halftone Chn ch gi Fax thch hp vi hnh nh chp: Normal/Standard Fine/Detail Super Fine/Fine Halftone Ch Halftone lm thay i cc ph khi gi bn Fax cha hnh nh chp? Khng i Tng Gim My Fax G.3 ang s dng ti Vit Nam dng qua mng vin thng no? PSTN Mng in thoi di ng CDMA Mng Internet Mng in thoi di ng GSM Nhc im ca phng php in nhit? Dng loi giy ring cho my Fax D b h hng do nhit , ha cht Khng bo qun c lu Tt c u ng Chc nng ca Modem trong my Fax? iu ch khi gi v gii iu ch khi nhn M ha cc phn t hnh nh thnh tn hiu in Qut ti liu Tt c u ng Hin tng bng rm l hin tng? Hnh nh c thu nh theo hng qut ngang v qut dc Hiu ng ca thu knh v n hunh quang to ra hin tng gim nh sang hai u Khi nhn c tn hiu iu khin t b x l, mootorr thu khng chuyn ng Tt c u ng Khi my Fax khng lm vic th ngun no hot ng nui bn phm? Ngun ch Ngun chnh Ngun cho u in nhit Tt c u ng C th thc hin cuc gi in thoi thng thng bng my Fax khng? c Khng Ch nhn Fax t ng thng c s dng cho trng hp no? Khi ngi gi Fax gi cng lc cho nhiu ni nhn Khng c ngi thng xuyn gn my Fax Khi ngi gi Fax gi nhn cng cho mt ni nhn Tt c u ng Cc im trng en sau khi c qut qua b cm bin hnh s c m ha thnh: Tn hiu in Tn hiu analog Tn hiu digital Tt c u sai H thng chiu sang ca my Fax s dng thit b g? n hunh quang loi ng n Led n Lazer Tt c u sai H thng qut ca my Fax s dng b cm bin hnh nh CCD phi s dng them 1 thu knh hi t lm g? gim chiu di ca ti liu A4 ph hp vi chiu di dng qut ngang ca b CCD tng chiu di dng qut ngang ca b CCD ph hp vi chiu di ca ti liu A4 C 2 u ng Trang 4

49 A. B. 50 A. B. C. D. 51 A. B. C. D. 52 A. B. C. 53 A. B. C. D. 54 A. B. 55 A. B. C. D. 56 A. B. C. D. 57 A. B. C. D. 58 A. B. 59 A. B. C. 60 A. B. C. D.

C th s dng my Fax thc hin Photo ti liu c khng? c Khng Vic xc nh dng chung xoay chiu khi c cuc gi n ca my Fax l chc nng ca b phn no? Modem B vi x l NCU Khi bin i A/D khi my Fax thc hin qu trnh copy ti liu th my Fax s dng ngun no? Ngun ch Ngun chnh Ngun cho u in nhit Tt c u sai Tc qut bn Fax trong cch gi bng b nh so vi cc gi ngay lp tc Nhanh hn Chm hn Bng nhau Sauk hi gi xong ton b ti liu, vic kt thc kt ni gia 2 my Fax s c thc hin bi: Ngi gi Fax Ngi nhn Fax My gi Fax My nhn Fax My Fax A mun gi 1 bn Fax n my Fax B nhng my Fax B ht giy in. Hi bn Fax c c gi khng? c Khng Khi mun thc hin gi 1 bn Fax n nhiu ngi nhn, c th s dng phng php gi bn Fax no? Gi nhn cng cho 1 ni nhn Gi cng lc cho nhiu ni nhn C 2 u ng C 2 u sai Nu my Fax c ci t ch nhn Fax t ng th bn Fax s c nhn khi Sau s hi chung c ci t ch nhn Fax t ng Ngi nhn Fax nhc my trc s hi chung c ci t ch nhn Fax t ng Ngi nhn Fax nhc my trc s hi chung c ci t ch nhn Fax t ng v nhn phm START A&C ng FOIP l t vit tt ca Fax over IP l qu trnh gi v nhn Fax thng qua mng no? PSTN ISDN VoIP ADSL C th gi bn Fax m khng cn my Fax? c Khng My tnh c th c s dng gi/nhn Fax nu: C ci t phn mm gi/nhn Fax v ni mng Internet bng ADSL C ci t phn mm gi/nhn Fax v ni mng Internet bng modem quay s A&B ng Nhng thit b no sau y c th l thnh phn ca my Fax Scanner Printer A&B ng A&B sai

Trang 5

61 A. B. C. D. 62 A. B. C. 63 A. B. C. D. E. 64 A. B. C. D. E. 65 A. B. 66 A. B. C. D. E. 67 A. B. C. 68 A. B. C. 69 A. B. C. D. 70 A. B. C. 71 A. B. C. 72 A. B. 73 A. B. C.

Trong mt PC, thnh phn no l quan trng nht: Mainboard CPU RAM HDD Chipset l mt tp hp chip vi s lng nh sau: 1 chip 2 chip 3 chip Chip cu bc m nhim vic lin lc gia mainboard vi cc thit b sau: USB, HDD, PCI, AGP HDD, CPU, AGP, USB CPU, AGP, USB, PCI Express AGP, PCI, CPU, RAM AGP, PCI Express, RAM, CPU Chip cu nam m nhim vic lin lc gia mainboard vi cc thit b sau: USB, HDD, PCI, Ethernet HDD, CPU, AGP, USB CPU, AGP, USB, PCI Express AGP, PCI, CPU, RAM AGP, PCI Express, RAM, CPU u tin ta nhit cho chip no? Chip cu bc Chip cu nam Card ha c th cm trn mainboard qua khe cm: AGP PCI Express PCI a v b ng a, b v c ng Khe cm no c tc truyn d liu cao nht: PCI AGP PCI Express x16 Qu trnh nng cp kiu bus ISA rng d liu (bits) Tc (Mhz) C a v b Kiu bus ISA c rng 8 bit v chu k d liu theo xung nhp l 1/2. Nh vy trong 1 chu k xung nhp, bus ISA s truyn c: 8 bit 1 byte 4 bit 16 bit Chun AGP 4X c rng 32 bit, tc bus 66Mhz v chu k d liu theo xung nhp 4. Tnh bng thng truyn d liu trn bus AGP 4X (xp x): 533 MBps 2133 MBps 1066 MBps Tc ca chun giao tip ca a cng ATA (Advanced Technology Attachment) so vi chun SATA: Bng nhau Nh hn Ln hn Chun giao tip a cng ATA (Advanced Technology Attachment) l chun giao tip: Ni tip Song song rng d liu (bit) ca chun giao tip ca a cng ATA (Advanced Technology Attachment) so vi chun SATA: Bng nhau Nh hn Ln hn Trang 6 PCI PCI Express ci tin v:

74 A. B. C. 75 A. B. C. 76 A. B. C. 77 A. B. C. 78 A. B. C. 79 A. B. C. D. 80 A. B. C. 81 A. B. C. D. E. 82 A. B. C. D. 83 A. B. C. D. E. 84 A. B. C. D. E. 85 A. B. C. D. E. 86 A.

Ln hn Loi RAM no c s dng t in: RAM tnh RAM ng C hai Loi RAM no cn phi lm ti b nh sau mt khong thi gian nht nh: RAM tnh RAM ng C hai Loi RAM no c s dng ch to b nh cache: RAM tnh RAM ng C hai Thi gian truy xut RAM tnh so vi RAM ng: Bng nhau Nhanh hn Chm hn Tc truyn ti d liu ca SDR SDRAM so vi DDR SDRAM: Bng nhau Gp i Phn na Loi RAM no phi s dng tng cp (thng phi cm thm nhng thanh RAM gi): RDRAM SDR SDRAM DDR SDRAM DDR2 SDRAM Dung lng RAM ti a ca mt PC c quyt nh bi: Mainboard H iu hnh C hai Gi s mainboard h tr dung lng RAM ti a l 8GB. S bus a ch trn mainboard kt ni n RAM l bao nhiu, bit rng dung lng mt nh trong RAM (n v lu tr nh nht trong RAM) l 1B. 30 31 32 33 34 Cng ngh RAID (Redundant Array of Independent Disks) s dng k thut no di y: Mirroring Striping Parity a, b v c u ng RAID 5 s dng k thut no di y: Mirroring Striping Parity a) v b) b) v c) RAID 1 s dng k thut no di y: Mirroring Striping Parity a) v b) b) v c) RAID 0 s dng k thut no di y: Mirroring Striping Parity a) v b) b) v c) RAID 0+1 s dng k thut no di y: Mirroring Trang 7

B. C. D. E. 87 A. B. C. D. E. 88 A. B. C. D. E. 89 A. B. C. D. E. 90 A. B. C. D. E. 91 A. B. C. D. E. 92 A. B. C. D. E. 93 A. B. C. D. E. 94 A. B. C. D. 95 A. B. C. 96 A. B. C. D.

Striping Parity a) v b) b) v c) T RAID 3 n RAID 6 ging nhau im no: u s dng k thut Striping kt hp vi Parity u s dng k thut Striping u s dng k thut Striping kt hp vi mirroring u s dng k thut mirroring b) v d) RAID 3 v RAID 4 khc nhau im no di y: Cch phn b d liu parity Cch striping d liu Cch mirroring d liu a) v b) b) v c) RAID 5 v RAID 3 khc nhau im no di y: Cch phn b d liu parity Cch striping d liu Cch mirroring d liu a) v b) b) v c) i vi nhng ngi dng cn truy cp nhanh khi lng d liu ln (game th, ngi chuyn lm ha, video s) nhng khng cn sao lu thng tin th nn s dng loi RAID no l tt nht: RAID 0 RAID 1 RAID 0 + 1 RAID 1 + 0 (10) RAID 5 RAID 0 + 1 yu cu ti thiu my a cng: 1 2 3 4 5 RAID 3 striping d liu theo mc: Block (khi) d liu Byte Bit a) v b) b) v c) RAID 4 striping d liu theo mc: Block (khi) d liu Byte Bit a) v b) b) v c) Gi s c 8 on d liu c nh s t 1 n 8 v s dng 4 a cng ci RAID 10. D liu c ghi ln 4 a cng s nh th no? a 1: (1,3,5,7); a 2: (2,4,6,8); a 3: (1,3,5,7); a 4: (2,4,6,8) a 1: (1,3,5,7); a 2: (1,3,5,7); a 3: (2,4,6,8); a 4: (2,4,6,8) a 1: (1,2,3,4); a 2: (1,2,3,4); a 3: (5,6,7,8); a 4: (5,6,7,8) a 1: (1,2,3,4); a 2: (5,6,7,8); a 3: (1,2,3,4); a 4: (5,6,7,8) an ton d liu ca RAID 0+1 so vi RAID 1+0 (10): Bng nhau Nh hn Ln hn Gi s s dng 1 cng 40 GB v 5 cng 60 GB cu hnh RAID 5. Tng dung lng tht s c s dng l: 340 GB 200 GB 300 GB 160 GB Trang 8

97 A. B. C. D. 98 A. B. C. D. E. 99 A. B. C. 100 A. B. C. 101 A. B. C. 102 A. B. C. 103 A. B. 104 A. B. C. D. E. 105 A. B. C. D. 106 A. B. C. D. 107 A. B. C. D. 108 A. B. C. D. 109

Gi s s dng 1 cng 40 GB v 5 cng 60 GB cu hnh RAID 6. Tng dung lng tht s c s dng l: 340 GB 200 GB 300 GB 160 GB Gi s s dng 4 cng 60 GB cu hnh RAID 5. Nu chuyn sang s dng RAID 0+1, phi u t thm bao nhiu cng 60 GB tng dung lng tht s s dng l khng i? 1 2 3 4 6 Mt a cng gm nhiu a t gn song song ng trc, quay cng tc . D liu c ghi ln a t nh th no? mt trn mt di c 2 mt Tp hp cc track cng bn knh trn cc mt a khc nhau to thnh: Sector Track Cylinder Qu trnh c/ghi d liu trn b mt a da vo qu trnh chuyn ng: Chuyn ng quay ca cc a t Chuyn ng ca cc u c c 2 Tnh t phn ra a vo vng tm a, s sector trn cc track: Gim Tng Khng i Tc quay ca a cng so vi tc c/ghi d liu: T l thun T l nghch Tc truyn d liu ca a ng ph thuc vo: Tc quay ca a t S lng a t trong cng S sector/track a, b v c u ng a v b ng Nu phn ln d liu trn a cng l cc tp tin video c kch thc rt ln th khi format a cng nn chn thng s no di y l tt nht tng tc c/ghi a cng: 512 byte/sector 1024 byte/sector 2048 byte/sector C 3 la chn u ging nhau Sp xp theo th t tng dn v chi ph sn xut (/byte) ca cc thnh phn b nh: Thanh ghi CPU, cache, RAM, HDD Thanh ghi CPU, RAM, cache, HDD HDD, RAM, thanh ghi CPU, cache HDD, RAM, cache, CPU Sp xp theo th t gim dn v thi gian truy xut ca cc thnh phn b nh: Thanh ghi CPU, cache, RAM, HDD Thanh ghi CPU, RAM, cache, HDD HDD, RAM, thanh ghi CPU, cache HDD, RAM, cache, thanh ghi CPU Sp xp theo th t tng dn v dung lng nh ca cc thnh phn b nh sau: Thanh ghi CPU, cache, RAM, HDD Thanh ghi CPU, RAM, cache, HDD HDD, RAM, thanh ghi CPU, cache HDD, RAM, cache, CPU Tc truyn d liu ca a ng ph thuc vo: Trang 9

A. B. C. D. 110 A. B. C. D. 111 A. B. C. D. 112 A. B. C. D. 113 A. B. C. D. 114 A. B. C. D. 115 A. B. C. D. 116 A. B. C. D. 117 A. B. C. 118 A. B. C.

Tc quay ca a t S lng a t trong cng S sector/track a, b v c u ng Thnh phn b nh trong CPU (thanh ghi) truy xut d liu theo tng: T (word) Khi (block) Trang (page) Phn on (segment) Thnh phn b nh cache truy xut d liu theo tng: T (word) Khi (block) Trang (page) Phn on (segment) Thnh phn b nh RAM truy xut d liu theo tng: T (word) Khi (block) Trang (page) Phn on (segment) Thnh phn b nh HDD truy xut d liu theo tng: T (word) Khi (block) Trang (page) Phn on (segment) n v d liu trao i gia 2 cp b nh HDD v RAM c gi l: T (word) Khi (block) Trang (page) Phn on (segment) Siu phn lung (Hyper-Threading) l cng ngh cho php: 1 CPU x l 2 tp lnh c lp cng lc 1 CPU 2 nhn x l 2 tp lnh c lp cng lc 2 CPU x l 2 tp lnh c lp cng lc a, b v c u ng Dual-Core l cng ngh cho php: 1 CPU x l 2 tp lnh c lp cng lc 1 CPU 2 nhn x l 2 tp lnh c lp cng lc 2 CPU x l 2 tp lnh c lp cng lc a, b v c u ng Mt CPU Pentium 4 c rng bus d liu 64-bit v kch thc thanh ghi CPU 32-bit c phn loi l: CPU 32-bit CPU 64-bit a v b u ng Mt CPU Pentium 4 c rng bus d liu 64-bit v kch thc thanh ghi CPU 64-bit c phn loi l: CPU 32-bit CPU 64-bit a v b u ng

Trang 10

Cu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Cu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Trang 11

Calificar