LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM

TARIKH : ……………………………………
GURU BERTUGAS :

MASA : ………………………………

1.

…………………………………………………………………..……………

2.

……………………………………………………………………………….

3.

…………………………………………………………………………….…

KEHADIRAN GURU : ………../……………..
KEHADIRAN MURID :………../……………..
TAJUK

AKTIVITI/KEGIATAN

ULASAN GURU
PENASIHAT/PEMIMPIN

CADANGAN
ULASAN GPK KOKURIKULUM

DISEDIAKAN OLEH:
.......................................
SETIAUSAHA

DISEMAK OLEH:
.....................................
GURU PEMIMPIN/PENASIHAT

DISAHKAN OLEH:
............................................
GPK KOKURIKULUM