CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

C.E.I.P. VIRXE DO ROCÍO
Rúa Rocío, 70 36208 VIGO Tel./Fax: 986 236 148 e-correo: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es Web: www.edu.xunta.es/centros/ceipvirxerocio/

Vigo, 1 de xuño do 2012
Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012/2013
Código de centro: 36010009 Denominación do centro: CEIP VIRXE DO ROCÍO Enderezo: R/ ROCÍO, 70 Concello: VIGO Provincia: PO Correo electrónico: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es Teléfono: 986 236 148 Fax: 986 236 148 Curso Lingua da e Área Título e Editorial ISBN edición etapa 333480 Cuadernos de Más Matemáticas I castelán 4º EI Lóxica-matemática 9788429407716 Ed. Santillana 4º E I 4º E I 4º E I 4º E I 4º E I Lóxica-matemática Lóxica-matemática Grafomoticidade Preescritura Lingua inglesa Cuadernos de Más Matemáticas II Ed. Santillana Cuadernos de Más Matemáticas III Ed. Santillana Taller de Grafomotricidad 3años Ed. Santillana Letras de cores 1. Versión pauta, CO ENLACE, Obradoiro Santillana Ed. Santillana Peggy Ed. Artigal 333491 9788429407723 333502 9788429407730 393842 9788429449129 526116 9788429489668 castelán castelán castelán galego inglés

O/A director/a:

Asdo.: Ángela Novoa Blanco.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

C.E.I.P. VIRXE DO ROCÍO
Rúa Rocío, 70 36208 VIGO Tel./Fax: 986 236 148 e-correo: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es Web: www.edu.xunta.es/centros/ceipvirxerocio/

Vigo, 1 de xuño do 2012
Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012/2013
Código de centro: 36010009 Denominación do centro: CEIP VIRXE DO ROCÍO Enderezo: R/ ROCÍO, 70 Concello: VIGO Provincia: PO Correo electrónico: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es Teléfono: 986 236 148 Fax: 986 236 148 Curso Lingua da e Área Título e Editorial ISBN edición etapa ¡Cuánto sabemos! LA BRUJA 5º EI Globalizado 9878468002200 castelán Ed. Santillana +matemáticas 5 8429407758 5º EI Matemáticas +matemáticas 6 Ed. Santillana 8429407766 castelán + matemáticas 7 8429407774 The balloon e Peter 5º EI Lingua Inglesa inglés Col. Ready for a story Ed. Artigal

O/A director/a:

Asdo.: Ángela Novoa Blanco.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

C.E.I.P. VIRXE DO ROCÍO
Rúa Rocío, 70 36208 VIGO Tel./Fax: 986 236 148 e-correo: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es Web: www.edu.xunta.es/centros/ceipvirxerocio/

Vigo, 1 de xuño do 2012
Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012/2013
Código de centro: 36010009 Denominación do centro: CEIP VIRXE DO ROCÍO Enderezo: R/ ROCÍO, 70 Concello: VIGO Provincia: PO Correo electrónico: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es Teléfono: 986 236 148 Fax: 986 236 148 Curso Lingua da e Área Título e Editorial ISBN edición etapa + matemáticas 10 8429407804 6º EI Matemáticas +matemáticas 11 Ed. Santillana 8429407815 castelán + matemáticas 12 8429407822 ¡Cuánto sabemos! EL ASTRONAUTA 9788468002293 castelán 6º EI Globalizado Ed. Santillana 6º EI Lingua Inglesa Don't cry e Peter Col. Ready for a story. Ed.Artigal inglés

O/A director/a:

Asdo.: Ángela Novoa Blanco.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

C.E.I.P. VIRXE DO ROCÍO
Rúa Rocío, 70 36208 VIGO Tel./Fax: 986 236 148 e-correo: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es Web: www.edu.xunta.es/centros/ceipvirxerocio/

Vigo, 1 de xuño do 2012
Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012/2013
Código de centro: 36010009 Denominación do centro: CEIP VIRXE DO ROCÍO Enderezo: R/ ROCÍO, 70 Concello: VIGO Provincia: PO Correo electrónico: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es Teléfono: 986 236 148 Fax: 986 236 148 Curso Lingua da e Área Título e Editorial ISBN edición etapa 1º EP Lingua castelá Lengua 1 Conecta con PUPI Ed. SM 9788467546415 castelán 1º EP Lingua galega Lingua 1 Proxecto Xerme Ed. SM 9788498542875 galego Matemáticas 1 Prox. Los caminos del saber 1º EP Matemáticas 9788429491241 castelán Ed. Santillana C. do medio 1º EP C. do Medio Proxecto Xerme Ed. SM 9788467546026 galego 1º EP 1º EP 1º EP 1º EP 1º EP Lectura Lingua inglesa Relixión católica Música Atención educativa La nave de los libros 1 Ed. Santillana Bugs World 1 Pupil’s Book Pack Ed. Macmillan Religión 1 Proy. TOBIH Ed. edebé Música 1 Ed. Anaya Sentir y pensar 1. Ed. SM 9878429469882 9780230407466 9788468301525 9788467800012 9788467540628 castelán inglés castelán galego castelán

O/A director/a:

Asdo.: Ángela Novoa Blanco.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

C.E.I.P. VIRXE DO ROCÍO
Rúa Rocío, 70 36208 VIGO Tel./Fax: 986 236 148 e-correo: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es Web: www.edu.xunta.es/centros/ceipvirxerocio/

Vigo, 1 de xuño do 2012
Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012/2013
Código de centro: 36010009 Denominación do centro: CEIP VIRXE DO ROCÍO Enderezo: R/ ROCÍO, 70 Concello: VIGO Provincia: PO Correo electrónico: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es Teléfono: 986 236 148 Fax: 986 236 148 Curso Lingua da e Área Título e Editorial ISBN edición etapa 2º EP Lingua castelá Lengua 2 Conecta con PUPI Ed. SM 9788467546439 castelán 2º EP Lingua galega Lingua 2 Proxecto Xerme Ed. SM 9788468542882 galego Matemáticas 2 Prox. Los caminos del 2º EP Matemáticas 9788429496703 castelán saber Ed. Santillana C. do medio 2º EP Coñ. do Medio 2 Proxecto Xerme Ed. SM 9788498542776 galego 2º EP 2º EP 2º EP 2º EP 2º EP Lectura Lingua inglesa Relixión católica Música Atención educativa A nave dos libros 2 Ed. Santillana Bugs World 2 Pupil’s Book Pack Ed. Macmillan Religión 2. Proy. TOBIH Ed. edebé Música 2 Ed. Anaya Sentir y pensar 2. Ed. SM 9878499720852 9780230407480 9788468301532 9788467800036 9788467540635 galego inglés castelán galego castelán

O/A director/a:

Asdo.: Ángela Novoa Blanco.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

C.E.I.P. VIRXE DO ROCÍO
Rúa Rocío, 70 36208 VIGO Tel./Fax: 986 236 148 e-correo: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es Web: www.edu.xunta.es/centros/ceipvirxerocio/

Vigo, 1 de xuño do 2012
Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012/2013
Código de centro: 36010009 Denominación do centro: CEIP VIRXE DO ROCÍO Enderezo: R/ ROCÍO, 70 Concello: VIGO Provincia: PO Correo electrónico: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es Teléfono: 986 236 148 Fax: 986 236 148 Curso Lingua da e Área Título e Editorial ISBN edición etapa 3º EP Coñecemento do Medio C. do Medio (Pixel ) Ed. Rodeira 9788483493373 galego 3º EP Matemáticas Matemáticas (Pixel) Ed. Rodeira 9788468305400 castelán 9788467553925 3º EP Lingua castelá Lengua (Proyecto conecta2.0) Ed. SM castelán 3º EP 3º EP 3º EP 3º EP 3º EP 3º EP 3º EP Lingua galega Lingua inglesa Música Relixión católica Atención educativa Lingua castelá Lingua galega Lingua (Proxecto conecta2.0) Ed. SM Quest 4 Activity pack Ed. Macmillan Xograr 3 Ed. Galinova Caderno Xograr 3 Ed. Galinova Religión 3 Proy. TOBIH Ed. edebé Sentir y Pensar 3 Ed. SM Diccionario Intermedio Primaria Ed. SM Pequeno Dicionario Xerais da Lingua Ed. Xerais 9788498543384 9780230422902 9788497370639 9788497370813 9788423697953 9788467540642 9788467541281 9788497821698 galego inglés galego galego castelán castelán castelán galego

O/A director/a:

Asdo.: Ángela Novoa Blanco.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

C.E.I.P. VIRXE DO ROCÍO
Rúa Rocío, 70 36208 VIGO Tel./Fax: 986 236 148 e-correo: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es Web: www.edu.xunta.es/centros/ceipvirxerocio/

Vigo, 1 de xuño de 2012
Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012/2013
Código de centro: 36010009 Denominación do centro: CEIP VIRXE DO ROCÍO Enderezo: R/ ROCÍO, 70 Concello: VIGO Provincia: PO Correo electrónico: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es Teléfono: 986 236 148 Fax: 986 236 148 Curso Lingua da e Área Título e Editorial ISBN edición etapa 4º EP Coñecemento do Medio C. do Medio (Pixel) Ed. Rodeira 9788483493380 galego 4º EP Matemáticas Matemáticas (Pixel) Ed. Rodeira 9788468305417 castelán 9788467554625 4º EP Lingua castelá Lengua (Proyecto conecta2.0) Ed. SM castelán 4º EP 4º EP 4º EP 4º EP 4º EP 4º EP 4º EP Lingua galega Lingua inglesa Música Relixión católica Atención educativa Lingua castelá Lingua galega Lingua (Proxecto conecta2.0) Ed. SM Quest 4 Activity pack Ed. Macmillan Xograr 4 Ed. Galinova Caderno Xograr 4 Ed. Galinova Proy. TOBIH Ed. edebé Sentir y pensar 4 Ed. SM Diccionario Intermedio Primaria Ed. SM Pequeño Diccionario Xerais da Lingua Ed. Xerais 9788498543384 9780230424418 9788497370646 9788497370820 9788468305257 9788467540659 9788467541281 9788497821698 galego inglés galego galego castelán castelán castelán galego

O/A director/a:

Asdo.: Ángela Novoa Blanco.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

C.E.I.P. VIRXE DO ROCÍO
Rúa Rocío, 70 36208 VIGO Tel./Fax: 986 236 148 e-correo: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es Web: www.edu.xunta.es/centros/ceipvirxerocio/

Vigo, 1 de xuño do 2012
Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012/2013
Código de centro: 36010009 Denominación do centro: CEIP VIRXE DO ROCÍO Enderezo: R/ ROCÍO, 70 Concello: VIGO Provincia: PO Correo electrónico: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es Teléfono: 986 236 148 Fax: 986 236 148 Curso Lingua da e Área Título e Editorial ISBN edición etapa 9788482248622 5º EP C. do medio. Prox. A casa do saber Ed. Santillana galego 5º EP 5º EP 5º EP 5º EP 5º EP 5º EP 5º EP 5º EP Matemáticas Lingua castelá Lingua galega Música Lingua inglesa Relixión católica Lingua castelá Lingua galega Timonel Ed. SM Abre la puerta Ed. Anaya Abre a porta Ed. Anaya Xograr 5 Ed. Galinova caderno Xograr 5 bugs 5 pupil!s bookEd. Macmillan bugs 5 activity book Relixión 5 Ed. edebé Diccionario de Primaria Lengua Española Ed. Anaya Pequeno Dicionario Xerais da Lingua Ed. Xerais 9788467535495 9788466778992 9788466780674 9788497370653 9788497370837 9781405011617 9788423693405 8483325659 9788497821698 castelán castelán galego galego inglés castelán castelán galego

O/A director/a:

Asdo.: Ángela Novoa Blanco.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

C.E.I.P. VIRXE DO ROCÍO
Rúa Rocío, 70 36208 VIGO Tel./Fax: 986 236 148 e-correo: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es Web: www.edu.xunta.es/centros/ceipvirxerocio/

Vigo, 1 de xuño do 2012
Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012/2013
Código de centro: 36010009 Denominación do centro: CEIP VIRXE DO ROCÍO Enderezo: R/ ROCÍO, 70 Concello: VIGO Provincia: PO Correo electrónico: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es Teléfono: 986 236 148 Fax: 986 236 148 Curso Lingua da e Área Título e Editorial ISBN edición etapa 9788482248875 6º EP C. do medio. A casa do saber Ed. Santillana galego 6º EP 6º EP 6º EP 6º EP 6º EP 6º EP 6º EP 6º EP 6º EP Matemáticas Lingua castelá Lingua galega Relixión católica Ed. para a cidadanía Lingua inglesa Lingua castelá Lingua galega Música Germen Ed. SM 9788467532722 9788466779043 9878466780704 9788423694549 9788498541502 9781405011723 9781405011761 8483325659 978849782169 8497370635 castelán castelán galego castelán galego inglés castelán galego galego

Abre la puerta Ed. Anaya Abre a porta Ed. Anaya Relixión 6 Ed. edebé Cidadanía Ed. SM bugs 6- pupil!s book bugs 6 –activity book Ed. Macmillan Diccionario de Primaria Lengua Española Ed. Anaya Pequeno Diccionario Xerais da Lingua Ed.Xerais Libro do curso pasado caderno 5 prox. século XXI Ed.Galinova

O/A director/a:

Asdo.: Ángela Novoa Blanco.