COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA

1.- Calendario xeral Selectividade 2012 2.- Estrutura da proba 3.- Método de cualificación 4.- Subir nota 5.- Notas de corte

6.- Titulacións do sistema universitario de Galicia
7.- Parámetros de ponderación das materias da fase específica.

Xestión do acceso ao sistema universitario de Galicia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful