Está en la página 1de 2

TAILERRAK-IKASTAROAK

Xake Ikastaroa (oinarrizko maila) Asteartero 19:00 20:30 Martxoaren 28tik ekainaren 5era Dinamizatzailea eta antolatzailea: Julia Gallego Eraso Xake Ikastaroa (goi maila) Astelehenero 18:30 21:00 Apirilaren 16tik ekainaren 18ra Dinamizatzailea eta antolatzailea: Julia Gallego Eraso

T A L L E R E S - C U R S I L L OS
Curso de ajedrez (nivel bsico) Los martes 19: 00- 20:30 Del 28 de marzo al 5 de junio Dinamiza y organiza: Julia Gallego Eraso Curso de ajedrez (nivel avanzado) lunes 18:30-21:00 Del 16 de abril al 18 de junio Dinamiza y Organiza :Julia Gallego Eraso

ERAKUSKETAK E X OS P I C I O NE S
Emakumeek egindako Pintura erakusketa Maiatzaren 1etik 10era Antolatzailea: Dandai Muestra de Pintura realizada por mujeres Del 1 al 10 de mayo Organiza: Dandai

PROIEKTUAK
Emakume etorkinen gune kulturaniztuna Asteartero 16:00 - 18:00 Dinamizatzailea: Garaipen Elkartea Antolatzailea: Garaipen-Berdintasun Saila Gunea: Indarkeriarik gabeko bizitzaren aldeko emakumeak Ostegunero 16:30 - 18:30
Dinamizatzailea eta antolatzailea: Las Garaipen! *Haurtzaindegi zerbitzua eskainiko zaie ekintzetan parte hartzen duten pertsonen haurrei. Zerbitzu honetarako, ekintzaren data baino 3 egun lehenago telefonoz abisua eman beharko da.

PROYECTOS
Espacio Multicultural de mujeres inmigrantes Los martes 16:00 - 1 8:00 Dinamiza: Garaipen Elkartea
Organiza: Garaipen- Seccin de Igualdad

Espacio: Mujeres por una vida libre de violencia Los jueves de 16:30 18:30 Dinamiza y organiza: Las Garaipen!
*Se ofrecer servicio de guardera para las nias y nios de aquellas personas que participen en las actividades. Para este servicio se deber avisar telefnicamente, con 3 das de antelacin.

MAIATZA
Topaketa: Eskola Feministen Elkartrukatzea 7 eta 14, astelehenak 19:00-21:00 Dinamizatzailea eta antolatzailea: Las Garaipen Mahai ingurua: Ba al dute sindikatuek politika feministarik egiten? Nola defendatzen eta aldarrikatzen ditugu emakumeok geure eskubideak? Berdintasunerako Gunea, Emakunde 9, asteazkena 19:30 Dinamizatzailea eta antolatzailea: Plazandreok Aliantza politiko feministak : Aukerak irekiz, erlazioak sakonduz 9, asteazkena 19:00 -21:00 Dinamizatzailea eta antolatzailea: Las Garaipen Ikastaroa: Ekonomia Feminista 11, 18 eta 25 ostiralak 18:30 -21:00 Dinamizatzailea eta antolatzailea: Las Garaipen Lankidetzarako enpresen arteko topaketa, berdintasunerako networking-a. Berdintasunerako Gunea, Emakunde 17, osteguna 14:00- 16:00 Dinamizatzailea eta antolatzailea: Negobide Gaurko eta biharko emakume ijitoa. Berdintasunerako Gunea, Emakunde 17, osteguna 16:00- 20:00 Dinamizatzailea eta antolatzailea: Romi Bidean Zineforuma: Hacia las alturas 18, ostirala 19:00 -21:00 Dinamizatzailea eta antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea Ekonomia+emakumea= horma-irudi elkarreragilea 23, asteazkena 13:30 16:30 Dinamizatzailea eta antolatzailea: Aizan Aurkezpen eztabaida: Donostiako autobus geltokiko aurkezpena+genero ikuspegitik eztabaida 23, asteazkena 18:00 Dinamizatzailea: Gorka Goiatxe Antolatzailea: Donostiako Udala FESTA FEMINISTA: EMAKUME RAPERAK 24, osteguna 18:00 Rapera: Chula Potra Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea Jardunaldia: Ekonomia Ecofeminista 26, larunbata 11:00-14:00/16:00-18:00 Dinamizatzailea eta antolatzailea: Las Garaipen Liburuaren aurkezpena: Presuncin de inocencia. Riesgo y pecado en femenino 28, astelehena 19:00 Dinamizatzailea: Dolores Juliano Antolatzailea: Berdintasun Saila Hitz eta Pitz tertulia feminista 29, asteartea 19:00-21:00 Dinamizatzailea: Kattalin Miner Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea Norena da nire dirua? Berdintasunerako Gunea, Emakunde 27, igandea 10:30-14:00 Dinamizatzaileak: Claudia Ortiz eta Tuki Santilln Antolatzailea: Eusko Jaurlaritza

MAYO
Encuentro: Intercambio Escuelas Feministas 7 y 14, lunes 19:00-21:00 Dinamiza y organiza: Las Garaipen Mesa redonda: Hacen los sindicatos poltica feminista?Cmo reivindicamos y defendemos las mujeres nuestros derechos? Foro para la Igualdad, Emakunde 9, mircoles 19:30 Dinamiza y organiza: Plazandreok Alianzas polticas feministas : Abriendo horizontes estrechando lazos 9, mircoles 19:00 -21:00 Dinamiza y organiza: Las Garaipen Curso: Economa Feminista 11, 18 y 25 viernes 18:30 -21:00 Dinamiza y organiza: Las Garaipen Encuentros empresariales de cooperacin, networking por la Igualdad. Foro para la Igualdad, Emakunde 17, jueves 14:00- 16:00 Dinamiza y organiza: Negobide Mujer gitana de ayer y hoy. Foro para la Igualdad, Emakunde 17, jueves 16:00- 20:00 Dinamiza y organiza: Romi Bidean Cineforum: Hacia las alturas 18, viernes 19:00 -21:00 Dinamiza y organiza: Asociacin Casa de las Mujeres Panel interactivo Economa+Mujer= 23, mircoles 13:30 16:30 Dinamiza y organiza: Aizan Presentacin debate: Presentacin de la estacin de autobuses de Donostia+debate desde perspectiva de gnero 23, mircoles 18:00 Dinamiza: Gorka Goiatxe Organiza: Donostiako Udala FIESTA FEMINISTA: MUJERES RAPERAS 24, jueves 18:00 Rapera: Chula Potra Antolatzailea: Asociacin Casa de las Mujeres Jornada: Economa Ecofeminista 26, sbado 11:00-14:00/16:00-18:00 Dinamiza y organiza: Las Garaipen Presentacin libro: Presuncin de inocencia. Riesgo y pecado en femenino 28, lunes 19:00 Dinamiza: Dolores Juliano Organiza: Seccin de Igualdad Hitz eta Pitz tertulia feminista 29, martes 19:00-21:00 Dinamiza: Kattalin Miner Organiza: Emakumeen Etxea Elkartea De quin es mi dinero? Foro para la Igualdad, Emakunde 27, domingo 10:30-14:00 Dinamizatza: Claudia Ortiz y Tuki Santilln Organiza: Gobierno Vasco

2012