Está en la página 1de 2

Irakasgaia:

UE-bsicas

Ikasgaia-tema: Ordu kopurua: Maila: KONPETENTZIA ZEHATZAK-COMPETENCIAS ESPECFICAS (zenbatuak-numeradas)


KONPETENTZIA

Etapa:

1.2.3.4.EDUKIAK-CONTENIDOS PROZEDURAK-PROCEDIMIENTOS 1.-

KONTZEPTUAK-CONCEPTOS 1.-

JARRERAK-ACTITUDES 1.-

Irakaslea: Pello Aramendi Juregui. EHU

KONPETENTZIA COMPETENCIA Numerada

EDUKIA CONTENIDO zrenbatua

IRAKASTEKO JARDUERAK TAREAS DE ENSEANZA

EBALUAZIO IRIZPIDEAK CRITERIOS DE EVALUACIN

EBALUAZIO JARDUERAK TAREAS DE EVALUACIN O INSTRUMENTOS

% NOTA

Irakaslea: Pello Aramendi Juregui. EHU