Está en la página 1de 5

REPASO DE MORFOSINTAXE PARA EXAMES DE LGL2, LGL3, LGL4

1. TRADUCIN a) La orden no miente, todo est muy claro: las seales que hay antes de llegar a la cumbre y que indican puentes estrechos mostrarn adems, desde el 24 de junio, un dibujo de colores azules para alertar de la presencia de yeguas.

b) El amor, asombrado se subi a un rbol, oli los rosales que estaban en flor, fue hasta la playa y se acost en la arena, como acostumbraba a hacerlo en otros tiempos, y dej que el viento lo acunase...

c) Al pasar al lado de un contenedor de papel que estaba cerca de unha heladera cogieron tantos peridicos como pudieron y se fueron hacia el muelle. All, un barco con bandera alemana los esperaba; saldran a las 22 (en letra) horas y, si no hubiese novedad, a media maana estaran ya buscando alquiler en Hamburgo.

d) Entreg su solicitud como testigo fuera de plazo, y no pudo reclamar nada en aquel pleito.

e) El mdico le diagnostic bronquitis y le prescribi un anlisis de sangre y que fuese a comprobar los resultados la semana prxima. El estar lejos y tendr que hacer un largo viaje, y levantarse muy temprano.

2. REESCRIBE CORRIXINDO OS ERROS: a) Teo unha amiga catalana. b) A seleccin alemana proclamouse campiona de Europa. c) Esa ra leva ata o centro urbn. d) Era un rapaz asturin. e) E capitana do equipo.

f) Non se debe aplazar o blanqueo desta parede. g) Cumpla con placer o seu deber. h) a solo pola ra e saludaba solamente os que salan da iglesia. i) Aquel asunto non tia unha salida clara. 3. FAI O PLURAL DE: sinal __________ , pedal __________, candil __________, fusil __________, espaol __________, caracol __________, frxil __________, hbil __________, tnel __________, mal __________, sol __________, parasol __________, cartafol __________, chuchamel __________

4. FORMA ORACINS EN QUE EMPREGUES OS FEMININOS DE heroe, duque, sacerdote, rei, prncipe, abade, touro, cabalo, carneiro, xenro, macho, cirurxin, lacazn, ancin, cidadn. 5. COLOCA O ARTIGO O/A SEGUNDO SEXA O CORRECTO: No vern calor grande. Din que sal en exceso prexudicial para a sade. Ten nariz moi grande. Xa sei que crcere un castigo. Xa chegou fin das vacacins. Xa sabe que mar moi fondo. Gstame leite ben quente. Arderon rbores do parque. Non hai que esquecer costumes. A est orixe de todos os problemas.

6. SEGMENTACIN VERBAL
RAZ VOGAL TEMTICA MORFEMA MODO-TEMPO MORFEMA NMERO - PERSOA

PITUFAREI

PITUFE PITUFARA PITUFO PITUFANDO PITUFARA PITUFSEMOS PITUFAR QUIXERA QUERER

7. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

INTRODUCE A PARTCULA COMPARATIVA QUE SEXA PRECISA Son tan guapa . ti. Ningun tan listo . min. Ningun tan listo . Xon. Fxeno tan ben . puiden. lvaro tia menos barba . Xos. lvaro tia menos bar ba . el. O teu curmn peor soldado . seus compaeiros. Ti es mis baixa . ta vecia. Falades tanto . dican. peor . min. Fala . pensa.

SOLUCINS
1.TRADUCIN a) A orde non mente, todo est moi claro: os sinais que hai antes de chegar ao cume / cumio e que indican pontes estreitas mostrarn / amosarn ademais, desde / dende o vinte e catro de xuo, un debuxo de cores azuis para alertar da presenza de eguas. b) O amor, asombrado / abraiado subiu a unha rbore, uliu as roseiras que estaban en flor, foi ata / at a praia e acostouse / deitouse na area, como acostumaba / adoitaba a facelo noutros tempos, e deixou que o vento o arrolase / mecese. c) Ao pasar ao lado / ao carn dun colector / contedor de papel que estaba cerca / preto dunha xeladera colleron tantos xornais como puideron e foron cara o peirao. Al, un barco con bandeira alem esperbaos / agardbaos; sairan s vinte e das horas e, se non houbese novidade, a media ma estaran xa buscando aluguer en Hamburgo. d) Entregou a sa solicitude como testemua fra de prazo, e non puido reclamar nada naquel preito. e) O mdico diagnosticoulle bronquite e prescribiulle unha anlise de sangue e que fose a comprobar os resultados a semana prxima. El estar lonxe e ter que facer unha longa viaxe, e levantarse moi tempern / cedo. 2.REESCRIBE CORRIXINDO OS ERROS a) Teo unha amiga catalana catal. b) A seleccin alemana alem proclamouse campiona campioa de Europa. c) Esa ra leva ata o centro urbn. urbano d) Era un rapaz asturin. asturiano e) E capitana capit do equipo. f) Non se debe aplazar aprazar o blanqueo branqueo desta parede. g) Cumpla cumpra con placer pracer o seu deber. h) a solo s pola ra e saludaba saudaba solamente somentes / s os que salan saan da iglesia igrexa. i) Aquel asunto non tia unha salida sada clara. 3. FAI O PLURAL DE: sinais, pedais, cands, fuss, espaois, caracois, frxiles, hbiles, tneles, males, soles, parasoles, cartafoles, chuchameles 4. FORMA ORACINS EN QUE EMPREGUES OS FEMININOS DE heroe, duque, sacerdote, rei, prncipe, abade, touro, cabalo, carneiro, xenro, macho, cirurxin, lacazn, ancin, cidadn Femininos: herona, duquesa, sacerdotisa, princesa, abadesa, vaca, egua, ovella, nora, femia, cirurxi, lacazana, anci, cidad 5. COLOCA O ARTIGO O/A SEGUNDO SEXA O CORRECTO: - No vern a calor grande. - Din que o sal en exceso prexudicial para a sade. - Ten un nariz moi grande. - Xa sei que o crcere un castigo. - Xa chegou a fin das vacacins. - Xa sabe que o mar moi fondo. - Gstame o leite ben quente. - Arderon as rbores do parque. - Non hai que esquecer os costumes. - A est a orixe de todos os problemas.

6. SEGMENTACIN VERBAL RAZ

VOGAL TEMTICA

PITUFAREI pituf a PITUFE pituf PITUFARA pituf a PITUFO pituf PITUFANDO pituf a ndo PITUFARA pituf a ra PITUFSEMOS pituf a se PITUFAR pituf a r QUIXERA quix e ra QUERER quer e r 7. INTRODUCE A PARTCULA COMPARATIVA QUE SEXA PRECISA a) Son tan guapa coma ti. b) Ningun tan listo coma min. c) Ningun tan listo como / coma Xon. d) Fxeno tan ben como puiden. e) lvaro tia menos barba que / ca Xos. f) lvaro tia menos bar ba ca el. g) O teu curmn peor soldado ca os / cs / que os seus compaeiros. h) Ti es mis baixa que a / ca a / c ta vecia. i) Falades tanto como dican. j) peor ca min. k) Fala como pensa.

MORFEMA MODO-TEMPO re e ra

MORFEMA NMERO - PERSOA i

mos

Intereses relacionados