Está en la página 1de 12

tI)

o;o;j

0 0

ro J:; N
('j

1-0 rl)

·C
..0

.........

0..

l=l
rl)

.!S
~
0 .....

"'d 0
CI '-<

CI)

~ ~ ~
-0

.g
(\!

'"d
r:Q

._
l:::

~ ~

ro

CO

"" E

t: 0

f~

G):3)

I
PEDRO L6pEZ, EL1JM ._.,.--,_._--_ .. -.---------------=:::.....:..:.::....=.=-:..::== -

LA CONQUlSL\

\,Al.ENCIANA

EN TIEMPOS DE JAIME I

r-J~"'__'~'--)
\_

\
('

• M<e:rel1a

'"' .......

.,

~
• Are.,

,/'

I ~~.

Il~ teru

'\

'\--- /~---..,_- .',


\ \

I
\
\,

"Anvil.

1239 1244 • nebol1"t

Ville""

,,\ ..

' .,J.l1

lJOR Rl. LV. 1 ( f L33) toda la zona situada at norte se iria rindiendo paulatinametue ell Ius .inos posteriores. Una vez conquistada Tras fa caida de fa ciudu.l ill: \ ',1.i.LVCIA (1238), Zayyan entregard a Jaime I todas las tierras hasta fa linea de II,) Xli'jllt.!.r, excepto Cullera y su termino. - La conquista al sur del 1"/(1 \'/lej{[t:l)erd mas compleja y se realizard entre 1239 (BAIREN Y XATIVA, fl4JJ \ / .!I) (BfAR),

43

.J

.-

....: ..

'-.,...

~ 4.

..... '- ...

",

"1_~ :..

;4.

f"

.'

.lAIORA

~ci
.~.i.

..•-'

•..,;'

"[
I

~'-.~.'"""\

_.,
:.'

:;

AU-IANSi

,
-,
CABDET •

.".""
DE L.A !-1"\iLk,,

\~FONT

_...> \
.>
'.

.BEtI81";At~A .'

, ... ··.ALCOI

."'.
CANYAqA

':,,,.

. .BIAH
'.. ,. .G."'.~·IALLA

.VECLA
••••••••••••

Vll;:;~~NA
~:-.

•• ~ '; < .: ~

'rlu'
I. ._

SAX.

.XIXOIl~r

JUMILLA

'j,. h' ~';• ~


.p'!..,_
~

.J~jBUSOr

....

A~U-':

JOIOSA

"i

ELuA

AGOS r

, £-.c~ 'v

"c \ 90)

"1

Al.Ae Atl T

o! 'fiX

1../'"

PAC TO DE AU.-1IZRA

1244

MlJr~ll<1

" ,
J
I I

Valencia
v...

_.

"

\ ..... 'L'Ir.. .....

_ .......... _

Xativa •

-~ -,

)
N

~-I

,,
f
\

, ,
I

, ,

-_
\

,I
I

,
I

,
\

,, ,
\

,,

,,

0 10
I-

50 Km.

L-

....J

Mapa 11.-EI

regne de Valencia segons el pacte dr' (~nlllpilio (1281-1304).

100

4
r-------------------- ------------, .. ..

, ,,

I

Valencla

""'~

r • l \. ...

'\,'

Xativa "

, : Favanella

0 10
.. 1

~I

......

50 Km. .

L-

-'--

___'

Mapa 12.-EI regne de Valencia segons la senlf.olwi::] ciq Torrellas (1304).

106

... --~~=---------5

XATIVA

ALMANSA

,
,./~"". \
(

/'

Po \

-" ..•

'Ileal

I ;"
I
\

"' 'I.,

\ ...

eJUMJllA

'" .-''"'"~_'''''

l
\.

...... ""'\._.,

.....

'\

r.tlMlD/It~AR

DEL SEGURA

PILAR 1"'1= LA fi'lRADADA

SENTENCIA

ARBITRI\L

OF

rORREL LAS

Los
tre (

);5C) 5

limi;

"/

.:

, ,

,, ,

, ,, , ,

Xativa •

-- ,
,

; Favanella

(1
I"

TO
""I •

SO Km.

.__-----------------""~--"".""---"-""."--------____..
Mapa 13.-EI
regne de Valencia segons la senterwi.:l dElx (1305-1356).

114

o
Cllt\ltln de '\

GtucJ Mu

'.
~
(.J

«
aCampO do Montiel

,
r
I

......

.-,/

i II ,
1(

.,

"

o
(.;h·or.h\ltn

Alpo'" " .

--'. ~

o '\ c

..... .

-.
.,..-

J(

. { .,,'t'
)

'" ,.~
.

......

;r

MOfltc;o!l(,gre

dc-I C~sti11o

AlrMnsa·'

o ~.""''''. ,

..."1-

.".

. )

1\

"

...»: "!.........."',. ...... "


0

i"•

.
;

/~ .............. .," ..

\."' •• ,,/

"

i....,I"

I._,·

/'

,_,/'

...... - ..f

\.."..1

Yedb

~.~.

Elehe ..

.-----------------

..

-.-.-.--------------~

,
I

, , ,

"

'.,

\
Cabdet

. /.f

10

50 Km.

b-.f,

'--_-------------_._--_.-

----~.-------------'

Mapa 14.-EI regne de Valencia dsspres de I~ (JlrerrR. de Castella (1356-finals segle xv). .'

128.

r~-" ... ~

,, ,

, ,

.'

Valencia

Cabdet

(1.10
!., ~ ~ on'

50 Km.

L._

__'

.Mapa 1S.-EI regne de Valencia a partir del 1500.

140

)'C
.~

,s

~ ~ ~

,., ..
g

.4¥

=
ll"O

'iii' c

.~
.!2

::s

::f

"i1~
'C~

bJ)

.,

--"J

~!i ;9~

(>l
<.

'5 "'..::
::'j...:l
',",

~ ._g

; -!}.()
-0::

"

(:it!
,_)

" .. 0:: '"


~d

'1::

~ ~

=
w
I

0
t"l "<t
0\ >-i

r!i'if

.,.
o

•I
~
U.

~Il -01'S:: f!

~~

.-

!l§
Ul

.: g
..

.!:! ...
""bL ", 0:: ....

'"""

M V

>-i

'E~
k·~.,; '.

s~

.. E

)
\."

:e~ ~17
1

'I: .::

..

J3 :(~

'e
-

= t~

to::I

~ 1.

mill]

.. .;;
g
il

~ ~
w

't::l c;:

~ A "" s
] CO ..iii

.
S

<3
d)

l-. l-. W

.:s
't::l

:s
E! ~
d) d)

-=
00

0..

= .;: .... '"


0

....
CI) CI)

a:s

l-.

....

= s ~ = =

0"';

J::t"l
CI)~
I

(a..u.dete- cmtell ~ -)
ccm

t: l(A

I-f-i~.u.m~

-J
(

e a: