2611/2 Pendidikan Seni Visual

Setiap hasil Karya hendaklah diwarnakan. 5. Pilih satu soalan sahaja.Pelajar dikehendaki membawa warna dan peralatan yang secukupnya semasa peperiksaan Pendidikan Seni. Abdul Rahim Ahmad Pn. 4. Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak Disediakan oleh : : Disemak oleh : Diluluskan oleh En. 3. Fariza Bt Zin Ketua Panitia PSV 2611/2 Pendidikan Seni Visual . 2. Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan. Kertas soalan diberi seminggu awal dari tarikh peperiksaan. PENAGA SEBERANG PRAI UTARA PULAU PINANG PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 MASA : 2 JAM 1. Kertas lukisan akan disediakan.2611/2 Pendidikan Seni Visual November 2009 2 jam SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERMATANG TOK LABU 13100.

SUDUT KANAN SEBELAH MUKA HADAPAN KERTAS LUKISAN ANDA Nama : 5cm Tingkatan : No. 4. 2. Pilih satu (1) soalan sahaja daripada enam soalan yang diberikan. Kertas lukisan akan disediakan pada hari peperiksaan. Pelajar dinasihatkan membuat persediaan dan latihan di rumah. 3.Arahan kepada pelajar: 1. Setiap hasil karya hendaklah diwarnakan. 5. Kertas soalan diberikan seminggu awal dari tarikh peperiksaan. Murid dikehendaki membawa peralatan yang secukupnya semasa peperiksaan Pendidikan Seni Visual. Soalan : 8cm 2611/2 Pendidikan Seni Visual MUKA .

Letakkan beberapa biji buah-buahan tersebut di luar bakul untuk mengimbang dan mempergayakan susunan. Hasilkan catan permandangan tempat kediaman kamu pada dua puluh tahun akan datang.Pilih satu daripada soalan berikut: 1. Lukiskan susunan beberapa jenis buah-buahan tempatan beraneka warna dan saiz di dalam sebuah bakul yang cetek. Lukis dan warnakan sebuah topeng yang menggambarkan imbangan simetri. 4. 6. Rekakan satu logo untuk Kelab Komputer sekolah anda. Gubahkan sebuah poster “Membaca Budaya Ilmu” sempena bulan membaca sekolah anda anjuran Persatuan Bahasa Melayu. 2611/2 Pendidikan Seni Visual . 2. Hasilkan satu lukisan bertajuk “sesat di Taman Cendawan ganjil “. 5. 3.

KERTAS SOALAN TAMAT 2611/2 Pendidikan Seni Visual .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful