P. 1
Panduan & Pen Gurus An PBS Menengah Rendah 2012

Panduan & Pen Gurus An PBS Menengah Rendah 2012

|Views: 4.060|Likes:
Publicado porAbu Zachary

More info:

Published by: Abu Zachary on Mar 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

Sections

 • KANDUNGAN
 • PRAKATA
 • 1. PENGENALAN
 • 2. PENGENALAN KOMPONEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
 • 3. PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
 • 4. PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS)
 • 5. PENTAKSIRAN PUSAT(PP)
 • 6. PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)
 • 7. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi)
 • 8. MANUAL PENJAMINAN KUALITI
 • 9. PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
 • 10. SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS)
 • 11. GLOSARI
 • LAMPIRAN
 • Dr. NA’IMAH BINTI ISHAK
 • 1 PENGENALAN
 • 1.1 Tujuan
 • 1.3 Pelaksanaan PBS di Peringkat Menengah Rendah
 • 1.4 Peraturan -Peraturan Am PBS di peringkatMenengah Rendah
 • 1.4.1 Syarat Pelaksanaan
 • 1.4.4 Jadual Pelaksanaan
 • 1.4.6 Pengurusan Evidens
 • 1.4.8 Penjaminan Kualiti
 • 2 KOMPONEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
 • AKADEMIK BUKAN AKADEMIK
 • 2.1 Pentaksiran Sekolah (PS)
 • 2.2 Pentaksiran Pusat (PP)
 • 2.3 Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK)
 • 2.4 Pentaksiran Psikometrik (PPsi)
 • 3 PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
 • 3.1 Jadual Pengoperasian PBS
 • Jadual 3.1 : Jadual Pengoperasian PBS
 • BIL PERKARA TEMPOH TINDAKAN
 • 3.2 Jawatankuasa PBSNegeri
 • 3.3 Jawatankuasa PBS Daerah
 • 3.4 Jawatankuasa PBS Sekolah
 • 4 PENTAKSIRAN SEKOLAH
 • 4.1 Pentaksiran Rujukan Standard
 • FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
 • STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI
 • Pernyataan Standard Deskriptor Evidens
 • Apa yang patut dipelajari Apa yang dilaporkan tentang pecapaian murid
 • 4.2 Standard Prestasi
 • 4.3 Kerangka Standard Prestasi
 • Jadual 4.3 : Kerangka Dokumen Standard Prestasi
 • Rajah 4.2 : Penggunaan Standard Prestasi dalam Pentaksiran Sekolah
 • 4.4 Sistem Pelaporan
 • 4.5 Peranan Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah
 • 5 PENTAKSIRAN PUSAT
 • 5.1 Objektif Pentaksiran Pusat
 • 5.2 Rubrik
 • 5.3 Instrumen Pentaksiran Pusat
 • MULA
 • 5.5 Peranan Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksaan Pentaksiran Pusat
 • 5.6 Istilah Institusi Pentaksiran Pusat
 • 6 PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM
 • 6.1 Komponen PAJSK
 • Jadual 6.2 Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum
 • Aspek (110 Markah)
 • Elemen Elemen Elemen
 • Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor
 • Jadual 6.3 : Jadual Elemen Berdasarkan Aspek Ekstra Kurikulum
 • Aspek Elemen Skor
 • 6.2 BORANG-BORANG DALAM PAJSK
 • 7 PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
 • 7.1 Komponen Pentaksiran Psikometrik
 • 8 MANUAL PENJAMINAN KUALITI
 • 8.1 Pementoran
 • 8.2 Penyelarasan
 • 8.3 Pemantauan
 • 8.4 Pengesanan
 • Aspek Pelaksanaan Tempoh Tindakan
 • Pementoran
 • Penyelarasan
 • Pemantauan
 • Pengesanan
 • 9 PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
 • 9.2 Pengurusan Evidens Pentaksiran Pusat
 • 9.3 Pengurusan Evidens Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum
 • 9.4 Pengurusan Evidens Pentaksiran Psikometrik
 • 10 SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

PANDUAN PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PERINGKAT MENENGAH RENDAH

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

KANDUNGAN HALAMAN PRAKATA

1.

PENGENALAN 1.1 1.2 1.3 1.4 Tujuan Dasar Pelaksanaan Pelaksanaan Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan Bagi Peringkat Menengah Rendah (PMR) Peraturan-Peraturan Am Pelaksanaan Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Peringkat Menengah Rendah

2.

PENGENALAN SEKOLAH 2.1 2.2 2.3 2.4

KOMPONEN

PENTAKSIRAN

BERASASKAN

Pentaksiran Sekolah (PS) Pentaksiran Pusat (PP) Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) Pentaksiran Psikometrik (PPsi)

3.

PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 3.1 3.2 3.3 3.4 Jadual Pengoperasian PBS Jawatankuasa PBS Negeri Jawatankuasa PBS Daerah Jawatankuasa PBS Sekolah

4.

PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Pentaksiran Rujukan Standard Standard Prestasi Kerangka Standard Prestasi Sistem Pelaporan Peranan Pihak Yang Terlibat dalam Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah

5.

PENTAKSIRAN PUSAT (PP) 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Objektif Pentaksiran Pusat Rubrik Instrumen Pentaksiran Pusat Pelaksanaan Pentaksiran Pusat Peranan Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Pusat Istilah Institusi Pentaksiran Pusat 2

6.

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) 6.1 Komponen PAJSK

7.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi) 7.1 Komponen Pentaksiran Psikometrik

8.

MANUAL PENJAMINAN KUALITI 8.1 8.2 8.3 8.4 Pementoran Penyelarasan Pemantauan Pengesanan

9.

PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 9.1 9.2 9.3 9.4 Pengurusan Evidens Pentaksiran Sekolah Pengurusan Evidens Pentaksiran Pusat Pengurusan Evidens Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum Pengurusan Evidens Pentaksiran Psikometrik

10.

SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) GLOSARI

11.

3

14.003.07.LAMPIRAN LAMPIRAN A PINDAAN SURAT PEKELILING LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL.003.LP. 2012 – KP.07. Borang Pelaporan Sukan dan Kokurikulum (BPSK) Borang Pelaporan Ekstra kurikulum (BPE) Instrumen Pemantauan PBS Instrumen Pengesanan PBS LAMPIRAN B - LAMPIRAN C - LAMPIRAN D LAMPIRAN E LAMPIRAN F LAMPIRAN G - 4 .14.07.0_ (_) BERTARIKH ___DISEMBER 2011.14 (2) BERTARIKH 14 FEBRUARI 2011 SURAT SIARAN LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL. 2 TAHUN 2011 : PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENTAKSIRAN KEBANGSAAN BAGI PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) MULAI TAHUN 2012 KP.05 (1) BERTARIKH 29 JULAI 2011 SURAT SIARAN SIARAN LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL.003.LP. __ TAHUN 2011 : PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) TINGKATAN 1. 3 TAHUN 2011: PEMAKLUMAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH RENDAH KP.LP.

Sukan dan Ko kurikulum (PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi).PRAKATA Saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dapat dilaksanakan bagi Tingkatan 1 pada Sesi Persekolahan Tahun 2012 setelah kita menyaksikan pelaksanaannya bagi Tahun 1 di sekolah rendah pada tahun 2011. Dr. Pentaksiran Pusat (PP). Seksyen 69 dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997. Komponen PBS terdiri daripada Pentaksiran Sekolah (PS). Terima kasih. Panduan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di peringkat Menengah Rendah diterbitkan dengan tujuan memberi panduan dan rujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian PBS. Semua maklumat dalam panduan ini hendaklah dipatuhi untuk memastikan integriti penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan terpelihara. NA’IMAH BINTI ISHAK Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia 5 . Seksyen 68. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Panduan ini merujuk kepada semua peruntukan yang terkandung dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 67.

Pentaksiran Psikometrik serta dokumen Penjaminan Kualiti yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. Panduan ini hendaklah dibaca bersama dokumen khusus berkaitan Pentaksiran Sekolah dan Standard Prestasi (DSP). Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan pihak pengurusan sekolah dalam menjayakan pelaksanaan PBS di sekolah khususnya di peringkat menengah rendah.1 PENGENALAN Panduan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di peringkat Menengah Rendah ini mengandungi peraturan dan manual pelaksanaan PBS. Sukan dan Kokurikulum. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. 6 . 1. Pentaksiran Pusat.1 Tujuan Panduan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bertujuan Panduan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) ini bertujuan memberi garis panduan pelaksanaan PBS kepada Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). yang lebih memperincikan tatacara pengoperasian PBS di sekolah.

05 (1) bertarikh 29 Julai 2011.Peperiksaan dan Seksyen 69 – Larangan Tentang Pengendalian Peperiksaan dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997. ii.KP. Lembaga Peperiksaan.Penilaian Murid. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengeluarkan: i. untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan. Perkara 3 iaitu: 1.1 Perkara 3 (a): untuk memberi nasihat.07. 7 .2 Dasar Pelaksanaan Pelaksanaan PBS bagi peringkat menengah rendah mulai Tahun 2012 adalah berdasarkan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550): Seksyen 67 . 1.LP.07. Selaras dengan arahan itu.1.14. dan 1. 2 Tahun 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan Bagi Penilaian Menengah Rendah (PMR) Mulai Tahun 2012 . Bahagian II.003. 3 Tahun 2011: Pemakluman Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Rendah dan Menengah Rendah KP.14 (2) bertarikh 14 Februari 2011 Surat Siaran Lembaga Peperik saan Bil. Seksyen 68 . memantau dan membuat analisis tentang penilaian berasaskan sekolah.2.3 Perkara 3 (c): untuk mengadakan peperiksaan. Pindaan Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil. garis panduan dan arahan tentang peperiksaan. Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 17 Disember 2010 telah bersetuju supaya penambahbaikan sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dilaksanakan dengan memberikan penekanan kepada pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning). garis panduan dan arahan tentang peperiksaan.003.2 Perkara 3 (b): untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturanperaturan.LP.2.2.

3. Pendidikan Islam Rumahtangga 11.2 menunjukkan komponen PBS yang perlu dilaksanakan di peringkat menengah rendah mulai tahun 2012. 6.1 . Pendidikan Moral 20.3 Pelaksanaan PBS di Peringkat Menengah Rendah PBS merangkumi Pentaksiran Sekolah. Bahasa Arab Kewarganegaraan 4. Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Bersepadu – Perdagangan dan Keusahawanan 2 3 4 Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Kemahiran Hidup 14. Pendidikan jasmani dan 5. Kemahiran Hidup 9. 7. Bahasa Melayu 15. 8. 4. Bahasa Inggeris 16. 14. 10. Pentaksiran Pusat. Kemahiran Hidup 7. Bahasa Kadazandusun Bersepadu – Teknikal 8. 2. Pendidikan Seni Visual Bersepadu – Perdagangan dan Keusahawanan 8 . Sukan dan Kokurikulum dan Pentaksiran Psikometrik. 13. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Pusat Mulai Tingkatan 1 Tahun 2012 Ujian Aptitud Am. Bahasa Iban 18. Ujian Aptitud Khusus dan Inventori Personaliti Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut : 1. Pendidikan Sivik dan 3. 2 dan 3 BIL 1 KOMPONEN PBS Pentaksiran Sekolah 1. 5. Jadual 1. PERKARA Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut : Bahasa Melayu 15. Kemahiran Hidup Science Bersepadu – Ekonomi Pendidikan Islam Rumahtangga Pendidikan Moral 20. Kemahiran Hidup Bahasa Kadazandusun Bersepadu – Teknikal Mathematics 19.Pelaksanaan pada Tingkatan 1. Pendidikan Sivik dan Bahasa Arab Kewarganegaraan Bahasa Cina 17. Pendidikan Jasmani dan Bahasa Tamil Kesihatan Bahasa Iban 18. 12. 9. Bahasa Cina 17. Bahasa Tamil Kesihatan 6. Pendidikan Muzik Bahasa Inggeris 16.1 dan Jadual 1.1. Jadual 1. Kemahiran Hidup 12. 11. Geografi 21. Mathematics 19. Sejarah Bersepadu – Pertanian 13. Kemahiran Hidup Sejarah Bersepadu – Pertanian Geografi 21. Science Bersepadu – Ekonomi 10. Pendidikan Muzik 2.

Kes-kes khas adalah seperti berikut: a.4. Semua murid hendaklah didaftarkan dalam Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) mulai tingkatan 1. b.1. ii.4 Peraturan -Peraturan Am PBS di peringkat Menengah Rendah 1. Semua murid Sekolah Kerajaan/Sekolah Bantuan Kerajaan/ Sekolah Agama Bantuan Kerajaan/ Sekolah di bawah agensi kerajaan/Sekolah Menengah Agama Negeri/ (SABK)/Sekolah Menengah Agama Rakyat (SAR) dan Sekolah Swasta yang berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah melaksanakan PBS di Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3.2 Pengurusan Kes Khas 1. 2. iii. Pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS Sekolah. Mendapatkan surat doktor kerajaan/laporan mengesahkan murid berkenaan sakit. 9 perubatan yang ii.4. . murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. 1. v. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. Murid yang tidak hadir ke sekolah untuk tempoh masa yang panjang/lama atas sebab kesihatan. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS sekolah. Mewujudkan fail Kes Khas Sekolah untuk memfailkan semua kes ponteng dan buang sekolah Menyimpan senarai nama murid beserta dengan surat amaran dan laporan tindakan dari unit disiplin sekolah di dalam fail Kes Khas Sekolah Melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah. Melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah. iv. Kes Disiplin ( Kes ponteng dan buang sekolah). Pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat.1 Syarat Pelaksanaan 1. Skor bagi kompenan Pentaksiran Pusat akan direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan.

Mendapatkan dokumen rasmi sebelum mengkategorikan murid sebagai golongan Orang Kurang Upaya(OKU).  Mengemukakan salinan dengan menggunakan Borang Maklumat Murid Dari Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan beserta dokumen sokongan seperti laporan perubatan atau kad OKU kepada Pengarah Peperiksaan melalui Pengarah Pelajaran Negeri. terhadap murid berkenaan dalam 10 .iii. Murid perlu mengemukakan satu daripada dokumen berikut:  surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan yang mengesahkan murid Orang Kurang Upaya (OKU). Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS Sekolah iv. Mematuhi prosedur permohonan keperluan khas berikut:  Memastikan murid membuat permohonan kepada pihak sekolah. Tiada sebarang pengecualian pelaksanaan PBS. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS sekolah. murid Disleksia/Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)/Attention Deficit Disorder/(ADD) Autisme/ Learning Disabilities (LD)  Murid Bisu  Murid Pekak  Murid Rabun  Murid Spastik/Cerebral Palsy ii. atau  kad OKU bagi murid yang telah mendaftar sebagai OKU iii. Murid yang tidak membuat permohonan akan dianggap sebagai murid biasa. c.. Mengenalpasti kategori murid dari golongan Orang Kurang Upaya (OKU) . Kategori murid dari golongan Orang Kurang Upaya (OKU) adalah seperti berikut:  Murid Terencat Akal/Sindrom Down  Murid Buta  Murid Pelbagai Kecacatan/Ketidakupayaan lain. Murid dari Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) Pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Skor bagi komponan Pentaksiran Pusat akan direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan. iv. Borang Maklumat Murid Dari Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) boleh diperoleh dari JPN atau dimuat turun daripada laman sesawang Lembaga Peperiksaan.

Pihak sekolah lama murid hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. peralatan atau perisian khas dalam pentaksiran PBS. Murid yang bertukar dari Sekolah Agama Bukan Bantuan Kerajaan atau dari Sekolah Swasta. 11 ii. Murid yang bertukar dari sekolah kerajaan ke sekolah kerajaan yang lain. Memastikan evidens PBS murid berkenaan telah diserahkan kepada murid berkenaan atau ke sekolah baru. Pengetua/ Guru Besar sekolah memaklumkan pertukaran tersebut kepada Pegawai PBS Pejabat Pelajaran Daerah dan Pegawai PBS Jabatan Pelajaran Negeri. e. Memastikan evidens PBS murid berkenaan telah diserahkan kepada murid berkenaan atau ke sekolah baru. Mengemaskini skor PBS murid berkenaan dalam SPPBS sebelum proses perpindahan tersebut . Pengetua/Guru Besar sekolah menyediakan segala keperluan khas murid berkenaan seperti perkhidmatan. Bagi komponan Pentaksiran Pusat. ii. ii. . d.Murid berkenaan akan ditaksir dan dinilai menggunakan mekanisma yang sesuai. iii. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Melaksanakan PBS untuk murid berkenaan jika skor semasa murid tidak dapat dikesan/diterima bagi komponan Pentaksiran Sekolah. Pihak sekolah lama murid hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Pihak sekolah baru murid hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: Mendapatkan surat rasmi dari sekolah lama murid yang menyatakan sebabsebab PBS tidak dapat dijalankan dan murid tiada skor. Mengemaskini skor PBS murid berkenaan dalam SPPBS sebelum proses perpindahan tersebut. sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. v. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS sekolah. vi. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS Sekolah. Sukan dan Kokurikulum dan Pentaksiran Psikometrik. iii. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. Pengetua/ Guru Besar sekolah memaklumkan pertukaran tersebut kepada Pegawai PBS Pejabat Pelajaran Daerah dan Pegawai PBS Jabatan Pelajaran Negeri.

Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS sekolah. iii. Atlet yang terlibat dalam Kebangsaan/Antarabangsa. 12 . Pihak yang bertanggungjawab ke atas murid berkenaan hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS Sekolah. ii. Sekolah Harapan dan Sekolah Integriti) Pihak yang bertanggungjawab ke atas murid berkenaan hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. terhadap murid berkenaan dalam Murid berkenaan akan ditaksir dan dinilai menggunakan mekanisma yang sesuai. iii. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS sekolah. Tiada sebarang pengecualian pelaksanaan PBS. Memohon untuk mendapatkan makluman bagi membuat tindakan lain yang dianggap sesuai dari Pengarah Peperiksaan bagi melaksanakan Pentaksiran Pusat untuk murid berkenaan. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. f. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS Sekolah. Memohon untuk mendapatkan makluman bagi membuat tindakan lain yang dianggap sesuai dari Pengarah Peperik saan bagi melaksanakan Pentaksiran Pusat untuk murid berkenaan. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah. Melaksanakan PBS untuk murid berkenaan jika skor semasa murid tidak dapat dikesan/diterima bagi komponan Pentaksiran Sekolah. kejohanan Peringkat Negeri dan/atau g. ii. Bagi komponan Pentaksiran Pusat.Pihak sekolah baru murid hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Mendapatkan surat rasmi dari sekolah lama murid yang menyatakan sebabsebab PBS tidak dapat dijalankan dan murid tiada skor. Sekolah Tunas Bakti. ii. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. Murid di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Kebajikan Masyarakat (Sekolah Menengah Henry Gurney. Sukan dan Kokurikulum dan Pentaksiran Psikometrik.

Pelaksanaan PBS hendaklah berpandukan Buku Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). 2. Sebagai alternatif. iii. Sebagai alternatif. ii. DSP boleh diperoleh dari laman sesawang LP. iv.3 Manual SPPBS i. Dokumen Standard Prestasi (DSP) dan Manual SPPBS yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. Guru mata pelajaran mesti memiliki dan menggunakan Dokumen Standard Prestasi yang disediakan oleh LP. Pelaksanaan PBS hanya dilakukan untuk tahun semasa.h. Pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. LP menyediakan Manual SPPBS Pihak sekolah memuat turun Manual SPPBS dari laman sesawang LP dan mengedarkan kepada guru-guru. 1. manual ini boleh diperoleh dari laman sesawang LP. Dokumen Standard Prestasi (DSP) i.4. ii. iii.3 Dokumen Rujukan 1. Buku Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) i. Murid yang baru pulang dari bermastautin di luar negara. LP menghasilkan Dokumen Standard Prestasi (DSP) Pihak sekolah memperbanyakkan dan mengedarkan Dokumen Standard Prestasi (DSP) kepada guru mata pelajaran yang terlibat dalam PBS. ii. buku kepada semua Sebuah naskhah hendaklah disimpan di Bilik Pengetua dan Bilik Operasi PBS. Sebuah naskhah hendaklah disimpan di Bilik Pengetua dan Bilik Operasi PBS. LP menghantar buku kepada JPN/PPD JPN/PPD mengedarkan buku ke sekolah Pihak sekolah memperbanyakkan dan megedarkan guru yang terlibat dalam PBS. 13 . 3. a.

Menetapkan Jadual Kerja Pelaksanaan (Carta Gantt)  Pentaksiran Sekolah/Pentaksiran Pusat/Pentaksiran Psikometrik/Pentaksiran Aktiviti Jasmani. 2. 1. Pelaksanaan PBS hendaklah mematuhi Jadual Pengoperasian PBS yang disediakan oleh LP. vi. vii. ii. daerah dan sekolah. Jawatankuasa PBS Sekolah hendaklah Mengadakan mesyuarat sekurang.kurangnya empat kali setahun. Menjelaskan konsep.4.5 Jawatankuasa PBS Sekolah 1. Semua isu berkaitan pengoperasian PBS hendaklah dijadikan agenda Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum peringkat negeri.4. 1. 14 .Sebuah naskhah hendaklah disimpan di Bilik Pengetua dan Bilik Operasi PBS. Cadangan Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: a. iii. Agenda Mesyuarat Pertama (Awal Tahun): i. dasar pelaksanaan dan komponen PBS Agihan tugas JK dan menyediakan Carta Organisasi Jawatankuasa Induk PBS Melantik Pentaksir Sekolah Menetapkan sistem fail PBS Mengedarkan surat pekeliling/surat siaran pelaksanaan PBS Memaklumkan peraturan-peraturan am pelaksanaan PBS 2. Sukan dan Kokurikulum  Pogram Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibu bapa/Jalinan & Jaringan)  Latihan/Penataran  Penyelarasan  Pementoran  Pemantauan  Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS viii Pengurusan evidens di tempat yang selamat dan bersistematik . v. iii.4 Jadual Pelaksanaan 1. Guru mata pelajaran perlu memiliki kata laluan (SULIT) yang diberikan oleh LP/JPN/PPD/SU PBS/SU Peperiksaan. iv.

ii. Agenda Mesyuarat Ketiga (Suku Tahun Kedua): i. d.ix. Pengesahan Minit Mesyuarat Ketiga Post Mortem pelaksanaan PBS sekolah Tindakan susulan dan penambahbaikan pelaksanaan PBS Perancangan pelaksanaan PBS tahun berikut 15 . Pengesahan Minit Mesyuarat Pertama Isu-Isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS Laporan Jawatan Kuasa Pelaksana PBS  Pentaksiran Sekolah/Pentaksiran Pusat/ Pentaksiran Psikometrik/PAJSK  Pogram Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibu bapa/Jalinan & Jaringan)  Latihan/Penataran  Penyelarasan  Pementoran  Pemantauan  Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS Hal-hal lain iv. Pengurusan pelaksanaan PBS bagi murid Berkeperluan Khas dan Kes-Kes Khas Hal-hal lain x. iv. iii. Pengesahan Minit Mesyuarat Kedua Isu-Isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS Laporan Jawatan Kuasa Pelaksana PBS  Pentaksiran Sekolah/Pentaksiran Pusat/ Pentaksiran Psikometrik/PAJSK  Pogram Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibu bapa/Jalinan & Jaringan)  Latihan/Penataran  Penyelarasan  Pementoran  Pemantauan  Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS Hal-hal lain iv. Agenda Mesyuarat Kedua (Suku Tahun Pertama): i. Agenda Mesyuarat Keempat (Akhir Tahun): i.. ii. ii. b. iii. c. iii.

Evidens yang dikumpul dapat membuktikan ketekalan perlakuan dan membuktikan keputusan yang sama diberi oleh pentaksir yang berlainan. Evidens murid yang telah dikumpul perlu diurus dengan baik dan bersistematik. c. Kecukupan . Sah . Ciri-ciri evidens yang dikumpul: a. Semasa . 4. Evidens PBS diuruskan secara sistematik mengikut keputusan JK PBS Sekolah.evidens yang dikemukakan hendaklah relevan dan penguasaan/pencapaian standard yang telah ditetapkan. 3. 1. Pelaporan formatif dan sumatif boleh dikeluarkan mengikut keperluan dan ketetapan JK PBS Sekolah. Pelaporan PAJSK hendaklah dicetak daripada aplikasi PAJSK dan dimaklumkan kepada ibu bapa. Evidens boleh didapati daripada pelbagai sumber. e. menggambarkan 3. Guru atau pentaksir bertanggungjawab untuk memastikan evidens yang mencukupi dan sesuai untuk membuat pertimbangan atau keputusan terhadap penguasaan murid dalam perkara yang ditaksir.6 Pengurusan Evidens 1.Evidens dapat membuktikan murid dapat membuat mengikut standard semasa.Adakah evidens yang dikumpul mencukupi untuk menunjukkan kemampuan murid. 2. 16 . Pelaporan tahap penguasaan murid yang dijana oleh aplikasi SPPBS dan PAJSK perlu dikeluarkan oleh pihak sekolah pada bila-bila masa mengikut keperluan.Murid dapat membuktikan evidens yang dikutip adalah hasil kerjanya sendiri.7 Pelaporan 1.4. 3. 1.4. Tekal . Pelaporan formatif dan sumatif hendaklah dicetak daripada aplikasi SPPBS dan dimaklumkan kepada ibu bapa. 2.ii. login dan katalaluan SPPBS 4. d. Auntentik . b. Pengurusan evidens murid di sekolah hendaklah memudahkan semua pihak yang terlibat dan dapat membantu menjayakan pelaksanaan PBS di sekolah. Hal-hal lain Semua keputusan mesyuarat diminitkan dan menjadi dasar atau punca kuasa kepada pengoperasian / pelaksanaan PBS di sekolah Pengetua hendaklah mengeluarkan surat pelantikan pentaksir sekolah.

4. Penjaminan Kualiti tersebut ialah: a. d.1. PPD atau sekolah. Pementoran Penyelarasan Pemantauan Pengesanan 2. c. b. Penjaminan Kualiti hendaklah dilaksanakan mengikut Jadual Pengoperasian PBS yang telah ditetapkan di peringkat JPN.8 Penjaminan Kualiti 1. 17 . Terdapat empat mekanisme Penjaminan Kualiti yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah.

1. Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Rajah 2. PBS mempunyai dua kategori iaitu akademik dan bukan akademik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). manakala kategori bukan akademik terdiri daripada Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Kategori akademik terdiri daripada Pentaksiran Sekolah (PS) dan Pentaksiran Pusat (PP). PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH AKADEMIK BUKAN AKADEMIK Pentaksiran Pusat Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Aktiviti Jasmani.1: Komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah 18 . afektif dan psikomotor selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan kurikulum kebangsaan.2 KOMPONEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif. Kedua-dua kategori ini memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif dan sumatif yang berasaskan sekolah.

2. 2. 19 . Pentaksiran ini tidak berasaskan kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran.1. kecenderungan.3 Pentaksiran Aktiviti Jasmani. kuiz. penglibatan dan pencapaian murid dalam SEGAK. diperiksa. kemahiran menyelesaikan masalah. ditadbir. penggal dan tahun. dibina. sikap dan personaliti murid.2 Pentaksiran Pusat (PP) Pentaksiran yang ditadbir. direkod dan dilaporkan melalui penyertaan. aktiviti sukan aktiviti kokurikulum dan aktiviti ekstra kurikulum. BMI. 2. pemerhatian.1.1 Pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran.2. tugasan rumah dan ujian. senarai semak. 2. diperiksa. Contoh instrumen yang boleh digunakan ialah lembaran kerja. 2. minat. PS berfungsi sebagai pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning).4 Pentaksiran Psikometrik (PPsi) Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan/atau pusat untuk mengukur kebolehan (innate ability dan acquired ability).1 Pentaksiran Sekolah (PS) Pentaksiran yang dirancang. direkod dan dilapor di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran. Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah yang ditadbir. direkod dan dilapor oleh guru sekolah yang berkenaan. laporan tugasan.2 Pentaksiran sumatif dijalankan pada akhir setiap unit pembelajaran. kemahiran berfikir.

Januari . Pemantauan. Pendaftaran SPPBS Tempoh pelaksanaan PBS Sekolah Sekolah 6. Mengikut keperluan Sekolah 20 .September Oktober . PERKARA Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah Mesyuarat Jawatankuasa PBS Sekolah TEMPOH Disember LP TINDAKAN 2. 5. Jadual 3. 8. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah hendaklah memastikan pengoperasian PBS dilaksanakan berdasarkan perkara-perkara berikut: 3.3 PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Jabatan Pelajaran Negeri. Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran. April .1 : Jadual Pengoperasian PBS BIL 1. Disember JPN 3.1 Jadual Pengoperasian PBS Jadual 3.1 menunjukkan jadual pengoperasian PBS yang perlu dilaksanakan mulai tahun 2012. Julai .Mac.Jun.Disember Januari – Februari Sepanjang sesi persekolahan Sepanjang tahun dan mengikut keperluan Sepanjang tahun JPN/PPD/ Sekolah 4. Penyelarasan dan Pengesanan Pengumpulan skor murid dalam SPPBS Pelaporan skor murid Sekolah/PPD/ JPN/ LP/ Bahagian KPM Sekolah 7.

JPN Semua Pegawai Pelajaran Daerah YDP Majlis Pengetua YDP Majlis Guru Besar YDP Majlis Guru Cemerlang 3. iii.1 Senarai Ahli Jawatankuasa Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Jawatankuasa : : : : Pengarah Pelajaran Negeri Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor SPP. ii.2. Mengadakan mesyuarat penataran peringkat negeri. dan Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat negeri untuk dihantar Lembaga Peperiksaan. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa peringkat negeri.3. JPN Semua Ketua Sektor JPN Pengarah IPGM Ketua Nazir JNJK (Negeri) Ketua Penolong Pengarah.2 Jawatankuasa PBS Negeri 3. iv.2. Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan. BTPN Semua Ketua Penolong Pengarah.2 Senarai Tugas i. ke 21 .

Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan. Mengadakan mesyuarat penataran peringkat daerah. ii.3.3. iv. iii. dan Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat daerah untuk dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri.2 Senarai Tugas i.1 Jawatankuasa PBS Daerah Senarai Ahli Jawatankuasa Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Jawatankuasa : Pegawai Pelajaran Daerah : Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah : Penolong PPD (Peperiksaan/PBS) : YDP Majlis Pengetua Daerah YDP Majlis Guru Besar Daerah Semua Penolong PPD Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru 3.3. 22 . Mengadakan mesyuarat jawatankuasa peringkat daerah.3 3.

3.4 3.1 Jawatankuasa PBS Sekolah Senarai Ahli Jawatankuasa Induk PBS Sekolah (Gred A) Pengerusi Naib Pengerusi : : Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran (PS dan PP) Penolong Kanan HEM (PPsi/Pembudayaan PBS) Penolong Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK) Penyelia Petang (Jika berkenaan) Penolong Kanan Pendidikan Khas (Jika berkenaan) Setiausaha Peperiksaan/ Setiausaha PBS Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Latihan/Penataran) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Penyelarasan) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pementoran) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pemantauan) Semua Ketua Panitia (PS dan PP) Guru Cemerlang Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi) Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) Guru Mata Pelajaran (Pentaksir Sekolah) Setiausaha Jawatankuasa : : 23 .4.

b.2 Senarai Ahli Jawatankuasa Induk PBS Sekolah (Gred B) : : Pengerusi Naib Pengerusi Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran (PS dan PP) Penolong Kanan HEM (PPsi/Pembudayaan PBS) Penolong Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK) Penyelia Petang (Jika berkenaan) Penolong Kanan Pendidikan Khas (Jika berkenaan) Setiausaha Peperiksaan/ Setiausaha PBS GKMP/Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan/Penataran) GKMP/Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) GKMP/Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran) GKMP/Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan) Semua Semua Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP): Guru Cemerlang Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi) Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) Guru Mata Pelajaran (Pentaksir Sekolah) Setiausaha Jawatankuasa : : 3.3 Senarai Tugas i. c. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan. 24 . Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju.4. Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun: a. matlamat.3.4. iii. d. menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan ii. Nota: Pelantikan JK PBS Sekolah ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain. Semua keputusan mesyuarat diminitkan dan menjadi dasar atau punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah.

Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan P&P. Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses P&P. 2. PS mempunyai ciri-ciri berikut: 1.4 PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran Sekolah (PS) adalah komponen utama dalam proses pembelajaran dan pengajaran (P&P) kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid. 4. PS amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula daripada aspek perancangan. Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid. 2. 25 . perekodan dan pelaporannya. meningkatkan pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P. pembinaan item dan instrumen pentaksiran. Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum. penggal atau tahun. pentadbiran. PS merupakan aktiviti yang berterusan yang menagih komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. 3. pemeriksaan atau penskoran. PS boleh dilaksanakan secara: 1. Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran. Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang pengetahuan dan kemahiran yang dicapai oleh murid.

bakat. kebolehan. menghargai. memahami. Pihak sekolah mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi segala aspek tentang diri seseorang murid itu bagi membolehkan pihak yang bertanggung jawab mengenali.1 : Hubung kait antara Standard Kurikulum dengan Standard Prestasi 26 . mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna. faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. Pentaksiran Rujukan Standard diperkenalkan. Rajah 4. Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain tetapi melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan (growth) murid dalam pembelajaran merujuk kepada pernyataan standard. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI Matlamat Objektif Standard Kandungan Standard Pembelajaran PENTAKSIRAN Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Apa yang patut dipelajari Apa yang dilaporkan tentang pecapaian murid Rajah 4.1 menunjukkan hubung kait antara Standard Kurikulum dengan Standard Prestasi.1 Pentaksiran Rujukan Standard Dalam usaha penambahbaikan kepada pentaksiran sekolah sedia ada. kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing-masing. Ia merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu. iaitu menggunakan Standard Prestasi untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran serta pencapaian prestasi seseorang murid. Murid-murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan.4.

Ia mengandungi perkara-perkara yang patut dipelajari dan perlu disampaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia. Ia mengandungi panduan untuk mentaksir pencapaian murid mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. Dokumen Standard Prestasi dibangunkan oleh Lembaga Peperiksaan. Kementerian Pelajaran Malaysia. 27 .Dokumen Standard Kurikulum dibangunkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Standard Prestasi memandu pentaksir bagaimana aktiviti pentaksiran boleh dan dapat dilaksanakan secara adil dan berfokus merujuk kepada standard yang ditetapkan. Standard Prestasi juga menjadi sumber rujukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan secara langsung dan tidak langsung seperti murid. Murid tahu dengan jelas apa yang perlu dikuasai atau dicapai.2 Standard Prestasi Standard Prestasi merupakan satu pernyataan yang menerangkan tentang pencapaian atau penguasaan seseorang individu dalam sesuatu bidang yang telah dilalui dalam satu tempoh pembelajaran berdasarkan satu penanda aras (benchmark) yang telah dikenal pasti. Ibu bapa tahu apa yang telah dikuasai atau dicapai oleh anak-anak mereka selepas melalui proses pendidikan untuk satu tempoh tertentu.4. Guru tahu matlamat yang akan dicapai dalam pendidikan murid di sekolah. 28 . Band 4. Band 2. apa yang ditaksir dan kualiti yang diharapkan dalam sesuatu pentaksiran. Standard Prestasi juga boleh dijadikan kayu ukur standard pendidikan negara dan sebagai alat untuk membandingkan dengan standard pendidikan negara lain. guru. Pihak yang berkepentingan tahu hasrat dan matlamat kurikulum dan sistem pendidikan negara dan kualiti yang ada pada murid yang keluar daripada sistem pendidikan tersebut. apa yang ditaksir dan kualiti yang harus ada pada setiap murid. 3. Band 5. Band 3. ibu bapa serta pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan dengan jelas matlamat yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan. Selain itu. 2. Dengan menggunakan Standard Prestasi: 1. 4. Pernyataan Standard diletakkan dalam kategori mengikut Band (Band 1. Band 6) yang disusun mengikut hieraki dan dijelaskan dengan deskriptor yang menyatakan tingkah laku terperinci yang boleh diperhati dan diukur dalam menentukan prestasi individu.

4.3 Kerangka Standard Prestasi Jadual 4. Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu. serta tekal dan bersikap positif. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.2 : Kerangka Standard Prestasi 5 4 3 2 1 29 . BAND 6 5 4 3 2 1 STANDARD Tahu. Murid-murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid tahu perkara asas. Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. Jadual 4.2 menunjukkan kerangka Standard Prestasi yang digunakan dalam PS. Faham dan Boleh Buat Tahu dan Faham Tahu BAND 6 STANDARD Murid-murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

artifak dan laporan. Evidens boleh dalam bentuk produk atau proses seperti gambar foto. Guru harus kreatif dalam memilih tugasan dan boleh menggunakan pelbagai jenis instrumen pentaksiran untuk menguji penguasaan/pencapaian murid bagi sesuatu domain. Evidens merujuk kepada bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan. Deskriptor pula merujuk kepada perkara yang murid seharusnya tahu dan boleh buat berdasarkan standard pembelajaran yang diterakan dalam Standard Kurikulum bagi mata pelajaran berkenaan. demonstrasi atau kuiz.Jadual 4. Pernyataan evidens (murid) adalah pernyataan yang menerangkan bagaimana murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat.3 : Kerangka Dokumen Standard Prestasi BAND Pernyataan Standard STANDARD Pernyataan Standard bagi sesuatu mata pelajaran diguna pakai dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 kerana pernyataan ini digubal berdasarkan Objektif Mata Pelajaran berkenaan. Deskriptor Pernyataan Evidens Evidens 30 . Deskriptor setiap pernyataan standard adalah berbeza bagi setiap tahun pembelajaran. Kualiti ini juga merujuk kepada aspek-aspek yang boleh dilaksana dan boleh ditadbir. Antara contoh instrumen yang sesuai digunakan ialah ujian bertulis. grafik. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 1 2 3 4 5 6 Penerangan generik/umum tentang tahap kemajuan pembelajaran APA murid tahu dan boleh buat BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat Jadual 4.3 menunjukkan kerangka Dokumen Standard Prestasi yang diguna pakai untuk Pentaksiran Sekolah.

Guru kemudian akan mentaksir pemahaman murid tentang perkara yang diajar. mengikut kreativiti guru.2 : Penggunaan Standard Prestasi dalam Pentaksiran Sekolah Permulaan proses pembelajaran dan pengajaran ialah perancangan guru menyediakan perkara yang perlu diajar dengan memilih kandungan mata pelajaran yang terdapat dalam Dokumen Standard Kurikulum. guru akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran kandungan yang berikutnya dalam dokumen Standard Kurikulum. Setelah menilai pencapaian murid. Guru juga boleh melakukan pentaksiran secara tidak formal. Pentaksiran juga boleh dilakukan dengan menggunakan pelbagai strategi dan instrumen pentaksiran yang bersesuaian dengan perkara yang ditaksir. pembelajaran dan menyediakan kaedah pentaksiran Pemulihan Guru melaksanakan pengajaran pembelajaran dan pentaksiran Belum mencapai Tahap penguasaan Telah mencapai Tahap penguasaan Guru menilai prestasi murid.Rajah 4. sama ada dalam bentuk proses. guru akan merujuk dokumen standard prestasi untuk melaporkan pencapaian murid berdasarkan evidens yang dikemukakan oleh murid. Contohnya menggunakan kaedah pemerhatian. pembelajaran dan pentaksiran seterusnya TAMAT Rajah 4. iaitu guru menilai setiap murid secara berterusan tentang apa yang mereka tahu. Guru pilih standard kurikulum yang akan diajar MULA Guru merancang pengajaran. produk atau diri murid itu. Guru akan merancang kaedah pengajaran. merekod dan melapor berdasarkan evidens Pilih standard kurikulum yang baru dan laksanakan pengajaran.2 Menunjukkan penggunaan Standard Prestasi dalam Pentaksiran Sekolah. faham dan boleh buat. menyediakan bahan-bahan pengajaran dan seterusnya menyampaikan kandungan tersebut kepada murid dengan menggunakan pelbagai strategi. 31 . Murid yang telah mencapai standard yang ditetapkan.

Sekiranya murid tidak mencapai standard yang ditetapkan. 32 . guru akan membuat sesi pemulihan untuk membimbing murid tersebut. Guru menentukan strategi pengajaran berdasarkan pengalaman pembelajaran untuk membantu murid.

5.4. Menjadi pentaksir/pemudah cara dalam proses pengajaran.4 Sistem Pelaporan 4. Mengadakan program pembangunan staf secara berterusan yang merangkumi aspek pengetahuan dan kaedah pelaksanaan PS Menyediakan peralatan. ibu bapa dan masyarakat/organisasi luar. guru.5.4. murid. bahan dan jadual Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan PS Menyediakan ruang dan kaedah penyimpanan rekod Menjalankan pementoran. pembelajaran dan pentaksiran Membuat pemerhatian secara langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan maklumat tentang tingkah laku murid dalam pembelajaran Menyediakan instrumen pentaksiran Memberi maklum balas tentang pencapaian murid Membantu memperbaiki pembelajaran murid berdasarkan maklumat yang diperoleh ii iii iv v.1 Pentadbir Sekolah i. pemantauan dan penyelarasan 4. 4.4. ii iii iv v.1 Formatif Pernyataan evidens atau evidens digunakan sebagai bukti pentaksiran tentang pencapaian murid 4.2 Sumatif Pernyataan deskriptor digunakan sebagai pelaporan prestasi murid 4.2 Guru i. Mengumpul rekod dan data pencapaian murid 33 .5 Peranan Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Sekolah memberi penekanan terhadap peranan pentadbir sekolah. vi.

4.5.3 Murid i. ii iii iv Mengetahui dan memahami standard prestasi Mengetahui perkara yang perlu dikuasai Mempamerkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai Memperbaiki prestasi untuk mencapai standard yang ditetapkan

4.5.4 Ibu Bapa i. ii Mengetahui dan memahami standard prestasi dalam sistem pentaksiran Memahami dan menyedari potensi, kekuatan dan kelemahan anak

iii iv

Memahami dan mengiktiraf kewujudan perbezaan individu (individual differences) Membantu anak mencapai tahap penguasaan mengikut keupayaan

4.5.5 Masyarakat/Organisasi Luar i. ii Mengetahui dan memahami transformasi pendidikan dalam aspek pentaksiran Memahami dan menyedari peranan yang boleh dimainkan dalam menjayakan pentaksiran di sekolah Memberi pelbagai bentuk sokongan dalam aktiviti pentaksiran

iii

34

5

PENTAKSIRAN PUSAT

Pentaksiran Pusat (PP) adalah pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan dan rubrik penskoran yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh tertentu mengikut mata pelajaran. Pelaksanaan Pentaksiran Pusat ini dirancang, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor di peringkat sekolah oleh guru mata pelajaran mengikut garis panduan dan jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. Pentaksiran Pusat dikendalikan oleh guru-guru mata pelajaran mengikut jadual yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. Pentaksiran Pusat ini boleh disesuaikan mengikut kehendak guru mata pelajaran selagi tugasan tersebut disiapkan mengikut jadual pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. PP mempunyai ciri-ciri berikut: 1. Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang pengetahuan dan kemahiran yang dicapai oleh murid. Berjadual iaitu pelaksanaan tugasan boleh mengikut kesesuaian masa dan persekitaran tetapi mesti disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan oleh LP Bersepadu iaitu tugasan yang menguji pelbagai konstruk dan konteks Autentik iaitu tugasan yang merujuk keadaan sebenar Merujuk rubrik penskoran berdasarkan tugasan.

2.

3. 4. 5.

5.1

Objektif Pentaksiran Pusat

Objektif Pentaksiran Pusat ialah untuk: 5.1.1. Mentaksir penguasaan dan pencapaian murid dalam aspek pemerolehan ilmu, penguasaan ilmu dan kemahiran serta penghayatan nilai dan sahsiah. 5.1.2. Memastikan maklumat yang dikumpul mengenai murid adalah mencukupi dan tepat dengan menggunakan pelbagai instrumen. 5.1.3. Check and Balance dengan Pentaksiran Sekolah.

5.1.4. Penyamataraan dan standardization

35

5.2

Rubrik

Rubrik merupakan satu bentuk skema penskoran yang ditetapkan untuk membuat ranking atau pemeringkatan terhadap pencapaian murid. Pemeringkatan pencapaian murid boleh berasaskan kriteria aras lemah ke cemerlang atau skor rendah ke skor tinggi. Rubrik memberikan penerangan tentang ciri-ciri kerja murid dengan jelas dan telus supaya murid boleh menganggar prestasinya. Kejelasan dan kefahaman tentang rubrik dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan Pentaksiran Pusat. Rubrik terdiri daripada rubrik analitik dan rubrik holistik. 5.2.1. Rubrik Analitik Rubrik analitik terdiri daripada penerangan terperinci beserta agihan markah bagi setiap skor (point) untuk menilai hasil kerja murid. 5.2.2. Rubrik Holistik Rubrik holistik mengandungi kriteria dan kualiti untuk menilai hasil kerja murid secara keseluruhan.

5.3

Instrumen Pentaksiran Pusat

Pelbagai instrumen pentaksiran yang bersesuaian dengan konstruk yang akan ditaksir dalam sesuatu mata pelajaran digunakan. Antara instrumen yang digunakan ialah: 5.3.1. Tugasan bertulis Laporan atau dokumen dalam bentuk penulisan mengikut spesifikasi atau format yang ditetapkan. 5.3.2 Kerja amali Tugasan yang memerlukan murid mempraktikkan atau melakukan apa yang telah dipelajari dalam bentuk teori. 5.3.3 Penghasilan produk Tugasan yang memerlukan murid melaksanakan atau membuat atau menghasilkan satu produk berdasarkan kepada tugasan yang diberikan. 5.3.4 Projek Projek ialah satu bentuk tugasan yang dilaksanakan dalam aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang ditetapkan. Ia biasanya melibatkan aktiviti pengumpulan maklumat dan penyediaan laporan. Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan. Projek membolehkan murid mengintergrasikan pengetahuan serta kemahiran interpersonal dalam melaksanakan tugasan.

36

3. Bahagian Pendidikan Khas.3. Ini dilakukan bagi memenuhi tujuan tertentu. kemahiran dan sikap dalam pelbagai situasi dan konteks yang sebenar. 5.4.1 Perancangan Perancangan adalah untuk menyelaraskan kerja-kerja pengoperasian Pentaksiran Pusat supaya pelaksanaannya berjalan lancar menepati kehendak dan spesifikasi tugasan.3.3.3. Jabatan Pelajaran Negeri. Persembahan Persembahan ialah tugasan yang bersifat lebih fleksibel berbanding dengan ujian dan melibatkan tugasan menyeluruh yang merangkumi aspek pengetahuan. Pentaksiran persembahan meliputi komponen praktikal sesuatu mata pelajaran dengan menentukan bagaimana murid menggabungkan teori dalam amali. maklumat dan sebagainya. 5. dalam 5. Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. dilaksanakan secara sistematik dan menepati jadual kerja yang ditetapkan.10 Kajian kes Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian tentang sesuatu isu berdasarkan data atau maklumat terperinci yang dikumpulkan dalam masa tertentu atau yang ditetapkan.6 Pemerhatian Satu instrumen yang memerlukan murid melaksanakan tugasan dengan cara melihat atau mengawasi sesuatu perkara secara berkala atau berjadual tentang apa yang dihasratkan.7 5.5.9 Karya penulisan Tugasan yang memerlukan murid menghasilkan karangan atau kreativiti bentuk bertulis berpandukan kepada tugasan yang diberikan.8 Kajian lapangan Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian yang dijalankan di luar bilik darjah atau makmal untuk mendapatkan data. 5. Pejabat Pelajaran Daerah. 37 . kesahan dan kebolehpercayaan dalam pentaksiran. Pejabat Pelajaran Bahagian. Pelaksanaan Pentaksiran Pusat melibatkan perancangan yang menyeluruh di semua peringkat dengan memastikan prosedur adalah seragam dan dipatuhi bagi menjamin keadilan.3. Perancangan Pentaksiran Pusat melibatkan Lembaga Peperiksaan dan pelbagai Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia seperti Bahagian Pembangunan Kurikulum. Pengoperasian Pentaksiran Pusat merangkumi: 5.5 Kerja kursus Kerja yang ditugaskan kepada murid dan dilakukan untuk tujuan pentaksiran atau penilaian dalam menyempurnakan sesuatu program pembelajarannya. . sekolah serta agensi-agensi lain yang berkaitan.

5. iii. persembahan/penghasilan mestilah berdasarkan kriteria yang ditetapkan mengikut mata pelajaran seperti dalam Panduan bagi setiap mata pelajaran  Perlu mencapai tahap yang ditetapkan 5.2 Penyediaan Jadual Kerja Tindakan utama dalam perancangan ialah menyediakan satu jadual kerja yang mengandungi maklumat mengenai aktiviti/tindakan yang akan dijalankan. Penataran dijalankan dengan tujuan memberi penget ahuan. instrumen yang digunakan dan kaedah pemberian skor. kefahaman dan kesefahaman berhubung perkara yang ditaksir.3 Penataran Penataran ialah satu usaha untuk memastikan wujudnya kefahaman dan kesefahaman dalam kalangan pentaksir dan pengguna supaya skor yang diperoleh mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Pemahaman tugasan yang dibekalkan. Bila pentaksiran dilaksanakan. kriteria yang dirujuk. Siapa yang terlibat. perekodan dan pelaporan. iv. tempoh masa dan penglibatan/tanggungjawab. Kualiti tugasan  Tidak dibenarkan menciplak hasil kerja orang lain  Tidak dibenarkan menciplak hasil kerja orang lain  Perlu mengikut spesifikasi penghasilan tugasan yang ditetapkan  Bagi tugasan berbentuk amali. 38 .4.4.Perancangan di peringkat sekolah merujuk kepada i. Penskoran. vi. evidens yang dicari. Murid yang akan ditaksir. Peringatan kepada murid ii. Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan ialah: i. v. Bila pentaksiran dilaksanakan. ii.

Rumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan.1 menunjukkan Carta Alir Proses Penataran Pentaksiran Pusat di semua peringkat manakala Rajah 5.5. gred/skala skor adalah seragam dan seterusnya meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiran bagi menjamin kualiti. Rajah 5. Pelaporan skor menunjukkan tahap penguasaan dan pencapaian murid dan boleh diperbaiki atau dipertingkatkan dari semasa ke semasa.2 menunjukkan Pelaksanaan Pentaksiran Pusat di Sekolah. 5.4.4 Penyelarasan Penyelarasan ialah satu proses untuk memastikan keselarasan kefahaman terhadap peraturan/skema penskoran/rubrik. Penyelarasan juga dilakukan dari aspek penskoran untuk memastikan konstruk. 39 .4.5 Pelaporan Pelaporan Pentaksiran Pusat merujuk kepada rumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkan tahap penguasaan murid.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MULA MULA JABATAN PELAJARAN NEGERI Menerima penataran PP dari KPM PEJABAT PELAJARAN DAERAH Menerima penataran PP dari JPN SEKOLAH Menyediakan bahan Penataran Menerima penataran PP dari PPD Taklimat kepada JK PBS Negeri Taklimat kepada JK PBS Daerah Taklimat kepada JK PBS Sekolah Mengadakan penataran PP peringkat Negeri Mengadakan penataran PP peringkat Daerah Mengadakan penataran PP peringkat Sekolah Menyediakan laporan penataran Menyediakan laporan penataran Menyediakan laporan penataran Menerima rumusan penataran daripada sekolah Menghantar laporan penataran ke PPD Merumuskan laporan penataran peringkat daerah Menerima rumusan penataran daripada PPD Menghantar rumusan keseluruhan penataran PP ke JPN Menerima laporan dari JPN Menghantar rumusan keseluruhan penataran PP ke KPM TAMAT Rajah 5.1 : Carta Alir Proses Penataran Pentaksiran Pusat 40 .

pembelajaran dan pentaksiran Guru melaksana pengajaran. pembelajaran dan pentaksiran Pentaksiran semula Guru metaksir.MULA Guru merancang pengajaran.2 : Pelaksanaan Pentaksiran Pusat di Sekolah 41 . Merumus dan melapor dalam sistem dan memberi maklum balas TAMAT Rajah 5. menskor berdasarkan evidence dan merekod Penyelarasan dan pemantauan Pelarasan skor Pembetulan skor dan pelaporan.

5 Peranan Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksaan Pentaksiran Pusat Pentaksiran Pusat memberi penekanan terhadap peranan pentadbir sekolah. pembelajaran dan pentaksiran. iii. Membantu memperbaiki pembelajaran murid berdasarkan maklumat yang diperoleh. 5. vi. iii.1 Pentadbir Sekolah i. iv. Menjadi pemudah cara dalam proses pengajaran. Mengumpul rekod dan data pencapaian murid.2 Guru i. ii. iii. Memahami dan menyedari potensi. Menyediakan peralatan. iv. 5. ii.5. Memberi maklum balas tentang pencapaian murid. bahan dan jadual. 5.4 Ibu Bapa i.5.3 Murid i. Mengetahui perkara yang perlu dikuasai. 42 . Memahami dan mengiktiraf kewujudan perbezaan individu (individual differences). ibu bapa dan pihak yang berkepentingan. Memperbaiki prestasi untuk mencapai standard yang ditetapkan. ii. Mengetahui dan memahami rubrik penskoran dalam sistem pentaksira n. guru. Membuat pemerhatian secara langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan maklumat tentang tingkah laku murid dalam pembelajaran. ii. Mengadakan program pembangunan staf secara berterusan yang merangkumi aspek pengetahuan dan kaedah pelaksanaan Pentaksiran Pusat.5. 5. Melaksanakan pentaksiran. Mengetahui dan memahami rubrik penskoran. murid.5. kekuatan dan kelemahan anak. Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan Pentaksiran Pusat. iv.5. iii. Menggalakkan anak mencapai tahap penguasaan mengikut keupayaan. Menyediakan ruang dan kaedah penyimpanan rekod. v. iv. Mempamerkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai.

5. 5. 5.1 Ditadbir Usaha mengumpul maklumat pentaksiran dan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran atau pentaksir yang terlibat semasa PDP dan pengurusan evidens. Mendorong dan menggalakkan kreativiti dan inovasi. 5.4 Dimoderatkan Usaha memastikan skor murid disetarakan bagi tiap-tiap murid dalam sesebuah sekolah dan antara sekolah. pertumbuhan dan penyebaran ilmu. Memberi komitmen terhadap usaha menjana pembangunan.6. 5.3 Dilaporkan Rumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkan tahap penguasaan murid.6. Rumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan. 5. iii.5.6 Istilah Institusi Pentaksiran Pusat Antara istilah institusi Pentaksiran Pusat yang digunapakai di sekolah adalah seperti berikut: 5. iv. Memberi pelbagai bentuk sokongan dalam aktiviti pentaksiran.6. Menggalakkan minat pembelajaran sepanjang hayat.6. 43 . Kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran dipastikan melalui penyelarasan dan pemantauan. Mekanisme ini menjamin kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiran.2 Diskor Proses pemberian skor kepada perkara yang ditaksir berdasarkan peraturan penskoran/rubrik.5 Pihak yang berkepentingan/PIBG i. ii.6.5 Kesahan dan Kebolehpercayaan Kesahan ialah sejauh mana skor sesuatu pentaksiran dapat menggambarkan relevan dan kecukupcakupan perkara yang ditaksir. Ini dapat ditentukan dengan menetapkan perkara yang ditaksir adalah terangkum dala m Dokumen KBSM/ Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kebolehpercayaan merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu tepat dan tekal.

SUKAN DAN KOKURIKULUM Pentaksiran Aktiviti Jasmani. emosi. Ia juga sejajar dengan konsep Satu Murid Satu Sukan (1M1S).6 PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI. kokurikulum dan kurikulum seperti dalam Rajah 6. pembangunan modal insan dan perkembangan potensi murid dari segi jasmani. Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) adalah sebagai panduan untuk menilai aktiviti fizikal dan kesihatan serta mengukur penyertaan. sukan. Penglibatan dan Pencapaian dalam aktiviti ekstrakurikulum: -Sekolah -Daerah -Negeri -Kebangsaan -Antarabangsa Rajah 6. rohani dan intelek (JERI) seperti yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. PAJSK memerlukan murid melibatkan diri dalam aktiviti bukan akademik sama ada di dalam atau di luar bilik darjah mengikut keupayaan murid. Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) SEGAK BMI Sukan Kokurikulum Ekstra kurikulum Body Mass Index (BMI) Merekodkan tentang ketinggian dan berat badan bagi menentukan tahap jisim badan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Mengukur tahap kecergasan Penyertaan. 6. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Penglibatan dan Pencapaian dalam aktiviti sukan: -Sekolah -Daerah -Negeri -Kebangsaan -Antarabangsa Penyertaan. Penglibatan dan Pencapaian dalam: -Kelab -Persatuan -Unit Beruniform Penyertaan. PAJSK dibangunkan untuk melengkapi sistem pentaksiran pendidikan di Malaysia supaya lebih holistik dan bersepadu.1. penglibatan dan pencapaian murid dalam pelbagai aktiviti sukan.1 : Komponen PAJSK 44 . BMI.1 Komponen PAJSK ekstra PAJSK merangkumi lima komponen. kokurikulum dan ekstra kurikulum. SEGAK.

ii. Objektif Pentaksiran BMI i. iii.1. Guru merekod skor murid semasa melaksanakan aktiviti SEGAK dan memasukkan ke dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan iv. SEGAK terdiri daripada empat aktiviti iaitu "Naik turun bangku". b.6. Konstruk yang diukur i. Guru mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK 6. Tinggi Berat Tafsiran BMI 45 . ii.1. a. Perkembangan fizikal murid ii.1 Pentaksiran BMI BMI dalam PAJSK tertumpu kepada mengukur berat badan dan ketinggian seseorang murid menggunakan piawaian ukuran Body Mass Index (BMI).1 Pentaksiran SEGAK SEGAK dalam PAJSK merupakan aktiviti fizikal yang dilakukan oleh murid sekolah untuk mengukur kecergasan berdasarkan kepada Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) yang ditetapkan. Kecergasan iii. "Ringkuk" dan "Jangkaun". Senaman c. Pelaksanaan Pentaksiran SEGAK i. Semua murid peringkat menengah rendah diwajibkan terlibat iii.1. Mengukur BMI murid Menentukan tahap keseimbangan lemak badan dengan ukuran ketinggian dan berat badan seseorang murid b. Skor mengikut tahap umur ini ditetapkan dengan menggunakan indeks skor standard yang telah diperakui di peringkat kebangsaan. SEGAK dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada pertengahan dan akhir tahun persekolahan tahun semasa ii. Objektif SEGAK ialah menilai dan mengukur tahap kecergasan fizikal murid Konstruk yang diukur i. "Tekan tubi". a.

kelab dan pasukan beruniform di peringkat sekolah. daerah. kebangsaan atau antarabangsa. (Jadual 6. Pelaksanaan Pentaksiran BMI i. ii. iii. yang Aktiviti kokurikulum merangkumi aktiviti murid dalam persatuan. iii.1. 6. 46 . PPD atau JPN Semua murid peringkat menengah rendah diwajibkan terlibat Guru merekod aktiviti sukan dan kokurikulum menggunakan Borang Pelaporan Sukan dan Kokurikulum (BPSK . Pelaksanaan Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum i. b.1 menunjukkan Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum) a. Objektif Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum ialah memberi skor kepada aktiviti sukan dan kokurikulum murid Konstruk yang diukur i. Pentaksiran BMI dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada pertengahan dan akhir tahun persekolahan tahun semasa Semua murid peringkat menengah rendah diwajibkan terllibat Guru merekod berat badan dan ketinggian murid serta merekod dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Guru mencetak pelaporan tafsiran BMI yang dijana oleh aplikasi PAJSK secara automatik apabila diperlukan ii. Penyertaan murid dalam aktiviti sukan dan kokurikulum Penglibatan murid dalam aktiviti sukan dan kokurikulum Pencapaian kokurikulum atau prestasi murid dalam aktiviti sukan dan c.Lampiran B) dan memasukkan ke dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan ii. iv. iii. Aktiviti sukan merangkumi aktiviti permainan dan pertandingan mempertingkatkan kemahiran yang melibatkan fizikal dan ketahanan mental. sahsiah serta pembangunan diri seseorang murid. negeri. Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum dilaksanakan secara berterusan sepanjang aktiviti dijalankan mengikut kesesuaian guru atau berkala mengikut jadual yang ditetapkan oleh sekolah.c. Pentaksiran Sukan dan Pentaksiran Kokurikulum dalam PAJSK mengandungi konstruk dan pelaksanaan yang hampir serupa.3 Pentaksiran Sukan Dan Kokurikulum Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum dalam PAJSK adalah untuk mengukur aktiviti sukan dan kokurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang bertujuan membangun modal insan dalam usaha memupuk nilai.

membina sahsiah yang baik.iv. 47 .1 Pentaksiran Aktiviti Ekstra kurikulum Pentaksiran Aktiviti Ekstra kurikulum merupakan satu usaha untuk mendapatkan maklumat. membuat penilaian dan memberi skor untuk aktiviti bermanfaat di luar waktu persekolahan yang tidak dikendalikan oleh pihak sekolah. iii. Guru mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK secara automatik apabila diperlukan Pemberatan wajaran aktiviti sukan dan kokurikulum berdasarkan tiga aspek seperti dalam Jadual 6.2 adalah v. Objektif Pentaksiran Aktiviti Ekstra kurikulum adalah untuk mengumpul maklumat dan memberi skor kepada aktiviti ekstra kurikulum murid. Aktiviti ekstra kurikulum merupakan aktiviti yang boleh membentuk keperibadian yang terpuji. mendorong melakukan kerja amal untuk kepentingan masyarakat setempat dan umum.1. ii. Perkhidmatan Anugerah daripada badan-badan lain Khidmat masyarakat Program NILAM b. iv.3. Jadual 6. Konstruk yang diukur i. a.2 Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum Aspek (110 Markah) Penglibatan (50 Markah) Elemen Jawatan Peringkat Komitmen Khidmat Sumbangan Penyertaan (40 Markah) Elemen Kehadiran Nilai Skor 10 40 Prestasi (20 Markah) Elemen Pencapaian Nilai Skor 20 Nilai Skor 10 20 10 6.

3 LAMPIRAN C – Borang Rumusan Aktiviti Sukan dan Kokurikulum 6. iii.2. Lampiran C) dan memasukkan ke dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Guru mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK secara automatik apabila diperlukan Pemberatan wajaran aktiviti ekstra kurikulum adalah berdasarkan empat aspek iaitu perkhidmatan.2.c. anugerah daripada badan-badan lain. vi. v.1 LAMPIRAN A – Borang Rekod SEGAK dan BMI 6.3 Jadual 6.2.2 BORANG-BORANG DALAM PAJSK 6. Pentaksiran Aktiviti Ekstra kurikulum dilaksanakan secara berterusan sepanjang tahun semasa dan pada bila-bila masa di luar waktu persekolahan selepas aktiviti ekstra kurikulum dijalankan Semua murid peringkat menengah rendah terlibat secara sukarela. Pelaksanaan Pentaksiran Aktiviti Ekstra kurikulum i. Penyertaan dan keselamatan murid dalam aktiviti ekstra kurikulum adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa.2. Aspek penglibatan murid merangkumi empat elemen seperti dalam Jadual 6.3 : Jadual Elemen Berdasarkan Aspek Ekstra Kurikulum Aspek Perkhidmatan Anugerah Khidmat Masyarakat NILAM Jawatan Rujuk Dokumen Anugerah Komitmen Rujuk Dokumen NILAM Elemen Skor 10 10 10 10 6.4 LAMPIRAN D – Borang Rumusan Aktiviti Ekstra kurikulum 48 . iv. waris atau penjaga Pengesahan aktiviti ekstra kurikulum murid hendaklah dibuat melalui tandatangan dan cap penganjur Guru merekod aktiviti ekstra kurikulum menggunakan Borang Pelaporan Ekstra kurikulum (BPE.2 LAMPIRAN B – Borang Rekod Kehadiran 6. khidmat masyarakat dan program NILAM ii.

1 Komponen Pentaksiran Psikometrik Komponen PPsi terdiri daripada Ujian Aptitud dan Inventori Personaliti. Ujian ini mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) daripada pengalaman dan persekitaran. PPsi menggunakan instrumen pentaksiran yang tidak berasaskan kurikulum dan pengajaranpembelajaran. Konstruk yang diukur dalam PPsi seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7. kesediaan Aptitud Verbal Visual Kreativiti Kinentetik Aptitud Khusus Muzik Interpersonal Naturalis Pentaksiran Psikometrik Interpersonal Logik Matematik Komunikasi Penyesuaian budaya Kerja berkumpulan Nilai/ Akauntabiliti Inventori Personaliti Kepimpinan Keusahawanan Kestabilan rohani Keselesaan dalam pergaulan Kefungsian emosi Etika Rajah 7. Ciri (trait) psikologi yang diukur merangkumi aptitud dan personaliti murid. kecenderungan. Kemahiran Berfikir Aptitud Am Kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan Minat.1. Hasil dapatan PPsi dapat digunakan untuk membantu mempertingkatkan pembelajaran murid.1 : Konstruk Yang Diukur Dalam Pentaksiran Psikometrik 49 .7 PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Pentaksiran Psikometrik (PPsi) ialah suatu kaedah yang digunakan secara sistematik untuk mengumpul maklumat yang menggambarkan ciri (trait) psikologi. 7.

7. kemahiran menyelesaikan masalah dan kecenderungan murid ii.2 Ujian Aptitud Khusus Ujian Aptitud Khusus adalah untuk mendapatkan maklumat khusus tentang struktur kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid dalam bidang tertentu yang tidak diukur dalam Ujian Aptitud Am. Instrumen Ujian Aptitud Am disediakan oleh Lembaga Peperiksaan iv. Objektif Ujian Aptitud Khusus: i. Membantu murid mengenal potensi diri iv. Membantu murid mengenal potensi diri iii.1. a. Konstruk Ujian Aptitud Am i. Pelaporan akan dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan 7.1. Meramalkan kejayaan murid dalam alam pembelajaran dan kerjaya 50 . Membantu guru memahami psikologi murid b. Objektif Ujian Aptitud Am i. a. kemahiran menyelesaikan masalah dan kecenderungan murid c. Mengenal pasti kemahiran berfikir.1 Ujian Aptitud Am Ujian Aptitud Am mengukur kebolehan yang menggambarkan kemahiran asas murid secara hierarki. Minat dan kecenderungan iv. Kemahiran berfikir ii. Mengenal pasti kemahiran berfikir. Mencungkil potensi murid pada peringkat umur tertentu ii. Semua murid terlibat dalam pentaksiran iii. Pelaksanaan Ujian Aptitud Am i. kaedah dan teknik pengajaran supaya dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan iii. Membantu guru mengenalpasti strategi. Kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan iii. Ujian objektif aneka pilihan ii. Ujian ini juga dapat mengenal pasti kecenderungan murid berdasarkan kriteria tertentu.

Naturalis (Pintar naturalisma): keupayaan mengenalpasti. menghargai alam semulajadi seseorang individu vi. Logik Matematik (Pintar nombor): keupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat penyelesaian secara logikal. vii. menganggar dan mengintepretasi ruang iii. Muzik (Pintar muzik): keupayaan seseorang individu menghargai. Pelaksanaan Ujian Aptitud Khusus i. Interpersonal (Pintar orang – pengalaman sosial): keupayaan seseorang individu berkomunikasi dan berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Semua murid terlibat dalam pentaksiran iii. ii.1. Objektif Inventori Personaliti i. ix. Instrumen Ujian Aptitud Khusus disediakan oleh Lembaga Peperiksaan iv. Verbal (Pintar perkataan): keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa.b. Pelaporan akan disediakan oleh pihak sekolah 7. Kreativiti (Pintar minda): keupayaan seseorang individu melihat daripada perspektif berbeza serta menghasilkan idea dan konsep yang asli. Visual – Ruang – Bukan Verbal (Pintar ruang): keupayaan seseorang individu mengguna. c. menghayati dan menggubah muzik. Ujian ini dilaksanakan pada bila-bila masa mengikut keperluan dan tidak berjadual ii. Intrapersonal (Pintar diri – refleksi kendiri): keupayaan seseorang individu memahami kendiri dengan menilai kekuatan. Konstruk Ujian Aptitud Khusus i. viii. v. Kinestatik – Jasmani (Pintar jasmani): keupayaan seseorang individu mengawal dan memahami pergerakan tubuh.3 Inventori Personaliti Inventori Personaliti ialah satu instrumen yang digunakan untuk mengumpul maklumat tentang sahsiah unik setiap murid a. kelemahan. bakat dan minat supaya boleh membantu orang lain. iv. Membantu mengenal pasti personaliti murid supaya guru dapat menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai 51 . memahami maklumat dan memberi respons dalam pelbagai bentuk set komunikasi.

Kepimpinan: satu kebolehan mempengaruhi serta meyakini orang lain ke arah pencapaian matlamat bersama ix. individu dengan kumpulan dan individu dengan organisasi ii. tekal dan amanah v. Pelaksanaan Inventori Personaliti i. Tidak diwajibkan untuk semua murid dan terbuka kepada yang memerlukan sahaja iii. kepercayaan. teliti. Extraversion: sifat mudah mesra dan selesa dalam pergaulan iv. bertanggungjawab. ketaatan. Etika: tingkah laku betul dan baik seseorang terhadap masyarakat dan organisasi c. Kerja Berkumpulan: semangat dan sikap meyayangi organisasi. tertib. Membantu murid dan ibu bapa mengenal pasti personaliti murid dan menyedari potensi diri iii. Komunikasi verbal (lisan) dan komunikasi bukan verbal dengan orang lain. Kestabilan Rohani: individu yang mempunyai rohani yang stabil dalam aspek ketuhanan. Konstruk Inventori Personaliti Konstruk yang ditaksir adalah bersesuaian dengan budaya dan keperluan di Malaysia i. Pelaporan disediakan oleh pihak sekolah 52 . Instrumen disediakan oleh Lembaga Peperiksaan dan ditadbir oleh Sekolah iv. kejelasan dan amalan aspek kefungsian emosi individu vi. kefahaman dan amalan kepada agama viii. bertolak ansur dan saling menghormati antara satu sama lain iii. Penyesuaian Budaya: kesediaan seseorang individu untuk menerima sesuatu idea untuk dijadikan sebagai suatu budaya dalam masyarakat vii. Emotional Functionality: keseimbangan. tolong menolong. Menyediakan profil murid yang lengkap untuk rujukan dan kegunaan dalam pendidikan dan perkembangan individu b.ii. Nilai/Akauntabiliti: ciri/trait yang menjelaskan sejauh mana seseorang individu mempunyai sifat-sifat seperti pemurah. cekap. Keusahawanan: aktiviti yang mendatangkan manfaat pembangunan perniagaan yang berorientasikan keuntungan melalui x. Ujian ini dilaksanakan pada bila-bila masa mengikut keperluan dan tidak berjadual ii.

8. Setiap individu yang terlibat dalam pembangunan atau pelaksanaan sistem pentaksiran pendidikan adalah bertanggungjawab menjamin kualiti dan mutu pentaksiran yang dikendalikan.8 MANUAL PENJAMINAN KUALITI Manual Penjaminan Kualiti bertujuan memberi panduan kepada pihak yang berkenaan seperti guru mata pelajaran. Pengetua. Kualiti hendaklah menjadi tumpuan utama dalam semua aspek dan peringkat pentaksiran. Indikator atau petunjuk utama bagi penjaminan kualiti dalam pentaksiran adalah kesahan.4 Pengesanan 8. Meningkatkan kemahiran pelaksanaan pentaksiran dalam kalangan guru yang dibimbing/ mentee c. Membina rangkaian kerja dan hubungan profesional antara mentor dan guru yang dibimbing/mentee. Guru Kanan Mata Pelajaran. memudah cara dan membimbing guru untuk melaksanakan PBS mengikut prinsip dan prosedur pelaksanaan yang ditetapkan. Ketua Panitia. d. khidmat bantu dan nasihat mengenai pelaksanaan dan pengurusan PBS b. kebolehpercayaan.1. 53 . Penjaminan kualiti bagi pelaksanaan PBS dapat dicapai melalui: 8. Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memastikan penjaminan kualiti pelaksanaan PBS.1 Pementoran Pementoran PBS adalah proses membantu. Guru Cemerlang.2 Penyelarasan 8. Membantu guru menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS e.1 Pementoran 8.1 Objektif Pementoran: a.3 Pemantauan 8. Memberi bimbingan. Meningkatkan kompetensi dan keyakinan guru yang dibimbing/mentee. Pentaksiran yang berkualiti akan menghasilkan maklumat yang tepat dan menunjukkan keadaan sebenar tentang tahap pembelajaran murid. pegawai Pejabat Pelajaran Daerah. kebolehtadbiran dan keadilan. Maklumat yang tepat boleh membantu pembuat dan penentu dasar melakukan perubahan bagi tujuan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.

Memastikan pelaksanaan pembelajaran pentaksiran seiring dengan pengajaran dan e. Mentor Dalaman terdiri daripada: i. Mendapatkan maklum balas untuk penambahbaikan pengajaran f. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru yang dibimbing/ mentee. ii. Informal 8. GKMP/Ketua Panitia dan/atau Jurulatih Utama dan/atau Guru Cemerlang dan/atau Pengetua dan/atau Mana-mana guru yang dilantik b. Membimbing guru menggunakan standard prestasi dan aplikasi Sistem Pengurusan PBS (SPPBS) b. iv. Pegawai Lembaga Peperiksaan dan/atau Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri dan/atau Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah dan/atau Mana-mana pegawai yang dilantik Kekerapan pementoran adalah mengikut keperluan 8.1. ii.1. 54 .8.1. Mentor Luaran terdiri daripada: i. Mendedahkan penggunaan pelbagai jenis instrumen pentaksiran d.4 Pelaksanaan Pementoran: a.3 Jenis Mentor a. iii. Membantu guru menyediakan instrumen pentaksiran c. v. iv. Formal b. iii.2 Jenis Pementoran a.

2. masa penyelarasan oleh JK PBS.8. 55 . Sebelum Penyelarasan i. Menentukan tarikh. Memastikan skor yang diberi menepati keupayaan dan prestasi murid e. Memastikan skor yang diberi adalah adil bagi semua murid 8.2 Penyelaras a. Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah c. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah Mengadakan perbincangan mengenai  Kefahaman tentang standard prestasi atau tugasan  Kesesuaian instrumen yang digunakan  Kefahaman tentang penskoran  Pemilihan evidens murid untuk penyelarasan skor ii.2. Memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor dalam pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah d.2. tempat.3 Pelaksanaan Penyelarasan: a. Menyeragamkan skor Pentaksiran Pusat yang diberikan oleh guru berdasarkan rubrik sesuatu tugasan yang ditetapkan c.2 Penyelarasan Penyelarasan PBS adalah proses penyeragaman skor merujuk kepada Standard Prestasi yang disediakan atau berdasarkan rubrik sesuatu tugasan. Jabatan Pelajaran Negeri. Penyelaras Dalaman yang terdiri daripada guru-guru yang dilantik oleh JK PBS peringkat sekolah (rujuk senarai JK PBS) b. deskriptor dan evidens dalam dokumen Standard Prestasi b. Menyeragamkan skor Pentaksiran Sekolah yang diberikan oleh guru berdasarkan pernyataan standard. 8. Penyelaras Luaran yang terdiri daripada personal yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan.1 Objektif Penyelarasan: a. Kekerapan aktiviti penyelarasan ditentukan oleh JK PBS dan perlu dijadualkan 8.

d. Semasa Penyelarasan i.b. iii.2 Jenis Pemantau a. ii. Pemantau Luaran yang dilantik dalam kalangan: i. Mengenal pasti masalah pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah.3. ii. Memilih evidens murid secara rawak mengikut pencapaian Membanding skor yang diberikan oleh guru Menyelaras pemberian skor Selepas Penyelarasan i.3 Pemantauan Pemantauan PBS ialah proses memastikan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan. iii. 8. mengikut jadual yang ditentukan oleh Jawatankuasa PBS. 8. ii. c. iv. 8. Memastikan arahan pelaksanaan PBS dipatuhi b. jika perlu .3. Pegawai Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia Pegawai Lembaga Peperiksaan Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah Kekerapan aktiviti pemantauan adalah sepanjang tempoh pelaksanaan PBS. c. Menyediakan laporan pelaksanaan PBS untuk tujuan penambahbaikan. Membantu menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS oleh guru. b. 56 .1 Objektif Pemantauan PBS: a. Mengelakkan berlakunya penyelewengan dan ketidakakuran. e. Menyediakan laporan penyelarasan Menyelaras skor murid. Pemantau Dalaman ialah guru yang dilantik oleh Jawatankuasa PBS peringkat sekolah (rujuk senarai JK PBS).

Melaporkan dapatan pemantauan. Mengenal pasti kekuatan dan keberkesanan instrumen pentaksiran yang digunakan. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah Menyediakan instrumen pemantauan (contoh: senarai semak) ii.2 Pegawai Pengesanan a. tempat.2. Memberi cadangan tindakan susulan mengenai pelaksanaan PBS. Memastikan pelaksanaan adalah mengikut garis panduan  Menyemak bahan dan maklumat yang dipantau. Pengesanan dilaksana mengikut jadual dan prosedur yang ditetapkan. Mencadangkan penambahbaikan menyeluruh instrumen pentaksiran dalam pelaksanaan PBS. Selepas pemantauan i. b.4. c. 8. iii. Menentukan tarikh.3 Pelaksanaan Pemantauan: a. ii. 8. kebolehpercayaan dan kebolehtadbiran instrumen pentaksiran. Meningkatkan kesahan. Jabatan Pelajaran Negeri. b.4 Pengesanan Pengesanan PBS adalah proses memastikan kekuatan dan keberkesanan instrumen pentaksiran dalam pelaksanaan PBS.  Membuat pemerhatian pelaksanaan PBS. 8.4. Semasa pemantauan i. Sebelum Pemantauan i. c. Pegawai Lembaga Peperiksaan 57 . Menyenaraikan kekuatan dan keberkesanan pelaksanaan PBS kepada guru. Pegawai Pengesanan yang dilantik dalam kalangan: i. masa pemantauan oleh Jawatankuasa PBS.8.  Menggunakan instrumen pemantauan yang telah dilengkapkan untuk memberi khidmat nasihat.1 Objektif Pengesanan PBS: a.

Semasa pengesanan i. Mana-mana pegawai yang dilantik Tempoh Tindakan Sepanjang tahun dan mengikut keperluan JPN/PPD/Sekolah 58 . tempat. ii. GKMP/Ketua Panitia dan/atau b. Menentukan tarikh. Pegawai Lembaga Peperiksaan dan/atau b. 8. c. Mencadangkan penyelesaian. Menyenaraikan pentaksiran. Memastikan cadangan penyelesaian dilaksanakan. masa pengesanan oleh Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah. Pengetua dan/atau e. Jurulatih Utama dan/atau c.3 Pelaksanaan Pengesanan PBS: a. Selepas pengesanan i. Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri dan/atau c. isu kebolehtadbiran dan kesesuaian instrumen ii.ii. Mana-mana guru yang dilantik 2. Mentor Dalaman terdiri daripada a. Jadual 8. Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri iii. Sebelum pengesanan i. Guru Cemerlang dan/atau d. Menyediakan instrumen pengesanan (contoh: senarai semak) b. Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah dan/atau d. Mentor Luaran terdiri daripada a.4. Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah Aktiviti pengesanan diadakan semasa dan/atau selepas satu kitaran pelaksanaan PBS.1 : Jadual Kerja Penjaminan Kualiti Pelaksanaan PBS Aspek Pelaksanaan Pementoran 1.

Evidens boleh didapati daripada pelbagai sumber. Sah Evidens yang dikemukakan hendaklah relevan dan menggambarkan penguasaan/ pencapaian standard yang telah ditetapkan b. Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri c. Autentik Murid dapat membuktikan evidens yang dikutip adalah hasil kerjanya sendiri 59 . Pegawai Lembaga Peperiksaan Ditentukan oleh LP b.Penyelarasan 1. 2. Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah JPN/PPD 9 PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Evidens murid yang telah dikumpul perlu diurus dengan baik dan sistematik. Pegawai Pengesanan Luaran yang terdiri daripada Pentaksiran Pusat: a. Peringkat Sekolah Penyelaras Dalaman yang terdiri daripada guru yang dilantik oleh JK PBS peringkat sekolah 2. Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri d. Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah Sepanjang tahun dan mengikut keperluan JPN/PPD/Sekolah Pengesanan 1. Pegawai Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia b. Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah Sekurang-kurangnya sekali setahun Pentaksiran Pusat: Setelah tugasan selesai JPN/PPD/Sekolah Pemantauan 1. Pemantau Luaran yang terdiri daripada: a. Ciri-ciri evidens yang dikumpul: a. Peringkat Negeri dan Daerah Penyelaras Luaran yang terdiri daripada personal yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan. Pemantau Dalaman terdiri daripada guru yang dilantik oleh JK PBS peringkat sekolah. Pengurusan evidens murid di sekolah hendaklah memudahkan semua pihak yang terlibat dan dapat membantu menjayakan pelaksanaan PBS di sekolah. Pegawai Lembaga Peperiksaan c. Guru atau pentaksir bertanggungjawab untuk memastikan evidens yang mencukupi dan sesuai untuk membuat pertimbangan atau keputusan terhadap penguasaan murid dalam perkara yang ditaksir.

b. c. Contoh grafik ialah gambarfoto. Gambar atau bayangan merupakan benda buatan manusia. kanvas. Persembahan i. graf. peta. Tekal Evidens yang dikumpul dapat membuktikan ketekalan perlakuan dan membuktikan keputusan yang sama diberi oleh pentaksir yang berlainan 9. Bahan cetakan (bulletin) i. lukisan kejuruteraan atau imej lain. Merupakan persembahan visual yang ditunjukkan pada permukaan seperti dinding.1. nombor. Pembentangan atau penglibatan murid dalam mempertengahkan bakat yang mereka ada serta diberikan perhatian d. kertas. Grafik selalunya 60 . 9. Satu proses hasil kerja murid menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan Proses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain ii.1 Pengurusan Evidens Pentaksiran Sekolah Evidens ialah bahan atau sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses. pemberitahuan. simbol. ilustrasi atau hiburan. biasanya dua dimensi. Semasa Evidens dapat membuktikan murid dapat membuat mengikut standard semasa d. seni tanpa ton. lukisan. dan Penciptaan bahan-bahan yang disampaikan melalui bahasa tulisan ii. Grafik i. reka bentuk geometri. Menulis aksara pada perantara dengan tujuan untuk membentukkan perkataan dan gagasan yang lain yang mewakili bahasa atau maklumat tercatat. skrin komputer.1 Antara contoh evidens murid ialah: a. Penulisan i.Kecukupan Adakah evidens yang dikumpul mencukupi untuk men unjukkan kemampuan murid c. papan untuk tujuan jenama. yang mempunyai persamaan dengan suatu subjek – biasanya objek fizikal atau benda hidup yang dijalankan e. Foto i. tipografi.

Fail ini boleh dijadikan bahan showcase. b. Fail tersebut adalah seperti berikut: a. i. Model i. Merupakan perekodan/pelaporan dalam bentuk audio atau visual k. Barangan atau rupa bentuk fizikal mana-mana objek atau perkhidmatan yang berkualiti atau yang dihasilkan j.menggabungkan teks. ii.1. atau 61 . Rakaman i. aliran kelas (contoh: semua kelas tahun 1). atau kelas. Artifak i. Bahan ICT i. Sebarang bentuk penyimpanan evidens yang menggunakan sebarang bentuk dan teknologi Informasi Komunikasi danTeknologi (ICT) 9. g. ilustrasi dan warna ii. Grafik juga boleh merupakan bayangan atau menggambakan perkara yang wujud dalam dunia sebenar f. Berbentuk fizikal yang mencirikan evidens yang boleh diketengahkan untuk menjadi contoh antara yang terbaik i. Laporan i. Grafik boleh wujud sebagai grafik berfungsi atau berseni. Hanya evidens terbaik dalam band tertinggi yang dicapai oleh murid disimpan dalam fail untuk tujuan aktiviti penjaminan kualiti. Produk i. Fail Perkembangan Murid (FPM) Fail Perkembangan Murid (FPM) adalah untuk menyimpan evidens murid. Salinan bahan yang dihasilkan dan salinan yang dicatatkan sebagai satu tinggalan sejarah atau telah dibuat sekian lama. Fail Showcase (FS) Fail showcase adalah untuk menyimpan evidens murid yang terbaik dan terpilih dalam band.2 Penyediaan Fail Murid Terdapat dua fail yang disediakan untuk menyimpan evidens murid. Suatu penulisan yang berformat dan telah direncanakan untuk paparan dan tatapan satu tugasan h.

2 Pengurusan Evidens Pentaksiran Pusat Evidens ialah bahan atau sebarang bentuk bukti dalam bentuk produk atau proses yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan. Satu proses hasil kerja murid menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan Proses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain ii. 9. Menulis aksara pada perantara dengan tujuan untuk membentukkan perkataan dan gagasan yang lain yang mewakili bahasa atau maklumat tercatat. Guru hendaklah memberi maklumbalas kepada murid agar murid boleh membuat penambahbaikan dan pengayaan pembelajaran. b. 9.iii.. Buku Latihan jika digunakan hendaklah diserah semula kepada murid setelah direkod dalam aplikasi SPPBS. Penulisan i. Walau bagaimanapun kaedah pelaksanaannya tertakluk kepada keputusan JK PBS Sekolah. Nota: mata pelajaran. 62 . c. dan Penciptaan bahan-bahan yang disampaikan melalui bahasa tulisan ii. b. Bahan cetakan (bulletin) i. Evidens yang menunjukkan rekod prestasi perkembangan murid mengikut tahun semasa.1. atau murid  Penyediaan fail murid boleh dirujuk pada Perkara 9.1. Evidens yang terbaik dan terpilih dalam band boleh dijadikan bahan showcase. iv. muka surat 49. d. Lembaran Kerja dan Artifak yang bersesuaian hendaklah diserahkan kepada murid setelah direkodkan dalam aplikasi SPPBS.2.  Pihak sekolah dikehendaki menyediakan Fail Perkembangan Murid (FPM) dan Fail Showcase (FS) seperti perkara (a) dan (b) di atas di peringkat sekolah.3 Pengurusan evidens murid dilaksanakan oleh guru dengan kaedah seperti berikut: a.1 Antara contoh evidens murid ialah: a. 9.

pemberitahuan. nombor. Produk i. Foto i. yang mempunyai persamaan dengan suatu subjek – biasanya objek fizikal atau benda hidup yang dijalankan e. peta. Contoh grafik ialah gambarfoto. Grafik selalunya menggabungkan teks. Merupakan perekodan/pelaporan dalam bentuk audio atau visual k. papan untuk tujuan jenama. lukisan kejuruteraan atau imej lain. ilustrasi dan warna Grafik boleh wujud sebagai grafik berfungsi atau berseni. Persembahan i. kertas.c. ilustrasi atau hiburan. Grafik i. seni tanpa ton. lukisan. Grafik juga boleh merupakan bayangan atau menggambakan perkara yang wujud dalam dunia sebenar ii. skrin komputer. Sebarang bentuk penyimpanan evidens yang menggunakan sebarang bentuk dan teknologi Informasi Komunikasi danTeknologi (ICT) 63 . Merupakan persembahan visual yang ditunjukkan pada permukaan seperti dinding. graf. Salinan bahan yang dihasilkan dan salinan yang dicatatkan sebagai satu tinggalan sejarah atau telah dibuat sekian lama. kanvas. Barangan atau rupa bentuk fizikal mana-mana objek atau perkhidmatan yang berkualiti atau yang dihasilkan j. Pembentangan atau penglibatan murid dalam mempertengahkan bakat yang mereka ada serta diberikan perhatian d. biasanya dua dimensi. Artifak i. Gambar atau bayangan merupakan benda buatan manusia. Berbentuk fizikal yang mencirikan evidens yang boleh diketengahkan untuk menjadi contoh antara yang terbaik i. Bahan ICT i. Suatu penulisan yang berformat dan telah direncanakan untuk paparan dan tatapan satu tugasan h. Laporan i. f. simbol. reka bentuk geometri. tipografi. Model i. Rakaman i. g.

i. Evidens murid disimpan ditempat yang selamat dan bersistematik secara tersusun dalam tempoh 3 hingga 6 bulan dan diserahkan kepada murid selepas aktiviti Penjaminan Kualiti dan kemasukan markah dalam Sistem Pentaksiran Pusat Lembaga Peperiksaan Evidens disimpan dalam bentuk hardcopy atau softcopy atau dalam bentuk apa sekalipun sebagai bahan bukti. Pelupusan i. Penyimpanan. ii. Evidens dilupus berdasarkan Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Pusat dengan cara mengembalikan evidens kepada murid untuk simpanan mereka.3 Pengurusan evidens murid dilaksanakan oleh guru dengan kaedah seperti berikut: a. b. 64 .9.2.

4 Pengurusan Evidens Pentaksiran Psikometrik Evidens adalah terhad dan disimpan oleh guru bimbingan dan kaunseling di tempat yang selamat secara bersistematik dan tersusun. 65 .3 Pengurusan Evidens Pentaksiran Aktiviti Jasmani.9. BMI. 9. Sukan dan Kokurikulum Guru merekod penyertaan. sukan. penglibatan dan pencapaian murid dalam SEGAK. kokurikulum dan ekstra kurikulum menggunakan borang dan aplikasi SPPBS.

SPPBS digunakan untuk merekod dan menyimpan maklumat penguasaan murid dalam PBS serta menjana pelaporan apabila diperlukan. Kementerian Pelajaran Malaysia mengeluarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.LP. Manual aplikasi ini boleh dimuat turun melalui laman web rasmi Lembaga Peperiksaan.14. Lembaga Peperiksaan.003. 2012 – KP. SPPBS akademik dibangunkan dengan kaedah webbased dan standalone manakala SPPBS bukan akademik dibangunkan secara standalone. 66 . __ Tahun 2011: Penggunaan Aplikasi Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) Tingkatan 1.0_ (_) bertarikh __________Disember 2011.07.10 SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk komponen akademik dan bukan akademik.

CADANGAN CARTA ALIR 67 .

LAMPIRAN CARTA ALIR PROSES KERJA PENTAKSIRAN PUSAT (PP) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH MULA L Mengedarkan Pekeliling Ke JPN A M P I R A N Menerima Pekeliling dari KPM Menyediakan Dokumen Taklimat Penataran Menyediakan surat arahan hadir taklimat Penataran kepada PPD Menyerahkan dokumen dan memberi taklimat Penataran kepada PPD Menerima Taklimat dan Pekeliling daripada JPN Menyediakan surat arahan hadir taklimat kepada sekolah Menyerahkan dokumen dan memberi taklimat kepada sekolah Memberi taklimat kepada Pentaksir Sekolah Melaksanakan Pentaksiran Memantau Pelaksanaan di peringkat sekolah Menyelaras Pelaksanaan di peringkat sekolah Mengumpul dan merekod skor Menyediakan Laporan pemantauan dan penyelarasan Menghantar skor dan dokumen skor ke PPD Menerima dan menyemak dokumen dan skor Menghantar Laporan pemantauan dan penyelarasan ke LP Lengkap? Ya Menyediakan data kumpul daerah dan cetak Tidak Membuat pembetulan disahkan oleh PPD Menerima & Semak data dan Simpan Skor Menghantar data dan cetakan skor ke JPN serta failkan salinan Lengkap? Ya Menerima skor dan laporan dari JPN Tidak Membuat pembetulan Menghantar data skor ke LP TAMAT 68 .

SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH MULA Mengedarkan Pekeliling Menyerahkan Pekeliling Ke JPN Menerima Pekeliling dari KPM LPM Menyediakan Dokumen Taklimat Penataran Menyediakan surat arahan Meyediakan surat arahan hadir taklimat Penataran kepada PPD kepada PPD Menyerahkan dokumen dan memberi taklimat Penataran kepada PPD Menerima Taklimat dan Pekeliling daripada JPN Meyediakan surat arahan hadir taklimat kepada sekolah Menyerahkan dokumen dan memberi taklimat kepada sekolah Menerima Pekeliling dan taklimat daripada PPD Memberi taklimat kepada JK PBS Sekolah Melaksanakan Pentaksiran Memantau pelaksanaan di peringkat sekolah bagi menjamin kualiti pentaksiran Melantik Pemantau Mengumpul mengumpul dan merekod skor Menyediakan Laporan Menyediakan Laporan pemantauan dan pemantauan penyelarasan Menghantar data dan Hantar disket dan dokumen markah ke PPD dokumen skor ke PPD Terima dan semak disket Menerima dan semak dokumenmarkah dan dan markah Menghantar Laporan Menghantar Laporan pemantauan dan pemantauan ke LP penyelarasan ke LPM Lengkap? Ya Menyediakan data kumpul Sediakan disket kumpul daerah dan cetak Tidak Membuat pembetulan Buat pembetulan Menerima & Semak dan Terima & Semak disket dan Simpan Skor cetakan markah Hantar disket dan cetakan Menghantar data dan cetakan markah ke JPN markah ke JPN serta serta failkan salinan failkan salinan Lengkap? Ya Menerima Markah dan laporan dari JPN Tidak Membuat pembetulan Buat pembetulan Hantar disket data cetakan Menghantar dan skor ke markah ke LPM serta LP jika diperlukan failkan salinan TAMAT 69 .CARTA ALIR PROSES KERJA PENTAKSIRAN SEKOLAH DAN PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI.

Kaedah analisis dan Manual pentaksiran. Menghantar pekeliling dan bahan pentaksiran kepada JPN Menerima Pekeliling dan bahan pentaksiran dari KPM Meyediakan surat arahan hadir taklimat Penataran kepada PPD (Kemanusiaan) Menyerahkan dokumen dan memberi taklimat Penataran kepada PPD (Kemanusiaan) Menerima Taklimat. Tamat Menerima laporan dari JPN TAMAT 70 .LAMPIRAN CARTA ALIR PROSES KERJA PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PSi) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH MULA Mengedarkan Instrumen. Pekeliling dan bahan pentaksiran daripada JPN Meyediakan surat arahan hadir taklimat kepada sekolah (Guru Bimbingan & Kaunseling) Menyerahkan dokumen dan memberi taklimat kepada sekolah Menerima Pekeliling dan taklimat daripada PPD Memberi taklimat kepada JKP Sekolah Memantau Pelaksanaan di peringkat sekolah Melantik Pemantau Melaksanakan Pentaksiran Psikometrik Menyediakan Laporan pemantauan Mengumpul dan merekod keputusan Menghantar Laporan pemantauan ke KPM Menyediakan laporan deskriptif mengikut keperluan.

LAMPIRAN CARTA ALIR PROSES KERJA PENATARAN PBS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH MULA Menyediakan bahan penataran Menjalankan penataran PBS peringkat kebangsaan Menerima penataran PBS dari KPM Mengadakan penataran PBS peringkat negeri Menerima penataran PBS dari JPN Mengadakan penataran PBS peringkat daerah Menerima penataran PBS dari PPD Taklimat kepada J/K PBS Sekolah Mengadakan penataran PBS diperingkat sekolah Menyediakan Laporan penataran Menyediakan Laporan penataran Menyediakan Laporan penataran Menghantar Laporan penataran ke PPD Menerima laporan penataran daripada sekoalah Merumuskan laporan penataran peringkat daerah Menerima rumusan penataran daripada PPD Menghantar rumusan penataran ke JPN Menghantar rumusan keseluruhan penataran PBS ke KPM Meneriman laporan dari JPN TAMAT 71 .

LAMPIRAN CARTA ALIR PROSES KERJA PENYELARASAN PBS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH MULA Menyediakan instrumen dan manual penyelarasan Menghantar pekeliling dan manual penyelarasan kepada JPN Menerima pekeliling dan manual penyelarasan dari KPM Mengadakan mesyuarat penyelarasan peringkat kebangsaan Menghantar pekeliling dan manual penyelarasan kepada PPD Menerima pekeliling dan manual penyelarasan dari JPN Melantik Penyelaras Luaran Menghantar pekeliling dan manual Penyelarasan kepada sekolah Menerima pekeliling dan manual penyelarasan dari PPD Menerima taklimat Penyelarasan di peringkat kebangsaan Melantik Penyelaras Dalaman Mengadakan taklimat Penyelarasan di peringkat negeri Menerima taklimat Penyelarasan di peringkat negeri Menerima taklimat Penyelarasan diperingkat daerah Mengadakan taklimat Penyelarasan Dalaman Menjalankan Penyelarasan PBS Mengadakan taklimat Penyelarasan di peringkat daerah Menjalankan Penyelarasan Dalaman PBS Menyediakan Laporan Penyelarasan Menyediakan Laporan Penyelarasan Menyediakan Laporan Penyelarasan dalaman Menghantar Laporan Penyelarasan ke PPD Menerima laporan penyelarasan dalaman daripada sekolah Merumuskan laporan penyelarasan dalaman Menerima rumusan penyelarasan dalaman daripada PPD Menghantar rumusan penyelarasan ke JPN Menghantar rumusan keseluruhan penyelarasan PBS ke KPM Meneriman laporan dari JPN TAMAT 72 .

LAMPIRAN CARTA ALIR PROSES KERJA PEMANTAUAN PBS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH MULA Menyediakan Instrumen dan Manual Pemantauan Menghantar Pekeliling dan Manual Pemantauan kepada JPN Menerima pekeliling dan manual pemantauan dari KPM Melantik Pemantau Luaran Peringkat Kebangsaan Menghantar pekeliling dan manual pemantauan kepada PPD Menerima pekeliling dan manual pemantauan dari JPN Menjalankan Pemantauan PBS Peringkat Kebangsaan Melantik Pemantau Luaran Peringkat Negeri Menghantar pekeliling dan manual pemantauan kepada sekolah Menerima pekeliling dan manual pemantauan dari PPD Mengadakan taklimat Pemantauan Peringkat Negeri Menyediakan laporan pemantauan Menjalankan pemantauan PBS Menerima taklimat pemantauan dari JPN Melantik Pemantau Dalaman Menerima taklimat Pemantauan dari PPD Mengadakan taklimat Pemantauan Peringkat Daerah Menyediakan Laporan pemantauan Mengadakan taklimat pemantauan dalaman Menjalankan pemantauan dalaman PBS Menyediakan Laporan pemantauan dalaman Menghantar laporan pemantauan ke PPD Menerima laporan pemantauan dalaman daripada sekoalah Merumuskan laporan pemantauan dalaman Menerima rumusan pemantauan dalaman daripada PPD Menghantar rumusan pemantauan ke JPN L A M P I R A N Menghantar rumusan keseluruhan pemantauan PBS ke KPM Meneriman laporan dari JPN TAMAT 10 73 .

LAMPIRAN CARTA ALIR PROSES KERJA PEMENTORAN PBS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH MULA Menyediakan bahan pementoran Menjalankan pementoran PBS peringkat kebangsaan jika diperlukan Menerima bahan pementoran PBS dari KPM Mengadakan pementoran PBS peringkat negeri jika diperlukan Menerima banan penataran pementoran PBS dari JPN Mengadakan pementoran PBS peringkat daerah Menerima bahan pementoran PBS dari PPD Taklimat kepada J/K PBS Sekolah Mengadakan pementoran PBS diperingkat sekolah Menyediakan Laporan pementoran Menyediakan Laporan pementoran Menyediakan Laporan pementoran Menghantar Laporan pementoran ke PPD Menerima laporan pementoran daripada sekoalah Merumuskan laporan pementoran peringkat daerah Menerima rumusan pementoran daripada PPD Menghantar rumusan pementoran ke JPN Menghantar rumusan keseluruhan pementoran PBS ke KPM Meneriman laporan dari JPN TAMAT 74 .

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->