Chad

Apoio á educación en Chad. Mellora da infraestrutura nas escolas de Dongom Bidio e Gourbiti.

Chad está situado na posición 163 de 169 en canto ao Índice de Desenvolvemento Humano do PNUD (2010). O 61,9% da poboación vive por embaixo do umbral da pobreza. Ten unha taxa de alfabetización de adultos do 32,7% para homes e do 21,9 para mulleres e conta con graves eivas tanto de escolarización como de pemanencia nas escolas na educación primaria, sobre todo no caso das nenas. En primaria a taxa de escolarización das nenas é do 70% mentres que a dos nenos é do 90%.

Chad localízase no África Subsahariana. Limita con Sudán ao este; Nixeria e Níxer ao oeste; Camerún e República Centroafricana ao sur e Libia ao norte.

CHAD

En resposta a esta grave situación educación egría tiva, nace no ano 2007 Fe e Alegría Chad, cación buscando promover unha educación inteoas gral de calidade, traballando coas comunidades marxinais do país para transformar as estruturas sociais inxustas e crear unha sociedade chadiana máis xusta e solidaria.

Guera

O traballo de Fe e Alegría no Chad
Fe y Alegría comezou traballando en 3 escolas piloto de primaria xestionadas polos comités escolares (pais, nais e directores) xunto coa Delegación de Educación da Rexión de Guera.
As primeiras accións desenvolvidas no Chad tiveron que ver co problema da auga, a seca, a escaseza de alimentos, desenvolvendo proxectos de construción de pozos e bancos de cereais. O seguinte paso estivo relacionado coa mellora das infraestruturas educativas e formación de docentes e mestres, así como a sensibilización de pais e nais dentro da metodoloxía participativa de Fe e Alegría. Na actualidade Fe e Alegría Chad conta con 19 escolas, entre as que se encontran Dongom Bidio e Gourbiti.

As escolas de Dongom Bidio e Gourbiti

Oficialmente a educación pública é gratuíta e a educación básica é obrigatoria. Sen embargo, as familias seguen cargando co custo da educación xa que o goberno non inviste máis dun 10% do seu orzamento en educación. O 15% das escolas son comunitarias, é dicir, foron establecidas polas comunidades para respostar á necesidade non cuberta polo goberno. O proxecto consiste na mellora das infraestruturas nas escolas comunitarias de Dongom Bidio e Gourbiti. A ampliación das infraestruturas consistirá en: 1 A construción dun valado nas escolas para delimitar e protexer o terreo. 2 A construción e equipamento dun novo edificio con 3 aulas e unha cociña para ambas as dúas escolas. 3 Un dos principios fundamentais de Fe e Alegría Chad é a participación e implicación da poboación no proxecto. Neste senso, levaranse a cabo actividades de sensibilización e capacitación da comunidade local para garantir a súa participación no proceso de mellora das infraestruturas.

Este proxecto beneficiará a un total de 409 alumnos e alumnas, 9 mestres e mestras e 256 pais e nais.

A comunidade comprométese a participar no desenvolvemento do proxecto:

• Achegando previamente unha cota equivalente a un mes de soldo dos albaneis contratados para a obra. • Durante todo o tempo que dure a construción incorporaranse ao menos dez persoas diarias en calidade de traballadores non cualificados. • Achegando a materia prima local necesaria para a construción: auga, area e grava. A participación da poboación beneficiaría no proxecto valorarase e gratificarase con dotación de comida en función dos días traballados.

Como podes colaborar?
Realizando un ingreso nas seguintes contas: Titular da conta: Fundación Entreculturas Concepto: Proxecto Chad Novacaixagalicia: 2091 0000 32 3040167812 Novacaixagalicia: 2080 0151 11 0040025569 Ou ben achegándote a calquera das delegacións de Entreculturas en Galicia: A Coruña: Rúa Fonseca 8, 15004 A Coruña. Tel: 981 216 858. acoruna@entreculturas.org Santiago de Compostela: Rúa Virxe da Cerca 31, 15703 Santiago de Compostela. Tel: 981 581 409. santiago@entreculturas.org Vigo: Rúa Velázquez Moreno 9-2º, 36201 Vigo. Tel: 986 224 990. vigo@entreculturas.org
As cantidades doadas deducen un 25% da cota íntegra do IRPF (número NIF imprescindible). Si, desexo colaborar: Nome e Apelidos Enderezo Provincia Data de nacemento C.P. Teléfono fixo E-mail NIF Poboación Teléfono móbil

A miña colaboración será de: 15 euros 30 euros 60 euros 100 euros Cunha periodicidade: Mensual Trimestral A miña colaboración será de: O importe do donativo é Xeito de pago: Domiciliación bancaria: Código conta cliente (ccc) Transferencia bancaria a nome de Entreculturas: Novacaixagalicia: 2091 0000 32 3040167812 Novacaixagalicia: 2080 0151 11 0040025569 Adxunto cheque bancario a nome de Entreculturas. Sinatura
Grazas por loitar connosco por un mundo máis xusto e solidario. Estes datos son confidenciais e quedarán protexidos segundo o disposto na lexislación vixente. As achegas doadas deducen un 25% da cota íntegra IRPF (número NIF imprescindible). Contas anuais auditadas por BDO Audiberia.

Outra Semestral

Anual

euros (por favor indicar a cantidade)

Ê

Pegar aquí e depositar nun buzón. Non precisa selo

Que é Entreculturas?
Entreculturas é unha ONG, promovida pola Compañía de Xesús, que está presente nas zonas máis empobrecidas de América Latina, África e Asia, e desenvolve programas que facilitan o acceso a unha educación de calidade a máis dun millón de persoas. Co teu apoio defendemos o Dereito á Educación como medio de cambio social, xustiza e diálogo entre culturas

Edición financiada por:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful