Está en la página 1de 4

ZUMAIAKO IV. FLYSCH TRAIL MENDI LASTERKETA.

ARAUDIA. 1.- DATA ETA LEKUA. Zumaiako III. Flysch mendi lasterketa, 2012ko uztailaren 22an, goizeko 10:00etan izango da. Irteera Eusebio Gurrutxa plazan izango da. 2.- IBILBIDEA. Helduen lasterketa, biotopo Flysch erreserba zeharkatzen da, 31,2 km.-ko ibilbidea duelarik. 1.500 m-ko. garaiera positiboa eta 223 m-ko gehiengo altuera ditu. (A). Lasterketako koefizientea: 47. Gazteen lasterketa, biotopo Flysch erreserba zeharkatzen da, 15,2 km-ko ibilbidea duelarik, 605 m-ko garaiera positiboa eta 210 m-ko gehiengo altuera ditu. (B) 3.- MAILAK. * Junior: 20 urtetik beherako atletek parte har dezakete. Mailak honako hauek dira: - Gizonezkoak: 18 urtetik 20ra. (barne) - Emakumezkoak: 18 urtetik 20ra. (barne) * Sub-23: 23 urtetik beherako atletek parte har dezakete. Mailak honako hauek dira: - Gizonezkoak: 21 urtetik 23ra. (barne) - Emakumezkoak: 21 urtetik 23ra. (barne) * Nagusi Maila: 18 urtetik gorako atletek parte har dezakete. Mailak honako hauek dira: - Helduak: Gizonezkoak: 18 urtetik 44 ra. Emakumezkoak: 18 urtetik 39 ra. - Beteranoak: Gizonezkoak: 45 urte eta gorakoak. Emakumezkoak: 40 urte eta gorakoak. Kontuan hartuko da, korrikalariak 2012ko abenduaren 31n izango duen adina. REGLAMENTO. 1.- FECHA Y LUGAR. La prueba de montaa denominada Zumaiako IV. Flysch mendi lasterketa, se celebrar el 22 de julio a las 10:00 h., con salida en la plaza Eusebio Gurrutxaga. 2.- RECORRIDO. La prueba absoluta transcurre por la reserva del biotopo del Flysch con un recorrido de 31,2 kms., con un desnivel positivo de 1.500 m. y una altura mxima de 223 m.. Coeficiente de la carrera: 47. La prueba juniors transcurre por la reserva del biotopo del Flysch con un recorrido de 15,2 kms., con un desnivel positivo de 605 m. y una altura mxima de 210 m. 3.- CATEGORIAS. * Junior: Podrn participar todos los atletas menores de 20 aos. Las categoras son las siguientes: - Masculino: 18-20 aos.(includo) - Femenino: 18-20 aos.(includo) * Categora sub-23: Podrn participar todos los atletas menores de 23 aos. Las categoras son las siguientes: - Masculino: 21-23 aos.(includo) - Femenino: 21-23 aos.(includo) * Categora Senior: Podrn participar todos los atletas mayores de 18 aos. Las categoras son las siguientes: - Absoluta-Masculino: 18-44 aos. Femenino: 18-39 aos. - Veteranos: Masculino: 45 aos en adelante. Femenino: 40 aos en adelante. Se tomar en cuenta la edad del atleta a fecha 31 de diciembre del 2012.

Lasterketa nagusian korritu nahi duten juniors eta sub- Los corredores Juniors y Sub-23 que quieran tomar 23 korrikalariek, bere mailari uko egin behar diote, parte en la carrera absoluta, tendr que renunciar a su antolakuntzari izena emateko orduan horrela adieraziz. categora y hacerlo saber a los organizadores en el momento de la inscripcin. 4.- IZEN-EMATEA. 4.- INSCRIPCIONES. * Federatuak: 20 . * Federados: 20 * Ez federatuak: 25 . * No federados: 25 . * Izena emateko epea: apirilaren 16tik uztailaren 17ra. * Plazo de inscripcin: 16 de abril al 17 de julio. * Internet bitartez: * Las inscripciones se realizarn a travs de Internet: www.zumaia.net; www.herrikrossa.com www.zumaia.net; www.herrikrossa.com Turismo bulegoa: 943143396. Oficina de turismo: 943143396. 5.- SEGURTASUNA. 5.- SEGURIDAD. Antolakuntzak Ardura Zibileko eta Istripuko aseguruak La organizacin cuenta con un seguro de Responsabilidad izango ditu. DYA ren laguntza izango dugu. Civil y Accidente. Habr servicio de asistencia por parte de la D.Y.A. Antolakuntzak parte-hartzaile guztiei mediku-azzterketa bat La organizacin recomienda a los participantes someterse a egitea gomendatzen die. Norberak bere gain hartu beharko un reconocimiento mdico previo a la prueba, aceptando todo du kirol jarduerak dakarren arriskua. participante el riesgo derivado de la actividad deportiva. 6.- SEALIZACIN. 6.- SEINALEZTAPENA. El recorrido y los kilmetros estarn debidamente Ibilbidea eta kilometroak behar bezala seinaleztatuta egongo sealizados con carteles indicadores bien visibles. dira, kartel adierazleekin. 7.- CONTROLES. 7.- KONTROLAK. La organizacin establecer puntos de control, siendo Probaren luze-zabalean antolakuntzak kontrol guneak jarriko obligatorio el paso por los mismos, donde se efectuarn los ditu eta bertatik igarotzea ezinbestekoa izango da, gune controles de paso reglamentario. hauetan egingo baitira arauzko igarotze-kontrolak.

ZUMAIAKO IV. FLYSCH MENDI LASTERKETA.


8.- NAHITAEZKO ERRETIRATZE PUNTUAK: Hiru azken denbora eta nahitaezko erretiratze puntuak ezarriko dira ibilbidean. Denbora hauek betetzen ez dutenak, lasterketatik kanpo geratuko dira. Erretiratu izana onartzen ez badu, antolakuntzak ez du inolako erantzukizunik bere gain hartuko. Antolakuntzako kotxeak eramango ditu erretiratuak helmugara. - Mendatan denbora epea: 11,2 km. - 1 ordu 40 - Sorazun denbora epea: 18,3 km. 2 ordu 45 - Elorriagan denbora epea: 23,2 km. 3 ordu 30 12:00etan gazteak eta 14:35ean nagusiak helmuga kontrola itxi eta lasrketak bukatutzat emango dira. 9.- HORNIDURA. - Lasterketa nagusian, helmugakoaz gain, 8 horniketa puntu atonduko dira (45, 81, 115, 15, 177, 197, 232, 275 km.). - Gazte lesterketetan, helmugakoaz gain, 3 horniketa puntu atonduko dira: (45, 62, 105 km.). Postu hauetan freskagarriak eta produktu energetikoak eskainiko zaizkie partehartzaileei. 10.- SAILKAPENA. FEDMEen araudiaren arabera egingo da kronometraia. Sailkapena argitaratu ondoren, 30 minutu egongo dira edozein erreklamazio egiteko. Denbora pasa eta gero, ofizialak egingo dira sailkapenak. 11.- SARIAK. Junior Gizonezko / Emakumezko maila. 1.- Garaikurra. 2.- Garaikurra. 3.- Garaikurra. Junior Gizonezko / Emakumezko Zumaiarra. 1.- Garaikurra. 2.- Garaikurra. 3.- Garaikurra. Sub23 Gizonezko / Emakumezko maila. 1.- Garaikurra. 2.- Garaikurra. 3.- Garaikurra. Sub-23 Gizonezko / Emakumezko Zumaiarra. 1.- Garaikurra. 2.- Garaikurra. 3.- Garaikurra. Gizonezko / Emakumezko nagusia. 1.- Txapela, 300 eta garaikurra. 2.- 200 eta garaikurra. 3.- 100 eta garaikurra. Gizonezko / Emakumezko nagusia-Zumaiarra. 1.- Garaikurra. 2.- Garaikurra. 3.- Garaikurra. Gizonezko / Emakumezko Beteranoa. 1.- Garaikurra. 2.- Garaikurra. 3.- Garaikurra. Gizonezko / Emakumezko Beteranoa - Zumaiarra. 1.- Garaikurra. 2.- Garaikurra. 3.- Garaikurra. 8.- PUNTOS DE RETIRADA OBLIGATORIA: Se establecen 3 tiempos de lmite de paso y puntos de retirada obligatorios en el recorrido. Rebasados estos tiempos, el corredor quedar automticamente retirado, debiendo abandonar la carrera. En caso de no aceptar la retirada, la organizacin declina toda responsabilidad. Un coche de la organizacin los trasladar hasta meta. - En Mendata tiempo lmite: 11,2 km. 11h. 40 - En Sorazu tiempo lmite: 18,3 km. 12 h. 45 - En Elorriaga tiempo lmite: 23,2 km. 13 h. 30 A las 12:15 y 14:40 horas se cierran los controles de llegada de los juniors/sub-23 y sbsolutos y se dn por finalizadas las carreras. 9.- AVITUALLAMIENTOS. - Carrera absoluta: Se dispondrn de 8 puntos de avituallamiento ms el de meta: (45, 81, 115, 15, 177, 19 7, 232, 275 km.). - Carrera junior, sub-23: Se dispondrn de 3 puntos de avituallamiento ms el de meta: (45, 62, 105 km.). En estos puntos se ofrecer a los participantes refrescos y productos energticos. 10.- CLASIFICACIN. El cronometraje de la carrera se llevar a cabo segn el reglamento de la FEDME y los participantes dispondrn de 30 minutos desde la publicacin de las clasificaciones para cualquier reclamacin, a partir de la cual se harn oficiales los resultados. 11.- PREMIOS. Junior masculino / femenino. 1.- Trofeo. 2.- Trofeo. 3.- Trofeo. Junior masculino / femenino Zumaia. 1.- Trofeo. 2.- Trofeo. 3.- Trofeo. Sub-23 masculino / femenino. 1.- Trofeo. 2.- Trofeo. 3.- Trofeo. Sub-23 masculino / femenino Zumaia. 1.- Trofeo. 2.- Trofeo. 3.- Trofeo. Absoluto masculino / femenino. 1.- Chapela, 300 y trofeo. 2.- 200 y trofeo. 3.- 100 y trofeo. Absoluto masculino / femenino Zumaia. 1.- Trofeo. 2.- Trofeo. 3.- Trofeo. Veterano masculino / femenino. 1.- Trofeo. 2.- Trofeo. 3.- Trofeo. Veterano masculino / femenino Zumaia. 1.- Trofeo. 2.- Trofeo. 3.- Trofeo.

ZUMAIAKO IV. FLYSCH MENDI LASTERKETA.


Sariak ez dira pilatuko. Postua eta mailaren arabera Los premios no son acumulativos. Los atletas solo izandako saria bakarrik jasoko dute korrikalariek. recibirn un premio dependiendo de su puesto en la carrera y categora. 12.- DORTSALEN BANAKETA. 12.- ENTREGA DE DORSALES. Dortsalak itsaskirodegiko ludotekan banatuko dira. Bezperan Los dorsales se repartirn en la ludoteka del pabelln 17:00etatik 20:00etara. Egun bertan: 7:30etik 09:30era. nutico. En la vspera de 17:00 20:00 h. El mismo da de 7:30 9:30 horas. 13.- DORTSALEN KONTROLA ETA MATERIALEN KONTROLA ETA IKUSKAPENA. 13.- CONTROL DE DORSAL Y SUPERVISIN Y 09:30ean: irteerako eremua zabalduko da. 09:45etako CONTROL DE MATERIAL. beharrezkoa da, irteerako eremuan korrikalari guztiak egotea. 09:30 horas: apertura del cajn de salida. Para las 09:45 Proba hasi baino lehen, antolatzaileek honako materiala horas es obligatorio que todos los corredores estn en el ikuskatuko du: Oinetakoak, dortsala, jantzia eta cajn de salida. antolakuntzak eskatutako materiala. Antes de comenzar la prueba, la organizacin supervisar el Antolakuntzak eskumena du, ordutegia betetzen ez duen material siguiente: Calzado, dorsal, vestimenta y material korrikalariari zigortzeko. exigido por la organizacin. La organizacin se reserva el derecho de sancionar a todo 14.- INGURUGIROA. aqul corredor que no cumpla el horario. Lasterketa, Zumaia-Deba biotopo babestu parajeetako zati handi batetik igarotzen da. Ingurunea ahal beste zaintzeko, 14.- MEDIO AMBIENTE. kontrol-guneetatik kanpo zaborrak ez botatzeko eskatuko La carrera se desarrolla en su mayor parte por los parajes del zaie partehartzaile guztiei. Helburu horretarako, hornitze biotopo protegido de Zumaia-Deba. Ser obligacin de todos guneetatik gertu zaborrrontziak ezarriko dira, 25 eta 50 preservar el entorno evitando arrojar desperdicios fuera de metrora. las reas de control. A tal efecto, se colocarn contenedores Oinarrizko arau hau betetzen ez duten korrikalariek, probatik de basura a 25 y 50 metros de los avituallamientos. kanpo utziko dira. Ser motivo de descalificacin el incumplimiento de esta norma elemental por parte de los corredores. 15.- ZAINDEGIA ETA DUTXAK. Itsaskiroldegian helmugatik 200 metrora - zaindegi eta 15.- CONSIGNA Y DUCHAS. dutxen zerbitzua egongo da. Habr servicio de consigna y duchas en el pabelln nutico, situado a 200 metros de meta. 16.- BILERA INFORMATZAILEA. Alondigan, lasterketa aurreko arratsaldeko 19:00etan, 16.- REUNION INFORMATIVA. antolatzaileek bilera informatzaile bat emango du, non La tarde anterior al inicio de la prueba a las 19:00 horas en la korrikalari guztiei lasterketako xehetasun guztiak emango Alndiga, la organizacin realizar una reunin informativa zaizkien. en la que se informar a los participantes de todos los permonres de la carrera. 17.- IBILBIDEAREN SEGURTASUNA. Antolakuntzak, aurretik Lasterketako Batzordearekin hala 17.- SEGURIDAD DEL RECORRIDO. adostuz gero, proba ordezko ibilbide batetik desbideratzeko, La organizacin se reserva el derecho a desviar la carrera por beharrezkotzat jotzen dituen aldaketak egiteko eta, un recorrido alternativo y hacer las modificaciones que eguraldiak hala eskatzen badu, lasterketa bertan behera considere oportunas en funcin de los diferentes uzteko eskubide osoa izango du. condicionantes, como la suspensin de la prueba si las condiciones meteorolgicas lo obligan por fuerza mayor, siempre previo acuerdo del Comit de Carrera. 18.- LAGUNTZA EZBEHARRETAN. Partehartzaileek betekizun izango dute istsripuren bat izan 18.- AUXILIO EN ACCIDENTES. duen edonor laguntzea eta kontrol-guneetan edozein Los participantes estn obligados a auxiliar a los ezbeharren berri ematea. accidentados que necesiten ayuda, as como a informar de cualquier percance en los controles de paso. 19.- ERANTZUKIZUNA. Antolakuntzak bere gain hartuko du ibilbidearen barruan 19.- RESPONSABILIDAD. gertatzen den edozein istripuen ardura, baina ez korrikalarien La organizacin se har responsable de aquel accidente que istripuaz zabarkeriak eraginda gertatzen bada. Parte- se registre dentro del circuito, pero declina toda hartzaileen objetu pertsonalei dagokienean ere ez du responsabilidad en caso de accidente por negligencia del ardurarik izango, helburu horrekin zindegi-zerbitzu bat corredor, as como de los objetos de cada participante, izango baita helmuga bertan. porque a estos efectos dispondr en meta de un servicio de Parte-hartzaileek izango dute euren buruari edota hirugarren consigna. pertsonei eragindako kalte ororen erantzukizuna. Los participantes sern responsables de todo perjuicio que puedan causarse a s mismos y a terceros. 20.- PARTAIDEN KOPURUA. Gehienezko kopurua: 500. 20.- NMERO DE PARTICIPANTES.

Nmero mximo de participantes: 500. 21.- ARAUDIAREN ONARPENA. Parte-hartzaile guztiek, parte hartzeagatik, araudi hau 21.- APROBACION DEL REGLAMENTO. onartzen dute. Bertan agertzen ez dena FEDMEn araudia Todos los participantes, por el hecho de tomar parte, aceptan kontuan izanda ikusiko da. el presente reglamento. Todo lo no previsto ser estudiado en el reglamento de la FEDME

ARGIBIDEAK / INFORMACION. TLF: 943143396 / 629503369. www.zumaia.net; www.herrikrossa.com