Está en la página 1de 1

ALUMNOS DE 2 DE BACHARELATO CURSO 2011/2012

CALENDARIO DE ORGANIZACIN DAS PAU


- 22 DE MAIO - 23 DE MAIO - 23 DE MAIO A partir das 20.00 horas publicacin das notas finais. Entrega notas 09.00 horas polos titores nas aulas de referencia. Atencin alumnado revisin das cualificacins de 09.00 a 11.00 horas. - 23-24 DE MAIO Prazo oficial de presentacin de reclamacins contra as cualificacins no Centro. - 23-25 DE MAIO - 29 DE MAIO Prazo de Prematrcula das PAU no Centro. Prazo de presentacin de reclamacins s cualificacins ante a Comisin de Supervisin da Consellera de educacin e Ord. Univ. -29 DE MAIO Reclamacin nos centros s listaxes provisionais de matriculados (ata as 14.00 horas) -4 DE XUO - 6,7,8 de XUO - 15 DE XUO Reunin informativa para a PAU (Saln de Actos s 12.00 horas). Realizacin dos exercicios da PAU (Fase Xeral e Especfica). A partir das 20.00 horas, publicacin das cualificacins provisionais en Internet. Envo aos interesados por correo electrnico ou sms das cualificacins provisionais da PAU. - 18-20 DE XUO Prazo de presentacin Solicitude de segunda correccin e reclamacin s cualificas da PAU (ata as 14.00 horas do da 20) - 18 XUO-3 XULLO Presentacin solicitude Ordinaria de Admisin ensinanzas universitarias oficiais de Grao con lmite de prazas.

Vern, 2 de maio de 2012.

A direccin do centro.