Está en la página 1de 2

EPA GERNIKA OSOAK

MATEMATIKA

1.GAIA

ZENBAKI ARRUNTAK ETA

ZENBAKI ARRUNTAK ETA OSOAK. ERAGIKETAK
NUMEROS NATURALES Y ENTEROS. OPERACIONES

Zenbaki arruntak ( N ), normalean gauzak zenbatzeko erabiltzen ditugunak dira: 1 , 2 , 3 , 4 ......... Zenbaki osoak ( Z ) berriz, arruntak eta euren negatiboak dira: …-3 ,-2 ,-1 ,0 , 1, 2, 3....

Los números naturales ( N ), son los que normalmente usamos para contar o enumerar las cosas: 1, 2, 3, 4, 5 ,..... Los enteros ( Z ) en cambio son los naturales y sus opuestos (negativos): -4, -3 , -2, -1 , 0, 1, 2, 3.....

ARIKETAK EJERCICIOS: 1. Aipatu hiru zenbaki arrunta, hiru osoak, eta hiru oso baina ez arrunta. Zenbaki arrunta gauztiak osoak dira? Eta oso guztiak arruntak? Enumera tres números naturales, tres enteros y tres enteros que no sean naturales. ¿Todos los naturales son enteros?¿ y todos los enteros naturales? 2. Ipini bizitzako adibide batzuk zenbaki osoak erabiltzeko. Pon algunos ejemplos de la vida real donde se utilizan los números enteros. 3. Zenbaki arruntak edo osoak erabiliz adierazi ondorengo datuak: Expresa los siguientes datos con números naturales o enteros: a) 100 € galtzea Perder 100 € d) 130 € irabaztea Ganar 130 € g) Gaurko urtea Año actual j) C A 120 urtea Año 120 A.C. Zero azpitik 9 gradu 9 grados bajo cero 5.solairuan egotea Estar en el 5º piso 10 graduko temperatura Temperatura de 10 grados 2 €ko zorra edukitzea Deber 2 € c) Lur azpiko parking bateko 3. solairuan egotea Estar en el 3º piso de un parking subterraneo Hiru gol sartzea. Meter tres goles. 4 gol jasotzea Encajar 4 goles

4. Hurrengo zenbakien artean zeintzuk dira arruntak? Entre los siguientes números, ¿cuáles son naturales? 3 , -6 , -8 , 0 , -2 , 2 , 5 , 4 , 34 , -123 , 3´5 , 3 , 1 , -1 , 8 , -11 5. Adierazi zuzen batean aurreko ariketako zenbakiak. Representa en una recta los números del ejercicio anterior. 6. Zero azpitik 24º ko tenperatura daukan sustantzi bat 3º ra pasatzen da. Zein izan da tenperaturaren aldaketa? Una sustancia pasa de 24º bajo cero a 3 grados. ¿Cuánto ha variado su temperatura? 7. Zero azpitik 16º ko tenperatura daukan sustantzi batek 11 graduko gorakada jasotzen du. Zein da temperatura berria? Eta gorakada 21º koa balitz? 1

Beste batek 1350. Zenbat doaz orain? En el metro viajan 210 personas. Asteazkenean 540 € atera nituen eta ostegunean berriro beste 520 €. Asteartean 210 € sartu nituen. Al mediodía había subido 4º y a las 7 de la tarde otros 2º. El lunes tenía 2110 € en el banco. Astelehenean 2110 € neuzkan nire kontu korretean. Aste buruan 3000 € edukitzeko zer egin behar dut barikuan. Zenbat irabazten dute bien artean 7 urtetan? Un trabajador gana 1200€ al mes. El martes ingresé 210 € pero el miércoles saqué 540 € y el jueves otros 520 €. Si uno es 1913. ¿Qué tengo que hacer el viernes para tener 3000 € el fin de semana? 11. Zein da urteko aldea euren artean. Zein da temperatura berria? Una sustancia que se encuentra a 17 grados se enfría 20 º. Hirugarrenenan ez da inor jaitsi baina 9 pertsona igo dira. ¿Cuál es su nueva temperatura? ¿y si el aumento fuera de 21º ? 8. A medianoche en cambio bajó 3º y en las siguientes 8 horas otros 5º. ¿Cuál es la temperatura de hoy? 12. zein da bestea? La suma de dos números es 2413. Gau erdian berriz 3º jaitsi eta ondorengo 8 orduetan berriro beste 5 º jaitsi zen. zeinua jakiteko erregelak hauek dira: Plus bider (zati) plus = plus Plus bider (zati) minus =minus Minus bider (zati) plus = minus Minus bider (zati) minus = plus Al hacer las multiplicaciones y divisiones de números naturales y enteros la regla para calcular el signo es la siguiente: Mas por (entre) mas = mas Mas por (entre) menos = menos Menos por (entre) mas = menos Menos por (entre) menos = mas 14. 17ºko tenperatura duen sustantzi bat 20ºz hozten da. En la primera parada suben 27 personas y bajan 41. Metroan 210 pertsana doaz. Zein da gaurko tenperatura? La temperatura de ayer a las 8 de la mañana era de 2º. Otro 1350.GAIA ZENBAKI ARRUNTAK ETA Una sustancia que se encuentra a 16º bajo cero sufre un aumento de 11 º. ¿cuál es el otro? 10. En la tercera no baja nadie pero suben 9. Eguerdirako 4º igo zen eta arratsaldeko 7 etan beste 2º igo. ¿Cual es la diferencia entre ellos al cabo de una año? ¿Cuánto ganan entre los dos en 7 años? Zenbaki arrunta eta osoak biderketak eta zatiketak egitean. Lehengo geldialdian 27 igo eta 41 jaitsi dira. ¿Cuántos viajan ahora? 13.EPA GERNIKA OSOAK MATEMATIKA 1. En la segunda suben 43 y bajan 23. Langile batek hilean 1200 € kobratzen du. Bi zenbakien arteko batura 2413 da. Atzo goizeko 8 etan tenperatura 2º koa zen. Euretako bat 1913 bada. ¿Cuál es su nueva temperatura? 9. Bigarrenean 43 igo eta 23 jaitsi. Osatu biderketako eta zatiketako ondorengo taulak: Rellena las siguientes tablas de multiplicar y dividir: x 2 -2 3 -4 -1 1/2 : 1 2 -2 -2 4 -4 -10 10 20 -20 12 -12 500 2 .