Opinar

Argumentar

Descriure

Arribar a conclusions

Qüestionar Reflexionar Nous conceptes: Recullir informació Fer hipòtesis Contrastar Autonomia Recerca Pla de millora, Canvi, Innovar, Bones practiques.

Analitzar

Aprenentatge

Identificar:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful