2611/2 Pendidikan Seni Visual

Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak Disediakan oleh : : Disemak oleh : Diluluskan oleh En. Fariza Bt Zin Ketua Panitia PSV 2611/2 Pendidikan Seni Visual . 2. PENAGA SEBERANG PRAI UTARA PULAU PINANG PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 MASA : 2 JAM 1. Kertas soalan diberi seminggu awal dari tarikh peperiksaan. 4. Pilih satu soalan sahaja. Kertas lukisan akan disediakan.Pelajar dikehendaki membawa warna dan peralatan yang secukupnya semasa peperiksaan Pendidikan Seni. 5. Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan.2611/2 Pendidikan Seni Visual November 2009 2 jam SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERMATANG TOK LABU 13100. Setiap hasil Karya hendaklah diwarnakan. 3. Abdul Rahim Ahmad Pn.

Pilih satu (1) soalan sahaja daripada enam soalan yang diberikan.Arahan kepada pelajar: 1. Setiap hasil karya hendaklah diwarnakan. Kertas soalan diberikan seminggu awal dari tarikh peperiksaan. 4. Pelajar dinasihatkan membuat persediaan dan latihan di rumah. 3. Soalan : 8cm 2611/2 Pendidikan Seni Visual MUKA . 5. 2. SUDUT KANAN SEBELAH MUKA HADAPAN KERTAS LUKISAN ANDA Nama : 5cm Tingkatan : No. Kertas lukisan akan disediakan pada hari peperiksaan. Murid dikehendaki membawa peralatan yang secukupnya semasa peperiksaan Pendidikan Seni Visual.

3. Letakkan beberapa biji buah-buahan tersebut di luar bakul untuk mengimbang dan mempergayakan susunan. Lukiskan susunan beberapa jenis buah-buahan tempatan beraneka warna dan saiz di dalam sebuah bakul yang cetek. Gubahkan sebuah poster “Membaca Budaya Ilmu” sempena bulan membaca sekolah anda anjuran Persatuan Bahasa Melayu.Pilih satu daripada soalan berikut: 1. 4. Hasilkan satu lukisan bertajuk “sesat di Taman Cendawan ganjil “. 2. 5. Lukis dan warnakan sebuah topeng yang menggambarkan imbangan simetri. Hasilkan catan permandangan tempat kediaman kamu pada dua puluh tahun akan datang. 2611/2 Pendidikan Seni Visual . 6. Rekakan satu logo untuk Kelab Komputer sekolah anda.

KERTAS SOALAN TAMAT 2611/2 Pendidikan Seni Visual .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful