Está en la página 1de 1

Sentncia judicial definitiva a favor dEstat Catal

SENTNCIA

A Barcelona, setze de novembre del dos mil onze VISTES, en grau d'apelaci, davant la Secci Onzena d'aquesta Audincia Provincial, les presents interlocutries de Procediment ordinari, nmero 1269/2007 seguides pel Jutjat Primera Instncia 47 Barcelona (...) Que HE D'ESTIMAR I ESTIMO la demanda reconvencional interposada pel Procurador dels Tribunals Josep Maria Cortal Pedra (...), en nom i representaci de JORDI MIR RIBA (...) enfront del Sr. JOSEP PLANCHART MARTORI i per tant: Declaro que el Sr. Josep Planchart i Martori va dimitir dels crrecs que tenia al Comit Executiu del partit poltic Estat Catal en data 4 d'abril del 2001, per la qual cosa no tenia legitimitat per convocar Congressos, atorgar escriptures certificant acords d'Estat Catal ni per sollicitar la inscripci en el Registre de Partits Poltics amb posterioritat a aquesta data. Declaro que el Sr. Jordi Mir i Riba s el President i Legal Representant del partit poltic Estat Catal i per tant el Comit Executiu vlid que ha de constar al Registre de Partits Poltics s l'escollit en el VIII Congrs del 26 de mar del 2006 (inscripci del 26 de maig del 2006). s procedent anular totes les inscripcions que a partir del 4 d'abril del 2001 el Sr. Josep Planchart i Martori hagus instat en nom i representaci del partit poltic Estat Catal en el Registre de Partits Poltics. FALLEM (...) I ferma que sigui aquesta resoluci, es tornin les interlocutries originals al Jutjat de procedncia, amb el seu testimoni per al seu compliment. Aix per aquesta nostra sentncia, de la qual se n'unir certificaci al rotlle, ho pronunciem, manem i signem. I perqu aix consti i per a inscripci en el Registre de Partits Poltics, lliuro la present certificaci que signo a Barcelona, el vuit de mar del dos mil dotze.