Está en la página 1de 30

4.

IU XUNG M PCM
(Pulse Code Modulation)
L qu trnh bin i tn hiu tng t
thnh tn hiu s.
Mt s phng php m ha khc:
+ iu xung m vi sai DPCM
+ iu ch Delta DM

4.1 S NGUYN L: bn pht


x(t)

LPF
(Low Pass Filter)

Sampling

Quantizing

Coding
ADC

LPF : B lc thng thp.


Sampling: Ly mu
Quantizing: Lng t
Coding: M ha
ADC: Analog-to-Digital Converter

PCM

4.1 S NGUYN L: bn thu


ng
truyn

Decoding

Decoding: Gii M
LPF : B lc thng thp.

LPF
(Low Pass Filter)

xr(t)

4.2 CHC NNG CC KHI:


LPF (Low Pass Filter)

Gii han pho tan tn hieu tin tc:


f = fmax - fmin = B
Loai bo cac can nhieu tan so cao
Pho tan tn hieu thoai: 300Hz-3400Hz
Bang thong cua bo loc: f=3.1kHz
Pho tan cc ai cua tn hieu thoai:
fmax=3,4kHz, lam tron bang 4kHz

Ly mu:

Mt s khi nim:

Mu l bin ca tn hiu iu ch mt gi tr
nh trc (in p).
Ly mu l qu trnh o gi tr bin nhng
khong thi gian u nhau (chu k ly mu TS).
Tc ly mu l s mu ly c trn mt n v
thi gian (tn s ly mu fS = 1/TS).

La mach ieu bien xung PAM (Pulse Amplitude Modulation):


nhan tn hieu tin tc x(t) va song mang dang xung s(t).

Ri rac hoa tn hieu thanh chuoi xung bien o ri rac.

Tan so lay mau


fs 2fmax (nh ly Nyquist)

oi vi tn hieu thoai:
fs = 2.fmax = 2*4KHz = 8KHz

Chu k lay mau: Ts = 1/fmax = 1/8KHz = 125s

Pho cua Tn Hieu Lay Mau

Tn hieu vao
fmax

Tn hieu a lay mau


(fs > 2fmax)

Tn hieu a lay mau


(fs < 2fmax)

f (Hz)

fmax (fs-fmax) fs (fs+fmax)(2fs-fmax)

(fs-fmax) fmax

2fs

f (Hz)

fs (2fs-fmax) (fs+fmax) 2fs

f (Hz)

Dang Tn Hieu Lay Mau


Tn hieu ngo vao

x(t)

Tn hieu xung ong ho

s(t)

Tn hieu a lay mau

xk(t)

Lng t ha:
L qu trnh phn loi cc mu analog thnh mt
trong s mc lng t nh trc. Bin ca
mt mu s nm trong tp cc gi tr lng t.
Gan ung hoa cac xung bien o PAM (lam tron
en mc lung t gan nhat).
Mc ch: m ha thnh t m c s bit t nht.
So mc lng t: N=2n
N l s bit s c m ho mt mu.
V d: n = 2 ---> N = 22 = 4 mc
n = 4 ---> N = 24 = 16 mc
n = 8 ---> N = 28 = 256 mc

Lng t ha:
Co hai phng phap lng t hoa:
Lng t hoa eu: Chia bin ca tn hiu cn s
ha thnh cc khong u nhau, mi khong l mt
bc lng t .Nu bin tn hiu t -a n a th
bc lng t = 2a/N, vi N l s mc lng t.
Lng t ha khng u: Chia bin tn hiu cn s
ha thnh cc khong khng u nhau. Bin tn
hiu cng ln th bc lng t cng ln.

Trong ky thuat PCM, 1 xung c ma hoa thanh


chuoi nh phan 8 bit co 28=256 mc lng t.
Chia lam hai phan co 128 mc dng va 128
mc am, moi phan chia lam 8 oan, moi oan
chia thanh 16 mc lng t khac nhau.

Minh Ha Lng T Ho:


Cac mc lng t
10000111
10000110
10000101
10000100
10000011
10000010
10000001
10000000

1 2

4 5

Cac mau trc khi lng t

2 3

5 6

Cac mau sau khi lng t

Lng t ha:
Nhieu lng t: l s chnh lch gia tn hiu ng
vo v tn hiu lng t.
Cng sut mo lng t ( lng t u):
P = 2 /12

Mo do qu trnh lng t ho
Sampling Instants
Analog signal
5
4
3

Quantized
levels

2
1
0.5
0
-0.5

Lng t ha :
T s tn hiu trn nhiu SNR
SNR ca tn hiu khi phc:
SNR 6n (dB)
Number of bits
Number of
Signal-to-Noise
per code (n) quantizing steps
(SNR),dB
(2n)
7
128
42
8
256
48
10
1024
60
12
4096
72

Lng t ha:

Nhiu lng t c th gim bng cch tng s mc lng t


(gim khong cch lng t ) tng s bit/1mu lng t
gim rng xung tng bng thng ca tn hiu hay
gim s knh ghp.
Lng t ha tuyn tnh: tn hiu c bin b th mo
lng t ln, tn hiu ln th mo lng t nh (v s mc
lng t c nh trc, cn bin tn hiu th ngu
nhin)

Lng t ha:

Lng t hoa phi tuyen (khong eu):

Trong Vin thng, xc sut tn hiu c bin b cao hn


tn hiu c bin ln.
S dng cc b khuch i phi tuyn:
b pht: compressed (nn)
b thu: expanded (dn)
companded
Trong PCM, tn hiu ln c bc lng t ln v ngc li
Lay tron cac xung lay mau en mc lng t gan nhat

Lng t ha : Nn dn analog
Luat A (Chuan Chau u) Luat (Chuan Bac My va
(A=87,6)
Nhat) (=255)
Ax
1 + ln( A) 0 x 1 / A
y=
1 + ln( Ax)

1/ A < x 1
1 + ln( A)

ln(1 + x)
y=
ln(1 + )

0 x 1

x =Vin/Vmax: tn hiu vo chun ho; y: bc lng t chun ho.


Vmax = 2048 l in p im bo ha bin ca b nn.
0 Vin Vmax

Lng t ha : Nn dn analog

Biu thc trn th hin nhnh dng.


Nhnh m i xng vi nhnh dng qua gc ta
.
Nh b nn m s mc lng t trn mt nhnh
gim t 2048 trc khi nn cn 128 sau khi nn
(bin bc lng t tng khi bin tn hiu
tng)

Lng t ha :Nn dn analog


ac tnh bo nen
y
1

ac tnh bo dan

-1
1

-1

ac tnh bo nen va bo dan

Lng t ha : Nn dn s

Muon at SNR=72dB , neu s dung lng t hoa


eu th moi t ma can co n=72/6=12 bit. So mc
lng t la N = 212 = 4096 mc.
Trong PCM s dng ma hoa nen so. Ma hoa nen
so tao ra t ma 8 bit nhng chat lng tng
ng lng t hoa eu vi t ma 12 bit. So mc
lng t la 28 = 256 mc.

Lng t ha : Nn dn s
A = 87.6/13
y
1

7/8

6/8

5/8

4/8
3/8
2/7
1/8

D
C
B
A

0
1/32 1/16

1/4

1/2

Lng t ha : Nn dn s
A = 87.6/13

Bng: Cc t m on
T m on

Th t on

K hiu

OA

000

AB

001

BC

010

CD

011

DE

100

EF

101

FG

110

GH

111

b6b5b4

Lng t ha : Nn dn s
A = 87.6/13

Bng: Cc t m bc
Th t
bc

T m bc
b3 b 2 b 1 b 0

Th t
bc

T m bc
b3 b2 b 1 b 0

0000

1000

0001

1001

0010

10

1010

0011

11

1011

0100

12

1100

0101

13

1101

0110

14

1110

0111

15

1111

Lng t ha : Nn dn s
A = 87.6/13

Bng: Cc Ngun in p Chun

T m on Cc in p chun chn bc lng


Cc in p
t trong on
TT on
chun u on
b6 b5 b4
b0
b1
b2
b3
0
1

0
0

0
0

0
1

1
1

2
2

4
4

8
8

0
16

16

32

3
4
5
6
7

0
1
1
1
1

1
0
0
1
1

1
0
1
0
1

4
8
16
32
64

8
16
32
64
128

16
32
64
128
256

32
64
128
256
512

64
128
256
512
1024

M ha:

Chuyen oi tn hieu tng t sang tn hieu


so:

1 xung chuoi nh phan 8 bit


b7b6b5b4b3b2b1b0 Trong o:
b7: bit dau, b7 =0 tn hieu am, b7 =1 tn hieu
dng
b6b5b4: bit oan
b3b2b1b0: bit mc trong moi oan

M ha:

V d1: u vo b m ho nn s c mt xung
ly mu c bin tng i x = 0,26. Hy xc
nh t m PCM 8 bit u ra

M ha: V d 1
Vy: xung ly mu thuc bc (mc) 1 ca on 6
Tm li: T m ca VPAM= 532 l 11100001
v Vout = 97.

M ha:

V d 2: u vo b m ho nn s c mt xung
ly mu c bin tng i x = -0,19. Hy xc
nh t m PCM 8 bit u ra

M ha: V d 2
Vy: xung ly mu thuc bc (mc) 8 ca on 5
Tm li: T m ca VPAM= 389 l 01011000
v Vout = -88.