Está en la página 1de 2

BASES DEL PREMI A LESFOR TUR DE ROQUETES

1) Poden participar tots els alumnes des de 1r de primria fins a 4t dESO. 2) Fase de selecci: a) A finals dels 1r trimestre de cada curs, sescolliran 6 alumnes per cadascun dels nivells educatius, s a dir 36 alumnes de primria i 24 de secundria. Aquests/es alumnes seran proposats pels/les tutors/es, atenent a la seva dedicaci i esfor. b) A finals del 2n trimestre de cada curs, sescolliran, del grup de 60 alumnes anteriors, 4 alumnes per nivell, s a dir un total de 40 alumnes (24 de primria i 16 de secundria). Aquests alumnes seran proposats pels/les tutors/es. c) A meitats de maig de cada curs, sescolliran, dels 40 alumnes anteriors, 2 alumnes per nivell, s a dir 20 alumnes (12 de primria i 8 de secundria). Aquests/es alumnes seran proposats pels/les coordinadors/es de nivell i de lESO, escoltats pels/les tutors/es 3) Fase finalista: a) A principis de juny de cada curs, sescolliran 10 alumnes finalistes per cicle (6 de primria i 2 de secundria). Aquets/es alumnes seran proposats pel jurat. b) A finals de curs el jurat escollir els/les 5 alumnes guanyadors/es. cadascun dels cicles de primria i secundria). (1 de

4) El jurat estar format pels coordinadors de cicle de primria, la coordinaci dESO i les coordinacions pedaggiques de primria i secundria. 5) Si algun/a alumne/a es fa mereixedor/a, desprs de la valoraci per part del jurat, de entrar dins del grup de seleccionats al llarg del curs, podr participar del procs selectiu. Aquests casos noms es podran contemplar durant la fase de selecci. 6) Excepcionalment, durant el curs de creaci del premi, el curs 2011 2012, el procs es realitzar noms en el 3r trimestre. En aquest cas els/les coordinadors/es, a proposta dels/les tutors/es proposaran, a meitats de maig 2 alumnes per nivell (12 de primria i 8 de secundria). A principis de juny el jurat proposar els/les 10 alumnes finalistes (1 per nivell). A finals de curs el jurat escollir els/les 5 alumnes guanyadors/es. (1 de cadascun dels cicles de primria i secundria). 7) Es far, a principis de juny, un acte on es proposaran els 10 alumnes finalistes i on es reconeixer la seva dedicaci i esfor, amb assistncia de lalumnat i el professorat del centre.

8) Es far, a finals de curs, un acte final amb assistncia de mares i pares, professorat, alumnat seleccionat i alumnat voluntari que vulgui assistir. En aquest acte es lliuraran els premis als/les guanyadors/es. 9) La dotaci del premi dels/les finalistes, que no siguin escollits com a guanyadors/es (5 alumnes), consistir en: a) Diploma de finalista. b) Val de 50 euros per utilitzar en entitat comercial col.laboradora. 10) La dotaci del premi dels 5 guanyadors/es consistir en: a) Per lalumnat de primria: i) Diploma de guanyador/a.

ii) Beca de 100 euros per a la quota de lInstitut escola. iii) Val de 50 euros en entitat comercial a considerar. b) Per lalumnat de secundria: i) Diploma de guanyador/a.

ii) Gratutat de la quota per lalumne/a de primer, segon i tercer dESO i val de 100 euros (en centre comercial a considerar) per a despeses personals. iii) Val de 130 euros, per lalumne/a de 4t dESO (en centre comercial a considerar) per a despeses personals. 11) Si en alguns dels nivells o cicles no hi ha alumnes finalistes o guanyadors/es, poden ser inclosos/es alumnes de diferent nivell o cicle.