Está en la página 1de 9

TRNG I HC KINH T THNH PH H CH MINH MN H THNG THNG TIN QUN L KHOA TON THNG K

V TI:

TM HIU TNG CNG TY CP NC SI GN X NGHIP TRUYN DN NC SCH

Thnh vin nhm: 1. L HI NAM 2. L M NHN 3. BI CHU SANG 4. NGUYN TH NGC DUNG 5. NGUYN ANH DUY

TM HIU TNG CNG TY CP NC SI GN X NGHIP TRUYN DN NC SCH

I. Gii thiu nhm:( lm clip v nhm ) II. Khi qut v cng ty: Thnh ph H Ch Minh l mt trong nhng trung tm kinh t, khoa hc k thut, vn ha, du lch v l u mi giao lu quc t ca cc tnh pha nam ni ring v ca c nc ni chung, vi pht trin nh vy i hi thnh ph phi quy hoch v pht trin c s h tng l mt vn quan trng. c bit l h thng cung cp nc sch v cng cp bch, chnh v vy Cng ty Cp nc Thnh ph c thnh lp vo nm 1975. V tr cng ty: s 7 ng 3/2 Q.10, TP HCM

III. Mc ch v vn ha cng ty: 1/ Mc ch: Nng ch tiu t l h dn s dng nc sch. Ci thin dch v cp nc, v sinh nc nhm gp phn nng cao cht lng cuc sng dn c thnh ph v ci thin sc kho cng ng. Gim t l tht thot nc, chun b phn phi nc t nh my nc. Nng cao nng lc qun l, c s vt cht k thut, ng dng cng ngh thng tin trong qun l, iu hnh hot ng ca cng ty, c th cc gii php c nh gi l t ph, mang li nhiu tn hiu tt cho hot ng cp nc TPHCM. 2/ Vn ha cng ty:

Nhn vin l thng hiu ca cng ty v chnh thng hiu to nn vn ha chung cho cng ty. Ni n cch hnh x v lnh o ca cc nh qun tr cp cao nh ban G v b phn nhn s i vi nhn vin cp di cng nh gia nhn vin vi sp trn ca h- chnh l nn tng xy dng nn mt nn vn ha chung h tr cho s pht trin ca cng ty.

y mnh hp tc quc t. Trong thc t, ngoi vic to mt cch lm vic ring trong cng ty nh: gi gic, trang phc, tc phong lm vic, cng ty cn t chc nhiu hot ng vui chi gii tr, giao lu vi cc cng ty khc nhm hc hi ng thi to tnh on kt trong cng ty.

Lm tnh nguyn

T chc hi thao, banh giao hu IV. C cu v chc nng ca cng ty: 1/ C cu t chc:

Cng ty t chc theo m hnh c cu chc nng trc tuyn.

u im: - m bo ch mt th trng. - Ngi tha hnh ch nhn lnh t mt ngi lnh o cp trn trc tip. - Ch trch nhim r rng. - S dng c cc chuyn gia gii trong vic ra quyt nh. - Khng i hi nh qun tr c kin thc ton din. - D o to v tm nh qun tr. Khuyt im: - Nhiu tranh lun vn xy ra. - Hn ch s dng kin thc chuyn mn. - Vn c xu hng can thip ca cc n v chc nng. 2/ Chc nng ca t chc:
Qun l, pht trin h thng cp nc, cung ng cho nhu cu tiu dng v sn

xut; T vn xy dng cc cng trnh cp nc, cng trnh dn dng cng nghip (tr thit k, kho st, gim st cng trnh); Xy dng cng trnh cp nc; Ti lp mt ng i vi cc cng trnh chuyn ngnh cp nc v cc cng trnh khc. Thit k xy dng cng trnh cp. Thit k xy dng cng trnh h tng k thut th. Lp d n, qun l d n cc cng trnh cp v cc cng trnh h tng k thut th. Gim st thi cng xy dng cng trnh cp nc. Kho st a hnh xy dng cng trnh.

V. S chc nng cho: M t cng vic: sa b

Cng ty c phn cp nc

in bo v tr b Tip nhn thng tin, in bo ban k thut, lu tr thng tin.

Ban thi cng tu b

Ban k thut

Tip nhn thng tin, lu tr,x l thng tin v c cn b i tip nhn, in bo ban qun l d n chun b vt t. X l thng tin( bng my), lu tr, chun b vt liu,lp phiu xut.ti khon K xc nhn phiu xut, chuyn ch vt liu ti hin trng thi cng, tin hnh sa cha. Gim st, lp bin bn nghim thu, phn hi vi cng ty c phn cp nc bng vn bn.

Qun l d n

Ban thi cng tu b

Ban k thut

KHCH HNG

Cng ty c phn cp nc SN PHM & DCH V

Sa cha ng nc b b QUY TRNH NGHIP V

Cng ty c phn cp nc in bo v tr b Ban thi cng tu b tip nhn thng tin, in bo ban k thut, lu tr thng tin Ban k thut tip nhn thng tin, lu tr, x l thng tin v c cn b i tip nhn, in bo ban qun l d n chun b vt t. Ban qun l d n x l thng tin (bng my), lu tr, chun b vt liu, lp phiu xut.ti khon K xc nhn phiu xut, chuyn ch vt liu ti hin trng thi cng, tin hnh sa cha. Gim st, lp bin bn nghim thu, phn hi vi cng ty c phn cp nc bng vn bn

I TNG THAM GIA Cng ty c phn cp nc Ban thi cng tu b Ban k thut Ban qun l d n Dch v phn phi

THNG TIN Thng tin v nguyn vt liu cn thit Thng tin c th v v tr b cn tu b Thng tin v vic thanh ton Thng tin v thi cng tu b

CNG NGH

My tnh in thoi Cng c dng cho thi cng

S chc nng cho:

VI.

u khuyt im v phng php khc phc:

u im ca s chc nng cho: - Tin trnh lm vic r rng qua tng b phn. - Cc phng ban nhn nhim v t ngi lnh o trc tip (khng b chng cho). - C s p dng h thng thng tin vo quy trnh nghip v. Nhc im ca s chc nng cho: - Tc lu chuyn thng tin chm do lu chuyn phn ln bng giy t qua mi giai on.

- Nhiu giai on rm r, mt thi gian. - p dng h thng thng tin cha trit . - Quy trnh nghip v p dng phng php th cng l phn ln. Cch khc phc: - Tin hc ha cc h thng cng vic - Thit k website ring cho cng ty khch hng v nhn vin cp nht thng tin kp thi - Trao i thng tin bng email,faxgia cc phng ban, khch hng tit kim thi gian x l cng vic. - Gi nhn vin gii i b dng thm chuyn mn cc nc pht trin.

Thnh vin nhm: 1. L HI NAM 2. L M NHN 3. BI CHU SANG 4. NGUYN TH NGC DUNG 5. NGUYN ANH DUY