Bismillahirrahmannirrrahiim

Nama : Kurnia Eka Maulida “Sebaik-baik manusia adalah ia yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya” Al-Hadist
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Nama Surah An-Naba‟ An-Nazi‟at „Abasa At-Takwir Al-Infitar Al-Mutaffin Al-Insyiqaq Al-Buruj At-Tariq Al-„Ala Al-Gasyiyah Al-Fajr Al-Balad Asy-Syams Al-Lail Ad-Dhuha Al-Insyirah At-Tin Al-„Alaq Al-Qadar Al-Bayyinnah Al-Zalzalah Al-„Adiyat Al-Qari‟ah At-Takatsur Al-„asr Al-Humazah Al-Fil Quraisy Al-Ma‟un Al-Kautsar Al-Kafirun An-Nasr Hafalannya Urutan surah keJumlah ayatnya

34 35 36 37 Al-Lahab Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas .