Está en la página 1de 34

LOGO

BI THUYT TRNH TI

Click to edit Master subtitle style

MNG THNG TIN QUANG


GVHD: Nguyn Hng Minh

Nhm 9: Nguyn Vn Phng Nguyn Minh Bo L Phc Tng Trn Quang Tng Nguyn S Ho Trn Vn Thin Phm Nht Tuyn

Ni dung

Gii thiu mng thng tin quang.

I I II I

Kin trc mng quang.

Mng cp quang.

www.themegallery.com

Gii thiu mng thng tin quang.

www.themegallery.com

Mng thng tin quang


v

S dng nh sng truyn tn hiu trn ng truyn. - Dng cp quang dn nh sng. u im: - Bng thng rng. - Truyn c xa vi suy hao thp. Nhc im: - X l phc tp v cha c b nh quang

hc - Gi thnh cao
www.themegallery.com

H thng truyn dn thng tin quang

www.themegallery.com

I I

Kin trc mng quang.

www.themegallery.com

Kin trc mng dng cp quang


v

Optical Circuit Switching

Mng SONET/SDH Mng ATM Mng WDM n v d liu l cc gi tin. n v d liu l cc bust.

Optical Packet Switching

Optical Bust Switching

www.themegallery.com

Khi nim
v

Chuyn mch l mt qu trnh thc hin u ni v

chuyn thng tin cho ngi s dng thng qua h tng vin thng (nh tuyn thng tin v chuyn tip thng tin)
v

H thng chuyn mch quang l mt h thng

chuyn mch cho php cc tn hiu bn trong cc si cp quang hay cc mch quang tch hp c chuyn mch c la chn t mt mch ny ti mt mch khc.
v

Tu thuc vo k thut chuyn mch m cc thng

tin c trao i di dng thi gian thc (chuyn mch knh) hoc di dng ghp knh thng k (chuyn mch gi)..
www.themegallery.com

Chuyn mch knh quang

Knh: ng i t ngun n ch. D liu c truyn trn mt knh c nh. m bo bng thng khng i cho mi kt ni. Bng thng tng ca cc kt ni <= bng thng mi link.
www.themegallery.com

Mng SONET/SDH
SONET (Synchronous Optical Network). SDH (Synchronous Digital Hierarchy). v S dng cp quang trn cc kt ni. v Hot ng theo c ch chuyn mch knh. v Dng cng ngh TDM cho php cung cp cc knh truyn dn c bng thng c nh v tin cy cao. v S dng c ch dn knh ng b ti cc nt. v Chun SONET/SDH c pht trin kt hp vi mt s topo v phng php d phng ring. v Kh nng khi phc sau li nhanh < 60ms. v Tc truyn dn ln ti vi Gbps.
www.themegallery.com

SONET/SDH

www.themegallery.com

Mng ATM (Asynchronous Transfer Mode)


v v

Truyn cc n v d liu t bo C size l 53 bytes(trong 5 bytes l header v 48 bytes l payload) Khng ng b. Tc ca ATM l 155 Mbps,v 622 Mbps ,v c th s t ti tc 1Gbps C th dng h tng l mng SONET/SDH kt ni cc node ATM vi nhau trn giao din UNI Cc t bo ATM c ng vo trong cc frame SONET/SDH
www.themegallery.com

v v

Mng WDM
Wavelength routed network Mt bc sng l n v bng thng nh nht Chuyn mch bc sng
v

Wavelength continuity Rng buc s lin tc v bc sng dc theo mi kt ni.


v

Wavelength conversion Chuyn i bc sng gii phng rng buc ti mt s im


v

www.themegallery.com

M hnh mng WDM

www.themegallery.com

c im kin trc mng WDM


S dng li bc sng. Nhiu lightpath c th s dng cng bc sng. v Chuyn i bc sng. Ci thin hiu qu s dng cc bc sng trong mng. v Tnh trong sut. cc lightpath c th mang d liu vi cc tc bit, nh dng khc nhau. v Tnh chuyn mch knh. cc lightpath c th c thit lp/kt thc theo yu cu. v Kh nng d phng.
v

www.themegallery.com

Chuyn mch gi quang (OPS- Optical Packet Switching).

D liu c chia thnh cc gi. Cc gi c chuyn mch theo a ch ch. Dn knh cc gi trn cng mt link. Bng thng tng ca cc kt ni >= bng thng mi link.
www.themegallery.com

Mng quang chuyn mch gi quang


v

D liu c chia thnh cc gi nh Mi gi c nh tuyn c lp ti cc nt Khng thc t Tc x l gi ti cc nt phi rt Cn chuyn i OEO x l phn iu

nhanh khin ti cc nt hiu qu thp khi packet rt nh so vi burst.

www.themegallery.com

Chuyn mch burst (OBS - Optical Burst Switching).

Tch bit gia knh iu khin v knh d liu.

S dnh ring mt chiu: nhng ti nguyn c cp pht s dng s dnh ring mt chiu.

di ca burst thay i c tu theo yu cu.

Khng cn b m quang. Cc burst i xuyn qua cc nt trung gian m khng c


www.themegallery.com

Mng quang chuyn mch burst.


v

K thut cho php chuyn mch vi n v nh hn mt bc sng. K thut dung ha gia OPS v cc k thut chuyn mch knh quang. Mt tp cc gi c kt hp ti bin mng to thnh burst Mi burst c phn iu khin v phn d liu.

www.themegallery.com

Mng quang chuyn mch burst.


v

Phn iu khin c truyn trn 1 knh quang ring v c x l trong min in ti mi router OBS. Phn d liu c truyn trn mt knh quang khc lun trong min quang t u n cui. OBS s dng bng thng hiu qu hn cc cng ngh chuyn mch knh quang. OBS i hi chuyn mch tc cao hn.
www.themegallery.com

II I

Mng cp quang.

www.themegallery.com

Cp quang
v

Khi nim:

- Cp quangl mt loi cp vin thng lm bng thy tinh hoc nha, s dng nh sng truyn tn hiu.
v

Cu to:

- Cp quang c cu to gm dy dn trung tm l si thy tinh hoc plastic c tinh ch nhm cho php truyn i ti a cc tn hiu nh sng. - Si quang c trng mt lp lt nhm phn chiu tt cc tn hiu nh sng v hn ch s gy gp ca si cp quang.
www.themegallery.com

Cp quang
v

Cp quang gm cc phn sau:

www.themegallery.com

Cp quang
v

c im

- Pht: Mtit pht sng (LED) hoclaser truyn d liu xung nh sng vo cp quang. - Nhn: s dng cm ng quang chuyn xung nh sng ngc thnh data. - Cp quang ch truyn sng nh sng (khng truyn tn hiu in) nn nhanh, khng b nhiu v b nghe trm. - suy dn thp hn cc loi cp ng nn c th ti cc tn hiu i xa hng ngn km. - Ci t i hi phi c chuyn mn nht nh - Cp quang v cc thit b i km rt t tin so vi
www.themegallery.com

Phn loi cp quang.


v

Multi-mode (c) - Truyn nhiu tia sng. - Li ln ngun sng r. - Nhiu gia cc ch truyn. - Sinh li tn hiu sau mi 10km - Tc 32-140 Mbps. Single-mode (mi) - Truyn mt tia sng. - Li nh mt tia, ngun sng

t tin. - Loi b nhiu. - Sinh li tn hiu sau mi 40km - Tc vo trm Mbps


www.themegallery.com

Cc ch truyn

www.themegallery.com

Truyn nh sng trong cp quang

Multimode step-index

Multimode graded-index

Single mode www.themegallery.com

Cc loi connector

www.themegallery.com

S pht trin ca h thng cp truyn

www.themegallery.com

Cng ngh dn knh trn cp


v

TDM: Electronic Time Division Mux - a xen k cc bit ca cc lung tc thp vo

mt lung tc cao - Tc truyn dn 10Gbps - SONET/SDH


v

OTDM: Optical Time Division Mux - Cng nguyn tc vi TDM nhng thc hin xen k

bit trong min quang hc. - Tc truyn dn 250Gbps - ang trong th nghim.

www.themegallery.com

Cng ngh dn knh trn cp

WDM: Wavelength Division Time Mux - Truyn nhiu bc sng trn cng mt cable + Simple WDM: t bc sng vi mt tha. + Dense WDM (DWDM) nhiu bc sng vi mt

y - S dng rng ri trong mng trc, i cp di bin v dn a vo trong mng th

www.themegallery.com

Cc th h mng
Mng cp quang th h 1
v

Tn hiu s dng trn ng truyn l tn hiu quang hc - T l li thp - Dung lng ln. Chuyn mch v chc nng mng thng minh c x l trn min tn hiu - Tn hiu c chuyn sang in trc khi c

x l
v

Thng cng ngh dn knh TDM S dng tng ri trong cc mng vin thng VD: SONET/SDH
www.themegallery.com

Cc th h mng
Mng cp quang th h 2
v

nh tuyn chuyn mch v cc chc nng mng thng minh c thc hin trong min tn hiu quang Thng dng cng ngh dn knh WDM Tn hiu thng mt bc sng t u n cui - Cn c mt bc sng ri dc theo

ng truyn sng
v

iu kin lin tc v bc

www.themegallery.com c a vo s dng v thng c

LOGO

Click to edit Master subtitle style

Cm n thy v cc bn lng nghe !!