PEJABAT PELAJARAN DAERAH PETALING UTAMA BLOK PODIUM, KOMPLEKS KELANA CENTRE POINT JALAN SS7/17, KELANA JAYA

47301 PETALING JAYA.
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM TAJUK TARIKH TEMPAT MASA PENYELARAS: URUS SETIA : : : : :

BILANGAN PESERTA :1. LELAKI 2. PEREMPUAN PENCERAMAH/JURULATIH 1. 2. KEWANGAN : PENGENALAN KURSUS/BENGKEL OBJEKTIF KURSUS/BENGKEL ANALISIS KURSUS/BENGKEL KEKUATAN KURSUS: KELEMAHAN DAN KEKANGAN: CADANGAN PENAMBAHBAIKAN: DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH: : : :

...................................

...........................

LAMPIRAN: I. II. III. MAKLUMAT JURULATIH UTAMA DAN PESERTA SENARAI KEHADIRAN PESERTA GAMBAR DENGAN KAPSYEN(PERJALANAN AKTIVITI)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.