2611/2 Pendidikan Seni Visual

Kertas soalan diberi seminggu awal dari tarikh peperiksaan. 4. Abdul Rahim Ahmad Pn. Kertas lukisan akan disediakan. Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan. PENAGA SEBERANG PRAI UTARA PULAU PINANG PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 MASA : 2 JAM 1. 2. 5. Fariza Bt Zin Ketua Panitia PSV 2611/2 Pendidikan Seni Visual . Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak Disediakan oleh : : Disemak oleh : Diluluskan oleh En.2611/2 Pendidikan Seni Visual November 2009 2 jam SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERMATANG TOK LABU 13100. Pilih satu soalan sahaja. 3. Setiap hasil Karya hendaklah diwarnakan.Pelajar dikehendaki membawa warna dan peralatan yang secukupnya semasa peperiksaan Pendidikan Seni.

4. Setiap hasil karya hendaklah diwarnakan. 2.Arahan kepada pelajar: 1. 3. Kertas soalan diberikan seminggu awal dari tarikh peperiksaan. Murid dikehendaki membawa peralatan yang secukupnya semasa peperiksaan Pendidikan Seni Visual. 5. SUDUT KANAN SEBELAH MUKA HADAPAN KERTAS LUKISAN ANDA Nama : 5cm Tingkatan : No. Pelajar dinasihatkan membuat persediaan dan latihan di rumah. Kertas lukisan akan disediakan pada hari peperiksaan. Soalan : 8cm 2611/2 Pendidikan Seni Visual MUKA . Pilih satu (1) soalan sahaja daripada enam soalan yang diberikan.

Hasilkan catan permandangan tempat kediaman kamu pada dua puluh tahun akan datang.Pilih satu daripada soalan berikut: 1. Letakkan beberapa biji buah-buahan tersebut di luar bakul untuk mengimbang dan mempergayakan susunan. Gubahkan sebuah poster “Membaca Budaya Ilmu” sempena bulan membaca sekolah anda anjuran Persatuan Bahasa Melayu. 3. 5. 6. Hasilkan satu lukisan bertajuk “sesat di Taman Cendawan ganjil “. 2. 4. 2611/2 Pendidikan Seni Visual . Rekakan satu logo untuk Kelab Komputer sekolah anda. Lukis dan warnakan sebuah topeng yang menggambarkan imbangan simetri. Lukiskan susunan beberapa jenis buah-buahan tempatan beraneka warna dan saiz di dalam sebuah bakul yang cetek.

KERTAS SOALAN TAMAT 2611/2 Pendidikan Seni Visual .