Compoñentes do equipo: 1. CARLOTA 2. MARTA 3.ÁNGEL 4. JOSE 5. ONÁN 6.LÍA 7.MIGUEL 8.MATÍAS 9.LUCAS 10.

LUCÍA
UN MAR DE EMOCIÓNS 2011-2012 María Carballo Tubío CEIP: VIRXE DO ROCÍO

¿Cantos tipos de ENFADO coñeces?
Escribe e insire imaxes buscando na WEB CARLOTA

ENFADO a que me insulten. ENFADO a que me peguen. ENFADO a ser despreciad@. ENFADO a estar marginad@
O libro das emocións

¿Coñeces palabras que signifiquen o mesmo que “ENFADO”? ¿E palabras que signifiquen o contrario? MIGUEL

SINÓNIMOS: furia , rabia

ANTÓNIMOS: armonía , cariño
O libro das emocións

Busca na WEB como se di “ENFADO” noutros idiomas e escríbeo usando word art
(Lembrate de escribir en que idiomas o buscaches)

Galego Alemán Inglés

MARTA

Francés Rumano
Catalán
O libro das emocións

Selecciona nesta WEB imaxes JOSE

O libro das emocións

Selecciona na WEB SONS ou MÚSICAS para estas imaxes
Descárgaas e gárdaas no teu cartafol. Despois insíreas por riba da foto e elixe a opción para que empece o son na presentación ao facer clic enriba ÁNGEL

O libro das emocións

Buscando na WEB e atopa novas relacionadas co ENFADO LUCÍA

O xogador chileno do club Deportivo Antofagasta, Giovanni Narvaez, Antofagasta, Giovanni Narvaez, foi despedido pola sua desproporcionada reacción ao ser remplazados no campo. Deulle unha patada a sua camiseta, insultou ao público e ao arbitro…
O libro das emocións