Está en la página 1de 15

11.

Unsur-unsur Tradisi dalam Perlembagaan Sebagai Kontrak Sosial

Disediakan oleh; Siti Aisyah binti Meor Kamarulzaman PISMP S3 Pend. Islam Pend. Rendah 4/4/12
Click to edit Master subtitle style

4/4/12

IMBAS KEMBALI

4/4/12

Unsur-unsur Tradisi dalam Perlembagaan Sebagai Kontrak Sosial

4/4/12

Kedudukan Istimewa Orang Melayu & Bumiputera Sabah dan Sarawak

Mereka diberi; *Hak yang sama *Kedudukan yang sama *Menikmati semua peluang lain seperti yang terdapat dalam Seperti Perlembagaan Persekutuan. penduduk

peribumi *Jawatan dlm perkhidmatan awam, biasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain. *Perkara 86 & 90 Tanah rizab orang Melayu. 4/4/12

Siapa Melayu & Siapa Bumiputera Sabah Sarawak (Perkara 160) ???

4/4/12

MELAY U

4/4/12

4/4/12

4/4/12

SEBAB BM

4/4/12

Agama Islam

4/4/12

AGAMA ISLAM

4/4/12

4/4/12

tit In s

iB us

aja er

Kuasa Mutlak

4/4/12

SEKIA N,
4/4/12

SYUKRA N