RESULTADOS DA 1ª ENQUISA DO BLOG enredando.blogaliza.

org DE CARA ÁS ELECCIÓNS GALEGAS ANTECIPADAS (2012)
Realizada entre os días 16 e 21 de marzo de 2012. Respostas recibidas: 110.
A CORUÑA (25) – 73 respostas válidas
PP

PSOE BNG

0

NPC

EU

Outro
s

9

53

69

PONTEVEDRA (22) – 99 respostas
válidas
PP

PSOE BNG

NPC

EU

Outro
s

15

79

96
3

LUGO (14) – 68 respostas válidas
PP

PSOE BNG

NPC

EU

Outro
s

3

30

67

67

48

22

1

1

1

14

9

OURENSE (14) – 102 respostas válidas
PP

PSOE BNG

NPC

EU

Outro
s

5

26

100

100

0

67

42

2

2

1

23

20

2

1

4

14

18

3

6

19

18

2

26

14

2

1

43

29

2

3

30

15

32

16

10

2

5

14

5

10

3

4

4

11

1

8

12

45

1

2

56

2

2

4

2

5

5

4

4

3

24

5

3

2

13

2

27

6

22

2

2

39

4

4

2

1

20

4

6

7

34

2

3

1

31

1

23

49

1

7

8

10

1

1

4

2

29

26

8

9

3

9

2

9

5

9

1

10

9

35

11

11

26

11

12

26

17

12

13

11

3

13

14

13

1

14

15

3

1

15

Media

12,23 6,89

Proxe
cción
e
tenden
cias

2,96

2,58

0,3

0,07 10,38 6,11


13

7

3

2

3

2,8

2,21

0,22

0,03

10

7,59


0

0

11

6

3

2

0

0

8

4,19

1,26

4

1

0,93

1

0,01

0

0,01

0

7,12

8

4,24

1,33

1,27

4

1

1

0,02

0,02

0

0

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful