ALUMNOS DE 2º DE BACHARELATO CURSO 2011/2012

CALENDARIO DE ORGANIZACIÓN DAS PAU
- 22 DE MAIO - 23 DE MAIO - 23 DE MAIO A partir das 20.00 horas publicación das notas finais. Entrega notas 09.00 horas polos titores nas aulas de referencia. Atención ó alumnado – revisión das cualificacións de 09.00 a 11.00 horas. - 23-24 DE MAIO Prazo oficial de presentación de reclamacións contra as cualificacións no Centro. - 23-25 DE MAIO - 29 DE MAIO Prazo de Prematrícula das PAU no Centro. Prazo de presentación de reclamacións ás cualificacións ante a Comisión de Supervisión da Consellería de educación e Ord. Univ. -29 DE MAIO Reclamación nos centros ás listaxes provisionais de matriculados (ata as 14.00 horas) -4 DE XUÑO - 6,7,8 de XUÑO - 15 DE XUÑO Reunión informativa para a PAU (Salón de Actos ás 12.00 horas). Realización dos exercicios da PAU (Fase Xeral e Específica). A partir das 20.00 horas, publicación das cualificacións provisionais en Internet. Envío aos interesados por correo electrónico ou sms das cualificacións provisionais da PAU. - 18-20 DE XUÑO Prazo de presentación Solicitude de segunda corrección e reclamación ás cualificas da PAU (ata as 14.00 horas do día 20) - 18 XUÑO-3 XULLO Presentación solicitude Ordinaria de Admisión ensinanzas universitarias oficiais de Grao con límite de prazas.

Verín, 2 de maio de 2012.

A dirección do centro.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful