Está en la página 1de 1

Trong trm BTS c rt nhiu thit b: T ngun AC, T ngun DC, T BTS, cc thit b truyn dn.

T ngun AC: chc nng chnh l nhn in t in li hoc t my pht in ( trong trng hp mt in ) cp ngun xoay chiu cho: n v cng tc, my iu ha, t ngun DC... T ngun AC ny c nhng u im sau : tch hp b ct in p cao, t ng chuyn i gia in my n v in li, b lm tr khi s dng in my n... T ngun DC: nhn in p AC t t ngun AC, sau chnh lu v n p cp ngun DC ( -48v ) cho cc thit b vin thng khc trong trm ( t BTS, cc thit b truyn dn...). Thit k ca t ny rt ... n gin ( theo cc module, nn d dng thay th v khc phc s c ): T, acquy, MCU, Rectifier. T: c cc hc cm cc Rectifier, MCU v cc ngn cha acquy ( mi ngn cha c 4 acquy, mi acquy 12v ). Rectifier: l mt module nhn in p xoay chiu t t, chnh lu v n p thnh mt chiu. MCU l mt module iu khin hot ng ca t, khi mt in chuyn sang dng ngun t acquy, a ra cc cnh bo khi hng rectifer, mt in v cn ngun. Thng thng trong mt t ngun DC c t nht 2 Rectifier nhm d phng khi hng mt Rectifier ( s lng rectifier ph thuc vo ti mnh dng, mi rectifier chu dng ti ti a khong 30 A ). Khi mt in, t ngun DC a ra cnh bo mt in, tn hiu ny cung cp cho t BTS, t BTS s a v trung tm iu khin, nh vy m h bit trm no ang mt in, trin khai my pht in. Trong thi gian mt in, t ngun DC s dng in t ACquy, khi in ca acquy gim xung mc quy nh th cnh bo cn ngun c a v trung tm k thut. Nu lc ny khng trin khai my pht in th acquy cn v trm s khng hot ng c ( cht trm ).