Está en la página 1de 3

FDMA - TDMA CDMA

im ging nhau: FDMA, TDMA v CDMA u phng php a truy cp. a truy cp l nhiu users cng s dng chung mt knh truyn. im khc nhau: + FDMA: l phng php a truy cp phn chia theo tn s, chia bng thng ra thnh nhng bng thng con nh hn v c nhng khong bo v. Mi user s hon ton mt bng thng.

a im: khng cn ng b. Nhc im: bng tn c gii hn->tiu tn bng thng, nhiu xuyn m, ISI, nhiu tp m. + TDMA: l phng php phn chia theo thi gian. Mi user s dng chung mt sng mang, v trc thi gian c phn chia ra nhiu khong nh gi l slot.

a im: tit kim tn s. Nhc im: bo m tnh ng b cao. + CDMA: l phng php phn chia theo m, cc users cng chia s cng mt di tn. Cc thu bao c tch bit vi nhau bng m gi ngu nhin PN. M ngu nhin mang tnh cht gi ngu nhin nhng c th ti ti u thu.

a im: chng nhiu, bo mt tt, quy hoch mng n gin do dung chung tn s. Nhc im: yu cu cao v tnh ng b, x l tn hiu phc tap. + Cng ngh a truy cp TDMA + FDMA l cng ngh nn tng ca GSM.

+ Cng ngh a truy cp CDMA l cng ngh nn tng ca mng di ng CDMA.