Unit 9

Tahun 2 Membaca dan memahami frasa

baju kurung .

baju melayu .

ceongsam .

samfu .

sari .

Kain pelikat la…la…la…la…(2X) Kain pelikat diguna aneka cara. Pakaian istimewa semua rakyat Malaysia Bersatu padu bersama jayakan satu Malaysia. Bajulah samfu la…la…la…la…(2X) Bajulah samfu dipakai di tahun baru. . Kainlah sari la…la…la…la…la…(2X) Kainlah sari berwarna aneka warna Kainlah sari la…la…la…la…la…(2X) Kainlah sari dipakaikaum India. Bajulah samfu la…la…la…la…(2X) Bajulah samfu diguna sepanjang masa. Kain pelikat la…la…la…la…(2X) Kain pelikat dipakai di sini sana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful