Está en la página 1de 4

MANIFEST DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DE CASTELLDEFELS EN DEFENSA DE LENSENYAMENT PBLIC 13 de mar Aquests darrers anys, i en especial den{ que la crisi

econmica la paguen els serveis pblics, lEducaci Pblica ha patit un seguit dagressions per part del Departament pel que fa als recursos econmics, als recursos humans i a les futures construccions, que han afectat directament a la qualitat del nostre servei educatiu i, en conseqncia, als nostres alumnes i fills/es. s per aix que tota la comunitat educativa de Castelldefels ens hem unit per fernos escoltar i volem dir: NO a lexternalitzaci dels serveis pblics i concretament a la de La Casa dels Infants. Sabem que sest{ elaborant un estudi per tal de valorar la seva externalitzaci, per lnic factor que sest{ tenint en compte s el rendiment econmic. . En cap cas sest{ tenint en compte a les persones. I aquesta mesura pot suposar lacomiadamant del personal inter, aix com una disminuci en la qualitat del projecte educatiu. La rendibilitat no es pot mesurar en aquests termes. Leducaci no s un negoci, s una inversi de futur. NO a la reducci dels pressupostos de funcionament dels centres que en els tres ltims anys shan redut entre un 25 i un 30%. Les llars dinfants, les escoles i els instituts no tenim suficients diners per fer front a les despeses del dia a dia. Les subvencions i pagaments de diferents projectes i activitats estan arribant amb retard, cosa que est obligant a les Ampes i a les empreses de menjador a fer-se crrec daquestes despeses. NO a la reducci de mestres i personal no docent. En els tres ltims anys les plantilles shan anat redunt progressivament. Les substitucions no es cobreixen a temps i shan de deixar de fer desdoblaments i reforos per cobrir entre els mestres del centre. A ms, tant a les administratives, com a les Tcniques en Educaci Infantil no se les substitueix en cas de baixa. I en el cas del personal educatiu de suport extern de La Casa dels Infants, es pretn reduir la seva jornada laboral de 5 a 4 hores diaries, fet que suposa una retallada dels seus sous, aix com de la qualitat en latenci i educaci dels infants. NO als grups bolet ni a la massificaci a les aules. A Castelldefels ja fa uns anys que necessitem una escola de primria i un institut nou per poder fer front a la demanda educativa. En comptes daix sest{ repartint als alumnes entre les diferents escoles i instituts creant grups bolet i omplint les classes per sobre de la r{tio establerta. Lany vinent els alumnes de 1r dESO del 4t Institut, mancats dedifici propi, ser|n reubicats a ledifici de lantic Guinovart; i es busca que per fer educaci fsica utilitzin espais daltres centres com ara el Can Roca i el Torre Barona, amb el conseqent perjudici per als alumnes daquests centres, habent-hi, com hi ha a la nostra ciutat, espais adequats disponibles en horari escolar.

Es per tot aix que demanem a lAjuntament de Castelldefels que

Simpliqui i acceleri la construcci del 4t Institut tot certificant que ser nou i de gesti pblica i solucioni totes les problemtiques dinstal.lacions sorgides als centres Can Roca i Torre Barona degut a les mancances estructurals de lescola que rebr temporalment els cursos dESO. Plantegi la construcci dun nou centre deducaci primria davant la necessitat que t Castelldefels i les dificultats que produeixen les terceres lnees a les escoles del municipi. Mantingui la gesti pblica de totes les escoles bressol i no accepti, en cap cas, lexternalitzaci de serveis. Aquest fet no far ms que perjudicar usuaris i treballadors de les escoles bressol. Es comprometi a seguir oferint un model dEscoles Bressol de qualitat, mantenint els horaris i sous del personal de contractaci interna i externa. Mantingui intactes les subvencions a les AMPES de les escoles pel seu bon funcinament i per poder mantenir els serveis i activitats que realitzen. I al Departament dEnsenyament que Cobreixi les substitucions des del mateix dia tot incorporant els dilluns com a dia de nomenaments i faci un s efectiu del sistema telemtic de nomenaments Mantingui les ratios a 25 alumnes per aula a primria i 30 a la secundria per poder assegurar una Educaci Pblica de Qualitat i realitzi la contractaci del personal necessari per atendre correctament a laugment dalumnat previst pel proper curs. Reequilibri les partides pressupostries als centres pblics per tal que puguin fer front als pagaments (aigua, gas, llum, telfon, neteja, paper,...) que ocasiona el seu normal funcionament. Es plantegi i enceti, el ms aviat possible, la construcci dun centre de primria a Castelldefels. No es retallin el sou i les condicions laborals de tots els treballadors i treballadores. En la consecuci daquests objectius i davant dels greuges als que podrem quedar exposats, serem perseverants, cercarem totes les aliances posibles, buscarem els canals de difusi necessaris i romandrem units com a comunitat educativa de la que tots i totes formem part.

Comunitat Educativa de Castelldefels

MANIFEST DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DE CASTELLDEFELS EN DEFENSA DE LENSENYAMENT PBLIC

Si esteu dacord amb el manifest i els punts que aqu es demanen a lAjuntament de Castelldefels i al Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya, us demanem que ens doneu el vostre suport amb la vostra signatura. Moltes grcies. NOM DNI SIGNATURA