Está en la página 1de 3

ACTA INFORMATIVA DE LASSEMBLEA DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE LES ESCOLES PBLIQUES DE NOU BARRIS.

Lassemblea celebrada el dijous 17 de maig a lEscola Antaviana va reunir a treballadores i treballadors de set escoles del districte: Institut-Escola Tur de Roquetes, Escola Timbaler del Bruc, Escola Sant Josep Oriol, Escola Elisenda de Montcada, Escola Merc Rodoreda, CFA Freire i Escola Antaviana. En aquesta assemblea es va acordar establir una xarxa entre les escoles amb lobjectiu de coordinar les propostes i la difusi en cadascun dels centres escolars, per la qual cosa s molt important aconseguir representants o enllaos a cada centre per facilitar la comunicaci. Per altra banda, la lluita contra les retallades es preveu llarga i cal concretar les accions mitjanant uns objectius assumibles. Tanmateix, a aquestes alades de curs, les propostes de lassemblea shan vist condicionades pel calendari. En aquest sentit, fins a finals de curs, shan definit propostes de suport i defensa dels llocs de treball dels interins i dactivitats per estendre la xarxa contra les retallades a Nou Barris En canvi, de cara a linici de curs sha platejat portar a terme accions i mesures ms perllongades. 1. PROPOSTES A CURT TERMINI:

- Fer difusi pels centres de la manifestaci del 23 de maig a Nou Barris (rtol arxiu adjunt). Sacorda repartir-nos la tasca de difusi entre els centres mitjanant correu electrnic i repartiment del full directament a les escoles. Alhora es planteja la possibilitat de veure com estan els nims de cara a una vaga general a inici de curs. - Crear lhbit destablir trobades i reunions com la que hem endegat les set escoles presents. Lobjectiu s aglutinar les escoles del districte i recuperar lactivitat reivindicativa que sempre ha tingut el districte de Nou Barris. Aix, ja hem convocat la propera reuni, tot aprofitant lhorari

intensiu: DIJOUS 14 DE JUNY A LESCOLA ANTAVIANA A LES 16:3Oh.

- Plantejar i proposar una acci contundent per a defensar els llocs de treball dels interins abans dacabar el curs. Ats que molts dells i elles poden perdre seu lloc de treball com a conseqncia de les retallades. 2. Propostes de lassemblea a mig i llarg termini: - El comenament de curs no pot iniciar-se amb la normalitat habitual: davant la constataci que alguns claustres han expressat la idea de fer ms dun dia de vaga, la convocatria duna vaga general de ms dun dia (a concretar la quantitat) per denunciar la situaci en qu comena el curs. - Difondre entre els i les mestres, la retirada de les domiciliacions de les nmines dels treballadors pblics dels bancs i caixes i domiciliar-les en una banca tica. Cal recordar que un dels principals actors que han provocat la cisi s el sector financer. - Realitzaci dun taller de pancartes a les escoles amb la finalitat de collocarles en els balcons de cada casa. Tamb hi ha la possibilitat dencarregar pancartes de 75 X 75 per 4. - Negar-se a fer matrcules, posar notes, memries o altres tasques de tipus burocrtic. - Els divendres (o altre dia de la setmana) fer classe alternativa amb lalumnat, s a dir no seguir el currculum. - Una de les mesures que caldria la implicaci i adhesi incondicional de tot el claustre envers els equips directius, seria que les direccions no informessin de la gent que ha fet vaga i que els diners descomptats servissin per a cobrir despeses de lescola, ats que les retallades afectaran els pressupostos dels centres. -

- De cara al curs vinent, recollir les incidncies que provocaran les retallades. Mitjanant lelaboraci dun full nominal per presentar al Sndic de Greuges i altres estaments judicials. Documentar per escrit i formular la denncia. PROPERA TROBADA: DIJOUS 14 DE JUNY A LESCOLA ANTAVIANA A LES 16:3Oh.

Barcelona a, 17 de maig del 2012.