Campanya espeleològica al massís del Porracolina

Arredondo – Cantabria

Sala d’entrada - Torca del Cotero BU-141 - Foto Toni Moré

2005
Agrupació Científico - Excursionista de Mataró Secció d’espeleologia

Introducció

Enguany, a l’exterior, hem fet prospeccions a les subzones de Garma Cierca, Calles i Canal del Haya. Durant aquestes prospeccions s’han localitzat 14 noves cavitats, de les quals s’han explorat 10. A més s’han localitzat, i situat amb GPS, diverses cavitats explorades per el S.C.Paris als anys 80, així com d’altres explorades per l’ECG a la subzona de Canal del Haya. També hem seguit les exploracions a les galeries del BU-141, Torca del Cotero. Enguany hem passat dels 8600 metres de recorregut als vora de 9000 en l’actual. Conjuntament amb el SECJA d’Alcobendas, hem explorat la zona Est de la LM-7 Torca de Bernallan, per tal de acostar-nos més a les galeries de la Torca del Cotero i La Cueva de los Moros. Com a resultat d’aquestes exploracions han sortit 300 metres de noves galeries a la LM-7 (Galeria de los Catalanes). Malgrat tot, no hem connectat el dos sistemes, però hem aconseguit obrir una nova zona amb diverses incògnites. Caldrà seguir treballant per tal d’unir els dos grans sistemes, doncs superposant les dues topografies hi ha menys de 50 metres entre ells. Amb les darreres exploracions, el Sistema Rellanon-Moros-Cotero-Canal suma 38.950 m.

Mapa de situació de cavitats explorades a la campanya d’exploració 2005

BU-141/BU-144 Torca del Cotero
Sistema Rellanón – Moros – Cotero – Canal
Situació: “Hoyo Justo” , Bustablado, Arredondo (Cantàbria) BU-141 BU-144 X 445.590 X 445.710 Y 4.790.825 Y 4.790.875 Z 710m Z 695m Data descobriment: 01-11-1999 Data connexió al sistema: 07-12-2002 Recorregut cavitat: 8950 metres Desnivell màxim cavitat: 299 metres Recorregut sistema: 38.950 metres

Història: El 30 d’0ctubre de 1999, durant una prospecció a una zona coneguda d’anteriors campanyes, ens endinsem a la garma coneguda com Hoyo Justo i localitzem diversos pous, un d’ells d’uns 10m de diàmetre. Es retorna el 7 de desembre per descendir el pou que resulta ser de 80m de profunditat i una secció de 15 x 5 m. A la base es troba una galeria d’uns 20m d’amplada i 300m de recorregut, fet força insòlit a aquestes alçades dins del massís en estudi, solament es repeteix a la Torca de las Yeguas, situada a pocs metres de distancia. Durant el 2000 i el 2001, s’exploren diversos ramals, però cap continuació evident. Descendint per la BU-144, un avenc a pocs metres de la BU-141, es va a parar de nou a la galeria principal de la BU-141. Finalment el 15 de juny del 2002, es troba un pas que desprès de baixar 80 m de desnivell des de la Galeria Carme, ens porta a un nou nivell de galeries. Hi ha diverses continuacions que ens fan sumar recorregut ràpidament. El 17 d’Agost del 2002 descendim el Pou de fang i ens trobem un tercer nivell de galeries aquest cop de dimensions considerables, d’altra banda, habitual a aquest nivell. Per acabar d’afegir importància a aquesta cavitat, el 7 de desembre del 2002, aconseguim la unió de la Galeria Inferior amb La Rampa de la Cueva de los Moros (BU-111). Durant el 2003, s’exploren altres ramals del segon i tercer nivell fins a sumar els actuals 7500 metres de recorregut. En la campanya del 2004, s’explora el nivell de la Sala de Dalt descobert a finals de l’anterior campanya. Aquest nivell resulta ser molt caòtic amb infinitat de sales. També es fan escalades a diferents punts de la cavitat per intentar la connexió amb el sistema Bernallan-El Canto Encaramado. A nivell logístic es trasllada el bivac de la Galeria Bustablado a la Galeria Inferior, donat que la majoria de treballs estan en aquest nivell. En el transcurs del 2005, s’explora un nou ramal a la Galeria Inferior, l’anomenem Galeria dels Cidaris. Es fa una nova escalada al Meandre del estripamonos, arribant a una repisa d’on surten noves incògnites. Es topografia una galeria ascendent a mig Passamà.

Meandre Estripamonos Aquest meandre ascendent, discorre en direcció Sud-oest apropant-se a les galeries de la LM7. Degut a la proximitat amb aquesta cavitat hi dediquem molts d’esforços. Aquest any retornem al final on ja havíem superat dues escalades i en quedava pendent una altre. La escalada de 10metres ens va portar a una zona amplia on hi ha diverses continuacions: 2 pous i una finestra penjada. Deixem la exploració en aquest punt per manca de material.

Sala de Dalt En aquesta sala es dediquen grans esforços perquè es la part de la cavitat que ens pot permetre avançar en direcció nord. Es revisen dues incògnites al voltant de la Sala del llaminador. Cap al Sud, tot i haver-hi corrent d’aire, no es troba cap continuació. Cap al Nord, es desobstrueix un pas de pedres i fang, i sortim a una petita sala on no hi ha continuació. Sala dels Blocs La Galeria Bustablado, va ser la primera en ser explorada, arran del descobriment dels nivells inferiors de la BU-141. Quedava pendent acabar una escalada per accedir a una finestra penjada. De moment s’han superat 20 metres d’escalada fins a una repisa. En accedir a la punta d’escalada ens relliscà la màquina de fer forats. Varem tenir de abandonar per que va quedar inutilitzada.

Gran Pasamà Es topografia una galeria ascendent, aquesta quedava pendent des del descobriment de les noves galeries. Es topografien 50 metres i es revisa sense trobar cap possibilitat de avançar.

Galeria del Cidaris Galeria en direcció Nord que surt de prop del caos de blocs de la Galeria Inferior. Al principi la galeria es una fractura d’uns 2 metres d’amplada mitja, l’alçada es d’uns 5 metres. A 20 metres del inici hi ha un pou cec a mitja galeria, seguint galeria endavant a 50 metres del inici, hi ha un petit ramal ascendent a la dreta, aquest es pinça als 16 metres de recorregut. A la mateixa alçada del ramal, la galeria s’esfondra i s’eixampla formant una petita sala de 8 metres de diàmetre. En un lateral de la sala, hi ha in pou de 10m que duu a una altre sala de 15 x 6 metres, sense continuació. Tornant en direcció Nord, la galeria segueix en rampa ascendent i tot seguit gira cap a l’Oest, en aquest punt trobem una corrent d’aire evident. Malgrat tot la continuació queda taponada per blocs. Cal estudiar la possibilitat de desobstrucció.

Topografia:

Torca de Bernallan, LM-7
Col·laborem amb el SECJA d’Alcobendas en la exploració de la Torca de Bernallan, particularment en la zona propera a les galeries de la Torca del Cotero i la Cueva de los Moros. En revisar la zona explorada anteriorment, es troba una nova galeria. Aquesta en direcció Est durant uns 20 metres i surt a la finestra d’un pou. Mitjançant un passamà, s’accedeix a una finestra a l’altre costat del pou. A partir d’aquí comença un meandre desfondat, en la mateixa direcció, durant 50 metres més. El meandre duu a una galeria d’uns 4 metres d’amplada i 3 d’alçada amb algunes formacions. Aquesta galeria, en direcció Nord-oest avança uns 30 metres fins a un tap. En la direcció contraria, s’avança uns 30 metres fins arribar a una sala d’uns 10 metres de diàmetre. Les possibles continuacions, malgrat el fort corrent d’aire, quedaven tancades per caos de blocs.

CA-14
Situació: Bustablado, Arredondo (Cantàbria) X 444.618 Y 4.789.991 Z 798 m Data descobriment: 25-03-2005 Data última exploració: 25-03-2005 Recorregut cavitat: 12 metres Desnivell màxim cavitat: - 10 metres Descripció: Esquerda d’uns 40-50 cm d’ample en un lateral del rascler. Baixa 10 metres, i la esquerda es perd cada cop més estreta.

CA-15
Situació: Bustablado, Arredondo (Cantàbria) X 444.464 Y 4.789.561 Z 889 m Data descobriment: 25-03-2005 Data última exploració: 25-03-2005 Recorregut cavitat: 20 metres Desnivell màxim cavitat: - 12 metres Descripció: La boca s’obre en el pendent i està parcialment tapada per un arbre. Pou de 6 metres seguit de una rampa de blocs fins a la cota màxima de -12 metres. Topografia:

CA-17 Torca dels Escurçons
Situació: Bustablado, Arredondo (Cantàbria) X 444.845 Y 4.790.942 Z 634m Data descobriment: 25-03-2005 Data última exploració: 25-03-2005 Recorregut cavitat: 20 metres Desnivell màxim cavitat: - 20 metres Descripció: Pou únic de 20 m de fondària. La base es de 8x10m, a l’extrem Nord hi ha el desguàs de la cavitat. Al fons varem trobar dos escurçons. Topografia:

CA-18
Situació: Bustablado, Arredondo (Cantàbria) X 444.845 Y 4.790.942 Z 634m Data descobriment: 25-03-2005 Data última exploració: 25-03-2005 Recorregut cavitat: 50 metres Desnivell màxim cavitat: - 43 metres Descripció: Cavitat situada en un bosc. L’entrada són dues boques que als 10 metres s’ajunten per formar un pou únic. Als -30 m, el pou es bifurca, en un ramal cec de 5 metres de fondària i un altre que baixa 13 metres més fins a una estretor que caldrà desobstruir. S’aprecia corrent d’aire a la estretor final. Topografia:

CL-301
Situació: Bustablado, Arredondo (Cantàbria) X 444.632 Y 4.790.373 Z 837m Data descobriment: 26-03-2005 Data última exploració: 26-03-2005 Recorregut cavitat: 45 metres Desnivell màxim cavitat: - 28 metres Descripció: Cavitat localitzada en anteriors campanyes. Es una fractura a favor de les falles dominants de la zona (ONO-ESE). Comencem el descens per la zona més baixa, es tracta d’un pou cec de 25 metres de fondària. Remuntem 5 metres i pendolem per accedir a una rampa, aquesta queda tallada per un altre pou cec de 3 metres. Seguim endavant sense baixar-lo i trobem un darrer pou de 5 metres, al fons es la cota màxima de la cavitat (-28m) Topografia:

CL-302
Situació: Bustablado, Arredondo (Cantàbria) X 444.674 Y 4.790.504 Z 803m Data descobriment: 26-03-2005 Data última exploració: 26-03-2005 Recorregut cavitat: 15 metres Desnivell màxim cavitat: - 4 metres Descripció: Petita cavitat en el fons d’una dolina. Galeria en rampa que es bifurca.

CL-305
Situació: Bustablado, Arredondo (Cantàbria) X 444.579 Y 4.790.532 Z 836 m Data descobriment: 26-03-2005 Data última exploració: 26-03-2005 Recorregut cavitat: 12 metres Desnivell màxim cavitat: - 8 metres Descripció:

Topografia:

CL-307
Situació: Bustablado, Arredondo (Cantàbria) X 444.577 Y 4.790.542 Z 826m Data descobriment: 06-08-2004 Data última exploració: 06-08-2004 Recorregut cavitat: 35 metres Desnivell màxim cavitat: -12 metres Descripció: Forat en el pendent d’una gran dolina. En principi hi accedim per un forat en un cingle, aquest havia estat tapat per els pastors i en notarem frescor en passar pel seu costat. Un cop retirats els blocs accedim a dins des d’on s’aprecia que la llum del sol entra per una xemeneia. Més tard localitzem la boca superior en mig d’un petit rascler. Topografia:

GC-15
Situació: Bustablado, Arredondo (Cantàbria) X 446.494 Y 4.789.291 Z 998 m Data descobriment: 24-03-2005 Data última exploració: 24-03-2005 Recorregut cavitat: 15 metres Desnivell màxim cavitat: - 70 metres Descripció: Avenc penjat a dalt del rascler de Garma Cierca, per accedir-hi cal grimpar per una canal. Una rampa amb fort pendent du a un pou de 60 metres. Al fons una fractura impenetrable es la continuació de la cavitat. Topografia:

GC-16
Situació: Bustablado, Arredondo (Cantàbria) X 446.716 Y 4.789.578 Z 872 m Data descobriment: 24-03-2005 Data última exploració: 24-03-2005 Recorregut cavitat: 30 metres Desnivell màxim cavitat: - 18 metres Descripció: Pou en un rascler. Topografia: