Está en la página 1de 2

1 variantas 1.

Rodiklins funkcijos y = 5 x apibrimo sritis yra:


A ( ;0) B [ 0;+) E nra tokio atsakymo A taip B ne C ( ;+) D ( ;5]

2. Ar teisinga lygyb lg 0,001 = 3 :


C nra tokio atsakymo C m-neteigiamas D m=0

3. Lygtis 2 x = m , kai m R neturi sprendini, kai:


A m-bet koks B m-neneigiamas E nra tokio atsakymo A log 9 3 = 2 D log 2 3 = 9

4. Lygyb 3 2 = 9 parayta logaritmins lygybs pavidalu atrodo taip:


B log 3 9 = 2 C log 2 9 = 3 E nra tokio atsakymo
2

5. Skaiius 3 2 A 0 B 2 C 34

( )

lygus: D 3 2 E nra tokio atsakymo

6. Kaip pasikeis skaiiaus a logaritmas, jei, nekeisdami jo pagrindo, pakelsime skaii kvadratu: A pasikels kvadratu B du kartus sumas C du kartus padids D nepasikeis E nra tokio atsakymo

7. Apskaiiuokite log 1 8 = 2
A 3 B -3 C 2 D 0 E nra tokio atsakymo

8. Kuris skaiius didesnis: log 4 1 ar log 2 1 ?


A log 4 1 B log 2 1 C abu lygs D nra tokio atsakymo
x

4 9. Nubraiykite schematik funkcijos f ( x ) = grafik. 10 10. Paraykite pagrindines logaritm savybes.

2 variantas 1. Logaritmins funkcijos y = log 2 x apibrimo sritis yra:


A ( ;0) B ( 0;+) E nra tokio atsakymo C ( ;+) D [ 2;+)

2. Kokios funkcijos f ( x ) = 6 0,2 x :grafiko susikirtimo su abscisi aimi


tako koordinats? A (0;0) B (6; 0,2) E nra tokio atsakymo C (6; 1) D aies nekerta

3. Funkcija f ( x ) = log a x didja, kai:


A a>1 B a 1, a>0
2

C 0<a<1

D a= 1 E nra tokio atsakymo

4. I nelygybs a
A a>0 B a<0

< a x iplaukia, kad x < 2 tada, kai: C 0<a<1 D a>1 E nra tokio atsakymo

5. Pratskite lygyb log a 1 =


A log 1 a B log a 6 C 1 D 0 E nra tokio atsakymo

6. Jei a>1, tai funkcija f ( x ) = a x yra:


A majanti B didjanti C pastovi D lygi 0 E nra tokio atsakymo 7. Paraykite pagrindin logaritmin tapatyb:

8. Raskite x, jeigu log


A 1 B 4

x = 2: C 0 D 2 E nra tokio atsakymo grafik. f ( x ) = log 1 x


3

9. Nubraiykite schematik funkcijos

10. Paraykite pagrindines laipsnio savybes.