2611/2 Pendidikan Seni Visual

Fariza Bt Zin Ketua Panitia PSV 2611/2 Pendidikan Seni Visual . 5. Pilih satu soalan sahaja. 3. Abdul Rahim Ahmad Pn. Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak Disediakan oleh : : Disemak oleh : Diluluskan oleh En. 4. Kertas lukisan akan disediakan.2611/2 Pendidikan Seni Visual November 2009 2 jam SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERMATANG TOK LABU 13100. Setiap hasil Karya hendaklah diwarnakan. Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan. Kertas soalan diberi seminggu awal dari tarikh peperiksaan. PENAGA SEBERANG PRAI UTARA PULAU PINANG PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 MASA : 2 JAM 1.Pelajar dikehendaki membawa warna dan peralatan yang secukupnya semasa peperiksaan Pendidikan Seni. 2.

Arahan kepada pelajar: 1. Murid dikehendaki membawa peralatan yang secukupnya semasa peperiksaan Pendidikan Seni Visual. 2. Pilih satu (1) soalan sahaja daripada enam soalan yang diberikan. SUDUT KANAN SEBELAH MUKA HADAPAN KERTAS LUKISAN ANDA Nama : 5cm Tingkatan : No. 4. 5. Pelajar dinasihatkan membuat persediaan dan latihan di rumah. Kertas soalan diberikan seminggu awal dari tarikh peperiksaan. Setiap hasil karya hendaklah diwarnakan. Kertas lukisan akan disediakan pada hari peperiksaan. 3. Soalan : 8cm 2611/2 Pendidikan Seni Visual MUKA .

4.Pilih satu daripada soalan berikut: 1. 2. Lukis dan warnakan sebuah topeng yang menggambarkan imbangan simetri. Letakkan beberapa biji buah-buahan tersebut di luar bakul untuk mengimbang dan mempergayakan susunan. Rekakan satu logo untuk Kelab Komputer sekolah anda. 6. Hasilkan catan permandangan tempat kediaman kamu pada dua puluh tahun akan datang. 2611/2 Pendidikan Seni Visual . 3. Gubahkan sebuah poster “Membaca Budaya Ilmu” sempena bulan membaca sekolah anda anjuran Persatuan Bahasa Melayu. Hasilkan satu lukisan bertajuk “sesat di Taman Cendawan ganjil “. Lukiskan susunan beberapa jenis buah-buahan tempatan beraneka warna dan saiz di dalam sebuah bakul yang cetek. 5.

KERTAS SOALAN TAMAT 2611/2 Pendidikan Seni Visual .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful