Está en la página 1de 7

Cch g password windows XP bng a Hiren's Boot CD

Nu l qun mt mt khu ng nhp Windows, bn c th s dng ngay cng c Active Password Changer trong b a Hiren's Boot CD ph mt khu mt cch d dng ch trong cha y 1 pht, cch ny c th thc hin trn Windows NT/2000/XP/2003/Vista. Cng c cn c l mt a Hiren's Boot CD 9.4 tr ln cho ging cc thao tc trong bi vit ny u tin bn khi ng vo a Hiren's Boot v chn 2. Start BootCD ri Enter

Ti mn hnh th 2, bn chn 9. Next ri Enter

Ti mn hnh th 3, bn chn 4. Password & Registry Tools ri Enter

Ti mn hnh th 5, bn chn 1. Active Password Changer 3.0 ri Enter

Khi vo c giao din ca chng trnh, bn chn 2. Search for MS SAM Database(2) ... ri Enter

Nhn Enter

Ch chng trnh d tm file SAM trn my tnh (File SAM l file cha ton b cc thng tin bo mt ca h iu hnh)

Khi chng trnh d tm ra ng dn file SAM trn my tnh, bn nhn Enter

Chng trnh s d ra danh sch cc User Account trong my tnh ca bn, mi User tng ng vi mt s ID, bn mun reset password ca User no th g s ID ca User vo Your Choice ri n Enter

V d y l chn User Nguen th nhp vo 1 ri n Enter

Di chuyn vt sng trn mn hnh bng cc phm mi tn ri chn cc ty chn, mun chn ty chn no th bn bm phm khong trng (Spacebar) ti mc ang c vt sng. Mc nh 2 mc tng ng nh bn di c chn, nu khng c th bn chn nh du chn 2 mc ny: - Password never Expires (khng bao gi ht hn) - Clear this User's password (xa pass ca account)

Chn xong bm phm Y xc nhn

Sau khi phn mm bo User's attributes has been succesfully Changed. Bn nhn Enter ri nhn ALT + CRTL + DEL khi ng li my tnh. Ly a ra khi a v khi ng vo Windows. Lc ny bn c th vo thng Windows m khng cn nhp pass na.