P. 1
Vocabulario de Medicina

Vocabulario de Medicina

3.0

|Views: 2.066|Likes:
Publicado porAndré Luiz Rocha

More info:

Published by: André Luiz Rocha on Mar 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

Vocabulario de Medicina

(galego-español-inglés-portugués)

Servizo de Normalización Lingüística Universidade de Santiago de Compostela

COLECCIÓN DE VOCABULARIOS TEMÁTICOS N.º 5

SERVIzO DE NORMALIzACIÓN LINgüíSTICA

Vocabulario de Medicina
(galego-español-inglés-portugués)

2008 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

VOCABULARIO de medicina : (galego-español-inglés-portugués) /coordinador Xusto A. Rodríguez Río, Servizo de Normalización Lingüística ; autores María Casas García ... [et al.]. — Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2008. — 851 p. ; 21 cm. — (Vocabularios temáticos ; 5). — D.L.C 3806-2008. — ISBN 978-84-9887-028-2 1. Medicina-Diccionarios. 2. Galego (Lingua)-Glosarios, vocabularios, etc. políglotas. I.Rodríguez Río, Xusto A., coord. II.Casas García María. III.Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Normalización Lingüística, coord. IV. Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, ed. V.Serie. 61(038)=699=60=20=690
© Universidade de Santiago de Compostela, 2008 Coordinador: Xusto A. Rodríguez Río (Área de Terminoloxía. Servizo de Normalización Lingüística. Universidade de Santiago de Compostela) Autoras/res: María Casas García (Área de Medicina Familiar e Comunitaria. Unidade Docente de Pontevedra. Centro de Saúde de Bueu) Sonia Miguélez Ferreiro (Área de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad Docente de Segovia. Centro de Salud Segovia 1) Carolina Pena Álvarez (Área de Oncoloxía Médica. Complexo Hospitalario de Pontevedra) Iria Pereira Fernández (Escola Universitària d’Infermeria. Universitat de Barcelona) Adriana Rubín Barrenechea (Hospital Amato Lusitano. Castelo Branco. Portugal) Sabela Sánchez Trigo (Área de Medicina Interna. Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide - Nóvoa Santos. Ferrol) Xoana María Vázquez Vicente (Servei d’Aparell Digestiu. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona) Isabel Vidal Castiñeira (Área de Medicina Familiar e Comunitaria. Unidade Docente de Santiago de Compostela. Centro de Saúde de Fontiñas) Xusto A. Rodríguez Río (Área de Terminoloxía. Servizo de Normalización Lingüística. Universidade de Santiago de Compostela) Asesores puntuais: Francisco Caamaño Isorna (profesor do Departamento de Psiquiatría, Radioloxía e Saúde Pública. Universidade de Santiago de Compostela). Tomás García-Caballero Parada (catedrático do Departamento de Ciencias Morfolóxicas. Universidade de Santiago de Compostela). Francisco Javier Jorge Barreiro (catedrático do Departamento de Ciencias Morfolóxicas. Universidade de Santiago de Compostela). José Joaquín Lado Abeal (profesor titular do Departamento de Medicina. Universidade de Santiago de Compostela). Agustín Montes Martínez (profesor titular do Departamento de Psiquiatría, Radioloxía e Saúde Pública. Universidade de Santiago de Compostela). Xosé Luis Otero Cepeda (profesor titular do Departamento de Estatística e Investigación Operativa. Universidade de Santiago de Compostela). Jesús Bernardo Otero Costas (catedrático do Departamento de Fisioloxía. Universidade de Santiago de Compostela). Germán Sierra Paredes (profesor titular do Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular. Universidade de Santiago de Compostela). Ernesto Smyth Chamosa (profesor titular do Departamento de Psiquiatría, Radioloxía e Saúde Pública. Universidade de Santiago de Compostela). Subvenciona Consellería de Sanidade Edita Servizo de Publicacións e Intercambio Científico Campus universitario sur www.spubl/usc.es Imprime Imprenta Universitaria Campus universitario sur Dep. Leg.: C 3806-2008 ISBN 978-84-9887-028-2

Agradecementos

Como responsables da elaboración deste Vocabulario queremos deixar constancia da nosa gratitude a todas aquelas persoas que dunha forma ou doutra contribuíron a que este traballo vexa finalmente a luz: á Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela —e en especial aos docentes que nos asesoraron na busca de bibliografía especializada e na resolución das dúbidas concretas que se nos foron presentando—; a Zenaida Piñeiro Aguin, Eva Salgado Pérez, Maruxa Martínez Nogueira, Isabel Vaquero Quintela, María Teresa Castaño Oreja, Ana María Bermejo Barrera, María del Carmen Masa Vázquez e outras e outros que de seguro esquecemos. Tamén queremos facer unha mención de recoñecemento ás familias e amizades que nos apoiaron, soportaron con paciencia os enfados e tensións que provoca participar nunha obra coma esta. Igualmente queremos expresar o noso agradecemento á Consellería de Sanidade, polo apoio económico que fai posible a edición deste volume. E, finalmente, a vós, lectores e lectoras, porque ao utilizar este Vocabulario facedes que o noso traballo cobre sentido.

Índice 9 Limiar 15 Táboa de materias 17 Abreviaturas empregadas 21 Vocabulario de Medicina 547 Índice de denominacións españolas 643 Índice de denominacións inglesas 737 Índice de denominacións portuguesas 833 Índice de denominacións latinas 849 Bibliografía

7

Limiar
A historia da elaboración deste vocabulario é a historia dunha necesidade. Explicar de onde xorde lévanos a lembrarnos de nós mesmas hai uns poucos anos: unhas estudantes de Medicina que pensaban en galego e pretendían empregar esta lingua na súa vida académica pero que, por descoñecemento dos termos técnicos desa disciplina, “inventaban” o vocabulario tentando atinar, sen a certeza de estar empregándoo ben ou mal pola ausencia de referentes… Desas carencias e dun grupo de estudantes dispostas a traballar arrincou este proxecto. Poderiamos dicir que todo comezou na Facultade de Medicina, pero non seriamos nin xustas nin concretas abondo. Foi nos Comités Abertos de Faculdade onde escoitamos falar por primeira vez do proxecto de redactar un vocabulario de termos médicos en lingua galega, e foi alí tamén onde nos implicamos na posta en marcha desa iniciativa, converténdoa no noso propio labor. O entusiasmo inicial impedíanos albiscar as dificultades dun proxecto desta envergadura: un grupo de estudantes de Medicina, sen coñecementos especializados de lingua, que emprenden a ela-

9

boración dun vocabulario galego de termos médicos con equivalentes ás catro –ou cinco, se sumamos o latín– linguas máis relevantes para o seu exercicio profesional. A integración de persoal técnico do Servizo de Normalización Lingüística no equipo de traballo permitiu cubrir con garantías os aspectos lingüísticos e metodolóxicos en que a nosa formación era deficitaria. A primeira lección para nós, cando planificabamos o traballo con prazos eternamente prorrogados, foi que un labor destas características requiría un esforzo e unha constancia inimaxinables, que nin tan sequera albiscabamos no principio. Todas estas dificultades mesturábanse coas nosas vidas, roubándolle horas ó estudo e ó lecer. Tivemos que rematar a carreira, aprobar o MIR e comezar a nosa vida laboral durante o proceso de elaboración do vocabulario, seleccionando termos de entre interminables textos técnicos e glosarios. A meta principal deste Vocabulario é facilitar a tarefa de falar ou escribir sobre medicina en galego con calidade e precisión a quen ensina ou se forma nesta ou noutras titulacións da área das ciencias da saúde. Pero agardamos tamén que a súa repercusión reborde o ámbito universitario e chegue ao mundo profesional, xa que esta ferramenta de normativización -cun amplo repertorio de termos médicos en galego - pode contribuír á normalización e aumentar desa forma a presenza do galego na comunicación sanitaria. Sabemos ben que unha iniciativa coma esta non é máis ca un pequeno chanzo no camiño dun obxectivo tan ambicioso e, sendo conscientes de que seguiremos atopando prexuízos e obstáculos en contra do galego, tan difíciles de mudar coma de xustificar, traballamos e seguiremos traballando por un galego normativizado e normalizado, un galego culto e de calidade, que irá ocupando o lugar que lle corresponde dentro do ámbito científico en Galicia.

10

Que hoxe teñas nas túas mans este exemplar é para nós a maior recompensa. U U U Antes de que comeces a consultalo parécenos interesante ofrecerche algunhas pistas sobre a información que no Vocabulario vas atopar e a forma en que esta se presenta. Deste xeito, poderás tirarlle moito máis partido desde o primeiro momento. Estruturalmente, divídese en dous grandes bloques: a. o vocabulario propiamente dito, no que se recolle o corpus de entradas, numerado e ordenado alfabeticamente segundo a súa denominación galega. b. os índices remisivos, nos que se presenta unha listaxe alfabética de todos os equivalentes en cada unha das linguas de traballo (español, inglés, portugués e latín), indicando o número da entrada galega a que corresponde e onde se atopa toda a información sobre ela. O primeiro deles é a cerna deste traballo, e consta de dous tipos de entradas: 1. As ENTRADAS COMPLETAS son as que compilan e organizan toda a información sobre cada un dos conceptos estudados no Vocabulario. Identifícanse cun número que permite remitir facilmente a elas desde calquera dos índices e encabézanse coa denominación galega e a categoría gramatical desta. A continuación indícase a área temática a que pertence o concepto designado por esa denominación1, e unha liña despois preséntanse outros nomes galegos que remiten ao mesmo concepto, quer
1

Vid. unha listaxe das empregadas na “´Táboa de materias”.

11

sinónimos (marcados como SIN.), quer variantes (marcadas como VAR.). O seguinte bloque de información recolle e ordena os nomes empregados en español (es), inglés (en), portugués (pt) e latín2 (la) para nomear ese mesmo concepto, separando con punto e coma os sinónimos en cada unha das linguas e ordenándoos alfabeticamente. En caso de que unha denominación en calquera das linguas de traballo se empregue nun nivel non-estándar da lingua (como forma popular, arcaica, literaria, coloquial…) esa información introdúcese ao lado da forma correspondente, enmarcada entre corchetes. Para rematar, no apartado Nota. aparecen —cando o consideramos relevante— informacións complementarias de tipo técnico ou lingüístico, así como xustificacións de escollas que poidan parecer discutibles. 4783 talón m Anatomía SIN.- calcañar [pop.]; calcaño [pop.] es talón en heel pt talão la calx
Nota.- Algúns dicionarios galegos diferencian entre “talón” e “calcañar” indicando que o segundo é a ‘parte inferior do talón’.

2. As ENTRADAS REMISIVAS son aquelas que recollen unicamente sinónimos ou variantes dunha “entrada completa”, e
2 Nesta categoría recóllense as denominacións latinas da International Anatomic Terminology. Por ese motivo, este idioma só se inclúe nas entradas da área temática Anatomía.

12

que teñen como misión principal redirixir a quen consulta cara a esta3. calcañar m Vid.- talón Deste xeito, se precisas atopar información sobre un concepto do que coñeces o nome galego, só tes que buscalo dentro do corpus de entradas do vocabulario. Pola contra, se o que coñeces é unha denominación noutra lingua, debes dirixirte ao índice do idioma correspondente e ver en qué entrada se cita esa forma; a continuación, só tes que buscar o número en cuestión no corpus de entradas e… velaí tes os datos que precisas!

Presentar a sinonimia desta maneira permite, en casos de concorrencia de sinónimos, expresar de forma indirecta as denominacións que se consideran preferibles (as que encabezan as entradas completas).
3

13

14

Táboa de materias
1. 2. 3. 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Patoloxías Etiopatoxenia Probas complementarias Terapéutica Medicina preventiva Farmacoloxía Anatomía Anatomía patolóxica Semioloxía Fisioloxía Epidemioloxía Histoloxía Bioquímica Xenética Organización sanitaria Instrumental Termos xerais

15

16

f lit. Pt.Abreviaturas empregadas a abrev arc. s sb sg adxectivo abreviatura forma arcaica portugués do Brasil forma coloquial forma culta inglés americano substantivo feminino forma literaria locución substantivo masculino plural forma popular portugués de Portugal substantivo con variación de xénero símbolo sigla 17 . cult. col. UU. EE. Br. loc m pl pop.

Vocabulario Vocabulario de medicina 19 .

Vocabulario 20 .

].. abdominal region.]. estreito inferior da pelve la apertura pelvis inferior abdome distendido 5 abdome en táboa m 9 abertura superior da pelve f Anatomía SIN.anomalía cromosómica 4 abdome agudo m 8 abertura inferior da pelve f Anatomía SIN. panza [pop. abdómen distendido [Pt. barriga [pop. abdômen distendido [Br.separación es abducción.abdome prominente.. abdome distendido es abdomen distendido.abdome globuloso 7 abdución f Nota.].. abdômen agudo [Br. Fisioloxía Anatomía SIN. estreito superior da pelve la apertura pelvis superior emioloxía S SIN.- Evítese “abducción”..rexión abdominal (f).abdome globuloso *abducción Vid. abdômen [Br.].adenina 6 abdome globuloso m 1 á f Anatomía es ala en wing pt asa la ala Fisioloxía es a término en full term pt a termo 2 a termo a Semioloxía SIN. abdómen em tábua [Pt.. abdômen em tábua [Br.] es abdomen.ventre de madeira es abdomen en tabla en abdominal guarding pt abdome em tábua.. abdómen agudo [Pt.estreito inferior da pelve (m) es estrecho inferior de la pelvis en pelvic outlet pt abertura inferior da pelve..estreito superior da pelve (m) es estrecho superior de la pelvis en pelvic inlet pt abertura superior da pelve. panza [pop.. región abdominal en abdomen.].abdución 3 abdome m Anatomía SIN. região abdominal la abdomen Semioloxía es abdomen agudo en acute abdomen pt abdome agudo.] pt abdome..] abdome prominente Vid.].].Vocabulario A Vid. gut [pop. separación en abduction pt abdução. separação la abductio aberración cromosómica Vid. abdomen prominente en distended abdomen pt abdome distendido.] 21 ... abdómen [Pt. abdomen globuloso.] Vid.

accidente laboral en work accident pt acidente de trabalho 22 .erosión 12 absceso m Semioloxía Anatomía patolóxica es absceso en abscess pt abscesso 17 acantose nigricans f Patoloxías es acantosis nigricans en acanthosis nigricans pt acantose nigricans 18 ácaro m E tiopatoxenia es ácaro en acarus pt ácaro 13 abulia f Semioloxía es abulia en aboulia...clitoridectomía Patoloxías es acalasia en achalasia pt acalasia. acalásia 11 abordaxe f Terapéutica es abordaje en approach pt abordagem 16 acantólise f Semioloxía es acantolisis en acantholysis pt acantólise abrasión Vid.Vocabulario 10 ablación f Terapéutica es ablación en ablation pt ablação acabado -da de nacer Vid..ataque accidente cerebrovascular Vid..accidente laboral es accidente de trabajo..arteria cerebral anterior Termos xerais SIN..anticorpo ACA Vid.neonato -ta 15 acalasia f ablación do clítoris Vid. abulia pt abulia acceso Vid.ictus 14 abuso de substancias m Termos xerais es abuso de sustancias en substance abuse pt abuso de substâncias 19 accidente de traballo m Ac Vid...

- pirose ACh Vid..acetilcolina acía Vid....ACh (sb) es acetilcolina en acetylcholine pt acetilcolina Vid.cavidade cotiloide (f) es acetábulo. transient ischemic attack pt acidente isquêmico transitório.. AIT (sg).. cotyloid cavity pt acetábulo.Vocabulario 20 accidente isquémico transitorio m 23 acetilcoenzima A m Semioloxía Patoloxías SIN. ataque isquêmico transitório Bioquímica SIN. acetyl-coenzyme A pt acetil-CoA.. AIT (sg).pirose Semioloxía es acidemia en acidemia pt acidemia 25 acidemia f Vid. cavidade cotilóide la acetabulum 27 acidificante m Farmacoloxía es acidificante en acidifier pt acidificante cetaminofén Vid. acetil-coenzima A en acetyl-CoA..ataque isquémico transitorio.. cavidad cotiloidea en acetabulum. acetil-coenzima A 24 acetilcolina f Vid.- pirose 21 aceptación f Fisioloxía es aceptación en acceptance pt aceitação acidez Vid..pirose Terapéutica es acidificación en acidification pt acidificação 22 acetábulo m 26 acidificación f Anatomía SIN..acetil-CoA es acetil-CoA.ictus accidente vascular cerebral acedía acedume Vid. ataque isquémico transitorio en TIA (sg).acetilcoenzima A 23 .accidente de traballo accidente laboral Bioquímica Fisioloxía SIN.paracetamol a acetil-CoA Vid. AIT (sg) es accidente isquémico transitorio.

glicina Farmacoloxía es ácido aminosalicílico en aminosalicylic acid pt ácido aminossalicílico 29 ácido aminosalicílico m 35 ácido fólico m Bioquímica es ácido fólico en folic acid pt ácido fólico 30 ácido araquidónico m Bioquímica es ácido araquidónico en arachidonic acid pt ácido araquidônico [Br. ácido glutámico [Pt. ácido araquidónico [Pt.. glutamic acid pt ácido glutâmico [Br. AG (sg) 24 .]. Glu (sb) es ácido glutámico. (sg) DNA (sg) es ácido desoxirribonucleico.Asp (sb) es ácido aspártico en aspartic acid pt ácido aspártico 31 ácido aspártico m 37 ácido glutámico m 32 ácido biliar m Bioquímica es ácido biliar en bile acid pt ácido biliar Bioquímica Fisioloxía SIN. GABA (sg) en GABA (sg)... AG (sg) en FA (sg). ADN (sg). GABA (sg) ácido ascórbico Vid. DNA (sg) pt ácido desoxirribonucléico.HCl (sb) es ácido clorhídrico en hydrochloric acid pt ácido clorídrico Bioquímica SIN. DNA (sg) ácido aminoacético Vid. glutamato en glutamate. fatty acid pt ácido graxo.].vitamina C Bioquímica SIN.AG (sg) es ácido graso.].glutamato.Vocabulario 28 ácido acetilsalicílico m Farmacoloxía es ácido acetilsalicílico en acetylsalicylic acid pt ácido acetilsalicílico 34 ácido desoxirribonucleico m Bioquímica SIN.ADN.GABA (sg) es ácido gamma-aminobutírico. DNA (sg) en deoxyribonucleic acid... gamma-aminobutyric acid pt ácido gama-aminobutírico. glutamato 38 ácido graxo m 33 ácido clorhídrico m Bioquímica Fisioloxía SIN.] 36 ácido gamma-aminobutírico m Bioquímica Fisioloxía SIN... ADN (sg).. deoxyribonucleic acid.

akinesis pt acinesia 47 ácino m Histoloxía es acino en acinus pt ácino 41 ácido ribonucleico m Bioquímica SIN. ácido lático [Br.vitamina B3 46 acinesia f 40 ácido nucleico m Bioquímica es ácido nucleico en nucleic acid pt ácido nucléico Semioloxía es acinesia en akinesia. ARN (sg)..ARN (sg).- Evítese “acné”...anaclorhidria es aclorhidria.. acne vulgaris pt acne. 25 ..]. acne vulgar 44 acidose f Etiopatoxenia es acidosis en acidosis pt acidose 49 acne f Nota. anacloridria ACM Vid.depuración *aclaramento de creatinina Vid.Vocabulario 39 ácido láctico m Bioquímica es ácido láctico en lactic acid pt ácido láctico [Pt.depuración de urea 48 aclorhidria f 43 ácido úrico m Bioquímica es ácido úrico en uric acid pt ácido úrico Etiopatoxenia Semioloxía VAR. anachlorhydria pt acloridria. ARN (sg). anaclorhidria en achlorhydria.acne vulgar es acné.depuración de creatinina 42 ácido salicílico m Farmacoloxía es ácido salicílico en salicylic acid pt ácido salicílico *aclaramento de urea Vid.arteria cerebral media Patoloxías SIN.. RNA (sg) es ácido ribonucleico. RNA (sg) *aclaramento Vid. RNA (sg) pt ácido ribonucléico.. RNA (sg) en ribonucleic acid. acné vulgar en acne.] 45 aciduria f Semioloxía es aciduria en aciduria pt acidúria ácido nicotínico Vid..

rosácea 55 aconsellamento xenético m Xenética SIN..rosácea es acné rosácea.consello xenético es consejo genético en genetic counseling. suceso en event pt acontecimento.- Designa o ‘conxunto de modificacións somáticas ou fisiolóxicas que un organismo presenta como adaptación ao medio en que vive e que non se transmiten por medio da herdanza’ 59 acrocinesia f 54 acondroplasia f Patoloxías es acondroplasia en achondroplasia pt acondroplasia acromasia Vid. evento 57 acontecemento sentinela m Epidemioloxía SIN..acne Patoloxías SIN. rosácea en acne rosacea. acrocinesis en acrocinesia... acrocinesis.- Designa o ‘proceso de adaptación que realizan o músculo ciliar e o cristalino para axustar o ollo á visión a distintas distancias’.acromía acromatopsia parcial Vid.daltonismo 26 .acrocinesia Semioloxía VAR.Vocabulario *acné Vid. suceso centinela en sentinel event pt evento sentinela 52 acomodación f Fisioloxía es acomodación en accommodation pt acomodação Nota. rosacea pt acne rosácea. artera cerebral posterior 58 acrocianose f 53 acomodación f Fisioloxía es acomodación en accommodation pt acomodação Patoloxías Semioloxía es acrocianosis en acrocyanosis pt acrocianose acrocinese Vid.acrocinese es acrocinesia. acrokinesia pt acrocinesia Nota.evento sentinela es evento centinela...evento es evento. ACP Vid..acne Etiopatoxenia es acolia en acholia pt acolia 51 acolia f Epidemioloxía SIN... genetic counselling pt aconselhamento genético 50 acne rosácea f 56 acontecemento m acne vulgar Vid..

.] la acromion 68 actinomicose f Patoloxías es actinomicosis en actinomycosis pt actinomicose Terapéutica es actinoterapia en actinotherapy pt actinoterapia 63 acropaquía f Semioloxía SIN.síndrome das pernas inquedas ACTH Vid. acromia 67 actinomicina f Farmacoloxía es actinomicina en actinomycin pt actinomicina 62 acromion m Anatomía SIN. acromion pt acrômio [Br.. dedos en palillo de tambor. hipocratismo digital 69 actinoterapia f acroscleroderma Vid..] 71 acto médico m 27 . hipocratismo digital en acropachy.Vocabulario 60 acromegalia f Patoloxías Semioloxía es acromegalia en acromegaly pt acromegalia 65 acrosteólise f Semioloxía es acroosteolisis. apófisis acromial en acromial process.apófise acromial (f) es acromion.esclerodactilia 70 actitude fetal f 64 acrosoma m Histoloxía es acrosoma en acrosome pt acrossoma. ato médico [Br. acrosteolisis en acro-osteolysis pt acro-osteólise. acrosteólise adrenocorticotrópica acromelalxia Vid. acrossomo Anatomía es actitud fetal en fetal attitude.acromasia es acromasia.hipocratismo dixital (m) es acropaquia.].hormona 61 acromía f 66 actina f Bioquímica es actina en actin pt actina Semioloxía VAR. acrómio [Pt.].. achromia pt acromasia.. fetal habitus pt atitude fetal Termos xerais es acto médico en medical procedure pt acto médico [Pt. acromía en achromasia. clubbing pt baqueteamento..

.colanxioma 28 .agudeza visual es acuidad visual..adución adenoma do conduto biliar Vid. addución Vid. con “adenoidectomía”.Vocabulario 72 acueduto m Anatomía es acueducto en aqueduct pt aqueduto la aqueductus 77 adenectomía f Terapéutica es adenectomía en adenectomy pt adenectomia 73 acúfeno m ota.. Semioloxía SIN. con “adenectomía”..ictus adamantinoma pituitario Vid.- tinnitus es acúfeno. Cfr.- Designa a ‘extirpación cirúrxica dunha N glándula ou ganglio’.. Cfr. tinnitus en tinnitus pt acúfeno. adeno-hipófise Terapéutica es adenoidectomía en adenoidectomy pt adenoidectomia 82 adenoidectomía f 76 adaptación f Fisioloxía es adaptación en adaptation pt adaptação ota..ameloblastoma 81 adenohipófise f adamantoblastoma Histoloxía Anatomía es adenohipófisis en adenohypophysis pt adenohipófise. tinnitus 78 adenilciclase f Bioquímica es adenilciclasa en adenyl cyclase pt adenilciclase Bioquímica SIN.craniofarinxioma Vid.- Designa a ‘extirpación das vexetacións N adenoides’.. agudeza visual en visual acuity pt acuidade visual 79 adenina f 75 acupuntura f Terapéutica es acupuntura en acupuncture pt acupunctura 80 adenite f ACV Vid.A (sb) es adenina en adenine pt adenina Patoloxías es adenitis en adenite pt adenite 74 acuidade visual f Fisioloxía Probas complementarias SIN.

ATP (sg).. ATP (sg) pt adenosina trifosfato. ATP (sg) es adenosina trifosfato.. mastadenovirus en adenovirus.hormona antidiurética Bioquímica es adhesina en adhesin pt adesina 89 adhesina f 85 adenosina f Bioquímica es adenosina en adenosine pt adenosina adenosina 90 adhesión celular f Fisioloxía es adhesión celular en cell adhesion pt adesão celular 86 adenosinmonofosfato cíclico m Bioquímica SIN.mastadenovirus es adenovirus. mastadenovírus ADH Vid. trifosfato de adenosina Anatomía patolóxica Semioloxía es adenopatía en adenopathy pt adenopatia 88 adenovirus m 84 adenose f Anatomía patolóxica es adenosis en adenosis pt adenose Etiopatoxenia SIN.. AMPc (sg) 91 adicción f Patoloxías SIN. trifosfato de adenosina en adenosine triphosphate. adenosintrifosfato..dependencia física es adicción.insulinoma 87 adenosintrifosfato m adenoma langerhansiano Vid. cyclic AMP pt adenosina monofosfato cíclica.. physical dependence pt dependência física adicción ás drogas Vid.. AMP cíclico es adenosinmonofosfato cíclico.oncocitoma 83 adenopatía f Bioquímica SIN.insulinoma adenoma oxifílico Vid.drogadicción 29 . cyclic adenosine monophosphate. adenosíntrifosfato. mastadenovirus pt adenovírus. dependencia física en addiction.AMPc (sg). ATP (sg)..trifosfato de adenosina...Vocabulario adenoma insular Vid. AMPc (sg) en cAMP (sg).

spray pt aerossol.epinefrina es adrenalina. disnomia es afasia amnésica..adrenalite adrenocorticotropina Vid. aproximación en adduction pt adução... spray 100 afasia f Semioloxía es afasia en aphasia pt afasia 95 adrenalite f Patoloxías VAR. anomia afasia anómica Vid..gastrospiria es aerofagia en aerophagy pt aerofagia Vid. adrenitis pt adrenalite 101 afasia amnésica f adrenite Vid..adrenite es adrenalitis... disnomia en amnesic aphasia.afasia amnésica 30 .hormona adrenocorticotrópica 96 adsorbente m Farmacoloxía es adsorbente en adsorbent pt adsorvente Semioloxía SIN...Vocabulario 92 adipocito m Histoloxía es adipocito en adipocyte pt adipócito 97 adución f ADN Vid.addución es adducción. aproximação la adductio 93 adolescencia f 98 aerofaxia f adrenalectomía Patoloxías SIN. aducción.aproximación VAR.spray es aerosol. epinefrina en adrenalin. anomic aphasia... adrenitis en adrenalitis. afasia anómica. epinefrina Farmacoloxía SIN. afasia anómica [Pt. afasia anômica [Br.afasia anómica. dysnomia pt afasia amnésica. esprái en aerosol.]. epinephrine pt adrenalina.ácido desoxirribonucleico Fisioloxía es adolescencia en adolescence pt adolescência Fisioloxía Anatomía SIN.suprarrenalectomía 99 aerosol m 94 adrenalina f Bioquímica Fisioloxía SIN..].

.enfermidade Semioloxía es afonía en aphonia pt afonia 103 afonía f Nota... Cfr.ácido graxo 31 . con “hipogammaglobulinemia”.Vocabulario 102 afaxia f Semioloxía es afagia en aphagia pt afagia 107 agammaglobulinemia f Patoloxías es agammaglobulinemia en agammaglobulinemia pt agamaglobulinemia afección Vid..diurético aforrador de potasio Probas complementarias Etiopatoxenia es aglutinación en agglutination pt aglutinação AFP Vid. 108 aglutinación f aforrador de potasio Vid.- Designa un ‘estado de deficiencia inmunolóxica caracterizado por concentración moi baixa de todas as clases de globulinas gamma no sangue’.alfa-fetoproteína Semioloxía es afta en aphtha pt afta 109 agnosia f Semioloxía es agnosia en agnosia pt agnosia 104 afta f agnosia simultánea Vid..simultagnosia 105 afta oral f Patoloxías es afta oral en oral aphtha pt afta oral agnosia táctil Vid..astereognosia Bioquímica es agonista en agonist pt agonista 110 agonista s 106 aftose f P atoloxías es aftosis en aphthosis pt aftose 111 agonista adrenérxico m Farmacoloxía es agonista adrenérgico en adrenergic agonist pt agonista adrenérgico AG Vid.

neutropenia maligna en agranulocytopenia. agranulocytosis..vitilixe 115 agresividade f Semioloxía es agresividad en aggressiveness pt agressividade albuginea oculi Vid. neutropenia maligna es agranulocitopenia..acuidade visual 116 agudo -da a Termos xerais es agudo en acute pt agudo 121 albuminuria f Semioloxía es albuminuria en albuminuria pt albuminúria albuxínea Vid.agranulocitose Ala Vid.esclera Bioquímica es albúmina en albumin pt albumina 120 albumina f agudeza visual Vid..Vocabulario 112 agrafestesia f Semioloxía SIN..- Cfr.túnica albuxínea 32 . agranulocitosis. neutropenia maligna alantíase Vid. N albinismo adquirido Vid.Ala (sb) es alanina en alanine pt alanina 114 agranulocitose f Patoloxías SIN..agranulocitopenia..grafanestesia es agrafestesia... grafanestesia en agraphesthesia..alanina 118 alanina f Bioquímica SIN.antiinflamatorio non-esteroide transitorio 113 agrafía f Semioloxía es agrafía en agraphia pt agrafia AIT Vid... agranulocitose. con “granulocitopenia”.accidente isquémico agranulocitopenia Vid. malignant neutropenia pt agranulocitopenia. graphanesthesia pt agrafestesia 117 agulla f Instrumental es aguja en needle pt agulha AINE Vid.botulismo Patoloxías es albinismo en albinism pt albinismo 119 albinismo m ota..

fetor hepaticus 132 alento urémico m 127 alcoholemia f Semioloxía es alcoholemia en alcoholemia pt alcoolemia Patoloxías es alcoholismo en alcoholism pt alcoolismo Semioloxía SIN.alcalización es alcalinización.. alcalização alcol Vid.] 133 alergólogo -ga s Organización sanitaria es alergólogo en allergist pt alergista 128 alcoholismo m 33 . fetor urémico en fetor uremicus. hálito urêmico [Br. uremic fetor pt fetor uremicus.. alcalización en alkalinization.fetor uremicus es aliento urémico. uremic breath....alcohol Bioquímica Fisioloxía es aldosterona en aldosterone pt aldosterona Epidemioloxía es aleatorización en randomization pt aleatorização 129 aldosterona f alcalización Vid..Vocabulario 122 alcalinización f Terapéutica VAR.].lactación materna 125 alcatrán m Farmacoloxía es alquitrán en tar pt alcatrão Bioquímica VAR. alkalization pt alcalinização..alcalinización Farmacoloxía es alcaloide en alkaloid pt alcalóide 130 aleatorización f 123 alcaloide m aleitamento artificial Vid. hálito urémico [Pt.lactación artificial 124 alcalose f Etiopatoxenia es alcalosis en alkalosis pt alcalose aleitamento materno Vid.alcol es alcohol en alcohol pt álcool 131 alelo m Xenética es alelo en allele pt alelo 126 alcohol m alento hepático Vid..

enxerto alóxeno.. alopecia androgénica P atoloxías es alopecia areata en alopecia areata pt alopecia areata.hemorroide Semioloxía es alodinia en allodynia pt alodinia 141 alodinia f 136 alerxia f Etiopatoxenia Patoloxías es alergia en allergy pt alergia 142 aloenxerto m 137 alexia f Semioloxía es alexia en alexia pt alexia Terapéutica SIN.. homoenxerto es aloinjerto. homograft pt aloenxerto.. alopecia androgénica en androgenetic alopecia.AFP (sg) es AFP (sg). homoenxerto alfa-1-antitripsina Vid. alopecia em áreas 144 alopecia areata f 34 . homoinjerto.Vocabulario 134 alergoloxía f Organización sanitaria es alergología en allergology pt alergologia 140 alimentación artificial f Terapéutica es alimentación artificial en artificial feeding pt alimentação artificial 135 alérxeno m alimentación parenteral Vid.alopecia androxénica 138 alfa-fetoproteína f Bioquímica SIN. enxerto alógeno. sensibilinóxeno es alérgeno en allergen pt alérgeno almorrá Vid.. androgenic alopecia pt alopecia androgenética.anafilactóxeno. alfa-fetoproteína 143 alopecia androxénica f 139 algor mortis m Termos xerais es algor mortis en algor mortis pt algor mortis Patoloxías VAR..nutrición parenteral Etiopatoxenia SIN. alpha fetoprotein pt AFP (sg)..inhibidor da proteinase alopecia androxenética Vid.. alfa fetoproteína en AFP (sg). injerto alógeno en allogenous graft. allograft..alopecia androxenética es alopecia androgenética.

homotransplante en allotransplantation.pica Farmacoloxía es alquilante en alkylating agent pt alquilante 147 alquilante m alveolite fibrosante criptoxénica Vid.homotransplante es alotrasplante. homotransplantation pt alotransplante. ojo vago en amblyopia....Vocabulario 145 alotipo m Etiopatoxenia es alotipo en allotype pt alotipo 151 alucinación f Semioloxía es alucinación en hallucination pt alucinação 146 alotransplante m Terapéutica SIN.].. olho preguiçoso 35 .fibrose pulmonar idiopática Histoloxía Anatomía es alveolo.] es ambliopía. alvéolo en alveolus pt alvéolo la alveolus 148 alta hospitalaria f Termos xerais es alta hospitalaria en hospital discharge pt alta hospitalar 154 alvéolo m 149 alta médica f T ermos xerais es alta médica en discharge pt alta médica 155 amaurose f Semioloxía Patoloxías es amaurosis en amaurosis pt amaurose 150 altruísmo m Fisioloxía es altruismo en altruism pt altruísmo 156 ambliopía f Semioloxía Patoloxías SIN. lazy eye pt ambliopia.ollo vago (m) [pop. ollo preguiceiro (m) [pop. homotransplante 152 alucinóxeno m Etiopatoxenia es alucinogéno en hallucinogen pt alucinógeno 153 alveolite f Patoloxías es alveolitis en alveolitis pt alveolite alotriofaxia Vid.

adamantoblastoma es adamantoblastoma.tonsilite es amigdalitis en tonsillitis pt amigdalite Bioquímica es amilasa en amylase pt amilase 167 amigdalite f 161 ameloblasto m Histoloxía es ameloblasto en adamantoblast... ameloblastoma en adamantoblastoma.tonsila es amígdala... ameloblastoma Semioloxía es amenorrea en amenorrhea. tonsila en amygdala.amilose es amiloidosis. amenorrhoea pt amenorréia [Br. tonsilectomia Patoloxías SIN. amenorreia [Pt..tonsilectomía es amigdalectomía. ameloblast pt ameloblasto Anatomía patolóxica SIN..ptialina Patoloxías VAR. tonsilectomía en tonsillectomy pt amigdalectomia.. amilose 169 amiloidose f 163 amenorrea f amilose Vid. ameloblastoma pt adamantoblastoma. amilosis en amyloidosis.centro de saúde Patoloxías es amenaza de aborto en threatened abortion pt ameaça de aborto Patoloxías es amebiasis en amoebiasis pt amebíase Farmacoloxía es amebicida en amebicide pt amebicida 165 amígdala f 158 ameaza de aborto f Anatomía SIN. tonsila la tonsilla 159 amebíase f 166 amigdalectomía f 160 amebicida m Terapéutica SIN.amiloidose 36 . tonsil pt amígdala.]. amylosis pt amiloidose.] 168 amilase f 162 ameloblastoma m amilase salivar Vid..Vocabulario 157 ambulancia f Organización sanitaria es ambulancia en ambulance pt ambulância 164 amidón m Bioquímica es almidón en starch pt amido ambulatorio Vid.

. flictena.flictena.carcinoma da 177 amputación f Terapéutica es amputación en amputation pt amputação Bioquímica es anabolismo en anabolism pt anabolismo 172 amnesia f Semioloxía es amnesia en amnesia pt amnésia 178 anabolismo m 173 amniocentese f Terapéutica Probas complementarias es amniocentesis en amniocentesis pt amniocentese 179 anabolizante m AMP cíclico Vid...adenosinmonofosfato cíclico AMPc Vid. empola ampola de Vater ampuloma Vid. agente anabolizante.Vocabulario 170 aminoácido m Bioquímica es aminoácido en amino acid pt aminoácido 176 ampola f 171 aminoglicósido m Farmacoloxía es aminoglucósido en aminoglycoside pt aminoglicosídeo Semioloxía SIN. bulla.aclorhidria anadipsia Vid..] es ampolla. agente anabolizante. flictena en blister.axente anabólico.]. anabolizante en anabolic agent pt agente anabólico.alérxeno 37 . phlyctena pt bolha.polidipsia Histoloxía es anafase en anaphase pt anáfase 175 ampola f Farmacoloxía es ampolla en ampoule pt ampola 180 anafase f anafilactóxeno Vid.. bocha [pop..adenosinmonofosfato cíclico 174 amplificación f Xenética es amplificación en amplification pt amplificação Farmacoloxía SIN. axente anabolizante es agente anabólico. anabolizante anaclorhidria Vid... vexiga [pop. bulla.

. analgia pt analgesia.- Evítese “análise de ouriños” e “análise de mexo”. blood test pt análise de sangue. nanism pt microplasia. Probas complementarias es análisis de orina en urine analysis.microplasia (f) es enanismo.análise de LCR.análise de urina analxia Vid.reacción anafiláctica anafilaxia Vid. exame do líquido cefalorraquidiano nociceptivos se perciben pero non se interpretan como dolorosos’. examen de LCR. microplasia. exame do LCR.Vocabulario anafilaxe Vid. exame de urina 185 analista s análise de LCR Vid. con “anestesia”. urine test pt análise de urina.analxia es analgesia.. exame de LCR (m) es análisis de LCR. análisis de líquido cefalorraquídeo. anamnesis en anamnesis pt anamnese Patoloxías SIN..reacción anafiláctica 184 análise de urina f 181 análise f Probas complementarias es análisis en analysis pt análise Nota. nanismo *análise de ouriños Vid. microplasia en dwarfism. Terapéutica VAR.. analgia en analgesia.. examen de líquido cefalorraquídeo en cerebrospinal fluid analysis.. analgia Nota. Cfr. exame de sangue 189 ananismo m 38 . CSF analysis pt análise do LCR.análise de urina 188 anamnese f 183 análise de sangue f P robas complementarias es análisis de sangre en blood analysis.análise de líquido cefalorraquídeo Organización sanitaria es analista en analyst pt analista 182 análise de líquido cefalorraquídeo f 186 analxesia f robas complementarias P SIN.analxesia Termos xerais es anamnesia... análise do líquido cefalorraquidiano.- Designa o ‘estado en que os estímulos 187 analxésico m Farmacoloxía es analgésico en analgesic pt analgésico *análise de mexo Vid. exame de líquido cefalorraquídeo (m).

derivación. hidropesía en anasarca. anatomopatología en anatomical pathology.. anatomopatologia 201 anel m Anatomía es anillo en annulus.. derivación..Vocabulario 190 anaplasia f Anatomía patolóxica es anaplasia en anaplasia pt anaplasia 196 anatomopatólogo -ga s Organización sanitaria es anatomopatólogo en anatomic pathologist pt anatomopatologista 191 anartria f Semioloxía es anartria en anarthria pt anartria anatomopatoloxía Vid. androgénio [Pt.derivation. pathological anatomy pt anatomia patológica. hidropisia Anatomía patolóxica SIN.. arrenoblastoma do ovário Fisioloxía SIN.]..patoanatomía.arrenoblastoma de ovario es androblastoma. derivação.].hidropisía (f) es anasarca.. shunt en anastomosis. arrenoblastoma del ovario en androblastoma. arrhenoblastoma of ovary pt androblastoma. andrógeno 193 anastomose f 198 andropausa f erapéutica T SIN. ring pt anel la anulus 39 .climaterio masculino (m) es andropausia en andropause pt andropausa Bioquímica Fisioloxía es andrógeno en androgen pt androgênio [Br. shunt (m) es anastomosis. anatomopatoloxía es anatomía patológica.anatomía patolóxica 197 androblastoma m 192 anasarca m emioloxía S SIN. shunt pt anastomose. shunt 194 anatomía f Termos xerais es anatomía en anatomy pt anatomia 199 andróxeno m 195 anatomía patolóxica f 200 anecoxenicidade f Semioloxía es anecogenicidad en anechogenicity pt anecogenicidade Organización sanitaria SIN. anulus. hydrops pt anasarca.

sickle-cell anemia.. iron deficiency anemia pt anemia ferropénica (Pt.).anemia falciforme 40 .anel crural es anillo crural. drepanocitose 208 anemia ferropénica f 204 anel vaxinal m Farmacoloxía es anillo vaginal en vaginal ring pt anel vaginal Patoloxías es anemia ferropénica en hipoferric anemia. sicklemia pt anemia drepanocítica.anemia aplástica es anemia aplásica..) 209 anemia hemolítica f Patoloxías es anemia hemolítica en hemolytic anemia pt anemia hemolítica 205 anemia f Semioloxía es anemia en anaemia. anemia aplástica 211 anemia nutricional f anemia aplástica Vid. femoral ring pt anel crural.anemia nutricional 212 anemia perniciosa f Patoloxías es anemia perniciosa en pernicious anemia pt anemia perniciosa anemia drepanocítica Vid.anemia carencial es anemia carencial. anemia pt anemia 210 anemia megaloblástica f Patoloxías es anemia megaloblástica en megaloblastic anemia pt anemia megaloblástica 206 anemia aplásica f Patoloxías VAR. anillo femoral en crural ring... anemia nutricional anemia carencial Vid.anemia drepanocítica. drepanocitose es anemia drepanocítica.Vocabulario 202 anel corneal m Semioloxía es anillo corneal en corneal ring pt anel corneano 207 anemia falciforme f anel crural Vid. anemia falciforme. anel femoral la annulus femoralis 203 anel femoral m Patoloxías SIN.. anemia ferropriva (Br.anel femoral Anatomía SIN. anemia falciforme.... drepanocitosis en drepanocytosis.anemia aplásica Patoloxías SIN. anemia aplástica en aplastic anemia pt anemia aplásica. anemia nutricional en nutritional anemia pt anemia carencial.

.].anestesiólogo -ga Bioquímica es anhidrasa carbónica en carbonic anhydrase pt anidrase carbônica [Br.- Designa o ‘estado caracterizado pola 219 aneurisma m Anatomía patolóxica es aneurisma en aneurysm pt aneurisma 220 aneurisma aórtico m anestesia Vid. anestésico en anesthetic pt anestésico 215 anestésico m Patoloxías SIN.. anestesista 222 anfiartrose f Anatomía es anfiartrosis en amphiarthrosis pt anfiartrose la amphiarthrosis 217 anestesioloxía f Organización sanitaria VAR.anestesista es anestesiólogo..aneurisma de aorta es aneurisma aórtico.anestésico Farmacoloxía VAR.anestesia (f) [col.Vocabulario 213 anerxia f Semioloxía es anergia en anergy pt anergia 218 aneuploidía f X enética es aneuploidía en aneuploidy pt aneuploidia 214 anestesia f abolición da sensibilidade.anestesioloxía anestesia Vid.] es anestesiología en anesthesiology pt anestesiologia 223 anhidrase carbónica f anestesista Vid. Terapéutica Semioloxía es anestesia en anesthesia pt anestesia Nota.anestesia [col. anidrase carbónica [Pt. anestesista en anesthesiologist..] es anestesia [col. aneurisma de aorta en aortic aneurysm pt aneurisma aórtico.. Cfr.].. con “analxesia”. fundamentalmente por causa de depresión farmacolóxica da función nerviosa’.. aneurisma de aorta aneurisma de aorta Vid. anesthetist pt anestesiologista.] 41 ..aneurisma aórtico 221 anfetamina f Etiopatoxenia es anfetamina en amphetamine pt anfetamina 216 anestesiólogo -ga s Organización sanitaria SIN.

anomy pt anomia 226 anisocoria f Semioloxía es anisocoria en anisocoria pt anisocoria 232 anorexia f Semioloxía es anorexia en anorexia pt anorexia 227 anisocromía f Semioloxía es anisocromía en anisochromasia. imperforación anal en imperforate anus pt ânus imperfurado. anisochromia pt anisocromia Anatomía es ano en anus pt ânus la anus 233 anorexia nerviosa f Patoloxías es anorexia nerviosa en anorexia nervosa pt anorexia nervosa 228 ano m 234 anoscopia f Terapéutica Probas complementarias es anoscopia en anoscopy pt anoscopia 229 ano imperforado m Patoloxías SIN.hipohidrose es anhidrosis.]... imperfuração anal anosfrasia Vid..imperforación anal (f) es ano imperforado. anomalia cromossômica [Br. anomalía cromosómica en chromosomal aberration.] 224 anhidrose f 230 anomalía cromosómica f Semioloxía SIN.antitranspirante anion gap Vid.hiato aniónico Semioloxía es anisocitosis en anisocytosis pt anisocitose 225 anisocitose f 231 anomia f Semioloxía es anomia en anomie.].. hipohidrosis en anhidrosis. aberração cromossómica [Pt. anomalia cromossómica [Pt.dióxido de carbono anodmia Vid. chromosomal anomaly pt aberração cromossômica [Br....anosmia 42 . hipoidrose anhidrótico Vid.anosmia enética X SIN.aberración cromosómica es aberración cromosómica.. hypohidrosis pt anidrose.Vocabulario anhídrico carbónico Vid.].

hipoxemia Etiopatoxenia es anoxia en anoxia pt anoxia 239 anoxia f antagonista da anxiotensina II Vid.bloqueador da vía do calcio 244 antagonista da aldosterona m Farmacoloxía es antagonista de la aldosterona en aldosterone antagonist pt antagonista da aldosterona anoxemia Vid. antiovulatorio en anovulatory drug pt anovulatório Vid. anosmia 241 ansiedade f Patoloxías Semioloxía es ansiedad en anxiety pt ansiedade 242 ansiolítico m 236 anosognosia f Semioloxía es anosognosia en anosognosia pt anosognosia Farmacoloxía SIN... tranqüilizante menor 237 anovulación f Etiopatoxenia es anovulación en anovulation pt anovulação 243 antagonista m Bioquímica es antagonista en antagonist pt antagonista 238 anovulatorio m antagonista cálcico Farmacoloxía SIN.. tranquilizante menor en anxiolytic..antagonista dos receptores da anxiotensina II 245 antagonista da serotonina m Farmacoloxía es antagonista de la serotonina en serotonin antagonist pt antagonista da serotonina 240 anquilose f Etiopatoxenia Patoloxías es anquilosis en anchylosis. anosphrasia.Vocabulario 235 anosmia f Semioloxía SIN.. anosphresia pt anodmia. ankylosis pt anquilose 246 antagonista da vitamina K m Farmacoloxía es antagonista de la vitamina K en vitamin K antagonist pt antagonista da vitamina K anquilose artificial Vid. anosfrasia..antiovulatorio es anovulatorio. minor tranquilizer pt ansiolítico.artrodese 43 . anosmia en anodmia.tranquilizante menor es ansiolítico..anosfrasia VAR. anosmia..anodmia es anodmia.

ante-parto 256 anterior a natomía A SIN. ventral pt anterior.antecedente 254 antecedente persoal m Termos xerais es antecedente personal en personal history pt antecedente pessoal Vid. ARA II en angiotensin II antagonist. ventral la anterior 44 . ARA II (sg) pt antagonista da angiotensina II. ARA II (sg) 251 antebrazo m Anatomía es antebrazo en forearm pt antebraço la antebrachium 252 antecedente m Termos xerais SIN. ventral en anterior. antagonista dos receptores da angiotensina II. antagonista da anxiotensina II es antagonista de la angiotensina II.antecedente médico es antecedente. antagonista de los receptores de la angiotensina II..historia familiar 249 antagonista dos receptores de leucotrienos m Farmacoloxía es antagonista de receptores de leucotrienos en leukotriene receptor antagonist pt antagonista dos receptores de leucotrienos antecedentes familiares 255 anteparto m 250 antagonista dos receptores H2 m Farmacoloxía es antagonista de receptores H2 en H-2 receptor antagonist pt antagonista dos receptores H2 Termos xerais es anteparto en antepartum pt anteparto..Vocabulario 247 antagonista dos receptores da anxiotensina II m Farmacoloxía SIN. antecedente médico Termos xerais es antecedente familiar en familiar history pt antecedente familiar 248 antagonista dos receptores da serotonina m Farmacoloxía es antagonista de los receptores de serotonina en serotonin receptor antagonist pt antagonista dos receptores da serotonina 253 antecedente familiar m antecedente médico Vid..ventral es anterior. antecedente médico en medical history pt antecedente.ARA II (sg). angiotensin II receptor antagonist...

antianémico [Pt.] Farmacoloxía SIN.axente anticestodo es agente anticestodo. antiasthmatic pt antiasmático 259 antiagregación f 266 antibacteriano m Farmacoloxía es antibacteriano en antibacterial pt antibacteriano 260 antiagregante m Farmacoloxía es antiagregante en antiaggregant pt antiagregante 267 antibiograma m Probas complementarias es antibiograma en antibiogram pt antibiograma antiagregante Vid.]... anticestóide 45 . anticestodal agent pt agente anticestóide.antineoplásico 262 antiandróxeno m Farmacoloxía es antiandrógeno en antiandrogen pt antiandrógeno 269 anticestodo m 263 antianémico m Farmacoloxía es antianémico en antianemic pt antianêmico [Br. anticestodo en anticestodal.Vocabulario 257 antiácido m Farmacoloxía es antiácido en antacid pt antiácido 264 antiarrítmico m Farmacoloxía es antiarrítmico en antiarrhythmic pt antiarrítmico 258 antiadrenérxico m Farmacoloxía es antiadrenérxico en antiadrenergic pt antiadrenérgico Terapéutica es antiagregación en antiaggregation pt antiagregação 265 antiasmático m Farmacoloxía es antiasmático en antasthmatic.inhibidor da agregación plaquetaria 268 antibiótico m Farmacoloxía es antibiótico en antibiotics pt antibiótico 261 antialérxico m Farmacoloxía es antialérgico en antiallergic pt antialérgico anticanceroso Vid..

. antiepiléptico en anticonvulsant.anticonvulsionante es anticonvulsionante. parassimpaticolítico Farmacoloxía es agente anticolinesterasa. anticonvulsivo. anticoncepción Vid. antecipação genética Nota.. anticorpo 279 anticorpo m 46 ... contraceptivo Vid.anticipación 272 anticoagulación f Terapéutica es anticoagulación en anticoagulation pt anticoagulação Farmacoloxía Medicina preventiva SIN. anticipación genética en anticipation. antiepiléptico Bioquímica Fisioloxía SIN. parasimpaticolítico en anticholinergic.anticipación xenética es anticipación.parasimpaticolítico es anticolinérgico. antibody pt Ac (abrev.contraceptivo es anticonceptivo. anticonvulsivo. anti-colinérgico.Ac (abrev. parasympatholytic pt anticolinérgico..contracepción 277 anticonceptivo m anticipación xenética Vid. contraceptive pt anticonceptivo.). contraceptivo en anticonceptive..anticonvulsivo anticonvulsionante 278 anticonvulsivo m 273 anticoagulante m Farmacoloxía es anticoagulante en anticoagulant pt anticoagulante 274 anticodón m Xenética es anticodón en anticodon pt anticódon Farmacoloxía SIN.- Designa a ‘tendencia de certas enfermidades hereditarias a apareceren progresivamente a idade máis temperá nas xeracións sucesivas’. genetic anticipation pt antecipação.).) es Ac (abrev. Fisioloxía es anticipación en anticipation pt antecipação Nota. anticuerpo en Ab (abrev. antiepileptic pt anticonvulsionante.Vocabulario 270 anticipación f para adaptarse aos acontecementos e converter os feitos futuros en feitos presentes da conciencia’.. anticonvulsivante.antiepiléptico VAR. anticolinesterásico en anticholinesterase agent pt anticolinesterásico 276 anticolinesterásico m 271 anticipación f Xenética SIN..).- Designa a ‘capacidade do individuo 275 anticolinérxico m Farmacoloxía SIN..

anti-emético Vid.. antimycotic pt antifúngico. antigonadotropin pt antigonadotrofina. antimicótico en antifungal. antitoxico. vermífugo en anthelminthic.antivomitivo es antiemético en antiemetic pt antiemético.antiinflamatorio 281 antidiarreico m 286 antifúnxico m Farmacoloxía es antidiarreico..... anthelmintic.. antimicótico 282 antídoto m antigonadotrofina Vid.anticonvulsivo Vid. toxicide pt antídoto. antigonadotropina 288 antigotoso m Farmacoloxía es antigotoso en gout drug pt antigotoso antiepiléptico antiespasmódico 289 antihelmíntico m 284 antiestróxeno m Farmacoloxía SIN.. antidiarrheal drug pt antidiarréico F armacoloxía SIN. vermifuge pt anti-helmíntico. antigonadotropina en antigonadotrophin.- contraveleno. contraveneno en antidote.antigonadotrofina es antigonadotrofina.antimicótico es antifúngico.Vocabulario 280 antidepresivo m Farmacoloxía es antidepresivo en antidepressant pt antidepressivo antiflatulento Vid. vermífugo 285 antifibrinolítico m Farmacoloxía es antifibrinolítico en antifibrinolytic pt antifibrinolítico 47 . antitóxico. contraveneno Farmacoloxía SIN... antihelmíntico. antitóxico.vermífugo es antelmíntico. counterpoison.antigonadotropina 287 antigonadotropina f 283 antiemético m Farmacoloxía SIN. toxicida es antídoto. antitoxic.espasmolítico Farmacoloxía es antiestrógeno en antiestrogen pt antiestrógeno armacoloxía F VAR.carminativo antifloxístico Vid. antipropulsivo en antidiarrheal.

anti-hipertensivo Farmacoloxía SIN.. hemostatic agent pt agente hemostático. antihistamínico en antihistamine. antihemorrágico.- antihistamina (f) es antihistamina. antiinflamatorio no esteroideo en nonsteroidal antiinflammatory drug.antipalúdico F armacoloxía es antimaníaco en antimanic agent pt antimaníaco. anti-infective pt antiinfeccioso. anti-hemorroidal 296 antiinflamatorio non-esteroide m 292 antihipertensivo m Farmacoloxía es antihipertensivo en antihypertensive pt antihipertensivo. hemostatic. antiinflamatório.. hemostático en antihemorrhagic. NSAID (sg) pt AINE (sg). axente hemostático es agente hemostático. hemostático 295 antiinflamatorio m Farmacoloxía SIN..- antihistamínico 297 antimaníaco m 293 antihistamínico m Farmacoloxía VAR. antiinflamatório 291 antihemorroidal m Farmacoloxía es antihemorroidal en antihemorrhoid drug.. antihistaminic pt anti-histamina. antihemorrhoidal pt antihemorroidal. anti-inflamatório nãoesteróide antimalárico Vid.AINE (sg) es AINE (sg).antifloxístico es antiflogístico. anti-inflammatory. anti-infeccioso 299 antimicobacteriano m Farmacoloxía es antimicobacteriano en antimycobacterial pt antimicobacteriano 48 .hemostático. anti-maníaco antihistamina Vid. antiphlogistic pt antiflogístico. anti-histamínico 298 antimetabolito m Farmacoloxía es antimetabolito en antimetabolite pt antimetabólito 294 antiinfeccioso m Farmacoloxía es antiinfeccioso en antiinfective. antiinflamatorio no esteroide.Vocabulario 290 antihemorráxico m Farmacoloxía SIN. antihemorrágico. antiinflamatorio en antiinflammatory.

antináusea.axente antinematodos es agente antinematodos. antipalúdico. antitérmico.antitérmico. antináuseas es antináusea..antinauseoso Farmacoloxía VAR. antineoplásico. febrífugo en antipyretic.. antinematodos en antinematodal. antinauseoso 305 antiparasitario m 301 antinauseoso m Farmacoloxía es antiparasitario en antiparasitic pt antiparasitário. antipalúdico en antimalarial pt antimalárico. febrífugo es antipirético. antitumoral en anti-cancer drug. anti-parasitário 306 antiparkinsoniano m Farmacoloxía es antiparkinsoniano en antiparkinson drug.... antitérmico.antiprurixinoso 49 .anticanceroso es anticanceroso..antimalárico es antimalárico.Vocabulario antimicótico Vid.antinauseoso antináuseas Vid..anovulatorio Farmacoloxía es antiprogestágeno en antiprogestagen. antináuseas. anti-protozoário 309 antiproxestáxeno m antiovulatorio Vid. antinauseoso en antináusea. antineoplastic pt anticanceroso. anti-náusea. antinauseant pt antináusea.. antinematodal agent pt agente antinematódeo..antifúnxico F armacoloxía es antimonial en antimonial drug pt antimonial 304 antipalúdico m 300 antimonial m Farmacoloxía SIN. antipalúdico antináusea Vid. anti-progestágeno antiprurítico Vid. antiprotozoan pt antiprotozoário. febrifuge pt antipirético. antineoplásico Farmacoloxía es antiprotozoario en antiprotozoal. antiparkinsonian pt antiparkinsoniano 307 antipirético m 302 antinematodos m Farmacoloxía SIN. antiprogestogen pt antiprogestágeno.. febrífugo 308 antiprotozoario m 303 antineoplásico m Farmacoloxía SIN. antinematódeo armacoloxía F SIN.

antipruritoso es antipruriginoso...- axente antitiroide es agente antitiroideo. neuroleptic pt antipsicótico. antiprurítico. suero inmune en antiserum.axente antitrematodos es agente antitrematodos. anti-soro.antipirético Farmacoloxía SIN. antipruritoso Farmacoloxía SIN. antiprurítico en antipruritic. anti-tiróide 318 antitiroide m 312 antipsoriásico m antitóxico Vid.antiprurixinoso Farmacoloxía es antirretroviral en antiretroviral pt antiretroviral. anti-retroviral Farmacoloxía es antirreumático en antirheumatic pt anti-reumático 313 antirretroviral m 320 antitranspirante m 314 antirreumático m Farmacoloxía SIN.neuroléptico es antipsicótico.antiprurixinoso 316 antiséptico m 310 antiprurixinoso m armacoloxía F SIN. antitiroideo en antithyroid. antipsoric pt antipruriginoso.antídoto Farmacoloxía es antitoxina en antitoxin pt antitoxina 319 antitoxina f antipsórico Vid.. antitrematodos en antitrematode. antithyroid agent pt agente anti-tiróide. antitrematódeos 321 antitrematodos m 315 antisepsia f Medicina preventiva es antisepsia en antisepsis pt anti-sepsia 50 . anti-psoriásico Farmacoloxía es antiséptico en antiseptic pt antiséptico. neuroléptico en antipsychotic. neuroléptico Farmacoloxía es antipsoriásico en antipsoriatic pt antipsoriásico.antipsórico VAR. antitranspirante en antiperspirant pt anti transpirante. immune serum pt antisoro..anhidrótico es anhidrótico. antitrematode agent pt agente antitrematódeos.Vocabulario antipruritoso Vid.. antitranspirante Farmacoloxía SIN..soro inmune es antisuero.... anti-séptico Farmacoloxía SIN.antiprurítico. soro imune 317 antisoro m 311 antipsicótico m antitérmico Vid..

antixaquecoso Farmacoloxía VAR. antivírico en antiviral.- Evítese “antitusivo”. anti-varicoso 332 antracose f 327 antiverrugas m Patoloxías es antracosis en anthracosis. black lung pt antracose Farmacoloxía es antiverrugas en warts treatment pt antiverrugas.. antígeno 331 antraciclina f Farmacoloxía es antraciclina en anthracycline pt antraciclina ota...antiemético antixaqueca Vid. N 326 antivaricoso m Farmacoloxía es antivaricoso en antivaricose pt antivaricoso.antivírico es antiviral. antimigrañoso en antimigraine drug pt antienxaqueca. antienxaquecoso 324 antituberculoso m Farmacoloxía es antituberculoso en antitubercular agent. antivírico 323 antitrombótico m Farmacoloxía es antitrombótico en antithrombotic pt antitrombótico antivírico Vid..Vocabulario 322 antitrombina f Bioquímica es antitrombina en antithrombin pt antitrombina 328 antiviral m Farmacoloxía VAR.antitusíxeno *antitusivo Vid..antitusíxeno Farmacoloxía VAR.. antivirotic pt antiviral.. anti-verrugas 333 ántrax m Patoloxías es ántrax en carbuncle pt antraz 51 .antixaqueca es antijaquecoso. antituberculotic pt antituberculoso. anti-tuberculoso 329 antixaquecoso m antitúsico Vid..antiviral antivomitivo Vid.antitúsico es antitusígeno en antitussive pt antitússico 330 antíxeno m 325 antitusíxeno m Bioquímica es antígeno en antigen pt antigénio.

angina de peito 336 antropoloxía f Termos xerais es antropología en antropology pt antropologia 341 anxina de peito f 337 antropometría f Probas complementarias es antropometría en anthropometry pt antropometria anxiocolite Vid.anuria Semioloxía VAR.colanxite Patoloxías es angiodisplasia en angiodysplasia pt angiodisplasia 342 anxiodisplasia f anular Vid. angioneurotic edema pt angioedema. anuria en anuresis.vasculite anxina Vid..anxina de peito Semioloxía Patoloxías SIN.coronariografía anxiografía coronaria 52 .... angina de pecho en angina..vasculite Terapéutica es angiectomía en angiectomy pt angiectomia 340 anxiectomía f 335 antro m Anatomía es antro en antrum pt antro la antrum anxiíte Vid.. edema angioneurótico anurese Vid.. anúria 344 anxiografía f 339 anuria f Probas complementarias es angiografía en angiography pt angiografia Vid.. angina pectoris pt angina. edema angioneurótico en angioedema.Vocabulario 334 antrectomía f Terapéutica es antrectomía en antrectomy pt antrectomia anxeíte Vid. anuria pt anurese.anurese es anuresis.dedo anular Terapéutica es anuloplastia en annuloplasty pt anuloplastia 338 anuloplastia f 343 anxioedema m P atoloxías es angioedema.anxina es angina..

arteria aorta Patoloxías es aortitis en aortitis pt aortite 351 anxiosarcoma m 357 aortite f Anatomía patolóxica Patoloxías SIN.vasorrafia es angiorrafia. angiogénese [Pt.Vocabulario 345 anxioloxía f Termos xerais es angiología en angiology pt angiologia 352 anxioscopia f Probas complementarias es angioscopia.anxiotomía Bioquímica Fisioloxía es angiotensina en angiotensin pt angiotensina 353 anxiotensina f 347 anxiomatose f Patoloxías es angiomatosis en angiomatosis pt angiomatose 354 anxiotensinóxeno m Bioquímica Fisioloxía es angiotensinógeno en angiotensinogen pt angiotensinogênio [Br. hemangiosarcoma pt angiossarcoma.] aorta Vid.]. angioscopía en angioscopy pt angioscopia 346 anxioma m Patoloxías es angioma en angioma pt angioma anxiostomía Vid. angiotomy pt angiotomia 356 anxioxénese f 350 anxiorrafia f Terapéutica SIN.hemanxiosarcoma es angiosarcoma.. hemangiosarcoma en angiosarcoma.]. angiotensinogénio [Pt.. vasorrafia Etiopatoxenia Fisioloxía es angiogénesis en angiogenesis pt angiogênese [Br.] 348 anxiopatía f Patoloxías es angiopatía en angiopathy pt angiopatia 355 anxiotomía f 349 anxioplastia f Terapéutica es angioplastia en angioplasty pt angioplastia Terapéutica VAR. hemangiossarcoma 53 .. vasorrhaphy pt angiorrafia. vasorrafia en angiorrhaphy... angiotomía en angiostomy.anxiostomía es angiostomía.

.Vocabulario 358 aortoplastia f Terapéutica es aortoplastia en aortoplasty pt aortoplastia aparello xenitourinario Vid. apéndice vermicular.apéndice es apéndice...sistema uroxenital Anatomía SIN.. complejo de Golgi en Golgi apparatus...aparato xustaglomerular es aparato yuxtaglomerular en juxtaglomerular apparatus pt aparelho justaglomerular aparato Vid. auricular appendix pt apêndice auricular la auricula atrii aparello respiratorio Vid. apêndice vermiforme la appendix vermiformis aparello xenital Vid.complexo de Golgi es aparato de Golgi...sistema xenital Anatomía es orejuela... complexo de Golgi 359 aparello de Golgi m apendectomía Vid.aparello xustaglomerular 361 apatía f Semioloxía es apatía en apathy pt apatia aparello Vid.sistema respiratorio 363 apéndice vermiforme m aparello urinario Vid..apendicectomía apéndice Vid...sistema Histoloxía SIN.sistema dixestivo 362 apéndice auricular m aparello locomotor Vid..sistema aparato xustaglomerular Vid.sistema uroxenital 360 aparello xustaglomerular m Histoloxía SIN..sistema urinario aparello uroxenital Vid. apéndice vermiforme en appendix. orejuela auricular en atrial auricle.apéndice vermiforme aparello dixestivo Vid. auricle. Golgi complex pt aparelho de Golgi.sistema locomotor aparello reprodutor Vid. vermiform appendix pt apêndice..sistema xenital 54 .

bone marrow failure pt aplasia medular Anatomía SIN. appendicectomy pt apendectomia. processo zigomático la processus zygomaticus 373 apófise clinoide f 368 aplasia medular f Patoloxías es aplasia medular en bone marrow aplasia. processo articular la processus articularis 371 apófise articular f apertamento Vid.ápice A natomía SIN.apendectomía es apendectomía... processo clinóide la processus clinoideus 374 apófise coracoide f 369 apnea f Semioloxía es apnea en apnea.- proceso accesorio (m) es apófisis accesoria en accessory process pt apófise acessória la processus accessorius 365 apendicite f Patoloxías es apendicitis en appendicitis pt apendicite apófise acromial Vid. apendicectomía en appendectomy..proceso coracoide (m) es apófisis coracoides en coracoid process pt apófise coracóide.proceso cigomático (m) es apófisis cigomática en zygomatic process pt apófise zigomática... apnoea pt apnéia Anatomía SIN.- ápex es ápex. ápice en apex pt ápex 366 ápice m 372 apófise cigomática f 367 aplasia f Anatomía patolóxica es aplasia en aplasia pt aplasia Anatomía SIN..proceso clinoide (m) es apófisis clinoides en clinoid process pt apófise clinóide.- proceso articular (m) es apófisis articular en articular process pt apófise articular.Vocabulario 364 apendicectomía f Terapéutica VAR. processo coracóide la processus coracoideus 55 . apendicectomia 370 apófise accesoria f Anatomía SIN.acromion Anatomía SIN..estrinximento ápex Vid.

apófisis pterigoides en pterygoid process pt apófise pterigóide..apófise xifoide 382 aponeurose f Anatomía es aponeurosis en aponeurosis pt aponeurose la aponeurosis 378 apófise mastoide f Anatomía SIN.proceso costal (m) es apófisis costal en costal process pt processo costal la processus costalis. apoplejía pituitaria en pituitary apoplexy pt apoplexia hipofisária Anatomía SIN. apófisis odontoides a en odontoid process pt apófise odontóide. apófisis estiloides en styloid process pt apófise estilóide.proceso estiloide (m) es apófisis estiloide. processo estilóide la processus styloideus apófise xifoidea Vid...apófise xifoidea es apófisis xifoide..proceso pterigoide (m) es apófisis pterigoide. processo pterigóide la processus pterygoideus 376 apófise espiñosa f Anatomía SIN. processus costiformis 380 apófise pterigoide f Anatomía SIN. processo odontóide 384 apoproteína f Bioquímica es apoproteína en apoprotein pt apoproteína 56 .. processo xifóide la processus xiphoideus 377 apófise estiloide f Anatomía SIN.. apófisis xifoides en xiphoid process pt apófise xifóide.Vocabulario 375 apófise costal f Anatomía SIN.proceso mastoide (m) es apófisis mastoide.- proceso espiñoso (m) es apófisis espinosa en spinous process pt apófise espinhosa... apófisis mastoides en mastoid process pt apófise mastóide.proceso odontoide (m) es pófisis odontoide. processo espinhoso la processus spinosus 381 apófise xifoide f Anatomía SIN.proceso xifoide (m) VAR. processo mastóide la processus mastoideus 383 apoplexía hipofisaria f 379 apófise odontoide f Patoloxías es apoplejía hipofisaria.

.aracnoidite Semioloxía SIN..... árvore genealógica arcada Vid. dedos de araña.. aracnoidite 389 aproximador m arañas vasculares Vid. genealogical tree pt árvore familiar...arco alveolar ARA II Vid. aracnoiditis en arachnitis.dedos de araña (m pl). arachnoiditis pt aracnite. mano de araña en arachnodactyly.. spider fingers pt aracnodactilia. meninxe serosa es aracnoides en arachnoid. aprosody pt aprosódia 393 aracnoidite f aproximación Vid.antagonista dos receptores da anxiotensina II 57 ..telanxiectasia árbore familiar Vid.membrana media.Vocabulario 385 apoptose f Histoloxía es apoptosis en apoptosis pt apoptose aracnite Vid.aquilia es aquilia en achylia pt aquilia 394 árbore xenealóxica f 390 aquilía f Xenética SIN.árbore familiar es árbol genealógico en family tree..adución Instrumental es aproximador en approximator. man de araña es aracnodactilia..aracnite es aracnitis. arachnoid mater pt aracnóide la arachnoidea mater 388 aprosodia f Semioloxía es aprosodia en aprosodia.aquilía Etiopatoxenia VAR. dedos de aranha 391 aracnodactilia f 386 apósito m Farmacoloxía es apósito en dressing pt apósito 387 apraxia f Semioloxía es apraxia en apraxia pt apraxia 392 aracnoide f Anatomía SIN. contractor pt aproximador Patoloxías VAR.náusea arcada alveolar Vid..árbore xenealóxica aquilia Vid.

arco iliopectíneo. cintilla iliopectínea en iliopectineal arch pt arco iliopectíneo la arcus iliopectineus arco inguinal Vid. “arco dentario” emprégase —inapropiadamente— como forma sinónima deste concepto Nota..ligamento inguinal arco neural Vid.fascia iliopectínea (f) es arco ileopectíneo. crossa da aorta la arcus aortae 400 arco iliopectíneo m 397 arco cigomático m Anatomía es arco cigomático..arco da vea ácigos ota.arco da aorta es arco aórtico.arco aórtico 58 . cintilla ileopectínea.ligamento inguinal área asociativa Vid... cayado aórtico en aortic arch. cayado de la vena ácigos en arch of azygos vein pt arco da veia ázigos la arcus venae azygos 396 arco aórtico m arco da vea ázigos Vid. arco zigomático en zygomatic arch pt arco zigomático la arcus zygomaticus Anatomía SIN. reborde costal en costal arch.- Evítese “caxato da aorta”..arco neural es arco neural.arco da vea ázigos es arco de la vena ácigos. arco vertebral la arcus vertebrae 398 arco costal m Anatomía SIN.rebordo costal es arco costal. rebordo costal la arcus costalis 401 arco vertebral m arco crural Vid.Vocabulario 395 arco alveolar m Anatomía SIN.- Evítese “caxato da vea ácigos”.área de asociación arco da aorta Vid.. vertebral arch pt arco neural... arco vertebral en neural arch. costal margin pt arco costal.. Anatomía VAR.- En ocasións.arcada alveolar (f) es arco alveolar en alveolar arch pt arcada alveolar...arco vertebral Anatomía SIN.. arch of aorta pt arco aórtico. N Anatomía VAR. arco alveolar la arcus alveolaris 399 arco da vea ácigos m Nota.

área sensorial.Vocabulario 402 área auditiva f Anatomía SIN.. córtex auditivo en auditory area.. areola of nipple pt aréola mamária la areola mammae Anatomía VAR. auditory cortex pt área auditiva.. arsénico [Pt.área sensitiva Etiopatoxenia es arenavirus en arenavirus pt arenavírus 406 arenavirus m arterectomía Vid. córtex sensorial 408 arritmia f 409 arsénico m área sensorial Vid. córtex sensitivo.. córtex auditivo 407 aréola mamaria f 403 área de asociación f Anatomía es areola mamaria en areola..arteriectomía Anatomía es arteria en artery pt artéria la arteria 410 arteria f 59 . área sensorial.... área de associação Arg Vid.androblastoma arrepío Vid.calafrío arrenoblastoma de ovario Vid.catarro común 404 área motora f Anatomía SIN. córtex motor en motor area. córtex sensorial en sensory area..área asociativa es área asociativa. córtex sensitivo..área sensorial.. córtex sensorial (m). areola mammae.córtex auditivo (m) es área auditiva.. sensory cortex pt área sensitiva.ácido ribonucleico arrefriado común Vid. córtex motor arreguizo Vid.arxinina ARN Vid.As (sb) es arsénico en arsenic pt arsênico [Br.córtex motor (m) es área motora. córtex sensitivo (m) es área sensitiva..calafrío Patoloxías Semioloxía es arritmia en arrhythmia pt arritmia Farmacoloxía SIN.] 405 área sensitiva f Anatomía SIN. motor cortex pt área motora.]. área de asociación en association area pt área associativa.

. carótide es arteria carótida.tronco basilar (m) es arteria basilar. arteria humeral en brachial artery pt artéria braquial... arteria carótida primitiva en carotid artery. artéria carótide interna la arteria carotis interna 412 arteria axilar f 417 arteria carótide interna f 413 arteria basilar f Anatomía SIN. arteria cerebelosa en cerebellar artery pt artéria cerebelar la arteria cerebelli 418 arteria cerebelar f 414 arteria braquial f arteria cerebelosa Vid.Vocabulario 411 arteria aorta f Anatomía SIN. tronco basilar en basilar artery pt artéria basilar la arteria basilaris Anatomía SIN. anterior cerebral artery pt ACA (sg).ACA (sg) es ACA (sg). artéria carótide externa la arteria carotis externa Anatomía es arteria carótida interna en internal carotid artery pt artéria carótida interna. artéria umeral la arteria brachialis carótide común arteria carótide primitiva Vid. arteria aorta en aorta.arteria humeral es arteria braquial. aorta artery pt aorta. artéria cerebral anterior la arteria cerebri anterior 60 .arteria 415 arteria carótide común f 419 arteria cerebral anterior f Anatomía SIN.. artéria carótida primitiva.tronco celíaco Anatomía VAR... arteria carótida común...arteria carótide común arteria celíaca Vid.. arteria carótide.aorta es aorta. artéria aorta la aorta Anatomía es arteria axilar en axillary artery pt artéria axilar la arteria axillaris 416 arteria carótide externa f Anatomía es arteria carótida externa en external carotid artery pt artéria carótida externa. arteria cerebral anterior en ACA (sg). artéria carótide la arteria carotis communis Anatomía SIN.. common carotid artery pt artéria carótida. artéria carótida comum.arteria cerebelosa es arteria cerebelar.arteria carótide primitiva.arteria cerebelar arteria carótide Vid.

arteria splenica 61 .ACM (sg) es ACM (sg).. middle cerebral artery pt ACM (sg).. arteria cerebral posterior en PCA (sg).].. artéria esplénica [Pt. artéria cerebral media la arteria cerebri media 426 arteria coronaria esquerda f Anatomía es arteria coronaria izquierda en left coronary artery pt artéria coronária esquerda la arteria coronaria sinistra 421 arteria cerebral posterior f arteria cubital Vid. posterior cerebral artery pt ACP (sg).ACP (sg) es ACP (sg). arteria cerebral media en MCA (sg). dorsalis pedis artery pt artéria dorsal do pé la arteria dorsalis pedis Anatomía SIN.] la arteria lienalis. artéria cerebral posterior la arteria cerebri posterior 427 arteria dorsal do pé f 422 arteria circunflexa f Anatomía es arteria circunfleja en circumflex artery pt artéria circunflexa la arteria circumflexa 428 arteria espiñal anterior f Anatomía es arteria espinal anterior en anterior spinal artery pt artéria espinhal anterior la arteria spinalis anterior 423 arteria comunicante anterior f Anatomía es arteria comunicante anterior en anterior communicating artery pt artéria comunicante anterior la arteria communicans anterior 429 arteria espiñal posterior f Anatomía es arteria espinal posterior en posterior spinal artery pt artéria espinhal posterior la arteria spinalis posterior 424 arteria comunicante posterior f Anatomía es arteria comunicante posterior en posterior communicating artery pt artéria comunicante posterior la arteria communicans posterior 430 arteria esplénica f 425 arteria coronaria dereita f Anatomía es arteria coronaria derecha en right coronary artery pt artéria coronária direita la arteria coronaria dextra Anatomía es arteria esplénica en splenic artery pt artéria esplênica [Br.Vocabulario 420 arteria cerebral media f Anatomía SIN. arteria pedia en dorsal artery of foot.arteria ulnar Anatomía es arteria dorsal del pie.

. internal iliac artery pt artéria hipogástrica.arteria ilíaca primitiva es arteria ilíaca común.. arteria peronea 438 arteria ilíaca externa f Anatomía es arteria ilíaca externa en external iliac artery pt artéria ilíaca externa la arteria iliaca externa 434 arteria gástrica esquerda f Anatomía es arteria gástrica izquierda en left gastric artery pt artéria gástrica esquerda la arteria gastrica sinistra 439 arteria ilíaca interna f 435 arteria gastroduodenal f Anatomía es arteria gastroduodenal en gastroduodenal artery pt artéria gastroduodenal la arteria gastroduodenalis Anatomía SIN. arteria ilíaca primitiva en common iliac artery pt artéria ilíaca comum. deep femoral artery pt artéria femoral profunda la arteria profunda femoris Anatomía SIN.. artéria ilíaca primitiva la arteria iliaca communis 433 arteria fibular f Anatomía SIN. arteria ilíaca interna en hypogastric artery. artéria ilíaca i nterna la arteria iliaca interna arteria ilíaca primitiva Vid.arteria ilíaca interna arteria humeral Vid.arteria braquial 432 arteria femoral profunda f 437 arteria ilíaca común f Anatomía es arteria femoral profunda en deep artery of thigh.Vocabulario 431 arteria femoral f Anatomía es arteria femoral en femoral artery pt artéria femoral la arteria femoralis arteria hipogástrica Vid. artéria peroneal la arteria fibularis..- arteria peroneal es arteria fibular.. peroneal artery pt artéria fibular.arteria ilíaca común 436 arteria hepática común f Anatomía es arteria hepática común en common hepatic artery pt artéria hepática comum la arteria hepatica communis 440 arteria intercostal f Anatomía es arteria intercostal en intercostal artery pt artéria intercostal la arteria intercostalis 62 . arteria peronea en fibular artery.arteria hipogástrica es arteria hipogástrica.

.Vocabulario arteria mamaria externa Vid.arteria 449 arteria poplítea f Anatomía es arteria poplítea en popliteal artery pt artéria poplítea la arteria poplitea 444 arteria mesentérica superior f Anatomía es arteria mesentérica superior en superior mesenteric artery pt artéria mesentérica superior la arteria mesenterica superior 450 arteria pulmonar dereita f Anatomía es arteria pulmonar derecha en right pulmonary artery pt artéria pulmonar direita la arteria pulmonalis dextra 445 arteria nutricia f Anatomía es arteria nutricia en nutrient artery pt artéria nutrícia la arteria nutricia.arteria torácica lateral 446 arteria oftálmica f Anatomía es arteria oftálmica en ophthalmic artery pt artéria oftálmica la arteria ophthalmica Anatomía es arteria ovárica en ovarian artery pt artéria ovárica la arteria ovarica arteria mamaria interna Vid.arteria torácica interna 441 arteria menínxea media f Anatomía es arteria meníngea media en middle meningeal artery pt artéria meníngea média la arteria meningea media 447 arteria ovárica f 442 arteria menínxea posterior f Anatomía es arteria meníngea posterior en posterior meningeal artery pt artéria meníngea posterior la arteria meningea posterior 448 arteria pancreática dorsal f Anatomía es arteria pancreática dorsal en dorsal pancreatic artery pt artéria pancreática dorsal la arteria pancreatica dorsalis fibular 443 arteria mesentérica inferior f Anatomía es arteria mesentérica inferior en inferior mesenteric artery pt artéria mesentérica inferior la arteria mesenterica inferior arteria peroneal Vid. arteria nutriens 451 arteria pulmonar esquerda f Anatomía es arteria pulmonar izquierda en left pulmonary artery pt artéria pulmonar esquerda la arteria pulmonalis sinistra 63 ...

artéria torácica interna la arteria thoracica interna 461 arteria torácica lateral f 456 arteria temporal superficial f Anatomía es arteria temporal superficial en superficial temporal artery pt artéria temporal superficial la arteria temporalis superficialis Anatomía SIN. lateral thoracic artery pt artéria mamária externa. arteria ulnar en ulnar artery pt artéria cubital. arteria torácica interna en internal thoracic artery pt artéria mamária interna..Vocabulario 452 arteria radial f Anatomía es arteria radial en radial artery pt artéria radial la arteria radialis 458 arteria tibial anterior f Anatomía es arteria tibial anterior en anterior tibial artery pt artéria tibial anterior la arteria tibialis anterior 453 arteria renal f Anatomía es arteria renal en renal artery pt artéria renal la arteria renalis 459 arteria tibial posterior f Anatomía es arteria tibial posterior en posterior tibial artery pt artéria tibial posterior la arteria tibialis posterior 454 arteria subclavia f A natomía es arteria subclavia en subclavian artery pt artéria subclávia la arteria subclavia 460 arteria torácica interna f 455 arteria suprarrenal media f Anatomía es arteria suprarrenal media en middle suprarenal artery pt artéria supra-renal média la arteria suprarenalis media Anatomía SIN. artéria ulnar la arteria ulnaris 64 . artéria torácica lateral la arteria thoracica lateralis 457 arteria testicular f Anatomía es arteria testicular en testicular artery pt artéria testicular la arteria testicularis 462 arteria ulnar f Anatomía SIN.arteria mamaria interna es arteria mamaria interna...arteria cubital es arteria cubital.arteria mamaria externa es arteria mamaria externa. arteria torácica lateral en external mammary artery.

arteriectomy pt arterectomia.. arteriosclerosis en arteriosclerosis pt arteriosclerose 65 .Vocabulario 463 arteria umbilical f Anatomía es arteria umbilical en umbilical artery pt artéria umbilical la arteria umbilicalis 469 arteríola aferente f Anatomía es arteriola aferente en afferent arteriole pt arteríola aferente la arteriola afferens 464 arteria uterina f Anatomía es arteria uterina en uterine artery pt artéria uterina la arteria uterina 470 arteríola eferente f Anatomía es arteriola eferente en efferent arteriole pt arteríola eferente la arteriola efferens 465 arteria vertebral f Anatomía es arteria vertebral en vertebral artery pt artéria vertebral la arteria vertebralis 471 arteriolosclerose f Patoloxías es arteriolosclerosis en arteriolosclerosis pt arteriolosclerose 466 arteriectomía f 472 arteriopatía f Patoloxías es arteriopatía en arteriopathy pt arteriopatia Terapéutica VAR. arteriectomía en arterectomy. arteriectomia 473 arterioplastia f Terapéutica es arterioplastia en arterioplasty pt arterioplastia 467 arteriografía f Probas complementarias es arteriografía en arteriography pt arteriografia 474 arteriorrafia f Terapéutica es arteriorrafia en arteriorrhaphy pt arteriorrafia 468 arteríola f Anatomía es arteriola en arteriole pt arteríola la arteriola 475 arteriosclerose f Patoloxías es arterioesclerosis.arterectomía es arterectomia.

articulación elipsoidea en condylar joint... junctura synovialis articulación en sela *articulación sellar Vid.. ellipsoid joint pt articulacão condilar la articulatio ellipsoidea articulación diartrodial Vid. diarthrosis... articulación en silla de montar en saddle joint.enartrose es articulación esferoidea. articulación selar es articulación en encaje recíproco.diartrose. plane joint pt articulação plana.articulación elipsoide es articulación condílea. diartrose la articulatio. sellar joint pt articulação para encaixe recíproco.articulación en sela..articulación por encaixe recíproco Anatomía SIN.. N articulación elipsoide Vid..articulación por encaixe recíproco Anatomía SIN..articulación condiloide articulación selar Vid. articulación diartrodial es articulación sinovial. diartrosis en diarthrosis. spheroidal joint pt articulação esferóide. enartrose la articulatio spheroidea.Vocabulario 476 arteriotomía f Terapéutica es arteriotomía en arteriotomy pt arteriotomia Patoloxías es arteritis en arteritis pt arterite 481 articulación fibrosa f 477 arterite f Anatomía SIN..sinfibrose es articulación fibrosa. a rticulação selar la articulatio sellaris ota.. enartrosis en ball and socket joint. gliding joint. sinfibrose la junctura fibrosa articulación ósea Vid.- Evítese “articulación sellar”. synovial joint pt articulação sinovial.sinostose Anatomía SIN.articulación por encaixe recíproco Vid.articulación sinovial Anatomía SIN. sinfibrosis en fibrous joint pt articulação fibrosa.artrodia es articulación plana.. artrodia en arthrodia. enarthrosis 480 articulación esferoide f 484 articulación sinovial f 66 . artródia la articulatio plana 482 articulación plana f 478 articulación f Anatomía es articulación en joint pt articulacão la articulatio 479 articulación condiloide f 483 articulación por encaixe recíproco f Anatomía SIN.

articulación plana artrodinia Vid..... artritis infecciosa..artralxia artrómetro Vid. artificial ankylosis pt anquilose artificial.Vocabulario 485 articulación trocoide f Anatomía es articulación trocoide en pivot joint. artrite séptica 491 artrocentese f Terapéutica Probas complementarias es artrocentesis en arthrocentesis pt artrocentese 487 artrectomía f Terapéutica es artrectomía en artrectomy pt artrectomia 492 artrodese f artrectomía Vid.sinovectomía Patoloxías es artritis en arthritis pt artrite Terapéutica SIN.. artrite bacteriana es artritis bacteriana. artrodese 488 artrite f artrodia Vid.artrite séptica 493 artropatía f artrite infecciosa Vid.artrite infecciosa. neuralgia articular en arthralgia. arthrodynia pt artralgia. artrodesis en arthrodesis. artrite infecciosa.goniómetro Patoloxías es artropatía en arthropathy pt artropatia artrite bacteriana Vid.artrodinia es artralgia. trochoid joint pt articulacão trocóide la articulatio trochoidea 490 artrite séptica f 486 artralxia f Semioloxía SIN...artrite séptica 489 artrite reumatoide f Patoloxías es artritis reumatoide en rheumatoid arthritis pt artrite reumatoide 494 artroplastia f Terapéutica es artroplastia en arthroplasty pt artroplastia 67 . artritis séptica en bacterial arthritis. infectious arthritis. septic arthritis pt artrite bacteriana.. artrodinia. artrodinia Patoloxías SIN.anquilose artificial es anquilosis artificial.

Vocabulario 495 artrorrafia f Terapéutica es artrorrafia en arthroraphy pt artrorrafia 501 asa f 496 artroscopia f Anatomía es asa en ansa.Arg (sb) es arginina en arginine pt arginina aséptico -ca Vid. loop pt alça la ansa Terapéutica Probas complementarias es artroscopia en arthroscopy pt artroscopia 502 ascaridíase f Patoloxías es ascaridiasis en ascaridiasis pt ascaridíase Fisioloxía es ascetismo en asceticism pt ascetismo Semioloxía es ascitis en ascites pt ascite 497 artrose f Patoloxías es artrosis en arthrosis. asepsis en asepsis pt assepsia 500 arxinina f Bioquímica SIN.estéril Etiopatoxenia es asfixia en asphyxia pt asfixia 506 asfixia f s Vid.. degenerative joint disease pt artrose 503 ascetismo m 498 artrostomía f Terapéutica es artrostomía en arthrostomy pt artrostomia 504 ascite f 499 artrotomía f Terapéutica es artrotomía en arthrotomy pt artrotomia 505 asepsia f Terapéutica es asepsia.arsénico A 507 asimetría ventricular f Semioloxía es asimetría ventricular en ventricular asymmetry pt assimetria ventricular 68 ...

atención ambulatoria 512 asparaxina f 509 asistencia domiciliaria f Organización sanitaria SIN...padrón en vidro deslustrado es patrón en vidrio deslustrado. ground glass pattern pt aspecto em vidro fosco..atención domiciliaria VAR. asma bronquial en asthma..asma bronquial es asma. starry sky pattern pt aspecto em céu estrelado. atención domiciliaria en home care pt assistência domiciliar 513 aspecto en ceo estrelado m Nota.- Cfr.asistencia a domicilio es asistencia a domicilio...Asn (sb) es asparagina en asparagine pt asparagina asistencia ambulatoria Vid. con “hospitalización a domicilio” asistencia especializada Vid.asparaxina 69 .Vocabulario 508 asintomático -ca a Termos xerais es asintomático en asymptomatic pt assintomático 511 asociación causal f Epidemioloxía es asociación causal en causal association pt associação causal asistencia a domicilio Vid. padrão de céu estrelado asistencia primaria Vid. bronchial asthma pt asma.asma Asn Vid....ácido aspártico Bioquímica SIN..asistencia domiciliaria asomnia Vid. asma bronquial 515 asperxiloma m Anatomía patolóxica es aspergiloma en aspergilloma pt aspergiloma asma bronquial Vid..atención especializada asistencia médica Vid.atención primaria 514 aspecto en vidro deslustrado m Semioloxía SIN. asistencia domiciliaria.. imagen en cielo estrellado en starry sky appearance...atención médica Semioloxía SIN.insomnio Asp Vid..padrón en ceo estrelado es imagen de cielo estrellado. padrão em vidro fosco 510 asma f Patoloxías SIN. patrón en vidrio esmerilado en ground glass appearence.

...aspiración nasogástrica aspiración gastrointestinal aspiración medular 524 astigmatismo m Patoloxías es astigmatismo en astigmatism pt astigmatismo Vid.aspiración de medula ósea Terapéutica SIN.]. aspiración medular en bone marrow aspiration pt aspiração de medula óssea Semioloxía SIN.]. aspiración nasogástrica en gastrointestinal suction..estrinximento Histoloxía es astrocito en astrocyte pt astrócito 520 aspirador m Instrumental es aspirador en aspirator pt aspirador 526 astrocito m 70 . talus en astragalus.estereoagnosia es agnosia táctil. aspiración gastrointestinal es aspiración gastrointestinal..talus es astrágalo..aspiración endodixestiva. astereognosia. stereoagnosis.. talus pt astrágalo.Vocabulario 516 asperxilose f Patoloxías es aspergilosis en aspergillosis pt aspergilose Terapéutica es aspiración en aspiration pt aspiração 521 astenia f Semioloxía es astenia en asthenia pt astenia 517 aspiración f 522 astereognosia f 518 aspiración de medula ósea f Probas complementarias SIN... tactile agnosia pt agnosia táctil [Pt. tálus la talus astricción Vid.aspiración nasogástrica Vid.agnosia táctil VAR.aspiración medular es aspiración de médula ósea. nasogastric suction pt aspiração nasogástrica 519 aspiración nasogástrica f 525 astrágalo m Anatomía SIN. astereognósia Semioloxía es asterixis en asterixis pt asterixe 523 asterixe f aspiración endodixestiva Vid. agnosia tátil [Br. estereoagnosia en astereognosis.

.accidente isquémico transitorio 529 ataxia f Organización sanitaria SIN.asistencia domiciliaria 533 atención especializada f ataque isquémico transitorio Vid. cuidados ambulatorios en ambulatory care pt assistência ambulatorial.asistencia médica es asistencia médica.Vocabulario 527 astrocitoma m Patoloxías es astrocitoma en astrocytoma pt astrocitoma 532 atención dirixida f Organización sanitaria es atención dirigida en managed care pt assistência gerenciada 528 ataque m Termos xerais SIN.] 535 atención médica f 530 atelectasia f Semioloxía SIN... atención médica en medical care pt assistência médica. ataque en attack. integrated health care pt atenção integral [Br. ataque atención domiciliaria Vid. seizure pt acesso.colapso pulmonar parcial (m) es atelectasia. atención especializada en secondary care pt atenção especializada [Br.marcha vestibular Organización sanitaria es atención integral en holistic health care. coidados ambulatorios (m pl) es atención ambulatoria. colapso pulmonar parcial en atelectasis.. cuidados integrados [Pt.asistencia especializada es asistencia especializada. cuidados ambulatoriais 71 . colapso pulmonar Organización sanitaria SIN. cuidados médicos [Pt.asistencia ambulatoria.]..acceso es acceso. atenção médica [Br.. cuidados de saúde secundários Semioloxía es ataxia en ataxia.] 531 atención ambulatoria f 536 atención preventiva f Organización sanitaria es atención preventiva en preventive care pt cuidados preventivos Organización sanitaria SIN.]. ataxy pt ataxia 534 atención integral f ataxia cerebelosa Vid. partial lung collapse pt atelectasia..].marcha cerebelosa ataxia vestibular Vid...

nebulización atomizador Vid.asistencia primaria es atención primaria en primary care pt atenção primária [Br.auriculograma es atriograma. CI (sg). vértebra CI en atlas.. cuidados de saúde primários Anatomía patolóxica es ateroma en atheroma pt ateroma Etiopatoxenia Patoloxías es aterosclerosis en atherosclerosis pt aterosclerose.. CI (sg) es atlas.enfermeiro -ra 72 .nebulizador 544 atopía f Etiopatoxenia es atopia en atopy pt atopia 538 ateroma m atordoamento miocárdico Vid. auriculograma ATS Vid..miocardio atordoado 539 aterosclerose f ATP Vid. auriculograma en atrial electrogram pt atriograma...aurícula esquerda 542 atipia f Anatomía patolóxica es atipia en atypia.]..adenosintrifosfato Patoloxías es retraso mental en mental retardation pt atraso mental. vértebra CI la atlas 547 atriograma m 543 atlas m Probas complementarias SIN.. retardo mental 545 atraso mental m 540 aterotrombose f 546 atresia f 541 atetose f Anatomía patolóxica es atresia en atrhesia pt atresia atrio dereito Vid. CI (sg). esclerose nodular Etiopatoxenia es aterotrombosis en atherothrombosis pt aterotrombose Semioloxía es atetosis en athetosis pt atetose atomización Vid..aurícula dereita atrio esquerdo Vid. CI (sg).Vocabulario 537 atención primaria f Organización sanitaria SIN. CI vertebra pt atlas.. atypism pt atipia Anatomía SIN..vértebra CI.

. aurícula esquerda la atrium cordis sinistrum 550 audiografía f Probas complementarias es audiografía en audiography pt audiografia auriculograma Vid. Cfr. aurícula izquierda en left atrium pt átrio esquerdo. audiofone Anatomía SIN.audífono es audífono. audiófono en hearing aid pt aparelho auditivo. aurícula direita la atrium cordis dextrum 549 audiófono m 555 aurícula esquerda f Anatomía SIN. Terapéutica es autoinjerto en autograft pt auto-enxerto 73 .- Designa un ‘enxerto tomado do corpo do mesmo doente’.audiófono Terapéutica VAR.Vocabulario 548 audición f Fisioloxía es audición en audition pt audição 554 aurícula dereita f audífono Vid. aurícula derecha en right atrium pt átrio direito.atrio dereito (m) es atrio derecho.atrio esquerdo (m) es atrio izquierdo.....atriograma Probas complementarias es auscultación en auscultation pt auscultação 556 auscultación f 551 audioloxía f Termos xerais es audiología en audiology pt audiologia 557 autismo m Patoloxías es autismo en autism pt autismo 552 audiometría f Probas complementarias es audiometría en audiometry pt audiometria 558 autoanticorpo m Etiopatoxenia es autoanticuerpo en autoantibody pt auto-anticorpo 553 auga f Bioquímica es agua en water pt água 559 autoenxerto m Nota. con “autotransplante”.

autoexploración mamaria autoexame testicular Vid. autoexploración de las mamas. autoexploración mamaria en breast self-examination pt auto-exame das mamas... autoexame testicular autoexame dos testículos Vid. necropsy pt autópsia.autoexploración testicular 560 autoexploración f Termos xerais es autoexploración en self-exploration pt auto-exploração 563 autoinmunidade f Etiopatoxenia es autoinmunidad en autoimmunity pt auto-imunidade autoexploración das mamas Vid..autoexploración das mamas es autoexamen de las mamas. autoexploración testicular en testicular self-examination pt auto-exame dos testículos.autoexploración testicular 561 autoexploración mamaria f Probas complementarias SIN. autoexamen mamario.autoexploración testicular autoexame mamario Vid. necropsia 566 autopsia f 74 .autoexploración mamaria 562 autoexploración testicular f Probas complementarias SIN... auto-exame mamário 565 automatismo cardíaco m Fisioloxía es automatismo cardíaco en cardiac automatism pt automatismo cardíaco autoplastia Vid.... autoexame dos testículos (m) VAR. autoexame mamario (m) VAR.. necropsia en autopsy. autoexploración de los testículos.autoexame das mamas (m).autoexploración mamaria 564 automatismo m Semioloxía es automatismo en automatism pt automatismo autoexploración dos testículos Vid.autoexploración dos testículos es autoexamen de los testículos.autoexame testicular (m).autotransplante Probas complementarias SIN..necropsia es autopsia.Vocabulario autoexame das mamas Vid. autoexamen testicular...

hipovitaminosis en avitaminosis. auxiliar de enfermería en health care assistant pt auxiliar de acção médica..hipovitaminose es avitaminosis. second cervical vertebra pt áxis. vértebra C II la axis auxiliar de clínica Vid. con “autoenxerto”. auxiliar de enfermagem axente anabólico Vid. auto-plastia... autotransplante.. auto-transplante 572 axe m Anatomía SIN.. C II (sg). vértebra C II en axis.. Cfr.enfermeiro -ra axente anabolizante Vid. C II vertebra.axénese es agenesia.anabolizante 570 avaliación médica f Termos xerais SIN. hypovitaminosis pt avitaminose. agenesis en agenesia...axenesia Anatomía patolóxica VAR. C II (sg). C II (sg) VAR..antitrematodos 75 .envellecemento axente antitrematodos Vid. hipovitaminose 568 autotransplante m porción de tecido dunha parte do corpo e enxertalo noutra parte do mesmo corpo’. autotransplantation pt autoplastia.vértebra C II (f)..antitiroide avellentamento Vid.anticestodo axente antinematodos Vid.auxiliar de enfermería axénese Vid.anabolizante auxiliar técnico sanitario Vid..axis es axis....autoplastia (f) es autoplastia.Vocabulario 567 autosoma m Xenética es autosoma en autosome pt autossoma 571 avitaminose f Etiopatoxenia SIN..valoración médica es valoración médica en medical evaluation pt avaliação médica axente anticestodo Vid. C II (sg)..auxiliar de clínica es auxiliar de clínica. agenesis pt agenesia 573 axenesia f 569 auxiliar de enfermaría s rganización sanitaria O SIN.antinematodos axente antitiroide Vid.. autotrasplante en autoplasty.- Designa a ‘operación de tomar unha Terapéutica SIN. Nota.

.] en axis cylinder [arc.mutáxeno axente tensioactivo Vid.] VAR.bacilo ácido-alcol-resistente axon Vid.antihemorráxico Histoloxía SIN.axe Semioloxía es agitación en agitation pt agitação 576 axitación f Etiopatoxenia es bacilo en bacille. oco axilar (m).. sovaco (m) [pop.surfactante 579 azoospermia f 574 axeusia f Semioloxía es ageusia en ageusia..] en axilla pt axila. bacillus pt bacilo bacilo ácido-alcohol-resistente Vid.cilindroeixe [arc.Vocabulario axente fibrinolítico Vid. sobaco (m) [pop.fibrinolítico 577 axón m axente hemostático Vid...] la axilla BAAR Vid.bacilo ácido-alcolresistente 581 bacilo m axis Vid. sobrazo (m) [pop.].. axon pt axônio.]....fosa axilar..patóxeno 578 axonotmese f Anatomía patolóxica es axonotmesis en axonotmesis pt axonotmese axente mutáxeno Vid.axon es axón. cilindro-eixo [arc.] es axila.. ageustia pt ageusia Etiopatoxenia Semioloxía es azoospermia en azoospermia pt azoospermia 580 azucre m Bioquímica es azúcar en sugar pt açúcar 575 axila f Anatomía SIN. sobaco [pop.] axente infeccioso Vid. cilindroeje [arc..axón 76 .

fago en bacteriophage.. equilibrio energético en energetic balance pt balanço energético. AFB (sg) pt BAAR (sg).baciloscopia Farmacoloxía es bacteriostático en bacteriostatic pt bacteriostático Semioloxía es bacteriuria en bacteriuria pt bacteriúria 589 bacteriostático -ca a bacinete Vid.bacterioscopia es baciloscopia. balance energético. balance calórico es balance calórico.BAAR (sg) VAR. bacilo ácido-alcoholresistente en acid-fast bacillus. bacteriemia pt bacteremia. equilíbrio energético 77 .fago es bacteriófago.. phage pt bacteriófago..Vocabulario 582 bacilo ácido-alcol-resistente m Etiopatoxenia SIN. bacteriemia en bacteremia.equilibrio enerxético. bacterioscopy pt baciloscopia. bacilo álcool-ácido resistente 587 bacteriófago m Etiopatoxenia SIN. fago Termos xerais es bacteriología en bacteriology pt bacteriologia 588 bacterioloxía f 583 baciloscopia f Probas complementarias SIN...bacteremia es bacteremia.balance Semioloxía VAR. bacteriemia 592 balance enerxético m Fisioloxía SIN..bacilo ácido-alcohol-resistente es BAAR (sg)..bacteriemia Etiopatoxenia es bacteria en bacterium pt bactéria 584 bacteria f 590 bacteriúria f 585 bactericida m Farmacoloxía es bactericida en bactericide pt bactericida 591 baixa estatura familiar f Patoloxías es talla baja familiar en familial short stature pt baixa estatura familiar enerxético 586 bacteriemia f balance calórico Vid... bacterioscopia bacterioscopia Vid. bacterioscopia en bacilloscopy.pelve bacteremia Vid..

...presorreceptor es barorreceptor. presorreceptor en baroceptor. ballismus pt balismo 597 balismo m barreira alvéolo-capilar Vid. equilíbrio proteico Terapéutica SIN. con “corea”.. intra-aortic balloon pump pt balão intra-aórtico balón intraaórtico Vid..equilibrio hidroelectrolítico 599 balón de contrapulsación aórtico m 593 balance proteico m Fisioloxía SIN.Vocabulario balance hidroelectrolítico Vid.. barreira hemato-encefálica 598 balneoterapia f Terapéutica es balneoterapia en balneotherapy pt balneoterapia 78 . equilibrio proteico en protein balance pt balanço proteico.- Cfr. hematoencephalic barrier pt barreira hematoencefálica. baroreceptor pt barorreceptor 602 barorreceptor m baleirado Vid.balón intraaórtico es balón de contrapulsación aórtico en IABP (sg). barrera hemato-encefálica en blood-brain barrier.. 603 barreira hematoencefálica f Histoloxía es barrera hematoencefálica.bombeo Fisioloxía SIN.membrana alvéolo-capilar Nota.balón de contrapulsación aórtico 594 balanite f Patoloxías es balanitis en balanitis pt balanite 600 bálsamo m Farmacoloxía es bálsamo en balm pt bálsamo 595 balanoplastia f Terapéutica es balanoplastia en balanoplasty pt balanoplastia 601 barbitúrico m Farmacoloxía es barbitúrico en barbiturate pt barbitúrico 596 balanopostite f Patoloxías es balanopostitis en balanoposthitis pt balanopostite barbotaxe Vid..histerectomía Semioloxía es balismo en ballism.equilibrio proteico es balance proteico.

].bastonete Histoloxía VAR.papo da perna (m) [pop.ventre Anatomía SIN.]. panturrilha. barrera hemato-testicular en blood-testis barrier pt barreira hematotesticular..Vocabulario 604 barreira hematotesticular f Histoloxía es barrera hematotesticular. sura [cult..catarata Farmacoloxía es benzamida en benzamide pt benzamida 613 benzamida f 608 basofilia f Semioloxía Histoloxía es basofilia en basophilia pt basofilia 614 benzodiacepina f 609 basófilo m Histoloxía es basófilo en basophil pt basófilo Farmacoloxía VAR.basopenia es basofilopenia. sura en calf pt barriga da perna [pop. sura [cult. mazá da perna [pop..] es pantorrilla. benzodiazepina en benzodiazepine pt benzodiazepina 79 . basopenia 605 barreira hematotímica f Histoloxía es barrera hematotímica en blood-thymus barrier pt barreira hematotímica basopenia Vid.bastón es bastón en rod pt bastonete 611 bastonete m barriga Vid.benzodiazepina es benzodiacepina.labio belida Vid. basopenia en basopenia..]. basophilopenia pt basofilopenia...] la sura 606 barriga da perna f 612 bazo m Anatomía es bazo en spleen pt baço la splen 607 base f Xenética es base en base pt base beizo Vid.. pantorrilha. barreira hemato-testicular 610 basofilopenia f Semioloxía VAR.basofilopenia bastón Vid...

.. beta-lactamase 621 biguanida f Farmacoloxía es biguanida en biguanide pt biguanida 615 beriberi m 622 bile f 616 betalactamase f Fisioloxía SIN.betalactamase Farmacoloxía es betalactámico en beta-lactam pt betalactâmico Bioquímica es bicarbonato en bicarbonate pt bicarbonato 617 betalactámico m 624 biliúria f 618 bicarbonato m Semioloxía SIN.] es bilis en bile pt bile.coluria es biliuria. coluria en biliuria.Vocabulario benzodiazepina Vid.fel (m) [pop. bílis 623 bilirrubina f Bioquímica es bilirrubina en bilirubin pt bilirrubina beta-lactamase Vid.benzodiacepina Patoloxías es beriberi en beriberi pt beri-beri. beribéri Bioquímica VAR.. colúria 625 bioprótese f Terapéutica es bioprótesis en bioprosthesis pt bioprótese bico do peito Vid..- beta-lactamase es beta-lactamasa en beta-lactamase pt betalactamase.mamila Farmacoloxía es bifosfonato en bisphosphonate pt bifosfonato Anatomía es yunque en incus pt bigorna la incus 619 bifosfonato m 626 biopsia f Probas complementarias es biopsia en biopsy pt biopsia 620 bigornia f 627 biopsicosocial a Termos xerais es biopsicosocial en biopsychosocial pt biopsicosocial 80 .. choluria pt biliúria.

escalpelo 81 .tarsorrafia es blefarorrafia. posición bípede es bipedestación..vitamina B8 Anatomía SIN. tarsoplastia bioquímico -ca clínico 637 blefarorrafia f 631 bioterapia f Terapéutica SIN. tarsorrafia 638 blefarospasmo m Patoloxías es blefarospasmo en blepharospasm pt blefarospasmo biotina Vid.bioquímico -ca Terapéutica es bioterapia en biotherapy pt bioterapia 636 blefaroplastia f Terapéutica SIN. tarsoplastia en blepharoplasty..tarsoplastia es blefaroplastia. bioquímico clínico Vid. scalpel pt bisturi.tarsotomía es blefarotomía. tarsotomía en blepharotomy.estación bípede. postura bípede 632 bipedestación f 639 blefarotomía f 633 bisturí m Terapéutica SIN. tarsorrafia en blepharorraphy.. estación bípeda. tarsotomia Instrumental SIN.bioquímico -ca clínico es bioquímico. tarsorrhaphy pt blefarorrafia.... escalpelo en bistoury. posición bípeda en bipedal standing.escalpelo es bisturí...Vocabulario 628 bioquímica f Termos xerais es bioquímica en biochemistry pt bioquímica 634 blefarite f Patoloxías es blefaritis en blepharitis pt blefarite 629 bioquímica clínica f Organización sanitaria es bioquímica clínica en clinical biochemistry pt bioquímica clínica 635 blefaroconxuntivite f Patoloxías es blefaroconjuntivitis en blepharoconjunctivitis pt blefaroconjuntivite 630 bioquímico -ca s Organización sanitaria SIN. standing pt posição bípede. bioquímico clínico en clinical biochemist pt bioquímico. tarsoplasty pt blefaroplastia. tarsotomy pt blefarotomia.

. lamporca (f) [pop. gonorrea en blennorrhagia.bloqueador da vía do calcio 643 bloqueador ganglionar m Farmacoloxía VAR. bloqueante dos canais de calcio.] es blenorragia.]. papeira (f) [pop. purgacións (pl) [pop.bloqueador ganglionar 644 bloqueo m Etiopatoxenia es bloqueo en block pt bloqueio blenorrea Vid. gonorrhea.blenorrea.bloqueador da vía do calcio bloqueante ganglionar Vid.ampola Semioloxía SIN. gonococia..blenorraxia Farmacoloxía VAR.bloqueante ganglionar es bloqueante ganglionar en ganglionic blocking agent pt bloqueador ganglionar 648 bocio simple m Patoloxías es bocio simple en simple goiter [EE.].garxola (f) [pop. UU. calcium channel blocking agent pt antagonista do cálcio.. goitre pt bócio 647 bocio m bloqueador dos canais de calcio Vid. calcioantagonista en calcium antagonist.bloqueador adrenérxico bloqueante dos canais de calcio Vid..] bloqueante adrenérxico Vid. blenorrea.]. bloqueador dos canais de cálcio 646 boca f Anatomía es boca en mouth pt boca la os bocha Vid. gonorrea.. blenorréia [Br.. blenorreia [Pt.].] es bocio en goiter [EE.].bloqueante adrenérxico es bloqueante adrenérgico en adrenergic blocking agent pt bloqueador adrenérgico 641 bloqueador adrenérxico m 645 bloqueo de rama m Patoloxías es bloqueo de rama en bundle branch block pt bloqueio de ramo 642 bloqueador da vía do calcio m Farmacoloxía SIN. gonorreia [Pt..Vocabulario 640 blenorraxia f Semioloxía Patoloxías SIN. antagonista cálcico es antagonista del calcio.. blennorrhea.]. simple goitre pt bócio simples 82 . gonorrhoea pt blenorragia. gonorréia [Br. bloqueante de canales de calcio. papo [pop. gonococia.]. UU...bloqueador dos canais de calcio.]..

..bolo na gorxa..bomba de sodio bolo na gorxa Vid. bolsa sinovial bursa mucosa. synovial bursa bolsa serosa. sensação de bolo na garganta bomba de sodio e potasio Vid.- Designa un ‘material de contraste ou un medicamento inxectado con rapidez no aparello circulatorio por unha embolada’. bomba de sodio y potasio en sodium pump. sodium-potassium pump pt bomba de sódio.]. bomba de prótons [Br. delantal de los epiplones (m).. bolsa sinovial bursa synovialis 650 bolo m Nota. Farmacoloxía es bolo en bole pt bolo bomba de protóns Vid.bolsa sinovial Anatomía SIN. proton pump pt bomba de protões [Pt.. H(+)-ATPase 653 bolsa omental f 83 .bolo histérico bolsa mucosa Vid.bomba de protóns es bomba de protones.. globo histérico. omental bursa pt bolsa omental la bursa omentalis 657 bomba H(+)-ATPase f ioquímica B SIN.bolsa sinovial Anatomía SIN.. transcavidad de los epiplones en lesser sac..bolsa serosa..Vocabulario 649 bocióxeno m Etiopatoxenia es bociógeno en goitrogen pt bocígeno. globus hystericus es globo histérico. indutor de bócio Farmacoloxía es bolo en bole pt bolo bolsa serosa Vid. bolsa mucosa 654 bolsa sinovial f es en pt la bolsa serosa. bomba H+ATPasa en H(+)-ATPase pump.bomba H(+)-ATPase 656 bomba de sodio f Bioquímica SIN.- Designa unha ‘pílula maior ca as ordinarias’.]. globus hystericus en globus hystericus. 655 bomba f Terapéutica es bomba en pump pt bomba 651 bolo m Nota..bomba de sodio e potasio es bomba de sodio.transcavidade dos epíploons es bolsa omental. lump in throat pt globus hystericus. bomba de sódio e potássio 652 bolo histérico m Semioloxía SIN.

padal Patoloxías es bradiarritmia en bradyarrhythmia pt bradiarritmia 662 borreliose f 666 bradiarritmia f bostela Vid.barbotaxe (f) es barbotaje.. calota craneal en skullcap pt abóbada craniana. leishmaniasis cutánea.. calota craniana VAR.. leishmaniose cutânea 664 botulismo m *boneca Vid.pulso Semioloxía es borborigmo en borborygmus pt borborigmo 660 borborigmo m Patoloxías SIN.Vocabulario 658 bomba Na+K+ATPase f Bioquímica es bomba Na+K+ATPasa en Na+K+ATPase pump pt bomba Na+K+ATPase 663 botón de Oriente m 659 bombeo m Terapéutica SIN.leishmaníase cutánea (f) es botón de Oriente....roncha Patoloxías es borreliosis en borreliosis pt borreliose bóveda palatina Vid.bóveda craniana es bóveda craneal.. margin pt bordo la margo Anatomía SIN. Oriental sore pt botão do Oriente...costra 667 bradicardia f Semioloxía Patoloxías es bradicardia en bradycardia pt bradicardia 84 .calota cranial.bóveda cranial borreca Vid. bombeo en barbotage pt barbotage. calota craniana bóveda craniana Vid.alantíase (f) es alantiasis. botulismo en botulism pt botulismo 665 bóveda cranial f 661 bordo m Anatomía es borde en border. barbotagem Semioloxía SIN. leishmaniosis cutánea en cutaneous leishmaniasis..

esclera Terapéutica SIN.. broncorreia [Pt.]. curieterapia Semioloxía SIN..cambra Anatomía es bregma en bregma pt bregma la bregma 673 bregma f Semioloxía es broncorrea en bronchorrhea. sopro tubário Probas complementarias es broncografía en bronchography pt broncografia Patoloxías es broncopatía en bronchopathy pt broncopatia 671 braquiterapia f 676 broncografía f 672 brazo m Anatomía es brazo en arm pt braço la brachium 677 broncopatía f 678 broncorrea f breca Vid. sopro tubárico (m) es broncofonía.sopro tubario (m).bronquiectasia Vid.Vocabulario 668 bradicinesia f Semioloxía es bradicinesia en bradykinesia pt bradicinesia 674 broncodilatador m Farmacoloxía es broncodilatador en bronchodilator pt broncodilatador 669 bradicinina f Bioquímica es bradicinina en bradykinin pt bradicinina broncoectasia Vid. soplo tubario en bronchophony pt broncofonia...] Terapéutica Probas complementarias es broncoscopia en bronchoscopy pt broncoscopia 679 broncoscopia f 85 . bronchorrhoea pt broncorréia [Br. curieterapia en brachytherapy..broncospasmo broncoespasmo 670 bradipnea f Semioloxía es bradipnea en bradypnea pt bradipnéia 675 broncofonía f branco do ollo Vid. curietherapy pt braquiterapia. soplo tubárico..curieterapia es braquiterapia.

brucelosis. bronchospasm pt broncoespasmo.. surto brucelemia Vid. espasmo brônquico 686 bronquite f Patoloxías es bronquitis en bronchitis pt bronquite 687 brote m 681 broncotomía f Terapéutica es broncotomía en broncotomy pt broncotomia Epidemioloxía es brote en outbreak pt foco.] es bruxismo. broncospasmo. fiebre de Malta.furúnculo Patoloxías Semioloxía SIN.bruxismo Semioloxía es bubón en bubo pt bubão 690 bubón m 86 .espasmo bronquial VAR. bronquiectasia en bronchiectasis. Malta fever.. bruxomania 689 bruxismo m 684 bronquiolite f Patoloxías es bronquiolitis en bronchiolitis pt bronquiolite 685 bronquíolo m Anatomía es bronquiolo en bronchiole pt bronquíolo la bronchiolus bruxomanía Vid..bruxomanía (f).. bronchoectasis pt broncoectasia. brucelose. brucellosis..brucelose Patoloxías SIN. renxido dos dentes [pop. espasmo bronquial en bronchial spasm.. undulant fever pt brucelemia. febre ondulante 682 bronquiectasia f 688 brucelose f Semioloxía Patoloxías VAR.broncoectasia es broncoectasia.broncoespasmo es broncoespasmo. febre de Malta.Vocabulario 680 broncospasmo m Etiopatoxenia Semioloxía SIN... bruxomanía en bruxism. febre de Malta es brucelemia. fiebre ondulante en brucellemia. bruxomania pt bruxismo.febre ondulante. brucelemia. bronquiectasia 683 bronquio m Anatomía es bronquio en bronchus pt brônquio la bronchus brumeiro Vid.

.bulbo olfactivo es bulbo olfativo..Vocabulario bulbo carotídeo Vid. bulbo olfatorio en olfactory bulb pt bulbo olfactivo [Pt..bulbo olfactorio 692 bulbo olfactorio m 698 bursectomía f Terapéutica es bursectomía en bursectomy pt bursectomia Anatomía VAR.axe Ca Vid. medula oblonga la medulla oblongata Patoloxías SIN. médula oblongada en medulla oblongata pt bulbo raquidiano.medula oblonga (f) es bulbo raquídeo. sinovitis bursal en bursal synovitis..] la bulbus olfactorius 699 bursite f 693 bulbo raquídeo m Anatomía SIN. bulbo olfactório [Pt.seo carotídeo 696 bunyavirus m Etiopatoxenia es bunyavirus en bunyavirus pt bunyavírus 691 bulbo do pene m Anatomía es bulbo del pene en bulb of penis pt bulbo do pênis la bulbus penis 697 burbulla de replicación f Xenética es burbuja de replicación en replication bubble pt bolha de replicação bulbo olfactivo Vid..carbono C Vid.atlas 695 bulla f Anatomía patolóxica Semioloxía es bulla en bulla pt bolha la bulla C II Vid. sinovite bursal 700 butirofenona f Farmacoloxía es butirofenona en butyrophenone pt butirofenona 694 bulimia nerviosa f Patoloxías es bulimia nerviosa en bulimia nervosa pt bulimia nervosa C Vid.. bulbo olfatório [Br.].]..calcio 87 .sinovite bursal es bursitis. bulbo olfativo [Br. bursitis pt bursite..citosina C I Vid..]..

.Vocabulario 701 cabaleiro m Patoloxías VAR.tronco simpático Anatomía es cadera en hip pt quadril la coxa calazio Vid...talón Anatomía patolóxica Semioloxía es calcificación en calcification pt calcificação 705 cadeira de parto f Termos xerais es silla de partos en birthing chair pt cadeira de parto 710 calcificación f cadillo Vid.. shiver pt calafrio 703 cadáver m 708 calafrío m cadea ganglionar simpática paravertebral Vid..... chalazión en chalazion pt calázio Semioloxía SIN. arrepío es escalofrío en chill.... chalación..cabalo es tortícolis en torticollis pt torcicolo cadro de lectura Vid.cavidade timpánica 702 cabeza f 707 calacio m cachapiollos Vid.cordón umbilical 88 .marco de lectura 706 cafeína f Etiopatoxenia es cafeína en caffeine pt cafeína cabalo Vid.arreguizo.calazio es calacio.dente canino Anatomía es cabeza en head pt cabeça la caput cairo Vid.caquexia Termos xerais es cadáver en cadaver. corpse pt cadáver Patoloxías VAR.talón calcaño Vid.calacio Anatomía es calcáneo en calcaneus pt calcâneo la calcaneus 709 calcáneo m 704 cadeira f calcañar Vid.dente canino caixa do tímpano Vid..dedo polgar cacoquimia Vid.cabaleiro cabeiro Vid...

Vocabulario 711 calcifilaxia f Semioloxía es calcifilaxia.Ca (sb) es calcio en calcium pt cálcio 720 cáliz renal m Histoloxía Anatomía es caliz renal en calyx. a irritación ou a dor’. Cfr. 722 calo óseo m 716 cálculo m Semioloxía es cálculo en calculus pt cálculo Anatomía patolóxica es callo óseo en bony callus pt calo ósseo Semioloxía es calor en heat pt calor 723 calor f 717 cálculo coraliforme m Semioloxía es cálculo coraliforme en staghorn calculus pt cálculo coraliforme 724 caloría f Bioquímica es caloría en calorie pt caloria 89 . renal calyx pt cálice renal la calix renalis Farmacoloxía es calmante en calmative pt calmante 714 calcitonina f 721 calmante m Bioquímica Fisioloxía es calcitonina en calcitonin pt calcitonina 715 calciúria f Semioloxía es calciuria en calciuria pt calciúria Nota.- Designa un ‘tipo de fármaco que mitiga a excitación.. con “tranquilizante” e “sedante”. calcifilaxis en calciphylaxis pt calcifilaxia 718 calicida m Farmacoloxía es callicida en corn cure pt calicida 712 calcinose f Patoloxías es calcinosis en calcinosis pt calcinose 719 calicivirus m Etiopatoxenia es calicivirus en calicivirus pt calicivírus 713 calcio m Bioquímica SIN.

cámara postrema es cámara postrema. cámara posterior del ojo en eye’s posterior chamber.. câmara ocular anterior la camera anterior bulbi oculi campaíña Vid....úvula palatina Probas complementarias es campimetría en campimetry pt campimetria 732 campimetría f 728 cámara hiperbárica f Terapéutica es ámara hiperbárica c en hyperbaric chamber pt câmara hiperbárica 733 campo estéril m Termos xerais es campo estéril en sterile field pt campo estéril 729 cámara posterior do ollo f Anatomía es cámara ocular posterior.] es calambre en cramp pt cãibra 731 cambra f 727 cámara anterior do ollo f Anatomía es cámara anterior del ojo.. nucha pt nuca la nucha cambia Vid.breca [pop.bóveda cranial Anatomía SIN.. posterior chamber of eyeball pt câmara ocular posterior. câmara vítrea la camera postrema bulbi oculi. cámara ocular anterior en anterior chamber of eyeball. camera vitrea 726 caluga f Anatomía es nuca en nape.bóveda cranial calota craniana Vid. vitreous chamber pt câmara póstrema.] VAR.cambra Semioloxía SIN.cámara vítrea 730 cámara vítrea f calota cranial Vid. câmara posterior do olho la camera posterior bulbi oculi 734 campo visual m Fisioloxía es campo visual en visual field pt campo visual 90 .. eye’s anterior chamber pt câmara anterior do olho. cámara vítrea en postremal chamber.Vocabulario 725 calorimetría f Probas complementarias es calorimetría en calorimetry pt calorimetria cámara postrema Vid..cambia [pop.

AV canal pt canal átrio-ventricular.. canal AV es canal atrioventricular. Cfr. conducto vertebral en spinal canal.muguet candidíase oral Vid.canal atrioventricular atrioventricular cáncer Vid.candidose candidíase mucosa Vid..] Anatomía SIN.canal auriculoventricular. neoplasia maligna.. 742 cancro m canal auriculoventricular canal AV Vid. malignant tumor pt câncer. canal AV Vid.tumor maligno.. tumor maligno de células anormais no corpo. vertebral canal pt canal vertebral la canalis vertebralis 739 canal vertebral m candidíase Vid. malignant neoplasm.conduto inguinal es canal inguinal.- Designa un ‘crecemento descontrolado 738 canal iónico m 743 candeíña f Farmacoloxía es candelilla en pessary pt supositório Bioquímica es canal iónico en ion channel pt canal iônico [Br. neoplasia maligna (f) VAR...cancro Patoloxías SIN.muguet 91 ..clivus Anatomía SIN...canal canal basilar Vid. biliary canaliculus pt canalículo biliar 736 canal atrioventricular m 741 canaliculotomía f Terapéutica es canaliculotomía en canaliculotomy pt canaliculotomia Fisioloxía SIN. neoplasia maligna. tumor maligno en cancer. canal iónico [Pt.].cáncer es cáncer. canal AV en atrioventricular canal. conducto inguinal en inguinal canal pt canal inguinal la canalis inguinalis 737 canal inguinal m Nota. con “tumor”. canal aurículoventricular.- conduto vertebral es canal vertebral.. que se acaban estendendo e difundindo fóra das zonas onde estaban inicialmente situadas’’.Vocabulario 735 canal m Anatomía es canal en canal pt canal la canalis 740 canalículo biliar m Histoloxía es canalículo biliar en biliary canaliculus..

CV (sg) 745 cannabis m 750 capilar m H istoloxía es capilar en capillary pt capilar canteiro Vid.candidíase es candidiasis en candidiasis.- Designa a ‘envoltura membranosa ou fibrosa que rodea un órgano’. total lung capacity pt capacidade pulmonar total. vital capacity pt capacidade vital. marijuana pt cannabis. candidose 748 capacidade pulmonar total f Fisioloxía SIN..CPT (sg) es capacidad pulmonar total.. marihuana en cannabis.. Anatomía es cápsula en capsule pt cápsula la capsula 92 .tibia *cangrena Vid..dente canino cánula Vid.. CI (sg) en IC (sg)...marihuana (f) es cannabis. maconha 749 capacidade vital f Fisioloxía SIN...dente canino Etiopatoxenia SIN.gangrena canino Vid. candidosis pt candidíase.Vocabulario 744 candidose f Patoloxías VAR. CPT (sg) en TLC (sg).CI (sg) es capacidad inspiratoria..úvea 751 capilarite f Patoloxías es capilaritis en capillaritis pt capilarite 752 capilaroscopia f Probas complementarias es capilaroscopia en capillaroscopy pt capilaroscopia 746 capacidade inspiratoria f Fisioloxía SIN.. CPT (sg) canela Vid. CI (sg) 753 cápsula f 747 capacidade pulmonar f Fisioloxía es capacidad pulmonar en lung capacity pt capacidade pulmonar Nota.sonda capa vascular do globo ocular Vid. inspiratory capacity pt capacidade inspiratória. CV (sg) en VC (sg).CV (sg) es capacidad vital.

- Designa a ‘forma farmaceutica na que 759 capsulectomía f Terapéutica SIN. descorticación en capsulectomy... decapsulation. descapsulación es capsulectomía. Farmacoloxía es cápsula en capsule pt cápsula Nota.panhipopituitarismo caquexia pituitaria Vid. cacochymia pt cacoquimia..cacoquimia es cacoquimia.. descapsulação. caquexia en cachexia. descorticação 755 cápsula articular f Anatomía es cápsula articular en articular capsule.pericardio 761 capsulorrafia f Terapéutica es capsulorrafia en capsulorrhaphy pt capsulorrafia 756 cápsula externa f Anatomía es cápsula externa en external capsule pt cápsula externa la capsula externa 762 capsulotomía f Terapéutica es capsulotomía en capsulotomy pt capsulotomia 757 cápsula fibrosa f Anatomía es cápsula fibrosa en fibrous capsule pt cápsula fibrosa la capsula fibrosa 763 caquexia f 758 cápsula interna f Anatomía es cápsula interna en internal capsule pt cápsula interna la capsula interna Semioloxía SIN.Vocabulario 754 cápsula f o principio activo se encerra nun envoltorio de xelatina soluble’.. joint capsule pt cápsula articular la capsula articularis 760 capsulite f Patoloxías es capsulitis en capsulitis pt capsulite cápsula do corazón Vid. caquexia caquexia hipofisaria Vid.descorticación.panhipopituitarismo 93 . decortication pt capsulectomia. descapsulación.

característica sexual secundaria (f) es carácter sexual secundario.] 768 carácter sexual primario m cara Vid..face cara acromegálica Vid.. característica sexual secundaria en secondary sex characteristic pt carácter sexual secundário. caráter hereditário [Br... característica sexual primária 769 carácter sexual secundario m Fisioloxía SIN.facies de máscara cara de querubín Vid.] 765 carácter adquirido m característica sexual secundaria Vid.].. característica sexual primaria en primary sex characteristic pt carácter sexual primário. facies.carbúnculo Farmacoloxía es carbapenem en carbapenem pt carbapenem 766 carácter conxénito m 770 carbapénem m Xenética es carácter congénito en congenital character pt carácter congênito [Pt.característica sexual primaria (f) es carácter sexual primario.carácter sexual primario cara leonina Vid.carácter sexual secundario carafuncho Vid.face articular cara de lúa chea Vid.. caráter adquirido [Br.. facies en face.- Designa a ‘parte anterior da cabeza’...Vocabulario 764 cara f Cfr. face. 767 carácter hereditario m Xenética es carácter hereditario en inherited character pt carácter hereditário [Pt.face. con “facies”.facies de lúa chea Fisioloxía SIN..facies leonina Xenética es carácter adquirido en acquired character pt carácter adquirido [Pt.facies acromegálica cara articular Vid.. característica sexual secundária cara de máscara Vid.facies de querubín característica sexual primaria Vid. Anatomía SIN.].]. facies pt cara. facies la facies Nota..furúnculo carafuncho Vid.] 94 .. caráter congênito [Br.. rostro (m) es cara.

Cfr. 777 carcinoxénese f carbuncho Vid..carafuncho. con “carcinomatose”.] VAR..ampuloma. tumor maligno da ampola de Vater es ampuloma.C (sb) es carbono en carbon pt carbono 776 carcinose f Etiopatoxenia es carcinosis en carcinosis pt carcinose 772 carboxipeptidase f Bioquímica es carboxipeptidasa en carboxypeptidase pt carboxipeptidase Nota. ostium cardiale 779 cardia m 774 carcinoma da ampola de Vater m Patoloxías SIN.].. nacida (f) [pop..Vocabulario 771 carbono m Bioquímica SIN. Cfr. Anatomía patolóxica es carcinomatosis en carcinomatosis pt carcinomatose 782 cardioloxía f 95 . carcinogénese [Pt. con “carcinose”. cardiac part pt cárdia la cardia. carcinógeno Anatomía es cardias en cardia.- Designa o ‘estado producido pola diseminación polo organismo dun único carcinoma’.- Designa o ‘desenvolvemento de múltiples carcinomas no organismo’. solda (f)..carbúnculo Patoloxías SIN.] 773 carbúnculo m 778 carcinóxeno m Etiopatoxenia es carcinógeno en carcinogen pt carcinogênico.. tumor maligno de la ampolla de Vater en carcinoma of the ampulla of Vater pt carcinoma da ampola de Vater Vid.cilindroma 780 cardiectomía f Terapéutica es cardiectomía en cardiectomy pt cardiectomia carcinoma quístico adenoide 781 cardiólogo -ga s Organización sanitaria es cardiólogo en cardiologist pt cardiologista Organización sanitaria es cardiología en cardiology pt cardiologia 775 carcinomatose f Nota.carbuncho es carbunco en anthrax pt carbúnculo Etiopatoxenia es carcinogénesis en carcinogenesis pt carcinogênese [Br.

- Designa a ‘operación na que se realiza unha incisión no corazón’. doença cardíaca Terapéutica SIN.Vocabulario 783 cardiomegalia f Semioloxía es cardiomegalia en cardiomegaly pt cardiomegalia 788 cardiotomía f cardiomiopatía Vid. enfermedad cardíaca. T erapéutica es cardiotomía en cardiotomy pt cardiotomia cardiomiopatía dilatada Vid. heart disease pt cardiopatia... tracheal carina pt carina traqueal la carina tracheae 96 .tabique bronquial (m) es carina traqueal en carina of trachea.. dental caries pt carie..- Designa a ‘intervención na que se incide no extremo cardial do estómago ou no orificio cardial’.carie es caries..miocardiopatía hipertrófica 784 cardiopatía f Patoloxías SIN. esophagogastroplasty pt cardioplastia.. esofagogastroplastia Terapéutica es cardiorrafia en cardiorrhaphy pt cardiorrafia Terapéutica es cardiotomía en cardiotomy pt cardiotomia 790 carga viral f Etiopatoxenia es carga viral en viral load pt carga viral 785 cardioplastia f 791 carga xenética f Xenética es carga genética en genetic load pt carga genética carie Vid. caries dental en caries.esofagogastroplastia es cardioplastia en cardioplasty. cárie dentária 786 cardiorrafia f 792 carie dentaria f 787 cardiotomía f 793 carina traqueal f Nota.doenza cardíaca es cardiopatía.carie dentaria Patoloxías SIN. Anatomía SIN..miocardiopatía Nota. trastorno cardíaco en cardiopathy.miocardiopatía dilatada 789 cardioversión f Terapéutica es cardioversión en cardioversion pt cardioversão cardiomiopatía hipertrófica Vid..

..membrana nuclear 795 cariotipo m Xenética Probas complementarias es cariotipo en karyotype pt cariótipo Farmacoloxía SIN. anti-flatulento.costocartilaxe es cartílago costal en costal cartilage pt cartilagem costal la cartilago costalis carraza Vid. cartílago aritenoides en arytenoid cartilage pt cartilagem aritenóide la cartilago arytenoidea 800 cartilaxe articular f 796 carminativo m Anatomía es cartílago articular en arthrodial cartilage...iridotomía Anatomía es carpo en wrist pt carpo la carpus 797 carpo m 802 cartilaxe costal f Anatomía SIN. Anatomía SIN.arteria carótide carotomía Vid.cartilaxe epifisaria 801 cartilaxe corniculada f Anatomía es cartílago corniculado en corniculate cartilage pt cartilagem corniculada la cartilago corniculata carótide Vid. carminativo común Anatomía es cartílago aritenoideo.antiflatulento es antiflatulento... cricoides en anular cartilage. articular cartilage pt cartilagem articular la cartilago articularis cartilaxe conectiva Vid. cricoid cartilage pt cartilagem cricóide la cartilago cricoidea 97 . carminativo en antiflatulent.. carminative pt antiflatulento.Vocabulario 794 cariólise f Histoloxía es cariolisis en karyolysis pt cariólise 799 cartilaxe aritenoide f carioteca Vid.catarata *cartílago Vid..cricoide es cartílago cricoideo.cartilaxe Anatomía es cartílago en cartilage pt cartilagem la cartilago 803 cartilaxe cricoide f 798 cartilaxe f Nota..- Evítese “cartílago”. cartílago cricoides.

Vocabulario cartilaxe de conxunción Vid.cartilaxe epifisaria 809 cartucho m Farmacoloxía es cartucho en cartridge pt cartucho cartilaxe de crecemento 804 cartilaxe epifisaria f Anatomía SIN. cartílago de crecimiento.esterilización Bioquímica es catabolismo en catabolism pt catabolismo 815 catabolismo m 98 ..].]. cartilaxe de conxunción...feila [pop. cartilagem tiróide la cartilago thyroidea Anatomía es cartílago traqueal en tracheal cartilage pt cartilagem traqueal la cartilago trachealis 814 caspa f Patoloxías SIN. freila [pop. cartilaxe conectiva es cartílago de conjunción..] es caspa en dandruff pt caspa 808 cartilaxe traqueal f castración Vid..cartilaxe epifisaria Vid.cartilaxe de crecemento. cartílago epifisario en epiphysial cartilage pt cartilagem epifisária la cartilago epiphysialis Anatomía es cartílago hialino en hyaline cartilage pt cartilagem hialina la cartilago hyalina Anatomía es cartílago nasal en nasal cartilage pt cartilagem nasal la cartilago nasi 810 caso m Termos xerais es caso en case pt caso Epidemioloxía es caso índice en index case pt caso índice 811 caso índice m 805 cartilaxe hialina f 812 caso primario m Epidemioloxía es caso primario en primary case pt caso primário 806 cartilaxe nasal f 813 caso secundario m Epidemioloxía es caso secundario en secondary case pt caso secundário 807 cartilaxe tiroide f Anatomía es cartílago tiroides en thyroid cartilage pt cartilagem tireóide [Br.

..sonda Terapéutica SIN. resfriado común. sondagem 818 cataplasma f 824 cateterismo m 819 cataplexía f 820 catarata f 825 cateterismo cardíaco m Probas complementarias es cateterismo cardíaco en cardiac catheterization pt cateterismo cardíaco Patoloxías SIN.menstruación Farmacoloxía es cataplasma en cataplasm..].] es catarata en cataract pt catarata cateterización Vid.cateterismo Anatomía SIN.sondaxe (f). rinite catarral (f) [cult..Vocabulario 816 catalase f Bioquímica es catalasa en katalase pt catalase 822 catatonía f Patoloxías es catatonia en catatonia pt catatonia 817 catalepsia f Patoloxías es catalepsia en catalepsy pt catalepsia 823 catecolamina f Bioquímica Fisioloxía es catecolamina en catecholamine pt catecolamina catamenia Vid. catheterization. intubação. cateterización..catarro común Patoloxías SIN..belida [pop.]. rinite catarral en catarrhal rhinitis. intubación. intubation pt cateterismo. sondaje en catheterism. coryza pt catarro comum 821 catarro común m 826 cauda equina f 99 .coriza (f) [cult. entubação.]. intubación (f) VAR.. coriza.cateterización (f) es cateterismo.- cola de cabalo es cola de caballo en cauda equina pt cauda equina la cauda equina catarreira Vid. poultice pt cataplasma Patoloxías es cataplejía en cataplexy pt cataplexia catéter Vid.. arrefriado común. cateterización. catarreira (f) [pop. carraza [pop.] es catarro común. common cold.

thermalgia pt causalgia.Vocabulario 827 caudal a Anatomía es caudal en caudal pt caudal la caudalis 834 cauterización f Terapéutica es cauterización en cauterization pt cauterização 828 causa compoñente f Epidemioloxía es causa componente en component cause pt causa componente 835 cavidade abdominal f Anatomía es cavidad abdominal en abdominal cavity pt cavidade abdominal la cavitas abdominalis.cavidade cranial 837 cavidade glenoide f Anatomía es cavidad glenoidea en glenoid cavity pt cavidade glenóide la cavitas glenoidalis 832 causalidade f Epidemioloxía es causalidad en causality pt causalidade 838 cavidade nasal f 833 causalxia f Patoloxías Semioloxía SIN.. fosa nasal en nasal cavity pt cavidade nasal. skull cavity pt cavidade craniana la cavitas cranii 831 causa suficiente f Epidemioloxía es causa suficiente en sufficient cause pt causa suficiente cavidade craniana Vid. fossa nasal la cavitas nasi 100 ....fosa nasal es cavidad nasal.termalxia es causalgia. cavitas abdominis 829 causa necesaria f Epidemioloxía es causa necesaria en necessary cause pt causa necessária cavidade cotiloide Vid. termalgia Anatomía SIN.cavidade craniana es cavidad craneal en cranial cavity..acetábulo 836 cavidade cranial f 830 causa predispoñente f Termos xerais es causa predisponente en predisposing cause pt causa predisponente Anatomía VAR. termalgia en causalgia.

cavidade pélvica es cavidad pelviana.arco da vea ácigos cavidade orbitaria Vid. cavidade peritonial la cavitas peritonealis Anatomía SIN.. tiflostomia 842 cavidade timpánica f 846 cecotomía f Terapéutica SIN..tiflotomía es cecotomía.caixa do tímpano es caja del tímpano.cefalea en salvas 843 cavidade torácica f cefalalxia tensional Vid.. tiflotomia cefalalxia Vid. tiflostomía en cecostomy. cecopexy.cavidade 841 cavidade peritoneal f 845 cecostomía f Anatomía es cavidad peritoneal en peritoneal cavity pt cavidade peritoneal.. cavidad timpánica en tympanic cavity pt caixa do tímpano. cavidad pélvica en pelvic cavity pt cavidade pélvica la cavitas pelvis.. typhlotomy pt cecotomia.. cavum thoracis Terapéutica SIN. typhlopexy pt cecofixação.cefalea cefalalxia histamínica Vid. tiflopexia es cecofijación...Vocabulario 839 cavidade oral f Anatomía es cavidad oral en oral cavity pt cavidade oral la cavitas oris caxato Vid.órbita Anatomía VAR.. tiflopexia 844 cecopexia f cavidade pélvica Vid.cecopexia Terapéutica SIN.arco aórtico *caxato da vea ácigos Vid. tiflopexia en cecofixation. cavum pelvis pelviana 840 cavidade pelviana f cebador Vid. typhlostomy pt cecostomia.cefalea tensional 101 ...iniciador cecofixación Vid. cecopexia.. cavidade timpânica la cavitas tympani Anatomía es cavidad torácica en thoracic cavity pt cavidade torácica la cavitas thoracica..neutrófilo en banda *caxato da aorta Vid. tiflotomía en cecotomy.cecofixación... cecopexia. cavitas thoracis.tiflostomía es cecostomía.

headache pt cefalalgia.encefalocele Farmacoloxía es cefalosporina en cephalosporin pt cefalosporina 850 cefalosporina f 854 cella f 851 cego m Anatomía es ciego en caecum.encefalite cefalocele Vid.. histamine cephalgia pt cefalalgia histamínica.. cefaléia em salvas. cefaléia Patoloxías SIN.cefalea en salvas Organización sanitaria es celador en ward assistant pt maqueiro 849 cefalea tensional f Patoloxías SIN.coiloniquia celos patolóxicos Vid..- Designa a ‘pequena cavidade ósea ou 853 celador -ra s cefalea histamínica Vid.laparorrafia celioscopia Vid. cefalea en cephalgia.celotipia 102 . cefalea en racimos. cefaléia tensional celiaquia Vid....cefalea histamínica...enfermidade celíaca celiorrafia Vid..Vocabulario 847 cefalea f Semioloxía SIN. cefalea histamínica en cluster headache.célula es celdilla en cell pt célula Nota. cefalalxia histamínica es cefalalgia en salvas. Anatomía SIN. cefalalgia histamínica..cefalalxia es cefalalgia.laparoscopia celiotomía Vid. cefaléia histamínica 852 cegueira f Semioloxía es ceguera en blindness pt cegueira 848 cefalea en salvas f 856 cela f seo que se agrupa dunha forma parecida a un favo de abellas’.... cecum pt ceco la caecum celoniquia Vid.cefalalxia tensional es cefalea tensional en tension headache pt cefaléia de tensão.laparotomía Anatomía es ceja en eyebrow pt sobrancelha la supercilium cefalite Vid.

.. estrutural e funcional’.célula NK 859 célula cromafín f Histoloxía es célula cromafín en chromaffin cell pt célula cromafim 866 célula miointimal f Histoloxía es célula miointimal en myointimal cell pt célula miointimal 103 . célula mesenquimatosa en mesenchymal cell pt célula mesenquimatosa célula cimóxena Vid.celos patolóxicos (m pl) es celotipia en jealousy pt ciúmes 860 célula dendrítica f Histoloxía es célula dendrítica en dendritic cell pt célula dendrítica célula Vid.pneumocito célula asasina natural Vid.célula principal 865 célula mioepitelial f Histoloxía es célula mioepitelial en myoepithelial cell pt célula mioepitelial célula citotóxica natural Vid.....célula NK 863 célula falciforme f Semioloxía es célula falciforme en sickle cell pt célula falcimforme célula B Vid.- Designa a ‘unidade básica do corpo a nivel vivente. goblet cell pt célula caliciforme 858 célula caliciforme f 864 célula mesenquimatosa f Histoloxía es célula mesenquimática..cela Histoloxía es célula en cell pt célula la cellula 861 célula diana f Semioloxía es célula diana en target cell pt célula-alvo 857 célula f 862 célula escumosa f Semioloxía es célula espumosa en foam cell pt célula espumosa Nota.linfocito B Histoloxía es célula caliciforme en chalice cell.Vocabulario 855 celotipia f Semioloxía SIN. célula alveolar Vid.

plasmócito 868 célula neuroendócrina f Histoloxía es célula neuroendocrina en neuroendocrine cell pt célula neuroendócrina 873 célula principal f 869 célula NK f Histoloxía SIN. célula tronco es célula madre.Vocabulario 867 célula nai f Histoloxía SIN.célula parietal 871 célula parietal f Histoloxía SIN. célula NK Histoloxía SIN.- célula troncal... célula parietal 876 cemento m Histoloxía es cemento en cementum pt cemento célula péptica Vid. célula troncal en mother cell. célula citotóxica natural es célula asesina natural. plasmocito en plasma cell. célula parietal en oxyntic cell.célula principal 104 . célula NK en natural cytotoxic cell. principal cell.célula oxíntica es célula oxíntica. NK cell pt célula assassina natural. parietal cell pt célula oxíntica. célula citotóxica natural.plasmocito (m) es célula plasmática.célula asasina natural.célula nai célula tronco Vid. plasmacyte pt célula plasmática.. zymogenic cell pt célula principal 874 célula reticular f Histoloxía es célula reticular en reticular cell pt célula reticular célula T Vid. stem cell pt célula-mãe. célula-tronco 872 célula plasmática f istoloxía H SIN..célula cimóxena.linfocito T célula troncal Vid..célula nai Patoloxías es celulitis en cellulitis pt celulite 870 célula oxífila f Histoloxía es célula oxífila en oxyphil cell pt célula oxífila 875 celulite f célula oxíntica Vid. plasmacito. célula péptica es célula principal en chief cell. célula citotóxica natural... natural killer cell...

]. tendão central do diafragma la centrum tendineum diaphragmatis 886 cerebelo m Anatomía es cerebelo en cerebellum pt cerebelo la cerebellum 887 cerebro m Anatomía es cerebro en cerebrum pt cérebro la cerebrum 881 centro xerminal m Histoloxía es centro germinal en germinal center pt centro germinativo 105 .. phrenic center pt centro frênico [Br.].] 878 centro de osificación m Anatomía SIN.centro tendinoso do diafragma 880 centro tendinoso do diafragma m Anatomía SIN. ossification point pt centro de ossificação la centrum ossificationis 883 centrosoma m Histoloxía es centrosoma en centrosome pt centrossoma. centrómero [Pt.Vocabulario 877 centríolo m Histoloxía es centriolo en centriole pt centríolo 882 centrómero m Histoloxía es centrómero en centromere pt centrômero [Br. centro tendinoso del diafragma en central tendon of diaphragm.. centro de salud en health care centre pt centro de saúde 885 cerclaxe f Terapéutica es cerclaje en cerclage pt cerclagem centro frénico Vid.punto de osificación es centro de osificación.]. centrossomo ceo da boca Vid. brushing pt escovado brônquico 879 centro de saúde m 884 cepillado bronquial m Organización sanitaria SIN.centro frénico es centro frénico.padal Probas complementarias es cepillado bronquial en bronchial brushing. centro frénico [Pt...ambulatorio es ambulatorio.. punto de osificación en ossification center.

.].. cetosis.cestodíase cetoacidose Vid...cetoacidose es cetoacidosis. traquelectomía en cervicectomy. cesarean.parto abdominal (m) es cesárea..Vocabulario 888 cervicalxia f Semioloxía es cervicalgia en cervicalgia. c-section pt cesárea.traquelectomía es cervicectomía. cancróide 106 . cestóide [Br. ketosis pt cetoacidose. cesariana.xampú Semioloxía es chancro en chancre pt cancro 898 chancro m 893 cestodíase f Patoloxías VAR. cestodosis en cestodiasis pt cestodíase 899 chancro brando m Patoloxías Semioloxía SIN..cestodose es cestodiasis. parto abdominal Semioloxía SIN. cetose *champú Vid. chancroide es chancro blando.. parto abdominal en abdominal delivery. cervicobrachialgia pt cervicobraquialgia 897 cetose f 892 cesárea f Terapéutica SIN. ketosis en ketoacidosis.. cesarean section. traquelectomia 895 cetona f 890 cervicite f Patoloxías es cervicitis en cervicitis pt cervicite 896 cetonuria f Semioloxía es cetonuria en ketonuria pt cetonúria 891 cervicobraquialxia f Semioloxía es cervicobraquialgia en cervicobrachial neuralgia.chancro mol. chancroide en chancroid.cetose Bioquímica es cetona en ketone pt cetona Terapéutica SIN. soft chancre pt cancro mole.] 889 cervicectomía f cestodose Vid. trachelectomy pt cervicectomia. neck pain pt cervicalgia 894 cestodo m Etiopatoxenia es cestodo en cestode pt cestode [Pt.

hypodynamic shock pt choque frio 900 choque m 905 choque hipovolémico m 901 choque cardioxénico m Etiopatoxenia es choque cardiogénico... warm shock pt choque quente 908 choque tóxico m Etiopatoxenia es choque tóxico. shock tóxico en toxic shock pt choque tóxico CI Vid.Vocabulario chancro mol Vid.choque hipodinámico Patoloxías Etiopatoxenia es choque séptico.choque frío es choque hipodinámico...chancro brando chancroide Vid.. choque hipovolémico [Pt.chancro brando cheilite Vid.queilite chepa Vid.choque hiperdinámico 907 choque séptico m choque frío Vid. shock obstructivo en obstructive shock pt choque obstrutivo 902 choque distributivo m Etiopatoxenia es choque distributivo. shock cardiogénico en cardiogenic shock pt choque cardiogênico Etiopatoxenia es choque hipovolémico.choque quente es choque hipercinético.].] 906 choque obstrutivo m Etiopatoxenia es choque obstructivo. shock en shock pt choque 904 choque hipodinámico m Etiopatoxenia SIN. shock distributivo en distributive shock pt choque distributivo choque quente Vid.capacidade inspiratoria 107 .. shock hipodinámico en cold shock.. shock hipovolémico en hypovolemic shock pt choque hipovolêmico [Br. shock hipercinético en hyperdynamic shock.. shock séptico en septic shock pt choque séptico 903 choque hiperdinámico m Etiopatoxenia SIN..xiba Etiopatoxenia es choque.

enfermidade azul es cianosis.] pt cicatriz 918 ciclopléxico m Farmacoloxía es ciclopléjico en cycloplegic pt cicloplégico 912 cicatrizante m Farmacoloxía es cicatrizante en cicatrizant pt cicatrizante 919 ciclosporina f Farmacoloxía es ciclosporina en cyclosporine pt ciclosporina 913 ciclo cardíaco m Fisioloxía es ciclo cardíaco en cardiac cycle pt ciclo cardíaco 920 ciclotimia f 914 ciclo celular m Histoloxía es ciclo celular en cell cycle pt ciclo celular Patoloxías SIN.. neuralgia ciática 916 ciclo sono-vixilia m Fisioloxía es ciclo sueño-vigilia en sleep-wake cycle pt ciclo sono-vigília 910 ciática f 917 cicloosixenase f B ioquímica es ciclooxigenasa en cyclooxygenase pt ciclooxigenase 911 cicatriz f Anatomía patolóxica Semioloxía es cicatriz en cicatrix. enfermedad azul en bluish skin. scar [pop.. neuralxia ciática.. trastorno ciclotímico en cyclothymia. transtorno ciclotímico 921 cifoscoliose f Patoloxías es cifoescoliosis en kyphoscoliosis pt cifoescoliose 108 .ciatalxia. sciatica pt ciatalgia. cyclothymic disorder pt ciclotimia. ciática.. ciática.ciática Patoloxías Semioloxía SIN.Vocabulario 909 cianose f Semioloxía SIN. neuralgia ciática en sciatic neuralgia. cyanosis pt cianose. neuralxia do ciático es ciatalgia.trastorno ciclotímico (m) es ciclotimia. doença azul 915 ciclo menstrual m Fisioloxía es ciclo menstrual en menstrual cycle pt ciclo menstrual ciatalxia Vid.

.van (m) es cintura en waist pt cintura cinese Vid.ovo es cigoto.cinese es cinetosis en kinetosis. cilindroma 925 cilindroma m Patoloxías VAR.cinesiterapia 931 cintura f 109 . cinesiterapia 928 cinética f Bioquímica es cinética en kinetics pt cinética 924 cilindro urinario m Semioloxía es cilindro urinario en urinary cast pt cilindro urinário 929 cinetose f cilindroeixe Vid.tracto óptico Anatomía SIN..cinetose cinesiatría Vid. motion sickness pt cinetose 930 cinina f Bioquímica es cinina en kinin pt cinina cintiña olfactiva Vid. quinesiterapia en kinesiatrics. kinesitherapy pt cinesiatria.cinesiatría VAR. zygote pt ovo.cinesioterapia es cinesiterapia......axón Anatomía patolóxica SIN..cinesiterapia cinesioterapia Vid...tracto olfactorio cintiña óptica Vid. quifosis en kyphosis pt cifose 927 cinesiterapia f 923 cigoto m Histoloxía SIN.. huevo. cilindroma en adenoid cystic carcinoma. kinesiotherapy.tracto olfactorio 926 cilio m Histoloxía es cilio en cilium pt cílio cintiña olfactoria Vid.carcinoma quístico adenoide es carcinoma quístico adenoide. zigoto erapéutica T SIN. kinesiterapia.Vocabulario 922 cifose f Anatomía Patoloxías VAR... cylindroma pt carcinoma cístico adenóide. zigoto en egg.. cinesioterapia.quifose es cifosis.

. cingulum pectorale circulación menor Vid.circulación menor es circulación menor... círculo arterial do cérebro la circulus arteriosus cerebri 935 circulacion colateral f Etiopatoxenia es circulación colateral en collateral circulation pt circulação colateral 110 . cintura do membro superior es cintura escapular en pectoral girdle. shoulder girdle pt cintura escapular. circulação sistémica [Pt.circulación pulmonar 937 circulación pulmonar f 933 cintura pélvica f Fisioloxía SIN. cintura escapular.] circulación xeral 934 circulación f Fisioloxía es circulación en circulation pt circulação Vid..circulación xeral es circulación sistémica en systemic circulation pt circulação sistêmica [Br.cintura torácica.circulación extracorpórea cintura do membro superior Vid. círculo arterial del cerebro en cerebral arterial circle pt círculo arterial cerebral.circulación extracorporal es circulación extracorpórea en extracorporeal circulation pt circulação extracorpórea cintura escapular Vid..]..cintura pectoral Fisioloxía SIN. circulación pulmonar en pulmonary circulation pt circulação pulmonar Anatomía SIN. cintura torácica la cingulum membri superioris.polígono de Willis es círculo arterial cerebral. cingulum pelvicum 938 circulación sistémica f cintura torácica Vid..cintura pélvica circulación extracorporal Vid.cintura pectoral 932 cintura pectoral f Anatomía SIN...circulación sistémica 939 círculo arterial do cerebro m Anatomía SIN...cintura pectoral 936 circulación extracorpórea f Terapéutica VAR..cintura do membro inferior es cintura pélvica en pelvic girdle pt cintura pélvica la cingulum membri inferioris.Vocabulario cintura do membro inferior Vid..

lesións e deformidades por medio de operacións ou manipulacións’. alcoholic liver cirrhosis pt cirrose alcoólica. giro la gyrus cirrose hepática alcohólica Vid.cirrose hepática alcohólica.cirrose alcohólica cirrose hepática biliar Vid.. liver cirrhosis pt cirrose.xiro (m) es circunvolución.. cirrose hepática biliar 941 circundución f Fisioloxía Anatomía es circunducción en circumduction pt circundução la circumductio 945 cirrose hepática f Patoloxías SIN. biliary liver cirrhosis pt cirrose biliar. Terapéutica es cirugía en surgery pt cirurgia 111 .cirrose hepática biliar es cirrosis biliar... cirrose hepática alcoólica 943 cirrose alcohólica f 946 cirurxía f Nota. cirrose hepática alcólica VAR. postectomía en circumcision. giro en convolution..Vocabulario 940 circuncisión f Terapéutica SIN.cirrose biliar cirrose Vid. posthetomy pt circuncisão. cirrose hepática 942 circunvolución f natomía A SIN. postectomia 944 cirrose biliar f Patoloxías SIN.. cirrosis hepática biliar en biliary cirrhosis..cirrose alcohólica cirrose hepática alcólica Vid. cirrosis hepática en cirrhosis. cirrosis hepática alcohólica en alcoholic cirrhosis..cirrose es cirrosis..cirrose hepática Patoloxías SIN.- Designa a ‘rama da medicina que se ocupa do tratamento das enfermidades..cirrose alcólica es cirrosis alcohólica.. gyrus pt circunvolução.cirrose alcohólica Nota.- Designa o ‘conxunto de procedementos que integran unha operación ou intervención cirúrxica’.postectomía es circuncisión. Organización sanitaria es cirugía en surgery pt cirurgia 947 cirurxía f cirrose alcólica Vid.

cistoadenoma en cystadenoma..Cys (sb) es cisteína en cysteine pt cisteína 953 cirurxián -á cardiovascular s Organización sanitaria es cirujano cardiovascular en cardiovascular surgeon pt cirurgião cardiovascular 960 cisterna f Anatomía es cisterna en cistern pt cisterna la cisterna 954 cirurxián -a torácico s Organización sanitaria es cirujano torácico en thoracic surgeon pt cirurgião torácico 112 ..- Designa a ‘resección da vexiga urinaria’. cistoadenoma 950 cirurxía torácica f Organización sanitaria es cirugía torácica en thoracic surgery pt cirurgia torácica 957 cistectomía f Terapéutica es cistectomía en cystectomy pt cistectomia 951 cirurxía vascular f O rganización sanitaria es cirugía vascular en vascular surgery pt cirurgia vascular Nota. cystoadenoma pt cistadenoma. 958 cistectomía f 952 cirurxián -á s Organización sanitaria es cirujano en surgeon pt cirurgião Nota. Terapéutica es cistectomía en cystectomy pt cistectomia 959 cisteína f Bioquímica SIN.Vocabulario 948 cirurxía cardiovascular f Organización sanitaria es cirugía cardiovascular en cardiovascular surgery pt cirurgia cardiovascular 955 cirurxián -á vascular s Organización sanitaria es cirujano vascular en vascular surgeon pt cirurgião vascular 949 cirurxía ortopédica f Organización sanitaria es cirugía ortopédica en orthopedic surgery pt cirurgia ortopédica 956 cistadenoma m Anatomía patolóxica VAR.cistoadenoma es cistadenoma.- Designa a ‘extirpación dun quiste’.

cistadenoma Probas complementarias es cistografía en cystography pt cistografia 967 cistografía f 974 cistostomía f Terapéutica SIN. vesicofixation pt cistopexia Terapéutica es cistoplastia en cystoplasty pt cistoplastia 963 cistinose f Patoloxías es cistinosis en cystinosis pt cistinose 970 cistoplastia f 964 cistinuria f Semioloxía es cistinuria en cystinuria pt cistinúria 971 cistorrafia f Terapéutica es cistorrafia en cystorrhaphy pt cistorrafia 965 cistite f Patoloxías es cistitis en cystitis pt cistite 972 cistoscopia f Terapéutica Probas complementarias es cistoscopia en cystoscopy pt cistoscopia Terapéutica VAR.. vesicostomia 113 . vesicofijación en cystopexy..vesicostomía es cistostomía.Vocabulario 961 cisternografía f Probas complementarias es cisternografía en cisternography pt cisternografia 968 cistopatía f Patoloxías es cistopatía en cystopathy pt cistopatía 962 cisticercose f Patoloxías es cisticercosis en cysticercosis pt cisticercose 969 cistopexia f Terapéutica SIN. vesicostomy pt cistostomia.sigmoidocistoplastia es sigmoidocistoplastia en sigmoid cystoplasty pt sigmoidocistoplastia 966 cistoadenocarcinoma m Anatomía patolóxica es cistoadenocarcinoma en cystadenocarcinoma pt cistoadenocarcinoma 973 cistosigmoidoplastia f cistoadenoma Vid..vesicofixación es cistopexia. vesicostomía en cystostomy..

.uretrocistografía miccional es cistouretrografía miccional. vesicotomía en cystotomy.. citoquina en cytokine pt citocina Nota. voiding cystourethrography pt cistouretrografia miccional.vesicotomía es cistotomía. citologia Nota. CMV (sg) 984 citometría de fluxo f Probas complementarias es citometría de flujo en flow cytometry pt citometria de fluxo citodiagnose Vid. Probas complementarias SIN. vesicotomia 979 citoesqueleto m Histoloxía es citoesqueleto en cytoskeleton pt citoesqueleto 976 cistouretrografía miccional f Probas complementarias VAR.. UCM (sg)..suco calcarino cisura calosomarxinal Vid. uretrocistografia miccional 980 citólogo -ga s Organización sanitaria es citólogo en cytologist pt citologista 981 citoloxía f cisura calcarina Vid. uretrocistografía miccional en VCU (sg).citoquina es citocina. vesicotomy pt cistotomia. CUGM (sg).. citología en citology..fisura lonxitudinal cerebral 982 citoloxía f 977 citocina f Bioquímica VAR.citoloxía citodiagnóstico Vid. cytodiagnosis pt citodiagnóstico.xiro cingular consistente na obtención e exame de células dun tecido determinado’. citodiagnóstico (m) es citodiagnóstico.citoloxía 114 .Vocabulario 975 cistotomía f Terapéutica SIN. Termos xerais es citología en cytology pt citologia 983 citomegalovirus m 978 citocromo m Bioquímica es citocromo en cytochrome pt citocromo Etiopatoxenia SIN.. cytomegalovirus pt citomegalovírus.- Designa o ‘método diagnóstico cisura interhemisférica Vid.virus citomegálico.- Designa a ‘ciencia que ten por obxecto o estudo das células’. CMV (sg) es citomegalovirus.. CMV (sg) en CMV (sg)..citodiagnose..

. climacterium pt climaterio Nota.creatina quinase Cl Vid. con “menopausa”.C (sb) es citosina en cytosine pt citosina 988 citosina f 994 claudicación intermitente f Semioloxía es claudicación intermitente en intermittent claudication pt claudicação intermitente 989 citotoxicidade f Etiopatoxenia es citotoxicidad en cytotoxicity pt citotoxicidade Farmacoloxía es citotóxico en cytotoxic pt citotóxico claudicación mandibular Vid.cloro Instrumental SIN.. collar bone pt clavícula la clavicula 991 citotrofoblasto m H istoloxía es citotrofoblasto en cytotrophoblast pt citotrofoblasto 996 climaterio m Fisioloxía es climaterio en climacteric. claudicación mandibular en jaw claudication pt claudicação da mandíbula 993 claudicación da mandíbula f citoquina Vid. 115 .citocina Bioquímica SIN.Vocabulario 985 citopenia f Semioloxía es citopenia en cytopenia pt citopenia CK Vid.claudicación mandibular es claudicación de la mandíbula...claudicación da mandíbula 995 clavícula f 990 citotóxico m Anatomía es clavícula en clavicle.- Cfr...depuración Semioloxía VAR..pinzas clamps (f pl) es clamp en clamp pt clamp 992 clamp m 986 citoplasma m Histoloxía es citoplasma en cytoplasm pt citoplasma 987 citoqueratina f Histoloxía es citoqueratina en cytokeratin pt citoqueratina *clareamento Vid..

melasma pt cloasma. clitoridectomía en clitorectomy. clitoridectomia Anatomía SIN.. clitoromegalia 1007 clonación f Xenética SIN.clitoromegalia es clitorimegalia.Vocabulario climaterio masculino Vid.clitoridectomía 1004 clivus m 999 clitoridectomía f Terapéutica SIN. clitoromegaly pt clitorimegalia..] es cloasma.melasma..] 1006 clon m Xenética es clon en clon pt clone 1001 clitorimegalia f Semioloxía VAR.clitorectomía es clitorectomía.. cloasma. clivus en basilar channel.ablación do clítoris VAR. clitoridectomy pt clitorectomia.. clítoris la clitoris clitoromegalia Vid. pano [pop. melasma en chloasma. clivus pt canal basilar.clitorimegalia 998 clínica f Termos xerais es clínica en clinic pt clínica 1003 clitoroplastia f Terapéutica es clitoroplastia en clitoroplasty pt clitoroplastia clitorectomía Vid.clonaxe (f) es clonación en cloning pt clonagem 116 . panos [pop. clivus la clivus 1005 cloasma m 1000 clitoridotomía f Terapéutica es clitoridotomía en clitoridotomy pt clitoridotomia Semioloxía SIN..canal basilar es canal basilar. clitoromegalia en clitorimegaly...andropausa 1002 clítoris m 997 climatoterapia f Terapéutica es climatoterapia en climatotherapy pt climatoterapia Anatomía es clítoris en clitoris pt clitoris..

coartação aórtica. clonospasm. coartação da aorta coartación da aorta Vid.. coartación de aorta en aortic coarctation.monóxido de carbono CO2 Vid.] 1015 coartación aórtica f 1010 clorurorrea f CMH Vid. clonus pt clono. clonoespasmo en clonic spasm. clónus.clono 1009 cloro m Bioquímica SIN. espasmo clónico es clono..] 1012 coagulopatía f Patoloxías es coagulopatía en coagulopathy pt coagulopatia 1008 clono m 1013 coana f clonospasmo Vid.complexo principal de histocompatibilidade Patoloxías VAR.. coarctation of the aorta pt coarctação aórtica. cloridorreia [Pt.clonospasmo...dióxido de carbono Fisioloxía es coagulación en coagulation pt coagulação 1016 cóbado m Anatomía es codo en elbow pt cotovelo la cubitus 1011 coagulación f cóbado de golfista Vid.epitrocleíte 117 .clonación Semioloxía SIN.coartación aórtica CMV Vid.mieloblastoma Semioloxía es clorurorrea en chloridorrhea pt cloridorréia [Br.Vocabulario clonaxe Vid... coartação cloroma Vid. posterior nasal aperture pt coana la choana 1014 coartación f Patoloxías es coartación en coarctation pt coarctação.coartación da aorta es coartación aórtica..citomegalovirus CO Vid.Cl (sb) es cloro en chlorine pt cloro Anatomía es coana en choana..].. espasmo clónico [Pt..]. espasmo clônico [Br..

] en koilonychia. uña en cuchara [pop. spoon nail [pop.] VAR.- triplete es codón. coxis. códon [Br. trinca [Br. vertebrae coccygeae 1024 coenzima m Bioquímica SIN.] pt celoniquia..... os coccygis.Vocabulario cobalamina Vid..uña en culler [pop. triplete en codon. tripleto [Pt.]. variation coefficient pt coeficiente de variação Anatomía SIN. vértebras coccígeas la coccyx.. unha em colher [pop. correlation coefficient pt coeficiente de correlação 1018 cóccix m 1023 coeficiente de variación m Epidemioloxía es coeficiente de variación en coefficient of variation.vitamina B12 Etiopatoxenia es cocaína en cocaine pt cocaína 1022 coeficiente de correlación m 1017 cocaína f Epidemioloxía es coeficiente de correlación en coefficient of correlation.atención ambulatoria 1020 codominante a Xenética es codominante en codominant pt co-dominante 1025 coiloniquia f 1021 codón m Xenética SIN.cofactor es coenzima en coenzyme pt coenzima cociente de probabilidades Vid. coccyx pt coccige.vértebras coccíxeas (f pl) es cóccix. coiloniquia.]..] Semioloxía SIN. vértebras coxígeas en coccygeal vertebrae.] 1026 cointervención f Epidemioloxía es cointervención en cointervention pt cointervenção 118 . coiloniquia..coenzima coidados ambulatorios Vid.razón de probabilidade 1019 código xenético m Xenética es código genético en genetic code pt código genético cofactor Vid.]. triplet pt codão [Pt.celoniquia es celoniquia. cóccix.

Vocabulario 1027 coiro cabeludo m Anatomía es cuero cabelludo en scalp pt couro cabeludo 1032 colanxiopancreatografía f Probas complementarias es colangiopancreatografía en cholangiopancreatography pt colangiopancreatografia cola de cabalo Vid.. CPRE (sg) 1029 colanxiografía f 1034 colanxiopatía f Patoloxías es colangiopatía en cholangiopathy pt colangiopatia 1030 colanxiografía percutánea transhepática f Probas complementarias SIN.CPRE (sg) es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ERPC (sg) pt colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. colangioma 1031 colanxioma m 1037 colanxite f Patoloxías VAR.. colangiografía transparietohepática. cholangioma pt adenoma de canal biliar.. cholangitis pt angiocolite.cauda equina Anatomía patolóxica es colangiocarcinoma en cholangiocarcinoma pt colangiocarcinoma Probas complementarias es colangiografía en cholangiography pt colangiografia 1028 colanxiocarcinoma m 1033 colanxiopancreatografía retrógrada endoscópica f Probas complementarias SIN.. CPTH (sg) en percutaneous transhepatic cholangiography.colanxiografía transparietohepática es colangiografía percutánea transhepática.colanxiografía percutánea transhepática Anatomía patolóxica SIN. colangitis en angiocholitis. colangite 119 ..anxiocolite es angiocolitis.adenoma do conduto biliar es adenoma del conducto biliar. colangioma en bile duct adenoma.. PTHC (sg) pt colangiografia transparietohepática 1035 colanxiostomía f Terapéutica es colangiostomía en cholangiostomy pt colangiostomia 1036 colanxiotomía f Terapéutica es colangiotomía en cholangiotomy pt colangiotomia colanxiografía transparietohepática Vid. CPRE (sg) en endoscopic retrograde cholangiopancreatography.

conectivopatía. cholecystotomy pt colecistomia...colar ortopédico Bioquímica es colagenasa en collagenase pt colagenase Bioquímica es colágeno en collagen pt colágeno 1046 colecistografía f 1040 colaxenase f Probas complementarias es colecistografía en cholecystography.colar 1044 colecistectomía f 1039 colar ortopédico m Instrumental SIN...Vocabulario 1038 colapso m Etiopatoxenia es colapso en collapse pt colapso 1043 colaxenose f Patoloxías es colagenosis en collagen disease. enfermedad del tejido conectivo en connective tissue disease.]. connective tissue disorder pt doença do tecido conectivo 1048 colecistotomía f Terapéutica VAR. colecistotomia 120 .colecistotomía Terapéutica es colecistostomía en cholecystostomy pt colecistostomia 1047 colecistostomía f 1042 colaxenopatía f Patoloxías SIN.- Evítese “colariño”.colquicina Terapéutica es colecistectomía en cholecystectomy pt colecistectomia colar cervical Vid.doenza do tecido conectivo.. oral cholecystography pt colecistografia 1041 coláxeno m colecistomía Vid. conectivopatía es colagenopatía. colecistotomía en cholecystomy.colar cervical es collarín [pop. collagenosis pt colagenose colapso pulmonar parcial Vid. 1045 colecistite f Patoloxías es colecistitis en cholecystitis pt colecistite *colariño Vid.. enfermidade do tecido conectivo. collarín cervical en cervical collar pt colar cervical Nota.colecistomía es colecistomía.atelectasia ortopédico colchicina Vid...

colesterose Bioquímica es colesterol en choresterol pt colesterol 1057 colesterol m 1051 coledocoplastia f 1058 colesterol éster hidrolase f Bioquímica es colesterol ester hidrolasa en cholesterol ester hydrolase pt colesterol éster hidrolase 1052 coledocostomía f Terapéutica es coledocostomía en choledochostomy pt coledocostomia Patoloxías es colelitiasis en cholelithiasis pt colelitíase colesterolose Vid... 1055 cólera m *colgaxo Vid. colelitotomia Patoloxías es cólera en cholera pt cólera 1054 colelitotomía f 1060 colgallo m Terapéutica es colgajo en flap pt retalho Nota.Vocabulario 1049 colectomía f Terapéutica es colectomía en colectomy pt colectomia 1056 colestase f Etiopatoxenia Patoloxías es colestasis en cholestasis pt colestase 1050 coledocolitíase f Patoloxías es coledocolitiasis en choledocholithiasis pt coledocolitíase Terapéutica es coledocoplastia en choledochoplasty pt coledocoplastia colesterinose Vid... colesterolosis. colesterosis en cholesterinosis. cholesterosis pt colesterinose. colelitotomía en cholelithotomy pt colelitomia.colesterolose. colesterinose es colesterinosis.colesterose Patoloxías VAR.colelitotomía Terapéutica VAR. cholesterolosis.colelitomía es colelitomía. colesterolose. colesterose 1059 colesterose f 1053 colelitíase f colelitomía Vid.- Evítese “colgaxo”...colgallo 121 .

colite ulcerativa es colitis ulcerativa. colite ulcerosa colledizo Vid..]. colitis ulcerosa en ulcerative colitis pt colite ulcerativa.. colo anatómico [Pt.colite ulcerosa 1069 colite ulcerosa f Patoloxías VAR. tubérculo cuadrigémino inferior. tubérculo cuadrixémino anterior es colículo superior.panaricio colo Vid.tubérculo cuadrixémino inferior...Vocabulario 1061 cólico m Semioloxía es cólico en colic pt cólica 1066 colite bacteriana f Patoloxías es colitis bacteriana en bacterial colitis pt colite bacteriana 1062 colículo inferior m natomía A SIN. tubérculo cuadrigémino caudal.] la collum anatomicum 1064 colirio m Farmacoloxía es colirio en collyrium pt colírio 1070 colo anatómico m 1065 colite f Patoloxías es colitis en colitis pt colite 122 .pescozo Anatomía es cuello anatómico en anatomical neck pt colo anatômico [Br. tubérculo cuadrigémino posterior en inferior colliculus pt colículo inferior la colliculus inferior 1067 colite isquémica f Patoloxías es colitis isquémica en ischemic colitis pt colite isquêmica 1068 colite pseudomembranosa f Patoloxías es colitis pseudomembranosa en pseudomembranous colitis pt colite pseudomembranosa 1063 colículo superior m Anatomía SIN. tubérculo cuadrigémino superior en superior colliculus pt colículo superior la colliculus superior colite ulcerativa Vid.tubérculo cuadrixémino superior. tubérculo cuadrigémino anterior.. tubérculo cuadrixémino posterior es colículo inferior.. tubérculo cuadrigémino craneal.

tinguidura de Gram coloscopia Vid.]..síndrome do colon irritable (f).colostomía coloración acidorresistente Vid.].... síndrome del intestino irritable en irritable bowel syndrome. síndrome do colon irritável. colostomia 1080 colostomía f 1076 colon irritable m Patoloxías SIN. colostomy pt coloproctia [arc. sigma en sigmoid colon pt cólon sigmóide. síndrome do intestino irritável 1081 colpectomía f Terapéutica es colpectomía en colpectomy pt colpectomia 123 .. S ilíaca. síndrome del colon irritable.coloscopia es colonoscopia en colonoscopy pt colonoscopia coloproccia Vid.sigma..Vocabulario 1071 colo cirúrxico m Anatomía es cuello quirúrgico en surgical neck pt colo cirúrgico la collum chirugicum 1077 colon sigmoide m Anatomía SIN.tinguidura acidorresistente 1075 colon descendente m Anatomía es colon descendente en descending colon pt cólon descendente la colon descendens coloración de Gram Vid. S ilíaco la colon sigmoideum 1072 coloboma m Patoloxías es coloboma en coloboma pt coloboma Anatomía es colon en colon pt cólon la colon 1078 colon transverso m Anatomía es colon transverso en transverse colon pt cólon transverso la colon transversum 1073 colon m 1079 colonoscopia f 1074 colon ascendente m Anatomía es colon ascendente en ascending colon pt cólon ascendente la colon ascendens Terapéutica Probas complementarias VAR. irritable colon pt cólon irritável.] es colostomía en coloproctia [arc..colonoscopia Terapéutica S IN. síndrome do intestino irritable (f) es colon irritable.- coloproccia [arc. S ilíaco es colon sigmoideo.

vaxinite Terapéutica es colpopexia en colpopexy.columna en bambú columna en cana de bambú 1083 colpoplastia f Terapéutica SIN.vaxinoplastia es colpoplastia. vaginoplastia en colpoplasty. colquicina en colchicine pt colchicina comadrón -oa Vid... espiñazo (m) [pop. espinha dorsal..vaxinotomía es colpotomía. espinazo [pop.] es columna vertebral... espiña dorsal. vaginofixation pt colpopexia 1088 columna en bambú f 1082 colpopexia f Semioloxía SIN. vaginoplastia 1089 columna vertebral f 1084 colporrafia f Terapéutica es colporrafia en colporrhaphy pt colporrafia Anatomía SIN. vaginotomía en colpotomy. ráquis la columna vertebralis 1085 colposuspensión f Terapéutica es colposuspensión en colposuspension pt colposuspensão coluria Vid.]. espina dorsal.Vocabulario colpite Vid. vaginotomia 1091 coma m 1087 colquicina f Farmacoloxía VAR. vaginoplasty pt colpoplastia. rachis.matrón -na Termos xerais es comatoso en comatose pt comatoso 1092 comatoso -sa a 124 . raquis en dorsal spine.columna en cana de bambú es columna en caña de bambú en bamboo spine pt coluna em bambu Vid..raque... raque.estado de coma es coma en coma pt coma 1090 colutorio m 1086 colpotomía f Terapéutica SIN. vertebral column pt coluna vertebral. collutory pt colutório Etiopatoxenia SIN.colchicina es colchicina.. vaginotomy pt colpotomia.biliúria Farmacoloxía es colutorio en collutorium..

CMH (sg) es CMH (sg)..- Designa a ‘desconexión cirúrxica dos 1099 complexo principal de histocompatibilidade comisurotomía Vid..]. cravo [pop.comisurotomía es comisurotomía. MHC (sg) en major histocompatibility complex.prurito Anatomía es comisura en commissure pt comissura la commissura 1095 comisura f complexo de Golgi Vid.] válvula mitral estreitado para alivia-la estenose mitral’. complexo maior de histocompatibilidade..complexo principal de histocompatibilidade 1096 comisurotomía f hemisferios cerebrais’.. comissurotomia mitral Nota.- Designa a ‘apertura do orificio da 1098 complemento m Bioquímica es complemento en complement pt complemento comicio Vid.comisurotomía mitral Bioquímica SIN.prurito Anatomía patolóxica es comedocarcinoma en comedocarcinoma pt comedocarcinoma 1097 comisurotomía mitral f 1093 comedocarcinoma m 1094 comedón m Semioloxía SIN..espiña (f) [pop.. Terapéutica SIN.] en blackhead [pop..aparello de Golgi complexo maior de histocompatibilidade Vid. Terapéutica es comisurotomía en commissurotomy. comedo pt comedão.. comisurotomía mitral en comissurotomy. MHC (sg) pt CMH (sg). midline myelotomy pt comissurotomia Nota. espinilla [pop.] es comedón. complejo principal de histocompatibilidad.complexo maior de histocompatibilidade. complexo principal de histocompatibilidade. MHC (sg) m 125 .Vocabulario comechón Vid. CPH (sg). mitral comissurotomy pt comissurotomia.prurito comechume Vid..

defecto del tabique auricular en atrial septal defect pt comunicação interatrial compresión da medula espiñal Vid.complicación médica es complicación. medical complication pt complicação...complicación 1108 compulsión f Semioloxía es compulsión en compulsion pt compulsão 1103 composto de platino m Farmacoloxía es compuesto de platino en platinum compound pt composto de platina 1109 comunicación interauricular f Patoloxías SIN. tablet pt comprimido complicación médica Vid.. complejo ventricular en QRS complex.defecto do tabique auricular (m) es comunicación interauricular...complexo ventricular es complejo QRS..complexo QRS Patoloxías SIN.complianza es compliancia en compliance pt complacência 1106 compresor m Instrumental es compresor en compressor pt compressor complianza Vid. complicação médica 1102 complicación f 1107 comprimido m Farmacoloxía es comprimido en compressed tablet.compresión da medula espiñal es compresión de la médula espinal.... complexo ventricular 1104 compresión medular f complexo ventricular Vid. complicación médica en complication.Vocabulario 1100 complexo QRS m Fisioloxía SIN. compresión medular en compression of spinal cord. spinal cord compression pt compressão da medula espinhal..compresión medular 126 . compressão medular 1101 compliancia f 1105 compresión radicular f Patoloxías es compresión radicular en radicular compression pt compressão radicular Fisioloxía SIN. ventricular complex pt complexo QRS.distensibilidade dinámica VAR.compliancia Termos xerais SIN.

preservativo Terapéutica es condrectomía en chondrectomy pt condrectomia 1112 concordancia f Epidemioloxía es concordancia en concordance pt concordância 1118 condrectomía f 1113 condicionamento m Fisioloxía es condicionamiento en conditioning pt condicionamento 1119 condrite f Patoloxías es condritis en chondritis pt condrite 1114 condilectomía f Terapéutica es condilectomía en condylectomy pt condilectomia 1120 condroblasto m Histoloxía es condroblasto en chondroblast pt condroblasto 1115 cóndilo m Anatomía es cóndilo en condyle pt côndilo la condylus 1121 condroblastoma m Anatomía patolóxica es condroblastoma en chondroblastoma pt condroblastoma 127 . genital wart pt condiloma acuminado 1117 condilotomía f Terapéutica es condilotomía en condylotomy pt condilotomia 1111 concepción f Fisioloxía es concepción en conception pt concepção condón Vid.defecto do tabique ventricular (m) es comunicación interventricular..Vocabulario 1110 comunicación interventricular f Patoloxías SIN. ventricular septal defect pt comunicação interventricular 1116 condiloma acuminado m Patoloxías es condiloma acuminado en condyloma acuminatum. defecto del tabique ventricular en interventricular communication..

.. vaso deferente la ductus deferens.conduto 1128 condroplastia f Terapéutica es condroplastia en chondroplasty pt condroplastia 1133 conduto deferente m Anatomía es conducto deferente en deferent canal. vas deferens 128 . condromalácia Anatomía SIN. ducto biliar la ductus biliaris. choledochous duct pt conducto colédoco..conduto colédoco es conducto biliar..meato auditivo externo Vid. biliary duct.meato auditivo interno conduto auditivo interno 1125 condroma m Anatomía patolóxica es condroma en chondroma pt condroma 1131 conduto biliar m 1126 condromalacía f Patoloxías es condromalacia en chondromalacia pt condromalacia. ductus choledochus Anatomía es conducto cístico en cystic duct pt ducto cístico la ductus cysticus biliar 1132 conduto cístico m 1127 condromatose f Patoloxías es condromatosis en chondromatosis pt condromatose conduto colédoco Vid. conducto colédoco en bile duct. ductus deferens pt ducto deferente. deferent duct.Vocabulario 1122 condrocalcinose f Patoloxías es condrocalcinosis en chondrocalcinosis pt condrocalcinose 1129 condrosarcoma m Anatomía patolóxica es condrosarcoma en chondrosarcoma pt condrossarcoma Terapéutica es condrotomía en chondrotomy pt condrotomia 1123 condrocito m Histoloxía es condrocito en chondrocyte pt condrócito 1130 condrotomía f 1124 condrodisplasia f Patoloxías es condrodisplasia en chondrodysplasia pt condrodisplasia conduto auditivo externo Vid.

Vocabulario 1134 conduto galactóforo m Histoloxía Patoloxías SIN..conduto galactóforo consello xenético Vid.canal inguinal Nota. consentimento informado 129 .- Evítese “cosanguinidade”...colaxenopatía 1137 confusión f Semioloxía es confusión en confusion pt confusão 1143 consentimento informado m Termos xerais es consentimiento consciente.. ducto lactífero la ductus lactiferus 1138 conización f Terapéutica es conización en conization pt conização 1139 cono m Histoloxía es cono en cone pt cone 1135 conduto hepático m Anatomía es conducto hepático en hepatic duct pt ducto hepático la ductus hepaticus 1140 consanguinidade f Xenética es consanguinidad en inbreeding pt consanguinidade conduto inguinal Vid. conduto lactífero es conducto galactóforo. conduto lactífero Vid.aconsellamento xenético 1136 conduto torácico m Anatomía es conducto torácico en thoracic duct pt ducto torácico la ductus thoracicus 1141 consentimento familiar m Termos xerais es consentimiento familiar en family consent pt consentimento da família conduto vertebral Vid.. galactóforo en galactophorous duct. consentimiento informado en informed consent pt consentimento esclarecido.canal vertebral 1142 consentimento implícito m Termos xerais es consentimiento implícito en implied consent pt consentimento implícito conectivopatía Vid.galactóforo.. lactiferous duct pt ducto galactóforo.

anticoncepción es anticoncepción... signos vitales en vital signs pt sinais vitais 1151 contracción isométrica f Fisioloxía es contracción isométrica en isometric contraction pt contração isométrica [Br.transmisión Fisioloxía es contracción en contraction pt contracção 1150 contracción f 1146 constantes vitais f pl Termos xerais SIN. consultorio en consulting room pt consultório Nota.] constipación Vid.estrinximento constrición diafragmática Vid. contracção isotônica [Pt..anticonceptivo 1153 contracepción f 1148 consulta f o paciente’.] Medicina preventiva SIN. contratilidade [Br.].consultorio (m) es consulta...esfínter esofáxico inferior 1152 contracción isotónica f 1147 consulta f Nota. contracção isométrica [Pt.].- Designa o ‘lugar onde o médico atende contraceptivo 1154 contractilidade f consultorio Vid. contracepção Vid.consulta Fisioloxía es contractilidad en contractility pt contractilidade [Pt.sinais vitais (m pl) es constantes vitales.Vocabulario 1144 consistencia f Epidemioloxía es consistencia. Organización sanitaria es consulta en consultation pt consulta Fisioloxía es contracción isotónica en isotonic contraction pt contração isotônica [Br. Organización sanitaria VAR... contracepción en contraception pt anticoncepção.] 130 .]. reproductibilidad en consistency pt consistência 1149 contaminación de feridas f Etiopatoxenia es contaminación de heridas en wound contamination pt contaminação de feridas 1145 consolidación f Semioloxía es consolidación en consolidation pt consolidação contaxio Vid..- Designa o ‘acto médico de estudar e diagnosticar un paciente’.

. posto de enfermaría es control de enfermería en nurses’ station pt posto de enfermagem 1158 control de enfermaría m Anatomía patolóxica SIN.Vocabulario 1155 contractura f Semioloxía es contractura en contracture pt contractura [Pt. gestão de riscos 1161 convalecencia f Termos xerais es convalecencia en convalescence pt convalescença contraste de hipóteses Vid.].]..control de enfermaría Organización sanitaria SIN.]...xestión de riscos (f) es control de riesgos.. gestión de riesgos en risk management pt controle de riscos [Br. controlo de riscos [Pt. contratura [Br. hiperemia pasiva en congestion. seizure pt convulsão 1163 conxestión f contraveleno Vid.hiperemia pasiva es congestión. hiperemia passiva 1164 conxuntiva f 1159 control de natalidade m Anatomía es conjuntiva en conjunctiva pt conjuntiva la tunica conjunctiva Organización sanitaria es control de natalidad en birth control pt controle de natalidade [Br.]..] 1160 control de riscos m 1156 contraindicación f Termos xerais es contraindicación en contraindication pt contra-indicação Organización sanitaria SIN.] 1165 conxuntivite f Patoloxías es conjuntivitis en conjunctivitis pt conjuntivite 131 . passive hyperemia pt congestão. controlo de natalidade [Pt.].antídoto control Vid.control [col.test de hipóteses 1162 convulsión f 1157 contratransferencia f Etiopatoxenia es contratransferencia en countertransference pt contratransferência Semioloxía es convulsión en convulsion.

coprophrasia pt coprolalia 1172 cordoma m 1168 coprolalia f Anatomía patolóxica es cordoma en chordoma pt cordoma 1173 cordón anterior da medula m Anatomía SIN...funículo anterior da medula es cordón anterior de la médula.. funiculocentese 1167 coprocultivo m 1171 cordocentese f Probas complementarias es coprocultivo en fecal culture..nervio da corda do tímpano Anatomía es cordón espermático en spermatic cord pt cordão espermático.coprolalia Semioloxía SIN.xiba corda Vid..coprofrasia es coprofrasia. funículo espermático la funiculus spermaticus 132 .tracoma corda vocal falsa Vid... funiculocentesis pt cordocentese..pregadura vestibular 1166 cooxímetro m Instrumental es cooxímetro en co-oximeter pt co-oxímetro corda vocal verdadeira Vid.funiculocentese es cordocentesis. funículo anterior da medula la funiculus anterior medullae spinalis 1169 cor pulmonale m Etiopatoxenia es cor pulmonale en cor pulmonale pt cor pulmonale 1170 corazón m Anatomía es corazón en heart pt coração la cor 1174 cordón espermático m corcova Vid... funiculocentesis en cordocentesis.dente molar terceiro Terapéutica Probas complementarias SIN.Vocabulario conxuntivite granular Vid. stool culture pt coprocultura coprofrasia Vid. ventral funiculus of spinal cord pt cordão anterior da medula.tendón corda do tímpano Vid.pregadura vocal cordal Vid.. coprolalia en coprolalia. cordón ventral de la médula en anterior funiculus of spinal cord.

1181 corea f Semioloxía es corea en chorea pt coréia 1176 cordón medular m Histoloxía es cordón medular en lymph cord.] es cordón umbilical en umbilical cord pt cordão umbilical la funiculus umbilicalis Nota. cordón posterior de la médula en dorsal lateral funiculus of spinal cord. cordotomy pt cordotomia Nota..Vocabulario 1175 cordón lateral da medula m Anatomía SIN. medullary cord pt cordão medular Anatomía SIN. funículo lateral da medula la funiculus lateralis medullae spinalis 1180 cordotomía f Terapéutica es cordotomía. con “balismo”..- Cfr.. nos casos de dores intolerables rebeldes a todo tratamento’. tractotomía en chordotomy. posterior funiculus of spinal cord pt cordão posterior da medula. funículo posterior da medula la funiculus posterior medullae spinalis Anatomía SIN. commissural myelotomy.tractotomía es cordotomía en chordotomy..- Designa a ‘sección dunha corda vocal’. cordotomy pt cordotomia.- Designa a ‘sección do cordón 1185 corioamnionite f Patoloxías es corioamnionitis en chorioamnionitis pt corioamnionite 133 . Terapéutica SIN.iridectomía Epidemioloxía Medicina preventiva es cuarentena en quarantine pt quarentena 1182 corentena f 1183 coreoatetose f Semioloxía es coreoatetosis en choreoathetosis pt coreoatetose 1178 cordón umbilical m 1184 coreoplastia f Terapéutica es coreoplastia en coreoplasty. tractotomia Nota.cadillo [pop. 1177 cordón posterior da medula m corectomía Vid..funículo lateral da medula es cordón lateral de la médula en lateral funiculus of spinal cord pt cordão lateral da medula.funículo posterior da medula es cordón dorsal de la médula. coreplasty pt coreoplastia 1179 cordotomía f anterolateral da medula.

coronariografía en coronary angiography pt angiografia coronária....coroa corneíte Vid..coronografía es angiografía coronaria. corona radiata Anatomía es coroides en choroid pt coróide la choroidea 1191 coroide f 1187 coriorretinite f Patoloxías es coriorretinitis en chorioretinitis pt coriorretinite 1192 coroidite f coriza Vid..anxiografía coronaria VAR.cuncha nasal inferior 1193 coronariografía f corneto medio Vid. corona radiata en corona radiata. uveíte posterior Vid.uveíte posterior es coroiditis....corona radiata es corona radiada. uveítis posterior en choroiditis..catarro común Anatomía es córnea en cornea pt córnea la cornea 1188 córnea f Patoloxías SIN. cuerno en cornu. posterior uveitis pt coroidite..retinocoroidite radiada coroidorretinite corona radiata Vid..enfermidade trofoblástica xestacional corioepitelioma Anatomía SIN.cuncha nasal media corneto superior Vid. córion Histoloxía VAR.enfermidade trofoblástica xestacional 1189 corno m coriocarcinoma Vid...enfermidade trofoblástica xestacional 1190 coroa radiada f 1186 corion m Histoloxía es corion en chorion pt cório.. radiate crown pt coroa radiada.queratite corneto inferior Vid. horn pt corno la cornu Vid. coronariografia 134 .hasta (f) es asta.cuncha nasal superior Probas complementarias SIN..Vocabulario corioblastoma Vid.

corpus amylaceum pt corpo amiláceo. cromatina de Barr.Vocabulario 1194 coronavirus m Etiopatoxenia es coronavirus en coronavirus pt coronavírus 1198 corpo de Barr m coronografía Vid. cuerpo de Barr en Barr body. mammillary tubercle of hypothalamus pt corpo mamilar la corpus mammillare 1197 corpo caloso m Anatomía SIN..coronariografía Xenética SIN.corpus luteum 1196 corpo amiláceo m corpo facoide Vid. cromatina sexual.....tubérculo mamilar es cuerpo mamilar. corpo amilóide 1201 corpo humano m corpo branco Vid.mesolobo es cuerpo calloso en corpus callosum pt corpo caloso la corpus callosum 1202 corpo mamilar m 135 .cristalino Termos xerais es cuerpo humano en human body pt corpo humano Histoloxía es cuerpo amiláceo en amyloid body.corpus albicans corpo amarelo Vid. sex chromatin pt corpúsculo de Barr...corpus luteum Anatomía SIN. tubérculo mamilar en mammillary body.cromatina de Barr (f) es corpúsculo de Barr..corpus albicans corpo lúteo Vid.. cromatina sexual 1195 corpo m Anatomía es cuerpo en body pt corpo la corpus 1199 corpo estraño m Etiopatoxenia es cuerpo extraño en foreign body pt corpo estranho 1200 corpo estriado m Anatomía es cuerpo estriado en corpus striatum pt corpo estriado la corpus striatum corpo albicans Vid.

corpo amarelo VAR. corteza cerebral en cerebral cortex pt córtex cerebral la cortex cerebri córtex motor Vid.Vocabulario 1203 corpo vertebral m Anatomía es cuerpo vertebral en vertebral body pt corpo vertebral la corpus vertebrae Anatomía es cuerpo vertebral en vertebral body pt corpo vertebral la corpus vertebrae corpúsculo gustativo Vid..papila gustativa corpúsculo táctil Vid. corpúsculo táctil 1205 corpus albicans m 1209 córtex cerebeloso m Anatomía es córtex cerebeloso..corpo lúteo es corpus luteum. corpo lúteo... corpo branco. corpus luteum Histoloxía SIN.. corpus albicans Histoloxía SIN.área motora córtex sensitivo Vid. cuerpo lúteo en corpus luteum... yellow body pt corpo amarelo.. corteza cerebelosa en cerebellar cortex pt córtex cerebeloso la cortex cerebelli 1210 córtex cerebral m 1206 corpus luteum m Anatomía SIN. tactile corpuscle pt corpúsculo de Meissner.. corpus albicans pt corpo albicans.humor vítreo Histoloxía SIN. cuerpo albicans...corpúsculo de Meissner 1204 corpo vertebral m 1208 corsé m Terapéutica es corsé en corset pt corpete córtex auditivo Vid. cuerpo blanco en albicans.área auditiva corpo vítreo Vid. cuerpo amarillo.área sensitiva 136 .manto cerebral es córtex cerebral.corpúsculo táctil es corpúsculo de Meissner. corpúsculo tactil en Meissner’s corpuscle.corpo albicans es corpus albicans.área sensitiva 1207 corpúsculo de Meissner m córtex sensorial Vid. tactile cell..corpo branco VAR..

. corticosteróide 1214 costela f Anatomía es costilla en rib pt costela la costa corticosteroide Vid. Nota.lombo (m) [pop. con “rexión costal”.Vocabulario 1211 corticoide m Farmacoloxía VAR.hidroxicortisona (f).consanguinidade 1217 costela verdadeira f Anatomía es costilla verdadera en true rib pt costela verdadeira la costa vera costado Vid.costela flotante *cosanguinidade Vid..costela flutuante es costilla flotante en floating rib pt costela flutuante la costa fluctuans “hidrocortisona” como sinónimo. corticosteroid pt corticóide.- Optamos por non incluír 1216 costela flotante f Anatomía VAR.. xa que o prefixo “hidro-” ten unicamente o valor de ‘auga’. corticosteroide en corticoid.. hidrocortisona en cortisol.- Designa a ‘área dorsal entre os 1218 costocondrite f Patoloxías es costocondritis en costochondritis pt costocondrite 137 . hidrocortisona Nota. costela flutuante Vid. Cfr...] es espalda en back pt costas la dorsum 1213 costas f pl costocartilaxe Vid.. hidroxicorticosterona (f) es cortisol. hydrocortisone pt cortisol.hormona adrenocorticotrópica 1215 costela falsa f Anatomía es costilla falsa en false rib pt costela falsa la Costa spuria 1212 cortisol m Bioquímica Fisioloxía SIN.rexión lateral Anatomía SIN.- corticosteroide es corticoide.. pola contra. tanto o sufixo “-ol” coma o prefixo “hidroxi-” apuntan á presenza do grupo -OH (hidroxilo)..cartilaxe costal ombreiros e o van’.corticoide corticotropina Vid.

colanxiopancreatografía retrógrada endoscópica total CPT Vid. craniofaringioma 1227 craniofarinxioma m COXIB Vid... crosta Fisioloxía es calostro en colostrum pt colostro 1224 cranial a 1220 costro m Anatomía VAR...complexo principal de histocompatibilidade CPRE Vid.bostela [pop. pituitary adamantinoma pt adamantinoma pituitário.capacidade pulmonar 1228 craniotomía f Terapéutica es craneotomía en craniotomy pt craniotomia 1223 crack m Etiopatoxenia es crack en crack pt crack 138 .toco es muñón en stump pt coto Anatomía es muslo en thigh pt coxa la femur 1226 cranio m Anatomía es cráneo en cranium pt crânio la cranium 1222 coxa f craniocele Vid.craniano -na es craneal en cranial pt craniano la cranialis craniano -na Vid.cranial Terapéutica es craniectomía en craniectomy pt craniectomia 1225 craniectomía f 1221 coto m ermos xerais T VAR.inhibidor selectivo da cicloosixenase CPH Vid... craneofaringioma en craniopharyngioma....] es costra en crust pt bostela.encefalocele Patoloxías Anatomía patolóxica SIN..adamantinoma pituitario es adamantinoma pituitario.Vocabulario 1219 costra f Semioloxía SIN.

..creatina 1235 crepitación articular f Semioloxía es crepitación articular en joint crepitation pt crepitação articular 1230 creatina quinase f Bioquímica SIN.CK (sg) VAR. 1231 creatinina f cretinismo Vid.. creatine kinase pt CK (sg).medra crecemento natural Vid. creatina kinasa.Vocabulario 1229 cravo sifilítico m Semioloxía es clavo sifilítico en secondary syphilitic rash pt rash sifilítico quinase 1234 crepitación f Semioloxía es crepitación. vegetative growth pt crescimento natural. crecimiento vegetativo en natural growth. crepitus pt crepitação creatina cinase Vid. creatina quinase Bioquímica es creatinina en creatinin pt creatinina 1236 crepitación mediastínica f Semioloxía SIN.mixedema conxénito crebadura Vid..creatina cinase es CK (sg). creatina quinasa en CK (sg). crescimento vegetativo Farmacoloxía es crema en cream pt creme crimoterapia Vid..crioterapia Terapéutica es criocirugía en cryosurgery pt criocirurgia 1238 criocirurxía f 1233 crema f 139 .hernia crecemento Vid.... crepitation.. sonido crepitante en crakle.sinal de Hamman (m) es signo de Hamman en Hamman sign pt sinal de Hamman Nota.. creatina cinasa.hormona liberadora de corticotropina cricoide Vid.cartilaxe cricoide Terapéutica es cricotomía en cricotomy pt cricotomia 1232 crecemento vexetativo m 1237 cricotomía f Epidemioloxía SIN...crecemento vexetativo CRH Vid.- Evítese “ruxido mediastínico”.crecemento natural es crecimiento natural.

crista galli la crista galli 1246 crista galli f 1241 crioterapia f Terapéutica VAR.criptorquidismo (m) es criptorquidia.. cromátide en chromatid pt cromátide 140 . lens pt cristalino la lens criptorquidismo Vid.. undescended testis pt criptorquidia.corpo facoide es cristalino. criptorquidismo Anatomía SIN.Vocabulario 1239 crioglobulinemia f Patoloxías Semioloxía es crioglobulinemia en cryoglobulinemia pt crioglobulinemia Terapéutica es crioprecipitado en cryoprecipitation pt crioprecipitado 1245 crista f 1240 crioprecipitado m Anatomía es cresta en crest. crioterapia Patoloxías es criptococoma en cryptococcoma pt criptococoma 1247 crista ilíaca f Anatomía es cresta ilíaca en iliac crest pt crista ilíaca la crista iliaca 1242 criptococoma m 1243 criptorquidia f 1248 cristalino m Patoloxías VAR.criptorquidia Vid...crimoterapia es crimoterapia. criptorquidismo en cryptorchidism..crista galli Anatomía VAR. cryotherapy pt crimoterapia..orquiopexia Termos xerais es crisis en crisis pt crise 1249 cristaluria f Semioloxía es cristaluria en crystalluria pt cristalúria criptorquidopexia 1244 crise f 1250 cromátide f Histoloxía es cromátida. crioterapia en crymotherapy.crista de galo es apófisis crista galli.. cryptorchism. ridge pt crista la crista crista de galo Vid. cuerpo facoide en crystalline lens. crista galli en crista galli pt apófise crista galli.

tetraplexía Semioloxía es cuarto ruido cardíaco en fourth heart sound pt quarta bulha cardíaca.]..] cuadriplexía Vid.ulna (f) [cult. cromossomo sexual [Br.Vocabulario 1251 cromatina f Xenética es cromatina en chromatin pt cromatina 1257 cronicidade f Termos xerais es cronicidad en chronicity pt cronicidade cromatina de Barr Vid.óso cuboide Probas complementarias es cultivo en culture pt cultura 1262 cultivo m 141 . cromossomo [Br.].] es cúbito..].] 1261 cúbito m natomía A SIN. chromotherapy pt cromoterapia cuboide Vid. crónico [Pt. ulna en ulna pt cúbito la ulna 1256 cromoterapia f Terapéutica es cromoterapia en beam therapy... quarto ruído cardíaco 1253 cromosoma m 1259 cuarto ruído cardíaco m Xenética es cromosoma en chromosome pt cromossoma [Pt. cromossomo homólogo [Br.] 1254 cromosoma homólogo m Xenética es cromosoma homólogo en homologous chromosome pt cromossoma homólogo [Pt.] 1260 cuarto ventrículo m Anatomía es cuarto ventrículo en fourth ventricle pt quarto ventrículo la ventriculus quartus 1255 cromosoma sexual f Xenética es cromosoma sexual en sex chromosome pt cromossoma sexual [Pt.corpo de Barr 1258 crónico -ca a 1252 cromatografía f Probas complementarias es cromatografía en chromatography pt cromatografia Termos xerais es crónico en chronic pt crônico [Br.].

.valva CV Vid.. corneto inferior la concha nasalis inferior Anatomía SIN.capacidade vital Cys Vid.curación Termos xerais SIN.escoliose cuspe Vid. shunt en shunt pt shunt 1265 cuncha nasal superior f 1270 curtocircuíto m curvatura lateral Vid. inferior turbinated bone pt concha nasal inferior.corneto inferior (m) es concha nasal inferior..óso cuneiforme cuña Vid...shunt es cortocircuito.. cornete superior en superior nasal concha..óso cuneiforme Terapéutica es cura en cure pt cura 1266 cura f 142 ..corneto medio (m) es concha nasal media.cisteína cuneus Vid. middle turbinated bone pt concha nasal média....Vocabulario cuncha do temporal Vid. corneto médio la concha nasalis media Anatomía SIN. healing pt cura 1263 cuncha nasal inferior f 1267 curación f Anatomía SIN. cornete nasal medio en middle nasal concha. cornete nasal inferior en inferior nasal concha..escama temporal cura Vid..saliva cúspide Vid... corneto superior la concha nasalis superior 1268 curarizante m Farmacoloxía es curarizante en curariform pt curarizante 1264 cuncha nasal media f 1269 cureta f Instrumental es cureta en curette pt cureta curieterapia Vid.braquiterapia Anatomía patolóxica SIN. cornete medio.corneto superior (m) es concha nasal superior. cornete inferior. superior turbinated bone pt concha nasal superior.cura es curación en cure. cornete nasal superior.

ventral decubitus pt decúbito ventral 143 .dedo en salchicha Patoloxías SIN. partial achromatopsia pt acromatopsia parcial. lateral position pt decúbito lateral ventral decúbito prono Vid... dacrioadenectomía en dacryoadenectomy pt dacrioadenectomia 1277 dantroleno m Farmacoloxía es dantroleno en dantrolene pt dantroleno 1278 debilidade muscular f Semioloxía es debilidad muscular en muscle weakness pt debilidade muscular Anatomía es decúbito en decubitus pt decúbito 1272 dacrioadenite f Patoloxías es dacrioadenitis en dacryoadenitis pt dacrioadenite 1279 decúbito m 1273 dacriocistectomía f Terapéutica es dacriocistectomía en dacryocystectomy pt dacriocistectomia decúbito dorsal Vid.decúbito supino 1274 dacriocistite f Patoloxías es dacriocistitis en dacryocystitis pt dacriocistite 1280 decúbito lateral m 1275 dactilite f Patoloxías es dactilitis en dactylitis pt dactilite Anatomía es decúbito lateral en lateral decubitus.. daltonismo 1276 daltonismo m Anatomía SIN.. decúbito ventral en prone position. supine position pt decúbito dorsal 1282 decúbito ventral m Anatomía SIN.decúbito dorsal es decúbito dorsal.Vocabulario 1271 dacrioadenectomía f Terapéutica es dacriadenectomía. decúbito supino en dorsal position.acromatopsia parcial (f) es acromatopsia parcial.. supine decubitus.decúbito 1281 decúbito supino m dactilite Vid. daltonismo en daltonism..decúbito prono es decúbito prono.

digitus quartus manus Semioloxía SIN..].. furabolos [pop.dedo anular dedo do pé Vid.Vocabulario 1283 deda f Anatomía SIN. dedo mínimo.dedo maimiño dedo cordial Vid. dedo anular en ring finger pt dedo anular la digitus anularis. dedo pequeniño [pop.dedo medio Anatomía es dedo de la mano en finger pt dedo da mão la digitus manus 1285 dedo da man m 1290 dedo maimiño m dedo do aro Vid. indicador la digitus secundus manus. index 1289 dedo indicador m dedo auricular Vid.. mínimo la digitus minimus manus. segundo dedo en index finger pt dedo indicador.dedo anular 144 .]..dedo do pé (m) es dedo del pie en digit of foot. dedo en salchicha en dactylitis.] es dedo meñique. dedo mediano [pop. toe pt dedo do pé la digitus pedis 1287 dedo en martelo m Semioloxía es dedo en martillo en mallet finger pt dedo em martelo 1288 dedo en salchicha m 1284 dedo anular m Anatomía SIN.indicador..maimiño.dedo polgar Anatomía SIN. sausage finger pt dactilite.. índice. dedo mostrador..deda Semioloxía es dedo en gatillo en trigger finger pt dedo em gatilho 1286 dedo en gatillo m Anatomía SIN.anular. dedo auricular. digitus quintus manus dedo mediano Vid. dedo do aro [pop.] es dedo índice.. quinto dedo en little finger pt dedo meiminho [pop... meñique.] es cuarto dedo.dactilite (f) es dactilitis. dedo em salsicha dedo gordo Vid..

. pollex defecto do tabique ventricular Vid.polgar. pollex. tigitus tertius manus 1295 defecto de perfusión m Semioloxía es defecto de perfusión en perfusion defect pt defeito de perfusão 1296 defecto de ventilación m Semioloxía es defecto de ventilación en ventilation defect pt defeito de ventilação dedo pequeniño Vid.]. cachapiollos [pop.] es dedo pulgar. [cult. pai-de-todos [pop.. matapiolho [pop.medio.] es dedo corazón. polegar.dexección es defecación. dedo medio. médio.]. dedo cordial [cult.comunicación interventricular 1297 defensa abdominal f Semioloxía es defensa abdominal en abdominal guarding pt defesa abdominal dedos de araña Vid. deyección en defecation.comunicación interauricular 1292 dedo polgar m Anatomía SIN. primer dedo.vasectomía 1293 defecación f deficiencia de ferro Vid. dejeção..Vocabulario 1291 dedo medio m Anatomía SIN. pulgar en first finger.]... dejection pt defecação. tercer dedo en middle finger pt dedo médio. pólex [cult. buttonhole deformity pt deformidade em botoeira 1299 deformidade en pescozo de cisne f Semioloxía es deformidad en cuello de cisne en swan-neck deformity pt deformidade em pescoço de cisne 145 ...dedo maimiño defecto do tabique auricular Vid..]. matapiollos [pop.ferropenia Fisioloxía SIN.] la digitus medius.aracnodactilia deferentectomía Vid. thumb pt dedo polegar. pai de todos [pop. dejecção 1298 deformidade en botoeira f 1294 defecografía f Probas complementarias es defecografía en defecography pt defecografia Semioloxía es deformidad en ojal en boutonnière deformity.].] la digitus primus manus.. dedo gordo [pop.

] 1307 densidade de incidencia f Epidemioloxía es densidad de incidencia en incidence density pt densidade de incidência 1302 delirio m Semioloxía es delirio en delirium pt delírio 1308 densidade de poboación f deltoide Vid..dente premolar 146 .. neurodendron pt dendrite Nota.dentes permanentes demulcente Vid.músculo deltoide Patoloxías es demencia en dementia pt demência 1303 demencia f Epidemioloxía es densidad de población en density of population.emoliente dente bicúspide Vid.neurodendrita.. deleción en deletion pt deleção [Br.. neurodendrón (m) es dendrita en dendrite.. neurodendrite.- Evítese “deglución”.Vocabulario *deglución Vid.dentes deciduos dentadura permanente Vid.desgranulación 1301 deleción f Xenética es delección.]..deglutición Fisioloxía es deglución en deglutition pt deglutição 1305 dendrita f 1300 deglutición f Histoloxía SIN. delecção [Pt. 1306 dengue m Patoloxías es dengue en dengue pt dengue degranulación Vid.. population density pt densidade de população. densidade populacional 1309 densitometría ósea f Probas complementarias es densitometría ósea en bone densitometry pt densitometria óssea 1304 demografía f Epidemioloxía es demografía en demography pt demografia dentadura caduca Vid..

moa (f) [pop. diente cordal.]. dens serotinus Anatomía SIN. milk teeth pt dentes de leite.terceiro molar. dente bicúspide. diente canino en canine. moa (f) es diente molar en molar. premolar en premolar.. dentición decidua (f). moa cordal (f).]. permanent teeth pt dentes permanentes. dentição permanente la dentes permanentes dentición decidua Vid. tercer molar en third molar tooth. cordal..]. pré-molar la dens premolaris 1311 dente incisivo m dentes de leite Vid. dientes deciduos en deciduous dentition.] es cordal...dentes de leite. muela [pop. wisdom tooth pt dente de siso [pop.premolar... dentadura permanente (f) es dentadura permanente. molar la dens molaris Anatomía SIN.dentes permanentes 147 . muela del juicio. incisivo en incisor. molar tooth pt dente molar. colmillo [pop. dente canino la dens caninus 1314 dente premolar m Anatomía SIN. terceiro molar la dens molaris tertius. dientes permanentes en permanent dentition. canteiro [pop. incisivo la dens incisivus 1315 dentes deciduos m pl 1312 dente molar m Anatomía SIN. cuspid tooth pt canino. incisor tooth pt dente incisivo. dentição decídua la dentes decidui 1316 dentes permanentes m pl 1313 dente molar terceiro m Anatomía SIN. dentes decíduos.dentes deciduos dentición permantente Vid. cairo [pop..molar.dentes deciduos Anatomía SIN.incisivo es diente incisivo. premolar tooth pt dente pré-molar. deciduous teeth. moa do xuízo (f). cabeiro [pop.]. dentición permanente.].dentición permantente (f)...] es diente premolar.Vocabulario 1310 dente canino m Anatomía SIN. moa do siso (f) [pop.. dentadura caduca (f) es dentadura caduca. dentición decidua. canine tooth. dente do juízo.] es canino.canino.

.- Evítese “aclaramento de urea”. inflammatory dermatosis pt dermatite. dermitis.odontólogo -ga Etiopatoxenia Patoloxías es dependencia en dependency pt dependência Probas complementarias es aclaramiento de urea.Vocabulario 1317 dentina f Histoloxía es dentina en dentin.- Evítese “aclaramento de creatinina”.. dermatose inflamatória. Fisioloxía es aclaramiento.. dermitis en dermatitis.trastorno bipolar 1319 depresor m 1324 dermatite f Probas complementarias es depresor en depressor pt depressor 1320 depuración f Nota.. desvio genético dependencia física Vid.- Evítese “aclaramento” ou “clareamento”. depuração de creatinina 1326 dermatite alérxica f Patoloxías es dermatitis alérgica en allergic dermatitis pt dermatite alérgica Nota. depuração de uréia Nota.adicción derivación Vid... 1318 dependencia f 1323 deriva xenética f Xenética es deriva genética en genetic drift pt deriva genética.dermatose inflamatoria VAR.anastomose derma Vid. depuración de urea en urea clearance pt aclaramento de uréia.dermite es dermatitis. dermatosis inflamatoria. depuración en clearance pt depuração 1325 dermatite actínica f Patoloxías es dermatitis actínica en actinic dermatitis pt dermatite actínica 1321 depuración de creatinina f Probas complementarias es aclaramiento de creatinina. dentine pt dentina 1322 depuración de urea f dentista Vid. 148 . depuración de creatinina en creatinine clearance pt aclaramento de creatinina. dermite depresión bipolar Vid.derme Patoloxías SIN..

eccema atópico es dermatitis atópica. eczema de contato [Br.dermoplastia es dermatoplastia.eccema de contacto (m) es dermatitis de contacto. contact eczema pt dermatite de contacto [Pt. eczema de contacto [Pt. dermatopatía por hongos en dermatomycose. dermoplasty pt dermatoplastia..].. eccema de contacto.Vocabulario 1327 dermatite atópica f Patoloxías SIN..].dermatomicose 1331 dermatofibroma m Anatomía patolóxica es dermatofibroma en dermatofibroma pt dermatofibroma 1336 dermatoplastia f dermatografismo Vid. fungal skin disease pt dermatomicose. eczema de contacto en contact dermatitis. dermatite de contato [Br. eccema atópico...] 1334 dermatomicose f 1329 dermatite herpetiforme f Patoloxías es dermatitis herpetiforme en dermatitis herpetiformis pt dermatite herpetiforme Patoloxías SIN. atopic eczema pt dermatite atópica.dermopatía 149 .].. eczema atópico en atopic dermatitis.dermatopatía micótica es dermatomicosis.dermografismo Terapéutica VAR. dermoplastia en dermatoplasty.. dermatopatia micótica 1335 dermatomiosite f Patoloxías es dermatomiosite en dermatomyositis pt dermatomiosite 1330 dermatite seborreica f Patoloxías es dermatitis seborreica en seborrheic dermatitis pt dermatite seborréica dermatopatía Vid. dermoplastia dermatose Vid. eczema atópico 1332 dermatólogo -ga s Organización sanitaria es dermatólogo en dermatologist pt dermatologista 1333 dermatoloxía f Organización sanitaria es dermatología en dermatology pt dermatologia 1328 dermatite de contacto f Patoloxías SIN..dermopatía dermatopatía micótica Vid.

dermopathy pt dermatopatia.dermatite Semioloxía VAR.escamación descanso Vid.repouso 150 .. efusión [cult.. dermatosis.dermatopatía es dermatopatía.. dermopatia 1346 desbridante m Farmacoloxía es desbridante en debriding.dermatografismo es dermatografismo.. debriding agent pt desbridante dermoplastia Vid.. dermatography pt dermatografismo.] es derrame.dermatose VAR.. dermatosis..dermatite 1341 derramo m 1337 dermatotomía f Terapéutica es dermatotomía en dermatotomy pt dermatotomia Semioloxía SIN. derma. efusão [cult. dermopatía en dermatopathy.Vocabulario dermatose inflamatoria Vid.efusión (f) [cult.. dermografismo en dermatographism. dermografismo 1339 dermografismo m 1344 derramo pleural m Patoloxías es derrame pleural en pleural effusion pt derrame pleural 1340 dermopatía f 1345 desbridamento m Terapéutica es desbridamiento en debridement pt desbridamento Patoloxías SIN. dermis pt derme la dermis 1343 derramo pericárdico m Patoloxías es derrame pericárdico en pericardial effusion pt derrame pericárdico dermite Vid..] 1342 derramo articular m Patoloxías es derrame articular en joint effusion pt derrame articular 1338 derme f Histoloxía Anatomía VAR. dermatose.] en effusion pt derrame.derma (m) es dermis en derm.dermatoplastia descamación Vid..

desconforto respiratório 1355 desenvolvemento puberal m Termos xerais es desarrollo puberal en pubertal development pt desenvolvimento puberal 1350 desconxestionante m Farmacoloxía SIN.capsulectomía 1347 descarboxilase f Bioquímica es descarboxilasa en decarboxylase pt descarboxilase 1352 desensibilización f Etiopatoxenia es desensibilización en desensitization pt dessensibilização descomposición Vid.capsulectomía descorticación Vid.distrés respiratorio es dificultad respiratoria.desconxestivo es descongestionante.diarrea Terapéutica es descompresión en decompression pt descompressão 1353 desenvolvemento prenatal m T ermos xerais es desarrollo prenatal en prenatal development pt desenvolvimento pré-natal 1348 descompresión f 1354 desenvolvemento psicomotor m Termos xerais es desarrollo psicomotor en psychomotor development pt desenvolvimento psicomotor 1349 desconforto respiratorio m Patoloxías SIN..... distrés respiratorio..desconxestionante 1357 desfibrilador m Instrumental es desfibrilador en defibrillator pt desfibrilador 1351 descorticación f Etiopatoxenia es decorticación en decortication pt decorticação 151 . distress respiratorio en respiratory distress pt angústia respiratória.. descongestivo en decongestant pt descongestionante 1356 desfibrilación f Terapéutica es desfibrilación en defibrillation pt desfibrilação desconxestivo Vid.Vocabulario descapsulación Vid.

. giving up pt desabiatuação 1366 desmielinización f 1360 deshidratación f Etiopatoxenia es deshidratación en dehydratation pt desidratação Etiopatoxenia VAR....Vocabulario 1358 desgranulación f Fisioloxía VAR. desgranulação 1365 desintoxicación f Terapéutica es desintoxicación en detoxication.desnaturalización 1362 desinfección f Preventiva Terapéutica es desinfección en disinfection pt desinfecção 1368 desnaturalización f Bioquímica VAR. detoxification pt desintoxicação 1359 deshabituación f desmielinación Vid. desmielinización en demyelation pt desmielinização 1367 desmosoma m 1361 deshidroxenase f Bioquímica es deshidrogenasa en dehydrogenase pt desidrogenase Histoloxía es desmosoma en desmosome pt desmossoma. desgranulación en degranulation pt degranulação.desnaturación es desnaturalización en denaturation pt desnaturação 1363 desinfectante m Medicina preventiva es desinfectante en disinfectant pt desinfectante 1369 desnervación f Etiopatoxenia es denervación. desmossomo desnaturación Vid.. desnervación en denervation pt denervação.desmielinización Terapéutica es deshabituación en dishabituation.desmielinación es desmielinación. desnervação 1364 desinfestación f Medicina preventiva es desinfestación en disinfestation pt desinfestação 1370 desnutrición f Etiopatoxenia es desnutrición en denutrition pt desnutrição 152 .degranulación es degranulación.

- diabetes sacarina es diabetes mellitus. diabetes sacarina en diabetes mellitus pt diabete mellitus.dextrocardia Semioloxía Patoloxías SIN. diabete insipidus.... diabetes insípida.dRib (sb) es desoxirribosa en deoxyribose pt desoxirribose dexección Vid.diabetes insípida 1377 desrealización f Etiopatoxenia es desrealización en derealization pt desrealização 1381 diabetes mellitus f Patoloxías SIN. epítope en antigenic determinant.. epitopo.rastrexo Fisioloxía SIN.epítopo es determinante antigénico. epitope pt determinante antigênico..defecación dexeneración adiposa Vid... diabetes mellitus 153 .dexiocardia es dextrocardia en dextrocardia pt dextrocardia 1374 despolarización celular f Fisioloxía es despolarización celular en cell depolarization pt despolarização celular 1379 dextrocardia f 1375 desprazamento m Etiopatoxenia es desplazamiento en displacement pt deslocamento 1380 diabetes insípida f 1376 desratización f Patoloxías SIN.Vocabulario 1371 desorientación f Semioloxía es desorientación en disorientation pt desorientação detección Vid..diabetes insipidus es diabetes insípida en diabetes insipidus pt diabete insípida. epítopo 1378 determinante antixénico m 1372 desoxirribosa f Bioquímica SIN. rat extermination pt desratização diabetes insipidus Vid.esteatose 1373 despersonalización f Etiopatoxenia es despersonalización en depersonalization pt despersonalização dexiocardia Vid. diabetes insipidus Medicina preventiva es desratización en deratization. epitope..

..diagnose (f) es diagnosis. transpiração diafragma toracoabdominal Vid. diafragma toracoabdominal en diaphragm pt diafragma.solo da pelve.. diagnóstico M edicina preventiva es diafragma en diaphragm pt diafragma 1387 diagnóstico m Nota.diabetes mellitus 1386 diafragma da pelve m 1382 diáfise f Anatomía es diáfisis en diaphysis pt diáfise la diaphysis Anatomía SIN. diafragma toracoabdominal la diaphragma 1389 diagnóstico de laboratorio m Termos xerais es diagnóstico de laboratorio en laboratory diagnosis pt diagnóstico de laboratório 1390 diagnóstico diferencial m Termos xerais es diagnóstico diferencial en differential diagnosis pt diagnóstico diferencial 154 ..- Designa un ‘contraceptivo feminino de goma ou material plástico que se coloca diante do colo do útero’.diafragma toracoabdominal es diafragma.. sudación es diaforesis.diafragma 1384 diafragma m diagnose Vid.. Nota. suelo pelviano..diagnóstico Termos xerais VAR. 1385 diafragma m 1388 diagnóstico clínico m Termos xerais es diagnóstico clínico en clinical diagnosis pt diagnóstico clínico musculomembranoso que separa o abdome do tórax’. perspiration.Vocabulario diabetes sacarina Vid.diafragma pelviano es diafragma pélvico. solo pélvico la diaphragma pelvis 1383 diaforese f diafragma pelviano Vid. pelvic floor pt diafragma pélvico. diagnóstico en diagnosis pt diagnose.perspiración..diafragma da pelve Fisioloxía SIN. transpiración en diaphoresis.- Designa o ‘tabique Anatomía SIN. sweating pt diaforese.. suelo pélvico en pelvic diaphragm. solo pelviano VAR. sudação. sudoración.

diarrhoea pt diarréia [Br.Vocabulario 1391 diagnóstico post mortem m Termos xerais es diagnóstico post mortem en postmortem diagnosis pt diagnóstico post mortem 1397 diapédese f Fisioloxía es diapedesis. diagnóstico sorológico [Br.]. diapédesis en diapedesis pt diapédese 1392 diagnóstico prenatal m Termos xerais es diagnóstico prenatal en prenatal diagnosis pt diagnóstico pré-natal 1398 diarrea f Semioloxía SIN.] diartrose Vid..]. serodiagnóstico [Pt.. serodiagnóstico en serodiagnosis.serodiagnóstico es diagnóstico serológico. diarreia [Pt.] 1393 diagnóstico serolóxico m Termos xerais SIN.].] es diarrea en diarrhea.. serologic diagnosis pt diagnóstico serológico [Pt.. sorodiagnóstico [Br.].descomposición [pop.transiluminación Fisioloxía es diástole en diastole pt diástole 1400 diástole f 1395 diálise peritoneal f Terapéutica es diálisis peritoneal en peritoneal dialysis pt diálise peritoneal 1401 diátese f Etiopatoxenia es diátesis en diathesis pt diátese 1396 diapasón m Instrumental es diapasón en tuning fork pt diapasão 1402 dieta f Termos xerais es dieta en diet pt dieta 155 .articulación sinovial 1399 diascopia f Probas complementarias es diascopia en diascopy pt diascopia 1394 diálise f Terapéutica es diálisis en dialysis pt diálise diascopia Vid.

. anhídrico carbónico [arc.]... distensión de asas intestinales en dilatation of small bowel loops.] es anhídrico carbónico [arc. distensão de alças intestinais 1404 diferenciación celular f Fisioloxía es diferenciación celular en cell differentiation pt diferenciação celular 1410 dióxido de carbono m 1405 diferenciación sexual f Fisioloxía es diferenciación sexual en sex differentiation pt diferenciação sexual Bioquímica SIN. distention of small bowel loops pt dilatação de alças intestinais. LSD (sg) 1409 dilatación de asas intestinais f Semioloxía SIN. lysergic acid diethylamide pt dietilamida do ácido lisérgico. difusión alvéolo-capilar en alveolar-capillary diffusion pt difusão alvéolo-capilar 1413 díploe m Anatomía es díploe en diploe pt díploe la diploe DII Vid.distensión de asas intestinais es dilatación de asas intestinales.Vocabulario 1403 dietilamida do ácido lisérxico f Etiopatoxenia SIN.. dióxido de carbono en carbon dioxide.enfermidade inflamatoria pélvica 1411 diplexía f 1407 difusión f Bioquímica es difusión en diffusion pt difusão Semioloxía SIN.CO2 (sb). dióxido de carbono 1406 difteria f Patoloxías es difteria en diphtheria pt difteria DIP Vid. diplegia pt diplegia.LSD (sg) es dietilamida del ácido lisérgico.]. paralisia bilateral 1412 diplococo m Etiopatoxenia es diplococo en diplococcus pt diplococo 1408 difusión alvéolo-capilar f Fisioloxía es difusión alveolocapilar. parálisis bilateral en bilateral paralysis..parálise bilateral es diplejía. carbonic anhydride [arc.] pt anídrido carbónico [arc..enfermidade inflamatoria intestinal 156 . LSD (sg) en LSD (sg).

con “nucleotomía”. papila óptica en optic disc.disco óptico. persona con discapacidad en handicapped. minusvalía en disability pt deficiência Anatomía es disco intervertebral en intervertebral disc.] Semioloxía es disartria en dysarthria pt disartria 1423 discinesia f 1418 disartria f Semioloxía Patoloxías es discinesia. Cfr. débese evitar o uso de “deficiencia” e de “minusvalidez” polas súas connotacións pexorativas.- En contextos técnicos. disquinesia en dyskinesia pt discinesia 1424 disco do nervio óptico m 1419 disautonomía f Patoloxías es disautonomía en dysautonomia pt disautonomia Anatomía SIN. Termos xerais SIN. dissacárido [Pt. pessoa con deficiência Nota.- En contextos técnicos. optic papilla pt disco óptico..- Designa a ‘escisión dun disco Bioquímica es disacárido en disaccharide pt dissacarídeo [Br.Vocabulario 1414 diploidía f Xenética es diploidía en diploidy pt diploidia 1421 discapacitado -da s 1415 diplopía f Semioloxía es diplopia. papila do nervio óptico (f) es disco óptico.. diplopía en diplopia pt diplopia Bioquímica es disacaridasa en disaccharidase pt dissacaridase uso de “deficiente” e de “minusválido” polas súas connotacións pexorativas. minusválido. optic disk. débese evitar o 1416 disacaridase f 1422 discectomía f 1417 disacárido m intervertebral’. papila óptica (f). Terapéutica VAR.. Termos xerais es discapacidad. interventral disk pt disco intervertebral la discus intervertebralis 157 . person with disabilities pt deficiente.].disectomía es discectomía. disectomía en discectomy pt discectomia.persoa con discapacidade (f) es discapacitado. dissectomia Nota. papila óptica la discus nervi optici 1420 discapacidade f 1425 disco intervertebral m Nota.

discectomía Patoloxías es disentería en dysentery pt disenteria 1427 discrasia f Patoloxías es discrasia en dyscrasia pt discrasia 1433 disentería f 1428 discriminación tactil f Fisioloxía es discriminación tactil en tactile discrimination pt discriminação táctil.disco do nervio óptico 1432 disección arterial f Patoloxías es disección arterial en arterial dissection pt dissecação da artéria Vid.venodisección 1426 discografía f Probas complementarias es discografía en diskography pt discografia disección venosa disectomía Vid. discriminação tátil disentería bacilar Vid..... dissecção 1436 disfonía f Semioloxía es disfonía en dysphonia pt disfonia 1431 disección aórtica f Patoloxías es disección aórtica en aortic dissection pt dissecação da aorta 1437 disfunción diastólica f Etiopatoxenia es disfunción diastólica en diastolic dysfunction pt disfunção diastólica 158 .shigelose 1434 disestesia f 1429 discromía f Semioloxía es discromía en dyschromia pt discromia Semioloxía es disestesia en dysaesthesia. dysesthesia pt disestesia Semioloxía es disfagia en dysphagia pt disfagia 1435 disfaxia f 1430 disección f Termos xerais es disección en dissection pt dissecação.Vocabulario disco óptico Vid.

] 1445 dismenorrea f disfunción eréctil 1439 disfunción sistólica f Etiopatoxenia es disfunción sistólica en systolic dysfunction pt disfunção sistólica Semioloxía es disgrafía en dysgraphia pt disgrafia 1446 dismetría f Semioloxía es dismetría en dysmetria pt dismetria 1440 disgrafía f disnomia Vid.impotencia dislocación Vid.afasia amnésica Etiopatoxenia es disociación en dissociation pt dissociação 1447 disociación f 1441 disinerxía f Semioloxía es disinergia en dyssynergia pt dissinergia Semioloxía es dislexia en dyslexia pt dislexia disociación atrioventricular Vid. AV dissociation pt dissociação atrio-ventricular...luxación Semioloxía Patoloxías SIN.Vocabulario 1438 disfunción endotelial f Etiopatoxenia es disfunción endotelial en endothelial dysfunction pt disfunção endotelial Vid. dysmenorrhoea.disociación auriculoventricular 1442 dislexia f 1448 disociación auriculoventricular f 1443 dislipemia f Patoloxías es dislipemia en dyslipemia pt dislipemia Etiopatoxenia SIN..disociación auriculoventricular 159 . paramenia en dysmenorrhea.. disociación AV es disociación auriculoventricular.. paramenia pt dismenorréia [Br.. dissociação AV 1444 dislipoproteinemia f Patoloxías es dislipoproteinemia en dyslipoproteinemia pt dislipoproteinemia disociación AV Vid. dismenorreia [Pt.]. disociación AV en atrioventricular dissociation.paramenia es dismenorrea..disociación atrioventricular.

] Anatomía es distal en distal pt distal la distalis 1457 distal a 1452 dispersión f Epidemioloxía es dispersión en scatter pt dispersão distensibilidade dinámica Vid.].Vocabulario disomía uniparental Vid.]. IUD (sg) pt dispositivo intra-uterino. disreflexia autonómica en autonomic dysreflexia pt disreflexia autônoma [Br. disreflexia autonômica [Br..dilatación de asas intestinais Medicina preventiva SIN.DIU (sg) es dispositivo intrauterino. disreflexia autónoma [Pt..] 1458 distensión abdominal f 1454 dispositivo intrauterino m Semioloxía es distensión abdominal en abdominal bloating. abdominal distention pt distensão abdominal Vid. dispnea en dyspnea pt dispnéia [Br. disreflexia autonómica [Pt.].isodisomía 1455 disqueratose f Anatomía patolóxica es disqueratosis en dyskeratosis pt disceratose bífida 1449 disosmia f Semioloxía es disosmia en dysosmia pt disosmia disrafismo espiñal Vid..compliancia 1453 dispnea f Semioloxía es disnea...espiña 1450 dispareunia f Semioloxía es dispareunia en dyspareunia pt dispareunia 1456 disreflexia autónoma f 1451 dispepsia f Semioloxía es dispepsia en dyspepsia pt dispepsia Semioloxía es disreflexia autónoma. dispneia [Pt. DIU (sg) distensión de asas intestinais 1459 distimia f Patoloxías es distimia en dysthymia pt distimia 160 .]. intrauterine device. DIU (sg) en intrauterine contraceptive device.

.. diurético de techo alto en loop diuretic pt diurético de alça 1465 disxerminoma m Anatomía patolóxica es disgerminoma en dysgerminoma pt disgerminoma 1471 diverticulite f Patoloxías es diverticulitis en diverticulitis pt diverticulite 161 . diurético ahorrador de potasio en potassium-sparing.. poupador de potássio 1464 disxenesia f Anatomía patolóxica es disgenesia en dysgenesis pt disgenesia 1470 diurético de asa m Farmacoloxía es diurético de asa. potassiumsparing diuretic pt diurético poupador de potássio..aforrador de potasio es ahorrador de potasio.desconforto respiratorio DIU Vid.Vocabulario 1460 distonía f Etiopatoxenia Semioloxía es distonía en dystonia pt distonia 1466 disxeusia f Semioloxía es disgeusia en dysgeusia pt disgeusia distopía Vid..osteodistrofia S emioloxía es disuria en dysuria pt disúria 1463 disuria f Farmacoloxía SIN.ectopía distrés respiratorio Vid.dispositivo intrauterino 1467 diurese f Fisioloxía es diuresis en diuresis pt diurese 1461 distribución independente f Xenética es distribución independiente en independent assortment pt distribuição independente 1468 diurético m Farmacoloxía es diurético en diuretic pt diurético 1462 distrofia muscular f Patoloxías es distrofia muscular en muscular dystrophy pt distrofia muscular 1469 diurético aforrador de potasio m distrofia ósea Vid.

enfermedad diverticular en diverticular disease pt diverticulose...personalidade dobre es doble personalidad.enfermidade celíaca doenza de Hansen Vid. personalidade dual. personalidad dual en double personality.enfermo -ma doente terminal Vid...ácido desoxirribonucleico doente Vid.dupla hélice es doble hélice en double helix pt dupla hélice 1473 dixestión f 1480 dobre personalidade f 1474 dixestivo m Farmacoloxía es digestivo en digestant pt digestivo Patoloxías VAR..... doença diverticular 1477 doador -ra universal s Termos xerais es donante universal en universal donor pt doador universal 1478 doazón f Termos xerais es donación en donation pt doação división autónoma do sistema nervioso periférico Vid.enfermo-ma terminal 1475 dó m Termos xerais es duelo en mourning pt dó doenza Vid.. dual personality pt dupla personalidade.enfermidade diverticular es diverticulosis.cardiopatía 1476 doador -ra s Termos xerais es donante en donor pt doador doenza celíaca Vid. personalidade dupla DNA Vid..mitose Fisioloxía es digestión en digestion pt digestão 1479 dobre hélice f Xenética SIN.. personalidad doble.enfermidade doenza cardíaca Vid..Vocabulario 1472 diverticulose f Patoloxías SIN.lepra 162 .sistema nervioso autónomo división celular indirecta Vid.

.enfermidade do soro dolor Vid..Vocabulario doenza do refluxo gastroesofáxico doenza trofoblástica doenza valvular Vid..enfermidade pulmonar restritiva 163 .colaxenopatía 1481 dominante a doenza dos lexionarios Vid.enfermidade inflamatoria pélvica doppler Vid.enfermidade do refluxo gastroesofáxico doenza do soro Vid...enfermidade intersticial 1484 dor f doenza man-pé-boca Vid.....enfermidade exantemática doenza granulomatosa crónica Vid..lexionelose doenza exantemática 1482 dopamina f Vid....enfermidade inflamatoria intestinal doenza inflamatoria pélvica Vid.enfermidade granulomatosa crónica Bioquímica Fisioloxía es dopamina en dopamine pt dopamina 1483 dopaminérxico m Farmacoloxía es dopaminérgico en dopaminergic agent pt dopaminérgico doenza inflamatoria intestinal Vid.enfermidade man-pé-boca doenza pulmonar obstrutiva crónica Vid...dolor es dolor en pain pt dor 1485 dorsal a Termos xerais es dorsal en dorsal pt dorsal la dorsalis doenza pulmonar restritiva Vid..ultrasonografía Doppler doenza intersticial Vid.valvulopatía Vid..enfermidade pulmonar obstrutiva crónica Semioloxía VAR.dor Xenética es dominante en dominant pt dominante doenza do tecido conectivo Vid.enfermidade trofoblástica Vid.

nootrópico 1492 drogadicción f 1488 dose f Farmacoloxía es dosis en dose pt dose Patoloxías SIN.. drageia [Pt.. lámina cuadrilátera en dorsum sellae pt dorso da sela la dorsum sellae droga intelixente Vid.toxicomanía. drogadicción.lámina cuadrilátera es dorso de la silla..enfermidade pulmonar obstrutiva crónica 1493 drogodependencia f Patoloxías es drogodependencia en drug dependence pt dependência de drogas.] 1494 duodenectomía f Terapéutica es duodenectomía en duodenectomy pt duodenectomia Nota.. sugar-coated tablet pt drágea [Br. drogodependência 1489 draxea f Farmacoloxía es gragea en dragee.]. toxicomania pt drogadição.médico -ca DPOC Vid.enfermidade do refluxo gastroesofáxico 1486 dorso m dRib Vid. toxicomania doutor -ra Vid.Vocabulario dorsal Vid.anemia falciforme 164 . 1490 drenaxe f Terapéutica es drenaje en drainage pt drenagem 1495 duodeno m Anatomía es duodeno en duodenum pt duodeno la duodenum drepanocitose Vid. toxicomanía en drug addiction....desoxirribosa Termos xerais es droga en drug pt droga 1491 droga f 1487 dorso da sela m Anatomía SIN..posterior A natomía es dorso en dorsum pt dorso la dorsum DRGE Vid.. adicción ás drogas es adicción a las drogas.- Evítese “graxea”.

enzima conversor da anxiotensina 1502 eccema m dupla hélice Vid. duplicación cromosómica en chromosomal duplication. duplication pt duplicação.duplicación cromosómica es duplicación.. pachymeninx pt dura-máter.dobre hélice Xenética SIN. paquimeninge en dura mater. eczema en eczema pt eczema eccema atópico Vid.. duramáter.dermatite atópica eccema de contacto Vid.duplicación 1499 duramáter f Anatomía SIN. paquimeninge la dura mater. pachymeninx 1504 ecocardiografía f Probas complementarias es ecocardiografía en echocardiography pt ecocardiografia 1505 ecocardiógrafo m Instrumental es ecocardiógrafo en echocardiograph pt ecocardiógrafo 1500 ébola m Patoloxías es ébola en ebola pt ebola.dermatite de contacto 1503 eclampsia f Patoloxías es eclampsia en eclampsia pt eclampsia duplicación cromosómica Vid..eczema es eccema... duplicação cromossómica 1498 duplicación f Patoloxías VAR.. ébola 165 . chromosome duplication.Vocabulario 1496 duodenostomía f Terapéutica es duodenostomía en duodenostomy pt duodenostomia 1501 eburnación f Semioloxía es eburnación en eburnation pt eburnação 1497 duodenotomía f Terapéutica es duodenotomía en duodenotomy pt duodenotomia ECA Vid.paquimeninxe es duramadre...

ultrasonography pt ecografia.distopía es distopía. ultra-sonógrafo Semioloxía SIN...ultrasonografía. ultrasonograph pt ecógrafo.ecolalia Probas complementarias SIN.ecofrasia es ecofrasia.. ectopia en distopia. ecomimia. ecopraxia 1511 ecopraxia f 1507 ecocardiograma Doppler m Probas complementarias SIN..ecomimia.. epiblast pt ectoblasto.ectoderma Histoloxía SIN.. ultrasonografia ectoblasto Vid.ecopraxia Semioloxía SIN.ecopraxia ecodoppler Vid. echo doppler pt ecocardiograma Doppler. distopy. ectoderma... ectoderm.. ectoderme.ectoblasto. ectodermo.Vocabulario 1506 ecocardiograma m Probas complementarias es ecocardiograma en echocardiogram pt ecocardiograma ecomimia Vid. ectopy pt distopia. epiblasto en ectoblast. ectopia 166 . epiblasto 1508 ecografía f 1514 ectoderma m 1509 ecógrafo m Instrumental es ecógrafo en echograph. sonografía es ecografía en echography. sonographty. ectopia. sonografia. echophrasia pt ecofrasia. ecodoppler en Doppler echocardiogram. ecopraxia en echokinesis. echomimia.. éctima ecofrasia Vid. ecolalia en echolalia. echopraxia pt ecocinese. ecodoppler 1512 ectasia f Anatomía patolóxica es ectasia en ectasia. ecocinese es ecocinesis. epiblasto. ecomimia.. ecolalia 1515 ectoparasiticida m Farmacoloxía es ectoparasiticida en ectoparasiticide pt ectoparasiticida 1510 ecolalia f 1516 ectopía f Anatomía patolóxica SIN.ecocardiograma Doppler 1513 ectima m Patoloxías es ectima en ecthyma pt ectima.ecodoppler es ecocardiograma Doppler. exoderma es ectoblasto. ectasis pt ectasia ecocinese Vid.

freckle pt efélide.] Farmacoloxía VAR. efetividade [Br. sinergia educación sanitaria efecto teito Vid. peca en ephelis.].. educação sanitária Vid. oedema pt edema declaración obrigatoria 1523 efecto placebo m Termos xerais es efecto placebo en placebo effect pt efeito placebo 1518 edema m 1524 efecto secundario m Termos xerais es efecto secundario en side effect pt efeito secundário EDO Vid.ectropion eczema Vid. sarda 1526 efélide f 1520 efectividade f Organización sanitaria es efectividad en effectiveness pt efectividade [Pt. efeito de teto [Br.].] 1521 efecto de teito m 1527 eficacia f Organización sanitaria es eficacia en efficacy pt eficácia 167 . synergism pt efeito sinérgico.penca [pop... lentigem..enfermidade de 1519 educación para a saúde f 1525 efecto sinérxico m Organización sanitaria SIN..]. ectropion 1522 efecto piezoeléctrico m Fisioloxía es efecto piezoeléctrico en piezoelectric effect pt efeito piezoelétrico [Br.educación sanitaria es educación para la salud..] ectropión Vid. synergic effect..Vocabulario 1517 ectropion m Patoloxías VAR.]. sinergia en synergetic effect. efeito piezoelétrico [Pt.efecto teito es efecto techo en ceiling effect pt efeito de tecto [Pt.ectropión es ectropión en ectropion pt ectrópio.sinerxía (f) es efecto sinérgico.educación para a saúde Farmacoloxía SIN.. marxa es efélide.efecto de teito Semioloxía SIN. educación sanitaria en health education pt educação para a saúde... synergia.eccema Semioloxía Anatomía patolóxica es edema en edema.

..eixo lonxitudinal es eje longitudinal en longitudinal axis pt eixo longitudinal la axis longitudinalis efusión Vid..enfermidade inflamatoria intestinal EIP Vid.Vocabulario 1528 eficiencia f Organización sanitaria es eficiencia en efficiency pt eficiência 1533 eixe lonxitudinal m Anatomía VAR.eixe hipotálamo-hipofisario eixo lonxitudinal Vid.eixo anatómico es eje anatómico en anatomical axis pt eixo anatômico [Br.eixe pélvico 168 .eixo saxital es eje sagital en sagittal axis pt eixo sagital la axis sagittalis EII Vid.]...eixe anatómico 1532 eixe hipotálamo-hipofisario m Fisioloxía VAR.] eixo anatómico Vid. egophony.eixo transversal es eje transversal en transverse axis pt eixo transversal la axis transversalis 1531 eixe anatómico m Anatomía VAR.eixe lonxitudinal eixo pélvico Vid..eixo hipotálamo-hipofisario es eje hipotálamo-hipofisario en hypothalamic-pituitary axis pt eixo hipotálamo-hipofisário eixo hipotálamo-hipofisario Vid..eixo pélvico es eje de la pelvis...enfermidade inflamatoria pélvica 1536 eixe transversal m Anatomía VAR...tragofonía es egofonía. tragofonía en egophonia. eje pélvico en axis of pelvis. tragophonia pt egofonia..derramo Semioloxía SIN. pelvic axis pt eixo da pelve la axis pelvis 1530 eicosanoide m Bioquímica es eicosanoide en eicosanoid pt eicosanóide 1535 eixe saxital m Anatomía VAR. tragofonia 1529 egofonía f 1534 eixe pélvico m Anatomía VAR.. eixo anatómico [Pt..

.electrodiagnose 1541 electrochoque m 1546 electroencefalografía f Probas complementarias es electroencefalografía en electroencephalography pt electroencefalografia [Pt. eletrocirurgia [Br.].eixe transversal 1542 electrocirurxía f ELA Vid.] 1545 electrodiagnose f 1540 electrocardiógrafo m Instrumental es electrocardiógrafo en ecg unit.].].] Terapéutica es electrochoque en electroshock pt electrochoque [Pt.] 1539 electrocardiografía f Probas complementarias es electrocardiografía en electrocardiography pt electrocardiografia [Pt.] 169 .electrodiagnóstico (m) es electrodiagnosis. electrodiagnóstico en electrodiagnosis pt electrodiagnose [Pt.] Termos xerais VAR.. eletrodiagnóstico [Br. electrodiagnóstico [Pt. eletroencefalografia [Br.].eixe saxital eixo transversal Vid.].].].Vocabulario eixo saxital Vid.] electrodiagnóstico Vid..]. eletrodiagnose [Br. eletrocardiógrafo [Br.esclerose lateral amiotrófica Terapéutica es electrocirugía en electrosurgery pt electrocirurgia [Pt.]. eletrocoagulação [Br.] 1537 elastase f Bioquímica es elastasa en elastase pt elastase 1538 elastina f Bioquímica es elastina en elastin pt elastina 1544 electrococleografía f Probas complementarias es electrococleografía en electrocochleography pt electrococleografia [Pt.] 1543 electrocoagulación f Terapéutica es electrocoagulación en electrocoagulation pt electrocoagulação [Pt.. eletrococleografia [Br. eletrochoque [Br. electrocardiograph pt electrocardiógrafo [Pt. eletrocardiografia [Br.]..

] 1551 electroforese f 1557 electronlucente a Probas complementarias es electroforesis en electrophoresis pt electroforese [Pt. eletroestimulação [Br.].].] 1548 electroestimulación f Terapéutica es electroestimulación en electrostimulation pt electroestimulação [Pt.] Semioloxía es electrón-lucido en electron-lucent pt eléctron-lucente [Pt.].] 1550 electrofisioloxía f 1556 electronarcose f Termos xerais es electrofisiología en electrophysiology pt electrofisiologia [Pt.]. eletrofulguração [Br.]. eletroencefalógrafo [Br. eletrofisiologia [Br.].] 1555 electromiografía f Probas complementarias es electromiografía en electromyography pt electromiografia [Pt. electrólito en electrolyte pt electrólito [Pt. elétron-lucente [Br.] 1558 electrooculografía f Probas complementarias es electrooculografía en electrooculography pt electroculografia [Pt.] 1553 electrogustometría f Probas complementarias es electrogustometría en electrogustometry pt electrogustometria [Pt. eletroculografia [Br. eletrofisiologista [Br.].].] Terapéutica es electronarcosis en electronarcosis pt electronarcose [Pt. eletroforese [Br.].] 170 . eletrólito [Br. eletrogustometria [Br.] 1554 electrólito m Bioquímica es electrolito. eletromiografia [Br.] 1549 electrofisiólogo -ga s Organización sanitaria es electrofisiólogo en electrophysiologist pt electrofisiologista [Pt.]. eletronarcose [Br.] 1552 electrofulguración f Terapéutica es electrofulguración en electrofulguration pt electrofulguração [Pt.].].Vocabulario 1547 electroencefalógrafo m Instrumental es electroencefalógrafo en electroencephalograph pt electroencefalógrafo [Pt.

eletroterapia [Br. gravidity. gestación. prenhez [pop. enzyme-linked immunosorbent assay pt ELISA (sg).- O –x– pronúnciase como [ks] EM Vid.Vocabulario 1559 electroterapia f Farmacoloxía es electroterapia en electrotherapeutics. preñez [pop. ensaio imunoenzimático indireto Farmacoloxía es elixir en elixir pt elixir 1564 embarazo ectópico m Patoloxías SIN.embarazo extrauterino es embarazo ectópico en ectopic pregnancy pt gravidez ectópica 1560 elefantíase f embarazo extrauterino Vid. gestação. gravidez (f) [cult..] en gestation.]. ensayo inmunoenzimatico indirecto en ELISA (sg). gravidez.] Patoloxías Semioloxía es elefantiasis en elephantiasis pt elefantíase Probas complementarias SIN. ensayo con sustancias inmunoabsorbentes unidas a enzimas..].] 1563 embarazo m 1569 embolización f Terapéutica es embolización en embolization pt embolização 171 .. electrotherapy pt electroterapia [Pt. omphalus.] es embarazo. gravidez.ensaio inmunoenzimático indirecto (m). pregnancy pt embaraço [pop.. preñez (f) [pop. ensaio de inmunoabsorción enzimática (m) es ELISA (sg). umbilicus pt umbigo la umbilicus 1567 embolectomía f Terapéutica es embolectomía en embolectomy pt embolectomia 1562 elixir m 1568 embolia f Etiopatoxenia es embolia en embolism pt embolia Nota.xestación (f).. ensaio de imunoabsorção enzimática.].esclerose múltiple Fisioloxía SIN.embarazo ectópico 1565 embarazo múltiple m Fisioloxía es embarazo múltiple en multiple pregnancy pt gravidez múltipla 1561 ELISA sg 1566 embigo m Anatomía es ombligo en navel.

Vocabulario 1570 embriectomía f Terapéutica es embriectomía en embryectomy pt embriectomia 1576 eminencia tenar f 1571 embrioloxía f Termos xerais es embriología en embryology pt embriologia Anatomía es eminencia tenar en thenar eminence pt eminência tenar la eminentia thenaris.. 1579 emparellamento m 1574 emerxencia f Nota. Termos xerais es emergencia en emergency pt emergência Epidemioloxía es apareamiento. emollient pt demulcente. 1580 empiema m Patoloxías es empiema en empyema pt empiema emese Vid. emoliente Xenética es apareamiento.- Designa un ‘método para intentar aleatorizar sen erros as mostras dos estudos epidemiolóxicos’. Cfr. emparejamiento en matching pt emparelhamento Nota.- Designa a ‘situación urxente que pon en perigo inmediato a vida do paciente ou a función dalgún órgano’.. thenar 1577 emoliente m 1572 embrión m Termos xerais es embrión en embryo pt embrião Farmacoloxía SIN.demulcente es demulcente.impetixe Farmacoloxía es emplasto en plaster pt emplastro 1581 emplasto m 172 .vómito Anatomía es eminencia hipotenar en hypothenar eminence pt eminência hipotenar la eminentia hypothenaris. emoliente en demulcent.- Designa a ‘asociación lateral activa dos cromosomas no cigoteno’. hypothenar 1575 eminencia hipotenar f empinxe Vid. con “urxencia”.. emparejamiento en mating pt emparelhamento 1578 emparellamento m 1573 embriotomía f Terapéutica es embriotomía en embryotomy pt embriotomia Nota.

Vocabulario 1582 emulsión f Farmacoloxía es emulsión en emulsion pt emulsão 1588 encefalopatía f Patoloxías es encefalopatía en encephalopathy pt encefalopatia 1583 enantema m Patoloxías es enantema en enanthema pt enantema 1589 encefalopatía hepática f Patoloxías es encefalopatía hepática en hepatic encephalopathy pt encefalopatia hepática enartrose Vid. encefalopatia hipoglicémica [Pt.. encefalitis en cephalitis.neuraxite es encefalomielitis.] 1587 encefalomielite f Patoloxías SIN.. encefalopatia urémica [Pt. encephalocele pt cefalocele.articulación esferoide 1590 encefalopatía hipertensiva f Patoloxías es encefalopatía hipertensiva en hypertensive encephalopathy pt encefalopatia hipertensiva 1584 encefalite f Patoloxías VAR.]..cefalocele es cefalocele.] 1585 encéfalo m Anatomía es encéfalo en brain pt encéfalo la encephalon 1592 encefalopatía metabólica f Patoloxías es encefalopatía metabólica en metabolic encephalopathy pt encefalopatia metabólica 1586 encefalocele f Patoloxías SIN. craniocele. encefalite 1591 encefalopatía hipoglicémica f Patoloxías es encefalopatía hipoglucémica en hypoglycemic encephalopathy pt encefalopatia hipoglicêmica [Br.. encephalitis pt cefalite. craneocele. neuraxitis pt encefalomielite. neuraxite 1594 encondroma m Anatomía patolóxica es encondroma en enchondroma pt encondroma 173 . encefalocele en cephalocele.craniocele VAR. encefalocele 1593 encefalopatía urémica f Patoloxías es encefalopatía urémica en uremic encephalopathy pt encefalopatia urêmica [Br. neuraxitis en encephalomyelitis.cefalite es cefalitis.].. craniocele.

enfermedad endocrina en endocrine disease.].endoderma Histoloxía es endocardio en endocardium pt endocárdio 1599 endocardio m Histoloxía SIN..endoftalmite 174 . endemic disease pt endemia 1604 endocrinopatía f Patoloxías es endocrinopatía.. endoderma. Semioloxía es endoftalmia en endophthalmia pt endoftalmia 1601 endocitose f Histoloxía es endocitosis en endocytosis pt endocitose endoftalmía Vid. endémico [Pt. endodermo en endoblasto.endoblasto es endoblasto..hormonoterapia 1605 endoderma m endoblasto Vid.. endocrinopatia 1598 endémico -ca a Termos xerais es endémico en endemic pt endêmico [Br. endoderm pt endoblasto.] endocrinoterapia Vid.Vocabulario 1595 endarterectomía f Terapéutica es endarterectomía en endarterectomy pt endarterectomia 1602 endocrinólogo -ga s Organización sanitaria es endiocrinólogo en endocrinologist pt endocrinologista 1596 endarterite f Patoloxías es endarteritis en endarteritis pt endarterite 1603 endocrinoloxía f Organización sanitaria es endocrinología en endocrinology pt endocrinologia 1597 endemia f Epidemioloxía es endemia en endemia. endocrinopathy pt doença endócrina.- Designa unha ‘proxección anormal do globo ocular cara ao interior da cavidade ocular’. endoderme 1606 endoftalmía f 1600 endocardite f Patoloxías es endocarditis en endocarditis pt endocardite Nota.

endoftalmía es endoftalmia..histiocito Etiopatoxenia es endotoxina en endotoxin pt endotoxina 1613 endorfina f Bioquímica Fisioloxía es endorfina en endorphin pt endorfina 1620 endotoxina f 175 . endoftalmitis en endophthalmia..- Designa unha ‘inflamación dos tecidos 1614 endoscopia f Probas complementarias Terapéutica es endoscopia en endoscopy pt endoscopia 1615 endoscopio m Instrumental es endoscopio en endoscope pt endoscópio 1608 endolinfa f Fisioloxía es endolinfa en endolymph pt endolinfa 1616 endosoma m 1609 endometrio m Anatomía Histoloxía es endometrio en endometrium pt endométrio Patoloxías es endometriosis en endometriosis pt endometriose Histoloxía es endosoma en endosome pt endossoma.Vocabulario 1607 endoftalmite f internos que compoñen o ollo’. Patoloxías Semioloxía VAR. endoftalmite Nota. endophthalmitis pt endoftalmia. endossomo 1617 endósteo m Histoloxía es endostio en endosteum pt endósteo 1610 endometriose f 1618 endotelina f 1611 endometrite f Patoloxías es endometritis en endometritis pt endometrite Bioquímica Fisioloxía es endotelina en endothelin pt endotelina 1619 endotelio m Histoloxía es endotelio en endothelium pt endotélio 1612 endoprótese f Terapéutica es endoprótesis en endoprosthesis pt endoprótese endoteliocito Vid.

notifiable disease.. doença celíaca.Vocabulario 1621 enema m Farmacoloxía SIN. doença bolhosa enfermidade azul Vid. irrigación (f) [cult. enema opaco Organización sanitaria VAR. auxiliar técnico sanitario [arc.] es ATS [arc.auxiliar técnico sanitario [arc. enfermidade 1625 enfermidade f Epidemioloxía SIN.] 1624 enfermeiro -ra s enfermidade de Bourneville Vid. non-tropical sprue pt celiaquia.EDO (sg) es EDO (sg). enfermero en nurse pt enfermeiro Nota.. irrigação opaco 1626 enfermidade ampulosa f Patoloxías es enfermedad ampollosa en bullous disease pt afecção bolhosa. reportable disease pt DDO (sg). sprue no tropical en celiac disease. esprú non-tropical (m) es celiaquia.].. clyster. congenital disorder pt doença congênita [Br. doença...enema 1627 enfermidade celíaca f 1622 enema opaco m Probas complementarias SIN. enfermedad celíaca.enfermaría Termos xerais SIN. doença de declaração obrigatória 176 .doenza celíaca.. celiaquia. ATS [arc. patoloxía es afección. enema opaco en barium enema pt enema de bário.. lavativa [pop...enema de bario es enema de bario.enfermería es enfermería en nursing pt enfermagem Organización sanitaria SIN.] es enema.] en clysma.]. enfermedad de declaración obligatoria en ND (sg)..- En inglés emprégase “male nurse” 1623 enfermaría f 1628 enfermidade conxénita f Termos xerais es enfermedad congénita en congenital disease.esclerose tuberosa enfermidade de Buerger Vid. enfermedad en affection.tromboanxite obliterante cando quen exerce esa profesión é un home. afección. 1629 enfermidade de declaración obrigatoria f enfermería Vid.]... doença congénita [Pt.].lavativa (f) [pop.cianose atoloxías P SIN. disease pt afecção.doenza. espru não tropical enema de bario Vid.]. enema pt enema.

DRGE (sg) enfermidade dos ósos marmóreos Vid. DTS (sg).... tripanosomíase africana es enfermedad del sueño.ERGE (sg).osteopetrose 1635 enfermidade exantemática f Patoloxías SIN.. tripanossomíase africana enfermidade de Miller Vid. STD (sg) pt doença de transmissão sexual. GERD (sg) pt doença do refluxo gastro-esofágico. ETS (sg). doenza do refluxo gastroesofáxico. DRGE (sg) es enfermedad del reflujo gastresofágico.. mal del viajero en traveler’s disease pt doença do viajante enfermidade diverticular Vid...diverticulose enfermidade dos lexionarios Vid.]. ITS (sg) enfermidade do tecido conectivo Vid.doenza exantemática es enfermedad exantemática en exanthematous disease pt doença exantemática 177 . tripanosomiasis africana en African trypanosomiasis.lexionelose 1631 enfermidade do refluxo gastroesofáxico f Patoloxías SIN. infección de transmisión sexual.colaxenopatía 1634 enfermidade do viaxeiro f Patoloxías es enfermedad del viajero.xerodermia pigmentosa enfermidade de Marchiafava Micheli Vid.lepra 1632 enfermidade do sono f enfermidade de Kaposi Vid. sleeping sickness pt doença do sono. ITS (sg) es enfermedad de transmisión sexual..mal africano (m) [ant. infección de transmisión sexual.Vocabulario enfermidade de Hansen Vid.ETS (sg). infecção de transmissão sexual.hemoglobinuria paroxística nocturna Patoloxías SIN....doenza do soro es enfermedad del suero en serum sickness pt doença do soro 1630 enfermidade de transmisión sexual f Patoloxías SIN. ITS (sg) en sexually transmitted disease. sexually transmitted infection (STI).osteomalacía 1633 enfermidade do soro f Patoloxías SIN. ERGE (sg) en gastroesophageal reflux disease...

PID (sg) pt DIP (sg). doenza inflamatoria intestinal. DII (sg) es EII (sg). DIP (sg) es EIP (sg).. doença granulomatosa crónica [Pt.Vocabulario 1636 enfermidade granulomatosa crónica f Patoloxías SIN.doenza intersticial es enfermedad intersticial en interstitial disease pt doença intersticial 1639 enfermidade idiopática f Termos xerais es enfermedad idiopática en idiopathic disease pt doença idiopática 1644 enfermidade man-pé-boca f Patoloxías SIN. doença inflamatória intestinal Patoloxías SIN. enfermedad inflamatoria intestinal en IBD (sg).EII (sg)...doenza man-pé-boca.EIP (sg). inflammatory bowel disease pt DII (sg). doença inflamatória pélvica 1643 enfermidade intersticial f Patoloxías SIN. enfermedad mano-pie-boca en hand-foot-mouth disease pt doença mão-pé-boca 1640 enfermidade infecciosa f Termos xerais es enfermedad infecciosa en infectious disease pt doença infecciosa 178 . síndrome boca-man-pé es enfermedad boca-mano-pie. enfermedad inflamatoria pélvica en pelvic inflammatory disease.] 1641 enfermidade inflamatoria intestinal f 1637 enfermidade hemolítica do neonato f Patoloxías SIN.doenza granulomatosa crónica es enfermedad granulomatosa crónica en chronic granulomatous disease pt doença granulomatosa crônica [Br. eritroblastose fetal 1642 enfermidade inflamatoria pélvica f 1638 enfermidade hereditaria f Termos xerais es enfermedad hereditaria en hereditary disease pt doença hereditária Patoloxías SIN. hemolytic disease of newborn pt doença hemolítica do recémnascido.eritroblastose fetal es enfermedad hemolítica del recién nacido. eritroblastosis fetal en fetal erythroblastosis... doenza inflamatoria pélvica.]..

coriocarcinoma. DPOC (sg) Patoloxías SIN. sick person pt doente. gestational trophoblastic disease pt corioblastoma.. COPD (sg) pt doença pulmonar obstrutiva crônica [Br.. enfermidade trofoblástica gestacional 1651 enfermo -ma s Termos xerais SIN. corioblastoma (m) es corioblastoma.reumatismo 1648 enfermidade terminal f Termos xerais SIN. corioepitelioma. chorioepithelioma.. coriocarcinoma (m).enfermidade ocupacional es enfermedad profesional en occupational disease pt doença ocupacional 1650 enfermidade trofoblástica xestacional f 1646 enfermidade pulmonar obstrutiva crónica Patoloxías SIN..Vocabulario enfermidade ocupacional Vid. paciente terminal en terminal patient. EPOC (sg) en chronic obstructive pulmonary disease.]..doente es enfermo en sick.doenza pulmonar restritiva es enfermedad pulmonar restrictiva en restrictive lung disease pt doença pulmonar restritiva 1652 enfermo -ma terminal s enfermidade reumática Vid.. coriocarcinoma. DPOC (sg) es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. paciente terminal es enfermo terminal. corioepitelioma. terminal illness pt doença terminal 1653 enfisema m Semioloxía es enfisema en emphysema pt enfisema 179 ..doenza trofoblástica es enfermedad trofoblástica en trophoblastic disease pt doença trofoblástica 1645 enfermidade profesional f Termos xerais SIN. choriocarcinoma. enfermedad trofoblástica gestacional en chorioblastoma. terminally ill pt doente terminal. paciente terminal Termos xerais es enfermedad terminal en terminal disease.corioepitelioma (m). doença pulmonar obstrutiva crónica [Pt.enfermidade profesional 1649 enfermidade trofoblástica f Patoloxías SIN.doente terminal. doenza pulmonar obstrutiva crónica.EPOC (sg)... enfermo 1647 enfermidade pulmonar restritiva f Patoloxías SIN.].

rexión inguinal Bioquímica es enlace en bond pt ligação 1655 enlace m 1660 enterectomía f 1656 enmascaramento m Epidemioloxía es enmascaramiento en masking pt mascaramento 1661 enterite f Patoloxías es enteritis en enteritis pt enterite 1657 ensaio aleatorizado controlado m 1662 enteroanastomose f Terapéutica es enteroanastomosis en enteroanastomosis pt enteroanastomose Epidemioloxía es EAC (sg). ensayo aleatorio controlado en randomized controlled trial.pneumomediastino VAR.Vocabulario enfisema do mediastino Vid. pneumomediastino Epidemioloxía es ensayo comunitario de intervención en community intervention trial pt ensaio comunitário de intervenção ensaio de campo Vid. pneumomediastinum pt enfisema do mediastino. RCT (sg) pt ensaio aleatorizado e controlado....ELISA ensaio inmunoenzimático indirecto Vid.estudo de campo ensaio de inmunoabsorción enzimática Vid.. neumomediastino en mediastinal emphysema.. enfisema mediastínico..enfisema mediastínico 1659 ensaio comunitario de intervención m 1654 enfisema mediastínico m Patoloxías SIN.ELISA Terapéutica es enterectomía en enterectomy pt enterectomia éngoa Vid..enfisema do mediastino es enfisema mediastínico. ensaio randomizado e controlado 1663 enterobacteria f Etiopatoxenia es enterobacteria en enterobacteria pt enterobactéria 1658 ensaio clínico m Epidemioloxía es ensayo clínico en clinical trial pt ensaio clínico 180 .

.sobrecruzamento xenético es entrecruzamiento.Vocabulario 1664 enterocito m Histoloxía es enterocito en enterocyte pt enterócito 1671 enterorraxia f Semioloxía es enterorragia en enterorrhagia pt enterorragia 1665 enterococo m Etiopatoxenia es enterococo en enterococcus pt enterococo 1672 enteroscopia f Terapéutica Probas complementarias es enteroscopia en enteroscopy pt enteroscopia 1666 enterocolite f Patoloxías es enterocolitis en enterocolitis pt enterocolite 1673 enterostomía f Terapéutica es enterostomía en enterostomy pt enterostomia 1667 enteropatía f Patoloxías es enteropatía en enteropathy pt enteropatia 1674 enterotomía f Terapéutica es enterotomía en enterotomy pt enterotomia 1668 enteropexia f Terapéutica es enteropexia en enteropexy pt enteropexia 1675 enterotoxina f Etiopatoxenia es enterotoxina en enterotoxin pt enterotoxina 1669 enteroplastia f Terapéutica es enteroplastia en enteroplasty pt enteroplastia 1676 enterovirus m Etiopatoxenia es enterovirus en enterovirus pt enterovírus 1670 enterorrafia f Terapéutica es enterorrafia en enterorrhaphy pt enterorrafia 1677 entrecruzamento xenético m Xenética SIN. entrecruzamiento genético en crossing-over pt permuta genética. troca genética 181 .

..ECA (sg) es ECA (sg).entropion Terapéutica es enucleación en enucleation pt enucleação 1686 enxerto f Terapéutica es injerto en graft pt enxerto 1680 enucleación f enxerto alóxeno Vid. entropion 1685 enxeñería xenética f Xenética es ingeniería genética en genetic engineering pt engenharia genética entropión Vid.Vocabulario 1678 entrevista clínica f Termos xerais es entrevista clínica en clinical interview pt entrevista clínica 1684 enxaugadura f Farmacoloxía SIN.. enzima conversora de angiotensina 1689 enzimopatía f Patoloxías es enzimopatía en enzymopathy pt enzimopatia 182 .lavadura [pop. senescence pt envelhecimento ioquímica B SIN.aloenxerto Bioquímica es enzima en enzyme pt enzima 1681 enurese f Semioloxía Patoloxías es enuresis en enuresis pt enurese 1687 enzima m 1682 enurese nocturna f Patoloxías es enuresis nocturna en bed-wetting.... nocturnal enuresis pt enurese nocturna 1688 enzima conversor da anxiotensina m 1683 envellecemento m Fisioloxía SIN. enzima convertidora de la angiotensina en ACE (sg).] es enjuague en mouthwash pt bochecho 1679 entropion m Patoloxías VAR. angiotensin-converting enzyme pt ECA (sg).entropión es entropión en entropion pt entrópio.avellentamento es envejecimiento en aging.

eosinophil pt eosinócito. eosinófilo en eosinocyte..Vocabulario eosinocito Vid.ectoderma Histoloxía es epicardio en epicardium pt epicárdio 1691 eosinófilo m 1697 epicardio m Histoloxía SIN.músculo epicranio Epidemioloxía es epidemia en epidemic pt epidemia 1701 epidemia f 183 .eosinocito es eosinocito.....eosinófilo Histoloxía Semioloxía es eosinofilia en eosinophilia pt eosinofilia 1696 ependimoma m Anatomía patolóxica es ependimoma en ependymoma pt ependimoma 1690 eosinofilia f epiblasto Vid. epêndimo la ependyma 1700 epicóndilo m 1695 ependimite f Patoloxías es ependimitis en ependymitis pt ependimite epicranio Vid. eosinófilo 1698 epicondilectomía f Terapéutica es epicondilectomía en epicondylectomy pt epicondilectomia Patoloxías es epicondilitis en epicondylitis pt epicondilite 1692 eosinofiluria f Semioloxía es eosinofiluria en eosinophiluria pt eosinofilúria 1699 epicondilite f 1693 eosinopenia f Semioloxía es eosinopenia en eosinopenia pt eosinopenia epicondilite medial Vid.epitrocleíte Anatomía es epicóndilo en epicondyle pt epicôndilo la epicondylus 1694 epéndima f Anatomía es epéndimo en ependyma pt epêndima.

.. epidermis pt epiderme la epidermis epífise cerebral Vid..epidermólise bullosa 1710 epífora f Patoloxías es epífora en epiphora pt epífora 1705 epidermólise bullosa f Patoloxías SIN.glándula pineal epidermólise ampulosa Vid.Vocabulario 1702 epidemiólogo -ga s Organización sanitaria es epidemiólogo en epidemiologist pt epidemiologista 1708 epidídimo m Anatomía es epidídimo en epididymis pt epidídimo la epididymis 1703 epidemioloxía f Termos xerais es epidemiología en epidemiology pt epidemiologia epifarinxe Vid.nasofarinxe Anatomía es epífisis en epiphysis pt epífise la epiphysis 1709 epífise f 1704 epiderme f Histoloxía Anatomía es epidermis en epiderm...epidermólise ampulosa es epidermólisis ampollosa.rexión epigástrica Anatomía es epiglotis en epiglottis pt epiglote la epiglottis 1711 epiglote f 1706 epididimectomía f Terapéutica es epididimectomía en epididymectomy pt epididimectomia 1712 epiglotite f Patoloxías es epiglotitis en epiglottitis pt epiglotite 1707 epididimite f Patoloxías es epididimitis en epididymitis pt epididimite 184 . epidermólisis bullosa en epidermolysis bullosa pt epidermólise bolhosa epigastrio Vid.

omentoplastia epiplorrafia Vid. epicondilitis medial.. epispadias en epispadias pt epispadia Patoloxías SIN.. epitrocleíte EPO Vid. medial epicondylitis pt cotovelo de golfista.determinante antixénico 1715 episiotomía f 1721 epitrocleíte f 1716 epispadia m Patoloxías SIN.omentorrafia Medicina preventiva es episiotomía en episiotomy pt episiotomia epítopo Vid. epicondilite medial. epitrocleítis en golfer’s elbow..esclerose tuberosa epinefrina Vid.epicondilite medial..omento maior 1719 epitelio m Histoloxía es epitelio en epithelium pt epitélio epíploon menor Vid...eritropoetina EPOC Vid.omentopexia epiploplastia Vid..omento menor 1720 epitelioma m Anatomía patolóxica es epitelioma en epithelioma pt epitelioma epiplopexia Vid.. cóbado de golfista (m) es codo de golfista.enfermidade pulmonar obstrutiva crónica 185 .adrenalina epíploon maior Vid.Vocabulario 1713 epiglotoplastia f Terapéutica es epiglotoplastia en epiglottoplasty pt epiglotoplastia 1717 epistaxe f Semioloxía es epistaxis en epistaxis pt epistaxe 1714 epilepsia f Patoloxías es epilepsia en epilepsy pt epilepsia 1718 epitálamo m Anatomía es epitálamo en epithalamus pt epitálamo la epithalamus epiloia Vid..- fisura uretral superior (f) es epispadia...

]. negrón (m) [pop. equilibrio ácido-básico en acid-base equilibrium pt equilíbrio ácido-base. malar rash pt eritema em asa de borboleta.] equilibrio ácido-base Vid. equilíbrio hidro-eletrolítico [Br. erecção [Pt... eritema malar en butterfly rash.hidatidose 186 .balance hidroelectrolítico es balance hidroelectrolítico. epulis 1726 erección f Fisioloxía es erección en erection pt ereção [Br.. equilíbrio ácido-básico 1727 ergometría f Probas complementarias es ergometría en ergometry pt ergometria 1728 ergotamina f Farmacoloxía es ergotamina en ergotamine pt ergotamina equilibrio enerxético Vid. ecchymosis pt equimose 1731 eritema en ás de bolboreta m Semioloxía SIN. épulis en epulis pt epúlide. equilibrio hidroelectrolitico en water-electrolyte balance pt equilíbrio hidro-electrolítico [Pt..] 1729 erisipela f Patoloxías es erisipela en erysipela pt erisipela 1730 eritema m Semioloxía es eritema en erythema pt eritema equilibrio proteico id.].] es cardenal [pop.enfermidade do refluxo gastroesofáxico 1723 equilibrio ácido-básico m Fisioloxía VAR.]..balance proteico V 1725 equimose f Semioloxía SIN. eritema malar equinococose Vid. equimosis en bruising [pop.Vocabulario 1722 epúlide f Patoloxías es epulis.eritema malar es eritema en alas de mariposa.equilibrio ácido-base es equilibrio ácido-base..].equilibrio ácido-básico ERGE Vid.]..mazadura [pop..balance enerxético 1724 equilibrio hidroelectrolítico m Fisioloxía SIN..

red blood cell pt eritrócito. glóbulo vermello es eritrocito. polycythaemia. eritema nudoso en erythema nodosum pt eritema nodoso Semioloxía SIN. policitemia es eritrocitosis. eritropoetina. policitemia [Br.síndrome man-pé 1740 eritropoese f eritroblastose fetal Vid. hematíe en erythrocyte.eritema en ás de bolboreta 1737 eritrocitos en rima de moedas m pl 1732 eritema nodoso m Patoloxías es eritema nodoso.. hematopoietin pt EPO (sg).poliglobulia. EPO (sg) es EPO (sg).. poliglobulia 1739 eritrodermia f 1735 eritroblastose f Semioloxía es eritroblastosis en erythroblastosis pt eritroblastose Patoloxías es eritroderma. eritrodermia en erythroderma.]. eritropoiese 1736 eritrocito m Histoloxía SIN... erythropoietin. glóbulo vermelho. hematopoyetina en EPO (sg).hemacia (f). policitemia. hemácia 1741 eritropoetina f Bioquímica Fisioloxía SIN. eritrodermia eritrodisestesia palmoplantar Vid.. polyglobulia pt eritrocitose.. eritropoyetina..]. eritropoietina 187 .enfermidade hemolítica do neonato Fisioloxía es eritropoyesis en erythropoiesis pt eritropoese.hemacias en rima de moedas (f) es eritrocitos en pilas de moneda.Vocabulario eritema malar Vid.. policitémia [Pt. hematíes en pilas de moneda en rouleau pt eritrócitos em rouleaux. glóbulo rojo.frieira Patoloxías es eritrasma en erythrasma pt eritrasma 1738 eritrocitose f 1733 eritrasma m 1734 eritroblastopenia f Semioloxía es eritroblastopenia en erythroblastopenia pt eritroblastopenia Semioloxía SIN.hematopoetina. erythroderma pt eritroderma. hemácias em rouleaux eritema pernio Vid. poliglobulia en erythrocytosis.

. viés Anatomía SIN.bisturí Semioloxía es escama en scale pt escama 1749 escama f 1745 erro sistemático de información m Epidemioloxía SIN.. porción escamosa del temporal en squamous part of temporal bone.sarna escafoide Vid.. escama del temporal. sesgo del observador en information bias. nesgo de información es sesgo de información. sesgo en bias. rampa timpánica en scala tympani pt escala timpânica.. rampa timpânica la scala tympani 1743 erro aleatorio m Epidemioloxía es error aleatorio en random error pt erro aleatório 1748 escala vestibular f 1744 erro sistemático m Epidemioloxía SIN. parte escamosa do temporal es concha del temporal.nesgo de observación. temporal squama pt escama temporal. systematic error pt erro sistemático..rampla timpánica es escala timpánica. rampa vestibular la scala vestibuli escalpelo Vid. escamação 188 ..espirro Farmacoloxía es escabicida en scabicide pt escabicida 1746 escabicida m Anatomía SIN.. sesgo de observación.. erosion pt abrasão. observer bias pt viés de informação. parte escamosa do temporal la pars squamosa 1751 escamación f escabiose Vid..nesgo es error sistemático.descamación es descamación en desquamation pt descamação.abrasión es abrasión.cuncha do temporal. erosão 1747 escala timpánica f Anatomía SIN.rampla vestibular es rampa vestibular en scala vestibuli pt escala vestibular.Vocabulario 1742 erosión f emioloxía S SIN. viés de observação.óso escafoide Semioloxía VAR. erosión en abrasion.. viés do observador 1750 escama temporal f esbirro Vid..

esclerótica la sclera 1758 esclera f 1755 escarotomía f Terapéutica es escarotomía en escharotomy pt escarotomia 1756 escavación rectouterina f Douglas” designa tanto este concepto como a “escavación rectovesical”. omoplato.esclerótica es esclera.].fondo de saco rectouterino (m). fondo de saco de Douglas. shoulder blade pt escápula.]. sclerodactyly pt esclerodactilia 1759 esclerodactilia f 189 .. escavação retovesical [Br.. acroslerosis. omóplato en scapula. escavação retouterina [Br. Nota.]. fondo de saco de Douglas (m) es excavación rectouterina.excisión Anatomía SIN.. albuginea oculi [cult. rectovesical pouch pt escavação rectovesical [Pt.omoplata.].branco do ollo (m) [pop. esclerodactilia en acroscleroderma. fondo de saco recto-uterino en Douglas pouch.. Nota. paleta [pop.- A denominación “fondo de saco de Anatomía SIN. espádoa [pop.]. esclerótica en sclera pt branco do olho [pop. fundo de saco de Douglas la excavatio rectouterina esclerite Vid.acroscleroderma es acroscleroderma.]. recto-uterine pouch pt escavação rectouterina [Pt...] VAR.Vocabulario 1752 escápula f Anatomía SIN.- A denominación “fondo de saco de Anatomía SIN.fondo de saco rectovesical(m).].. scarlet fever pt escarlatina escisión Vid.]. esclera.esclerotite Semioloxía SIN. fundo de saco de Douglas la excavatio rectovesicalis 1754 escarlatina f Patoloxías es escarlatina en scarlatina. omoplata la scapula 1757 escavación rectovesical f 1753 escara f Semioloxía es escara en slough pt escara Douglas” designa tanto este concepto como a “escavación rectouterina”.. fondo de saco de Douglas (m) es excavación rectovesical.] es escápula. fondo de saco rectovesical en Douglas pouch. pa [pop. fondo de saco de Douglas.

systemic sclerosis pt escleroderma. esclerosis en placas. esclerodermia.esclerite es escleritis en scleritis pt esclerite 1768 esclerotite f 1764 esclerose múltiple f Patoloxías SIN. multiple sclerosis pt EM (sg). esclerose múltipla 1769 esclerotomía f Terapéutica es esclerotomía en sclerotomy pt esclerotomia 190 . enfermidade de Bourneville es enfermedad de Bourneville. tuberous sclerosis pt doença de Bourneville. amyotrophic lateral sclerosis pt ELA (sg).ELA (sg) es ELA (sg). epiloia.. esclerose disseminada. esclerose lateral amiotrófica esclerótica Vid.esclerose múltiple 1767 escleroterapia f Terapéutica es escleroterapia en sclerotherapy pt escleroterapia 1763 esclerose lateral amiotrófica f Patoloxías SIN..esclera Patoloxías VAR.. MS (sg). esclerose em placas. epiloia. esclerosis tuberosa en Bourneville disease. esclerosis diseminada. esclerose en placas es EM (sg).. esclerosis sistémica en scleroderma. esclerose sistêmica esclerose sistémica Vid.. esclerodermia.Vocabulario 1760 esclerodermia f Patoloxías SIN. epiloia. sclerosing agent pt esclerosante Semioloxía es esclerosis en sclerosis pt esclerose Patoloxías SIN.epiloia.EM (sg).. esclerosis lateral amiotrófica en ALS (sg)... esclerosis múltiple en disseminated sclerosis.esclerodermia 1765 esclerose tuberosa f 1761 esclerosante m Farmacoloxía es esclerosante en sclerosant.esclerose sistémica es escleroderma. esclerose tuberosa 1762 esclerose f 1766 esclerostomía f Terapéutica es esclerostomía en sclerostomy pt esclerostomia esclerose en placas Vid.

estruma es escrófula en scrofula pt escrófula Instrumental SIN.].músculo esfínter esfíncter Vid.esfínter anal esfíncter anorrectal Vid.Vocabulario 1770 escoliose f Patoloxías SIN.esterno escuma Vid..].. tensiómetro [Pt.tensiómetro es esfigmomanómetro....] esfíncter Vid.. esfigmomanómetro [Pt.óso esfenoide Semioloxía es esferocitosis en spherocytosis pt esferocitose 1773 escoriación f Semioloxía es excoriación en excoriation pt escoriação 1778 esferocitose f 1774 escotoma m Semioloxía es escotoma en scotoma pt escotoma 1779 esfigmomanómetro m 1775 escrófula f Patoloxías SIN.torcedura. tensiómetro en sphygmomanometer pt esfigmomanômetro [Br.curvatura lateral es escoliosis en scoliosis pt escoliose 1776 escroto m Anatomía es escroto en scrotum pt escroto la scrotum 1771 escorbuto m Patoloxías es escorbuto en scurvy pt escorbuto escudo do corazón Vid..esfínter anal 191 ...] es esguince en sprain pt entorse esfenoide Vid..espuma Semioloxía es esfacelo en sphacelus pt esfácelo 1777 esfácelo m 1772 escordadura f Patoloxías SIN.].esfínter esfíncter anal Vid. esnogadura [pop. tensiômetro [Br..

esfíncter anorrectal VAR. inferior esophageal sphincter.esfíncter pilórico es esfínter pilórico en pyloric sphincter pt esfíncter pilórico la musculus sphincter pyloricus 1783 esfínter anal m esgarro Vid.esfínter pilórico 1780 esfingolípido m Bioquímica es esfingolípido en sphingolipid pt esfingolípido 1785 esfínter esofáxico superior m 1781 esfingolipidose f Patoloxías es esfingolipidosis en sphingolipidosis pt esfingolipidose 1782 esfínter m Anatomía VAR. lower esophageal sphincter pt esfíncter esofágico inferior la constrictio diaphragmatica.esfíncter anal es esfínter anal...músculo esfínter Anatomía SIN.esputo Histoloxía es esmalte en enamel pt esmalte 1787 esmalte m esnogadura Vid. esfínter del ano en anal sphincter pt esfíncter anal la musculus sphincter ani Anatomía VAR.constrición diafragmática (f) VAR... constrictio phrenica esfíncter esofáxico superior Vid.esfínter esofáxico inferior 1784 esfínter esofáxico inferior m Anatomía SIN.Vocabulario esfíncter esofáxico inferior Vid.esfíncter esofáxico superior es esfínter esofágico superior en superior esophageal sphincter.esfíncter esofáxico inferior es esfínter esofágico inferior....esfíncter es esfínter en sphincter pt esfíncter la musculus sphincter 1786 esfínter pilórico m esfínter Vid. estrechamiento diafragmático..escordadura esfínter anorrectal Vid.. upper esophageal sphincter pt esfíncter esofágico superior la constrictio cricoidea Anatomía VAR.. estrechamiento frénico en diaphragmatic constriction..esfínter esofáxico superior esfíncter pilórico Vid.esfínter anorrectal....esfínter anal 192 .

.Vocabulario 1788 esófago m Anatomía es esófago en esophagus.cardioplastia 1795 esofaxite f Patoloxías es esofagitis en esophagitis pt esofagite esofagografía Vid. esophagography pt esofagografia.. espasmo esofágico difuso en DES (sg)... spasmolytic pt antiespasmódico..clono Patoloxías VAR. diffuse esophageal spasm pt espasmo difuso do esôfago.esofagografía (f) es esofagografía. esofagograma 1789 esofagograma m espádoa Vid. esofagograma en esophagogram.espasmo difuso do esófago 1793 esofagotomía f Terapéutica es esofagotomía en esophagotomy pt esofagotomia 1798 espasmolítico m Farmacoloxía SIN.broncospasmo 1796 espasmo carpopedal m Semioloxía es espasmo carpopedal en carpopedal spasm pt espasmo carpopedal 1790 esofagoplastia f Terapéutica es esofagoplastia en esophagoplasty pt esofagoplastia espasmo clónico Vid.. espasmolítico en antispasmodic.esofagograma Probas complementarias VAR.escápula espasmo bronquial Vid.espasmo esofáxico difuso es espasmo difuso del esófago.. espasmolítico 193 . espasmo esofágico difuso 1791 esofagoscopia f Terapéutica Probas complementarias es esofagoscopia en esophagoscopy pt esofagoscopia 1797 espasmo difuso do esófago m 1792 esofagostomía f Terapéutica es esofagostomía en esophagostomy pt esofagostomia espasmo esofáxico difuso Vid. esofaguectomía en esophagectomy pt esofagectomia esofagogastroplastia Vid.. oesophagus pt esófago la oesophagus 1794 esofaguectomía f Terapéutica es esofagectomía..antiespasmódico es antiespasmódico.

espaço peridural la spatium epidurale. espaço subaracnóide la spatium leptomeningeum.espazo peridural es espacio epidural en epidural space pt espaço epidural.. especialidade médica 1801 espazo intercostal m especialidade médica Vid.especialidade 1806 especificidade f Epidemioloxía es especificidad en specificity pt especificidade espazo leptomenínxeo Vid. spatium peridurale Anatomía es espacio intercostal en intercostal space pt espaço intercostal la spatium intercostale 1805 especialidade f Organización sanitaria SIN..espazo 1807 espectroscopia f Probas complementarias es espectroscopia en spectroscopy pt espectroscopia 1802 espazo retroperitoneal m Anatomía es espacio retroperitoneal en retroperitoneal space pt espaço retroperitoneal la spatium retroperitoneale 1808 espéculo m Instrumental es espéculo en speculum pt espéculo 1803 espazo subaracnoide m Anatomía SIN.espazo leptomenínxeo es espacio leptomeníngeo. spatium subarachnoideum 1809 esperanza de vida f Epidemioloxía es esperanza de vida en life expectancy pt esperança de vida 194 .espazo subaracnoide epidural espazo peridural Vid. espacio subaracnoideo en leptomeningeal space.Vocabulario 1799 espasticidade f Semioloxía es espasticidad en spasticity pt espasticidade 1804 espazo subdural m Anatomía es espacio subdural en subdural space pt espaço subdural la spatium subdurale 1800 espazo epidural m Anatomía VAR.. specialty pt especialidade.. especialidad médica en medical specialty...especialidade médica es especialidad. subarachnoid space pt espaço leptomeníngeo.

seme es esperma.vesícula seminal espermograma Vid. espina bífida en hydrocele spinalis. sémen [Pt. spermogram pt espermograma 1817 espermioxénese f Histoloxía es espermiogénesis en spermiogenesis pt espermiogénese espermatocisto Vid.espiña isquiática espiña da escápula Vid.]. semen en sperm pt esperma.disrafismo espiñal (m) es disrafia espinal. espinha bífida 1818 espiña bífida f 1813 espermatogonia f Histoloxía es espermatogonia.] 1816 espermiograma m 1811 espermátide f Histoloxía es espermátide en spermatid pt espermátide Probas complementarias VAR. spermiogram.comedón Patoloxías SIN. sêmen [Br.] espiña ciática Vid.columna vertebral Histoloxía es espermatozoide en spermatozoid.. espermatogénese [Pt...Vocabulario 1810 esperma m Fisioloxía SIN.espiña escapular 1815 espermatozoide m espiña dorsal Vid.. spinal dysraphia pt disrafismo espinhal. spina bifida.espermograma es espermiograma... schistorrhachis. espermatogonio en spermatogonium pt espermatogônia 1814 espermatoxénese f Fisioloxía es espermatogénesis en spermatogenesis pt espermatogênese [Br. seminograma en semen analysis.. spermatozoon pt espermatozóide 195 ...espermiograma 1812 espermatocito m Histoloxía es espermatocito en spermatocyte pt espermatócito espiña Vid. espermograma.].

espiña ilíaca posterosuperior es espina ilíaca posterior superior.]. espina isquiática en ischiadic spine.. espina ilíaca posterosuperior en posterior superior iliac spine pt espinha ilíaca póstero-superior [Br.espiña da escápula es espina de la escápula.]. espinha isquiática la spina ischiadica 1825 espiña nasal f Anatomía es espina nasal en nasal spine pt espinha nasal la spina nasalis 196 .] la spina iliaca posterior superior Anatomía VAR..espiña ilíaca anteroinferior es espina ilíaca anterior inferior.. espinha ilíaca antero-superior [Pt. sciatic spine pt espinha ciática.]. espinha escapular la spina scapulae 1822 espiña ilíaca posterior inferior f 1820 espiña ilíaca anterior inferior f Anatomía VAR.] la spina iliaca posterior inferior Anatomía VAR. espina ilíaca anteroinferior en anterior inferior iliac spine pt espinha ilíaca ântero-inferior [Br.espiña ilíaca anterosuperior es espina ilíaca anterior superior..] la spina iliaca anterior superior espiña ilíaca posteroinferior Vid.espiña ciática es espina ciática..Vocabulario 1819 espiña escapular f Anatomía VAR..espiña ilíaca anterior superior Anatomía SIN. espina ilíaca anterosuperior en anterior superior iliac spine pt espinha ilíaca ântero-superior [Br.espiña ilíaca posteroinferior es espina ilíaca posterior inferior.espiña ilíaca posterior inferior espiña ilíaca posterosuperior Vid. ischial spine.. espinha ilíaca antero-inferior [Pt. espinha ilíaca postero-superior [Pt. espina ilíaca posteroinferior en posterior inferior iliac spine pt espinha ilíaca póstero-inferior [Br. espinha ilíaca postero-inferior [Pt.. espina escapular en spine of scapula pt espinha da escápula..] la spina iliaca anterior inferior 1823 espiña ilíaca posterior superior f 1821 espiña ilíaca anterior superior f Anatomía VAR..].espiña ilíaca anterior inferior espiña ilíaca anterosuperior Vid.espiña ilíaca posterior superior 1824 espiña isquiática f espiña ilíaca anteroinferior Vid.

vértebra Patoloxías es espondiloartropatía en spondyloarthropathy pt espondiloartropatia 1837 espondiloartropatía f 1832 esplenomegalia f Semioloxía es esplenomegalia en splenomegaly pt esplenomegalia 197 .Vocabulario espiñazo Vid. espondilite reumatóide 1831 esplenite f espóndilo Vid.]. espirómetro [Pt.espondilite anquilosante 1829 espiroqueta f 1836 espondilite anquilosante f 1830 espirro m Semioloxía VAR.esbirro es estornudo en sneeze. espondilitis anquilosante. espondilitis reumatoide en ankylosing spondylitis..] Etiopatoxenia es espiroqueta en spirochaeta pt espiroqueta 1835 espondilite f Patoloxías es espondilitis en spondylitis pt espondilite 1828 espirómetro m espondilite anquilopoética Vid... sneezing pt espirro Patoloxías es esplenitis en splenitis pt esplenite Patoloxías SIN.. rheumatoid spondylitis pt espondilite anquilopoiética.. espondilite anquilosante.columna vertebral Etiopatoxenia es espirilo en spirillum pt espirilo 1833 esplenopexia f Terapéutica es esplenopexia en splenopexy pt esplenopexia 1826 espirilo m 1834 esplenorrafia f Terapéutica es esplenorrafia en splenorrhaphy pt esplenorrafia 1827 espirometría f Probas complementarias es espirometría en spirometry pt espirometria Instrumental es espirómetro en spirometer pt espirômetro [Br.espondilite anquilopoética es espondilitis anquilopoyética.

Vocabulario 1838 espondilose f Patoloxías es espondilosis en spondylosis pt espondilose 1844 esqueleto m Anatomía es esqueleto en skeleton pt esqueleto la skeleton 1839 espondiloterapia f Terapéutica es espondiloterapia en spondylotherapy pt espondiloterapia 1845 esquizofrenia f Patoloxías es esquizofrenia en schizophrenia pt esquizofrenia 1840 esponxa f Farmacoloxía es esponja en sponge pt esponja estación bípede Vid.escuma es espuma en foam pt espuma 1842 espuma f 1848 estado vexetativo m Termos xerais es estado vegetativo en vegetative state pt estado vegetativo 1843 esputo f Semioloxía SIN. esputo 1849 estafilectomía f Terapéutica es estafilectomía en staphylectomy pt estafilectomia 198 .] es esputo en sputum pt escarro [pop..esgarro [pop... etapa del sueño en sleep stage pt estágio do sono esprú non tropical Vid..].etapa do sono (f) es estadio del sueño.. nível de saúde 1847 estado de saúde m espulla Vid.enfermidade celíaca estado de coma Vid..verruga Farmacoloxía VAR.bipedestación 1846 estadio do sono m 1841 esponxiose f Anatomía patolóxica es espongiosis en spongiosis pt espongiose Fisioloxía SIN..coma Termos xerais es estado de salud en health status pt estado de saúde.

steatosis pt degeneração gordurosa..- Non se deben empregar como sinónimos “palatoplastia” e “uranoplastia”. esteatose 199 ..uvulotomía es estafilotomía. uvulotomia Anatomía patolóxica SIN. uvulotomy pt estafilotomia. Terapéutica es estafilorrafia en staphylorrhaphy pt estafilorrafia Nota. que designan a cirurxía que afecta tanto o padal duro como o brando. uvulotomía en staphylotomy.estafiloquinase 1855 estandarización f Epidemioloxía es estandarización en standardization pt estandardização 1850 estafilococo m Etiopatoxenia es estafilococo en staphylococcus pt estafilococo 1856 estapedectomía f Terapéutica es estapedectomía en stapedectomy pt estapedectomia 1851 estafiloplastia f Nota.] 1853 estafilorrafia f sinónimos “palatorrafia” e “uranorrafia”. estafiloquinasa en staphylokinase pt estafilocinase esteatoma Vid.- Non se deben empregar como 1859 esteatorrea f 1860 esteatose f 1854 estafilotomía f Terapéutica SIN.. que designan a corrección cirúrxica que afecta a todo o padal.dexeneración adiposa es degeneración grasa. esteatosis en fatty degeneration.Vocabulario estafilocinase Vid. Terapéutica es estafiloplastia en staphyloplasty pt estafiloplastia 1857 estase f Anatomía patolóxica es estasis en stasis pt estase 1852 estafiloquinase f 1858 estatina f Farmacoloxía es estatina en statin pt estatina Bioquímica VAR.lipoma Semioloxía es esteatorrea en steatorrhea pt esteatorréia [Br.estafilocinase es estafilocinasa.. esteatorreia [Pt.]..

sterile pt asséptico.aséptico -ca es aséptico. especialmente a eliminación de patóxenos do material cirúrxico’.Vocabulario 1861 estenose f Anatomía patolóxica es estenosis en stenosis pt estenose estereoagnosia Vid.- Designa a ‘extirpación das glándulas 1865 estenose pulmonar f Patoloxías es estenosis pulmonar en pulmonary stenosis pt estenose pulmonar 1871 esterilización f 1866 estenose tricúspide f Patoloxías es estenosis tricúspide. esterilización en castration.- Designa a ‘eliminación de toda forma de vida mediante medios físicos. mecánicos ou por radiación. estéril 1869 esterilidade f Patoloxías es esterilidad en sterility pt esterilidade 1863 estenose mitral f Patoloxías es estenosis mitral en mitral stenosis pt estenose mitral 1870 esterilización f 1864 estenose pilórica f Patoloxías es estenosis pilórica en pyloric stenosis pt estenose pilórica xenitais’. estéril en aseptic. Terapéutica SIN. 1872 esternebra f Anatomía es esternebra en sternebra pt esternebra la sternebra 1867 esterase f Bioquímica es esterasa en esterase pt esterase 200 .. químicos..astereognosia 1868 estéril a 1862 estenose aórtica f Patoloxías es estenosis aórtica en aortic stenosis pt estenose aórtica Termos xerais SIN. sterilization pt castração..castración es castración. esterilização Nota. estenosis trsicuspídea en tricuspid stenosis pt estenose tricúspide Terapéutica es esterilización en sterilization pt esterilização Nota.

..Vocabulario 1873 esterno m Nota.] es esternón en sternum pt esterno la sternum 1877 estómago m Anatomía es estómago en stomach pt estômago la gaster 1878 estomatite f Patoloxías es estomatitis en stomatitis pt estomatite esternocleidomastoide Vid.- Evítese “esternón”....músculo esternocleidomastoideo estomatite aftosa Vid..músculo estilogloso 1882 estradiol m 1876 estimación f Epidemioloxía es estimación en estimation pt estimativa Bioquímica Fisioloxía es estradiol en estradiol pt estradiol 201 . Anatomía SIN. strabismus pt estrabismo.músculo esternocleidomastoideo esternocleidomastoideo *esternón Vid. heterotropía. óso do peito [pop..esterno Bioquímica es esteroide en steroid pt esteróide Vid.escudo do corazón [pop. vista oblicua (f) en heterotropia. vista oblicua es estrabismo.músculo estilofarínxeo Patoloxías SIN.heterotropía (f).]... stomatology pt estomatologia 1881 estrabismo m estetoscopio Vid.fonendoscopio estilofarínxeo Vid.febre aftosa 1879 estomatólogo -ga s Organización sanitaria es estomatólogo en stomatologist pt estomatologista 1874 esteroide m 1880 estomatoloxía f 1875 estertor m Semioloxía es estertor en rale pt estertor Organización sanitaria es estomatología en oralogy. heterotropia estilogloso Vid.

estreptoquinasa en streptokinase pt estreptoquinase Semioloxía Patoloxías SIN.].abertura inferior da pelve 1890 estribo m Anatomía es estribo en stapes pt estribo la stapes estreito superior da pelve Vid.Vocabulario 1883 estranguria f Semioloxía es estranguria en strangury pt estrangúria 1888 estrés m Patoloxías SIN..apertamento [pop.tensión (f) es estrés en stress pt stress.... constipación (f) [cult.. obstipação. tensão 1884 estratificación f Epidemioloxía es estratificación en stratification pt estratificação 1889 estría f Semioloxía es estría en stria pt estria estreito inferior da pelve Vid. prisão de ventre 1893 estroma m Histoloxía es estroma en stroma pt estroma 202 . estreñimiento en constipation pt constipação.].].] es constipación de vientre.. astricción (f) [cult. retraemento [cult.estreptocinase es estreptocinasa.estreptoquinase 1891 estridor m Semioloxía es estridor en stridor pt estridor 1885 estreptococo m Etiopatoxenia es estreptococo en streptococcus pt estreptococo 1892 estrinximento m 1886 estreptomicina f Farmacoloxía es estreptomicina en streptomycin pt estreptomicina 1887 estreptoquinase f Bioquímica VAR.abertura superior da pelve estreptocinase Vid.

.. estudio observacional en observational study pt estudo de observação.estudo de casos e controis 1896 estudo de campo m estudo duplo cego Vid. estudio de campo en field trial pt ensaio de campo.estudo de observación 203 .. estudio randomizado en randomized study pt estudo aleatório. intervention study pt estudo de intervenção... estrogénio [Pt..estudo transversal 1899 estudo dobre cego m Epidemioloxía VAR. estudo de campo. estudo experimental estudo observacional Vid. estudo observacional estruma Vid.] 1898 estudo de observación m Epidemioloxía VAR..estudo duplo cego es estudio doble ciego en double blind study pt estudo duplo-cego estudo casos-controis Vid.]. estudo randomizado 1895 estudo aleatorio m estudo de prevalencia Vid.estudo dobre cego Epidemioloxía SIN..estudo casos-controis es estudio de casos y controles en case comparison study.ensaio de campo es ensayo de campo..escrófula Epidemioloxía es estudio aleatorio.estudo observacional es estudio de observación..Vocabulario 1894 estróxeno m Bioquímica Fisioloxía es estrógeno en estrogen pt estrogênio [Br..estudo experimental Epidemioloxía SIN.estudo de intervención es estudio de intervención. teste de campo 1900 estudo ecolóxico m Epidemioloxía es estudio ecológico en ecological study pt estudo ecológico 1897 estudo de casos e controis m Epidemioloxía VAR. estudio experimental en experimental study. case-control study pt estudo caso-controle 1901 estudo experimental m estudo de intervención Vid.

. eucarioto evisceración Vid.estudo de prevalencia es estudio de prevalencia..óso etmoide ETS Vid.exenteración Fisioloxía es evitación en avoidance pt evitação 1912 evitación f 204 ..Vocabulario 1902 estudo transversal m Epidemioloxía SIN.... estudio transversal en cross-sectional study.acontecemento evento sentinela Vid.acontecemento sentinela 1911 eversión f etmoide Vid. eukariote pt eucariota..enfermidade de transmisión sexual Fisioloxía Anatomía es eversión en eversion pt eversão la eversio 1906 eucariota m Histoloxía es eucarionte. prevalence study pt estudo de prevalência. estudo transversal 1907 eucromatina f Xenética es eucromatina en euchromatin pt eucromatina 1908 euforia f Semioloxía es euforia en euphoria pt euforia 1903 estupor m Semioloxía es estupor en stupor pt estupor 1909 euploidía f Xenética es euploidía en euploidy pt euploidia etapa do sono Vid. eucariota en eucaryote.estadio do sono 1904 ética médica f Termos xerais es ética médica en medical ethics pt ética médica 1910 eutanasia f Termos xerais es eutanasia en euthanasia pt eutanásia 1905 etioloxía f Termos xerais es etiología en etiology pt etiologia evento Vid.

roséola infantil (f) es exantema súbito. exenteración en evisceration.feces Terapéutica SIN.. exploración física en physical examination pt exame físico 1919 exclusión f Terapéutica es exclusión en exclusion pt exclusão exames complementarios Vid..... physical exercise pt exercício.. ejercicio físico en exercise.probas diagnósticas 1920 excreción f Fisioloxía es excreción en excretion pt excreção 1914 exantema m Semioloxía es exantema en exanthem. exercício físico Epidemioloxía SIN.análise de líquido cefalorraquídeo Terapéutica VAR. exenteration pt evisceração.. roséola infantil 1921 exenteración f 1916 exceso de risco m exercicio Vid.escisión es escisión.probas complementarias exames diagnósticos Vid.evisceración es evisceración.risco excesivo es exceso de riesgo en excess risk pt excesso de risco.exercicio es ejercicio.Vocabulario exame de LCR Vid.análise de líquido cefalorraquídeo 1917 excisión f exame de líquido cefalorraquídeo Vid. exenteração 1915 exantema súbito m Patoloxías SIN.exercicio físico Terapéutica SIN.. exanthema pt exantema excrementos Vid..exploración física (f) es examen físico. excisión en excision pt excisão 1913 exame físico m 1918 excitación f Semioloxía es excitación en excitation pt excitação Termos xerais SIN.. risco excessivo 1922 exercicio físico m 205 ... roseola infantum pt exantema súbito. roseola infantil en exanthema subitum.

] 1931 expiración f Fisioloxía es espiración en expiration pt expiração 1926 exón m exploración física Vid.exoftalmía Xenética es exón en exon pt exão [Pt. ophthalmoptosis pt exoftalmia..Vocabulario 1923 exérese f Terapéutica es exéresis en exeresis pt exérese exostose osteocartilaxinosa Vid. exophthalmos... oftalmoptosis en exophthalmia..expresión xénica 206 .exoftalmo (m) es exoftalmia. expansión repetida. ophthalmocele.]. repetición expandida en repeat expansion pt expansão de repetições expansión repetida Vid..expansión de repeticións exoderma Vid.expansión repetida es expansión de repeticiones. exoftalmos.. exoftalmo 1929 expectoración f Semioloxía es expectoración en expectoration pt expectoração 1925 exoftalmía f 1930 expectorante m Farmacoloxía es expectorante en expectorant pt expectorante exoftalmo Vid.exame físico 1927 exostose cartilaxinosa múltiple f 1932 exposición f Epidemioloxía es exposición en exposure pt exposição Patoloxías es exostosis cartilaginosa múltiple en exostosis pt exostose expresión xenética Vid. exophthalmy. oftalmocele..osteocondroma 1928 expansión de repeticións f exitus Vid..oftalmocele (m).ectoderma Semioloxía SIN. exon [Br. oftalmoptose VAR.morte Histoloxía Bioquímica es exocitosis en exocytosis pt exocitose 1924 exocitose f Xenética VAR...

mancha algodonosa (f) es exudado algodonoso. expressão gênica 1938 externo -na a Anatomía es externo en external pt externo la externus 1934 expresividade f Xenética es expresividad en expressivity pt expressividade 1939 extirpación f Terapéutica es extirpación en extirpation pt extirpação 1935 exsanguinotransfusión f Terapéutica es exanguinotransfusión. cotton-wool spot pt exsudato algodonoso 1937 extensión f extremidade inferior Vid. proximal part pt extremidade proximal... distal part pt extremidade distal. porção proximal la pars proximalis extensión Vid.. porción proximal en proximal end.membro Anatomía SIN.expresión xenética es expresión genética. exudado blando.frotis 207 . expresión génica.porción distal es extremidad distal. removal pt extracção extremidade Vid. porción distal en distal end.porción proximal es extremidad proximal. porção distal la pars distalis 1936 exsudado algodonoso m 1941 extremidade distal f Semioloxía SIN..Vocabulario 1933 expresión xénica f Xenética VAR.. exsanguinotransfusión en exchange transfusion. exsanguinotransfusion pt exsanguinotransfusão 1940 extracción f Terapéutica es extracción en extraction.membro inferior Fisioloxía Anatomía es extensión en extension pt extensão la extensio 1942 extremidade proximal f Anatomía SIN. expresividad genética en gene expression pt expressão genética. mancha algodonosa en cotton-wool patch...

con “cara”.cara Anatomía SIN...cara es cara en surface pt face la facies Semioloxía SIN.. face Vid. cara de máscara es cara de máscara..facies inexpresiva. fácies parkinsoniana 1948 facies de querubín f Semioloxía SIN..facies de máscara facies Vid.cara leonina es cara leonina. faceta articular. parkinsonian facies pt cara de máscara. acromegalic facies pt face acromegálica. Cfr... facies de máscara.membro superior 1946 facies de lúa chea f 1943 face f Anatomía SIN. fácies de querubim faceta articular Vid.cara Semioloxía SIN. fácies leonina 1945 facies acromegálica f facies lunar Vid..face articular facies inexpresiva Vid. facies parkinsoniana en mask facies. superficie articular es cara articular. fácies de máscara. facies leonina en facies leontina..cara de querubín es cara de querubín. moon facies pt cara de lua cheia. articular surface pt face articular. fácies de lua cheia. fácies acromegálica 1949 facies leonina f Semioloxía SIN. faceta articular. facies de luna llena en moon face.- Designa ‘calquera das superficies que limitan un órgano’. leonine facies pt cara leonina... facies inexpresiva. facies parkinsoniana.. cherubic facies pt cara de querubim.facies de lúa chea 208 . facies de querubín en cherubic face. superfície articular la facies articularis 1944 face articular f Semioloxía SIN..facies lunar. carilla articular. cara de lúa chea es cara de luna llena. faceta articular en articular facet. fácies lunar 1947 facies de máscara f Nota. articular surface. leonine face.Vocabulario extremidade superior Vid. facies acromegálica en acromegalic face.cara articular.cara acromegálica es cara acromegálica.

TNF (sg) en TNF (sg). fator de coagulação [Br. fator de crescimento [Br.Vocabulario 1950 facies mixedematosa f Semioloxía es facies mixedematosa en myxedematous facies pt fácies mixedematosa 1956 factor de crecemento m Bioquímica Fisioloxía es factor de crecimiento en growth factor pt factor de crescimento [Pt.] Epidemioloxía SIN.]. variable de confusión en confounding..].factor factor de seguridade Vid. factor de confusión. FNT (sg) es factor de necrosis tumoral.TNF (sg). fator de confusão [Br.].] protector factor de seguranza Vid. lurking variable pt factor de confusão [Pt..] Epidemioloxía es factor de riesgo en risk factor pt factor de risco [Pt.] 1959 factor facilitador m 1955 factor de confusión m Epidemioloxía es factor facilitador en facilitating factor pt factor facilitador [Pt..].. fator de risco [Br.]. fator causal [Br.fibrinóxeno Bioquímica Fisioloxía es factor intrínseco en intrinsic factor pt factor intrínseco [Pt.facies de máscara 1957 factor de necrose tumoral m 1951 facocistectomía f Terapéutica es facocistectomía en phacocystectomy pt facocistectomia 1952 facomatose f Patoloxías es facomatosis en phacomatosis pt facomatose 1958 factor de risco m 1953 factor causal m Epidemioloxía es factor causal en causal factor pt factor causal [Pt.. fator facilitador [Br. fator de necrose tumoral [Br. fator intrínseco [Br. confounding factor. TNF (sg) facies parkinsoniana Vid.] Bioquímica Fisioloxía SIN. coagulation factor pt factor de coagulação [Pt.variable de confusión (f) es confusión. FNT (sg).factor protector 1954 factor de coagulación m Bioquímica Fisioloxía es factor de coagulación en clotting factor.].].].. tumor necrosis factor pt factor de necrose tumoral [Pt.]. FNT (sg).] 1960 factor intrínseco m 209 .]. variável de confusão factor I Vid.

factor precipitante en precipitating factor pt factor precipitante [Pt.]..].factor de seguridade.... fagossomo 1963 factor protector m 1968 falanxe f Anatomía es falange en phalanx pt falange la phalanx Epidemioloxía SIN. FR (sg) en RF (sg)..] 1966 fagocitose f 1962 factor predispoñente m Epidemioloxía es factor predisponente en predisposing factor pt factor predisponente [Pt..] fallo cardíaco Vid. fator predisponente [Br.bacteriófago Histoloxía es fagocitosis en phagocytosis pt fagocitose 1961 factor precipitante m Epidemioloxía VAR. fator protetor [Br.insuficiencia medular fallo multiorgánico Vid. FR (sg) fallo medular Vid.]. rheumatoid factor pt factor reumatóide [Pt.]. safety factor pt factor protector [Pt.factor precipitador es factor precipitador. fator quimiotático [Br.]. fator reumatóide [Br..] 1967 fagosoma m Histoloxía es fagosoma en phagosome pt fagossoma..sistema ABO fago Vid...síndrome de disfunción multiorgánica 210 . fator de segurança [Br.Vocabulario factor precipitador Vid.factor precipitante factor Rh Vid.] 1969 falanxite f Patoloxías es falangitis en phalangitis pt falangite 1964 factor quimiotáctico m Bioquímica Fisioloxía es factor quimiotáctico en chemotactic factor pt factor quimiotáctico [Pt. fator de segurança [Pt.]..insuficiencia hepática 1965 factor reumatoide m Bioquímica SIN. fator precipitante [Br. factor de seguranza es factor de seguridad.sistema Rh factores ABO Vid.insuficiencia cardíaca fallo hepático Vid. factor protector en protective factor.].].FR (sg) es factor reumatoide.

faringotonsilite es faringoamigdalitis en sore throat pt faringoamigdalite 1979 farmacocinética f 211 .....xemelgos 1978 fármaco sintético m Farmacoloxía es fármaco sintético en synthetic pharmacon pt fármaco sintético Farmacoloxía es farmacocinética en pharmacokinetics pt farmacocinética 1973 faringoamigdalite f Patoloxías SIN.insuficiencia suprarrenal 1974 farinxe f farinxe nasal Vid.Vocabulario fallo pancreático Vid..insuficiencia pancreática faringotonsilite Vid..pene Terapéutica es faloplastia en phalloplasty pt faloplastia Vid...nasofarinxe Patoloxías es faringitis en pharyngitis pt faringite 1970 faloplastia f 1975 farinxite f falso aneurisma Vid..] es faringe en pharynx pt faringe la pharynx fallo renal Vid.medicamento Farmacoloxía es fármaco orgánico en organic pharmacon pt fármaco orgânico 1971 falso negativo m 1976 fármaco orgánico m 1972 falso positivo m 1977 fármaco semisintético m Farmacoloxía es fármaco semisintético en semisynthetic pharmacon pt fármaco semi-sintético falsos xemelgos Vid.insuficiencia respiratoria Vid.gorxa [pop.insuficiencia renal fallo respiratorio fallo suprarrenal falo Vid...faringoamigdalite Anatomía SIN..pseudoaneurisma Epidemioloxía es falso negativo en false negative pt falso negativo Epidemioloxía es falso positivo en false positive pt falso positivo dicigóticos fármaco Vid.

glosopeda en aphthous stomatitis.estomatite aftosa.Vocabulario 1980 farmacoloxía f Termos xerais es farmacología en pharmacology pt farmacologia 1986 fascite f Patoloxías VAR.fascite Patoloxías SIN.arco iliopectíneo 1989 febre aftosa f 1984 fasciculación f Semioloxía es fasciculación en fasciculation pt fasciculação Patoloxías SIN..] es calentura [pop.] 212 . yellow fever. febre aftosa. pharmacotherapy pt farmacoterapia FE Vid..ferro Semioloxía SIN.]. fascicle. fascitis pt fasciite.quentura [pop. fascite 1981 farmacoloxía clínica f Farmacoloxía es farmacología clínica en clinical pharmacology pt farmacologia clínica 1987 fatiga f Semioloxía es fatiga en fatigue pt fadiga 1982 farmacoterapia f Farmacoloxía es farmacoterapia en drug therapy. vômito negro [Br... glosopeda es estomatitis aftosa.. fasciculus pt fascículo la fasciculus fasciíte Vid. fascitis en fasciitis..vómito negro (m) es fiebre amarilla. fiebre en fever pt febre 1983 fascia f Anatomía es fascia en fascia pt fascia la fascia 1988 febre f fascia iliopectínea Vid. foot-and-mouth disease pt estomatite aftosa. vómito negro [Pt. yellow jack pt febre amarela..fracción de exección Fe Vid. fiebre aftosa. glosopeda 1985 fascículo m 1990 febre amarela f Anatomía es fascículo en bundle.fasciíte es fasciitis.].. vómito negro en black vomit.

. low-grade fever pt febre baixa.antipirético feila Vid.caspa fel Vid..tifo Semioloxía SIN.excrementos (m pl) es excrementos. Epidemioloxía es fecundidad en fecundity pt fecundidade febrífugo Vid.. febrícula 1999 fecundidade f 1994 febrícula f Nota. fertilização in vitro febre tifoide Vid. heces en excrements..fertilización es fecundación. fertilization pt fecundação. FMF (sg) pt febre mediterrânica familiar. feces pt excrementos..bile 213 .tularemia Patoloxías SIN. fezes 1996 feces en auga de arroz f pl febre dos coellos Vid. fiebre baja en febricula.fertilización in vitro es fecundación in vitro.....brucelose Patoloxías es fiebre reumática en rheumatic fever pt febre reumática 1993 febre reumática f Terapéutica SIN. Cfr. test-tube fertilization pt fecundação in vitro.- Designa o ‘resultado da actividade reprodutiva dunha persoa. FMF (sg) en familial Mediterranean fever..febre baixa es febrícula. con “fertilidade”. FMF (sg) 1992 febre mediterránea familiar f Semioloxía es heces en agua de arroz en rice-water stool pt fezes como água de arroz.Vocabulario febre baixa Vid.brucelose Patoloxías es fiebre del heno en hay fever pt febre do feno 1995 feces f pl 1991 febre do feo f Fisioloxía SIN.febrícula febre de Malta Vid. fertilização 1998 fecundación in vitro f febre ondulante Vid.FMF (sg) es fiebre mediterránea familiar.. unha parella. fertilización in vitro en fertilization in vitro. fezes em água de arroz 1997 fecundación f Fisioloxía SIN... faeces. fertilización en fecundation. un grupo ou unha poboación’.

fenotiazina en phenothiazine pt fenotiazina 2006 fenotipo m Xenética es fenotipo en phenotype pt fenótipo 2001 fenda palatina f Patoloxías SIN..]...Fe (sb) es hierro en iron pt ferro Semioloxía es fenómeno on-off en on-off phenomenon pt fenômeno on-off [Br.óso femoral Anatomía VAR.fracción etiolóxica de risco 2008 fermento m 2003 fenilcetonuria f Patoloxías es fenilcetonuria en phenylketonuria pt fenilcetonúria Etiopatoxenia SIN. fenómeno on-off [Pt. palatoschisis pt fenda palatina 2007 feocromocitoma m Patoloxías es feocromocitoma en pheochromocytoma pt feocromocitoma fendedura Vid... lêvedo 2009 ferritina f fenómeno da roda dentada Vid.fendedura es hendidura en cleft pt fenda la crena.fisura palatina es fisura palatina en cleft palate.Phe (sb) es fenilalanina en phenylalanine pt fenilalanina 2002 fenilalanina f FER Vid. rima 2005 fenotiacina f 2000 fenda f Farmacoloxía es fenotiacina.Vocabulario fémur Vid.lévedo es levadura en yeast pt fermento..fenda Bioquímica SIN..rixidez en roda dentada Bioquímica Fisioloxía es ferritina en ferritin pt ferritina 2004 fenómeno on-off m 2010 ferro m Bioquímica SIN...] 214 .

- Designa a ‘capacidade fisiolóxica dunha muller...alento urémico 2016 fiabilidade f 2012 fertilidade f Epidemioloxía es fiabilidad en reliability pt confiabilidade [Br.. dun home ou dunha parella para roducir un fillo ou filla vivos’. ferropenia en iron deficiency pt deficiência de ferro.fibrilación auricular 2021 fibrilación auricular f fetor oris Vid. fibrilación auricular en atrial fibrillation.. fibrilação auricular 215 . Cfr. nerve fibre pt fibra nervosa la neurofibra 2013 férula f Terapéutica es férula en splint pt tala 2019 fibrato m Farmacoloxía es fibrato en fibrate pt fibrato 2014 feto m Termos xerais es feto en fetus.]. ferropénia fetor uremicus Vid.deficiencia de ferro es deficiencia de hierro. Epidemioloxía es fertilidad en fertility pt fertilidade 2017 fibra muscular f Anatomía es fibra muscular en muscle fiber.alento hepático es aliento hepático. con p “fecundidade”. fetor hepático. fiabilidade [Pt. muscle fibre pt fibra muscular 2018 fibra nerviosa f fertilización Vid...halitose Patoloxías SIN.. auricular fibrillation pt fibrilação atrial. foetus pt feto 2020 fibrilación f Etiopatoxenia es fibrilación en fibrillation pt fibrilação..] Nota.fecundación fertilización in vitro Vid.fecundación in vitro Anatomía es fibra nerviosa en nerve fiber. hálito hepático fibrilación atrial Vid. hepatic fetor pt fetor hepaticus.fibrilación atrial es fibrilación atrial. fetor hepaticus en fetor hepaticus. fibrilhação 2015 fetor hepaticus m Semioloxía SIN.Vocabulario 2011 ferropenia f Semioloxía SIN.

.axente fibrinolítico es agente fibrinolítico.fibrocartilaxe 2029 fibrocartilaxe f Anatomía es fibrocartílago en fibrocartilage pt fibrocartilagem la fibrocartilago 2023 fibrina f Nota. fibrinólisis en fibrinolysis pt fibrinólise Farmacoloxía SIN.]. fibroma pt fibroide. 2024 fibrinólise f fibroide Vid.leiomioma uterino 2028 fibroblasto m 2033 fibronectina f Bioquímica es fibronectina en fibronectin pt fibronectina 216 . fibrinogénio [Pt.- Evítese “fibrocartílago”.]. fibrinolytic agent pt agente fibrinolítico.. fibroma en fibroid.....]. fibrinolítico Bioquímica Fisioloxía SIN. fibrinógeno en factor I.factor I es factor I. fibrinolítico en fibrinolytic.leiomioma uterino 2030 fibroma m 2025 fibrinolítico m Anatomía patolóxica SIN..fibroma fibroide uterino Vid.] Anatomía patolóxica es fibroadenoma en fibroadenoma pt fibroadenoma Histoloxía es fibroblasto en fibroblast pt fibroblasto *fibrocartílago Vid. fibrinogen pt factor I [Pt. fibroma 2031 fibromatose f Patoloxías es fibromatosis en fibromatosis pt fibromatose 2026 fibrinóxeno m 2032 fibromialxia f Patoloxías es fibromialgia en fibromyalgia pt fibromialgia 2027 fibroadenoma m fibromioma uterino Vid. fibrinogênio [Br.fibroide es fibroide.Vocabulario 2022 fibrilación ventricular f Patoloxías es fibrilación ventricular en ventricular vibrillation pt fibrilação ventricular Bioquímica Fisioloxía es fibrina en fibrin pt fibrina Fisioloxía Terapéutica es fibrinolisis. fator I [Br.

..Vocabulario 2034 fibrose hepática f Anatomía patolóxica Patoloxías es fibrosis hepática en liver fibrosis pt fibrose hepática 2039 fígado m Anatomía es en pt la hígado liver fígado hepar 2035 fibrose pulmonar f Patoloxías es fibrosis pulmonar en pulmonary fibrosis pt fibrose pulmonar 2040 filamento intermedio m Histoloxía es filamento intermedio en intermediate filament pt filamento intermediário 2036 fibrose pulmonar idiopática f Patoloxías SIN. pneumonite intersticial usual es en 2041 filamento terminal m Anatomía SIN. filariose 2042 filariose f 2037 fibrose quística f Patoloxías SIN.alveolite fibrosante criptoxénica. fibrose pulmonar idiopática. idiopathic pulmonary fibrosis.. filum terminal en terminal filum. fibrose pulmonar idiopática. peumonite intersticial común alveolitis fibrosante criptogénica..filariose Patoloxías VAR.. usual interstitial pneumonitis pt alveolite fibrosante criptogênica. filo terminal la filum terminale filaríase Vid. neumonitis intersticial común cryptogenic fibrosing alveolitis..filamento terminal 217 . mucoviscidosis pt fibrose cística.filum terminale es filamento terminal.mucoviscidose es fibrosis quística.filaríase es filariasis en filariasis pt filaríase. terminal thread pt filamento terminal. mucoviscidose 2043 filovirus m Etiopatoxenia es filovirus en filovirus pt filovírus 2038 fibrosite f Patoloxías es fibrositis en fibrositis pt fibrosite filum terminale Vid. mucoviscidosis en cystic fibrosis.

] 2053 fisura f 2047 fisioloxía f Patoloxías Semioloxía es fisura en fissure pt fissura 2054 fisura anal f fisioloxía patolóxica Vid.fisioloxía patolóxica es fisiología patológica.. fissure in ano pt fissura anal Termos xerais VAR.suco calcarino fisura calosomarxinal Vid.Vocabulario 2044 fimbria f Anatomía es fimbria en fimbria pt fímbria la fimbria 2050 fístula f Semioloxía Anatomía patolóxica es fístula en fistula pt fístula 2045 fimose f Patoloxías es fimosis en phimosis pt fimose 2051 fístula anal f Patoloxías es fístula anal en anal fistula pt fístula anal finamento Vid... fisiopatologia fisura calcarina Vid.. physiopathology pt fisiologia patológica...morte Organización sanitaria es fisiólogo en physiologist pt fisiologista Organización sanitaria es fisiología en physiology pt fisiologia 2052 fístula rectovaxinal f 2046 fisiólogo -ga s Patoloxías es fístula rectovaginal en rectovaginal fistula pt fístula rectovaginal [Pt. physiotherapy pt fisioterapia. terapéutica física en physical therapy.fisura lonxitudinal cerebral Terapéutica SIN. fístula retovaginal [Br. terapêutica física 218 . fisiopatología en pathologic physiology.]..xiro cingular 2049 fisioterapia f fisura interhemisférica Vid.fisiopatoloxía 2048 fisiopatoloxía f Patoloxías es fisura anal en anal fissure.terapéutica física es fisioterapia.

. venectomy pt flebectomia. cisura interhemisférica es cisura interhemisférica.Vocabulario 2055 fisura lonxitudinal cerebral f Anatomía SIN.venoclise Probas complementarias SIN.epispadia 2062 flebectomía f Terapéutica SIN. fisura interhemisférica.. venografía en phlebography. longitudinal cerebral fissure pt fissura inter-hemisférica.. venografia 2064 flebografía f flanco Vid. venectomia 2056 fitoterapia f Terapéutica es fitoterapia en phytotherapy pt fitoterapia Terapéutica es fijación en fixation pt fixação 2063 flebite f Patoloxías es flebitis en phlebitis pt flebite 2057 fixación f fleboclise Vid.. venography pt flebografia.rexión lateral Semioloxía es flatulencia en flatulence pt flatulência Etiopatoxenia es flavivirus en flavivirus pt flavivírus 2058 flatulencia f 2065 fleboplastia f Terapéutica es fleboplastia en phleboplasty pt fleboplastia 2059 flavivirus m 219 .fisura interhemisférica. fissura longitudinal cerebral la fissura longitudinalis cerebri palatina 2060 flaxelo m Histoloxía es flagelo en flagellum pt flagelo 2061 flebectasia f Anatomía patolóxica es flebectasia en phlebectasia. venectasia pt flebectasia fisura palatina Vid.venectomía es flebectomía.. venectomía en phlebectomy..fenda fisura uretral superior Vid.. fisura longitudinal cerebral en interhemispheric fissure.venografía es flebografía.

venotomía es flebotomía. flutter en flutter pt flutter 2078 fluxo sanguíneo m Fisioloxía es flujo sanguíneo en blood flow pt fluxo sanguíneo flictena Vid.ampola 220 . venorrafia 2072 flora bacteriana f Fisioloxía es flora bacteriana en bacterial flora pt flora bacteriana 2073 fluidificante m Farmacoloxía es fluidificante en fluidifying agent pt fluidificante 2067 flebotomía f erapéutica T SIN... venotomía en phlebotomy. venorrhaphy. venisutura.. venotomy pt flebotomia. fleimão 2075 fluoroquinolona f Farmacoloxía es fluoroquinolona en fluoroquinolone pt fluoroquinolona 2069 flexión f Fisioloxía Anatomía es flexión en flexion pt flexão la flexio 2076 fluorose f Patoloxías es fluorosis en fluorosis pt fluorose 2070 flexión dorsal f Fisioloxía Anatomía es flexión dorsal en dorsal flexion pt flexão dorsal 2077 flúter m 2071 flexión ventral f Fisioloxía Anatomía es flexión ventral en ventral flexion pt flexão ventral Patoloxías es flúter. venostomía.Vocabulario 2066 fleborrafia f Terapéutica SIN. venosuture pt fleborrafia. venorrafia en phleborrhaphy. venisutura es fleborrafia. venotomia 2074 fluidoterapia f Terapéutica es fluidoterapia en fluid therapy pt fluidoterapia 2068 flegmón m Anatomía patolóxica es flemón en phlegmon pt flegmão.venorrafia.

fundoscopia fondo de saco de Douglas Vid.escavación rectouterina 2080 fluxo xénico m fondo de saco de Douglas Vid... fontanela craniana la fonticulus cranii 221 .. cranial fontanelle..] es fontanela.escavación rectouterina FMF Vid. secreción vaginal en vaginal discharge pt secreção vaginal 2084 folículo ovárico m Histoloxía es folículo ovárico en ovarian follicle pt folículo ovariano fluxo xenético Vid. fonendo [pop.]..factor de necrose tumoral Patoloxías es fobia en phobia pt fobia 2081 fobia f fondo de saco vaxinal Vid..fórnix vaxinal 2085 fonendoscopio m foco de infección Vid..fluxo xénico Xenética VAR.estetoscopio VAR. fonendoscópio 2086 fontanela f 2083 folículo m Histoloxía es folículo en follicle pt folículo Anatomía SIN. fontanela craneal en cranial fontanel. moleira [pop. stethoscope pt estetoscópio. fontanel. fontela. fontanelle pt fontanela.fluxo xenético es flujo genético en gene flow pt fluxo gênico fondo de ollo Vid.fonte de infección 2082 foliculite f Patoloxías es foliculitis en folliculitis pt foliculite Instrumental SIN..febre mediterránea familiar fondo de saco rectovesical Vid..Vocabulario 2079 fluxo vaxinal m Fisioloxía SIN..escavación rectovesical fondo de saco rectouterino Vid...] es estetoscopio.. fonendoscopio en phonendoscope.secreción vaxinal (f) es flujo vaginal...fontanela cranial.fonendo [col.escavación rectovesical FNT Vid.

..trígono cerebral es fórnix. fórnix vaginal en fornix of vagina.Vocabulario fontanela cranial Vid.. foramen nutricio en nutrient foramen pt forame nutrício la foramen nutricium Anatomía SIN... fórcipe 2096 fosa f Anatomía es fosa en fossa pt fossa la fossa 2091 forense s Organización sanitaria SIN. obstetrical forceps pt fórceps. trígono cerebral en cerebral trigone. conducto nutricio. vaginal fornix pt fornix da vagina..orificio Anatomía es foramen intervertebral..axila fosa ilíaca Vid.. fornix pt fórnix. médico forense en coroner pt legista fosa axilar Vid.rexión inguinal 222 .foco de infección (m) es foco de infección en source of infection pt fonte de infecção 2092 formación reactiva f 2087 fonte de infección f Etiopatoxenia es formación reactiva en reaction formation pt formação reactiva [Pt...fondo de saco vaxinal es fondo de saco vaginal.fontanela forame Vid.fontanela Epidemioloxía SIN. orificio de conjunción en intervertebral foramen pt forame intervertebral la foramen intervertebrale 2093 formigo m 2088 forame intervertebral m Semioloxía es acorchamiento.médico -ca forense es forense. hormigueo en tingling pt formigamento 2094 fórnix m 2089 forame nutricio m Anatomía SIN. fórnix vaginal la fornix vaginae Instrumental es fórceps en forceps.sistema reticular fontela Vid.orificio nutricio es agujero nutricio.. formação reativa [Br. trígono cerebral la fornix 2095 fórnix vaxinal m 2090 fórceps m Anatomía SIN.] formación reticular Vid.].

.Vocabulario fosa nasal Vid.P (sb) es fósforo en phosphorus pt fósforo 2098 fosa poplítea f Anatomía SIN. oval fossa pt fossa oval la fossa ovalis 2103 fosforilación f Bioquímica es fosforilación en phosphorilation pt fosforilação 2097 fosa oval f 2104 fósforo m Bioquímica SIN. hueco poplíteo en popliteal fossa pt fossa poplítea la fossa poplitea 2105 fotocoagulación f Terapéutica es fotocoagulación en photocoagulation pt fotocoagulação 2099 fosfatase ácida f Bioquímica es fosfatasa ácida en acid phosphatase pt fosfatase ácida 2106 fotodermatite f Patoloxías es fotodermatitis en photodermatitis pt fotodermatite 2100 fosfatase alcalina f Bioquímica es fosfatasa alcalina en alkaline phosphatase pt fosfatase alcalina 2107 fotoquimioterapia f Terapéutica es fotoquimioterapia en photochemotherapy pt fotoquimioterapia 2101 fosfolipase f Bioquímica es fosfolipasa en phospholipase pt fosfolipase 2108 fotosensibilidade f Etiopatoxenia Semioloxía es fotosensibilidad en photosensitivity pt fotossensibilidade 2102 fosfolípido m Bioquímica es fosfolípido en phospholipid pt fosfolípido 2109 fototerapia f Terapéutica es fototerapia en phototherapy pt fototerapia 223 ..cavidade nasal Anatomía es fosa oval en fossa ovalis..oco poplíteo (m) es fosa poplítea.

RAP (sg).].- Designa a ‘depresión localizada na Patoloxías es fractura en fracture pt fractura [Pt. etiologic fraction pt fração etiológica de risco [Br.Vocabulario 2110 fototoxicidade f Etiopatoxenia es fototoxicidade en phototoxicity pt fototoxicidade fóvea central Vid. fracción etiológica de riesgo en AR% (sg). con “risco atribuíble”.. fovea centralis pt fóvea.]. EF (sg). fracción de eyección en EF. 2114 fóvea f Semioloxía es fóvea en fovea.. fracção de filtração [Pt.]. pit pt fóvea Anatomía Histoloxía SIN..] frambesia Vid. fratura [Br.. fracção etiológica de risco [Pt.fóvea central es fóvea.]. fovea central en fovea.- Designa ‘calquera fosa ou depresión anatómica de pequeno tamaño’. fracção de ejecção [Pt.FE (sg) es FE (sg). fracción atribuíble de risco es FER (sg). 2115 fóvea f 2119 fractura f mácula lútea da retina’. risco atribuível percentual Nota.].fracción etiolóxica de risco 2111 fouce do cerebelo f Anatomía es hoz del cerebelo en cerebellar falx.factor reumatoide fracción atribuíble de risco Vid. falx cerebri pt foice do cérebro la falx cerebri Anatomía es fóvea en fovea pt fóvea la fovea Fisioloxía SIN....pian 224 . fração de ejecção [Br.- Cfr.] 2117 fracción de filtración f 2113 fóvea f Fisioloxía es fracción de filtración en filtration fraction pt fração de filtração [Br. Nota. fóvea central la fovea centralis Epidemioloxía SIN. attributable risk percent. ejection fraction pt FE (sg). fracción atribuíble de riesgo.fóvea FR Vid.FER (sg).] 2118 fracción etiolóxica de risco f Nota. falx cerebelli pt foice do cerebelo la falx cerebelli 2116 fracción de exección f 2112 fouce do cerebro f Anatomía es hoz del cerebro en cerebral falx.

. Nissen fundoplication.- Evítese “frente”. fundoscopia en fundoscopy.. gabuñón (m) es eritema pernio [cult].. fundus oculi. operación de Nissen en fundoplication.eritema pernio (m) [cult].caspa Fru Vid.extensión (f) es frotis en smear pt esfregaço 2122 frecuencia respiratoria f Fisioloxía es frecuencia respiratoria en respiratory frequency pt frequencia respiratória Vid.osteoxénese imperfecta Epidemioloxía es frecuencia en frequency pt frequência 2126 fronte f Anatomía es frente en forehead pt fronte la frons 2120 frecuencia f Nota.frutosa Bioquímica SIN.operación de Nissen es fundoplicación. erythema pernio [cult] pt eritema pernio [cult]... fundus of the eye [col. frênulo la frenulum 2124 freo m Terapéutica SIN. levulose folículoestimulante 2128 frutosa f freila 2123 frémito m Semioloxía es frémito en fremitus. fundoscopia 225 . Nissen operation pt fundoplicatura.Fru (sb). 2121 frecuencia cardíaca f Fisioloxía es frecuencia cardíaca en heart rate pt frequência cardíaca 2127 frotis m Probas complementarias SIN. fundoplicatura.].fondo de ollo (m) [col.. operação de Nissen 2125 frieira f 2130 fundoscopia f Patoloxías Semioloxía SIN.]. sabañón en chilblain.fronte Anatomía es frenillo en frenulum pt freio.. frieira Probas complementarias SIN.Vocabulario fraxilidade ósea conxénita Vid. levulose pt frutose..hormona 2129 fundoplicatura f *frente Vid. fundoplicatura de Nissen. levulosa en fructose.] pt fundo de olho [col. thrill pt frémito FSH Vid.. levulosa es fructosa.] es fondo de ojo [col..

cordón anterior da medula 2136 fuso neuromuscular m Histoloxía es huso neuromuscular en neuromuscular spindle pt fuso neuromuscular funículo lateral da medula Vid..galactosa galactóforo Vid. brumeiro [pop. leixenzo [pop..cordón lateral da medula funículo posterior da medula Vid...guanina GABA Vid. furunculosis en furunculosis pt furunculose 2139 galactosemia f Patoloxías es galactosemia en galactosemia pt galactosemia 226 ...furuncho.].furúnculo Patoloxías SIN. furunculus pt furúnculo 2137 galactorrea f 2133 furúnculo m Semioloxía es galactorrea en galactorrhea pt galactorréia [Br.] es furúnculo en boil..ácido gammaaminobutírico funiculocentese Vid.Gal (sb) es galactosa en galactose pt galactosa 2134 furunculose f Patoloxías es forunculosis.]..Vocabulario 2131 fungo m Etiopatoxenia es hongo en fungus pt fungo 2135 fusión f Terapéutica es fusión en fusion pt fusão funículo anterior da medula Vid..dedo indicador furuncho Vid.cordocentese 2132 funxemia f Semioloxía es fungemia en fungemia pt fungemia gabuñón Vid.cordón posterior da medula G Vid..conduto galactóforo furabolos Vid. neixarigo [pop...]. furuncle..].frieira Gal Vid. galactorreia [Pt.] 2138 galactosa f Bioquímica SIN. carafuncho [pop.

núcleo basal Patoloxías SIN..uncus Semioloxía Patoloxías es gangrena en gangrene pt gangrena Nota.. Cfr.ganglioneuroma es gangliocitoma. ganglioneuroma pt gangliocitoma.quiste sinovial ganglioneuroma Vid.. ganglioneuroma Anatomía patolóxica es ganglioma en ganglioma pt ganglioma 2148 gangliocitoma m 2143 gammagrafía f Probas complementarias es gammagrafía en scintigraphy pt gamagrafia 2149 ganglioma m 2144 gammapatía f Patoloxías es gammapatía en gammopathy pt gamapatia ganglión Vid.- Evítese “cangrena”. Bioquímica VAR..- Designa as ‘inmunoglobulinas que ganglio basal Vid..globulina gamma es gammaglobulina en gamma globulin pt gamaglobulina Nota. ganglioneuroma en gangliocytoma.. con “inmunoglobulina”. plasma cell dyscrasia pt gamapatia monoclonal 2151 gangrena f gancho do hipocampo Vid.gangliocitoma 2150 ganglionite f Patoloxías es ganglionitis en ganglionitis pt ganglionite 2145 gammapatía monoclonal f Patoloxías es gammapatía monoclonal en monoclonal gammopathy. 227 .Vocabulario 2140 gameto m Histoloxía es gameto en gamete pt gâmeta 2146 gangliectomía f Terapéutica es gangliectomía en gangliectomy pt gangliectomia Anatomía es ganglio en ganglion pt gânglio la ganglion 2141 gametoxénese f Fisioloxía es gametogénesis en gametogenesis pt gametogénese 2147 ganglio m 2142 gammaglobulina f posúen unha mobilidade electroforética de tipo gamma’.

.tule (m) es gasa. gastropatía erosiva en erosive gastritis.- Cfr.bocio Farmacoloxía SIN.] 2158 gastrina f Bioquímica Fisioloxía es gastrina en gastrin pt gastrina 2153 gargarismo m Farmacoloxía es gargarismo en gargle pt gargarismo 2159 gastrinoma m Patoloxías es gastrinoma en gastrinoma pt gastrinoma garxola Vid..Vocabulario 2152 garganta f Anatomía SIN. gastroenterite 2164 gastroenterólogo -ga s Organización sanitaria es gastroenterólogo en gastroenterologist pt gastrenterologista. erosive gastropathy pt gastrite erosiva.gastropatía erosiva es gastritis erosiva.gorxa es garganta en throat pt garganta.. gorja [pop. gastropatia erosiva 2162 gastroduodenostomía f Terapéutica es gastroduodenostomía en gastroduodenostomy pt gastroduodenostomia 2156 gasto cardíaco m Fisioloxía es gasto cardíaco en cardiac output pt débito cardíaco 2163 gastroenterite f Nota. gastroenterologista 228 . con “traballo cardíaco”. tul en gauze pt gaze 2160 gastrite f Patoloxías es gastritis en gastritis pt gastrite 2154 gasa f 2161 gastrite erosiva f 2155 gasometría f Probas complementarias es gasometría en gasometry pt gasometria Patoloxías SIN. 2157 gastrectomía f Terapéutica es gastrectomía en gastrectomy pt gastrectomia Patoloxías es gastroenteritis en gastroenteritis pt gastrenterite..

. gastroenterologia Patoloxías es gastroenteropatía en gastroenteropathy pt gastrenteropatia. gastroparesis en gastroparesis pt gastroparesia Patoloxías es gastropatía en gastropathy pt gastropatia 2168 gastropatía f 2174 gastrotomía f Terapéutica es gastrotomía en gastrotomy pt gastrotomia gastropatía erosiva Vid.gastrite erosiva Terapéutica es gastropexia en gastropexy pt gastropexia 2175 gastroxexunostomía f Terapéutica es gastroyeyunostomía en gastrojejunostomy pt gastrojejunostomia 2169 gastropexia f GH Vid.Vocabulario 2165 gastroenteroloxía f Organización sanitaria es gastroenterología en gastroenterology pt gastrenterologia.... gastroenteropatia gastrorraxia Vid..aerofaxia Terapéutica es gastrostomía en gastrostomy pt gastrostomia 2167 gastroparesia f 2173 gastrostomía f Etiopatoxenia Semioloxía es gastroparesia.hormona liberadora da hormona do crecemento 2170 gastroplastia f Terapéutica es gastroplastia en gastroplasty pt gastroplastia 2176 glabela f Anatomía es glabela en glabella pt glabela la glabella 2171 gastrorrafia f Terapéutica es gastrorrafia en gastrorrhaphy pt gastrorrafia 229 .hemorraxia dixestiva 2172 gastroscopia f 2166 gastroenteropatía f Terapéutica Probas complementarias es gastroscopia en gastroscopy pt gastroscopia gastrospiria Vid.hormona do crecemento GHRH Vid.

].glándula suprarrenal glándula pituitaria Vid. parótide la glandula parotidea glándula parotidiana Vid.. Cando se refire en concreto ao glande do pene.] la glandula parathyroidea 230 . Anatomía SIN. glândula paratiróide [Pt.. parotid gland pt glândula parótida.. parótida. pineal gland pt epífise cerebral.- Designa unha ‘zona anatómica de pequeno tamaño que posúe unha forma arredondada’. glándula pineal en pineal body. parótida en parotid.vesícula seminal 2185 glándula sublingual f Anatomía es glándula sublingual en sublingual gland pt glândula sublingual la glandula sublingualis 2181 glándula paratiroide f Anatomía es glándula paratiroides en parathyroid gland pt glândula paratireóide [Br.parótide... glândula pineal la glandula pinealis glándula adrenal Vid.Vocabulario 2177 glande f Anatomía es glande en glans pt glande la glans 2182 glándula parótide f Nota..hipófise 2179 glándula lacrimal f Anatomía es glándula lagrimal en lacrimal gland pt glândula lacrimal la glandula lacrimalis 2184 glándula sebácea f Anatomía es glándula sebácea en sebaceous gland pt glândula sebácea la glandula sebacea 2180 glándula mamaria f Anatomía es glándula mamaria en mammary gland pt glândula mamária la glandula mammaria glándula seminal Vid.epífise cerebral es epífisis cerebral. glándula parotidiana es glándula parótida. podemos empregar “bálano” como sinónimo.glándula parótide 2178 glándula f 2183 glándula pineal f Anatomía Histoloxía es glándula en gland pt glândula la glandula Anatomía SIN.

]. glycocoll pt ácido aminoacético.glicina 231 . glándula submaxilar en submandibular gland. tiróide [Pt. glândula tiróide [Pt. ácido aminoacético (m) es ácido aminoacético. tiroides en thyroid.glándula submandibular Anatomía es glándula sudorípara en sweat gland pt glândula sudorípara la glandula sudorifera 2187 glándula sudorípara f 2193 glicemia f 2188 glándula suprarrenal f Fisioloxía es glucemia en blood glucose. glândula suprarenal la glandula suprarenalis Anatomía SIN. glícido [Pt. glicocola 2190 glaucoma m Patoloxías es glaucoma en glaucoma pt glaucoma glicocola Vid.hidrato de carbono es glúcido en glucide pt glicídio [Br.].] la glandula thyroidea 2194 glícido m Bioquímica SIN. thyroid gland pt glândula tireóide [Br.glándula submaxilar es glándula submandibular. tireóide [Br..] 2195 glicina f 2189 glándula tiroide f Bioquímica SIN. glycemia pt glicemia Anatomía SIN..].Gly (sb).glándula adrenal es glándula adrenal. glándula suprarrenal en adrenal gland.. submaxillary gland pt glândula submandibular..Vocabulario 2186 glándula submandibular f Anatomía SIN. suprarenal gland pt glândula adrenal..neuroglía Bioquímica Fisioloxía es glucagón en glucagon pt glucagon 2191 glicagón m 2192 glicagonoma m Patoloxías VAR.glucagonoma es glucagonoma en glucagonoma pt glucagonoma glándula submaxilar Vid. glycine. glicina. glândula submaxilar la glandula submandibularis glía Vid..tiroide es glándula tiroides..]. glicocola. glicina.. glicocola en aminoacetic acid..

glicósido digitálico [Pt. glicosídio cardíaco [Br.]. gliconeogénese [Pt.].] 2205 glicoxénese f 2200 glicosa f Bioquímica es glucosa en glucose pt glicose Bioquímica es glucogénesis en glycogenesis pt glicogênese [Br.]. glicogénio [Pt. glicopéptido [Pt.Vocabulario 2196 glicocorticoide m Bioquímica Fisioloxía es glucocorticoide en glucocorticoid pt glicocorticóide.] Bioquímica es glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa en glucose-6-phosphate dehydrogenase pt glicose-6-fosfato desidrogenase 2207 glicoxenólise f Bioquímica es glucogenólisis en glycogenolysis pt glicogenólise 232 .]. glicosídio digitálico [Br. glicogénese [Pt.] 2204 glicosuria f Semioloxía es glucosuria en glycosuria pt glicosúria 2199 glicopéptido m Farmacoloxía es glicopéptido en glycopeptide pt glicopeptídeo [Br.].] Bioquímica es glicólisis.].] 2206 glicóxeno m 2201 glicosa-6-fosfato deshidroxenase f Bioquímica es glucógeno en glycogen pt glicogênio [Br.]. glicopeptídio [Br. glicósido cardíaco [Pt.] Farmacoloxía es glucósido digitálico en digitalis glycoside pt glicosídeo digitálico [Br.]. glucocorticóide 2202 glicósido cardíaco m 2197 glicólise f Farmacoloxía es glucósido cardíaco en cardiac glycoside pt glicosídeo cardíaco [Br. glucólisis en glycolysis pt glicólise 2203 glicósido dixitálico m 2198 gliconeoxénese f Bioquímica es gluconeogénesis en gluconeogenesis pt gliconeogênese [Br.].

Vocabulario 2208 glicoxenose f Patoloxías es glucogenosis en glycogenosis pt glicogenose 2214 globo ocular m Anatomía es globo ocular en eyeball pt bulbo ocular. globo ocular la bulbus oculi 2209 glicóxeno-sintetase f Bioquímica es glucógeno-sintetasa en glycogen synthetase pt glicogênio-sintetase [Br. gliomatosis cerebri pt gliomatose cerebral glóbulo branco Vid.pallidum. paleoestriado..].] 2215 globo pálido m 2210 glicoxenoxénese f Bioquímica es glucogenogénesis en glucogenogenesis.] Anatomía SIN.. pale globe..eritrocito globus hystericus Vid.bolo histérico 233 . pallidum en globus pallidus...]. glicogenogénese [Pt. pallidum la globus pallidus 2216 globulina f Bioquímica es globulina en globulin pt globulina 2211 glioma m Patoloxías es glioma en glioma pt glioma globulina gamma Vid. glicogéniosintetase [Pt.gammaglobulina 2212 gliomatose cerebral f Patoloxías es gliomatosis cerebral en cerebral gliomatosis. paleoestriado es globo pálido.glutamina globo histérico Vid..leucocito glóbulo vermello Vid. paleostriatum pt globo pálido. paleoestriado.. glycogenogenesis pt glicogenogênese [Br.bolo histérico 2213 gliose f Anatomía patolóxica es gliosis en gliosis pt gliose 2217 glomérulo m Histoloxía es glomérulo en glomerule pt glomérulo Gln Vid.

.ácido glutámico Bioquímica SIN....monofosfato cíclico de guanosina 234 ..febre aftosa Terapéutica es glosoplastia en glossoplasty pt glossoplastia 2223 glosoplastia f Gly Vid..Vocabulario 2218 glomerulonefrite f Patoloxías VAR...ácido glutámico glucagonoma Vid..glicina GMPc Vid.glicagonoma glutamato Vid.nefrite glomerular es glomerulonefritis en glomerulonephritis pt glomerulonefrite 2224 glosorrafia f Terapéutica es glosorrafia en glossorrhaphy pt glossorrafia 2219 glomerulopatía f Patoloxías es glomerulopatía en glomerulopathy pt glomerulopatia 2225 glosotomía f Terapéutica es glosotomía en glossotomy pt glossotomia 2220 glomerulosclerose f Anatomía patolóxica es glomerulosclerosis en glomerulosclerosis pt glomerulosclerose 2226 glote f Anatomía es glotis en glottis pt glote la glottis 2221 glosectomía f Terapéutica es glosectomía en glossectomy pt glossectomia Glu Vid.lingua xeográfica 2228 glute m Bioquímica es gluten en gluten pt glúten glosopeda Vid.Gln (sb) es glutamina en glutamine pt glutamina 2222 glosite f Patoloxías es glositis en glossitis pt glossite 2227 glutamina f glosite migratoria benigna Vid.

hCG (sg) 2234 gonfose f 2231 gonadoblastoma m Anatomía patolóxica es gonadoblastoma en gonadoblastoma pt gonadoblastoma Anatomía es gonfosis en gomphosis..hCG (sg) VAR.].. goniómetro en arthrometer. gonadotropin pt gonadotrofina. goniómetro [Pt.artrómetro es artrómetro.. socket pt gonfose la gomphosis 2235 goniómetro m gonadotrofina Vid. gonorréia 2237 gonococia f 235 .gonadotrofina coriónica humana es gonadotropina coriónica humana..].. goniômetro [Br. golpe de calor 2230 gonadectomía f Terapéutica es gonadectomía en gonadectomy pt gonadectomia Bioquímica Fisioloxía SIN.].] 2232 gonadotropina f 2236 goniotomía f Terapéutica es goniotomía en goniotomy pt goniotomia Bioquímica Fisioloxía VAR. gonadotropina coriónica humana.. human chorionic gonadotropin pt gonadotrofina coriônica humana.gonadotrofina es gonadotrofina.gonadotropina coriónica humana Instrumental SIN. hCG (sg) en hCG (sg). gonadotropina en gonadotrophin. artrómetro [Pt..Vocabulario GnRH Vid.gonorrea es gonococia.hormona liberadora de gonadotropina 2233 gonadotropina coriónica humana f 2229 golpe de calor m Patoloxías es golpe de calor en heat stroke... gonadotropina gonococia Vid. gonorrea en gonorrhea pt gonococia. goniometer pt artrômetro [Br.blenorraxia Patoloxías SIN.gonadotropina gonadotrofina coriónica humana Vid. heatstroke pt colapso térmico.

gonococia gorxa Vid.blenorraxia gonorrea Vid. Farmacoloxía es gránulo en granule pt grânulo 2247 granulomatose f Patoloxías es granulomatosis en granulomatosis pt granulomatose gravidez Vid.. aínda que ás veces se usan -de xeito impreciso- como sinónimos desta.farinxe Patoloxías es gota en gout pt gota 2242 gránulo m 2238 gota f Nota.agrafestesia Farmacoloxía es granulado en granulate pt granulado 2245 granulocitose f Semioloxía es granulocitose en granulocytosis pt granulocitose 2240 granulado m 2246 granuloma m Semioloxía es granuloma en granuloma pt granuloma 2241 gránulo m Nota.herpes zóster grafanestesia Vid. granulopenia en granulocytopenia..embarazo 236 ... granulopenia goxo Vid. EN: podagra.garganta gorxa Vid.- Os termos “podagra” e “podagrismo” (PT: podagra.- Designa a ‘diminución do número de granulocitos a menos de mil por milímetro cúbico de sangue’. Cfr. 2244 granulocitopenia f 2239 gotas f pl Farmacoloxía es gotas en drops pt gotas Nota.- Designa unha ‘pequena estrutura que se pode observar ao microscopio no interior das células’.- Designa unha ‘pequena pílula que contén unha mínima cantidade de medicamento e que se administra en forma de granulado’... Semioloxía es granulocitopenia. granulopenia pt granulocitopenia.Vocabulario gonorrea Vid. con “agranulocitose”. ES: podagra) indican un tipo específico de gota . Histoloxía es gránulo en granule pt grânulo 2243 granulocito m Histoloxía es granulocito en granulocyte pt granulócito Nota..

halitosis.draxea Patoloxías SIN.G (sb) es guanina en guanine pt guanina 2258 haplotipo m Xenética es haplotipo en haplotype pt haplótipo 2253 gustación f Fisioloxía es gustación en gustation pt gustação 2259 hapteno m Bioquímica es hapteno en hapten pt hapteno 237 . influenza en flu. influenza pt gripe.influenza es gripe. heme group pt grupo hemo. influenza H Vid.. ozostomía en fetor oris... hemo en heme. ozostomia 2256 hamartoma m Patoloxías es hamartoma en hamartoma pt hamartoma 2251 grupo sanguíneo m Termos xerais es grupo sanguíneo en blood group pt grupo sanguíneo hanseníase Vid. halitosis. ozostomia pt fetor oris..Vocabulario 2248 graxa f Bioquímica es grasa en fat pt gordura 2254 gusto m Fisioloxía es gusto en taste pt gosto *graxea Vid.. hemo Semioloxía SIN. halitose. grippe..- fetor oris (m).hidróxeno HADO Vid. ozostomía es fetor oris..hospitalización a domicilio 2249 gripe f 2255 halitose f 2250 grupo hemo m Bioquímica SIN.lepra Xenética es haploidía en haploidy pt haploidia 2257 haploidía f 2252 guanina f Bioquímica SIN.hemo es grupo hemo.

..]..corno Hb Vid.eritrocito hemacias en rima de moedas Vid. vômito de sangue [Br.eritrócitos en rima de moedas 2268 hematoloxía f Organización sanitaria es hematología en hematology pt hematologia 2262 hemanxioma m Patoloxías es hemangioma en haemangioma. vómito de sangue [Pt.vómito de sangue (m) es hematemesis.ácido clorhídrico HDL Vid.variz Etiopatoxenia es helminto en helminth pt helminto 2266 hematócrito m Semioloxía es hematócrito en hematocrit pt hematócrito 2261 helminto m 2267 hematólogo -ga s Organización sanitaria es hematólogo en hematologist pt hematologista hemacia Vid. hemangioma pt hemangioma 2269 hematoma m 2263 hemanxiomatose f Patoloxías es hemangiomatosis en hemangiomatosis pt hemangiomatose Semioloxía es hematoma en haematoma. hematémese [Pt...] hedra Vid.Vocabulario 2260 haptoglobina f Bioquímica es haptoglobina en haptoglobin pt haptoglobina hemanxiosarcoma Vid. hematoma pt hematoma 238 ..hemoglobina hCG Vid.gonadotropina coriónica humana 2265 hematemese f HCl Vid.anxiosarcoma 2264 hemartrose f Semioloxía es hemartrosis en hemarthrosis pt hemartrose hasta Vid..]... vomiting blood pt hematêmese [Br. vómito de sangre en hematemesis.lipoproteína de alta densidade Semioloxía SIN..].

hemocitopoyesis.hematoxénese. hemopoiese 2280 hemicigoto m hemicrania Vid...xaqueca Semioloxía es hemiparesia en hemiparesis pt hemiparesia 2276 hemiparesia f hematopoetina Vid.. hematopoyesis..vea hemiácigos Semioloxía es hemianopsia en hemianopsia pt hemianopsia 2271 hematomielía f Semioloxía es hematomielia en hematomyelia pt hematomielia 2275 hemianopsia f 2272 hematopoese f hemiázigos Vid.hemoterapia hematotórax Vid.. hemopoyesis en hematogenesis. hemorragia digestiva baja en bright red blood in the stool.. hemocitopoese VAR. hemiplejía en hemiplegia pt hemiplegia hematoterapia Vid. hematochezia pt hematoquezia 2277 hemiplexía f Semioloxía es hemiplejia..hematopoese 2278 hemisferio cerebral m Anatomía es hemisferio cerebral en cerebral hemisphere pt hemisfério cerebral la hemispherium cerebri 239 .hemotórax hematoxénese Vid. signo del mapache en periorbital hematoma..eritropoetina 2273 hematoquecia f Semioloxía es hamatoquecia. hemopoiesis pt hematogénese.ollos de mapache (pl) es hematoma en ojos de mapache. hematopoiese..vea hemiácigos Xenética es hemicigoto en hemizygote pt hemizigoto Fisioloxía SIN. hematoma periorbitario.. racoon eyes pt hematoma periorbitário 2274 hematuria f Semioloxía es hematuria en hematuria pt hematúria hemiácigos Vid.Vocabulario 2270 hematoma periorbitario m Semioloxía SIN. hemocitopoiese. hematopoiesis. hemocytopoiesis.hemopoese es hematogénesis.

vividiffusion pt hemodiálise Patoloxías SIN..].. hemoglobinúria paroxística nocturna [Pt.Vocabulario 2279 hemisferio do cerebelo m Anatomía es hemisferio del cerebelo en cerebellar hemisphere.enfermidade de MarchiafavaMicheli es enfermedad de Marchiafava-Micheli.... hemoglobinuria paroxística nocturna en Marchiafava-Micheli anemia.hematopoese 2282 hemocromatose f Patoloxías es hemocromatosis en hemochromatosis pt hemocromatose 2289 hemoglobinuria paroxística nocturna f 2283 hemocultivo m Probas complementarias es hemocultivo en blood culture pt hemocultura 2284 hemodiálise f Terapéutica SIN.Hb (sb) es hemoglobina en haemoglobin. hemogram pt hemograma 240 .vividifusión es hemodiálisis en hemodialysis. Marchiafava-Micheli syndrome. hemisphere of cerebellum pt hemisfério do cerebelo la hemispherium cerebelli 2286 hemoglobina f Bioquímica SIN. hemoglobinopathy pt hemoglobinopatia 2281 hemobilia f 2288 hemoglobinuria f Semioloxía es hemoglobinuria en hemoglobinuria pt hemoglobinúria hemocitopoese Vid. hemoglobin pt hemoglobina hemo Vid. hemophilia pt hemofilia Probas complementarias es hemograma en blood count.grupo hemo Semioloxía es hemobilia en hemobilia pt hemobilia 2287 hemoglobinopatía f Patoloxías es hemoglobinopatía en haemoglobinopathy. hemoglobinúria paroxística noturna [Br.] 2290 hemograma m 2285 hemofilia f Patoloxías es hemofilia en haemophilia. paroxysmal nocturnal hemoglobinuria pt doença de Marchiafava-Micheli.

Vocabulario 2291 hemólise f Etiopatoxenia es hemólisis en hemolysis pt hemólise 2297 hemorraxia f Etiopatoxenia Semioloxía SIN... hemosiderosis pt hemossiderose 241 .sangrado (m) es hemorragia. gastrorrhagia pt gastrorragia. sangrado en haemorrhage. hemorragia digestiva Patoloxías es hemopatía en blood disease.. pneumorragia 2300 hemorroide f 2295 hemoperitoneo m Patoloxías es hemoperitoneo en hemoperitoneum pt hemoperitoneu [Pt. pulmonary hemorrhage pt hemorragia pulmonar. hemorragia digestiva en gastric hemorrhage.] es almorrana [pop.hemotórax hemopoese Vid.hematopoese Semioloxía es hemoptisis en hemoptysis pt hemoptise 2296 hemoptise f 2302 hemosiderose f Patoloxías es hemosiderosis en haemosiderosis..almorrá [pop. hemorrhage pt hemorragia.] Patoloxías SIN.]..gastrorraxia es gastrorragia. hemorroide en haemorrhoid. sangrado 2292 hemolisina f Bioquímica es hemolisina en hemolysin pt hemolisina 2298 hemorraxia dixestiva f 2293 hemopatía f Patoloxías SIN. haemopathy pt hemopatia 2299 hemorraxia pulmonar f 2294 hemopericardio m Patoloxías Semioloxía es hemopericardio en hemopericardium pt hemopericárdio Patoloxías SIN.pneumorraxia es hemorragia pulmonar en pneumorrhagia. hemorrhoid pt hemorróida 2301 hemosiderina f Bioquímica es hemosiderina en hemosiderin pt hemossiderina hemopleura Vid.]. hemoperitônio [Br..

.Vocabulario 2303 hemostase f Fisioloxía Terapéutica VAR. hemoterapia 2305 hemotórax m 2311 hepatoblastoma m Anatomía patolóxica es hepatoblastoma en hepatoblastoma pt hepatoblastoma Semioloxía Patoloxías SIN..hemostasia es hemostasia.. hemopleura. hemostasis en haemostasia. liver disease pt hepatopatia 242 .hemopleura (f) VAR. haemostasis pt hemóstase. hemotórax en hematothorax..antihemorráxico 2309 hepatectomía f Terapéutica es hepatectomía en hepatectomy pt hepatectomia 2304 hemoterapia f 2310 hepatite f Patoloxías es hepatitis en hepatitis pt hepatite Terapéutica VAR. hemopleura...hematoterapia es hematoterapia. hemothorax pt hematotórax. hemotórax 2312 hepatocito m Histoloxía es hepatocito en hepatocyte pt hepatócito 2306 hepadnavirus m Etiopatoxenia es hepadnavirus en hepadnavirus pt hepadnavírus 2313 hepatomegalia f Semioloxía es hepatomegalia en hepatomegaly pt hepatomegalia 2307 heparina f Farmacoloxía es heparina en heparin pt heparina 2314 hepatopatía f Patoloxías es hepatopatía en hepatopathy.hematotórax es hematotórax. hemostasia 2308 hepatalxia f Semioloxía es hepatalgia en hepatalgia pt hepatalgia hemostasia Vid. hemotherapy pt hematoterapia.hemostase hemostático Vid. hemopleura. hemoterapia en hematotherapy.

herdanza ligada ao Y es herencia holándrica. herança autossómica dominante [Pt. herança autossómica [Pt. inheritance pt herança 2321 herdanza autosómica f Xenética SIN.. herança ligada ao Y Xenética es herencia ligada a X en X-linked inheritance pt herança ligada ao X Xenética es herencia autosómica en autosomal inheritance pt herança autossômica [Br.] 2318 hepatotoxicidade f Etiopatoxenia es hepatotoxicidad en hepatotoxicity pt hepatotoxicidade 2324 herdanza autosómica recesiva f Xenética es herencia autosómica recesiva en autosomal recessive inheritance pt herdança autossômica recessiva [Br.] 2326 herdanza ligada ao X f 243 . herança autossómica codominante [Pt. herencia ligada aY en holandric inheritance.] Vid.herdanza mitocondrial 2319 herdabilidade f Xenética es heredabilidad en heritability pt herdabilidade herdanza extracromosómica 2325 herdanza holándrica f 2320 herdanza f Xenética es herencia en heredity.]. Y-linked inheritance pt herança holândrica.Vocabulario 2315 hepatorrafia f Terapéutica es hepatorrafia en hepatorrhaphy pt hepatorrafia 2322 herdanza autosómica codominante f 2316 hepatostomía f Terapéutica es hepatostomía en hepatostomy pt hepatostomia Xenética es herencia autosómica codominante en codominant autosomal inheritance pt herança autossômica codominante [Br.].] 2323 herdanza autosómica dominante f 2317 hepatotomía f Terapéutica es hepatotomía en hepatotomy pt hepatotomia Xenética es herencia autosómica dominante en autosomal dominant inheritance pt herança autossômica dominante [Br..].]. herança autossómica recessiva [Pt.

. herança multifatorial [Br.] es hernia en hernia pt hérnia Patoloxías SIN.Vocabulario herdanza ligada ao Y Vid. merocele pt hérnia crural.pseudohermafroditismo 2327 herdanza mitocondrial f Xenética SIN. herança poligénica Patoloxías SIN. hérnia hiatal 244 . monogenic inheritance pt herança mendeliana..] Xenética es herencia multifactorial en multifactorial inheritance pt herança multifactorial [Pt.herdanza monoxénica Patoloxías es hermafroditismo en hermaphrodism. merocele (m) es hernia crural.hernia hiatal es hernia de hiato. laparocele pt hérnia abdominal. herança monogênica [Br.]. hernia femoral. laparocele Patoloxías SIN..hernia femoral.]. herencia mitocondrial en extrachromosomal inheritance. herança mitocondrial hermafroditismo espurio hermafroditismo falso 2332 hernia f 2328 herdanza monoxénica f Xenética SIN.herdanza holándrica 2331 hermafroditismo m herdanza mendeliana Vid.]. femoral hernia. hiatus hernia pt hérnia de hiato. hernia hiatal en hiatal hernia.pseudohermafroditismo Vid. herança monogénica [Pt...].]. hérnia femoral discal 2333 hernia abdominal f 2334 hernia crural f 2329 herdanza multifactorial f 2330 herdanza polixénica f hernia de disco Vid. laparocele en abdominal hernia.] Xenética es herencia poligénica en polygenic inheritance pt herança poligênica [Br.... herencia monogénica en mendelian inheritance.. herança extracromossómica [Pt. hermaphroditism pt hermafroditismo Vid.]. quebradura [pop.herdanza extracromosómica es herencia extracromosómica.crebadura [pop...laparocele (m) es hernia abdominal.herdanza mendeliana es herencia mendeliana.hernia 2335 hernia de hiato f Patoloxías VAR. mitochondrial inheritance pt herança extracromossômica [Br. merocele en crural hernia.

quelotomía en celotomy. Patoloxías SIN.hernia crural 2345 heroína f hernia hiatal Vid.hernia de hiato Patoloxías es hernia inguinal en inguinal hernia pt hérnia inguinal 2339 hernia inguinal f 2346 herpes m 2340 hernia paraestomal f Patoloxías es hernia paraestomal en paracolostomy hernia pt hérnia paraestomal herpes gestationis Vid..herpes simple oral es herpes labial. herniated disk pt hérnia de disco.. herniotomy.herpes xestacional 2347 herpes labial m 2341 hernia umbilical f Patoloxías es hernia umbilical en umbilical hernia pt hérnia umbilical “boqueira”. herpes simples oral Nota..quelotomía es celotomía. herniotomía. hérnia discal 2344 herniotomía f 2338 hernia epigástrica f Patoloxías es hernia epigástrica en epigastric hernia pt hérnia epigástrica Terapéutica SIN.Vocabulario 2336 hernia diafragmática f Patoloxías es hernia diafragmática en diaphragmatic hernia pt hérnia diafragmática 2342 hernioplastia f Terapéutica es hernioplastia en hernioplasty pt hernioplastia 2337 hernia discal f 2343 herniorrafia f Terapéutica es herniorrafia en herniorrhaphy pt herniorrafia atoloxías P VAR. oral herpes simplex pt herpes labial. pero este nome designa ‘calquera proceso inflamatorio superficial nas comisuras dos labios’ e non especificamente un herpes.- Popularmente recibe o nome de 245 . kelotomy pt herniotomia Etiopatoxenia es heroína en heroin pt heroína Patoloxías es herpes en herpes pt herpes hernia femoral Vid. herpes simple oral en herpes labialis.hernia de disco es hernia discal en herniated disc....

herpes genitalis pt herpes genital. herpes simples genital 2356 heteroenxerto m 2350 herpes xestacional m atoloxías P VAR.xenoenxerto es heteroinjerto.estrabismo Xenética es heterogeneidad alélica en allelic heterogeneity pt heterogeneidade alélica 2358 heteroxeneidade alélica f 246 . herpes gestationis Terapéutica SIN.herpes labial 2354 heterocigoto m Xenética es heterocigoto en heterozygote pt heterozigoto herpes simple xenital Vid. shingles pt herpes zóster Terapéutica SIN.goxo [pop. heterotrasplante en heteroplasty.. xenograft pt heteroenxerto. herpes gestationis en herpes gestationis pt herpes gestacional.] es culebrilla [pop.Vocabulario 2348 herpes simple m Patoloxías es herpes simple en herpes simplex pt herpes simples 2353 heterocigosidade f Xenética es heterocigosidad...]. herpes simple genital en genital herpes simplex.heterotransplante 2351 herpes zóster m 2357 heterotransplante m Patoloxías SIN.herpes xenital 2349 herpes xenital m 2355 heterocromatina f Xenética es heterocromatina en heterochromatin pt heterocromatina Patoloxías SIN..... xenoinjerto en heterograft.. heterotransplante 2352 herpesvirus m Etiopatoxenia es herpesvirus en herpesvirus pt herpesvírus heterotropía Vid. herpes zóster en herpes zoster.. heterozigosidad en heterozygosity pt heterozigosidade herpes simple oral Vid.heteroplastia (f) es heteroplastia. xenoenxerto heteroplastia Vid.herpes gestationis es herpes gestacional.herpes simple xenital es herpes genital. heterotransplantation pt heteroplastia.

hiato aniônico.. hidrosadenitis pt hidradenite.hidroadenite.intervalo aniónico. hidrosadenitis en hidradenitis.glícido 247 . polihidrâmnio 2370 hidratación f Terapéutica es hidratación en hydration pt hidratação 2364 hibridación in situ f Xenética es hibridación in situ en in situ hybridization pt hibridação in situ hidrato de carbono Vid... hidatidosis en echinococcosis.. hidatidose 2360 hialinización f Etiopatoxenia es hialinización en hyalinization pt hialinização 2366 hidracida f Farmacoloxía es hidracida. anion gap es anion gap. hidradenite. intervalo aniônico 2369 hidramnio m hibernación miocárdica Vid. polihidramnios en hydramnios.Vocabulario 2359 heteroxeneidade xenética f Xenética es heterogeneidad genética en genetic heterogeneity pt heterogeneidade genética 2365 hidatidose f Patoloxías SIN. polyhydramnios pt hidrâmnio. hidrazida en hydrazide pt hidrazida 2361 hialinose f Anatomía patolóxica es hialinosis en hyalinosis pt hialinose 2367 hidradenite f 2362 hiato m Anatomía es hiato en hiatus pt hiato la hiatus Patoloxías VAR.equinococose es equinococosis. hydatidosis pt equinococose. hidroadenitis. hidrosadenite 2368 hidradenoma m Anatomía patolóxica es hidradenoma en hydradenoma pt hidradenoma 2363 hiato aniónico m Bioquímica Fisioloxía SIN..miocardio hibernado Semioloxía SIN. hiato aniónico en anion gap pt anion gap. hidrosadenite es hidradenitis..polihidramnio es hidramnios.

hidradenite Semioloxía es hidrocefalia en hydrocephaly pt hidrocefalia 2376 hidropisía fetal f 2371 hidrocefalia f Patoloxías VAR.rabia Bioquímica es hidrolasa en hydrolase pt hidrolase 2378 hidroterapia f Terapéutica es hidroterapia en hydrotherapy pt hidroterapia 2373 hidrolase f 2379 hidrotórax m Semioloxía es hidrotórax en hydrothorax pt hidrotórax 2374 hidronefrose f Patoloxías SIN.. nephrohydrosis.hydrops fetalis es hidropesía fetal..Vocabulario hidroadenite Vid. hydrops fetalis hidrosadenite Vid.anasarca Bioquímica SIN..H (sb) es hidrógeno en hydrogen pt hidrogênio [Br.] 248 . uronefrose 2380 hidrouréter m Semioloxía es hidrouréter en hydroureter pt hidroureter 2375 hidropatía f Patoloxías es hidropatía en hydropathy pt hidropatia 2381 hidróxeno m hidropisía Vid. hidrogénio [Pt. uronefrose en hydronephrosis. nefrohidrose.nefrohidrose es hidronefrosis..].. hydrops fetalis en hydrops fetalis pt hidropisia fetal..uronefrose VAR... uronephrosis pt hidronefrose.hidradenite Anatomía patolóxica es hidrosalpinx en hydrosalpinx pt hidrossalpinge 2372 hidrocelectomía f Terapéutica es hidrocelectomía en hydrocelectomy pt hidrocelectomia 2377 hidrosalpinxe f hidrofobia Vid.

oxidrilo es hidroxilo.] 2383 hidroxilo m 2389 hiperandroxenismo m Patoloxías es hiperandrogenismo en hyperandrogenism pt hiperandrogenismo 2384 hilo m Anatomía es hilio en hilum pt hilo la hilum 2390 hiperbilirrubinemia f Semioloxía es hiperbilirrubinemia en hyperbilirubinemia pt hiperbilirrubinemia 2385 hime m Anatomía es himen en hymen pt hímen la hymen 2391 hipercalcemia f Semioloxía es hipercalcemia en hypercalcemia pt hipercalcemia hioide Vid. hiperaldosteronismo en hyperaldosteronism pt hiperaldosteronismo hidroxicorticosterona Vid. hidroxilo [Pt.hipercalciúria 2386 hiperacusia f 2392 hipercalciúria f Semioloxía VAR. hyperacusia. oxidrila [Br. hipercalciuria en hypercalcinuria.]. hypercalciuria pt hipercalcinúria.].cortisol 2388 hiperalxesia f Semioloxía es hiperalgesia en hyperalgesia pt hiperalgesia hidroxicortisona Vid.hipercalcinuria es hipercalcinuria....... hyperacusis pt hiperacusia.hiperpotasemia 249 . hiperestesia auditiva en auditory hyperesthesia.hiperestesia auditiva es hiperacusia.]. hiperestesia auditiva hipercalcinuria Vid. hipercalciúria hipercalemia Vid..óso hioide Semioloxía SIN. oxidrilo en hydroxyl pt hidroxila [Br..Vocabulario 2382 hidroxiapatita f Bioquímica es hidroxiapatita en hydroxyapatite pt hidroxiapatita 2387 hiperaldosteronismo m Patoloxías es hiperaldosterismo.cortisol Bioquímica VAR. oxidrilo [Pt.

hipersensibilidad olfativa en hyperosmia.conxestión 2395 hipercoagulabilidade f Etiopatoxenia es hipercoagulabilidad en hypercoagulability pt hipercoagulabilidade 2401 hiperesplenismo m Etiopatoxenia es hiperesplenismo en hypersplenism pt hiperesplenismo 2396 hipercolesterolemia f Patoloxías es hipercolesterolemia en hypercholesterolemia pt hipercolesterolemia 2402 hiperestesia f Semioloxía es hiperestesia en hyperaesthesia. hyperesthesia pt hiperestesia 2397 hiperdensidade f Probas complementarias es hiperdensidad en hyperdensity pt hiperdensidade hiperestesia auditiva Vid..Vocabulario 2393 hipercapnia f Semioloxía SIN.hipercapnia Semioloxía SIN.. hipercarbia en hypercapnia.] hipercarbia Vid. hypercarbia pt hipercapnia. hipercarbia 2399 hiperemese f Semioloxía es hiperemesis en hyperemesis pt hiperêmese [Br.. hiperlucidez en hyperlucency pt hiperlucência 2400 hiperemia f 2394 hiperclaridade f Anatomía patolóxica Semioloxía es hiperemia en hyperemia pt hiperemia hiperemia pasiva Vid. olfactory hyperesthesia pt hiperosmia 2404 hiperexcitabilidade f Etiopatoxenia es hiperexcitabilidad en hyperexcitability pt hiperexcitabilidade 250 . hiperémese [Pt.hiperlucidez es hiperclaridad.].hiperosmia es hiperosmia..hiperacusia 2403 hiperestesia olfactiva f 2398 hiperecoxenicidade f Probas complementarias es hiperecogenicidad en hyperechogenicity pt hiperecogenicidade Semioloxía SIN...hipercarbia es hipercapnia.

vista longa 251 . longsightedness pt hipermetropia. hiperhidratação Semioloxía es hiperhidrose en hyperhidrosis pt hiperidrose.. visión longa. hiperlipidemia Semioloxía es hiperfosfatemia en hyperphosphataemia. hiperlipidemia en hyperlipemia. visión longa es hipermetropía. vista longa. overhydration pt hiperidratação. hyperopia.. hyperphosphatemia pt hiperfosfatemia hiperlipidemia Vid. hiperopía.Vocabulario 2405 hiperfaxia f Semioloxía es hiperfagia en hyperphagia pt hiperfagia 2412 hiperlipemia f 2406 hiperfosfatemia f Semioloxía Patoloxías VAR.hiperopía.homocistinuria Anatomía patolóxica es hiperinsuflación en hyperinflation pt hiperinsuflação hiperlucidez Vid. hiperhidrose Vid. hyperlipidemia pt hiperlipemia. vista larga en farsightedness.hiperclaridade Semioloxía es hipermetría en hypermetria pt hipermetria 2409 hiperhidratación f 2415 hipermetría f 2410 hiperhidrose f 2416 hipermetropía f hiperhomocisteinemia 2411 hiperinsuflación f Patoloxías SIN.. visão longa.hiperlipidemia es hiperlipemia.. hypermetropia.hiperlipemia 2413 hiperlipoproteinemia f Patoloxías es hiperlipoproteinemia en hyperlipoproteinemia pt hiperlipoproteinemia 2407 hipergastrinemia f Semioloxía es hipergastrinemia en hypergastrinemia pt hipergastrinemia 2414 hiperlordose f Etiopatoxenia es hiperlordosis en hyperlordosis pt hiperlordose 2408 hiperglicemia f Semioloxía es hiperglucemia en hyperglycaemia.. hiperopia. hyperglycemia pt hiperglicemia Etiopatoxenia es hiperhidratación en hyperhydration.

] emioloxía S SIN..hiperestesia olfactiva 2424 hiperplasia suprarrenal conxénita f 2418 hiperosmolalidade f E tiopatoxenia es hiperosmolalidad en hyperosmolality pt hiperosmolalidade Patoloxías es hiperplasia suprarrenal congénita en congenital adrenal hyperplasia pt hiperplasia supra-renal congénita [Pt.hipermetropía hiperosmia Vid.hipertermia es hiperpirexia. hiperplasia supra-renal congênita [Br. hipertermia en hyperpyrexia.Vocabulario 2417 hipernatremia f Semioloxía es hipernatremia en hypernatremia pt hipernatremia 2423 hiperplasia f Anatomía patolóxica es hiperplasia en hyperplasia pt hiperplasia hiperopía Vid. hiperpneia [Pt.] 2425 hiperpnea f 2419 hiperosmolaridade f Etiopatoxenia es hiperosmolaridad en hyperosmolarity pt hiperosmolaridade Semioloxía es hiperpnea en hyperpnea pt hiperpnéia [Br..]. hyperthermia pt hiperpirexia. hyperpotassemia pt hipercalemia.]. hiperpotassemia 2427 hiperprolactinemia f Semioloxía es hiperprolactinemia en hyperprolactinemia pt hiperprolactinemia 2421 hiperpigmentación f Semioloxía es hiperpigmentación en hyperpigmentation pt hiperpigmentação 2428 hiperqueratose f Anatomía patolóxica es hiperqueratosis en hyperkeratosis pt hiperceratose 2422 hiperpirexia f Semioloxía SIN. hiperparatiroidismo [Pt.] 2426 hiperpotasemia f 2420 hiperparatiroidismo m Patoloxías es hiperparatiroidismo en hyperparathyroidism pt hiperparatireoidismo [Br.]. hiperkalemia.hipercalemia es hipercalemia. hiperpotasemia en hyperkalemia. hipertermia 252 ...

Vocabulario 2429 hiperreactividade bronquial f Etiopatoxenia Semioloxía SIN.] es hipertensión. hipertensão arterial.]. HRB (sg) en BHR (sg). presión sanguínea alta en arterial hypertension.]. HRB (sg) 2435 hipersomnia f Semioloxía es hipersomnia en hypersomnia pt hipersonia hipertensión Vid. high blood pressure. hiper-reflexia 2431 hiperresonancia f Semioloxía es hiperresonancia en hyperresonance pt hiperressonância.hipertensión intracranial 2432 hipersecreción f Etiopatoxenia es hipersecreción en hypersecretion pt hipersecreção 2437 hipertensión intracranial f Semioloxía SIN. pressão sanguínea alta hipertensión endocranial Vid.. hipertensión. hypertension pt hipertensão. bronchial hyperreactivity pt hiper-reactividade brônquica [Br.]. hipertensión arterial.presión sanguínea alta.HRB (sg) es hiperreactividade bronquial.hipertensión arterial 2436 hipertensión arterial f 2430 hiperreflexia f Semioloxía es hiperreflexia en hyperreflexia pt hiperreflexia. hiperreactividade brônquica [Pt... hiper-ressonância Etiopatoxenia Patoloxías SIN.- hipertensión endocranial es hipertensión intracraneal en intracranial hypertension pt hipertensão intracraniana 2433 hipersensibilidade f Etiopatoxenia es hipersensibilidad en hypersensitivity pt hipersensibilidade 2438 hipertensión portal f Semioloxía es hipertensión portal en portal hypertension pt hipertensão portal 2434 hipersinal m Probas complementarias es hiperseñal en hypersignal pt hipersinal 2439 hipertensión pulmonar f Semioloxía es hipertensión pulmonar en pulmonary hypertension pt hipertensão pulmonar 253 . tensión alta [pop.. hiper-reatividade brônquica [Br.

hipoacusia 2442 hipertricose f 2448 hipoalbuminemia f Semioloxía es hipoalbuminemia en hypoalbuminemia pt hipoalbuminemia Semioloxía SIN. hypertrichosis pt hipertricose. sonífero Nota. hypoalgesia pt hipoalgesia 2445 hiperventilación f Semioloxía es hiperventilación en hyperventilation pt hiperventilação 2451 hipoandroxenismo m Patoloxías es hipoandrogenismo en hypoandrogenism pt hipoandrogenismo hipnagogo Vid.somnífero.hipnótico 254 .Vocabulario hipertermia Vid.hiperpirexia Patoloxías es hipertiroidismo en hyperthyroidism pt hipertireoidismo.. hirsutismo 2449 hipoaldosteronismo m Patoloxías es hipoaldosterismo. con “tirotoxicose”. Cfr. somnífero en hypnotic. hirsutismo en hirsutism..xordeira parcial es hipoacusia en hypoacusia. hypoacusis. partial deafness pt hipacusia.. hipnagogo es hipnótico. 2447 hipoacusia f 2441 hipertonía f Semioloxía es hipertonía en hypertonia pt hipertonia Semioloxía SIN.. hipertiroidismo 2446 hipnótico m 2440 hipertiroidismo m Farmacoloxía SIN.- Designa o ‘exceso da función tiroide’.hirsutismo (m) es hipertricosis.. hipoaldosteronismo en hypoaldosteronism pt hipoaldosteronismo 2443 hipertrigliceridemia f Patoloxías es hipertrigliceridemia en hypertriglyceridemia pt hipertrigliceridemia 2444 hiperuricemia f Semioloxía es hiperuricemia en hyperuricemia pt hiperuricemia 2450 hipoalxesia f Semioloxía es hipoalgesia en hypalgesia. soporific pt hipnótico.

tecido subcutâneo la tela subcutanea 2454 hipocomplementemia f Semioloxía es hipocomplementemia en hypocomplementemia pt hipocomplementemia 2459 hipodipsia f Semioloxía es hipodipsia en hypodipsia pt hipodipsia 2455 hipocondría f 2460 hipoecoxenicidade f Probas complementarias es hipoecogenicidad en hypoechogenicity pt hipoecogenicidade Patoloxías es hipocondría en hypochondria.. hipoesplenismo en hyposplenism pt hipoesplenismo hipocratismo dixital Vid.. tejido subcutáneo en hypodermis.hipopotasemia Semioloxía es hipocapnia en hypocapnia pt hipocapnia 2458 hipoderme f 2453 hipocapnia f Anatomía SIN.... hypochondriasis pt hipocondria hipocondrio Vid.acropaquía 2462 hipoestesia f 2456 hipocromía f Semioloxía es hipocromía en hypochromia pt hipocromia Semioloxía es hipoestesia en hypesthesia.Vocabulario 2452 hipocalcemia f Semioloxía es hipocalcemia en hypocalcemia pt hipocalcemia 2457 hipodensidade f Semioloxía Probas complementarias es hipodensidad en hypodensity pt hipodensidade hipocalemia Vid.rexión hipocondríaca 2461 hipoesplenismo m hipocorticismo Vid. hypoesthesia pt hipoestesia 255 .insuficiencia suprarrenal Etiopatoxenia es hipoesplenia.tecido subcutáneo es hipodermis. subcutaneous tissue pt hipoderme.

Semioloxía es hipogammaglobulinemia en hypogammaglobulinaemia. hipófise la glandula pituitaria.. hypoglycemia pt hipoglicemia 2470 hipoglicemiante oral m Farmacoloxía es hipoglucemiante oral en oral hypoglycemic agent pt hipoglicemiante oral 2464 hipofisectomía f Terapéutica es hipofisectomía en hypophysectomy pt hipofisectomia 2471 hipogonadismo m 2465 hipofisite f Patoloxías es hipofisitis en hypophysitis pt hipofisite Patoloxías es hipogonadismo en hypogonadism pt hipogonadismo 2466 hipofosfatemia f Semioloxía es hipofosfatemia en hypophosphatemia pt hipofosfatemia Nota. hypomagnesemia pt hipomagnesemia 2468 hipogammaglobulinemia f Nota. hipohidrose Vid. hipófisis en hypophysis..Vocabulario 2463 hipófise f Anatomía SIN.- Aínda que “hipoxenitalismo” (PT: hipogenitalismo.glándula pituitaria es glándula pituitaria. pituitary gland pt glândula pituitária. hyponatremia pt hiponatremia 256 .anhidrose Farmacoloxía es hipolipemiante en hypolipidemic agent pt hipolipemiante 2472 hipolipemiante m 2467 hipofunción f Etiopatoxenia es hipofunción en hypofunction pt hipofunção 2473 hipomagnesemia f Semioloxía es hipomagnesemia en hypomagnesaemia.rexión púbica Semioloxía es hiponatremia en hyponatraemia. realmente é só unha consecuencia do “hipogonadismo”.- Designa o ‘déficit ou diminución dos niveis plasmáticos de globulinas gamma’.. EN: hypogenitalism. con “agammaglobulinemia”. hypogammaglobulinemia pt hipogamaglobulinemia 2474 hiponatremia f hipogastrio Vid. ES: hipogenitalismo) se usa por veces como sinónimo. hypophysis 2469 hipoglicemia f Semioloxía es hipoglucemia en hypoglycaemia. Cfr.

hipoparatiroidismo [Pt.hiposialia Semioloxía SIN. hiposalivación.. hipopneia [Pt.hipocalemia es hipocalemia.. hiposmolaridade 2482 hipopotasemia f Semioloxía SIN.hipoosmolaridade 257 . hipokalemia.. hipossinal 2480 hipoplasia f Anatomía patolóxica es hipoplasia en hypoplasia pt hipoplasia 2486 hiposmia f Semioloxía es hiposmia en hyposmia pt hiposmia 2481 hipopnea f Semioloxía es hipopnea en hypopnea. hipopotasemia en hypokalemia.. hyposmolarity pt hipoosmolaridade.] 2483 hipoproteinemia f Semioloxía es hipopotreinemia en hypoproteinemia pt hipoproteinemia 2477 hipoperfusión f Semioloxía es hipoperfusión en hypoperfusion pt hipoperfusão hipoptialismo Vid.]. hipoptialismo (m) es hipoptialismo.hiposialia hiposalivación Vid. hyposalivation. hiposalivação 2484 hiposialia f 2478 hipopigmentación f Semioloxía es hipopigmentación en hypopigmentation pt hipopigmentação 2479 hipopituitarismo m Etiopatoxenia es hipopituitarismo en hypopituitarism pt hipopituitarismo 2485 hiposinal m Probas complementarias es hiposeñal en hyposignal pt hiposinal. hiposialia en hypoptyalism..Vocabulario 2475 hipoosmolaridade f Etiopatoxenia VAR. hiposmolaridad en hypoosmolarity. hipopotassemia 2476 hipoparatiroidismo m Patoloxías es hipoparatiroidismo en hypoparathyroidism pt hipoparatireoidismo [Br.] hiposmolaridade Vid. hyposialosis pt hipoptialismo.hiposalivación. hypopnoea pt hipopnéia [Br.. hypopotassemia pt hipocalemia.].hiposmolaridade es hipoosmolaridad.

. postural hypotension pt hipotensão ortostática..hipotensión postural es hipotensión ortostática.Vocabulario 2487 hipospadia f Patoloxías es hipospadias en hypospadias pt hipospadia 2493 hipótese nula f Epidemioloxía es hipótesis nula en null hypothesis pt hipótese nula 2488 hipotálamo m Anatomía es hipotálamo en hypothalamus pt hipotálamo la hypothalamus 2494 hipotiroidismo m Patoloxías es hipotiroidismo en hypothyroidism pt hipotireoidismo.anoxemia es anoxemia.. hipotensión postural en orthostatic hypotension. hipotensão postural Etiopatoxenia Semioloxía es hipoventilación en hypoventilation pt hipoventilação hipovitaminose Vid.avitaminose 2497 hipovolemia f hipotensión postural Vid. hipotiroidismo 2489 hipotensión f Semioloxía es hipotensión en hypotension pt hipotensão 2495 hipotrofia f Anatomía patolóxica es hipotrofia en hypotrophy pt hipotrofia 2490 hipotensión ortostática f 2496 hipoventilación f Patoloxías SIN. hypoxemia pt anoxemia. hypovolemia pt hipovolemia 2498 hipoxemia f 2492 hipótese alternativa f Epidemioloxía es hipótesis alternativa en alternative hypothesis pt hipótese alternativa Semioloxía SIN. hipoxemia en anoxemia.. hipoxemia 258 .hipotensión ortostática 2491 hipotermia f Semioloxía es hipotermia en hypothermia pt hipotermia Etiopatoxenia Semioloxía es hipovolemia en hypovolaemia.

uteropexy pt histeropexia.uterofixación.histidina Bioquímica Fisioloxía es histamina en histamine pt histamina 2506 histeroscopia f 2501 histamina f Terapéutica Probas complementarias es histeroscopia en hysteroscopy pt histeroscopia Terapéutica es histerostato en hysterostat pt histeróstato 2507 histeróstato m 2502 histerectomía f Terapéutica SIN... uterectomía. trachelorrhaphy pt traquelorrafia Terapéutica es histerotraquelotomía en hysterotrachelotomy pt histerotraquelotomia Bioquímica SIN.. traquelorrafia en hysterotrachelorrhaphy. uterofijación..traquelorrafia es histerotraquelorrafia. uteropexia Terapéutica SIN.] es histerectomía.] en hysterectomy pt histerectomia.Vocabulario 2499 hipoxeusia f Semioloxía es hipogeusia en hypogeusia pt hipogeusia 2504 histerorrafia f Terapéutica es histerorrafia en hysterorrhaphy pt histerorrafia 2500 hipoxia f Etiopatoxenia es hipoxia en hypoxia pt hipóxia 2505 histerosalpingografía f Probas complementarias es histerosalpingografía en histerosalpingography pt histerossalpingografia hirsutismo Vid.His (sb) es histidina en histidine pt histidina 2503 histeropexia f 2509 histerotraquelotomía f 2510 histidina f 259 .neurose Terapéutica SIN. uterectomia 2508 histerotraquelorrafia f histeria Vid.uterectomía. uterofixation... baleirado (m) [pop. uteropexia es histeropexia. uteropexia en hysteropexy.hipertricose His Vid. vaciado [pop..

.endoteliocito VAR.histiocito histocitose Vid.historia clínica es historia clínica. historia familiar en family history pt antecedentes familiares..historia médica Anatomía patolóxica VAR.. histocyte pt histiócito 2517 histoplasmose f Patoloxías es histoplasmosis en histoplasmosis pt histoplasmose 2518 historia clínica f 2512 histiocitoma m Patoloxías es histiocitoma en histiocytoma pt histiocitoma Termos xerais es historia clínica en medical chart. história familiar 2520 historia médica f histocito Vid.- Cfr. registo clínico Nota. con “historia médica”.antecedentes familiares (m pl) es antecedentes familiares. prontuário médico [Br. histocytosis pt histiocitose.. medical record pt história clínica Nota.]. 2521 homeopatía f Termos xerais es homeopatía en homeopathy pt homeopatia 2516 histoloxía f Termos xerais es histología en histology pt histologia 260 .histiocitose Fisioloxía es histocompatibilidad en histocompatibility pt histocompatibilidade 2515 histocompatibilidade f Termos xerais SIN. 2513 histiocitose f historia clínica Vid..histocitose es histiocitosis..Vocabulario 2511 histiocito m Histoloxía SIN.. historia médica en medical history pt prontuário do paciente [Br.]. histocitose 2519 historia familiar f 2514 histiocitose X f Patoloxías es histiocitosis X en histiocytosis X pt histiocitose X Termos xerais SIN..- Cfr. con “historia clínica”. histocitosis en histiocytosis.histocito es histiocito en histiocyte.

homocistinuria en homocystinuria. adrenocorticotropina.]. hormona antidiurética. TSH (sg) en thyroid stimulating hormone. hormônio antidiurético [Br.]. hormônio do crescimento [Br. hormônio adrenocorticotrópico [Br..homeostasia es homeostasia.. vasopressina 2524 homocigoto m 2528 hormona antidiurética f 2525 homocistinuria f 2529 hormona do crecemento f homoenxerto Vid. corticotropin pt ACTH (sg).alotransplante Fisioloxía Bioquímica SIN. antidiuretic hormone. adrenocorticotropin.ACTH (sg). corticotropina VAR. homozigoto en homozygote pt homozigoto Patoloxías SIN. TSH (sg) 261 . hormona del crecimiento en GH (sg).hormona adrenocorticotrópica hormona adrenocorticótropa Fisioloxía Bioquímica SIN. hormona adrenocorticotrópica [Pt. adrenocorticotropic hormone.]..]. TSH (sg) pt hormona estimulante da tiróide [Pt. homeostasia 2527 hormona adrenocorticotrópica f homeostasia Vid.GH (sg) es GH (sg). tirotropina es hormona estimulante del tiroides. vasopresina es ADH (sg). homocistinúria 2523 homocigosidade f Fisioloxía Bioquímica SIN. vasopresina en ADH (sg).. hormona do crescimento [Pt.ADH (sg).. hormônio [Br.] Vid. adrenocorticotropina.TSH (sg).Vocabulario 2522 homeostase f Fisioloxía VAR. tirotrofina. tirotropina.. hormônio estimulante da tiróide [Br.]. tirotropina. homozigosidad en homozygosity pt homozigosidade Xenética es homocigoto.hiperhomocisteinemia es hiperhomocisteinemia.homeostase Xenética es homocigosidad. hyperhomocysteinaemia pt hiper-homocisteinemia.. growth hormone pt GH (sg).]. adrenocorticotropina... homeostasis en homeostasis pt homeostase.]...] 2530 hormona estimuladora da tiroide f 2526 hormona f Fisioloxía Bioquímica es hormona en hormone pt hormona [Pt.hormona adrenocorticótropa es ACTH.aloenxerto homotransplante Vid. hormona antidiurética [Pt. hormona adrenocorticotropa en ACTH (sg). corticotropina. thyrotropin. vasopressin pt ADH (sg).] Fisioloxía Bioquímica SIN.

hormona estimuladora do melanocito 2532 hormona folículoestimulante f Fisioloxía Bioquímica SIN.] hormona estimulante das células intersticiais Vid.] 2535 hormona liberadora de gonadotropina f hormona lactóxena Vid.].GnRH (sg) es GnRH (sg)..CRH (sg) es CRH (sg). hormona liberadora de la hormona del crecimiento en GHRF (sg).]. hormônio liberador de corticotropina [Br.. gonadotropin-releasing hormone pt GnrH (sg).prolactina Fisioloxía Bioquímica SIN. hormônio liberador do hormônio do crescimento [Br. CRH (sg) pt CRH (sg). hormona liberadora de corticotropina en corticotropin-releasing hormone.] 262 . hormona liberadora de gonadotropina en GnRH (sg). growth hormone releasing factor pt GHRH (sg).FSH (sg) es FSH (sg)... hormônio folículoestimulante [Br.]. FSH (sg) pt FSH (sg)..Vocabulario 2531 hormona estimuladora do melanocito f Fisioloxía Bioquímica SIN. hormona liberadora da hormona do crescimento [Pt.]. hormona liberadora de gonadotropina [Pt. hormônio liberador de gonadotropina [Br..GHRH (sg) es GHRH (sg). MSH (sg) 2533 hormona liberadora da hormona do crecemento f Fisioloxía Bioquímica SIN. hormona folículoestimulante en follicle-stimulating hormone.] Fisioloxía Bioquímica SIN. hormona folículoestimulante [Pt. MSH (sg) en melanocyte stimulating hormone. hormônio melanócitoestimulante [Br. hormona liberadora de corticotropina [Pt. MSH (sg) pt hormona melanócito-estimulante [Pt. hormona folículo estimulante.hormona estimulante do melanocito..hormona luteinizante 2534 hormona liberadora de corticotropina f hormona estimulante do melanocito Vid. MSH (sg) es hormona estimulante del melanocito.]..].

]. parathormona. interstitial cell-stimulating hormone. hormônio da paratireóide [Br. TRH (sg) pt CRH (sg).hospedador..] es hospital de media y larga estancia. terapia hormonal 2537 hormona luteinizante f hospedador Vid. LH (sg).] en long-term care hospital pt hospital de longa permanência 263 .]. PTH (sg) en parathormone. hormonoterapia.hospedeiro hóspede Vid. hormona liberadora de tirotropina [Pt. PTH (sg) pt hormona paratiroideia [Pt.terapia hormonal es endocrinoterapia. hormona luteinizante [Pt. paratormônio [Br. LH (sg) 2540 hospedeiro s 2541 hospital m Organización sanitaria es hospital en hospital pt hospital 2538 hormona paratiroide f Fisioloxía Bioquímica SIN.].endocrinoterapia VAR. hormonotherapy pt endocrinoterapia. PTH (sg) es hormona paratiroidea.]. ICSH (sg) en ICSH (sg).sanatorio [arc.]. parathyroid hormone. TRH (sg) en thyrotropin-releasing hormone. sanatorio [arc...TRH (sg) es hormona liberadora de tirotropina.. terapia hormonal en endocrine therapy. endocrinotherapy. hormone therapy.. hóspede es hospedador. ICSH (sg) es hormona estimulante de las células intersticiales. ICSH (sg). luteinizing hormone pt hormona estimulante das células intersticiais [Pt]..]. hormona luteinizante LH (sg). huésped en host pt hospedeiro Fisioloxía Bioquímica SIN.. hormônio luteinizante [Br.LH (sg).].parathormona. PTH (sg) 2542 hospital de día f Organización sanitaria es hospital de día en day hospital pt hospital de dia 2543 hospital de media e longa estadía m Organización sanitaria SIN. hormônio estimulante das células intersticiais [Br.. hormônio liberador de tirotropina [Br. hormona estimulante das células intersticiais.. hormonoterapia.hospedeiro Termos xerais VAR.Vocabulario 2536 hormona liberadora de tirotropina f 2539 hormonoterapia f Fisioloxía Bioquímica SIN.].] Terapéutica SIN. paratormona [Pt.

hormona luteinizante Semioloxía es ictericia en icterus.- Designa ‘calquera fluído orgánico”..hiperreactividade bronquial iatroxénese Vid. jaundice pt icterícia Nota.. vitreous humour pt corpo vítreo. con “asistencia domiciliaria”.- Cfr. humor vítreo la humor vitreus fetal hydrops fetalis Vid.iodo I par cranial Vid. yatrogenia en iatrogenesis...hidropisía I Vid. 2547 humor m IC Vid.- Designa un ‘tipo de disposición afectiva orientada cara á ledicia ou á tristeza’...Vocabulario 2544 hospitalización f Terapéutica SIN.corpo vítreo es humor vítreo en vitreous body.índice cardíaco ICC Vid. hospitalización a domicilio...internamento (m)... ingreso (m) es hospitalización... HADO (sg) es HADO (sg). Fisioloxía es humor en mood pt humor 2551 ictericia f 264 . ingreso.nervio olfactorio hospitalización domiciliaria Vid. hospitalización domiciliaria en hospital home care pt internação domiciliar Nota.relación cintura-cadeira ICSH Vid.hospitalización domiciliaria. 2549 humor vítreo m Fisioloxía Anatomía SIN.hospitalización a domicilio HRB Vid. internamiento en hospitalization pt hospitalização 2548 humor acuoso m Fisioloxía Anatomía es humor acuoso en aqueous humour pt humor aquoso la humor aquosus 2545 hospitalización a domicilio f Terapéutica SIN.iatroxenia Etiopatoxenia VAR.iatroxénese es iatrogénesis.. iatrogenia pt iatrogenia 2546 humor m 2550 iatroxenia f Termos xerais es humor en humor pt humor Nota.

CVA (sg).... accidente vascular cerebral.idade de xestación 2559 identificación f Fisioloxía es identificación en identification pt identificação IDL Vid.lipoproteína de densidade intermedia 2554 idade cronolóxica f Termos xerais es edad cronológica en chronologic age pt idade cronológica IECA Vid.nervio oculomotor 2555 idade de xestación f Termos xerais VAR. ACV (sg). ictus pt acidente cerebrovascular.accidente vascular cerebral. ictus en cerebral vascular accident.. ictus idade xestacional Vid. cerebrovascular accident.interferón Ig Vid. accidente cerebrovascular. ACV (sg).Vocabulario 2552 ictiose f Patoloxías es ictiosis en ichthyosis pt ictiose 2558 idade ósea f Termos xerais es edad ósea en bone age pt idade óssea 2553 ictus m Patoloxías SIN.nervio óptico III par cranial Vid..idade xestacional es edad gestacional en gestational age pt idade gestacional Ile Vid.. ACV (sg) es accidente cerebrovascular.isoleucina Terapéutica es ilectomía en ileectomy pt ilectomia 2556 idade emocional f Termos xerais es edad emocional en emotional age pt edad emocional 2560 ilectomía f 2557 idade mental f Termos xerais es edad mental en mental age pt idade mental 2561 ileíte f Patoloxías es ileítis en ileitis pt ileíte 265 ... icto...inmunoglobulina II par cranial Vid.inhibidor do enzima conversor da anxiotensina IFN Vid. acidente vascular cerebral.

rexión lateral IMAO Vid. Etiopatoxenia es aislamiento en isolation pt isolamento 2565 ileostomía f Terapéutica es ileostomía en ileostomy pt ileostomia illarga Vid. íleon en ileum pt íleo la ileum 2567 ilio m Anatomía es hueso ilion.. obstrucción intestinal en ileus.Vocabulario 2562 íleo m Nota.- Designa a ‘separación dunha persoa infectada durante o período de transmisibilidade da súa doenza. oclusión intestinal (f) es íleo. paralytic ileus pt íleo paralítico.- Designa un ‘tipo de bloqueo intestinal 2568 illamento m Nota..pseudoobstrución intestinal (f). que satisfai parcialmente de forma mental ou simbólica un acto que lle está prohibido’. intentando evitar que esta se lles transmita a outras persoas’.inhibidor da monoaminooxidase 2566 ileotomía f Terapéutica es ileotomía en ileotomy pt ileotomia 2570 imaxe de adición f Semioloxía es imagen de adición en addition image pt imagem de adição 266 . os ilium iliopsoas Vid... Anatomía es íleo. Patoloxías SIN.- Designa un ‘mecanismo de defensa do suxeito. obstrução intestinal Nota. seudoobstrucción intestinal en intestinal pseudo-obstruction. 2564 íleo paralítico m Patoloxías SIN. pseudo-obstrução intestinal 2569 illamento m Nota.. ilion en ilium pt ílio la ilium.- Designa a ‘porción do intestino delgado que se estende entre o xexuno e o colon’.rexión lateral illó Vid.obstrución intestinal (f). suboclusión intestinal (f) es íleo paralítico.. intestinal obstruction pt íleo.músculo iliopsoas Medicina preventiva es aislamiento en isolation pt isolamento 2563 íleo m que interrompe o paso do seu contido’.

] es disfunción eréctil [cult. Terapéutica es implantación en implantation pt implantação Nota.- Designa a ‘marca deixada polo contacto dun dedo nunha superficie’.].]. genetic fingerprint pt impressão digital do DNA Nota.. impotencia en erectile dysfunction..índice de masa corporal imperforación anal Vid. inativação [Br.]. Termos xerais es huella dactilar en fingerprint pt impressão digital 2578 impresión dixital f 2573 impetixe f Patoloxías SIN.disfunción eréctil [cult.. ou dun tecido noutro órgano’. con “implantación”. con “implante”. Cfr. disfunção erétil [Br. 2574 implantación f órgano.impresión dixital 2579 inactivación f 2575 implante f Terapéutica es implante en implant pt implante Fisioloxía es inactivación en inactivation pt inactivação [Pt. impotence pt disfunção eréctil [Pt. impetigo Xenética SIN...impresión dixital impresión xenética Vid. impotência IMC Vid. dunha parte. Cfr. patrón en alas de mariposa en butterfly pattern pt imaxe em asa de borboleta 2576 impotencia f Patoloxías SIN.- Designa a ‘materia -orgánica ou inorgánica- que é implantada no corpo dunha persoa’.] Nota.empinxe es impétigo en impetigo pt impetigem (f)..- Designa a ‘identificación de múltiples alelos específicos no ADN dunha persoa co fin de atopar un identificador único para ela’.padrón en ás de bolboreta (m) es imagen en alas de mariposa..Vocabulario 2571 imaxe en ás de bolboreta f Semioloxía SIN. 267 .].impresión dixital xenética.- Designa a ‘fixación cirúrxica dun impresión dixital xenética Vid.. impresión xenética es huella. huella genética en fingerprint.ano imperforado 2577 impresión dixital f 2572 impersistencia motora f Semioloxía es impersistencia motora en motor impersistence pt impersistência motora Nota.

.. logorrea en logorrhea pt incontinência verbal.Vocabulario 2580 inactivación do cromosoma X f Xenética es inactivación del cromosoma X en X-chromosome inactivation pt inactivação do cromossoma X [Pt.incoordinación motriz 2583 incisión f Terapéutica es incisión en incision pt incisão 2589 incoordinación motriz f Semioloxía VAR. incidencia acumulada.. incoordinación motriz en motor incoordination pt incoordenação motora incisivo Vid. logorreia [Pt. incidência cumulada.. incidencia.taxa de incidencia. risco absoluto Semioloxía SIN.incidencia acumulada 2587 incontinencia urinaria f Semioloxía Patoloxías es incontinencia urinaria en urinary incontinence pt incontinência urinária 2588 incontinencia verbal f 2582 incidencia acumulada f Epidemioloxía SIN. incisura en notch pt cissura.. incidencia acumulada.tumefacción inchazón Vid. riesgo absoluto en accumulated incidence...] incoordinación motora Vid.incoordinación motora es incoordinación motora. incidence pt incidência.. incisura la incisura 2584 incisura f 2590 incubadora f Terapéutica es incubadora en incubator pt incubadora 268 .]. risco absoluto (m) es incidencia. inativação do cromossomo X [Br.dente incisivo Anatomía es escotadura.] 2585 inconsciente m Fisioloxía es inconsciente en unconscious pt inconsciente 2581 inanición f Etiopatoxenia es inanición en starvation pt inanição 2586 incontinencia fecal f Patoloxías Semioloxía es incontinencia fecal en fecal incontinence pt incontinência fecal inchazo Vid.tumefacción incidencia Vid.].logorrea es incontinencia verbal. logorréia [Br.

.. incumplimiento terapéutico en noncompliance. índice cardíaco 2598 indución enzimática f Bioquímica es inducción enzimática en enzyme induction pt indução enzimática 2592 índice cardíaco m 2599 induración f Semioloxía es induración en induration pt induração índice cintura-cadeira Vid.Vocabulario incumprimento do tratamento Vid.IC (sg) es IC (sg). treatment noncompliance pt não-adesão ao tratamento 2597 índice de xuventude m Epidemioloxía es índice de juventud en rate of young people pt índice de juventude indicador Vid. índice de masa corporal en BMI (sg). CI (sg) pt IC (sg). feminity index pt índice de feminidade 2601 infancia f Fisioloxía es infancia en childhood pt infância 2595 índice de masa corporal m Fisioloxía Probas complementarias SIN....relación cintura-cadeira 2593 índice de envellecemento m Epidemioloxía es índice de envejecimiento en rate of ageing pt índice de envelhecimento 2600 inestabilidade cromosómica f Etiopatoxenia es inestabilidad cromosómica en chromosomal instability pt instabilidade cromossômica 2594 índice de feminidade m Epidemioloxía es índice de feminidad en femininity index. body mass index pt IMC (sg).dedo indicador Fisioloxía SIN.. índice cardíaco en cardiac index. infarction pt infarto 269 .incumprimento terapéutico 2596 índice de masculinidade m Epidemioloxía es índice de masculinidad en masculinity index pt índice de masculinidade 2591 incumprimento terapéutico m Termos xerais SIN.IMC (sg) es IMC (sg). índice de massa corporal 2602 infarto m Anatomía patolóxica es infarto en infarct.incumprimento do tratamento es incumplimiento del tratamiento.

infarto do miocardio infección de transmisión sexual Vid.Vocabulario infarto cardíaco Vid. infarto de miocardio en cardiac infarction. stroke pt infarto cerebral infección extrahospitalaria Vid.infarto cardíaco es infarto cardíaco..infección comunitaria 2609 infección local f Termos xerais es infección local en local infection pt infecção local 2604 infarto do miocardio m Patoloxías SIN.enfermidade de transmisión sexual 2603 infarto cerebral m Patoloxías es infarto cerebral en cerebral infarction...]. infección extrahospitalaria en community-acquired infection pt infecção extra-hospitalar Etiopatoxenia es infección de heridas en wound infection pt infecção de ferida 2613 inferior a 2608 infección de feridas f 2614 infertilidade f Patoloxías es infertilidad en infertility pt infertilidade 270 .] Anatomía es inferior en inferior pt inferior la inferior Termos xerais SIN.. infarto do miocárdio Patoloxías es infarto mesentérico en mesenteric infarction pt infarto mesentérico Etiopatoxenia es infección en infection pt infecção 2610 infección nosocomial f Termos xerais es infección nosocomial en nosocomial infection pt infecção nosocomial 2605 infarto mesentérico m 2611 infección oportunista f Termos xerais es infección oportunista en opportunistic infection pt infecção oportunista 2606 infección f 2612 infección sistémica f 2607 infección comunitaria f Termos xerais es infección sistémica en systemic infection pt infecção sistêmica [Br.. infecção sistémica [Pt. myocardial infarction pt infarto cardíaco.infección extrahospitalaria es infección comunitaria.

.ingurxitamento (m) es ingurgitación en engorgement pt ingurgitamento Farmacoloxía SIN.]..talo hipofisario ingreso Vid.antiagregante es inhibidor de la agregación plaquetaria en platelet aggregation inhibitor pt inibidor da agregação plaquetária 2619 ingurxitación f 2625 inhibidor da anhidrase carbónica m Farmacoloxía es inhibidor de la anhidrasa carbónica en carbonic anhydrase inhibitor pt inibidor da anidrase carbônica [Br.] ingurxitamento Vid. inibidor da anidrase carbónica [Pt. vaho en inhalation pt inalação 2616 infiltración f Terapéutica es infiltración en infiltration pt infiltração 2621 inhalador m Instrumental es inhalador en inhaler pt inalador 2617 inflamación f Semioloxía Anatomía patolóxica es inflamación en inflammation pt inflamação 2622 inhibición f Fisioloxía es inhibición en inhibition pt inibição influenza Vid..gripe Anatomía es infundíbulo en infundibulum pt infundíbulo la infundibulum 2623 inhibidor m Bioquímica es inhibidor en inhibitor pt inibidor 2618 infundíbulo m 2624 inhibidor da agregación plaquetaria m infundíbulo hipofisario Vid...hospitalización ingua Vid.Vocabulario 2615 infestación f Etiopatoxenia es infestación en infestation pt infestação 2620 inhalación f Fisioloxía es inhalación...ingurxitación 271 .rexión inguinal Semioloxía VAR.

inhibidor da transcriptase reversa es inhibidor de la transcriptasa inversa en reverse transcriptase inhibitor pt inibidor da transcriptase reversa 272 .inhibidor da bomba de protóns 2628 inhibidor da fosfodiesterase m Farmacoloxía es inhibidor de la fosfodiesterasa en phosphodiesterase inhibitor pt inibidor da fosfodiesterase 2633 inhibidor da testosterona 5-alfa reductase m 2629 inhibidor da monoaminooxidase m Farmacoloxía SIN... inhibidor de la monoaminooxidasa en MAOI (sg)... inibidor da bomba protônica 2632 inhibidor da recaptación de noradrenalina m Farmacoloxía es inhibidor de la recaptación de la noradrenalina en noradrenaline reuptake inhibitor pt inibidor da recaptação de noradrenalina inhibidor da bomba protónica Vid.Vocabulario 2626 inhibidor da betalactamase m Farmacoloxía es inhibidor de la betalactamasa en beta-lactamase inhibitor pt inibidor da beta-lactamase 2631 inhibidor da proteinase m Farmacoloxía SIN. inibidor de proteinase 2627 inhibidor da bomba de protóns m Farmacoloxía SIN. monoamine oxidase inhibitor pt IMAO (sg).alfa-1-antitripsina (f) es alfa-1-antitripsina. inibidor da monoaminooxidase.inhibidor da bomba protónica es inhibidor de la bomba de protones en proton pump inhibitor pt inibidor da bomba de prótons.IMAO (sg) es IMAO (sg). proteinase inhibitor pt alfa-1-antitripsina.. inibidor da monoaminoxidase Farmacoloxía es inhibidor de la testosterona 5-alfa reductasa en testosterone 5 alpha-reductase inhibitor pt inibidor da testosterona 5-alfaredutase 2634 inhibidor da tirosina hidroxilase m Farmacoloxía es inhibidor de la tirosina hidroxilasa en tyrosine hydroxylase inhibitor pt inibidor da tirosina-hidroxilase 2630 inhibidor da protease m Farmacoloxía es inhibidor de la proteasa en protease inhibitor pt inibidor da protease 2635 inhibidor da transcriptase inversa m Farmacoloxía SIN. inhibidor de la proteinasa en alpha-1 antitrypsin.

.Vocabulario inhibidor da transcriptase reversa Vid. SSRI (sg) pt inibidor seletivo da recaptação da serotonina..].- ISRS (sg) es inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina en ACEI (sg). ISRS (sg) 2636 inhibidor do enzima conversor da anxiotensina m Farmacoloxía SIN.. inibidor da enzima conversora da angiotensina 2640 iniciador m 2637 inhibidor non-selectivo da recaptación de monaminas m Farmacoloxía es inhibidor no selectivo de la recaptación de monoaminas en nonselective monoamine reuptake inhibitor pt inibidor não-seletivo da recaptação de monoaminas Xenética SIN. inibidor seletivo da ciclooxigenase [Br..cebador es cebador. angiotensin converting enzyme inhibitor.] 2643 inmunidade adquirida f Fisioloxía es inmunidad adquirida en acquired immunity pt imunidade adquirida 2644 inmunidade celular f Fisioloxía es inmunidad celular en cellular immunity pt imunidade celular 273 . inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa en COXIB (sg). iniciador en primer pt iniciador 2641 inmobilización f Terapéutica es inmovilización en inmobilization pt inmobilização 2642 inmunidade f Fisioloxía es inmunidad en immunity pt imunidade 2638 inhibidor selectivo da cicloosixenase m Farmacoloxía SIN. angiotensinconverting enzyme inhibitor pt IECA (sg). cyclooxygenase selective inhibitor pt COXIB (sg). inibidor selectivo da ciclooxigenase [Pt.COXIB (sg) es COXIB (sg). ISRS (sg) en selective serotonin reuptake inhibitor.inhibidor da transcriptase inversa 2639 inhibidor selectivo da recaptación da serotonina m Farmacoloxía SIN.IECA (sg) es IECA (sg).

con “inmunosupresión”. natural immunity pt imunidade inata. immunocomplex pt imunocomplexo Etiopatoxenia es inmunodeficiencia en immunodeficiency pt imunodeficiência 2647 inmunidade inespecífica f 2652 inmunodeficiencia f Fisioloxía VAR.. Cfr. inmunidad natural en innate immunity.inmunidade innata inmunidade non-específica Vid.inmunidade natural es inmunidad innata. Etiopatoxenia es inmunodepresión en immunodepression pt imunodepressão 2654 inmunodepresor m Farmacoloxía es inmunodepresor en immunodeppressant pt imunodepressor Farmacoloxía es inmunoestimulante en immunostimulant pt imunoestimulante inmunidade natural Vid.Vocabulario 2645 inmunidade específica f Fisioloxía es inmunidad específica en specific immunity pt imunidade específica 2650 inmunización pasiva f Medicina preventiva es inmunización pasiva en passive immunization pt imunização passiva 2646 inmunidade humoral f Fisioloxía es inmunidad humoral en humoral immunity pt imunidade humoral 2651 inmunocomplexo m Bioquímica es inmunocomplejo en immune complex.- Designa a ‘diminunción da inmunidade provocada por causas patolóxicas’. imunidade não especifica 2653 inmunodepresión f 2648 inmunidade innata f Fisioloxía SIN.inmunidade non-específica es inmunidad inespecífica en nonspecific immunity. non-specific immunity pt imunidade inespecífica.inmunidade inespecífica 2655 inmunoestimulante m 2649 inmunización f Fisioloxía es inmunización en immunization pt imunização 2656 inmunofluorescencia f Probas complementarias es inmunofluorescencia en inmunofluorescence pt imunofluorescência 274 ... imunidade natural Nota..

insomnio en insomnia pt insónia 275 . Terapéutica es inmunosupresión en immunosuppression pt imunossupressão 2669 insomnio m Semioloxía SIN..asomnia (f) es asomnia. inóculo 2667 insecticida m 2661 inmunoprofilaxe f Medicina preventiva es inmunoprofilaxis en immunoprophylaxis pt imunoprofilaxia Medicina preventiva es insecticida en insecticide pt insecticida [Pt.Vocabulario 2657 inmunoglobulina f Bioquímica SIN. con “gammaglobulina”. 2663 inmunosupresor m Farmacoloxía es inmunosupresor en immunosuppressant pt imunossupressor 2664 inmunoterapia f Terapéutica es inmunoterapia en immunotherapy pt imunoterapia 2658 inmunólogo -ga s Organización sanitaria es inmunólogo en immunologist pt imunologista 2665 inmunóxeno m Etiopatoxenia es inmunógeno en immunogen pt imunógeno 2659 inmunoloxía f Organización sanitaria es inmunología en immunology pt imunologia 2666 inóculo m 2660 inmunomodulador m Bioquímica Farmacoloxía es inmunomodulador en immunomodulator pt imunomodulador Etiopatoxenia es inóculo en inoculum pt inoculado.]. inseticida [Br..- Cfr.- Designa a ‘anulación da inmunidade provocada artificialmente’. con “inmunodepresión”.] 2668 inserción f Xenética es inserción en insertion pt inserção 2662 inmunosupresión f Nota.Ig (sb) es inmunoglobulina en immunoglobulin pt imunoglobulina Nota. Cfr.

. regurgitação aórtica Patoloxías SIN..insuficiencia mitral 2671 inspiración f Fisioloxía es inspiración en inspiration pt inspiração insuficiencia da válvula pulmonar Vid. aortic regurgitation.insuficiencia tricúspide 2676 insuficiencia hepática f 2673 insuficiencia aórtica f Patoloxías SIN.insuficiencia aórtica insuficiencia da válvula mitral Vid.Vocabulario 2670 inspección f Probas complementarias es inspección en inspection pt inspeção [Br... insuficiencia cardíaca en heart failure pt falha cardíaca.insuficiencia da válvula aórtica. insuficiência cardíaca 2675 insuficiencia coronaria f Patoloxías es insuficiencia coronaria en coronary insufficiency pt insuficiência coronária Patoloxías SIN. mitral valve insufficiency pt insuficiência da valva mitral.. insuficiência mitral. hepatic insufficiency pt falha hepática. regurxitación aórtica es insuficiencia aórtica. insuficiencia medular en bone marrow failure.fallo hepático (m) es fallo hepático. insuficiência da valva aórtica. regurgitação mitral 276 . mitral insufficiency.. inspecção [Pt. insuficiencia mitral.].insuficiencia pulmonar 2672 insuficiencia f Etiopatoxenia es insuficiencia en insufficiency pt insuficiência insuficiencia da válvula tricúspide Vid. regurgitación mitral en mital regurgitation.fallo medular (m) es fallo medular. aortic valve insufficiency pt insuficiência aórtica. insuficiencia de la válvula aórtica.insuficiencia da válvula mitral. regurxitación mitral es insuficiencia de la válvula mitral.] insuficiencia da válvula aórtica Vid. insuficiencia hepática en hepatic failure. bone marrow insufficiency pt falha medular... insuficiencia hepática 2677 insuficiencia medular f Patoloxías SIN. insuficiência medular 2678 insuficiencia mitral f 2674 insuficiencia cardíaca f Patoloxías SIN.fallo cardíaco (m) es fallo cardíaco.. regurgitación aórtica en aortic insufficiency.

tricuspid regurgitation.fallo respiratorio (m) es fallo respiratorio. insuficiência respiratória 2679 insuficiencia pancreática f Patoloxías SIN.hipocorticismo (m). renal insufficiency pt falha renal. insuficiencia renal en kidney failure. insuficiencia respiratoria en respiratory failure.Vocabulario insuficiencia multiorgánica Vid... valvular insufficiency pt insuficiência valvular. insuficiência supra-renal 2685 insuficiencia tricúspide f 2681 insuficiencia renal f Patoloxías SIN. pulmonary valve insufficiency pt insuficiência pulmonar Patoloxías SIN.. insuficiencia pancreática en pancreatic failure.].. insuficiencia tricuspídea. insuficiência renal crónica [Pt. regurgitación en regurgitation. insuficiência renal 2682 insuficiencia renal crónica f Patoloxías es insuficiencia renal crónica en chronic kidney disease. chronic renal failure pt insuficiência renal crônica [Br. renal failure.fallo renal (m) es fallo renal. respiratory insufficiency pt falha respiratória.insuficiencia da válvula pulmonar es insuficiencia pulmonar en pulmonary insufficiency.regurxitación es insuficiencia valvular.. insuficiencia suprarrenal en hypocorticism.síndrome de disfunción multiorgánica 2683 insuficiencia respiratoria f Patoloxías SIN. fallo suprarrenal (m) es fallo suprarrenal. suprarenal failure. hipocorticismo. regurxitación tricúspide es insuficiencia de la válvula tricuspídea. hipocorticismo... tricuspid valve insufficiency pt insuficiência da valva tricúspide.] Patoloxías SIN. regurgitação 277 . insuficiência tricúspide. suprarenal insufficiency pt falha supra-renal.fallo pancreático (m) es fallo pancreático. pancreatic insufficiency pt falha pancreática..insuficiencia da válvula tricúspide. chronic kidney failure. regurgitação tricúspide 2686 insuficiencia valvular f Patoloxías SIN. regurgitación tricuspídea en tricuspid insufficiency. insuficiência pancreática 2684 insuficiencia suprarrenal f 2680 insuficiencia pulmonar f Patoloxías SIN.

interferón en IFN (sg).lobo da ínsula Bioquímica Farmacoloxía es insulina en insulin pt insulina 2688 insulina f Farmacoloxía SIN. interação medicamentosa [Br..interacción 2689 insulinoma m Patoloxías SIN.. langerhansian adenoma pt insulinoma interacción medicamentosa Vid.médico -ca intensivista es intensivista. médico intensivista 2695 interferón m Bioquímica Fisioloxía SIN.. adenoma langerhansiano. médico intensivista en intensivist pt intensivista.interacción 2693 intercambio gasoso m Fisioloxía SIN.troco gasoso es intercambio gaseoso en gas exchange pt troca gasosa 2690 insulinoterapia f Terapéutica es insulinoterapia en insulin therapy pt insulinoterapia 2694 interfase f Histoloxía es interfase en interphase pt interfase 2691 intensivista s Organización sanitaria SIN. interacción farmacológica. islet adenoma. adenoma insular es adenoma insular...IFN (sg) es IFN (sg).interacción medicamentosa.]. insulinoma en insulinoma.. interferon pt IFN (sg). interaction pt interação [Br.adenoma langerhansiano.]..] interacción farmacolóxica Vid.]. interacção [Pt.Vocabulario 2687 insuficiencia venosa f Patoloxías es insuficiencia venosa en venous insufficiency pt insuficiência venosa 2692 interacción f ínsula Vid. interacción medicamentosa en drug-drug interaction. interacción farmacolóxica es interacción.. interferon 278 . interacção medicamentosa [Pt.

hospitalización 2702 intestino delgado m Anatomía es intestino delgado en small intestine pt intestino delgado la intestinum tenue 2697 internista s Organización sanitaria SIN. médico internista en internist pt internista 2703 intestino groso m Anatomía es intestino grueso en large intestine pt intestino grosso la intestinum crassum 2698 interno -na a Anatomía es interno en internal pt interno la internus 2704 intolerancia f Etiopatoxenia es intolerancia en intolerance pt intolerância intervalo aniónico Vid.médico -ca internista es internista.interleucina internamento Vid.. interleuquina en interleukin pt interleucina.Vocabulario 2696 interleucina f Bioquímica Fisioloxía VAR. toxoinfección alimentaria en food poisoning pt intoxicação alimentar 2700 intervención f Terapéutica SIN. interleuquina 2701 intervención en crise f Terapéutica es intervención en crisis en crisis intervention pt intervenção em crise interleuquina Vid..operación [pop.] intoxicación por chumbo Vid. operación [pop.. operação [pop.] es intervención...interleuquina es interleucina.] en intervention pt intervenção.saturnismo 279 ..hiato aniónico 2705 intoxicación f Etiopatoxenia es intoxicación en intoxication pt intoxicação 2699 intervalo de confianza m Epidemioloxía es intervalo de confianza en confidence interval pt intervalo de confiança 2706 intoxicación alimentaria f Patoloxías es intoxicación alimentaria..

invaginação intestinal 2710 invaxinación intestinal f Nota.. ión en ion pt ião [Pt.].cateterismo Patoloxías es intususpección intestinal.]. íon [Br.]. íntron [Br.] Nota.I (sb) es yodo en iodine pt iodo 2711 inversión f Fisioloxía Anatomía es inversión en inversion pt inversão la inversio 2717 ión m 2712 investigación clínica f Termos xerais es investigación clínica en clinical research pt investigação clínica Bioquímica es ion. Fisioloxía es ingestión en ingestion pt ingestão 2716 iodo m Bioquímica SIN.- Designa o ‘conxunto de materias que se introducen no organismo por vía oral con finalidade alimenticia’.Vocabulario 2707 intraoperatorio -ria a Termos xerais es intraoperatorio en intraoperative pt intra-operatório 2713 inxección f Terapéutica es inyección en injection pt injeção [Br. invaginación intestinal en intestinal intussusception pt intussuscepção intestinal..] 2708 intraparto a Termos xerais es intraparto en intrapartum pt intra-parto 2714 inxesta f Fisioloxía es ingesta en intake pt ingesta 2709 intrón m Xenética es intrón en intron pt intrão [Pt.] 2718 iontoforese f Terapéutica es iontoforesis en iontophoresis pt iontoforese 280 . medicamentos ou calquera outra substancia a través da boca’. injecção [Pt.- Designa a ‘introdución no organismo de alimentos. con “inxestión”: 2715 inxestión f intubación Vid. Cfr. con “inxesta”. Cfr.

] 2729 isodisomía f 2723 iris m Xenética SIN. isodisomía en isodisomy.corectomía es corectomía. uniparental disomy pt dissomia uniparental.Ile (sb) es isoleucina en isoleucine pt isoleucina 2725 irrigación f Farmacoloxía es irrigación en irrigation pt irrigação 281 .enema Semioloxía es irritabilidad en irritability pt irritabilidade 2726 irritabilidade f 2720 iridociclite f 2727 irritación f Semioloxía es irritación en irritation pt irritação 2721 iridorrafia f Terapéutica es iridorrafia en iridorrhaphy pt iridorrafia Terapéutica SIN..carotomía es iridotomía en iridotomy pt iridotomia Anatomía es iris en iris pt íris la iris 2728 isocromosoma m 2722 iridotomía f Xenética es isocromosoma en isochromosome pt isocromossoma [Pt... isocromossomo [Br.]. syngeneic graft...Vocabulario 2719 iridectomía f Terapéutica SIN. iridectomy.disomía uniparental es disomía uniparental. isograft. iridectomía en corectomy. iritoectomy pt corectomia. isodissomia 2730 isoenxerto m 2724 irite f Patoloxías es iritis en iritis pt irite Terapéutica es isoinjerto en isogeneic graft. syngraft pt isoenxerto 2731 isoleucina f Bioquímica SIN. iridectomia Patoloxías es iridociclitis en iridocyclitis pt iridociclite irrigación Vid.

potasio 2741 labirintite f Patoloxías es laberintitis en labyrinthitis pt labirintite 282 ..] 2736 labio m Anatomía SIN.nervio troclear 2740 labirintectomía f IX par cranial Vid.labio rachado es labio leporino en cleft lip.beizo es labio en lip pt lábio la labium 2733 isostenuria f Semioloxía es isostenuria en isosthenuria pt isostenúria 2737 labio leporino m Semioloxía Patoloxías SIN.nervio glosofarínxeo K Vid..labio leporino Terapéutica es laberintectomía en labyrinthectomy pt labirintectomia IV par cranial Vid...inhibidor selectivo da recaptación da serotonina ITS Vid. isómero [Pt... os ischii 2739 labio menor m Anatomía es labio menor en labium minus pt lábio menor la labium minus ISRS Vid.Vocabulario 2732 isómero m Bioquímica es isómero en isomer pt isômero [Br.enfermidade de transmisión sexual labio rachado Vid.. harelip pt lábio leporino 2734 isquemia f Anatomía patolóxica es isquemia en ischemia pt isquemia 2738 labio maior m Anatomía es labio mayor en labium majus pt lábio maior la labium majus 2735 isquion m Anatomía es hueso isquion..]. isquion en ischium pt ísquio la ischium.

lactación Termos xerais es lactante en infant pt lactente 2749 lactante s 2744 labrum articular m Anatomía es labrum. lagrimeo en acrimation pt lacrimação.. articular lip. suckling pt lactação. lactotherapy pt lactoterapia 283 .lactancia es lactancia en lactation..aleitamento artificial (m) es lactancia artificial en bottle feeding pt aleitamento artificial 2754 lactoterapia f Terapéutica es lactoterapia en galactotherapy. lactância 2753 lactosa f Bioquímica es lactosa en lactose pt lactose 2747 lactación artificial f Terapéutica SIN. lacrimejo 2752 lactato m 2746 lactación f Fisioloxía VAR..aleitamento materno (m) es lactancia materna en breastfeeding pt aleitamento materno 2743 labirinto óseo m A natomía es laberinto óseo en bony labyrinth pt labirinto ósseo la labyrinthus osseus lactancia Vid.Vocabulario 2742 labirinto membranoso m Anatomía es laberinto membranoso en membranous labyrinth pt labirinto membranoso la labyrinthus membranaceus 2748 lactación materna f Termos xerais SIN.lagrimexo (m) es lacrimación. rodete articular en articular labrum... labrum articulare pt labrum articular la labrum articulare 2750 lactante a termo s Termos xerais es lactante a término en term infant pt lactente a termo 2751 lactase f Bioquímica es lactasa en lactase pt lactase Bioquímica es lactato en lactate pt lactato 2745 lacrimación f Semioloxía SIN.

lámpada de fenda es lámpara de hendidura en slit lamp pt lâmpada de fenda Anatomía es lámina cuadrigémina. tectal plate pt lâmina quadrigêmea.lagoftalmía lagrimexo Vid.lámina propia 2761 lámina vertebral f 2756 lámina cribosa f Anatomía es lámina vertebral en lamina of vertebra. lamina of vertebral arch. lagoftalmos en lagophthalmos.lamina propria es lámina propia.dorso Vid.bocio Terapéutica es laparectomía en laparectomy pt laparectomia 2758 lámina externa f Histoloxía es lámina externa en external layer pt lâmina externa 2763 laparectomía f 2759 lámina perpendicular do etmoide f laparocele Vid..... lâmina crivosa la lamina cribrosa da sela lamina propria Vid. lamina tecti lamporca Vid.lámpada de fendedura 2757 lámina cuadrixémina f 2762 lámpada de fendedura f Instrumental SIN..xiardíase Anatomía es lámina cribosa en cribriform plate pt lâmina cribriforme.Vocabulario 2755 lagoftalmía m Patoloxías SIN..lagoftalmos (m) es lagoftalmía....lacrimación lamblíase Vid. lagophthalmus pt lagoftalmia 2760 lámina propia f Histoloxía SIN.. lámina tectal en quadrigeminal plate. vertebral lamina pt lâmina vertebral la lamina arcus vertebrae lámpada de fenda lámina cuadrilátera Vid.. lamina propria en lamina propria pt lâmina própria lagoftalmos Vid.hernia abdominal Terapéutica es laparoplastia en laparoplasty pt laparoplastia Anatomía es lámina perpendicular del etmoides en perpendicular plate of ethmoid bone pt lâmina perpendicular do etmóide la lamina perpendicularis ossis ethmoidalis 2764 laparoplastia f 284 . tecto do mesencéfalo la lamina quadrigemina.

laparoscopia Terapéutica SIN. laparoscopy pt celioscopia. laparotomía en celiotomy. laparorrafia en celiorrhaphy. laringuectomía en laryngectomy pt laringectomia 2777 larinxite f Patoloxías es laringitis en laryngitis pt laringite 2770 laringoscopia f Terapéutica Probas complementarias es laringoscopia en laryngoscopy pt laringoscopia Terapéutica es laringostomía en laryngostomy pt laringostomia 2778 láser m Terapéutica es láser en laser pt laser 2771 laringostomía f 285 . laparorrafia Probas complementarias Terapéutica SIN.celiorrafia es celiorrafia. laparotomy pt celiotomia.celioscopia es laparoscopia en celioscopy.Vocabulario 2765 laparorrafia f Terapéutica SIN.. laparorrhaphy pt celiorrafia..celiotomía es celiotomía.. laparotomia Termos xerais es laringología en laryngology pt laringologia 2772 laringotomía f Terapéutica es laringotomía en laryngotomy pt laringotomia 2766 laparoscopia f 2773 laringotraqueíte f Patoloxías es laringotraqueitis en laryngotracheitis pt laringotraqueíte 2774 laringotraqueobronquite f Patoloxías es laringotraqueobronquitis en laryngotracheobronchitis pt laringotraqueobronquite 2767 laparotomía f 2775 larinxe f Anatomía es laringe en larynx pt laringe la larynx 2768 laringoloxía f 2776 larinxectomía f 2769 laringoplastia f Terapéutica es laringoplastia en laryngoplasty pt laringoplastia Terapéutica es laringectomía.

.lipoproteína de baixa densidade 2785 lecitina f Bioquímica es lecitina en lecithin pt lecitina 2781 lateral a Anatomía es lateral en lateral pt lateral la lateralis 2786 lectina f Bioquímica es lectina en lectin pt lectina 2782 lavado m Terapéutica es lavado en lavage pt lavagem 2787 legrado m 2783 lavado broncoalveolar m Probas complementarias VAR... raspado en curettage pt curetagem. terapia com laser 2784 laxante m Farmacoloxía es laxante en laxative pt laxante 2780 latencia f Fisioloxía es latencia en latency pt latência LCR Vid. terapia con láser en laser therapy pt laserterapia.enxaugadura lavativa Vid.Vocabulario 2779 laserterapia f Terapéutica VAR...raspado es legrado.. lavado bronquioalveolar en bronchoalveolar lavage pt lavado broncoalveolar Terapéutica SIN.lavado bronquioalveolar es lavado broncoalveolar..enema 286 .líquido cefalorraquídeo LDL Vid..lavado broncoalveolar lavadura Vid.terapia con láser es laserterapia. raspagem 2788 leiomioma m Anatomía patolóxica es leiomioma en leiomyoma pt leiomioma lavado bronquioalveolar Vid.

hanseniasis.. lepra 2799 leptospirose f Patoloxías es leptospirosis en leptospirosis pt leptospirose 287 . leprosy pt doença de Hansen. fibromioma uterino. lepra.leishmaníase Fisioloxía es leche en milk pt leite 2792 leite m 2798 lepra f leixenzo Vid.Vocabulario 2789 leiomioma uterino f Patoloxías SIN. hanseníase. fibromioma uterino. leiomioma uterino. mioma uterino 2794 lemnisco medial m Anatomía VAR. fibroide uterino.furúnculo Anatomía es lemnisco lateral en lateral lemniscus pt lemnisco lateral la lemniscus lateralis 2793 lemnisco lateral m Patoloxías SIN.lemnisco 2790 leiomiosarcoma m Anatomía patolóxica Patoloxías es leiomiosarcoma en leiomyosarcoma pt leiomiossarcoma 2795 lentigo m P atoloxías es lentigo.enfermidade de Hansen. leishmaniosis en leishmaniasis pt leishmaníase. leishmaniose Patoloxías es lentigo maligno. mioma uterino en uterine fibromyoma. uterine myoma pt fibróide uterino. malignant lentigo pt lentigo maligno Etiopatoxenia es lentivirus en lentivirus pt lentivírus 2797 lentivirus m leishmaníase cutánea Vid... hanseníase es enfermedad de Hansen.fibromioma uterino. mioma uterino es fibroide uterino. leiomioma uterino.. léntigo en lentigo pt lentigo 2791 leishmaníase f 2796 lentigo maligno m Patoloxías VAR.lemnisco medio es lemnisco medial en medial lemniscus pt lemnisco medial la lemniscus medialis medial lemnisco medio Vid....leishmaniose es leishmaniasis. doenza de Hansen. uterine leiomyoma.botón de Oriente leishmaniose Vid. lepra en Hansen’s disease. léntigo maligno en lentigo maligna..

leucemia linfocítica.letarxia (f) es letargia. lesão caviar leucemia granulocítica Vid.lupus eritematoso sistémico 2805 leucemia aguda f Patoloxías es leucemia aguda en acute leukemia pt leucemia aguda 2800 lesión f Etiopatoxenia es lesión en lesion pt dano.leucemia linfática leucemia linfoide Vid. lymphoid leukemia pt leucemia linfática.leucoaférese es leucaféresis.leucocitemia es leucemia.leucemia mieloide lesión en caviar Vid. myelogenous leukemia.. leucemia linfocítica. lymphocytic leukemia.leucemia linfoide...leucina 2807 leucemia mieloide f 2803 leucaférese f Probas complementarias VAR.letargo Leu Vid. leucoaféresis en leukapheresis pt leucaférese.. leucemia linfoide en lymphatic leukemia..taxa de letalidade Semioloxía VAR. leucocitemia en leukemia. leucemia mieloide en granulocytic leukemia.lingua en 2806 leucemia linfática f 2801 lesión en sacabocados f Semioloxía es lesión en sacabocados en punched out lesion pt lesão em saca-bocado letalidade Vid.. leucemia linfóide 2802 letargo m leucemia linfocítica Vid..leucemia mieloide 288 .leucemia granulocítica.. leucemia mielógena.. leucemia mielóxena es leucemia granulocítica... letargo en lethargy pt letargia Patoloxías VAR... leucoaférese Patoloxías SIN. leukocythemia pt leucemia Patoloxías SIN..leucemia linfática letarxia Vid. leucemia linfocítica es leucemia linfática. myeloid leukemia pt leucemia granulocítica. leucemia mielóide 2804 leucemia f leucemia mielóxena Vid. leucemia mielógena.Vocabulario LES Vid..

leucopenia es leucocitopenia.LPO (sg)..vitilixe Patoloxías es leucodistrofia en leukodystrophy pt leucodistrofia 2809 leucoaraiose f 2815 leucodistrofia f leucocitemia Vid.Vocabulario 2808 leucina f Bioquímica SIN.. LVO (sg) en OHL (sg).leucoplasia Anatomía patolóxica VAR. leucopenia en leukocytopenia.. leucócito leucopenia Vid. leucoplasia en leukoplakia pt leucoplaquia.. LPO (sg) leucoplasia vilosa oral Vid. oral hairy leukoplakia pt leucoplasia pilosa oral...glóbulo branco es glóbulo blanco. leukopenia pt leucocitopenia..Leu (sb) es leucina en leucine pt leucina 2814 leucocituria f Semioloxía es leucocituria en leukocyturia pt leucocitúria leucoaférese Vid.leucocitopenia leucoplaquia Vid.. leucopenia 2817 leucoplasia pilosa oral f 2812 leucocitose f Semioloxía es leucocitosis en leukocytosis pt leucocitose Patoloxías SIN.. leucoplasia vilosa oral es leucoplasia vellosa oral.leucoplasia pilosa oral 2818 leucorrea f 2813 leucocitospermia f Semioloxía es leucocitospermia en leukocytospermia pt leucocitospermia Semioloxía es leucorrea en leukorrhea pt leucorréia [Br.].. leucoplasia 2810 leucocito m 2816 leucoplasia f 2811 leucocitopenia f Semioloxía VAR. leucorreia [Pt. white blood cell pt glóbulo branco.] 289 .leucemia Histoloxía SIN..leucaférese Semioloxía es leucoaraiosis en leukoaraiosis pt leucoaraiose leucodermia Vid. leucocito en leukocyte.leucoplaquia es leucoplaquia.

. lobotomia pré-frontal 2823 liase f Bioquímica es liasa en lyase pt liase 2824 libido f Fisioloxía es líbido en libido pt libido 2820 leucotrieno m Bioquímica Fisioloxía es leucotrieno en leukotriene pt leucotrieno Nota.enfermidade dos lexionarios. doenza dos lexionarios es enfermedad del legionario..linfogranuloma venéreo LH Vid. legionellosis.fermento Farmacoloxía es levodopa en levodopa pt levodopa *líbido Vid..lobotomía prefrontal es leucotomía.frutosa atoloxías P SIN.Vocabulario 2819 leucotomía f Terapéutica SIN. lobotomía prefrontal en leucotomy.- Evítese “líbido”. legionelose 2822 lexionelose f ligadura de trompas Vid. prefrontal lobotomy pt leucotomia...litio 2827 ligamento amarelo m Anatomía es ligamento amarillo en ligamentum flavum pt ligamento amarelo la ligamentum flavum 290 . lévedo Vid...líquido intracelular Terapéutica es ligadura en ligature pt ligadura 2821 levodopa f 2825 ligadura f levulosa Vid.. legionnaires’ disease pt doença dos legionários.hormona luteinizante Li Vid. leukotomy.salpingorrafia 2826 ligamento m Anatomía es ligamento en ligament pt ligamento la ligamentum LGV Vid.. legionelosis en LD (sg).libido LIC Vid..

ligamento útero-ovárico la ligamentum ovarii proprium. ligamentum uteroovaricum 2829 ligamento cruzado m Anatomía es ligamento cruzado en cruciate ligament pt ligamento cruzado la ligamentum cruciatum 2834 ligamento redondo m Anatomía es ligamento redondo en round ligament pt ligamento redondo la ligamentum teres 2830 ligamento inguinal m Anatomía SIN.ligamento patelar ligamento interespiñal Vid.ligamento rotuliano.. tendón rotuliano en patellar ligament.arco crural. ligamento sacrotuberoso la ligamentum sacrotuberale 2832 ligamento patelar m 2836 ligamento sacrociático menor m Anatomía SIN. tendão patelar la ligamentum patellae Anatomía SIN.ligamento interespiñoso 2835 ligamento sacrociático maior m 2831 ligamento interespiñoso m Anatomía VAR.ligamento sacrospiñal es ligamento sacrociático menor. arco inguinal es arco crural. ligamento útero-ovárico en ligament of ovary. ligamento inguinal en inguinal ligament pt arcada inguinal. tendón rotuliano es ligamento rotuliano.. ligamento inguinal la ligamentum inguinale ligamento rotuliano Vid..ligamento sacrotuberoso es ligamento sacrociático mayor. ovarian ligament pt ligamento próprio do ovário.. ligamento interespinhoso la ligamentum interspinale Anatomía SIN..ligamento interespiñal es ligamento interespinoso en interspinous ligament pt ligamento interespinhal. sacrotuberous ligament pt grande ligamento sacrociático.ligamento uteroovárico es ligamento propio del ovario. ligamento sacro-espinoso en sacrospinous ligament pt ligamento sacroespinhal la ligamentum sacrospinale 291 . arco inguinal..Vocabulario 2828 ligamento ancho do útero m Anatomía es ligamento ancho del útero en broad ligament of uterus pt ligamento largo do útero la ligamentum latum uteri 2833 ligamento propio do ovario m Anatomía SIN.. ligamento sacrotuberoso en posterior sacrosciatic ligament. patellar tendon pt ligamento patelar..

.linfopatía es linfadenopatía en lymphadenopathy pt linfadenopatia 2840 ligamentoplastia f Terapéutica es ligamentoplastia en ligamentoplasty pt ligamentoplastia 2847 linfanxiectasia f 2841 ligando m Bioquímica VAR..ligamento sacrociático maior 2842 lincosamida f 2837 ligamento suspensorio m Anatomía es ligamento suspensorio en suspensory ligament pt ligamento suspensório la ligamentum suspensorium 2843 linfa f Fisioloxía es linfa en lymph pt linfa ligamento uteroovárico Vid.. ligamento útero-sacro en ligament of Petit.ligante es ligando en ligand pt ligante Anatomía patolóxica es linfangiectasia..ligamento sacrociático menor ligante Vid..Vocabulario ligamento sacrospiñal Vid. uterosacral ligament pt ligamento útero-sacro la ligamentum rectouterinum Terapéutica es linfadenectomía en lymph node dissection.linfoadenite es linfadenitis.linfografía 292 . lymphadenectomy pt linfadenectomia 2845 linfadenite f 2839 ligamento vertebral m Anatomía es ligamento vertebral en vertebral ligament pt ligamento vertebral Patoloxías VAR.ligamento propio do ovario 2844 linfadenectomía f 2838 ligamento uterosacro m Anatomía es ligamento recto-uterino.... linfoadenitis en lymphadenitis pt linfadenite.ligando Farmacoloxía es lincosamida en lincosamide pt lincosamida ligamento sacrotuberoso Vid. linfangiectasis en lymphangiectasis pt linfangiectasia linfanxiografía Vid. linfoadenite 2846 linfadenopatía f Semioloxía Patoloxías VAR.

. linfocito T cooperador. hTL (sg) pt célula T helper.célula B (f) es célula B.. linfócito T 2857 linfocito T citotóxico m linfoadenite Vid. LTh en helper T cell..linfoedema es linfedema en lymphedema pt linfedema Histoloxía SIN. linfócito T citotóxico.LTC (sg) es célula T citotóxica. LTC (sg) 2858 linfocito T cooperador m 2853 linfocina f Bioquímica VAR. LTh (sg) 293 .. B-lymphocyte pt célula B. linfocito T citotóxico. linfócito T helper.linfadenite Anatomía patolóxica es linfoblastoma en lymphoblastoma pt linfoblastoma 2852 linfoblastoma m Histoloxía SIN.célula T (f) es célula T. LTC (sg) en CTL (sg). linfocito B en B-cell. linfocito T en T-cell. linfócito B 2850 linfanxite f Patoloxías es linfangitis en lymphangitis pt linfangite 2856 linfocito T m 2851 linfedema m Patoloxías VAR. helper T lymphocyte... linfoquina en limphokine pt linfocina Histoloxía SIN. cytotoxic T lymphocyte pt célula T citotóxica. cytotoxic T cell.Vocabulario 2848 linfanxioma m Anatomía patolóxica es linfangioma en lymphangioma pt linfangioma 2854 linfocito m Histoloxía es linfocito en lymphocyte pt linfócito 2849 linfanxiosarcoma m Anatomía patolóxica es linfangiosarcoma en lymphangiosarcoma pt linfangiossarcoma 2855 linfocito B m Histoloxía SIN.linfoquina es linfocina.LTh (sg) es célula T cooperadora.. T-lymphocyte pt célula T.

linfocina Anatomía es lengua en tongue pt língua la lingua 2861 linfocitose f Semioloxía es linfocitosis en lymphocytosis pt linfocitose 2867 lingua f linfoedema Vid.. scrotal tongue pt língua escrotal.linfanxiografía es linfangiografía. língua sulcada 294 . linfopenia linfopatía Vid.linfedema Probas complementarias VAR..linfadenopatía linfopenia Vid..Vocabulario 2859 linfocitoma m Anatomía patolóxica es linfocitoma en lymphocytoma pt linfocitoma 2865 linfomatose f Patoloxías es linfomatosis en lymphomatosis pt linfomatose Patoloxías es linfopatía en lymphopathy pt linfopatia 2860 linfocitopenia f 2866 linfopatía f Semioloxía VAR.. linfopenia en lymphocytopenia. caviar tongue pt lesão em caviar.lingua plicata.. língua em caviar fisurada lingua escrotal Vid...LGV (sg) es LGV (sg).. linfografia 2862 linfografía f 2868 lingua en caviar f 2863 linfogranuloma venéreo m Patoloxías SIN.lesión en caviar es lesión en caviar.. linfogranuloma venéreo en LGV (sg). lingua en caviar en caviar lesion. lymphopenia pt linfocitopenia. lingua escrotal es lengua escrotal. lengua plicata. lingua plicata. linfogranuloma venéreo Semioloxía SIN. lymphogranuloma venereum pt LGV (sg). língua plicata. lengua fisurada.linfocitopenia linfoquina Vid.linfopenia es linfocitopenia. lymphography pt linfangiografia. linfografía en lymphangiography.lingua 2869 lingua fisurada f 2864 linfoma m Patoloxías es linfoma en lymphoma pt linfoma Semioloxía SIN.. lingua plicata en fissured tongue. língua fissurada.

.liñaxe celular Anatomía es línea escapular en scapular line pt linha escapular la linea scapularis lingua vilosa Vid. hairy tongue pt língua negra pilosa.glosite migratoria benigna es glositis migratoria benigna..lingua negra vilosa 2875 liña alba f A natomía es línea alba en linea alba pt linha alba la linea alba lingua plicata Vid..lingua saburrosa es lengua saburral en coated tongue pt língua saburrosa 2876 liña axilar f Anatomía es línea axilar en axillary line pt linha axilar la linea axillaris lingua saburrosa Vid. lengua geográfica en benign migratory glossitis.. língua pilosa 2874 linimento m Farmacoloxía es linimento en liniment pt linimento lingua pilosa Vid.. língua geográfica 2878 liña esternal f Anatomía es línea esternal en sternal line pt linha esternal la linea sternalis 2873 língula f Anatomía es língula en lingula pt língula la lingula 2879 liña mamilar f Anatomía es línea mamilar en mammillary line.lingua negra vilosa 2877 liña escapular f 2872 lingua xeográfica f Semioloxía SIN.lingua saburral liña celular Vid. lingua pilosa es lengua negra vellosa... nipple line pt linha mamilar la linea mammillaris 295 .Vocabulario 2870 lingua negra vilosa f Semioloxía SIN. geografic tongue pt glosite migratória benigna.lingua fisurada 2871 lingua saburral f Semioloxía VAR. lengua vellosa en black hairy tongue.lingua vilosa..

liña celular es linaje celular. steatoma pt esteatoma. lipoproteína de alta densidad en HDL (sg). lipopolissacárido [Pt. pimeloma..HDL (sg) es HDL (sg).. pimeloma 2883 lipectomía f Terapéutica es lipectomía en lipectomy pt lipectomia 2890 lipopolisacárido m Bioquímica es lipopolisacárido en lipopolysaccharide pt lipopolissacarídeo [Br.esteatoma. lipofuscina en lipofuscin pt lipofuscina 2881 liñaxe celular f 2888 lipólise f Bioquímica es lipólisis en lipolysis pt lipólise Fisioloxía SIN. línea celular en cell line pt linhagem celular 2889 lipoma m 2882 lipase f Bioquímica es lipasa en lipase pt lipase Patoloxías SIN. high density lipoprotein pt HDL (sg).. lipoproteína de alta densidade 296 . lipoma.] 2884 lípido m Bioquímica es lípido en lipid pt lípido 2891 lipoproteína f Bioquímica es lipoproteína en lipoprotein pt lipoproteína 2885 lipiduria f Semioloxía es lipiduria en lipiduria pt lipidúria 2892 lipoproteína de alta densidade f 2886 lipodistrofia f Patoloxías es lipodistrofia en lipodystrophy pt lipodistrofia Bioquímica SIN. pimeloma en lipoma.Vocabulario 2880 liña media f Anatomía es línea media en median line pt linha média.]. linha mediana la linea mediana 2887 lipofuscina f Bioquímica es lipofucsina. lipoma. pimeloma es esteatoma.

intermediate density lipoprotein pt IDL (sg). lipoproteína de baja densidad en LDL (sg). VLDL (sg) pt lipoproteína de muito baixa densidade.. low density lipoprotein pt LDL (sg).. lipoproteína de densidad intermedia en IDL (sg). liquen escleroso atrófico en lichen sclerosus et atrophicus pt líquen atrófico.lique atrófico es liquen atrófico. líquen escleroso atrofico Bioquímica SIN.lique escleroso atrófico 2894 lipoproteína de densidade intermedia f 2899 lique escleroso atrófico m Patoloxías SIN..LDL (sg) es LDL (sg). lipoproteína de baixa densidade Anatomía patolóxica es liquen en lichen pt líquen lique atrófico Vid. VLDL (sg) 2901 liquenificación f Etiopatoxenia Semioloxía es liquenificación en lichenification pt liquenificação 2902 líquido amniótico m Fisioloxía es líquido amniótico en amniotic fluid pt líquido amniótico 2896 liposarcoma m Anatomía patolóxica es liposarcoma en liposarcoma pt lipossarcoma 2903 líquido ascítico m Fisioloxía es líquido ascítico en ascitic fluid pt líquido ascítico 2897 lipotrópico m Farmacoloxía es lipotrópico en lipotropic pt lipotrópico 297 .Vocabulario 2893 lipoproteína de baixa densidade f 2898 lique m Bioquímica SIN. VLDL (sg) en very low density lipoprotein. lipoproteína de densidade intermediária 2900 lique plano m Patoloxías es liquen plano en lichen planus pt líquen plano 2895 lipoproteína de moi baixa densidade f Bioquímica SIN.IDL (sg) es IDL (sg).VLDL (sg) es lipoproteína de muy baja densidad...

LCR (sg) es LCR (sg). intracellular fluid pt LIC (sg). líquido intracelular Etiopatoxenia es lisis en lysis pt lise 2913 lisencefalia f Patoloxías es lisencefalia en lissencephalia pt lissencefalia 2907 líquido pericárdico m Fisioloxía es líquido pericárdico en pericardial fluid pt líquido pericárdico 2914 lisina f 2908 líquido peritoneal m Fisioloxía es líquido peritoneal en peritoneal fluid pt líquido peritoneal Bioquímica SIN.LIC (sg) es LIC (sg). CSF (sg) pt LCR (sg)... líquido intracelular en ICF (sg).. sinovia en synovia. líquido sinovial. líquido cefalorraquídeo en cerebrospinal fluid.. sinóvia la synovia 2912 lise f 2906 líquido intracelular m Fisioloxía SIN. lisossomo 2916 lisozima m Bioquímica es lisozima en lysozyme pt lisozima 2910 líquido quiloso m Fisioloxía es líquido quiloso en chylous fluid pt líquido quiloso 298 . synovial fluid pt líquido sinovial. líquido cefalorraquidiano 2911 líquido sinovial m 2905 líquido intersticial m Fisioloxía es líquido intersticial en interstitial fluid pt líquido intersticial Anatomía Fisioloxía SIN.Lys (sb) es lisina en lysine pt lisina 2915 lisosoma m 2909 líquido pleural m Fisioloxía es líquido pleural en pleural fluid pt líquido pleural Histoloxía es lisosoma en lysosome pt lisossoma.Vocabulario 2904 líquido cefalorraquídeo m Fisioloxía SIN.sinovia (f) es líquido articular.

.litotomía Etiopatoxenia es litiasis en lithiasis pt litíase 2924 litotomía f 2918 litíase f Terapéutica VAR.litectomía es litectomía. litotomía en lithectomy.lobo do cerebelo es lóbulo cerebeloso. urolithiasis pt litíase urinária.. urolitíase 2920 litíase urinaria f Terapéutica es litotriptor. litotritor en lithotriptor pt litotritor 2927 lobectomía f Terapéutica es lobectomía en lobectomy pt lobectomia 2921 litio m Farmacoloxía SIN.urolitíase es litiasis urinaria.. litotomia 2925 litotripsia f Terapéutica es litotripsia en lithotripsy pt litotripsia 2919 litíase biliar f P atoloxías es litiasis biliar en biliary lithiasis pt litíase biliar 2926 litotriptor m litíase renal Vid..nefrolitíase Patoloxías VAR.. lithotomy pt litectomia..Li (sb) es litio en lithium pt lítio 2928 lobo cerebeloso m 2922 litólise f Terapéutica es litólisis en litholysis pt litólise Anatomía VAR. urolitiasis en urinary lithiasis. lóbulo do cerebelo en lobe of cerebellum pt lobo do cerebelo la lobus cerebelli 299 .Vocabulario 2917 listeriose f Patoloxías es listeriosis en listeriosis pt listeriose 2923 litoscopio m Terapéutica es litoscopio en lithoscope pt litoscópio litectomía Vid.

ínsula (f) VAR..neurohipófise 2935 lobo pulmonar m Anatomía es lóbulo pulmonar en pulmonary lobe pt lobo pulmonar lobo do cerebelo Vid..neurohipófise lobo posterior da hipófise Vid.lobo insular es ínsula. lóbulo de la ínsula en insula. lobe of liver pt lobo do fígado.lobo do fígado es lóbulo del hígado. lobo hepático la lobus hepatis lobotomía prefrontal Vid.. lobus insularis cerebeloso hepático lobo posterior da glándula pituitaria Vid. lóbulo hepático en hepatic lobe.. lobo da ínsula la insula. insular lobe pt ínsula.leucotomía lobo insular Vid....lobo 2931 lobo frontal m Anatomía es lóbulo frontal en frontal lobe pt lobo frontal la lobus frontalis 2936 lobo temporal m Anatomía es lóbulo temporal en temporal lobe pt lobo temporal la lobus temporalis 2932 lobo hepático m 2937 lobotomía f Terapéutica es lobotomía en lobotomy pt lobotomia Anatomía VAR..lobo da ínsula Anatomía es lóbulo occipital en occipital lobe pt lobo occipital la lobus occipitalis 2938 lóbulo central do cerebelo m Anatomía es lobulillo central do cerebelo en central lobule of cerebellum pt lóbulo central do cerebelo la lobulus centralis cerebelli 2933 lobo occipital m 300 ..Vocabulario 2929 lobo cerebral m Anatomía es lóbulo cerebral en cerebral lobe pt lobo cerebral la lobus cerebri 2934 lobo parietal m Anatomía es lóbulo parietal en parietal lobe pt lobo parietal la lobus parietalis 2930 lobo da ínsula m Anatomía SIN.lobo lobo do fígado Vid.

substancia negra 2942 logopeda s 2946 ludoterapia f Organización sanitaria es logopeda en speech therapist pt terapeuta da tala 2943 logopedia f lúes Vid. lumbago Organización sanitaria es logopedia en logopedia. terapia da fala 2947 lumbago m logorrea Vid.sífilis Semioloxía SIN.incontinencia verbal lumbalxia Vid.Vocabulario 2939 local a Farmacoloxía es local en local pt local 2944 lonxevidade f Fisioloxía es longevidad en longevity pt longevidade 2940 loción f Farmacoloxía es loción en lotion pt loção 2945 lordose f Fisioloxía Anatomía es lordosis en lordosis pt lordose 2941 locus m Xenética es locus en locus pt locus LPO Vid. speech pathology. speech therapy pt logopedia....rexión lumbar 2948 lumbotomía f 301 .... lumbotomy pt lombotomia lombo Vid. lumbalgia en lumbago pt lombalgia...lumbago Terapéutica es lumbotomía en lumbar nephrotomy..lumbalxia (f) es lumbago..linfocito T cooperador Terapéutica es ludoterapia en play therapy pt ludoterapia locus niger Vid..leucoplasia pilosa oral LSD Vid. logopedics.costas lombo Vid.dietilamida do ácido lisérxico LTC Vid.linfocito T citotóxico LTh Vid.

lupus eritematoso disseminado.lisina macicez Vid.músculo lumbrical Patoloxías es lupus eritematoso cutáneo en cutaneous lupus erythematosus pt lupus eritematoso cutâneo 2952 macrocitose f 2949 lupus eritematoso cutáneo m Semioloxía es macrocitosis en macrocythemia. lupus eritematoso generalizado. luxation pt deslocação. lupus eritematoso xeneralizado es LES (sg). lupus eritematoso diseminado.] 2951 luxación f Patoloxías SIN..LES (sg). SLE (sg). luxación en dislocation. lupus eritematoso sistémico en disseminated lupus erythematosus.lupus eritematoso sistémico 2950 lupus eritematoso sistémico m Patoloxías SIN.]. macrocytosis pt macrocitose 2953 macrófago m Histoloxía es macrófago en macrophage pt macrófago lupus eritematoso diseminado Vid.. systemic lupus erythematosus pt LES (sg)..lupus eritematoso sistémico Farmacoloxía es macrólido en macrolide pt macrolídeo [Br.dislocación es dislocación. luxação 2957 macropsia f Semioloxía es macropsia en macropsia pt macropsia Lys Vid. lupus eritematoso diseminado... macrólido [Pt. lupus eritematoso sistêmico 2954 macroglobulinemia f Patoloxías es macroglobulinemia en macroglobulinemia pt macroglobulinemia 2955 macroglosia f Semioloxía es macroglosia en macroglossia pt macroglosia 2956 macrólido m lupus eritematoso xeneralizado Vid...matidez 2958 mácula f Semioloxía es mácula en macula pt mácula 302 .Vocabulario lumbrical Vid.

terapia magnética en magnetic therapy.terapia magnética es magnetoterapia. desemparejamiento.mal das 2969 mama f 2963 malabsorción f Etiopatoxenia es malabsorción en malabsorption pt má-absorção. altitude sickness pt mal das montanhas. soroche en acute mountain sickness. soroche montañas 2967 malnutrición f Etiopatoxenia es malnutrición en malnutrition pt malnutrição 2962 mal das montañas m 2968 maltase f Bioquímica es maltase en maltase pt maltase mal de altura Vid. malformação mal da rosa Vid. mal-absorção Anatomía SIN.mal de altura es mal de altura.enfermidade do sono 2966 malformación f Termos xerais es malformación en malformation pt má-formação.pelagra Patoloxías SIN.. pareamento incorreto [Br. pareamento incorrecto [Pt]... magnetotherapy pt magnetoterapia. malabsorção. mal de montaña. peito la mamma 303 ..peito (m) es mama..] 2964 malemparellamento m 2960 mácula lútea f 2961 magnetoterapia f 2965 maléolo m Terapéutica VAR. pecho en breast pt mama. disparidad en mismatch pt mau pareamento. mal de altitude.Vocabulario 2959 mácula densa f Histoloxía es mácula densa en macula densa pt mácula densa Histoloxía es mácula lútea en macula lutea pt mácula lútea malaria Vid. terapia magnética Anatomía es maleolo..dedo maimiño mal africano Vid..paludismo Xenética es desajuste.. maléolo en malleolus pt maléolo la malleolus maimiño Vid.

. mastotomy pt mamotomia.. mastotomía en mammotomy. maxilar inferior la mandibula 2979 mandibulectomía f Terapéutica es mandibulectomía en mandibulectomy pt mandibulectomia 2974 mamotomía f Terapéutica SIN. mandible pt mandíbula. mammilliplasty pt mamiloplastia 2972 mamografía f 2977 mancha mongólica f Semioloxía es mancha mongólica en mongolian spot pt mancha mongólica Probas complementarias es mamografía en mammography pt mamografia 2973 mamoplastia f 2978 mandíbula f Terapéutica SIN. mamoplastia.mamaplastia es mamaplastia.maxilar inferior (m) es mandíbula.. mastoplastia Anatomía SIN.bico do peito (m) [pop..mastectomía Anatomía SIN.].. maxilar inferior en lower jaw. mastoplastia en mammaplasty. mastoplasty pt mamaplastia. mastotomia 2980 manipulación f Terapéutica es manipulación en manipulation pt manipulação 304 .mamoplastia mamectomía Vid..Vocabulario mamaplastia Vid. papila da mama es pezón en nipple pt mamilo la papilla mammaria 2975 man f Anatomía es mano en hand pt mão la manus 2970 mamila f man de araña Vid..mastoplastia VAR.aracnodactilia mancha algodonosa Vid..mastotomía es mamotomía..exsudado algodonoso 2971 mamiloplastia f 2976 mancha café con leite f Semioloxía es mancha café con leche en cafe-au-lait spot pt mancha café com leite Terapéutica es mamiloplastia en mammillaplasty. mamoplastia.

marcha anserina.marcha coreoatetósica 2984 marasmo m Patoloxías es marasmo en marasmus pt marasmo 2989 marcha coreoatetósica f 2985 marcapasos m Semioloxía VAR. marcha cerebelosa manto cerebral Vid. cerebellar gait pt ataxia cerebelar. marca-passo cardíaco 2990 marcha de pato f marcapasos cardíaco Vid.. marcha cerebelosa en cerebellar ataxia. pacemaker pt marca-passo.marcapasos 305 . marcha miopática en myopathic gait. marcha coreoatetósica en choreoathetotic gait pt marcha coreoatetóide Semioloxía SIN. marcapasos cardíaco en cardiac pacemaker.marcha coreoatetoide es marcha coreoatetoide.proba de dedo-nariz 2987 marcha cerebelosa f 2982 manometría f Probas complementarias es manometría en manometry pt manometria Semioloxía SIN.marcapasos cardíaco es marcapasos.marcha de pato 2986 marcha atáxica f Semioloxía es marcha atáxica en ataxic gait pt marcha atáxica manobra de dedo-dedo Vid..ataxia cerebelosa es ataxia cerebelosa. waddling gait pt marcha anserina. marcha de pato.... marcha miopática Fisioloxía Terapéutica SIN.Vocabulario 2981 manobra f Terapéutica es maniobra en maneuver pt manobra marcha anserina Vid...... marcha miopática es marcha anserina.proba de dedo-dedo manobra de dedo-nariz Vid. marcha cerebelar.córtex cerebral 2988 marcha coreica f Semioloxía es marcha coreica en choreic gait pt marcha coreica 2983 mapa xenético m Xenética es mapa genético en genetic map pt mapa genético marcha coreoatetoide Vid. marcha de pato.

. pauta de lectura en reading frame pt quadro de leitura marcha hemiparésica Vid. marcha en estrella...marcha hemipléxica 3001 marco de lectura m 2996 marcha hemipléxica f Semioloxía SIN.marcha parkinsoniana es marcha festinante. marcha parkinsoniana en festinating gait. steppage gait pt marcha equina marcha parkinsoniana Vid. vestibular gait pt ataxia vestibular.marcha hemiparésica es marcha del segador. marcha em estrela.. marcha parkinsoniana Semioloxía SIN.Vocabulario 2991 marcha distónica f Semioloxía es marcha distónica en dystonic gait pt marcha distónica 2997 marcha inestable f Semioloxía es marcha inestable en unsteady gait pt marcha instável de pato 2992 marcha en tesoira f Semioloxía es marcha en tijera en scissor gait pt marcha em tesoura marcha miopática Vid. marcha hemiparésica..marcha 2998 marcha parética f Semioloxía es marcha parética en paretic gait pt marcha parética 2993 marcha equina f Semioloxía es marcha en estepaje.- cadro de lectura es cuadro de lectura. parkinsonian gait pt marcha festinante.ataxia vestibular es ataxia vestibular.. marcha vestibular Xenética SIN. marcha hemipléjica en hemiplegic gait pt marcha hemiplégica 3002 mareo m Semioloxía es mareo en dizziness pt tontura 306 . marcha vestibular en vestibular ataxia.marcha festinante 2994 marcha espástica f Semioloxía es marcha espástica en spastic gait pt marcha espástica 2999 marcha tabética f Semioloxía es marcha tabética en tabetic gait pt marcha tabética 2995 marcha festinante f 3000 marcha vestibular f Semioloxía SIN. marcha equina en equine gait.

mamectomía es mamectomía.. Instrumental es martillo en hammer pt martelo Terapéutica es masoterapia en massage therapy. mastodínia 307 .. mastectomy pt mamectomia.efélide Fisioloxía es masa ósea en bone mass pt massa óssea Histoloxía es célula cebada. massotherapy pt massoterapia mastadenovirus Vid. Nota.Vocabulario marihuana Vid. mastodynia pt mastalgia. mastectomia 3005 martelo m 3010 mastectomía f constitúen a cadea do oído medio. mastodinia en mastalgia. que se emprega en manobras exploratorias ou cirúrxicas’.mastalxia es mastalgia. malleus pt martelo la malleus 3011 mastocito m marxa Vid.cannabis 3003 marsupialización f Terapéutica es marsupialización en marsupialization pt marsupialização 3008 máscara f Terapéutica es máscara en mask pt máscara 3009 masoterapia f 3004 martelo m Nota.. mastocyte pt mastócito 3006 masa ósea f 3012 mastocitose f Patoloxías es mastocitosis en mastocytosis pt mastocitose 3007 masaxe f Terapéutica es masaje en massage pt massagem 3013 mastodinia f Semioloxía SIN...- Designa o ‘primeiro dos ósos que Anatomía es martillo en hammer. mastectomía en mammectomy. situado detrás da membrana timpánica’.adenovirus mastalxia Vid.. mastocito en mast cell.- Designa un ‘aparello formado por un mango e unha cabeza percutora de diversos materiais.mastodinia Terapéutica SIN.

. na inmensa maioría das ocasións empréganse en feminino (matrona ou comadroa). matrón en midwife pt parteiro Nota..mandíbula mastoplastia Vid.mamoplastia mastotomía Vid..].útero Histoloxía es matriz extracelular en extracellular matrix pt matriz extracelular mazá da perna Vid.].. maxilar superior en maxilla. flatness pt macicez 3020 maxilar superior m 3017 matidez f Anatomía SIN.dedo polgar Semioloxía VAR.maxilar superior maxilar inferior Vid..mamotomía matapiollos Vid. parteiro -ra [pop...equimose 308 .- Aínda que incluímos as entradas en masculino por manter a coherencia co resto do traballo. dulness..comadrón -oa [pop. upper jaw pt maxila.. maxila superior.] es comadrón [pop.maxila (f) es maxilar.macicez es matidez en dullness.barriga da perna 3018 matriz extracelular f mazadura Vid.Vocabulario 3014 mastoidectomía f Terapéutica es mastoidectomía en mastoidectomy pt mastoidectomia 3019 matrón -na s 3015 mastoidite f Patoloxías es mastoiditis en mastoiditis pt mastoidite Organización sanitaria SIN. 3016 mastopexia f Terapéutica es mastopexia en mastopexy pt mastopexia maxila Vid. maxilar superior la maxilla 3021 maxilectomía f Terapéutica es maxilectomía en maxillectomy pt maxilectomia matriz Vid...

óstio externo da uretra la ostium urethrae externum Farmacoloxía SIN. medicina 3031 medicamento antiacne m 3025 meatotomía f Terapéutica es meatotomía en meatotomy pt meatotomia Farmacoloxía es medicamento antiacné.. medicamento.conduto auditivo externo es conducto auditivo externo..conduto auditivo interno es conducto auditivo interno.Vocabulario 3022 meato auditivo externo m Anatomía SIN. meatus urinarius pt meato urinário. menciña (f) [pop.orificio externo da uretra es meato urinario. meato auditivo interno en internal acoustic meatus pt conduto auditivo interno. medicina en drug. external auditory meatus pt conduto auditivo externo..] es fármaco. medicamento. meato auditivo externo la meatus acusticus externus 3027 medial a Termos xerais es medial en medial pt medial la medialis 3028 mediastinite f Patoloxías es mediastinitis en mediastinitis pt mediastinite 3023 meato auditivo interno m Anatomía SIN. medicina (f). produto antiacne 3032 medicina f Termos xerais es medicina en medicine pt medicina 3026 mecanoterapia f Terapéutica es mecanoterapia en mechanotherapy pt mecanoterapia medicina Vid.medicamento 309 . meato auditivo externo en external acoustic meatus.. orificio externo de la uretra en external urethral orifice. pharmacon pt fármaco. producto antiacné en antiacne drug pt medicamento antiacne. meato auditivo interno la meatus acusticus internus 3029 mediastinoscopia f Probas complementarias Terapéutica es mediastinoscopia en mediastinoscopy pt mediastinoscopia 3030 medicamento m 3024 meato urinario m Anatomía SIN.fármaco..

..medicina forense 3035 medicina familiar f 3040 medicina nuclear f Organización sanitaria es medicina nuclear en nuclear medicine pt medicina nuclear Organización sanitaria SIN.Vocabulario 3033 medicina da educación física e o deporte f 3037 medicina forense f Organización sanitaria es medicina de la educación física y del deporte en sports and physical education medicine pt medicina da educação física e do desporto Organización sanitaria SIN. intensive care medicine pt medicina intensiva medicina de familia Vid...medicina familiar 3039 medicina interna f Organización sanitaria es medicina interna en internal medicine pt medicina interna 3034 medicina do traballo f Organización sanitaria es medicina del trabajo en occupational medicine. family practice pt medicina de família.. legal medicine pt medicina forense.medicina familiar Organización sanitaria es medicina intensiva en critical care medicine..]. occupational safety and health pt medicina do trabalho medicina legal Vid. medicina legal 3038 medicina intensiva f medicina de cabeceira Vid.. medicina legal en forensic medicine.] VAR. pH-metria 310 .medicina legal es medicina forense.pHmetría es pHmetría en pH-metry pt pHmetria.medicina de familia es medicina de cabecera [arc. medicina familiar en family medicine.medicina de cabeceira [arc. medicina familiar 3041 medicina preventiva f Organización sanitaria es medicina preventiva en preventive medicine pt medicina preventiva 3036 medicina física f Organización sanitaria es medicina física en physical medicine pt medicina física 3042 medición de pH f Probas complementarias SIN. medicina de familia.

medula amarela Vid. resident physician pt médico residente...intensivista Vid. na práctica as dúas denominacións funcionan como sinónimos no sistema sanitario español. médico Nota....médico -ca de familia 3044 médico -ca de familia s Organización sanitaria SIN.medula ósea amarela 3048 medula espiñal f médico -ca de cabeceira Vid.] es médico de cabeceira [pop.].internista 3049 medula ósea f Anatomía es médula ósea en bone marrow pt medula óssea la medulla ossium médico -ca internista 3045 médico -ca residente s Organización sanitaria SIN. residente en resident.residente es médico residente. medula óssea amarela la medulla ossium flava 311 .dedo medio Fisioloxía es medio interno en internal environment pt meio interno 3046 medio interno m Anatomía SIN..- Aínda que o “médico” só acada o 3047 medra f Fisioloxía SIN. medula vertebral es médula espinal en spinal cord pt medula espinhal la medulla spinalis Nota....medula raquídea. medula oblonga Vid. médico en doctor.forense médico -ca intensivista Vid.Vocabulario 3043 médico -ca s Organización sanitaria SIN. medrança título de “doutor” despois de realizar estudos de doutoramento. médula ósea amarilla en yellow bone marrow pt medula amarela.crecemento (m) es crecimiento en growth pt crescimento....medula amarela es médula amarilla. physician pt doutor.bulbo raquídeo médico -ca forense Vid.médico -ca de cabeceira [pop. residente 3050 medula ósea amarela f medio Vid.- Evítese “médula”..doutor -ra es doctor. médico de familia en family physician pt médico de família natomía A SIN.

medula vermelha la medulla ossium rubra 3056 megacolon tóxico m Patoloxías es megacolon tóxico en toxic megacolon pt megacólon tóxico 3057 megaduodeno m Semioloxía es megaduodeno en megaduodenum pt megaduodeno medula raquídea Vid. médula roja en red bone marrow pt medula óssea vermelha..] 3052 meduloblastoma m Patoloxías es meduloblastoma en medulloblastoma pt meduloblastoma 3059 megauréter m Semioloxía es megauréter en megaureter pt megaureter 3053 megacariocito m Histoloxía es megacariocito en megacaryocyte pt megacariócito 3060 meibomite f Patoloxías es meibomitis en meibomitis pt meibomite 3054 megacolon m Semioloxía es megacolon en megacolon pt megacólon 3061 meiose f Histoloxía es meiosis en meiosis pt meiose 3055 megacolon conxénito m Patoloxías es megacolon congénito en congenital megacolon pt megacólon congênito 3062 melanina f B ioquímica es melanina en melanin pt melanina 312 .. megarreto [Br.Vocabulario 3051 medula ósea vermella f Anatomía SIN.medula vermella es médula ósea roja.medula ósea vermella 3058 megarrecto m medula vertebral Vid..medula espiñal Semioloxía es megarrecto en megarectum pt megarecto [Pt.medula espiñal medula vermella Vid..].

carioteca es carioteca...aracnoide 3071 membrana nuclear f 3068 membrana f Histoloxía es membrana en membrane pt membrana Histoloxía SIN.. nuclear membrane pt carioteca.membrana hemato-fetal.. envelope nuclear. membrana nuclear en karyotheca. melena pt melena membrana media Vid...barreira alvéolo-capilar es barrera alvéolo-capilar. membrana nuclear membrana obturadora Vid. nuclear envelope.membrana de intercambio placentario membrana materno-fetal Vid..Vocabulario 3063 melanocito m Histoloxía es melanocito en melanocyte pt melanócito 3069 membrana alvéolo-capilar f Histoloxía SIN. membrana alvéolo-capilar 3064 melanoma m Patoloxías es melanoma en melanoma pt melanoma 3065 melanose f Patoloxías es melanosis en melanosis pt melanose 3070 membrana de intercambio placentario f melasma Vid. membrana alvéolo-capilar en alveolar-capillary membrane. membrana materno-fetal es membrana de intercambio placentario en placental exchange membrane pt membrana de permuta placentária 3066 melatonina f membrana hemato-fetal Vid.cloasma Bioquímica Fisioloxía es melatonina en melatonin pt melatonina Histoloxía SIN. alveolocapillary membrane pt barreira alvéolo-capilar.membrana de intercambio placentario 3067 melena f Semioloxía es melena en melaena..membrana obturatriz 313 .

. miembro torácico en upper limb pt extremidade superior... miembro inferior. extremidade inferior (f) es extremidad inferior. miembro superior. stratum synoviale membrana timpánica Vid.Vocabulario 3072 membrana obturatriz f Anatomía SIN.membro superior 3079 memoria inmunolóxica f Fisioloxía es memoria inmunológica en immunologic memory pt memória imunológica 3076 membro m Anatomía SIN. membro la membrum 3080 menarquía f Fisioloxía es menarquia. menarquía en menarche pt menarca menciña Vid... membro superior. membrana sinovial en synovial layer.membro torácico. extremidade superior (f) es extremidad superior.membrana obturadora es membrana obturatriz en obturator membrane pt membrana obturadora la membrana obturatoria 3077 membro inferior m 3073 membrana plasmática f Histoloxía es membrana plasmática en plasma membrane pt membrana plasmática Anatomía SIN. synovial membrane pt membrana sinovial la membrana synovialis.medicamento 314 .. miembro pélvico en lower limb pt extremidade inferior. membro torácico la membrum superius 3075 membranopatía f Patoloxías es membranopatía en membranopathy pt membranopatia membro torácico Vid.. membro inferior.extremidade (f) es extremidad.membro inferior 3074 membrana sinovial f 3078 membro superior m Anatomía es capa sinovial..membro pélvico. membro pélvico la membrum inferius membro pélvico Vid. miembro en limb pt extremidade.tímpano Anatomía SIN.

pupila Terapéutica es meniscectomía en meniscectomy pt meniscectomia 3088 meniscectomía f 3083 meningoencefalite f Patoloxías es meningoencefalitis en meningoencephalitis pt meningoencefalite 3089 menisco m Anatomía es menisco en meniscus pt menisco la meniscus 3084 meningomielocele m Patoloxías VAR. mielomeningocele en meningomyelocele.aracnoide Patoloxías es meningioma en meningioma pt meningioma 3092 menorraxia f Semioloxía es menorragia en menorrhagia pt menorragia 3086 meninxioma m menorrea Vid.menstruación 315 ..mielomeningocele es meningomielocele. myelomeningocele pt meningomielocele. con “climaterio”. mielomeningocele 3090 meniscopexia f Terapéutica es meniscopexia en meniscopexy pt meniscopexia 3085 meningorradiculite f Patoloxías es meningorradiculitis en meningoradiculitis pt meningorradiculite 3091 menopausa f Fisioloxía es menopausia en menopause pt menopausa Nota..- Cfr.. meninxe serosa Vid.Vocabulario 3081 meningocele m Patoloxías es meningocele en meningocele pt meningocele 3087 meninxite f Patoloxías es meningitis en meningitis pt meningite 3082 meningococo m Etiopatoxenia es meningococo en meningococcus pt meningococo meniña do ollo Vid..

menstruation pt menorréia [Br. mesoderm pt mesoblasto.].queixelo *mentón Vid.Vocabulario 3093 menstruación f Fisioloxía SIN. metanálisis en meta-analysis pt meta-análise 3100 metaanálise f 3095 mesenterio m Anatomía es mesenterio en mesentery pt mesentério la mesenterium 3101 metabolismo m Fisioloxía es metabolismo en metabolism pt metabolismo 3096 mesenterite f Patoloxías es mesenteritis en mesenteritis pt mesenterite 3102 metacarpo m Anatomía es metacarpo en metacarpus pt metacarpo la matacarpus mesoblasto Vid.].mesoblasto es mesoblasto.. menorrhea. mesoderma. período (m) [pop..]... regra [pop.queixelo merocele Vid. menstruação mesolobo Vid..mesoderma Histoloxía SIN.hernia crural Histoloxía es mesangio en mesangium pt mesangio 3099 mesotelioma m Patoloxías es mesotelioma en mesothelioma pt mesotelioma 3094 mesanxio m Met Vid. menstruación en catamenia.. menorrea. mesodermo en mesoblast.corpo caloso Histoloxía es mesotelio en mesothelium pt mesotélio 3098 mesotelio m mento Vid...] es catamenia.catamenia. menorreia [Pt. menorrea. mesoderme 3097 mesoderma m 3103 metafase f Histoloxía es metafase en metaphase pt metáfase 316 .metionina Epidemioloxía es metaanálisis.

] 3105 metahemoglobinemia f Semioloxía es metahemoglobinemia en methemoglobinemia pt metahemoglobinemia.Met (sb) es metionina en methionine pt metionina 3106 metaplasia f Anatomía patolóxica es metaplasia en metaplasia pt metaplasia Etiopatoxenia es metástasis en metastasis pt metástase 3113 metrorraxia f Semioloxía es metrorragia en metrorrhagia pt metrorragia 3107 metástase f 3114 mialxia f Semioloxía SIN. urination pt micção 317 .. metilo [Pt.. miastenia gravis 3116 micción f 3110 meteorismo m Semioloxía es meteorismo en meteorism pt meteorismo Fisioloxía es micción en miction. metemoglobinemia 3112 metionina f Bioquímica SIN.miastenia grave es miastenia grave..miastenia gravis 3115 miastenia gravis f 3109 metatarso m Patoloxías VAR. miodinia 3108 metatarsalxia f Semioloxía es metatarsalgia en metatarsalgia pt metatarsalgia Anatomía es metatarso en metatarsus pt metatarso la metatarsus miastenia grave Vid.Vocabulario 3104 metáfise f Anatomía es metáfisis en metaphysis pt metáfise la metaphysis 3111 metilo m Bioquímica es metilo en methyl pt metila [Br..]. miastenia gravis en myasthenia gravis pt miastenia grave. myodynia pt mialgia. miodinia en myalgia.miodinia es mialgia.

micrognatia 318 . micróglia 3122 microbioloxía f Termos xerais es microbiología en microbiology pt microbiologia 3129 micrognatia f 3123 microcefalia f Semioloxía es microcefalia en microcephaly pt microcefalia Semioloxía VAR. microdelecção [Pt.- micrognatismo (m) es micrognatia. micrognatismo micrognatismo Vid.]. microglía en microglia pt microglia. micrognathism pt micrognatia.] 3120 microaspiración f Etiopatoxenia es microaspiración en microaspiration pt microaspiração 3127 microfilamento m Histoloxía es microfilamento en microfilament pt microfilamento 3121 microbiólogo -ga s Organización sanitaria es microbiólogo en microbiologist pt microbiologista 3128 microglía f Histoloxía es microglia. micrognatismo en micrognathia.Vocabulario 3117 micobacteria f Etiopatoxenia es micobacteria en mycobacteria pt micobactéria 3124 microcitemia f Semioloxía es microcitemia en microcythemia pt microcitemia 3118 micoplasma m Etiopatoxenia es micoplasma en mycoplasma pt micoplasma 3125 microcitose f Semioloxía es microcitosis en microcytosis pt microcitose 3119 micose f Patoloxías es micosis en mycosis pt micose 3126 microdeleción f Xenética es microdeleción en microdeletion pt microdeleção [Br..

] 3132 microorganismo m Etiopatoxenia es microorganismo en microorganism pt microorganismo.ananismo Semioloxía es micropsia en micropsia pt micropsia 3140 microtúbulo m Histoloxía es microtúbulo en microtubule pt microtúbulo 3133 micropsia f 3141 microvilosidade f Histoloxía es microvellosidad en microvillus pt microvilosidade 3134 microsatélite m Xenética es microsatélite en microsatellite pt microsatélite 3142 midríase f 3135 microscopia f Probas complementarias es microscopia. microscopía en microscopy pt microscopia Fisioloxía Semioloxía es midriasis en mydriasis pt midríase 3143 midriático m Farmacoloxía es midriático en mydriatic pt midriático 3136 microscopio m Termos xerais es microscopio en microscope pt microscópio 319 .Vocabulario 3130 micrografía f Semioloxía es micrografía en micrography pt micrografia 3137 microscopio cirúrxico m Termos xerais es microscopio quirúrgico en operating microscope pt microscópio cirúrgico 3131 microonda f Terapéutica es microonda en microwave pt microonda 3138 microscopio electrónico m Probas complementarias es microscopio electrónico en electron microscope pt microscópio electrónico [Pt. microscópio eletrónico [Br.]. microrganismo 3139 microscopio óptico m Probas complementarias es microscopio óptico en optical microscope pt microscópio óptico microplasia Vid..

cloroma.meningomielocele 3154 mielopatía f Patoloxías es mielopatía en myelopathy pt mielopatia 3149 mielocito m Histoloxía es mielocito en myelocyte pt mielócito mielopatía cervical Vid. granulocytic sarcoma.. mieloblastoma...Vocabulario 3144 miectomía f Terapéutica es miectomía en myectomy pt miectomia 3150 mielodepresión f Etiopatoxenia es mielodepresión en myelodepression pt mielodepressão 3145 mielina f Bioquímica Histoloxía es mielina en myelin pt mielina 3151 mielografía m Semioloxía es mielografía en myelography pt mielografia 3146 mielite transversa f Patoloxías es mielitis transversa en transverse myelitis pt mielite transversa 3152 mieloma m Patoloxías es mieloma en myeloma pt mieloma 3147 mieloblasto m Histoloxía es mieloblasto en myeloblast pt mieloblasto 3153 mieloma múltiple m Patoloxías es mieloma múltiple en multiple myeloma pt mieloma múltiplo 3148 mieloblastoma m Anatomía patolóxica SIN.mielopatía espondilótica 320 . sarcoma granulocítico mielomeningocele Vid. mieloblastoma.mielopatía espondilótica mielopatía espondilítica Vid. myeloblastoma pt cloroma. sarcoma granulocítico es cloroma. sarcoma granulocítico en chloroma..

Vocabulario 3155 mielopatía espondilótica f Patoloxías SIN. mielopatía espondilótica cervical en cervical myelopathy.mielopatía espondilótica cervical.MPO (sg) es mieloperoxidasa. mielopatía espondilítica es mielopatía cervical.. miocardiopatía dilatada en dilated cardiomyopathy pt cardiomiopatia dilatada.. mielopatía cervical espondilítica..mielopatía espondilótica dorsal natomía patolóxica A SIN. mielopatía espondilítica...tabe 3162 miocardio hibernado m 3156 mieloperoxidase f Bioquímica SIN. miocardiopatía en cardiomyopathy. mielopatia espondilótica cervical 3159 minisatélite m Xenética es minisatélite en minisatellite pt minisatélite 3160 miocardio m Histoloxía SIN. myocardium pt miocárdio. myeloperoxidase pt mieloperoxidase. MPO (sg) en MPO (sg). myocardiopathy pt cardiomiopatia.....músculo cardíaco es miocardio. mielopatia espondilótica. mielopatía espondilótica. miocardiopatia *migraña Vid. cervical spondylotic myelopathy.. miocardio aturdido en myocardial stunning pt miocárdio atordoado mielopatía sifilítica Vid. miocardiopatia dilatada 3158 mineralización ósea f 321 . spondylotic myelopathy pt mielopatia cervical. músculo cardíaco en cardiac muscle..mielopatía cervical VAR. miocardio hibernado en myocardial hibernation pt miocárdio hibernado 3157 mielosupresión f 3163 miocardiopatía f Patoloxías VAR.cardiomiopatía es cardiomiopatía.xaqueca Fisioloxía es mineralización ósea en bone mineralization pt mineralização óssea 3164 miocardiopatía dilatada f Patoloxías VAR.hibernación miocárdica (f) es hibernación miocárdica. MPO (sg) Etiopatoxenia es mielosupresión en myelosuppression pt mielossupressão Anatomía patolóxica SIN. músculo cardíaco 3161 miocardio atordoado m mielopatía espondilótica cervical Vid.cardiomiopatía dilatada es cardiomiopatía dilatada.atordoamento miocárdico es aturdimiento miocárdico.

tumor muscular en muscular tumor. miohemoglobina en myoglobin.mioglobina 3168 mioclonía f Semioloxía VAR..cardiomiopatía hipertrófica es cardiomiopatía hipertrófica.. myohemoglobin pt mioglobina.miohemoglobina es mioglobina.. miohemoglobina 3173 mioglobinuria f Semioloxía es mioglobinuria en myoglobinuria pt mioglobinúria 3167 miocito m Histoloxía es miocito en myocyte pt miócito miohemoglobina Vid. tumor muscular 3170 miofibrila f Histoloxía es miofibrilla en myofibril. miocardiopatía hipertrófica en hypertrophic cardiomyopathy pt cardiomiopatia hipertrófica..leiomioma uterino 322 . miocardiopatia hipertrófica 3171 miofibromatose f Anatomía patolóxica es miofibromatosis en myofibromatosis pt miofibromatose 3172 mioglobina f 3166 miocardite f Patoloxías es miocarditis en myocarditis pt miocardite Bioquímica VAR..tumor muscular es mioma.Vocabulario 3165 miocardiopatía hipertrófica f Patoloxías VAR..mialxia 3169 miofascite f Patoloxías es miofascitis en myofascitis pt miofascite 3175 mioma m Anatomía patolóxica SIN.mioclono (m) es mioclonía en myoclonus pt mioclonia miola Vid..mola Termos xerais es miología en myology pt miologia la miologia 3174 mioloxía f mioclono Vid.. myofibrilla pt miofibrila mioma uterino Vid. myoma pt mioma..mioclonía miodinia Vid.

myosis pt miose 3179 miopatía f Patoloxías es miopatía en myopathy pt miopatia 3186 miosina f Bioquímica es miosina en myosin pt miosina 3180 miopía f Patoloxías SIN.vista curta.. visão curta. visión corta.. myorelaxant pt miorrelaxante. relaxante muscular 3177 miometrio m Anatomía Histoloxía es miometrio en myometrium pt miométrio 3184 miosarcoma m Anatomía patolóxica es miosarcoma en myosarcoma pt miossarcoma 3178 miometrite f Patoloxías es miometritis en myometritis pt miometrite 3185 miose f Fisioloxía Semioloxía es miosis en miosis.Vocabulario 3176 miomectomía f Terapéutica es miomectomía en myomatectomy. relajante muscular en muscle relaxant. visão curta. vista curta 3187 miosite f Patoloxías es miositis en myositis pt miosite 3181 mioplastia f Terapéutica es mioplastia en myoplasty pt mioplastia 3188 miótico m Farmacoloxía es miótico en miotic pt miótico 3182 miorrafia f Terapéutica es miorrafia en myorrhaphy pt miorrafia 3189 miotomía f Terapéutica es miotomía en myotomy pt miotomia 323 .relaxante muscular es miorrelajante. visión curta es miopía. vista corta en myopia. shortsightedness pt miopia. myomectomy pt miomectomia 3183 miorrelaxante m Farmacoloxía SIN.

dente molar terceiro 3194 mitose f 3198 mobilización f Terapéutica es movilización en mobilization pt mobilização 324 . cretinism pt cretinismo.cretinismo es cretinismo. timpanostomia.... tumor mucoso 3197 mixoma m 3192 miringoplastia f Terapéutica SIN. timpanocentesis. mixoma. timpanotomía.división celular indirecta es división celular. miringotomía.mixoblastoma.dente molar terceiro miringuectomía 3193 mitocondria f Histoloxía es mitocondria en mitochondria. timpanotomía en myringocentesis.Vocabulario 3190 miotonía f Semioloxía es miotonía en myotonia pt miotonia 3195 mixedema m Semioloxía es mixedema en myxedema pt mixedema 3191 miringocentese f Terapéutica SIN. mitochondrion pt mitocôndria Histoloxía SIN.. miringotomia. timpanocentese.. mixedema congênito mixoblastoma Vid.miringotomía.. timpanostomía es miringocentesis. myringotomy. timpanostomía.dente premolar moa Vid. mixoma..dente molar terceiro moa do xuízo Vid.... tympanoplasty pt miringoplastia.dente molar moa cordal Vid. tumor mucoso es mixoblastoma. tympanotomy pt miringocentese. tumor mucoso en mucous tumor. mitosis en cell division.timpanectomía moa Vid. tympanostomy. myxoblastoma. mitosis pt divisão celular indirecta. mixedema congénito en congenital myxedema.. timpanoplastia en myringoplasty. mitose moa do siso Vid. myxoma pt mixoblastoma.. timpanocentese.timpanoplastia es miringoplastia.mixoma Anatomía patolóxica SIN..miringocentese Vid. timpanotomia 3196 mixedema conxénito m Patoloxías SIN. timpanoplastia miringotomía Vid.

.fontanela Patoloxías es molusco contagioso en molluscum contagiosum pt molusco contagioso 3207 molusco contaxioso m 3203 mola f Patoloxías VAR...mola hidatidiforme es mola hidatídica.. modelagem óssea molécula de adherencia Vid.. mola hidatiforme en hydatid mole. cervix mucus pt muco cervical mola hidatidiforme Vid.mola hidatídica modelación ósea Vid.dente molar Xenética es molde en template pt molde 3205 molde m 3201 modelaxe ósea f Fisioloxía VAR. SERM (sg) pt modulador selectivo dos receptores de estrogénio.molécula de adherencia es molécula de adherencia en adhesion molecule pt molécula de adesão moleira Vid. SERM (sg) en selective estrogen receptor modulator.... modulador seletivo dos receptores de estrógeno.miola es mola en mole pt mola *moneca Vid. mola hidatidiforme...modelaxe ósea molar Vid. hydatidiform mole pt mola hidatiforme Fisioloxía es moco cervical en cervical mucus.molécula de adhesión 3202 modulador selectivo do receptor de estróxeno m Farmacoloxía SIN..SERM (sg) es modulador selectivo del receptor de estrógenos.pulso 325 .Vocabulario 3199 moco m Fisioloxía es moco en mucus pt muco 3204 mola hidatídica f 3200 moco cervical m Patoloxías SIN. SERM (sg) 3206 molécula de adhesión f Bioquímica SIN.modelación ósea es modelación ósea en bone modelling pt modelação óssea.

CO es monóxido de carbono en carbon monoxide pt monóxido de carbono Bioquímica SIN.Vocabulario 3208 monitorización f Probas complementarias Terapéutica es monitorización en monitoring pt monitorização 3214 mononucleose infecciosa f Patoloxías es mononucleosis infecciosa en infectious mononucleosis pt mononucleose infecciosa 3209 monobactámico m Farmacoloxía es monobactámico en monobactam pt monobactâmico 3215 monoparesia f Semioloxía es monoparesia en monoparesis pt monoparesia 3210 monocito m Histoloxía es monocito en monocyte pt monócito 3216 monosacárido m Bioquímica es monosacárido en monosaccharide pt monossacarídeo [Br..] 3211 monocitopenia f Semioloxía es monocitopenia en monocytopenia pt monocitopenia 3217 monosomía f Xenética es monosomía en monosomy pt monossomia 3212 monofosfato cíclico de guanosina m 3218 monóxido de carbono m Etiopatoxenia SIN. monossacárido [Pt. cyclic guanosine monophosphate pt GMPc (sg). guanosín monofosfato cíclico. monofosfato de guanosina cíclico morbididade Vid.morbilidade Epidemioloxía VAR.GMPc (sg) es GMPc.]. guanosina monofosfato cíclico. morbilidade 3219 morbilidade f 3213 monomorfismo m Xenética es monomorfismo en monomorphism pt monomorfismo 326 .... monofosfato cíclico de guanosina en cGMP (sg).morbididade es morbilidad en morbidity pt morbidade.

- Non incluímos como sinónimo “suicidio asistido” (EN: assisted suicide.] pt exitus [cult.. cando a “morte asistida” só se aplica en caso de que a morte do doente sexa 3228 morte cerebral f Termos xerais es muerte cerebral en brain death pt morte cerebral 3223 mortalidade materna f Epidemioloxía es mortalidad materna en maternal mortality pt mortalidade materna 3229 morte súbita f Termos xerais es muerte súbita en sudden death pt morte súbita 3224 mortalidade neonatal f Epidemioloxía es mortalidad neonatal en neonatal mortality pt mortalidade neonatal morte súbita infantil 3225 mortalidade perinatal f Epidemioloxía es mortalidad perinatal en perinatal mortality pt mortalidade perinatal Vid.].pasamento (m).].] es exitus [cult.. ES: suicidio asistido.. muerte en death.. PT: suicídio assistido) porque esta denominación parece aludir a que se lle está a arrebatar a vida ao paciente. finamento (m) [cult.taxa de mortalidade Termos xerais SIN.natimorto -ta 327 .]. exitus (m) [cult. morte 3227 morte asistida f 3221 mortalidade fetal f Epidemioloxía es mortalidad fetal en fetal mortality pt mortalidade fetal 3222 mortalidade infantil f Epidemioloxía es mortalidad infantil en infant mortality pt mortalidade infantil Termos xerais es muerte asistida en assisted death pt morte assistida Nota.síndrome de morte súbita do lactante mortinato -ta Vid.Vocabulario 3220 morfina f Farmacoloxía es morfina en morphine pt morfina 3226 morte f mortalidade Vid. exitus [cult.

.- Evítese “mostreo”. motoneurónio [Pt.mostraxe Histoloxía es motoneurona en motoneuron pt motoneurônio [Br. mosaicismo celular.mosaico es mosaicismo..mosaicismo T erapéutica es mosaicoplastia en mosaicplasty pt mosaicoplastia 3236 mucina f Bioquímica es mucina en mucin pt mucina 3231 mosaicoplastia f 3237 mucocele m Patoloxías es mucocele en mucocele pt mucocele 3232 mostaza nitroxenada f Farmacoloxía es mostaza nitrogenada en nitrogen mustard pt mostarda nitrogenada 3238 mucolipidose f Patoloxías es mucolipidosis en mucolipidosis pt mucolipidose 3233 mostra f Epidemioloxía es muestra en sample pt amostra 3239 mucolítico m Farmacoloxía es mucolítico en mucolytic pt mucolítico 3234 mostraxe f Epidemioloxía es muestreo en sampling pt amostragem Nota.. mosaic.hormona estimuladora do melanocito mosaicismo celular Vid.. mosaicismo celular.mosaicismo celular VAR. 328 .Vocabulario 3230 mosaicismo m Xenética SIN.]. mosaico en cellular mosaicism..mosaicismo mosaico Vid.. mosaico *mostreo Vid. mosaicism pt mosaicismo.mieloperoxidase MSH Vid.] 3235 motoneurona f MPO Vid..

rexión olfactoria da túnica mucosa nasal..Vocabulario 3240 mucosa f Histoloxía es mucosa en mucosa pt mucosa 3244 mucosite f Patoloxías es mucositis en mucositis pt mucosite 3241 mucosa en empedrado f Semioloxía SIN.plurigrávida es multigrávida. pituitaria amarela es mucosa olfatoria.. region of olfactory mucosa pt mucosa olfatória.] 3242 mucosa olfactoria f Anatomía SIN.fibrose quística 3245 muguet m mucosa en lastros Vid.mucosa en empedrado Patoloxías SIN.. olfactory region of nasal mucosa.candidíase mucosa (f). porción respiratoria de la túnica mucosa nasal en respiratory region of nasal mucosa pt mucosa respiratória nasal. plurigravida pt multigrávida Termos xerais SIN.. pluripara pt multípara Vid. pituitaria vermella es pituitaria roja. muguet en oral candidiasis.multivitamínico 3243 mucosa respiratoria nasal f Anatomía SIN.. região respiratória da túnica mucosa nasal la pars respiratoria tunicae mucosae nasi 3248 multípara f multivitaminas 329 .] [Br..mucosa en lastros es mucosa en empedrado en cobblestoned mucosa pt mucosa em pedra de calçamento mucoviscidose Vid. pituitaria amarilla.rexión respiratoria da túnica mucosa nasal.plurípara es multípara. porción olfatoria de la túnica mucosa nasal en olfactory mucosa.. candidíase oral (f) es candidiasis oral. plurigrávida en multigravida... thrush pt candidíase oral. sapinho [pop. plurípara en multipara. região olfatória da túnica mucosa nasal la pars olfactoria tunicae mucosae nasi 3246 muleta f Terapéutica es muleta en crutch pt muleta 3247 multigrávida f Termos xerais SIN.

músculo abductor del quinto dedo en abductor digiti minimi muscle pt músculo abductor do dedo mínimo [Pt.].] la musculus abductor digiti minimi Anatomía es músculo aductor largo en adductor longus.] la musculus abductor hallucis 3257 músculo adutor do polgar m Anatomía es músculo aductor del pulgar en adductor pollicis muscle pt músculo aductor do polegar [Pt. adductor brevis muscle pt músculo adutor curto la musculus adductor brevis Anatomía es músculo abductor corto del pulgar en abductor pollicis brevis muscle pt músculo abductor curto do polegar [Pt.]. músculo abdutor do dedo mínimo [Br.] la musculus adductor hallucis 3252 músculo abdutor da primeira deda m Anatomía es músculo abductor del dedo gordo en abductor hallucis muscle pt músculo abductor do hálux [Pt..] la musculus abductor pollicis longus 3255 músculo adutor curto m 3251 músculo abdutor curto do polgar m Anatomía es músculo aductor corto en adductor brevis.Vocabulario 3249 multivitamínico m Farmacoloxía VAR. músculo adutor do polegar [Br. músculo abdutor do hálux [Br.].multivitaminas es multivitaminas. músculo abdutor longo do polegar [Br.. adductor longus muscle pt músculo adutor longo la musculus adductor longus 330 .].] la musculus adductor pollicis 3253 músculo abdutor do maimiño m 3258 músculo adutor longo m Anatomía es músculo abductor del meñique.peptidoglicano Anatomía es músculo en muscle pt músculo la musculus 3250 músculo m Anatomía es músculo abductor largo del pulgar en abductor pollicis longus muscle pt músculo abductor longo do polegar [Pt.] la musculus abductor pollicis brevis 3256 músculo adutor da primeira deda m Anatomía es músculo aductor del dedo gordo en adductor hallucis muscle pt músculo aductor do hálux [Pt. multivitamínico 3254 músculo abdutor longo do polgar m mureína Vid. músculo abdutor curto do polegar [Br.].]. músculo adutor do hálux [Br. multivitamínico en multivitamin pt multivitaminas.

músculo quadrado femoral la musculus quadratus femoris 331 .... biceps femoris muscle pt músculo bíceps crural.músculo bíceps crural es músculo bíceps crural.músculo cadrado crural es músculo cuadrado crural. quadratus femoris.músculo supinador longo es músculo braquiorradial. músculo bíceps femoral la musculus biceps femoris músculo cadrado crural Vid...músculo bíceps femoral Anatomía es músculo buccinador. músculo bucinador en buccinator. brachialis muscle pt músculo braquial la musculus brachialis 3260 músculo ancóneo m Anatomía es músculo ancóneo en anconeus muscle pt músculo ancôneo [Br. músculo bíceps femoral en biceps femoris. músculo supinador largo en brachioradialis muscle pt músculo braquiorradial.]..músculo cadrado femoral 3266 músculo cadrado femoral m Anatomía SIN. músculo longo supinador la musculus brachioradialis músculo angular da omoplata Vid. biceps brachii muscle pt músculo bíceps braquial la musculus biceps brachii 3265 músculo bucinador m músculo bíceps crural Vid. músculo cuadrado femoral en quadrate muscle of thigh.. quadratus femoris muscle pt músculo quadrado crural. buccinator muscle pt músculo bucinador la musculus buccinator 3262 músculo bíceps femoral m Anatomía SIN.músculo braquial 3264 músculo braquiorradial m Anatomía SIN.músculo braquial anterior es músculo braquial. músculo ancóneo [Pt.Vocabulario 3259 músculo adutor maior m Anatomía es músculo aductor mayor en adductor magnus.. adductor magnus muscle pt músculo adutor maior la musculus adductor magnus 3263 músculo braquial m Anatomía SIN.músculo elevador da escápula 3261 músculo bíceps braquial m Anatomía es músculo bíceps braquial en biceps brachii.] la musculus anconeus músculo braquial anterior Vid. músculo braquial anterior en brachialis.

quadriceps femoris muscle pt músculo quadríceps femoral la musculus quadriceps femoris 3270 músculo ciliar m Anatomía es músculo ciliar en ciliary muscle pt músculo ciliar la musculus ciliaris músculo cubital posterior Vid.miocardio 3273 músculo cremáster m 3268 músculo cigomático maior m Anatomía es músculo cigomático mayor en zygomaticus major.. zygomaticus major muscle pt músculo zigomático maior la musculus zygomaticus major Anatomía es músculo cremáster en cremaster muscle pt músculo cremaster. quadratus lumborum muscle pt músculo quadrado lombar la musculus quadratus lumborum 3272 músculo coracobraquial m Anatomía es músculo coracobraquial en coracobrachialis..Vocabulario 3267 músculo cadrado lumbar m Anatomía es músculo cuadrado lumbar en quadratus lumborum..músculo dérmico es músculo cutáneo en cutaneous muscle pt músculo cutâneo la musculus cutaneus músculo coccíxeo Vid.músculo isquiococcíxeo 3271 músculo constritor da farinxe m Anatomía es músculo constrictor de la faringe en pharyngeal constrictor muscle pt músculo constritor da faringe la musculus constrictor pharyngis 332 .músculo extensor ulnar do carpo 3275 músculo cutáneo m Anatomía SIN. coracobrachialis muscle pt músculo coracobraquial la musculus coracobrachialis músculo cardíaco Vid.. músculo cremáster la musculus cremaster músculo crural Vid..músculo vasto intermedio 3269 músculo cigomático menor m Anatomía es músculo cigomático menor en zygomaticus minor. zygomaticus minor muscle pt músculo zigomático menor la musculus zygomaticus minor 3274 músculo cuadríceps femoral m Anatomía es músculo cuádriceps femoral en quadriceps femoris.

Vocabulario 3276 músculo da barbela m Anatomía SIN. músculo mentoniano es borla de la barba (f).. deltoid muscle pt deltóide. mentalis muscle.músculo cutáneo 3281 músculo detrusor da vexiga m Anatomía es músculo detrusor de la vejiga en detrusor muscle. depressor muscle of lower lip pt músculo depressor do lábio inferior la musculus depressor labii inferioris 333 .. detrusor muscle of bladder pt músculo detrusor da bexiga la musculus detrusor vesicae Nota..músculo depresor do tabique nasal 3280 músculo depresor do tabique nasal m 3277 músculo deltoide m Anatomía SIN.. músculo deltoides en deltoid.deltoide es deltoides..músculo depresor do septo nasal es músculo depresor del tabique nasal en depressor septi nasi.. *músculo deltoides Vid. latissimus dorsi muscle pt músculo grande dorsal la musculus latissimus dorsi 3283 músculo dorsal ancho m 3279 músculo depresor do labio inferior m Anatomía es músculo depresor del labio inferior en depressor labii inferioris.- Evítese “músculo deltoides”. músculo deltóide la musculus deltoideus Anatomía SIN. two-bellied muscle pt músculo digástrico la musculus biventer. músculo mental. músculo mentoniano en chin muscle. depressor labii inferioris muscle.músculo elevador do labio inferior. musculus digastricus Anatomía SIN. depressor anguli oris muscle pt músculo depressor do ângulo da boca la musculus depressor anguli oris 3282 músculo digástrico m Anatomía es músculo digástrico en digastric muscle. musculus levator labii inferioris pt músculo mentoniano la musculus mentalis músculo depresor do septo nasal Vid. depressor septi nasi muscle pt músculo depressor do septo nasal la musculus depressor septi nasi músculo dérmico Vid.músculo deltoide 3278 músculo depresor do ángulo da boca m Anatomía es músculo depresor del ángulo da boca en depressor anguli oris.músculo gran dorsal es músculo dorsal ancho en latissimus dorsi. mentalis..

músculo elevador de la escápula en levator scapulae.músculo elevador da pálpebra es músculo elevador del párpado en levator palpebrae superioris muscle pt músculo elevador da pálpebra. músculo elevador da pálpebra superior la musculus levator palpebrae superioris músculo elevador do labio inferior Vid... musculus levator anguli scapulae pt músculo elevador da escápula la musculus levator scapulae 3287 músculo elevador do ángulo da boca m Anatomía es músculo elevador del ángulo de la boca en levator anguli oris. levator ani muscle pt músculo elevador do ânus la musculus levator ani músculo elevador da pálpebra Vid. levator scapulae muscle.músculo angular da omoplata es músculo angular del omóplato...músculo da barbela 3289 músculo elevador do labio superior m 3286 músculo elevador da próstata m Anatomía es músculo elevador del labio superior en levator labii superioris. levator labii superioris muscle pt músculo elevador do lábio superior la musculus levator labii superioris A natomía es músculo elevador de la próstata en levator prostatae muscle pt músculo elevador da próstata la musculus levator prostatae 3290 músculo elevador do labio superior e da á do nariz m Anatomía es músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz en levator labii superioris alaeque nasi. levator labii superioris alaeque nasi muscle pt músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz la musculus levator labii superioris alaeque nasi 334 . levator anguli oris muscle pt músculo elevador do ângulo da boca la musculus levator anguli oris 3288 músculo elevador do ano m Anatomía es músculo elevador del ano en elevator muscle of anus.Vocabulario 3284 músculo elevador da escápula m Anatomía SIN.músculo elevador da pálpebra superior 3285 músculo elevador da pálpebra superior Anatomía SIN.

sternocleidomastoid muscle pt músculo esternocleidomastóideo. músculo esternotiroideo [Pt.]. esternocleidomastoide es músculo esternocleidomastoideo en sternocleidomastoid.esternocleidomastoideo.. músculo esternoclidomastóideo la musculus sternocleidomastoideus 3298 músculo esternohioide m Anatomía SIN. pt músculo escaleno anterior la musculus scalenus anterior músculo esternocleidohioide Vid. scalenus anterior muscle. músculo epicrânio la musculus epicranius 3296 músculo esplenio m Anatomía es músculo esplenio en splenius.epicranio es músculo epicraneano en epicranial muscle.esfínter. scalenus posterior. scalenus medius.músculo esternocleidohioide es músculo esternocleidohioideo.Vocabulario 3291 músculo epicranio m Anatomía SIN.músculo esternohioide músculo esternocleidomastoide Vid. epicranius pt epicrânio.] la musculus sternothyroideus 335 . scalenus posterior muscle pt músculo escaleno posterior la musculus scalenus posterior Anatomía SIN. músculo esternocleidomastoide. scalenus anterior.. scalenus medius muscle pt músculo escaleno médio la musculus scalenus medius 3297 músculo esternocleidomastoideo m 3294 músculo escaleno posterior m A natomía es músculo escaleno posterior en posterior scalene.músculo esternocleidomastoideo 3293 músculo escaleno medio m Anatomía es músculo escaleno medio en middle scalene. esfíncter es músculo esfínter en sphincter muscle pt músculo esfíncter la musculus sphincter 3299 músculo esternotiroide m Anatomía es músculo esternotiroideo en sternothyroid..... sternothyroid muscle pt músculo esternotireóideo [Br. splenius muscle pt músculo esplênio la musculus splenius 3292 músculo escaleno anterior m Anatomía es músculo escaleno anterior en anterior scalene. músculo esternohioideo en sternohyoid. sternohyoid muscle pt músculo esternohioideo la musculus sternohyoideus 3295 músculo esfínter m Anatomía SIN.

index extensor muscle pt músculo extensor do indicador la musculus extensor indicis 3308 músculo extensor do maimiño m músculo extensor cubital do carpo Vid. short extensor muscle of toes pt músculo extensor curto dos dedos la musculus extensor digitorum brevis natomía A SIN.estilofarínxeo es músculo estilofaríngeo en stylopharyngeal muscle. stylohyoid muscle pt músculo estilohióideo la musculus stylohyoideus Anatomía es músculo extensor corto del pulgar en extensor pollicis brevis muscle.. extensor muscle of fingers pt músculo extensor dos dedos la musculus extensor digitorum 336 . short extensor muscle of thumb pt músculo extensor curto do polegar la musculus extensor pollicis brevis 3307 músculo extensor do indicador m 3303 músculo estriado m Histoloxía es músculo estriado en striated muscle pt músculo estriado Anatomía es músculo extensor del índice en extensor indicis muscle. extensor muscle of little finger pt músculo extensor do dedo mínimo la musculus extensor digiti minimi Anatomía es músculo extensor corto del dedo gordo en extensor hallucis brevis muscle pt músculo extensor curto do hálux la musculus extensor hallucis brevis 3309 músculo extensor dos dedos m Anatomía es músculo extensor de los dedos en extensor digitorum muscle..estilogloso es estilogloso..músculo extensor ulnar do carpo 3304 músculo extensor curto da primeira deda Anatomía es músculo extensor del meñique en extensor digiti minimi muscle.Vocabulario 3300 músculo estilofarínxeo m Anatomía SIN. styloglossus muscle pt estilogloso. músculo estilogloso en styloglossus. músculo estiloglosso la musculus styloglossus 3306 músculo extensor curto do polgar m 3302 músculo estilohioide m Anatomía es músculo estilohioideo en stylohyoid. stylopharyngeus muscle pt músculo estilofaríngeo la musculus stylopharyngeus 3305 músculo extensor curto das dedas m 3301 músculo estilogloso m Anatomía es músculo extensor corto de los dedos del pie en extensor digitorum brevis muscle.

Vocabulario 3310 músculo extensor longo da primeira deda m Anatomía es músculo extensor largo del dedo gordo en extensor hallucis longus muscle. long extensor muscle of great toe pt músculo extensor longo do hálux la musculus extensor hallucis longus 3314 músculo extensor radial longo do carpo m 3311 músculo extensor longo das dedas m Anatomía es músculo extensor radial largo del carpo en extensor carpi radialis longus muscle.. musculus peroneus brevis 337 . long extensor muscle of toes pt músculo extensor longo dos dedos la musculus extensor digitorum longus 3315 músculo extensor ulnar do carpo m 3312 músculo extensor longo do polgar m Anatomía es músculo extensor largo del pulgar en extensor pollicis longus muscle.músculo peroneal curto es músculo peroneo corto en fibularis brevis muscle.músculo extensor cubital do carpo. músculo cubital posterior es músculo cubital posterior. músculo extensor cubital del carpo en extensor carpi ulnaris. extensor carpi ulnaris muscle. peroneus brevis muscle pt músculo fibular curto la musculus fibularis brevis. short radial extensor muscle of wrist pt músculo extensor radial curto do carpo la musculus extensor carpi radialis brevis Anatomía SIN. long radial extensor muscle of wrist pt músculo extensor radial longo do carpo la musculus extensor carpi radialis longus Anatomía es músculo extensor largo de los dedos del pie en extensor digitorum longus muscle.músculo plantar 3316 músculo fibular curto m 3313 músculo extensor radial curto do carpo Anatomía es músculo extensor radial corto del carpo en extensor carpi radialis brevis muscle... long extensor muscle of thumb pt músculo extensor longo do polegar la musculus extensor pollicis longus Anatomía SIN. ulnar extensor of wrist pt músculo extensor ulnar do carpo la musculus extensor carpi ulnaris músculo femorocalcáneo Vid.

musculus peroneus tertius Anatomía es músculo flexor largo del dedo gordo en flexor hallucis longus muscle.músculo peroneal longo es músculo peroneo largo en fibularis longus muscle.Vocabulario 3317 músculo fibular longo m Anatomía SIN. musculus peroneus longus 3321 músculo flexor curto do polgar m Anatomía es músculo flexor corto del pulgar en flexor pollicis brevis muscle. short flexor muscle of great toe pt músculo flexor curto do hálux la musculus flexor hallucis brevis Anatomía es músculo flexor largo del pulgar en flexor pollicis longus muscle.. short flexor muscle of thumb pt músculo flexor curto do polegar la musculus flexor pollicis brevis 3318 músculo fibular terceiro m 3322 músculo flexor longo da primeira deda m Anatomía SIN. long flexor muscle of great toe pt músculo flexor longo do hálux la musculus flexor hallucis longus 3323 músculo flexor longo do polgar m músculo flexor cubital do carpo Vid...músculo flexor ulnar do carpo 3319 músculo flexor curto da primeira deda m Anatomía es músculo flexor corto del dedo gordo en flexor hallucis brevis muscle. radial flexor muscle of wrist pt músculo flexor radial do carpo la musculus flexor carpi radialis 338 . flexor digitorum profundus muscle pt músculo flexor profundo dos dedos la musculus flexor digitorum profundus 3325 músculo flexor radial do carpo m Anatomía es músculo flexor radial del carpo en flexor carpi radialis muscle.músculo peroneal terceiro es músculo tercer peroneo en fibularis tertius muscle. peroneus tertius muscle pt músculo fibular terceiro la musculus fibularis tertius. long flexor muscle of thumb pt músculo flexor longo do polegar la musculus flexor pollicis longus 3324 músculo flexor profundo dos dedos m 3320 músculo flexor curto do maimiño m Anatomía es músculo flexor corto del meñique en flexor digiti minimi brevis muscle pt músculo flexor curto do dedo mínimo la musculus flexor digiti minimi brevis Anatomía es músculo flexor profundo de los dedos en deep flexor muscle of fingers. peroneus longus muscle pt músculo fibular longo la musculus fibularis longus.

ulnar flexor muscle of wrist pt músculo flexor cubital do carpo.músculo recto interno es músculo grácil. superficial flexor muscle of fingers pt músculo flexor superficial dos dedos la musculus flexor digitorum superficialis Anatomía VAR. músculo gêmeo la musculus gastrocnemius 3333 músculo grácil m músculo glúteo maior Vid... gracilis muscle pt músculo grácil la musculus gracilis 339 . músculo gemelo en gastrocnemius. gastrocnemius muscle pt músculo gastrocnemio. gluteus medius muscle pt músculo glúteo médio la musculus gluteus medius 3328 músculo fusiforme m Anatomía es músculo fusiforme en fusiform muscle pt músculo fusiforme la musculus fusiformis músculo glúteo menor Vid. músculo glúteo medio en gluteus medius...músculo glúteo mínimo 3332 músculo glúteo mínimo m Anatomía VAR.músculo xemelgo es músculo gastrocnemio.músculo glúteo máximo Anatomía SIN.. músculo flexor ulnar do carpo la musculus flexor carpi ulnaris Anatomía VAR. músculo recto interno en gracilis.. gluteus maximus muscle pt músculo glúteo máximo la musculus gluteus maximus músculo glúteo mediano Vid..Vocabulario 3326 músculo flexor superficial dos dedos m 3330 músculo glúteo máximo m Anatomía es músculo flexor superficial de los dedos en flexor digitorum superficialis muscle.músculo glúteo medio 3327 músculo flexor ulnar do carpo m 3331 músculo glúteo medio m Anatomía SIN.músculo glúteo maior es músculo glúteo mayor en gluteus maximus.. gluteus minimus muscle pt músculo glúteo mínimo la musculus gluteus minimus 3329 músculo gastrocnemio m Anatomía SIN.músculo glúteo mediano es músculo glúteo mediano.- músculo glúteo menor es músculo glúteo menor en gluteus minimus..músculo flexor cubital do carpo es músculo flexor cubital del carpo en flexor carpi ulnaris muscle.

infraspinous muscle pt músculo infraespinhal.músculo dorsal ancho músculo infraespiñal Vid.Vocabulario músculo gran dorsal Vid. músculo psoas ilíaco la musculus iliopsoas 3342 músculo liso m Histoloxía es músculo liso en smooth muscle pt músculo liso 340 . músculo psoasilíaco en iliopsoas muscle pt músculo iliopsoas.. ischiococcygeus muscle pt músculo coccígeo. músculo isquiococcígeo la musculus coccygeus. iliocostalis muscle pt músculo iliocostal la musculus iliocostalis Anatomía VAR. músculo ilíaco en iliacus. iliopsoas es músculo iliopsoas.músculo coccíxeo es músculo coxígeo. músculo infra-espinhal.músculo sacrolumbar es músculo iliocostal en iliocostalis.músculo infraespiñal es músculo infraespinoso en infraspinatus... músculo infraespinhoso. iliacus muscle pt músculo ilíaco la musculus iliacus Anatomía VAR... músculo infra-espinhoso la musculus infraspinatus 3340 músculo intercostal m Anatomía es músculo intercostal en intercostal muscle pt músculo intercostal la musculus intercostalis 3336 músculo iliococcíxeo m Anatomía es músculo iliocoxígeo en iIiococcygeus muscle.músculo psoasilíaco. hyoglossus muscle pt músculo hioglosso la musculus hyoglossus 3339 músculo infraespiñoso m 3335 músculo ilíaco m Anatomía es músculo iliaco.músculo infraespiñoso 3334 músculo hiogloso m Anatomía es músculo hiogloso en hyoglossal muscle.. infraspinatus muscle. iliococcygeus pt músculo iliococcígeo la musculus iliococcygeus 3341 músculo isquiococcíxeo m 3337 músculo iliocostal m Anatomía SIN. músculo isquiocoxígeo en coccygeus muscle. musculus ischiococcygeus 3338 músculo iliopsoas m Anatomía SIN.

. músculo milohióideo la musculus mylohyoideus músculo milohioideo Vid... músculo longísimo en longissimus.músculo milohioide 3345 músculo longuísimo m Anatomía es músculo latísimo. longus capitis. músculo oblicuo mayor del abdomen en external oblique.músculo da barbela 3348 músculo milohioide m 3344 músculo longo do pescozo m Anatomía es músculo largo del cuello en long muscle of neck.. longus colli. musculus longus colli Anatomía VAR.músculo oblicuo maior do abdome es músculo oblicuo externo del abdomen..- Evítese “músculo maseteiro” e “músculo Anatomía es músculo masetero en masseter. masseter muscle pt músculo masseter la musculus masseter Anatomía SIN..músculo maseter 3347 músculo maseter m maséter”. longus capitis muscle pt músculo longo da cabeça la musculus longus capitis *músculo maséter Vid.músculo milohioideo es músculo milohioideo en mylohyoid. longus colli muscle pt músculo longo do pescoço la musculus longus cervicis. longissimus muscle pt músculo longo la musculus longissimus 3349 músculo nasal m 3346 músculo lumbrical m Anatomía es músculo nasal en nasalis.Vocabulario 3343 músculo longo da cabeza m Anatomía es músculo largo de la cabeza en long muscle of head. lumbrical muscle pt músculo lumbrical la musculus lumbricalis 3350 músculo oblicuo externo do abdome m *músculo maseteiro Vid.. nasalis muscle pt músculo nasal la musculus nasalis natomía A SIN.músculo maseter músculo mentoniano Vid. Nota.lumbrical es músculo lumbrical en lumbrical. external oblique muscle pt músculo oblíquo externo do abdome la musculus obliquus externus abdominis 341 . mylohyoid muscle pt músculo milohióide.

.músculo oblicuo menor do abdome es músculo oblicuo interno del abdomen. superior oblique muscle pt músculo oblíquo superior la musculus obliquus sperior Anatomía SIN.músculo oblicuo menor da cabeza es músculo oblicuo menor de la cabeza.músculo oblicuo interno do abdome 3352 músculo oblicuo inferior da cabeza m 3354 músculo oblicuo superior m Anatomía es músculo oblicuo superior en superior oblique.músculo oblicuo superior da cabeza músculo oblicuo menor do abdome Vid.músculo oblicuo maior da cabeza es músculo oblicuo inferior de la cabeza. músculo oblicuo mayor de la cabeza en obliquus capitis inferior.músculo oblicuo inferior da cabeza 3357 músculo obturador interno m músculo oblicuo maior do abdome Vid. inferior oblique muscle pt músculo oblíquo inferior la musculus obliquus inferior músculo oblicuo menor da cabeza Vid.. músculo oblicuo menor del abdomen en internal oblique. obturator externus muscle pt músculo obturador externo la musculus obturatorius externus músculo oblicuo maior da cabeza Vid.músculo oblicuo externo do abdome Anatomía es músculo obturador interno en obturator internus.. músculo oblícuo superior de la cabeza en obliquus capitis superior... obturator internus muscle pt músculo obturador interno la musculus obturatorius internus 342 . obliquus capitis superior muscle pt músculo oblíquo superior da cabeça la musculus obliquus capitis superior 3356 músculo obturador externo m Anatomía es músculo obturador externo en obturator externus.. internal oblique muscle pt músculo oblíquo interno do abdome la musculus obliquus internus abdominis Anatomía SIN..Vocabulario 3351 músculo oblicuo inferior m Anatomía es músculo oblicuo inferior en inferior oblique. obliquus capitis inferior muscle pt músculo oblíquo inferior da cabeça la musculus obliquus capitis inferior 3355 músculo oblicuo superior da cabeza m 3353 músculo oblicuo interno do abdome m Anatomía SIN.

músculo orbicular dos lábios la musculus orbicularis oris 3365 músculo pectíneo m Anatomía es músculo pectíneo en pectineus. pectoralis major muscle pt músculo peitoral maior la musculus pectoralis major músculo orbicular dos labios Vid. músculo palmar menor en palmaris longus. músculo palmar cutáneo en palmaris brevis. músculo orbicular de los labios en orbicular muscle of mouth.músculo orbicular dos labios es músculo orbicular de la boca. orbicularis oris. palmaris brevis muscle pt músculo palmar curto la musculus palmaris brevis 3364 músculo palmar longo m Anatomía es músculo oponente del pulgar en opponens pollicis.Vocabulario 3358 músculo omohioide m A natomía es músculo omohioideo en omohyoid. omohyoid muscle pt músculo omoióideo la musculus omohyoideus 3362 músculo orbicular dos ollos m Anatomía es músculo orbicular de los ojos en orbicularis oculi.músculo orbicular da boca 343 . opponens pollicis muscle pt músculo oponente do polegar la musculus opponens pollicis Anatomía es músculo palmar largo. pectineus muscle pt músculo pectíneo la musculus pectineus 3366 músculo pectoral maior m Anatomía es músculo pectoral mayor en pectoralis major. opponens digiti minimi muscle pt músculo oponente do dedo mínimo la musculus opponens digiti minimi 3363 músculo palmar curto m 3360 músculo opoñente do polgar m Anatomía es músculo palmar corto.. orbicularis oris muscle pt músculo orbicular da boca. orbicularis oculi muscle pt músculo orbicular dos olhos la musculus orbicularis oculi 3359 músculo opoñente do maimiño m Anatomía es músculo oponente del meñique en opponens digiti minimi. palmaris longus muscle pt músculo palmar longo la musculus palmaris longus 3361 músculo orbicular da boca m Anatomía SIN..

..músculo piriforme músculo piramidal do abdome Vid.músculo fibular terceiro Anatomía SIN.músculo piramidal do nariz es músculo piramidal de la nariz.. pronator quadratus muscle pt músculo pronador quadrado la musculus pronator quadratus Anatomía SIN.. pyramidalis pt músculo piramidal la musculus pyramidalis 3372 músculo poplíteo m Anatomía es músculo poplíteo en popliteus. platysma 3368 músculo piramidal m Anatomía SIN.. pectoralis minor muscle pt músculo peitoral menor la musculus pectoralis minor 3370 músculo plantar m Anatomía SIN. piriformis. músculo platisma. platysma muscle pt músculo platisma. músculo piriforme en piriform muscle..músculo piramidal da pelve es músculo piramidal de la pelvis.músculo piramidal Vid.músculo fibular curto 3371 músculo platisma m músculo peroneal longo Vid. platisma en platysma. músculo prócer en procerus.platisma es músculo cutáneo del cuello.. procerus muscle pt músculo piramidal do nariz.músculo prócero músculo piramidal do nariz Anatomía SIN.músculo femorocalcáneo es músculo plantar en plantaris. platisma la musculus platysma. popliteus muscle pt músculo poplíteo la musculus popliteus 3373 músculo prócero m músculo piramidal da pelve Vid. plantaris muscle pt músculo plantar la musculus plantaris músculo peroneal curto Vid... músculo prócero la musculus procerus 3369 músculo piriforme m 3374 músculo pronador cadrado m Anatomía es músculo pronador cuadrado en pronator quadratus.músculo piramidal do abdome es músculo piramidal.músculo fibular longo músculo peroneal terceiro Vid.. músculo piramidal del abdomen en pyramidal muscle. piriformis muscle pt músculo piriforme la musculus piriformis 344 .Vocabulario 3367 músculo pectoral menor m Anatomía es músculo pectoral menor en pectoralis minor..

músculo recto do abdome músculo recto anterior Vid.. pronator teres muscle. puborectalis. round pronator muscle pt músculo pronador redondo la musculus pronator teres 3378 músculo pterigoide medial m Anatomía SIN..].Vocabulario 3375 músculo pronador redondo m natomía A es músculo pronador redondo en pronator teres... músculo pterigoideo medial en medial pterygoid..] la musculus puborectalis 3381 músculo pubovaxinal m Anatomía es músculo pubovaginal en pubovaginal muscle.músculo pterigoide interno es músculo pterigoideo interno.psoas es músculo psoas en psoas. músculo puborrectal [Pt. pubovaginalis muscle pt músculo pubovaginal la musculus pubovaginalis músculo recto abdominal Vid.músculo pterigoide externo es músculo pterigoideo externo.]. medial pterygoid muscle pt músculo pterigoideo interno.músculo pterigoide lateral 3380 músculo puborrectal m músculo pterigoide interno Vid.músculo pterigoide medial 3377 músculo pterigoide lateral m natomía A SIN. músculo pterigoideo lateral en lateral pterygoid... psoas muscle pt músculo psoas la musculus psoas 3379 músculo pubococcíxeo m músculo psoasilíaco Vid.músculo iliopsoas Anatomía es músculo pubocoxígeo en pubococcygeus.. puborectalis muscle pt músculo pubo-rectal [Pt. pubococcygeus muscle pt músculo pubococcígeo la musculus pubococcygeus músculo pterigoide externo Vid.]. músculo pterigóideo medial la musculus pterygoideus medialis 3376 músculo psoas m Anatomía SIN. músculo puborretal [Br.músculo recto femoral 345 . lateral pterygoid muscle pt músculo pterigoideo externo. músculo pubo-retal [Br. músculo pterigóideo lateral la musculus pterygoideus lateralis Anatomía es músculo puborrectal en puborectal muscle.

.músculo recto do abdome 3384 músculo recto femoral m Anatomía SIN. músculo reto medial [Br. músculo recto femoral en rectus femoris.músculo grácil Anatomía es músculo recto anterior de la cabeza en rectus capitis anterior muscle pt músculo recto anterior da cabeça [Pt.].] la musculus rectus abdominis 3386 músculo recto lateral m 3383 músculo recto do abdome m Anatomía es músculo recto lateral en lateral rectus. músculo recto femoral [Pt.músculo recto anterior es músculo recto anterior.]. músculo recto mayor del abdomen en rectus abdominis. rectus muscle of thigh pt músculo recto anterior [Pt.]. músculo reto abdominal [Br. músculo recto del abdomen.].].].] la musculus rectus medialis 3389 músculo recto posterior maior da cabeza m 3385 músculo recto inferior m Anatomía es músculo recto posterior mayor de la cabeza en rectus capitis posterior major.] la musculus rectus femoris Anatomía es músculo recto inferior en inferior rectus. músculo reto anterior [Br. músculo reto do abdômen [Br.] la musculus rectus lateralis 3387 músculo recto lateral da cabeza m Anatomía es músculo recto lateral de la cabeza en rectus capitis lateralis. rectus femoris muscle.].Vocabulario 3382 músculo recto anterior da cabeza m músculo recto interno Vid. músculo reto posterior maior da cabeça [Br.]. músculo recto inferior [Pt. rectus capitis posterior major muscle pt músculo recto posterior maior da cabeça [Pt. músculo recto do abdómen [Pt. músculo reto lateral [Br.] la musculus rectus inferior 3388 músculo recto medial m Anatomía es músculo recto medial en medial rectus...] la musculus rectus capitis lateralis músculo recto maior do abdome Vid.] la musculus rectus capitis anterior Anatomía SIN.]. músculo reto lateral da cabeça [Br. inferior rectus muscle pt músculo recto inferior [Br.] la musculus rectus capitis posterior major 346 . medial rectus muscle pt músculo recto medial [Pt. rectus abdominis muscle pt músculo recto abdominal [Pt. lateral rectus muscle pt músculo recto lateral [Pt.].músculo recto abdominal es músculo recto abdominal.]. rectus capitis lateralis muscle pt músculo recto lateral da cabeça [Pt.. músculo reto femoral [Br. músculo reto anterior da cabeça [Br..músculo recto maior do abdome VAR.].

Vocabulario 3390 músculo recto posterior menor da cabeza m Anatomía es músculo recto posterior menor de la cabeza en rectus capitis posterior minor. posterior menor da cabeça [Br. superior rectus muscle pt músculo recto superior [Pt.] la musculus rectus capitis posterior minor 3395 músculo romboide maior m Anatomía es músculo romboides mayor en rhomboid major.]músculo reto . teres minor muscle pt músculo redondo menor la musculus teres minor 3399 músculo semitendinoso m Anatomía es músculo semitendinoso en semitendinosus. semimembranosus muscle pt músculo semimembranoso la musculus semimembranosus 3393 músculo redondo menor m Anatomía es músculo redondo menor en teres minor. teres major muscle pt músculo redondo maior la musculus teres major A natomía es músculo sartorio en sartorius. rhomboid minor muscle pt músculo rombóide menor la musculus rhomboideus minor 3391 músculo recto superior m Anatomía es músculo recto superior en superior rectus..]. risorius muscle pt músculo risório la musculus risorius 347 .] la musculus rectus superior músculo sacrolumbar Vid. semitendinosus muscle pt músculo semitendinoso la musculus semitendinosus 3394 músculo risorio m Anatomía es músculo risorio en risorius. sartorius muscle pt músculo sartório la musculus sartorius 3398 músculo semimembranoso m Anatomía es músculo semimembranoso en semimembranosus. rectus capitis posterior minor muscle pt músculo recto posterior menor da cabeça [Pt. rhomboid major muscle pt músculo rombóide maior la musculus rhomboideus major 3396 músculo romboide menor m Anatomía es músculo romboides menor en rhomboid minor.músculo iliocostal 3397 músculo sartorio m 3392 músculo redondo maior m Anatomía es músculo redondo mayor en teres major. músculo reto superior [Br.

músculo serrato posteroinferior en serratus posterior inferior.. serratus anterior muscle pt músculo serrátil anterior la musculus serratus anterior 3404 músculo subclavio m Anatomía es músculo subclavio en subclavius.músculo músculo supinador longo Vid.músculo serrato posteroinferior es músculo serrato posterior inferior.músculo serrato posterior superior Anatomía es músculo sóleo en soleus.músculo supraespiñoso músculo supraespiñal 3407 músculo supraespiñoso m músculo serrato posteroinferior serrato posterior inferior músculo serrato posterosuperior Vid. músculo serrato posterosuperior en serratus posterior superior. subclavius muscle pt músculo subclávio la musculus subclavius Anatomía es músculo subescapular en subscapularis.. serratus anterior. temporalis. músculo supraespinhoso.. soleus muscle pt músculo sóleo la musculus soleus Anatomía VAR. serratus posterior inferior muscle pt músculo serrátil posterior inferior la musculus serratus posterior inferior 3406 músculo supinador m 3402 músculo serrato posterior superior m Anatomía VAR.. subscapularis muscle pt músculo subescapular la musculus subscapularis Anatomía es músculo supinador en supinator.músculo supraespiñal es músculo supraespinoso en supraspinatus. supraspinatus muscle pt músculo supraespinhal.músculo serrato posterosuperior es músculo serrato posterior superior. serratus posterior superior muscle pt músculo serrátil posterior superior la musculus serratus posterior superior Vid. supinator muscle pt músculo supinador la musculus supinator 3401 músculo serrato posterior inferior m 3405 músculo subescapular m Anatomía VAR....músculo braquiorradial Vid. músculo supra-espinhal. temporalis muscle pt músculo temporal la musculus temporalis 3403 músculo sóleo m 3408 músculo temporal m 348 . músculo supra-espinhoso la musculus supraspinatus Anatomía es músculo temporal en temporal muscle.Vocabulario 3400 músculo serrato anterior m Anatomía es músculo serrato anterior en anterior serratus muscle.

transversus abdominis muscle pt músculo transverso do abdômen [Br. músculo triangular del esternón en transverse muscle of thorax.. trapezius muscle pt músculo trapézio. trapecio en trapezius. thyrohyoid muscle pt músculo tirohióideo la musculus thyrohyoideus Anatomía es músculo tríceps braquial en triceps brachii.. músculo triangular do esterno la musculus transversus thoracis 3410 músculo tibial anterior m Anatomía es músculo tibial anterior en tibialis anterior.. tensor muscle fasciae latae.Vocabulario 3409 músculo tensor da fascia lata m Anatomía es músculo tensor de la fascia lata en tensor fasciae latae.músculo triangular do esterno es músculo transverso del tórax.trapecio es músculo trapecio. tensor of fascia lata pt músculo tensor da fáscia lata la musculus tensor fasciae latae 3414 músculo transverso do tórax m Anatomía SIN. triceps brachii muscle pt músculo tríceps braquial la musculus triceps brachii 3413 músculo transverso do abdome m músculo tríceps femoral Vid. músculo transverso do abdómen [Pt. transversus thoracis muscle pt músculo transverso do tórax.músculo tríceps femoral es músculo tríceps sural en triceps surae.músculo vasto lateral 349 .músculo transverso do tórax 3412 músculo tirohioide m 3416 músculo tríceps braquial m Anatomía es músculo tirohioideo en thyrohyoid. tibialis anterior muscle pt músculo tibial anterior la musculus tibialis anterior 3415 músculo trapecio m 3411 músculo tibial posterior m Anatomía es músculo tibial posterior en tibialis posterior.].] la musculus transversus abdominis 3417 músculo tríceps sural m Anatomía SIN. tibialis posterior muscle pt músculo tibial posterior la musculus tibialis posterior Anatomía SIN. trapézio la musculus trapezius músculo triangular do esterno Vid.. triceps surae muscle pt músculo tríceps sural la musculus triceps surae músculo vasto externo Vid.. transversus thoracis.músculo tríceps sural Anatomía es músculo transverso del abdomen en transversus abdominis..

geniohyoid muscle pt músculo geniohióide.. músculo vasto intermedio en vastus intermedius.músculo crural es músculo crural. superior gemellus. vastus lateralis.].músculo vasto medial 3423 músculo xemelgo superior m Anatomía es músculo gemelo superior. vastus intermedius muscle pt músculo vasto intermédio la musculus vastus intermedius 3422 músculo xemelgo inferior m Anatomía es músculo gemelo inferior. gemellus superior muscle. músculo gémino superior en gemellus superior. genioglossus. músculo gémeo superior [Pt. músculo geniohioideo en geniohyoid. gemellus inferior muscle. vastus medialis. genioglossus muscle pt músculo genioglosso la musculus genioglossus 3425 músculo xeniohioide m 3421 músculo vocal m Anatomía es músculo vocal en vocal muscle..músculo gastrocnemio 350 .. superior gemellus muscle pt músculo gêmeo superior [Br. inferior gemellus muscle pt músculo gêmeo inferior [Br. músculo vasto medial en medial vastus muscle. inferior gemellus.] la musculus gemellus inferior músculo vasto interno Vid. vastus medialis muscle pt músculo vasto medial la musculus vastus medialis Anatomía es músculo geniogloso en genioglossal muscle.] la usculus gemellus superior m 3419 músculo vasto lateral m Anatomía SIN. músculo gémino inferior en gemellus inferior. músculo geniohióideo la musculus geniohyoideus 3426 músculos da pata de ganso m Anatomía es músculos de la pata de ganso en pes anserinus muscles pt músculos da pata de ganso músculo xemelgo Vid. músculo gémeo inferior [Pt.].músculo vasto interno es músculo vasto interno.músculo vasto externo es músculo vasto externo.. vocalis.Vocabulario 3418 músculo vasto intermedio m natomía A SIN.. vocalis muscle pt músculo vocal la musculus vocalis Anatomía es músculo genihioideo. músculo vasto lateral en lateral vastus muscle. vastus lateralis muscle pt músculo vasto lateral la musculus vastus lateralis 3424 músculo xeniogloso m 3420 músculo vasto medial m Anatomía SIN.

mutágeno en mutagen pt agente mutagénico. mutación sustitutiva en missense mutation pt mutação de sentido incorrecto.Vocabulario 3427 musicoterapia f Terapéutica VAR. mutação sem sentido Xenética SIN.. musicotherapy pt musicoterapia..mutación silenciosa 3434 nádega f 3429 mutación sen sentido f Xenética es mutación sin sentido en nonsense mutation pt mutação nonsense.narcosíntese es narcoanálisis.. mutación silenciosa.axente mutáxeno es agente mutágeno.narcoanálise 351 . mutación silente en silent mutation pt mutação silenciosa Xenética es mutación de cambio de sentido. narcosíntesis en narcoanalysis.. mutagénico narcosíntese Vid. terapia musical en music therapy. mutação missense 3435 narcisismo m Patoloxías es narcisismo en narcissism pt narcisismo 3430 mutación silenciosa f 3436 narcoanálise f 3431 mutación substitutiva f Terapéutica SIN.carbúnculo Anatomía es nalga en buttock pt nádega la clunis mutación imperceptible Vid... terapia musical Xenética es mutación en mutation pt mutação N Vid.terapia musical es musicoterapia. narcossíntese 3437 narcolepsia f 3432 mutáxeno m Semioloxía Patoloxías es narcolepsia en narcolepsy pt narcolepsia Xenética SIN.sodio Termos xerais es nacimiento en childbirth pt nascimento 3433 nacemento m 3428 mutación f nacida Vid...nitróxeno Na Vid.. narcosynthesis pt narcoanálise.mutación imperceptible es mutación imperceptible.

pulverizador es atomizador.atomizador. vaporizador. vaporizador 3447 necrólise epidérmica tóxica f Patoloxías SIN. síndrome da pele escaldada. síndrome de Lyell es necrólisis epidérmica tóxica.. epifarinxe VAR. rinofaringe en nasopharynx. pulverización. nebulizador. vaporizer pt atomizador. toxic epidermal necrolysis pt necrólise epidérmica tóxica. rinofaringe la pars nasalis pharyngis 3446 nebulizador m 3442 natalidade f Epidemioloxía es natalidad en natality pt natalidade Instrumental SIN.farinxe nasal es nasofaringe.. náusea 3439 nariz m Anatomía es nariz en nose pt nariz la nasus NC Vid. pulverização. vaporization pt atomização..] es náusea en nausea pt enjoo.nivel de consciencia Farmacoloxía SIN. pulverizador. pulverización es atomización. síndrome de Lyell en Lyell’s syndrome..atomización. nebulización. rhinopharynx pt nasofaringe.. pulverizador.síndrome da pel escaldada. vaporización. nebulizador. nebulization. vaporização 3445 nebulización f 3440 nariz en sela m Semioloxía es nariz en silla de montar en saddle nose pt nariz em sela 3441 nasofarinxe f Anatomía SIN..mortinato -ta es mortinato en stillbirth pt natimorto 352 . nebulização. síndrome de la piel escaldada.rinofarinxe.. scalded skin syndrome. nebulizer. vaporización en atomization.arcada. síndrome de Lyell 3443 natimorto -ta s Termos xerais VAR. vasca [pop. vaporizador en atomizer.Vocabulario 3438 narcoterapia f Terapéutica es narcoterapia en narcotherapy pt narcoterapia 3444 náusea f Semioloxía SIN..

hidronefrose 353 .litíase renal es litiasis renal.Vocabulario necropsia Vid... nefrolitiasis en nephrolitiasis..nefrona (f) es nefrona en nephron pt néfron [Br.nefrón Patoloxías SIN.renite es nefritis...autopsia Anatomía patolóxica es necrosis en necrosis pt necrose 3453 nefrolitíase f 3448 necrose f Patoloxías VAR.glomerulonefrite nefrohidrose Vid. nefrónio [Pt.osteonecrose Terapéutica es nefrectomía en kidney removal. renitis pt nefrite. nefrolitíase 3454 nefrólogo -ga s Organización sanitaria es nefrólogo en nephrologist pt nefrologista 3449 necrose fibrinoide f Anatomía patolóxica es necrosis fibrinoide en fibrinoid necrosis pt necrose fibrinóide 3455 nefroloxía f 3450 necrose isquémica f Anatomía patolóxica es necrosis isquémica en ischemic necrosis pt necrose isquêmica Organización sanitaria es nefrología en nephrology pt nefrologia 3456 nefroma m necrose ósea Vid... nephrectomy pt nefrectomia 3451 nefrectomía f Anatomía patolóxica es nefroma en nephroma pt nefroma 3457 nefrón m 3452 nefrite f Patoloxías SIN. renitis en nephritis.renopatía es nefropatía en nephropathy pt nefropatia 3458 nefropatía f nefrite glomerular Vid.] nefrona Vid.. renal lithiasis pt litíase renal.].. renite Histoloxía VAR.

recién nacido en neonate..equimose neixarigo Vid.. newborn pt neonato.cancro neoplasma Vid..furúnculo Termos xerais SIN. recém-nascido 3460 nefrorrafia f 3467 neonato -ta s 3461 nefrosclerose f Anatomía patolóxica es nefrosclerosis en nephrosclerosis pt nefrosclerose 3468 neonatólogo -ga s Organización sanitaria es neonatólogo en neonatologist pt neonatologista 3462 nefrose f Anatomía patolóxica es nefrosis en nephrosis pt nefrose 3469 neonatoloxía f Organización sanitaria es neonatología en neonatology pt neonatologia 3463 nefrostomía f Terapéutica es nefrostomía en nephrostomy pt nefrostomia neoplasia Vid...Vocabulario 3459 nefropexia f Terapéutica es nefropexia en nephropexy pt nephropexia 3466 negación f Etiopatoxenia es negación en denial pt negação nefropielite Vid.tumor neoplasia maligna Vid..acabado -da de nacer es neonato.tumor Anatomía patolóxica es neovascularización en neovascularization pt neovascularização 3464 nefrotomía f Terapéutica es nefrotomía en nephrotomy pt nefrotomia 3470 neovascularización f 3465 nefrotoxicidade f Etiopatoxenia es nefrotoxicidad en nephrotoxicity pt nefrotoxicidade 354 .pielonefrite Terapéutica es nefrorrafia en nephrorrhaphy pt nefrorrafia negrón Vid..

nervio axilar 3477 nervio cranial m 3474 nervio alveolar inferior m Anatomía SIN. VI par craniano la nervus abducens 3476 nervio ciático m Anatomía SIN.XI par cranial. nervio isquiático es nervio ciático.. nervo espinhal. VI par craneal en abducens nerve.nervio dentario inferior es nervio alveolar inferior. nervio ciático mayor en great sciatic nerve..nervio ciático Anatomía SIN. cranial nerve XI pt nervo acessório. cranial nerve VI pt nervo abducente. nervus sciaticus 3473 nervio accesorio m nervio ciático maior Vid.nervio ulnar nervio auditivo Vid.nervio vestibulococlear 355 .Vocabulario 3471 nervio m Anatomía es nervio en nerve pt nervo la nervus 3475 nervio axilar m Anatomía SIN. nervio espinal. nervio espiñal es nervio accesorio.. inferior dental nerve pt nervo alveolar inferior.nervio ciático maior. nervo ciático maior la nervus ischiadicus.nervio circunflexo es nervio axilar.. VI par cranial es nervio abducens. sciatic nerve pt nervo ciático.... nervo circunflexo la nervus axillaris 3472 nervio abducente m Anatomía SIN. nervio dentario inferior en inferior alveolar nerve. XI par craniano la nervus accessorius nervio circunflexo Vid.nervio femoral nervio cubital Vid.. XI par craneal en accessory nerve.. nervo raquidiano. nervio encefálico en cranial nerve pt nervo craniano la nervus cranialis nervio crural Vid.nervio motor ocular externo.. circumflex nerve pt nervo axilar. nervio motor ocular externo. nervo dentário inferior la nervus alveolaris inferior Anatomía es nervio craneal. nervio circunflejo en axillary nerve. abducent nerve.

.nervio cutáneo femoral lateral nervio dentario inferior Vid.. nervo cutâneo lateral da coxa la nervus cutaneus femoris lateralis 3481 nervio cutáneo medial do antebrazo m Anatomía es nervio cutáneo antebraquial medial. nervio raquídeo en spinal nerve pt nervo espinhal.nervio accesorio 356 .corda do tímpano (f) es cuerda del timpano..nervio alveolar inferior 3480 nervio cutáneo lateral do antebrazo m 3483 nervio espiñal m Anatomía es nervio cutáneo antebraquial lateral...nervio cutáneo femoral posterior 3479 nervio cutáneo femoral posterior m Anatomía SIN. nervio cutáneo medial del antebrazo en medial antebrachial cutaneous nerve. lateral femoral cutaneous nerve pt nervo cutâneo femoral lateral. nervio cutáneo femoral posterior. nervio cutáneo lateral del muslo. posterior femoral cutaneous nerve pt cutâneo femoral posterior. nervio femorocutáneo es nervio cutáneo femoral lateral.nervio cutáneo lateral da coxa.nervio raquídeo es nervio espinal. nervio cutáneo posterior del muslo en posterior cutaneous nerve of thigh.. nervo raquidiano la nervus spinalis nervio espiñal Vid. nervio cutáneo lateral del antebrazo en lateral antebrachial cutaneous nerve.. nervo cutâneo posterior da coxa la nervus cutaneus femoris posterior 3482 nervio da corda do tímpano m Anatomía SIN. lateral cutaneous nerve of forearm pt nervo cutâneo lateral do antebraço la nervus cutaneus antebrachii lateralis Anatomía SIN. nervo corda do tímpano la chorda tympani nervio cutáneo lateral da coxa Vid. medial cutaneous nerve of forearm pt nervo cutâneo medial do antebraço la nervus cutaneus antebrachii medialis nervio cutáneo posterior da coxa Vid.nervio cutáneo posterior da coxa es nervio ciático menor. nervio femorocutáneo en lateral cutaneous nerve of thigh.Vocabulario 3478 nervio cutáneo femoral lateral m natomía A SIN. nervio de la cuerda del tímpano en chorda tympani.. chorda tympani nerve pt corda do tímpano.

nervio peroneo superficial en superficial fibular nerve. nervus peroneus communis 3491 nervio glúteo superior m Anatomía es nervio glúteo superior en superior gluteal nerve pt nervo glúteo superior la nervus gluteus superior Anatomía es nervio hipogástrico en hypogastric nerve pt nervo hipogástrico la nervus hypogastricus 3487 nervio fibular superficial m Anatomía SIN..VII par cranial es nervio facial. VII par craneal en cranial nerve VII. glossopharyngeal nerve pt IX par craniano.. nervo frénico [Pt.Vocabulario 3484 nervio facial m Anatomía SIN. facial nerve pt nervo facial. XII par craneal en cranial nerve XII.nervio peroneal superficial es nervio fibular superficial. VII par craniano la nervus facialis 3488 nervio frénico m Anatomía es nervio frénico en phrenic nerve pt nervo frênico [Br.] la nervus phrenicus Anatomía SIN..nervio crural es nervio crural.nervio cutáneo femoral lateral 3486 nervio fibular común m natomía A SIN. nervio femoral en femoral nerve pt nervo femoral la nervus femoralis nervio femorocutáneo 3490 nervio glúteo inferior m Vid..IX par cranial es IX par craneal.nervio peroneal común es nervio fibular común. nervio peroneo común en common fibular nerve. hypoglossal nerve pt nervo hipoglosso.XII par cranial es nervio hipogloso. superficial peroneal nerve pt nervo fibular superficial la nervus fibularis superficialis. nervus peroneus superficialis 3492 nervio hipogástrico m 3493 nervio hipogloso m Anatomía SIN. nervio glosofaríngeo en cranial nerve IX. common peroneal nerve pt nervo fibular comum la nervus fibularis communis. XII par craniano la nervus hypoglossus 357 .]... nervo glossofaríngeo la nervus glossopharyngeus Anatomía es nervio glúteo inferior en inferior gluteal nerve pt nervo glúteo inferior la nervus gluteus inferior 3485 nervio femoral m 3489 nervio glosofarínxeo m Anatomía SIN..

maxillary nerve pt nervo maxilar la nervus maxillaris nervio intermedio de Wrisberg Vid..Vocabulario nervio infraorbital Vid.nervio intermedio 3502 nervio mediano m A natomía es nervio mediano en median nerve pt nervo mediano la nervus medianus nervio isquiático Vid.nervio intermedio 3496 nervio intermedio m 3500 nervio mandibular m Anatomía VAR. nervo infraorbitário la nervus infraorbitalis 3498 nervio larínxeo recorrente m Anatomía es nervio laríngeo recurrente en recurrent laryngeal nerve pt nervo laríngeo recorrente la nervus laryngeus recurrens 3495 nervio intercostal m Anatomía es nervio intercostal en intercostal nerve pt nervo intercostal la nervus intercostalis 3499 nervio lingual m Anatomía es nervio lingual en lingual nerve pt nervo lingual la nervus lingualis nervio intermediario Vid.nervio infraorbital es nervio infraorbitario en infra-orbital nerve pt nervo infraorbital. intermediate nerve of Wrisberg pt nervo intermediário.nervio intermedio de Wrisberg. mandibular nerve pt nervo mandibular la nervus mandibularis 3501 nervio maxilar m Anatomía es nervio maxilar en maxillary division... nervio intermediario de Wrisberg.nervio ciático 358 .. nervio intermedio en intermediate nerve.. nervo intermédio la nervus intermedius natomía A es nervio mandibular en mandibular division.. nervio intermediario es nervio intermediario. nervo intermediário de Wrisberg.nervio infraorbitario 3497 nervio larínxeo m Anatomía es nervio laríngeo en laryngeal nerve pt nervo laríngeo la nervus laryngeus 3494 nervio infraorbitario m Anatomía VAR.

nervio óptico en cranial nerve II. nervio motor ocular común en cranial nerve III..nervio motor ocular común. oculomotor nerve pt III par craniano.nervio vago nervio pneumogástrico 3506 nervio oculomotor m 3510 nervio pudendo m Anatomía es nervio pudendo en pudendal nerve pt nervo pudendo la nervus pudendus Anatomía es nervio radial en radial nerve pt nervo radial la nervus radialis espiñal Anatomía SIN...nervio fibular superficial Vid.nervio 359 .nervio oculomotor Vid. optic nerve pt II par craniano.- II par cranial es II par craneal.nervio fibular común 3505 nervio obturador m nervio peroneal superficial Vid.Vocabulario 3503 nervio motor m Anatomía es nervio motor en motor nerve pt nervo motor la nervus motorius 3508 nervio olfactorio m nervio motor ocular común Vid. nervo oculomotor la nervus oculomotorius Anatomía es nervio oftálmico en ophthalmic nerve pt nervo oftálmico la nervus ophthalmicus 3511 nervio radial m 3507 nervio oftálmico m nervio raquídeo Vid.nervio nervio peroneal común Vid.. nervo óptico la nervus opticus troclear 3509 nervio óptico m nervio motor ocular externo 3504 nervio musculocutáneo m Anatomía es nervio musculocutáneo en musculocutaneous nerve pt nervo musculocutâneo.. nervio olfatorio en cranial nerve I.. III par cranial es III par craneal. olfactory nerve pt I par craniano. nervo musculo-cutâneo la nervus musculocutaneus Anatomía es nervio obturador en obturator nerve pt nervo obturador la nervus obturatorius nervio patético Vid..nervio abducente Anatomía SIN.I par cranial es I par craneal.. nervo olfatório la nervus olfactorius Anatomía SIN..

VIII par craneal en auditory nerve. nervo vago.nervio patético.. IV par cranial es IV par craneal.]. nervo patético. nervio troclear en cranial nerve IV.V par cranial es nervio trigémino. cranial nerve VIII. nervio vestibulococlear. X par craneal.. nervo ulnar la nervus ulnaris 3519 nervio vago m 3514 nervio sural m Anatomía SIN.. nervo gênitofemoral la nervus genitofemoralis 360 ..Vocabulario 3512 nervio safeno m Anatomía es nervio safeno en saphenous nerve pt nervo safeno la nervus saphenus Anatomía es nervio sensitivo en sensory nerve pt nervo sensitivo la nervus sensorius Anatomía es nervio sural en sural nerve pt nervo sural la nervus suralis 3518 nervio ulnar m 3513 nervio sensitivo m Anatomía SIN.nervio cubital es nervio cubital. genitofemoral nerve pt nervo genitofemoral.. VIII par cranial es nervio auditivo. VIII par craniano la nervus vestibulocochlearis nervio xenitocrural Vid. nervo trigémeo [Pt. nervio ulnar en ulnar nerve pt nervo cubital.nervio pneumogástrico..nervio xenitofemoral 3521 nervio xenitofemoral m 3517 nervio troclear m Anatomía SIN. V par craneal en cranial nerve V. nervio genitofemoral en genitocrural nerve. nervo troclear la nervus trochlearis Anatomía SIN. trochlear nerve pt IV par craniano. nervo vestibulococlear.nervio auditivo.]..nervio xenitocrural es nervio genitocrural. vagus nerve pt nervo pneumogástrico. X par craneal pneumogástrico en cranial nerve X. trigeminal nerve pt nervo trigêmeo [Br. vestibulocochlear nerve pt nervo auditivo. nervio patético. V par craniano la nervus trigeminus Anatomía SIN. X par craniano la nervus vagus 3520 nervio vestibulococlear m 3515 nervio tibial m Anatomía es nervio tibial en tibial nerve pt nervo tibial la nervus tibialis 3516 nervio trixémino m Anatomía SIN. X par cranial es nervio vago.

... neuroapraxia en neurapraxia pt neurapraxia nesgo de observación 3531 neurapraxia f Vid. viés de medição [Pt.]. recall bias pt viés de memória Epidemioloxía es sesgo de muestreo en sampling bias pt viés de amostragem 3528 neuralxia do hipogloso f 3523 nesgo de medición m 3524 nesgo de memoria m 3529 neuralxia do trixémino f 3530 neuraminidase f 3525 nesgo de mostraxe m Bioquímica SIN..erro sistemático de información Epidemioloxía es sesgo de medición en measurement bias pt viés de aferição [Br.]. confounding bias pt viés de confusão 3527 neuralxia f Semioloxía es neuralgia en neuralgia pt neuralgia 3522 nesgo de confusión m neuralxia ciática Vid..] Epidemioloxía SIN. sialidase pt neuraminidase.erro sistemático Epidemioloxía es sesgo de confusión en bias due to confounding.nesgo de recordo es sesgo de memoria en memory bias.encefalomielite Terapéutica es neurectomía en neurectomy.trastornos do nervio hipogloso (m pl) es neuralgia del hipogloso en disorder of hypoglossal nerve pt transtornos do nervo hipoglosso Patoloxías es neuralgia del trigémino en trigeminal neuralgia pt neuralgia do trigêmeo nesgo de información Vid.] 3532 neurectomía f 361 .Vocabulario nesgo Vid.ciática neuralxia do ciático Vid. sialidasa en neuraminidase. sialidase Semioloxía Anatomía patolóxica es neurapraxia...nesgo de 3526 nesgo de selección m neuraxite Vid..erro sistemático de información memoria nesgo de recordo Vid.ciática Patoloxías SIN... viés de selecção [Pt.sialidase es neuraminidasa. neuroectomy pt neurectomia Epidemioloxía es sesgo de selección en selection bias pt viés de seleção [Br.

neurosurgeon pt neurocirurgião 3543 neurofisioloxía clínica f Organización sanitaria es neurofisiología clínica en clinical neurophysiology pt neurofisiologia clínica 3538 neurocitoma m Anatomía patolóxica es neurocitoma en neurocytoma pt neurocitoma 3544 neuroglía f neurodendrita Vid.. neuromatose 3535 neuroblastoma m Anatomía patolóxica es neuroblastoma en neuroblastoma pt neuroblastoma 3541 neurofilamento m Histoloxía es neurofilamento en neurofilament pt neurofilamento 3536 neurocirurxía f Organización sanitaria es neurocirugía en neurosurgery pt neurocirurgia 3542 neurofisiólogo -ga s Organización sanitaria es neurofisiólogo en neurophysiologist pt neurofisiologista 3537 neurocirurxián -á s Organización sanitaria es neurocirujano en brain surgeon.polineurite 3540 neurofibromatose f 3534 neurite óptica f Patoloxías es neuritis óptica en optic neuritis pt neurite óptica Patoloxías SIN.glía es glía. neuroglia.schwannoma 3533 neurite f Patoloxías es neuritis en neuritis pt neurite neurodendrón Vid.neuroma múltiple (m)...dendrita Anatomía patolóxica es neurofibroma en neurofibroma pt neurofibroma 3539 neurofibroma m neurite múltiple Vid. neuromatosis pt neurofibromatose. neuromatosis en multiple neuroma.dendrita Histoloxía SIN. neuroglia pt glia. neuromatose es neurofibromatosis. neuroma múltiple. neurofibromatosis.. neuróglia 362 .Vocabulario neurinoma Vid... neuroglía en glia.

neurofibromatose 3550 neurona f 3546 neurohipófise f Histoloxía Anatomía SIN.neurofibromatose 363 .Vocabulario 3545 neurografía f Probas complementarias es neurografía en neurography pt neurografia neuromatose Vid.trastorno obsesivo-compulsivo neuroma múltiple Vid.lobo posterior da glándula pituitaria (m).trastorno obsesivo-compulsivo neurose obsesivo-compulsiva Vid. neurone pt neurônio [Br].antipsicótico Organización sanitaria es neurólogo en neurologist pt neurologista 3547 neurólogo -ga s 3553 neurorrafia f Terapéutica es neurorrafia en neurorrhaphy pt neurorrafia 3548 neuroloxía f Organización sanitaria es neurología en neurology pt neurologia 3554 neurose f 3549 neuroma m Patoloxías SIN.. neuro-hipófise la lobus posterior.. neurose Anatomía patolóxica es neuroma en neuroma pt neuroma neurose obsesiva-compulsiva Vid. neurohipófisis en neurohypophysis....histeria es histeria. neurohipófise. neurosis en hysteria. neurohypophysis Histoloxía es neurona en neuron. posterior lobe of pituitary gland pt lobo posterior da hipófise.. neurónio [Pt] 3551 neuropatía f Patoloxías es neuropatía en neuropathy pt neuropatia 3552 neuroplastia f Terapéutica es neuroplastia en neuroplasty pt neuroplastia neuroléptico Vid. lobo posterior da hipófise (m) es lóbulo posterior de la glándula pituitaria.. neurosis pt histeria.

vitamina B3 Etiopatoxenia es nicotina en nicotine pt nicotina 3559 neutrófilo m 3564 nicotina f 3560 neutrófilo en banda m 3565 nicturia f Histoloxía SIN..niño de células es nido celular en cell nest pt ninho de células 3561 neutropenia f Semioloxía es neutropenia en neutropenia pt neutropenia 3566 niño celular m 364 . nevo displástico.agranulocitose 3562 nevo m 3556 neurotomía f Patoloxías es nevo... nevo displásico. nevus en naevus. nevus pt nevo 3563 nevo atípico m 3557 neurotransmisor m Bioquímica Fisioloxía es neurotransmisor en neurotransmitter pt neurotransmissor Semioloxía es neutrofilia en neutrophilia pt neutrofilia Histoloxía es neutrófilo en neutrophil pt neutrófilo Patoloxías SIN. nevus atípico en atypical mole.nevo displásico es nevo atípico. neutrófilo en bastão Semioloxía es nicturia en nocturia. 3558 neutrofilia f nevo displásico Vid. neutrófilo en cayado en band cell pt neutrófilo bastonete. dysplastic nevus pt nevo atípico. nycturia pt nictúria nigra Vid.substancia negra Anatomía patolóxica VAR.. atypical nevus.caxato es cayado.. nevo displásico. neutrófilo an banda..nevo atípico niacina Vid.Vocabulario 3555 neurotmese f Anatomía patolóxica es neurotmesis en neurotmesis pt neurotmese Terapéutica es neurotomía en neurotomy pt neurotomia neutropenia maligna Vid..

N (sb) es nitrógeno en nitrogen pt nitrogênio [Br.]..nivel de atención. LOC (sg) pt NC (sg).nistaxe (f) es nistagmo en nystagmus..nistagmo Farmacoloxía es nitrato en nitrate pt nitrato nivel de atención Vid..óxido nítrico Histoloxía es nodo en node pt nó 3571 nitrosourea f Farmacoloxía es nitrosourea en nitrosourea pt nitrosouréia 3576 nó m 3572 nitróxeno m Bioquímica SIN...niño celular emioloxía S VAR.] nó Vid.. nitrogénio [Pt.. nivel de coidado es nivel de atención en level of care pt nivel de assistência.. nystaxis pt nistagmo 3573 nivel de asistencia m 3567 nistagmo m Organización sanitaria SIN. nivel de atenção.nivel de asistencia 3568 nitrato m nivel de coidado Vid.NC (sg) es NC (sg).nivel de asistencia 3574 nivel de consciencia m 3569 nitrofurano m Farmacoloxía es nitrofurano en nitrofuran pt nitrofurano Termos xerais SIN...nódulo (Semioloxía) 365 .nódulo (Anatomía patolóxica) nó Vid.. nível de consciência 3575 nivel de prevención m Organización sanitaria es nivel de prevención en level of prevention pt nível de prevenção 3570 nitroimidazol m Farmacoloxía es nitroimidazol en nitroimidazole pt nitroimidazol NO Vid. nivel de cuidados nistaxe Vid. nivel de consciencia en level of consciousness.Vocabulario niño de células Vid.

nó es nódulo en node. nombre genérico en generic name.nome xenérico es nombre farmacológico. smart drug pt droga inteligente.. norepinefrina norepinefrina Vid.nociceptor Semioloxía SIN.nocirreceptor es nociceptor en nociceptor pt nociceptor nome xenérico Vid. nodulus pt nó. nootropic agent.. nootrópico 3586 noradrenalina f 3581 nódulo m Anatomía patolóxica SIN. Cfr.- Designa a ‘parte da medicina que describe.. norepinephrine pt noradrenalina.nome farmacolóxico 3585 nootrópico m nocirreceptor Vid..nó es nódulo en node.noradrenalina 3582 noma m Patoloxías es noma en noma pt noma 3587 nosoloxía f Nota. nome genérico 3579 nociceptor m Fisioloxía VAR.norepinefrina es noradrenalina. nodule.Vocabulario 3577 nocardiose f Patoloxías es nocardiosis en nocardiosis pt nocardiose 3583 nome comercial m Farmacoloxía es nombre comercial en invented name pt nome comercial 3578 nocello m Anatomía es tobillo en ankle pt tornozelo la tarsus 3584 nome farmacolóxico m Farmacoloxía SIN... con “patoloxía”. norepinefrina en noradrenaline. nodule. nootrópico en nootropic.droga intelixente (f) es droga inteligente. diferencia e clasifica as enfermidades’. nonproprietary name pt nome farmacológico. nódulo Bioquímica Fisioloxía SIN.... Termos xerais es nosología en nosology pt nosologia 366 . nódulo 3580 nódulo m Farmacoloxía SIN. nodulus pt nó.

con “discectomía”. nucleósido [Pt.ganglio basal es ganglio basal.] 3589 núcleo basal m pl Anatomía SIN. núcleo lenticular Vid.núcleo lenticular es núcleo lenticular. núcleo lentiforme en lenticular nucleus.- Designa a ‘extracción do material viscoso que contén o disco vertebral’.] 3596 nucleotomía f 3590 núcleo caudado m Terapéutica es nucleotomía en nucleotomy pt nucleotomia Nota. núcleo lentiforme la nucleus lentiformis Anatomía es núcleo rojo en red nucleus pt núcleo vermelho la nucleus ruber 3598 nutrición f Termos xerais es nutrición en nutrition pt nutrição 3592 núcleo vermello m 3599 nutrición parenteral f 3593 nucléolo m Histoloxía es nucleolo en nucleolus pt nucléolo Terapéutica SIN... nucleótido [Pt.. parenteral nutrition pt nutrição parenteral. nutrición parenteral en alimentação parenteral.]. Cfr.alimentación parenteral es alimentación parenteral. lentiform nucleus pt núcleo lenticular. parenteral feeding 367 ..].Vocabulario 3588 núcleo m Histoloxía es núcleo en nucleus pt núcleo 3594 nucleósido m Bioquímica es nucleósido en nucleoside pt nucleosídeo [Br. núcleo basal en basal nucleus pt núcleo basal la nucleus basalis Anatomía es núcleo caudado en caudate nucleus pt núcleo caudado la nucleus caudatus lentiforme 3595 nucleótido m Bioquímica es nucleótido en nucleotide pt nucleotídeo [Br.núcleo 3597 nulípara f Termos xerais es nulípara en nullipara pt nulípara 3591 núcleo lentiforme m Anatomía VAR.

tocólogo -ga es obstetra.opistocranio es occipucio. óbex en obex pt óbex la obex 3609 ocronose f 3604 obnubilación f Semioloxía es obnubilación en obnubilation pt obnubilação Semioloxía es obsesión en obsession pt obsessão oculista Vid.fosa poplítea Semioloxía es ocronosis en ochronosis pt ocronose 3603 óbex m Anatomía es cerrojo...íleo oco axilar Vid. opistocrânio la occiput 3608 occipicio m O Vid.razón de probabilidade 3605 obsesión f 3610 odinofaxia f Semioloxía es odinofagia en odynophagia pt odinofagia 3606 obstetra s Organización sanitaria SIN.íleo Anatomía SIN. opisthocranion pt occipício..Vocabulario 3600 nutricionista s Organización sanitaria es nutricionista en nutritionist pt nutricionista Bioquímica es nutriente en nutrient pt nutriente 3607 obstetricia f 3601 nutriente m Organización sanitaria SIN.osíxeno Patoloxías es obesidad en obesity pt obesidade 3602 obesidade f oclusión intestinal Vid. opistocráneo en occiput.pulpite 368 .oftalmólogo -ga odds ratio Vid... tocólogo en obstetrician pt obstetra odontite Vid.tocoloxía es obstetricia....axila oco poplíteo Vid. tocología en obstetrics pt obstetrícia obstrución intestinal Vid....

. oftalmoplegía..exoftalmía Probas complementarias es oftalmoscopia en ophthalmoscopy pt oftalmoscopia 3621 oftalmoscopia f oftalmía exipcia Vid.dentista [pop.exoftalmía Organización sanitaria SIN.parálise ocular es oftalmoplegia. odontologist pt dentista. oftalmologista 3616 oftalmólogo -ga s 3622 oftalmoscopio m Instrumental es oftalmoscopio en ophthalmoscope pt oftalmoscópio 369 .. ophthalmologist pt oculista.]..] es dentista [pop. paralisia ocular 3615 oftalmectomía f Terapéutica es oftalmectomía en ophthalmectomy pt oftalmectomia oftalmoptose Vid. odontologista 3618 oftalmopatía f Patoloxías es oftalmopatía en ophthalmopathy pt oftalmopatia 3613 odontoloxía f 3619 oftalmoplastia f Terapéutica es oftalmoplastia en ophthalmoplasty pt oftalmoplastia Organización sanitaria es odontología en dentistry. oftalmólogo en oculist.. odontólogo en dentist. odontoplast pt odontoblasto 3617 oftalmoloxía f Organización sanitaria es oftalmología en ophthalmology pt oftalmologia 3612 odontólogo -ga s Organización sanitaria SIN.oculista es oculista.tracoma oftalmocele Vid.Vocabulario 3611 odontoblasto m Histoloxía es odontoblasto en odontoblast. parálisis ocular en ocular paralysis. ophthalmoplegia pt oftalmoplegia.. odontology pt odontologia 3614 odontoma m Anatomía patolóxica es odontoma en odontoma pt odontoma 3620 oftalmoplexía f Semioloxía Patoloxías SIN.

] la olfactus Semioloxía es oligomenorrea en oligomenorrhea pt oligomenorréia [Br. oligomenorreia [Pt.].. oligohydramnios pt oligoâmnio.].] Semioloxía SIN. oligozoospermia en oligospermia.oligohidramnio Patoloxías es oligoastrocitoma en oligoastrocytoma pt oligoastrocitoma 3628 oligoastrocitoma m Etiopatoxenia Semioloxía VAR. oligozoospermia oligozoospermia Vid. olfacção [Pt. olfato [Br. oligo-elemento 3632 oligohidramnio m 3626 olfacción f Fisioloxía es olfacción en olfaction pt olfação [Br..oligozoospermia es oligospermia. oligohidrâmnio 3633 oligomenorrea f 3627 olfacto m Fisioloxía es olfato en smell pt olfacto [Pt.].Vocabulario 3623 oftalmotomía f Terapéutica es oftalmotomía en ophthalmotomy pt oftalmotomia 3629 oligodendrocito m Histoloxía es oligodendrocito en oligodendrocyte pt oligodendrócito 3624 oído m Fisioloxía es oído en hearing/ear pt ouvido la auditus 3630 oligodendroglioma m Patoloxías es oligodendroglioma en oligodendroglioma pt oligodendroglioma oído externo Vid. oligohidramnios en oligoamnios. oligozoospermia pt oligospermia..orella Anatomía es olécranon en olecranon pt olécrano la olecranon 3631 oligoelemento m 3625 olécrano m Bioquímica es oligoelemento en trace element pt oligoelemento.oligospermia 370 .] 3634 oligospermia f oligoamnio Vid..- oligoamnio es oligoamnios.

Vocabulario

3635 oliguria f
Semioloxía es oliguria en oliguria pt oligúria

3640 ombro doloroso m
Patoloxías es hombro doloroso en painful shoulder pt ombro doloroso

3636 ollar en solpor m

Semioloxía SIN.- sinal do solpor es ojos en sol poniente; signo de la puesta de sol en setting sun sign pt olhar em sol poente; sinal do sol poente

3641 omentectomía f

Terapéutica es omentectomía en omentectomy; omentumectomy pt omentectomia

3642 omento maior m

3637 ollo m
Anatomía es ojo en eye pt olho la oculus

Anatomía SIN.- epíploon maior es epiplón mayor; omento mayor en greater omentum pt omento maior la omentum majus

3643 omento menor m

ollo preguiceiro Vid.- ambliopía ollo vago Vid.- ambliopía
Semioloxía es ojo rojo en red eye pt olho vermelho

3638 ollo vermello m

Anatomía SIN.- epíploon menor es epiplón menor; omento menor en lesser omentum pt omento menor la omentum minus

omentofixación
Vid.- omentopexia

3644 omentopexia f

ollos de mapache

Vid.- hematoma periorbitario

ombreiro Vid.- ombro
Anatomía VAR.- ombreiro es hombro en shoulder pt ombro

3639 ombro m

Terapéutica SIN.- epiplopexia; omentofixación es epiplopexia; omentofijación; omentopexia en epiplopexy; omentofixation; omentopexy pt epiplopexia; omentofixação; omentopexia

371

Vocabulario

3645 omentoplastia f

Terapéutica SIN.- epiploplastia es epiplopastia; omentoplastia en epiplopasty; omentoplasty pt epiplopastia; omentoplastia

3650 oncólogo -ga médico s

Organización sanitaria SIN.- oncólogo -ga es oncólogo; oncólogo médico en medical oncologist; oncologist pt oncologista; oncologista médico

3646 omentorrafia f

Terapéutica SIN.- epiplorrafia es epiplorrafia; omentorrafia en epiplorrhaphy; omentorrhaphy pt omentorrafia

3651 oncólogo -ga radioterapeuta s
Organización sanitaria SIN.- radioterapeuta es oncólogo radioterapeuta; radioterapeuta en radiation oncologist; radiotherapist pt oncologista radioterapeuta; radioterapeuta

omoplata Vid.- escápula oncocercíase Vid.- oncocercose
Patoloxías VAR.- oncocercíase es oncocerciasis; oncocercosis en onchocerciasis; onchocercosis pt oncocercíase; oncocercose

3652 oncoloxía f

3647 oncocercose f

Organización sanitaria es oncología en oncology pt oncologia

3653 oncoloxía médica f
Organización sanitaria es oncología médica en medical oncology pt oncologia médica

3648 oncocito m
Histoloxía es oncocito en oncocyte pt oncócito

3654 oncoloxía radioterapéutica f
Organización sanitaria es oncología radioterapéutica en radiation oncology pt radioterapia oncologia

3649 oncocitoma m

Anatomía patolóxica SIN.- adenoma oxifílico es adenoma oxifílico; oncocitoma en oncocytoma; oxyphilic adenoma pt adenoma oxifílico; oncocitoma

3655 oncoxene m
Etiopatoxenia es oncogén en oncogene pt oncogene

oncólogo -ga Vid.- oncólogo -ga
médico

372

Vocabulario

3656 oncoxénese f
Etiopatoxenia es oncogénesis en oncogenesis pt oncogénese

3662 ooforite f

Patoloxías SIN.- ovarite es ooforitis; ovaritis en oophoritis; ovaritis pt ooforite; ovarite

3657 onfalocele f
Patoloxías es onfalocele en omphalocele pt onfalocele

ooforopexia Vid.- ovariopexia
Terapéutica SIN.- ovariostomía es ooforostomía; ovariostomía en oophorostomy; ovariostomy pt ooforostomia; ovariostomia

3663 ooforostomía f

3658 onfalotomía f
Terapéutica es onfalotomía en omphalotomy pt onfalotomia

3664 ooforotomía f

onicocriptose Vid.- uña
encarnada

3659 onicólise f

Terapéutica SIN.- ovariotomía es ooforotomía; ovariotomía en oophorotomy; ovariotomy pt ooforotomia; ovariotomia

Semioloxía es onicolisis; onicólisis en onycholysis pt onicólise

3665 ooxénese f

3660 onicopatía f
Patoloxías es onicopatía en onychopathy pt onicopatia

Fisioloxía SIN.- ovoxénese es oogénesis; ovogénesis en oogenesis; ovogenesis pt oogénese; ovogénese

operación Vid.- intervención operación de Nissen
Vid.- fundoplicatura

3661 oocito m

Histoloxía VAR.- ovocito es oocito; ovocito en oocyte; ovocyte pt oócito; ovócito

3666 opiáceo m
Etiopatoxenia es opiáceo en opiate pt opiáceo

ooforectomía Vid.- ovariectomía

373

Vocabulario

3667 opioide m
Farmacoloxía es opioide en opioid pt opióide

3672 óptica f
Termos xerais es óptica en optics pt óptica

opistocranio Vid.- occipicio
Semioloxía es opistotono; opistótono; opistotonos; opistótonos en opisthotonos; opisthotonus pt opistótono

optomeninxe Vid.- retina
Anatomía SIN.- cavidade orbitaria es cavidad orbitaria; órbita en orbit; orbital cavity pt cavidade orbitária; órbita la orbita

3668 opistótono m

3673 órbita f

3669 opsoclonía f

Semioloxía VAR.- opsoclono (m) es opsoclonía; opsoclono en opsoclonia; opsoclonus pt opsoclono

3674 orella f

opsoclono Vid.- opsoclonía
Fisioloxía VAR.- opsonización es opsonización en opsonization pt opsonização

3670 opsonificación f

Anatomía SIN.- oído externo (m); pavillón do oído (m); pavillón auricular (m) es oído externo; oreja; pabellón auricular en ear; external ear pt orelha; ouvido externo la auris externa

orellóns Vid.- parotidite
Histoloxía es organela en organelle pt organela

3675 organela f

3671 opsonina f
Bioquímica es opsonina en opsonin pt opsonina

3676 orgánico -ca a
Termos xerais es orgánico en organic pt orgânico

opsonización
Vid.- opsonificación

374

Vocabulario

3677 órgano m
Anatomía es órgano en organ pt orgão la organum

3680 orquiopexia f

Terapéutica SIN.- criptorquidopexia es criptorquidopexia; orquiopexia en cryptorchidopexy; orchiopexy pt criptorquidopexia; orquiopexia Terapéutica es orquioplastia en orchioplasty pt orquioplastia

3678 orificio m

3681 orquioplastia f

Anatomía SIN.- forame es orificio en aperture; opening pt orifício la foramen

3682 orquiorrafia f

orificio externo da uretra
Vid.- meato urinario

Terapéutica es orquidorrafia; orquiorrafia en orchiorrhaphy pt orquiorrafia Terapéutica es orquidotomía; orquiotomía en orchidotomy; orchiotomy; orchotomy pt orquidotomia; orquiotomia

orificio nutricio Vid.- forame
nutricio

3683 orquiotomía f

orizó Vid.- tirizó ORL Vid.- otorrinolaringoloxía orquectomía Vid.- orquiectomía orquidectomía
Vid.- orquiectomía

3684 orquite f

3679 orquiectomía f

Terapéutica VAR.- orquectomía; orquidectomía es orquectomía; orquidectomía; orquiectomía en orchectomy; orchidectomy; orchiectomy pt orquectomia; orquidectomia; orquiectomia

Patoloxías SIN.- testite es orquitis; testitis en orchitis; testitis pt orquite Terapéutica es ortesis; ortosis en orthesis; orthosis pt órtese Etiopatoxenia es ortomixovirus en orthomyxovirus pt ortomixovírus

3685 órtese f

3686 ortomixovirus m

375

Vocabulario

3687 ortopedia f
Terapéutica es ortopedia en orthopedics pt ortopedia

3693 osmorreceptor m

Fisioloxía VAR.- osmoceptor es osmorreceptor en osmoceptor; osmoreceptor pt osmorreceptor

3688 ortopnea f

Semioloxía es ortopnea en orthopnea pt ortopnéia [Br.]; ortopneia [Pt.]

3694 óso m
Anatomía es hueso en bone pt osso la os

3689 oscilometría f

Probas complementarias es oscilometría en oscillometry pt oscilometria

óso ancho Vid.- óso plano
Anatomía SIN.- óso malar es hueso cigomático; hueso malar en malar bone; zygomatic bone pt osso malar; osso zigomático la os zygomaticum

3695 óso cigomático m

osificación Vid.- osteoxénese
Fisioloxía VAR.- oxixenación es oxigenación en oxygenation pt oxigenação

3690 osixenación f

3696 óso compacto m

3691 osíxeno m

Bioquímica SIN.- O (sb) VAR.- oxíxeno es oxígeno en oxygen pt oxigênio [Br.]; oxigénio [Pt.]

Histoloxía Anatomía es hueso compacto en compact bone pt osso compacto la substantia compacta

óso coronal Vid.- óso frontal
Anatomía es hueso cortical en cortical bone pt osso cortical la substantia corticalis

3692 osixenoterapia f
Terapéutica VAR.- oxixenoterapia es oxigenoterapia en oxygen therapy pt oxigenoterapia

3697 óso cortical m

osmoceptor Vid.- osmorreceptor

376

Vocabulario

3698 óso coxal m

Anatomía SIN.- óso ilíaco; óso pélvico es hueso coxal; hueso ilíaco; hueso pélvico en coxal bone; hip bone; pelvic bone pt osso coxal; osso ilíaco; osso pélvico la os coxae

3703 óso esfenoide m

Anatomía SIN.- esfenoide es esfenoides; hueso esfenoides en sphenoid; sphenoid bone pt esfenóide; osso esfenóide la os sphenoidale

óso cribiforme Vid.- óso etmoide
Anatomía SIN.- cuboide es cuboides; hueso cuboides en cuboid bone pt cubóide; osso cubóide la os cuboideum

óso esponxoso Vid.- óso
trabecular

3699 óso cuboide m

3704 óso etmoide m

Anatomía SIN.- etmoide; óso cribiforme es etmoides; hueso etmoides en ethmoid; ethmoid bone pt etmóide; osso etmóide la os ethmoidale

3700 óso cuneiforme m

3705 óso femoral m

Anatomía SIN.- cuneus; cuña (f) es cuña; hueso cuneiforme en cuneiform bone pt cunha; osso cuneiforme la os cuneiforme

Anatomía SIN.- fémur es fémur; hueso femoral en femur; thigh bone pt fémur; osso femoral la femur; os femoris

3701 óso curto m
Anatomía es hueso corto en short bone pt osso curto la os breve

3706 óso frontal m

Anatomía SIN.- óso coronal es hueso coronal; hueso frontal en coronal bone; frontal bone pt osso frontal la os frontale

óso do peito Vid.- esterno
Anatomía SIN.- escafoide es escafoides; hueso escafoides en scaphoid; scaphoid bone pt escafóide; osso escafóide la os scaphoideum

óso ganchudo Vid.- óso
unciforme

3702 óso escafoide m

3707 óso grande m

Anatomía es hueso grande en capitate; capitate bone pt grande osso; osso capitato la os capitatum

377

Vocabulario

3708 óso hioide m

Anatomía SIN.- hioide es hioides; hueso hioides en hyoid; hyoid bone pt hióide; osso hióide la os hyoideum

3713 óso occipital m
Anatomía es hueso occipital en occipital bone pt osso occipital la os occipitale

óso ilíaco Vid.- óso coxal
Anatomía SIN.- ungüe es hueso lagrimal; unguis en lacrimal bone; os unguis pt osso lacrimal la os lacrimale

3714 óso palatino m
Anatomía es hueso palatino en palatine bone pt osso palatino la os palatinum

3709 óso lacrimal m

3715 óso parietal m

3710 óso longo m
Anatomía es hueso largo en long bone pt osso longo la os longum

Anatomía SIN.- parietal es hueso parietal; parietal en parietal; parietal bone pt osso parietal; parietal la os parietale

óso pélvico Vid.- óso coxal
Anatomía SIN.- piramidal es hueso piramidal; piramidal en pyramidal; pyramidal bone; triquetrum; triquetrum bone pt osso piramidal; piramidal la os triquetrum

óso malar Vid.- óso cigomático
Anatomía SIN.- óso propio do nariz es hueso nasal; hueso propio de la nariz en nasal bone pt osso nasal; osso próprio do nariz la os nasale

3716 óso piramidal m

3711 óso nasal m

3717 óso pisiforme m

3712 óso navicular m
Anatomía es hueso navicular en navicular bone pt osso navicular la os naviculare

Anatomía es hueso pisiforme en pisiform; pisiform bone pt osso pisiforme la os pisiforme

378

Vocabulario

3718 óso plano m

Anatomía SIN.- óso ancho es hueso ancho; hueso plano en flat bone pt osso largo; osso plano la os planum

3722 óso sesamoideo m

Anatomía es hueso sesamoideo en sesamoid; sesamoid bone pt osso sesamóide la os sesamoideum Anatomía es hueso temporal en temporal; temporal bone pt osso temporal la os temporale

3719 óso pneumático m

3723 óso temporal m

Anatomía VAR.- óso pneumatizado es hueso neumático; hueso neumatizado en pneumatic bone; pneumatized bone pt osso pneumático; osso pneumatizado la os pneumaticum

3724 óso trabecular m

óso pneumatizado Vid.- óso
pneumático

óso propio do nariz Vid.- óso
nasal

Anatomía SIN.- óso esponxoso es hueso esponjoso; hueso trabecular en spongy bone; trabecular bone pt osso esponjoso; osso trabecular la substantia spongiosa; substantia trabecularis Anatomía es hueso trapecio en trapezium; trapezium bone pt osso trapézio la os trapezium Anatomía es hueso trapezoide en trapezoid; trapezoid bone pt osso trapezóide la os trapezoideum Anatomía SIN.- óso ganchudo es hueso ganchoso; hueso unciforme en hamate; hamate bone; hooked bone pt osso hamato; osso unciforme la os hamatum

3725 óso trapecio m

óso pube Vid.- pube
Anatomía SIN.- sacro es hueso sacro; sacro en sacred bone; sacrum pt osso sacro; sacro la os sacrum

3720 óso sacro m

3726 óso trapezoide m

3721 óso semilunar m
Anatomía es hueso semilunar en lunate; lunate bone pt osso semilunar la os lunatum

3727 óso unciforme m

379

Vocabulario

ostartrite Vid.- osteoartrite
Terapéutica es ostectomía en ostectomy; osteectomy; osteoectomy pt ostectomia Patoloxías es osteítis en osteitis pt osteíte

3735 osteoclasto m
Histoloxía es osteoclasto en osteoclast pt osteoclasto

3728 ostectomía f

osteoclastoma Vid.- tumor de
células xigantes

3729 osteíte f

3736 osteocondrite f

3730 osteoartrite f

Patoloxías VAR.- ostartrite es osteartritis; osteoartritis en ostearthritis; osteo-arthritis pt osteartrite; osteoartrite Histoloxía es osteoblasto en osteoblast pt osteoblasto

Patoloxías VAR.- osteocondrose es osteocondritis; osteocondrosis en osteochondritis; osteochondrose pt osteocondrite; osteocondrose

3737 osteocondroma m

3731 osteoblasto m

Anatomía patolóxica SIN.- exostose osteocartilaxinosa (f) es exostosis osteocartilaginosa; osteocondroma en osteocartilaginous exostosis; osteochondroma pt exostose osteocartilaginosa; osteocondroma

3732 osteoblastoma m
Anatomía patolóxica es osteoblastoma en osteoblastoma pt osteoblastoma Bioquímica es osteocalcina en osteocalcin pt osteocalcina Histoloxía es osteocito en osteocyte pt osteócito

osteocondrose
Vid.- osteocondrite

3738 osteocondución f
Terapéutica es osteoconducción en osteoconduction pt osteocondução

3733 osteocalcina f

3739 osteodistrofia f
Patoloxías VAR.- distrofia ósea es osteodistrofia en osteodystrophy pt osteodistrofia

3734 osteocito m

380

Vocabulario

3740 osteófito m
Semioloxía es osteofito en osteophyte pt osteófito Histoloxía es osteoide en osteoid pt osteóide

osteomalacía infantil
Vid.- raquitismo

osteomalacose Vid.- osteomalacía
Patoloxías es osteomielitis en osteomyelitis pt osteomielite

3741 osteoide m

3747 osteomielite f

3742 osteoindución f
Terapéutica es osteoinducción en osteoinduction pt osteoindução Fisioloxía es osteolisis en osteolysis pt osteólise

3748 osteona f

3743 osteólise f

Histoloxía SIN.- sistema de Havers (m); sistema haversiano (m) es osteón; osteona; sistema de Havers; sistema haversiano en haversian system; osteon pt osteona; sistema de Havers; sistema haversiano

3749 osteonecrose f

3744 osteoloxía f

Anatomía Termos xerais es osteología en osteology pt osteologia Anatomía patolóxica es osteoma en osteoma pt osteoma Patoloxías SIN.- enfermidade de Miller VAR.- osteomalacose es enfermedad de Miller; osteomalacia en Miller’s disease; osteomalacia; osteomalacosis pt osteomalacia

Anatomía patolóxica VAR.- necrose ósea es necrosis ósea; osteonecrosis en bone necrosis; osteonecrosis pt necrose óssea; osteonecrose

osteonose Vid.- osteopatía
Patoloxías SIN.- osteonose es osteopatía en osteopathy pt osteopatia

3745 osteoma m

3750 osteopatía f

3746 osteomalacía f

3751 osteopatía metabólica f
Patoloxías es osteopatía metabólica en metabolic osteopathy pt osteopatia metabólica

381

Vocabulario

3752 osteopenia f
Etiopatoxenia es osteopenia en osteopenia pt osteopenia

3758 osteosclerose f
Anatomía patolóxica es osteoesclerosis en osteosclerosis pt osteosclerose

3753 osteopetrose f

Patoloxías SIN.- enfermidade dos ósos marmóreos es enfermedad de los huesos marmóreos; osteopetrosis en marble bones disease; osteopetrosis pt doença dos ossos marmóreos; osteopetrose

3759 osteosíntese f
Terapéutica es osteosíntesis en osteosynthesis pt osteossíntese

3760 osteotomía f
Terapéutica es osteotomía en osteotomy pt osteotomia

3754 osteoplastia f
Terapéutica es osteoplastia en osteoplasty pt osteoplastia

3761 osteoxénese f

3755 osteoporose f
Patoloxías es osteoporosis en osteoporosis pt osteoporose

Fisioloxía SIN.- osificación es osificación; osteogénesis en ossification; osteogenesis pt ossificação; osteogénese

3762 osteoxénese imperfecta f

3756 osteorrafia f
Terapéutica es osteorrafia en osteorrhaphy pt osteorrafia

3757 osteosarcoma m

Patoloxías SIN.- fraxilidade ósea conxénita es fragilidad ósea congénita; osteogénesis imperfecta en brittle bone disease; congenital bone fragility; osteogenesis imperfecta pt fragilidade óssea congênita; osteogênese imperfeita

Anatomía patolóxica SIN.- sarcoma osteoxénico es osteosarcoma; sarcoma osteogénico en osteogenic sarcoma; osteosarcoma pt osteossarcoma; sarcoma osteogênico [Br.]; sarcoma osteogénico [Pt.]

3763 otalxia f
Semioloxía es otalgia en otalgia pt otalgia

382

Vocabulario

3764 otite f
Patoloxías es otitis en otitis pt otite

3771 otorrea f

Semioloxía es otorrea en otorrhea pt otorréia [Br.]; otorreia [Pt.]

3765 otite externa f

Patoloxías es otitis externa en external otitis; otitis externa pt otite externa

otorrino

Vid.- otorrinolaringólogo -ga

3772 otorrinolaringólogo -ga s

3766 otite interna f

Patoloxías es otitis interna en internal otitis; otitis interna pt otite interna

Organización sanitaria VAR.- otorrino [col.] es otorrino [pop.]; otorrinolaringólogo en otolaryngologist; otorhinolaryngologist pt otorrino; otorrinolaringologista

3767 otite media f
Patoloxías es otitis media en otitis media pt otite média

3773 otorrinolaringoloxía f

Organización sanitaria SIN.- ORL (sg) es ORL (sg); otorrinolaringología en ENT (sg); ORL (sg); otolaringology; otorhinolaryngology pt ORL (sg); otorrinolaringologia

3768 otoloxía f
Termos xerais es otología en otology pt otologia

3774 otosclerose f

3769 otomicose f
Patoloxías es otomicosis en otomycosis pt otomicose

Anatomía patolóxica SIN.- otosponxiose es otosclerosis; otospongiosis en otosclerosis; otospongiosis pt otosclerose; otospongiose;

3775 otoscopia f

3770 otoplastia f
Terapéutica es otoplastia en otoplasty pt otoplastia

Terapéutica Probas complementarias es otoscopia en otoscopy pt otoscopia

3776 otoscopio m
Instrumental es otoscopio en otoscope pt otoscópio

383

Vocabulario

otosponxiose Vid.- otosclerose
Etiopatoxenia es ototoxicidad en ototoxicity pt ototoxicidade

ovocito Vid.- oocito ovoxénese Vid.- ooxénese
Fisioloxía es ovulación en ovulation pt ovulação

3777 ototoxicidade f

3781 ovulación f

ouriños Vid.- urina
Terapéutica SIN.- ooforectomía es ooforectomía; ovariectomía en oophorectomy; ovariectomy pt ooforectomia; ovariectomia

3778 ovariectomía f

3782 óvulo m
Histoloxía es óvulo en ovule pt óvulo

Nota.- Designa a ‘célula sexual feminina’.

3779 ovario m
Anatomía es ovario en ovary pt ovário la ovarium

3783 óvulo m

Farmacoloxía SIN.- supositorio vaxinal es óvulo; supositorio vaginal en ovum; vaginal suppository pt óvulo; supositório vaginal

3780 ovariopexia f

Nota.- Designa un ‘supositorio que se administra por vía vaxinal’.

Terapéutica SIN.- ooforopexia es ooforopexia; ovariopexia en oophoropexy; ovariopexy pt ooforopexia; ovariopexia

3784 oxidase f
Bioquímica es oxidasa en oxidase pt oxidase

ovariostomía Vid.- ooforostomía ovariotomía Vid.- ooforotomía ovarite Vid.- ooforite oviducto Vid.- tuba uterina ovo Vid.- cigoto

3785 óxido nítrico m

Bioquímica Fisioloxía SIN.- NO (sb) es óxido nítrico en nitric oxide pt óxido nítrico

oxidrilo Vid.- hidroxilo

384

Vocabulario

3786 oximetría f

Probas complementarias es oximetría en oximetry pt oximetria

PAAF Vid.- punción aspirativa con
agulla fina

3790 paciente s
Termos xerais es paciente en patient pt paciente

3787 oximetría de pulso f

Probas complementarias VAR.- pulsioximetría es oximetría de pulso; pulsioximetría en pulse oximetry pt oximetria de pulso

paciente terminal

Vid.- enfermo -ma terminal

oxímetro de pulso
Vid.- pulsioxímetro

3791 padal m

3788 oxitócico m
Farmacoloxía es oxitócico en oxytocic pt ocitócico

Anatomía SIN.- bóveda palatina (f); ceo da boca [pop.] es bóveda palatina; cielo de la boca; paladar en palate; roof of the mouth [pop.] pt abóbada palatina; palato; teto da boca [pop.] la palatum

3789 oxitocina f

Bioquímica Fisioloxía es oxitocina en oxytocin pt ocitocina; oxitocina

3792 padrón de herdanza m
X enética es patrón de herencia en inheritance pattern pt padrão de herança

oxixenación Vid.- osixenación oxíxeno Vid.- osíxeno oxixenoterapia
Vid.- osixenoterapia

padrón en ás de bolboreta
Vid.- imaxe en ás de bolboreta

padrón en ceo estrelado
Vid.- aspecto en ceo estrelado

ozostomía Vid.- halitose P Vid.- fósforo pa Vid.- escápula

padrón en vidro deslustrado
Vid.- aspecto en vidro deslustrado

pai de todos Vid.- dedo medio paleoestriado Vid.- globo pálido

385

Vocabulario

palescencia Vid.- palidez paleta Vid.- escápula
emioloxía S SIN.- palescencia es palescencia; palidez en paleness; pallor pt palescência; palidez

3798 paludismo m

3793 palidez f

Patoloxías SIN.- malaria (f) es malaria; paludismo en malaria; paludism pt malária; paludismo

3799 panaricio m

pallidum Vid.- globo pálido
Anatomía SIN.- palma da man; rexión palmar es palma; palma de la mano; región palmar en palm; palmar region pt palma; região palmar la palma

3794 palma f

Semioloxía Patoloxías SIN.- paroniquia (f); unlleiro [pop.]; colledizo [pop.] es panadizo; paroniquia; uñero en felon; paronychia; whitlow pt panarício; paroníquia; unheiro [pop.]

3800 pancitopenia f
Semioloxía es pancitopenia en pancytopenia pt pancitopenia

palma da man Vid.- palma
Probas complementarias es palpación en palpation pt palpação Anatomía es párpado en eyelid pt pálpebra la palpebra

3801 páncreas m
Anatomía es páncreas en pancreas pt pâncreas la pancreas

3795 palpación f

3802 pancreatectomía f

3796 pálpebra f

Terapéutica VAR.- pancrectomía es pancreatectomía; pancrectomía en pancreatectomy; pancreectomy pt pancreatectomia; pancrectomia

3803 pancreatite f
Patoloxías es pancreatitis en pancreatitis pt pancreatite

palpebrexo Vid.- pestanexo
Semioloxía es palpitación en palpitation pt palpitação

3797 palpitación f

386

.cloasma pano Vid.. pancreatoduodenectomy pt pancreatoduodenectomia 3810 pannus m Anatomía patolóxica VAR.parotidite papila da mama Vid.corpúsculo gustativo (m) es botón gustativo..pannus panza Vid.caquexia hipofisaria (f)..mamila Vid. caquexia pituitaria... hypopituitarism.abdome Farmacoloxía es papaverina en papaverine pt papaverina pancrectomía 3806 pandemia f Vid.. panhipopituitarismo en hypophysial cachexia.Vocabulario 3804 pancreatoduodenectomía f Terapéutica es pancreatoduodenectomía en pancreaticoduodenectomy..bocio papeiras Vid.disco do nervio óptico 3807 panencefalite f Patoloxías es panencefalitis en panencephalitis pt panencefalite papila do nervio óptico 3808 panhipopituitarismo m Patoloxías SIN.pano es pannus en pannus pt pannus 3805 pancreatostomía f Terapéutica es pancreatostomía en pancreatostomy pt pancreatostomia pano Vid.. pituitary cachexia pt caquexia hipofisária.. taste bud pt botão gustativo.disco do nervio óptico 387 . hipopituitarismo 3812 papila gustativa f Anatomía Histoloxía SIN. caquexia pituitaria (f) es caquexia hipofisaria.pancreatectomía Epidemioloxía es pandemia en pandemy pt pandemia 3811 papaverina f papeira Vid. caquexia pituitária.. papila gustativa en gustatory bud. papila gustativa la caliculus gustatorius 3809 paniculite f Patoloxías es paniculitis en panniculitis pt paniculite papila óptica Vid.. corpúsculo gustativo.

bocio papo da perna Vid... paracetamol en acetaminophen..duramáter Xenética es par de bases en base pair pt par de bases Semioloxía SIN. papilledema pt papiledema.. papilite óptica Patoloxías es papilitis en papillitis pt papilite 3820 par de bases m 3815 papilite f 3821 paracentese f Terapéutica Probas complementarias es paracentesis en paracentesis pt paracentese papilite óptica Vid.papiledema Semioloxía Patoloxías es papiloma en papilloma pt papiloma Patoloxías es papilomatosis en papillomatosis pt papilomatose 3816 papiloma m paracentese torácica Vid.Vocabulario 3813 papila renal f Anatomía es papila renal en renal papilla pt papila renal la papilla renalis 3819 pápula f Semioloxía es pápula en papule pt pápula 3814 papiledema m paquimeninxe Vid.barriga da perna 3824 parafasia f Semioloxía es parafasia en paraphasia pt parafasia 3818 papovavirus m Etiopatoxenia es papovavirus en papovavirus pt papovavírus 388 ..papilite óptica (f) es papiledema. paracetamol 3823 parada cardiorrespiratoria f Etiopatoxenia es parada cardiorrespiratoria en cardiorespiratory arrest pt parada cardiorrespiratória papo Vid.acetaminofén es acetaminofeno.toracocentese 3822 paracetamol m 3817 papilomatose f Farmacoloxía SIN... papilitis óptica en optic papillitis. paracetamol pt acetaminofen.

.. plegia 3831 paraplexía f Semioloxía es paraplejía en paraplegia pt paraplegia parálise bilateral Vid..paraqueratose variegata es parapsoriasis. plejía en paralysis.parapsoríase parasimpaticolítico Vid.dismenorrea Patoloxías es parametritis en parametritis pt parametrite 3827 parametrite f Patoloxías SIN..poliomielite 3832 paraproteinemia f Semioloxía es paraproteinemia en paraproteinemia pt paraproteinemia parálise ocular Vid.parálise paramenia Vid.paralisia es parálisis...anticolinérxico 389 . plegia pt paralisia.quemodectoma 3830 paraparesia f Semioloxía es paraparesia en paraparesis pt paraparesia 3826 parálise f Semioloxía Patoloxías SIN. paraqueratosis variegata en parakeratosis variegata.diplexía parálise infantil Vid.perlesía [pop..... parapsoríase 3834 paraqueratose f Anatomía patolóxica es paraqueratosis en parakeratosis pt paraceratose 3828 paramixovirus m Etiopatoxenia es paramixovirus en paramyxovirus pt paramixovírus paraqueratose variegata Vid. parapsoriasis pt paraceratose variegata.Vocabulario 3825 parafina f Farmacoloxía es parafina en paraffin pt parafina 3829 paranoia f Patoloxías es paranoia en paranoia pt paranóia paraganglioma non cromafín Vid..oftalmoplexía 3833 parapsoríase f paralisia Vid.] VAR.

parasitosis pt parasitose 390 .]. parasympathomimetic pt parassimpaticomimético 3841 parasomnia f Semioloxía Patoloxías es parasomnia en parasomnia pt parasómnia 3836 parasitismo m Etiopatoxenia es parasitismo en parasitism pt parasitismo parathormona Vid..parasito Organización sanitaria es parasitólogo en parasitologist pt parasitologista 3838 parasitólogo -ga s 3844 parche m Farmacoloxía es parche en patch pt curativo 3839 parasitoloxía f Organización sanitaria es parasitología en parasitology pt parasitologia 3845 parede bacteriana f Etiopatoxenia es pared bacteriana en bacterial wall pt parede bacteriana 3840 parasitose f 3846 parénquima m Histoloxía es parénquima en parenchyma pt parênquima Patoloxías es parasitosis en parasitic disease. paratiroidectomia [Pt.Vocabulario 3835 parasimpaticomimético m Farmacoloxía es parasimpaticomimético en parasympathicomimetic. *parásito Vid.- Evítese “parásito”..] 3843 paratonía f Semioloxía es paratonía en paratonia pt paratonia Nota.hormona paratiroide 3842 paratiroidectomía f 3837 parasito m Etiopatoxenia es parásito en parasite pt parasita Terapéutica es paratiroidectomía en parathyroidectomy pt paratireoidectomia [Br.

orellóns [pop. parkinsonismo. parotiditis en mumps [pop.].glándula parótide parto abdominal Vid.] (m pl). parkinsonismo.sistema nervioso parasimpático 3854 parte petrosa do óso temporal f Anatomía es peñasco del temporal. trastornos parkinsonianos en Parkinsonian disorders.].matrón -na Fisioloxía es parto en delivery pt parto 3851 parosmia f 3855 parto m parótide Vid.] (f pl) es paperas [pop.. porción petrosa del hueso temporal en petrosal bone..panaricio Semioloxía es parosmia en parosmia pt parosmia parteiro -ra Vid.sistema nervioso simpático paroniquia Vid. parotidite parte escamosa do temporal Vid... papeiras [pop. papeira [Pt. trastornos parkinsonianos (pl) es párkinson.]...óso parietal paritorio Vid.párkinson [pop..Vocabulario 3847 paresia f Semioloxía es paresia en paresis pt paresia 3852 parotidectomía f Terapéutica es parotidectomía en parotidectomy pt parotidectomia 3848 parestesia f Semioloxía es parestesia en paresthesia pt parestesia 3853 parotidite f 3849 paridade f Termos xerais es paridad en parity pt paridade Patoloxías SIN..escama temporal parietal Vid.] [pop. parkinsonism pt parkinson.cesárea 391 ... transtornos parkinsonianos parte parasimpática Vid.]. parotitis pt caxumba [Br. petrous part of temporal bone pt parte petrosa do osso temporal la pars petrosa ossis temporalis 3850 parkinsonismo m parte simpática Vid.sala de partos Patoloxías SIN..].] [pop.

rótula patoanatomía Vid.Vocabulario 3856 parturiente f Termos xerais es parturienta en parturient pt parturiente 3861 patoloxía forense f Organización sanitaria es patología forense en forensic pathology pt patologia forense.- Designa a ‘parte da medicina que PCR Vid.orella pavor nocturno Vid.patoxenia Termos xerais VAR.orella pavillón do oído Vid. patógeno en pathogen pt patógeno pavillón auricular Vid..enfermidade 392 .].patoxénese es patogénesis. patogenia en pathogenesis pt patogénese. patogenia 3862 patoxenia f pasamento Vid.reacción en cadea da polimerase PCR Vid.axente infeccioso es agente infeccioso. Termos xerais es patología en pathology pt patologia Nota...terror nocturno 3860 patoloxía f estuda as enfermidades. os seus síntomas e os cambios que provocan no organismo’.anatomía patolóxica 3864 patóxeno m 3859 patognomónico -ca a Termos xerais es patognomónico en pathognomonic pt patognomônico [Br. patologia legal 3857 parvovirus m Etiopatoxenia es parvovirus en parvovirus pt parvovírus patoxénese Vid. con “nosoloxía”..morte Farmacoloxía es pasta en paste pt pasta 3858 pasta f 3863 patoxenicidade f Etiopatoxenia es patogenicidad en pathogenicity pt patogenicidade patela Vid. patognomónico [Pt.. Cfr....] Etiopatoxenia SIN..proteína C reactiva patoloxía Vid....

tinea pedis pt pé de atleta...tiña dos pés (f) es pie de atleta. tiña del pie en athlete’s foot.pé de trincheira es pie de inmersión. pedículo vertebral la pediculus arcus vertebrae 3871 pediculose f Patoloxías es pediculosis en pediculosis pt pediculose pé de trincheira Vid. pedículo vertebral en pedicle of vertebral arch...raíz pulmonar 3866 pé de atleta m 3870 pedículo vertebral m Patoloxías SIN..pedúnculo cerebeloso pectus excavatum Vid. vertebral pedicle pt pedículo do arco vertebral....pedúnculo cerebelar es pedúnculo cerebeloso en cerebellar peduncle pt pedúnculo cerebelar la pedunculus cerebellaris 3868 pediatra s Organización sanitaria es pediatra en pediatrician pt pediatra 3873 pedúnculo cerebral m Anatomía es pedúnculo cerebral en cerebral peduncle pt pedúnculo cerebral la pedunculus cerebri 3869 pediatría f Organización sanitaria es pediatría en pediatrics pt pediatria 393 . pie de trinchera en immersion foot. pé-de-trincheira Anatomía SIN. trench foot pt pé-de-imersão.Vocabulario 3865 pé m Anatomía es pie en foot pt pé la pes pedículo do arco vertebral Vid. tinha dos pés 3867 pé de inmersión m Patoloxías SIN.pedículo do arco vertebral es pedículo del arco vertebral.tórax en quilla pedúnculo cerebelar Vid..tórax escavado 3872 pedúnculo cerebeloso m Anatomía VAR..pedículo vertebral pedículo pulmonar Vid.pé de inmersión pectus carinatum Vid.

pelagra en pellagra pt pelagra 3881 pelvitomía f 3877 pelo m Terapéutica es pelvitomía en pelviotomy.pelve falsa es pelvis falsa.]. pênis la penis 3882 pene m 3878 pelve f Anatomía SIN.efélide Anatomía SIN.pelve maior 394 .pelve verdadeira es pelvis menor.] es bacinete [arc..] (m) es mal de la rosa [arc.mama Anatomía es piel en skin pt pele la cutis 3880 pelve menor f 3875 pel f Anatomía SIN..Vocabulario 3874 peito m Anatomía es pecho en front of chest pt peito la pectus 3879 pelve maior f Anatomía SIN. pelve maior la pelvis major peito Vid...mal da rosa [arc.bacinete (m) [arc... true pelvis pt pelve menor. pene en penis.pelve menor Patoloxías SIN. pelvitomy pt pelvitomia Termos xerais es pelo en hair pt pêlo penca Vid. pelve la pelvis 3883 penetrancia f Xenética es penetrancia en penetrance pt penetrância pelve falsa Vid. greater pelvis pt pelve falsa.. pelvis mayor en false pelvis. pelve verdadeira la pelvis menor 3876 pelagra f pelve verdadeira Vid.]. phallus pt falo. pelvis en pelvis pt bacinete [arc.].. pelvis verdadera en lesser pelvis..falo es falo.

]. péptido natriurético atrial [Pt.].]. penfigoide bolloso en bullous pemphigoid pt penfigóide bolhoso 3892 péptido C m Bioquímica Fisioloxía es péptido C en C-peptide pt peptídeo C [Br. PNA (sg) es péptido natriurético atrial.].]. peptídeo natriurético atrial [Br.. péptido intestinal vasoactivo [Pt. VIP (sg) en vasoactive intestinal peptide..] 3886 penicilamina f Farmacoloxía es penicilamina en penicillamine pt penicilamina 3893 péptido intestinal vasoactivo m Bioquímica Fisioloxía SIN. VIP (sg) pt peptídeo intestinal vasoativo [Br.] Bioquímica Fisioloxía SIN.. péptido natriurético auricular.]. atrial natriuretic peptide pt ANP (sg).propepsina (f) es pepsinógeno. pepsinógeno [Pt. peptídio C [Br.] 3885 penfigoide ampuloso m Patoloxías es penfigoide ampolloso..].VIP (sg) es péptido intestinal vasoactivo. péptido C [Pt.]. propepsin pt pepsinogênio [Br.péptido natriurético auricular.péptido natriurético atrial 395 . peptídio intestinal vasoativo [Br. peptídio natriurético atrial [Br. PNA (sg) en ANP (sg).Vocabulario 3884 pénfigo m Patoloxías es pénfigo en pemphigus pt pênfigo 3891 péptido m Bioquímica es péptido en peptide pt peptídeo [Br. PNA (sg) 3890 peptidase f Bioquímica es peptidasa en peptidase pt peptidase péptido natriurético auricular Vid.]. VIP (sg) 3887 penicilina f Farmacoloxía es penicilina en penicillin pt penicilina 3888 pepsina f Bioquímica Fisioloxía es pepsina en pepsin pt pepsina 3894 péptido natriurético atrial m 3889 pepsinóxeno m Bioquímica Fisioloxía SIN. péptido [Pt.]. propepsina en pepsinogen. peptídio [Br.].

peptideoglicano [Br. peptidoglucano en murein. pericardiocentesis pt pericardicentese.- Designa o ‘proceso de subministración de nutrientes do sangue a unha rede de capilares’.. Fisioloxía es perfusión en perfusion pt perfusão Probas complementarias Terapéutica VAR.cápsula do corazón (f) es pericardio en pericardium pt pericárdio la pericardium 3903 pericardiocentese f 3898 perfusión f Nota. pericardiectomia en pericardectomy. pericardotomy pt pericardiotomia 396 . pericardiocentesis en pericardicentesis.- Designa unha ‘terapia pola que se lle inxecta a un doente un certo volume de líquido por vía intravenosa’. pericardiectomia 3902 pericardio m 3897 percusión f Probas complementarias es percusión en percussion pt percussão Histoloxía Anatomía SIN.. peptidoglycan pt mureína..pericardiocentese 3901 pericardiectomía f 3896 percepción f Fisioloxía es percepción en perception pt percepção Terapéutica es pericardectomía..]. pericardiectomy pt pericardectomia.mureína (f) es mureína. Terapéutica es perfusión en perfusion pt perfusão 3905 pericardiostomía f Terapéutica es pericardiostomía en pericardiostomy pt pericardiostomia 3906 pericardiotomía f 3900 periartrite f Patoloxías es periartritis en periarthritis pt periartrite Terapéutica es pericardiotomía en pericardiotomy.Vocabulario 3895 peptidoglicano m Bioquímica SIN. peptidoglicano [Pt.pericardicentese es pericardicentesis. pericardiocentese 3904 pericardiorrafia f Terapéutica es pericardiorrafia en pericardiorrhaphy pt pericardiorrafia 3899 perfusión f Nota.] pericardicentese Vid.

. perineo en perineum pt períneo la perineum Nota.perineo Anatomía es periné.período latente es período de latencia..Vocabulario 3907 pericardite f Patoloxías es pericarditis en pericarditis pt pericardite 3913 perineoplastia f Terapéutica es perineoplastia en perineoplasty pt perineoplastia pericementite Vid. período latente período latente Vid.- Evítese “periné”. latent period pt período de latência. período latente en latency period.periodontite Fisioloxía es perilinfa en perilymph pt perilinfa 3909 perilinfa f 3916 perineotomía f Terapéutica es perineotomía en perineotomy pt perineotomia 3910 perinatoloxía f Termos xerais es perinatología en perinatology pt perinatologia período Vid..menstruación Epidemioloxía es período de incubación en incubation period pt período de incubação 3917 período de incubación m *periné Vid...período de latencia 397 . 3911 perineo m 3918 período de latencia m 3912 perineometría f Probas complementarias es perineometría en perineometry pt perineometria Epidemioloxía VAR.periodontite Histoloxía es pericondrio en perichondrium pt pericôndrio 3914 perineorrafia f Terapéutica es perineorrafia en perineorrhaphy pt perineorrafia 3908 pericondrio m 3915 perineostomía f Terapéutica es perineostomía en perineostomy pt perineostomia peridentite Vid..

]. peristaltismo Terapéutica SIN.] 3924 peritonectomía f Terapéutica es peritonectomía en peritonectomy pt peritoneotomia 3920 periodontite f 3925 peritoneo m Patoloxías SIN..peristaltismo (m) es peristaltismo en peristalsis pt peristalse.- Evítese “peritoné”.peritoneoplastia es peritoneoplastia.parálise Anatomía es pierna en leg pt perna la crus 3928 perna f peristaltismo Vid.periósteo Fisioloxía VAR.....] VAR.peridentite [arc.]. período refratário [Br.- Evítese “periostio”.] es periodontitis en periodontitis pt periodontite Anatomía es peritoneo en peritoneum pt peritoneu [Pt. peritônio [Br.peristalse *peritoné Vid. peritonização 3923 peristalse f perlesía Vid..peritonización 3926 peritonite f Patoloxías es peritonitis en peritonitis pt peritonite 3922 periósteo m Histoloxía Anatomía es periostio en periosteum pt periósteo la periosteum Nota. 3927 peritonización f *periostio Vid. peritonización en peritoneoplasty.. peritonization pt peritoneoplastia.pericementite [arc..Vocabulario 3919 período refractario m Fisioloxía es período refractario en refractory period pt período refractário [Pt. 3921 periodonto m Histoloxía es periodonto en periodontium pt periodonto peritoneoplastia Vid.peritoneo 398 ..] la peritoneum Nota.

peróneo es peroné en fibula pt peróneo.discapacitado -da perspiración Vid.tose ferina Terapéutica es pesario en pessary pt pessário 3932 personalidade ansiosa f Etiopatoxenia es personalidad ansiosa en anxious personality pt personalidade ansiosa 3937 pesario m 3933 personalidade antisocial f Etiopatoxenia SIN. collum personalidade dobre Vid..dobre personalidade 399 .. psychopathic personality pt personalidade anti-social... perónio la fibula 3934 personalidade esquizoide f Etiopatoxenia es personalidad esquizoide en schizoid personality pt personalidade esquizóide 3935 personalidade impulsiva f Etiopatoxenia es personalidad impulsiva en impulsive personality pt personalidade impulsiva peróneo Vid. pescoço la cervix.peroné Bioquímica es peroxidasa en peroxidase pt peroxidase 3930 peroxidase f 3936 personalidade múltiple f Patoloxías es personalidad múltiple en multiple personality pt personalidade múltipla 3931 peroxisoma m Histoloxía es peroxisoma en peroxisome pt peroxissoma.....colo [lit.] es cuello en neck pt colo.Vocabulario 3929 peroné m Anatomía VAR.personalidade psicopática es personalidad antisocial.. personalidade psicopática 3938 pescozo m Anatomía SIN. peroxissomo personalidade psicopática Vid.personalidade antisocial persoa con discapacidade Vid. personalidad psicopática en antisocial personality.suor perspiración Vid..diaforese pertussis Vid.

potencial de hidrógeno en pH... pilar derecho del diafragma en right crus..piamáter Anatomía SIN. potential of hydrogen pt pH. left crus of diaphragm pt pilar esquerdo.prostaglandina PG I2 Vid..] 3944 pian m peste bubónica Vid..peste bubónica.palpebrexo es parpadeo..piar dereito PG Vid. crus sinistrum diapharagmatis 400 .pía es pía.piar dereito do diafragma es pilar derecho. crus dextrum diapharagmatis 3945 piar dereito m 3941 petequia f Semioloxía es petequia en petechia pt petéquia peumonite intersticial común Vid.tomografía por emisión de positróns Patoloxías SIN. plague. peste neumónica en bubonic plague..medición de pH pía Vid. pian Anatomía SIN.fibrose pulmonar idiopática piar dereito do diafragma Vid.. peste bubônica [Br.. winking pt pestanejo Phe Vid. pilar esquerdo do diafragma la crus sinistrum..peste peste pneumónica Vid.potencial de hidróxeno (m) es pH. pestañeo en blinking. framboésia...]..fenilalanina pHmetría Vid.Vocabulario 3939 pestanexo m Fisioloxía Semioloxía SIN.. pia mater pt pia-máter la pia mater 3943 piamáter f 3940 peste f Patoloxías SIN. pilar direito do diafragma la crus dextrum. right crus of diaphragm pt pilar direito..frambesia es buba. pneumonic plague pt peste. frambesia en pian.piar esquerdo do diafragma es pilar izquierdo..peste PET Vid.. piamadre en pia.prostaciclina 3946 piar esquerdo m 3942 pH sb Bioquímica SIN. peste bubónica. peste bubónica [Pt. peste pneumónica es peste.. yaws pt bouba. pilar izquierdo del diafragma en left crus. potencial de hidrogênio Anatomía SIN.

Vocabulario piar esquerdo do diafragma Vid. pyelonephritis pt nefropielite. pielonefrite 3957 pilorostomía f Terapéutica es pilorostomía en pylorostomy pt pilorostomia Terapéutica es pilorotomía en pylorotomy pt pilorotomia Farmacoloxía es píldora en pill pt pílula 3951 pieloplastia f Terapéutica es pieloplastia en pyeloplasty pt pieloplastia 3958 pilorotomía f 3952 pielostomía f Terapéutica es pielostomía en pyelostomy pt pielostomia 3959 pílula f Nota.alotriofaxia. geofagia.pílula Terapéutica es pilorectomía en pylorectomy pt pilorectomia Anatomía es píloro en pylorus pt piloro la pylorus 3954 pilorectomía f 3948 picornavirus m Etiopatoxenia es picornavirus en picornavirus pt picornavírus 3955 píloro m 3949 pielografía f Probas complementarias es pielografía en pyelography pt pielografia 3956 piloroplastia f Terapéutica es piloroplastia en pyloroplasty pt piloroplastia 3950 pielonefrite f Patoloxías VAR. 401 . pielonefritis en nephropyelitis.piar esquerdo 3953 pielotomía f Terapéutica es pielotomía en pyelotomy pt pielotomia 3947 pica f emioloxía S SIN.nefropielite es nefropielitis. pica *píldora Vid.. geophagy. pica en allotriophagy.. xeofaxia es alotriofagia.- Evítese “píldora”. pica pt alotriofagia... geofagia.

piomiosite es piomiositis en pyomyositis pt piomiosite piomiosite Vid. pinguícula en pinguecula pt pinguécula 3968 piollo pato m Etiopatoxenia es ladilla en crab louse pt chato 3963 pinguécula f 3969 piomiíte f pinguelo Vid.... pyodermia pt pioderma... piodermia en pyoderma.úvula palatina Semioloxía Patoloxías es pinguécula. piodermatosis.clamp pioderma Vid..úvula palatina Histoloxía Fisioloxía es pinocitosis en pinocytosis pt pinocitose 3964 pinocitose f Patoloxías VAR. piodermatose es pioderma..piodermia piodermatose Vid.Vocabulario pimeloma Vid.. pyodermatosis. piodermatose 3960 pinealoma m 3966 piodermia f 3961 pineoblastoma m Anatomía patolóxica es pineoblastoma en pineoblastoma pt pineoblastoma 3962 pineocitoma m Anatomía patolóxica es pineocitoma en pineocytoma pt pineocitoma 3967 piollo m Etiopatoxenia es piojo en louse pt piolho pingallón Vid.piomiíte Patoloxías es pionefrosis en pyonephrosis pt pionefrose 3965 pinzas f pl Instrumental es pinzas en forceps pt pinças 3970 pionefrose f 402 ..lipoma Anatomía patolóxica es pinealoma en pinealoma pt pinealoma pinzas clamps Vid.pioderma.piodermia Patoloxías VAR.

pirámide nova [col...pirámide poboacional pirámide poboacional progresiva Vid. pirâmide etária progressiva Vid. pirámide expansiva... pyramis medullae oblongatae 3973 pirámide da medula oblonga f Epidemioloxía SIN..pirámide estacionaria pirámide de idades Vid.. pirámide de población.pirámide regresiva 3976 pirámide progresiva f pirámide envellecida 3974 pirámide estacionaria f Epidemioloxía SIN. pirâmide do bulbo la pyramis bulbi.pirámide progresiva pirámide madura Vid.pirámide do bulbo es pirámide bulbar en pyramid of medulla oblongata pt pirâmide da medula oblonga.. piorreia [Pt.] Farmacoloxía es piperazina en piperazine pt piperazina pirámide expansiva Vid.] es pirámide de población estacionaria......pirámide progresiva pirámide de poboación pirámide do bulbo pirámide poboacional regresiva Vid. pirámide poblacional en age pyramid.óso piramidal Anatomía SIN...pirámide da medula oblonga Vid.pirámide de idades VAR.pirámide progresiva 3975 pirámide poboacional f piramidal Vid.. pirámide madura [col.pirámide poboacional Vid. pirámide de poboación progresiva.] es pirámide de población expansiva. pirâmide populacional pirámide poboacional estacionaria Vid. pirámide progresiva en progressive pyramid pt pirâmide etária expansiva.Vocabulario 3971 piorrea f Semioloxía es piorrea en pyorrhea pt piorréia [Br. population pyramid pt pirâmide etária.pirámide de poboación es pirámide de edades.pirámide poboacional progresiva.. pirámide estacionaria en stationary pyramid pt pirâmide etária estacionária 403 . pirámide expansiva.pirámide poboacional estacionaria.].pirámide regresiva Epidemioloxía SIN.pirámide estacionaria 3972 piperacina f pirámide nova Vid.

piretoterapia Etiopatoxenia VAR.]. regressive pyramid pt pirâmide etária regressiva 3982 pirose f Semioloxía SIN.] es acidez.] es pirámide de población regresiva.. acía [pop. piroterapia en pyretotherapy... acedía [pop... pirose piroterapia Vid.piroterapia es piretoterapia. pirámide envellecida [col.acidez. pyrosis pt azia. piroterapia 3984 pitiríase f Patoloxías es pitiriasis en pityriasis pt pitiríase piretóxeno Vid.. acedume (m). pirosis en heartburn.mucosa olfactoria piridoxina Vid.vitamina B6 Bioquímica es pirimidina en pyrimidine pt pirimidina 3981 pirimidina f pituitaria vermella Vid.piretóxeno es pirógeno en pyrogen pt pirogênio 3978 pirazolona f Farmacoloxía es pirazolona en pyrazolone pt pirazolona 3983 piróxeno m 3979 piretoterapia f Terapéutica VAR.pirámide poboacional regresiva.mucosa respiratoria nasal 3986 piúria f Semioloxía es piuria en pyuria pt piúria 404 . pyrotherapy pt piretoterapia...Vocabulario 3977 pirámide regresiva f Epidemioloxía SIN.. pirámide regresiva en regressive population pyramid.piróxeno Farmacoloxía es piretrina en pyrethrin pt piretrina 3985 pituicito m Histoloxía es pituicito en pituicyte pt pituicito 3980 piretrina f pituitaria amarela Vid.

placa terminal en end-plate. plano transversal la planum horizontale Histoloxía SIN...plano coronal es plano coronal.planta es planta. thrombocyte pt plaqueta. placa terminal plano transversal Vid.. plano frontal la planum frontale Anatomía SIN.plano horizontal planta Vid. plano frontal en coronal plane.planta do pé Anatomía SIN. motor end-plate pt placa motora. transverse plane pt plano horizontal. planta do pé la planta. planta del pie en sole pt planta. 3990 placenta f Anatomía es placenta en placenta pt placenta la placenta 3995 plaqueta f plano coronal Vid. planta pedis placa terminal Vid..trombocito (m) es plaqueta.- Evítese “pranta do pé”...Vocabulario 3987 placa f Semioloxía es placa en plaque pt placa 3993 plano saxital m Anatomía es plano sagital en sagittal plane pt plano sagital la planum sagittale 3988 placa motora f Histoloxía SIN. frontal plane pt plano coronal.placa terminal es placa motora. plasma pt plasma 3997 plasmaférese f Terapéutica es plasmaféresis en plasmapheresis pt plasmaférese 3992 plano horizontal m 405 ... plano transversal en horizontal plane. trombocito en platelet. trombócito 3991 plano frontal m 3996 plasma m Histoloxía es plasma en plasm.plano frontal Anatomía SIN.placa motora Terapéutica es placebo en placebo pt placebo 3994 planta do pé f 3989 placebo m Nota.plano transversal es plano horizontal..

. pleura visceral la pleura pulmonalis.músculo platisma Epidemioloxía es plausibilidad biológica en biological plausibility pt plausibilidade biológica 4002 plausibilidade biolóxica f Anatomía es pleura pulmonar. pleximetría en plessimetry..pleximetría es plesimetría.. visceral pleura pt pleura parietal.Vocabulario 3998 plasmina f Bioquímica Fisioloxía es plasmina en plasmin pt plasmina 4004 pleocitose f Semioloxía es pleocitosis en pleocytosis pt pleocitose 3999 plasminóxeno m Bioquímica Fisioloxía es plasminógeno en plasminogen pt plasminogênio [Br. pleura visceral en pulmonary pleura. pleximetria plasmocito Vid.] 4005 plesimetría f Semioloxía VAR. plasminógeno [Pt. pleximetry pt plessimetria.célula plasmática Patoloxías es plasmacitoma.pleurite 406 . pleura visceralis 4009 pleurectomía f Terapéutica es pleurectomía en pleurectomy pt pleurectomia 4003 pleiotropía f Xenética es pleiotropía en pleiotropy pt pleiotropia pleuresía Vid.. plasmocitoma en plasmacytoma pt plasmocitoma 4006 pletismografía f Probas complementarias es pletismografía en plethysmography pt pletismografia 4000 plasmocitoma m 4007 pleura parietal f Anatomía es pleura parietal en parietal pleura pt pleura parietal la pleura parietalis 4001 plasmocitose f Semioloxía es plasmocitosis en plasmocytosis pt plasmocitose 4008 pleura visceral f platisma Vid.].

plexo coroide 4015 plexo entérico m Anatomía es plexo entérico en enteric plexus pt plexo entérico la plexus entericus pleurocentese 4011 pleurodinia f 4016 plexo lumbar m Anatomía es plexo lumbar en lumbar plexus pt plexo lombar la plexus lumbalis pleuroscopia Vid... plexo coroideo es plexo coroideo en choroid plexus pt plexo coróide la plexus choroideus 407 ..plexo plicación Vid.. plicatura 4014 plexo coroide m Anatomía VAR.plicatura 4019 plicatura f Terapéutica VAR. pleuritis pt pleurisia...plexo sacral es plexo sacro en sacral plexus pt plexo sacral..pleuresía es pleuresía. plexo sacro la plexus sacralis 4012 plexo braquial m 4017 plexo sacro m 4013 plexo cervical m 4018 plexopatía f Patoloxías es plexopatía en plexopathy pt plexopatia plexo coroidal Vid.plicación es plicación.plexo coroidal.. pleurite Vid..Vocabulario 4010 pleurite f Patoloxías VAR. pleuritis en pleurisy. plicatura en plication pt plicação.toracoscopia pleximetría Vid.plesimetría Anatomía es plexo braquial en brachial plexus pt plexo braquial la plexus brachialis Anatomía es plexo cervical en cervical plexus pt plexo cervical la plexus cervicalis coroide plexo sacral Vid..plexo sacro Anatomía VAR..toracocentese Semioloxía es pleurodinia en pleurodynia pt pleurodinia plexo coroideo Vid.

.pneumotomía 4024 pneumoconiose f Patoloxías VAR..pneumectomía Terapéutica SIN.Vocabulario 4020 pluma f Farmacoloxía es pluma en pen pt caneta 4025 pneumólogo -ga s Organización sanitaria es pneumólogo en pulmonologist pt pneumologista plumbismo Vid... pneumocyte pt célula alveolar...pneumoconiose pneumonotomía Vid. pneumonoconiosis pt pneumoconiose 4029 pneumopatía f Patoloxías es neumopatía en pneumopathy pt pneumopatia 408 . neumonectomía en pneumectomy..multigrávida plurípara Vid. pulmonía en pneumonia pt pneumonia Histoloxía SIN..pneumonoconiose es neumoconiosis... pneumonectomy pt pneumectomia.multípara PNA Vid..enfisema mediastínico 4021 pneumectomía f pneumonectomía Vid. pneumonectomia 4027 pneumonía f 4022 pneumocito m Patoloxías SIN.pulmonía es neumonía..pneumonectomía es neumectomía.pulmonectomía VAR.saturnismo plurigrávida Vid. pulmonitis pt pneumonite 4023 pneumococo m Etiopatoxenia es neumococo en pneumococcus pt pneumococo pneumonoconiose Vid.célula alveolar (f) es neumocito en alveolar cell..péptido natriurético atrial 4026 pneumoloxía f Organización sanitaria es pneumología en pulmonology pt pneumologia pneumomediastino Vid. pneumócito 4028 pneumonite f Patoloxías es neumonitis en pneumonitis. pneumonoconiosis en pneumoconiosis.

. universo en population.hemorraxia pulmonar poboación diana Vid.presentación podálica 4039 podocito m Histoloxía es podocito en podocyte pt podócito 4034 pneumotórax m Semioloxía es neumotórax en pneumothorax pt pneumotórax 4040 podofilotoxina f Farmacoloxía es podofilotoxina en podophyllotoxin pt podofilotoxina 4035 po m Farmacoloxía es polvo en powder pt pó poiquilocitemia Vid. pneumoperitônio [Br..Vocabulario 4030 pneumopericardio m Semioloxía es neumopericardio en pneumopericardium pt pneumopericárdio 4036 poboación f Epidemioloxía SIN.poboación diana es población diana en target population pt população alvo 4032 pneumopexia f Terapéutica es neumopexia en pneumonopexy.poboación albo 4033 pneumotomía f Terapéutica VAR.. pneumotomy pt pneumotomia podálica Vid. universe pt população. neumotomía en pneumonotomy..universo (m) es población..pneumonotomía es neumonotomía. pneumopexy pt pneumopexia 4038 poboación de risco f Epidemioloxía es población de riesgo en risk population pt população de risco pneumorraxia Vid..] 4037 poboación albo f Epidemioloxía SIN..]. universo 4031 pneumoperitoneo m Patoloxías es neumoperitoneo en pneumoperitoneum pt pneumoperitoneu [Pt.poiquilocitose 409 .

..hidramnio Semioloxía es polimenorrea en polymenorrhea pt polimenorréia [Br. polycythemia vera pt policitemia rubra.anadipsia es anadipsia. polydipsia pt anadipsia.. policitemia vera en polycythemia rubra.eritrocitose polígono de Willis Vid.Vocabulario 4041 poiquilocitose f Semioloxía SIN.]. poikilocytosis pt poiquilocitose 4046 policondrite recidivante f Patoloxías es policondritis recidivante en relapsing polychondritis pt policondrite recidivante 4042 polaquiúria f 4047 polidactilia f Semioloxía es polidactilia en polydactyly pt polidactilia Semioloxía es polaquiuria en pollakiuria pt polaciúria [Br... policitemia vera 410 . polidipsia en anadipsia.]..] 4045 policitemia vera f 4050 polimenorrea f Patoloxías SIN.dedo polgar Patoloxías es poliarteritis nudosa en polyarteritis nodosa pt poliarterite nodosa 4048 polidipsia f 4043 poliarterite nodosa f Semioloxía SIN..policitemia rubra es policitemia rubra. polaquiúria [Pt..] polgar Vid. polimenorreia [Pt.círculo arterial do cerebro policitemia Vid.eritrocitose policitemia rubra Vid. polidipsia 4049 polifaxia f Semioloxía es polifagia en polyphagia pt polifagia 4044 poliartrite f Patoloxías es poliartritis en polyarthritis pt poliartrite poliglobulia Vid.poiquilocitemia es poiquilocitosis en poikilocythemia.policitemia vera polihidramnio Vid..

polineurite.parálise infantil. polypus pt pólipo 4061 pólipo m 4056 polineurite f Patoloxías SIN.poliomielite 411 . polinevrite polipose adenomatosa do colon Vid. polineuritis en multiple neuritis. pólio.polipose colónica familiar polio Vid. polio.. poliomielite 4052 polimialxia reumática f Patoloxías es polimialgia reumática en polymyalgia rheumatica pt polimialgia reumática 4058 poliose f Patoloxías es poliosis en poliosis pt poliose 4053 polimicrobiano -na a Termos xerais es polimicrobiano en polymicrobial pt polimicrobiano 4059 poliovirus m Etiopatoxenia es poliovirus en poliovirus pt poliovírus 4054 polimiosite f Patoloxías es polimiositis en polymyositis pt polimiosite 4060 poliploidía f Xenética es poliploidía en polyploidy pt poliploidia 4055 polimorfismo m Xenética es polimorfismo en polymorphism pt polimorfismo polipnea Vid.. polyneuritis pt neurite múltipla...taquipnea Semioloxía Anatomía patolóxica es pólipo en polyp. polio.neurite múltiple es neuritis múltiple. poliomyelitis pt paralisia infantil. polio es parálisis infantil.. poliomielite en infantile paralysis.Vocabulario 4051 polimerización f Bioquímica es polimerización en polymerization pt polimerização 4057 poliomielite f Patoloxías SIN.

somnografía en polysomnography.política de saúde es política sanitaria en health policy pt política de saúde POMC Vid..somnografía es polisomnografía. poliposis colónica familiar. polipose adenomatosa do cólon.. polipose colônica familiar [Br.].Vocabulario 4062 polipose colónica familiar f Patoloxías SIN..política sanitaria 4065 política sanitaria f Organización sanitaria SIN. familial polyposis coli pt polipose. polpa dentária la pulpa dentis 4069 polpa vermella f Histoloxía es pulpa roja en red pulp pt polpa vermelha 4064 polisomnografía f Probas complementarias SIN.. somnography pt polisonografia..]. sonografia 4070 pomada f Farmacoloxía es pomada en ointment pt pomada política de saúde Vid.] 4067 polpa branca f Histoloxía SIN.polipose adenomatosa do colon es poliposis adenomatosa de colon. white pulp pt bainha linfóide periarteriolar. familial polyposis. vaina linfática periarteriolar en periarteriolar lymphatic sheath.extremidade proximal 4071 porfiria f Patoloxías es porfiria en porphyria pt porfíria pollex Vid... polpa branca 4068 polpa dentaria f 4063 polisacárido m Bioquímica es polisacárido en polysaccharide pt polissacarídeo [Br.proopiomelanocortina porción distal Vid.. poliposis familiar en adenomatous polyposis coli. pulpa dentaria en dental pulp pt polpa dental.] Anatomía Histoloxía es pulpa dental.dedo polgar 412 .vaíña linfática periarteriolar es pulpa blanca. polissacárido [Pt. polipose colónica familiar [Pt.extremidade distal porción proximal 4066 poliúria f Semioloxía es poliuria en polyuria pt poliúria Vid..

.. posição anatómica [Pt. Xenética SIN. posição trípode posición sentada Vid. posterior la posterior 4082 posterior a 4077 posición anatómica f 413 .bipedestación 4078 posición en trípode f 4073 poro nuclear m Histoloxía es poro nuclear en nuclear pore pt poro nuclear Semioloxía es posición en trípode en tripod position pt posição tripé.. postmortem pt post mortem Fisioloxía es poscarga.. posterior en dorsal.- Designa o ‘período de tempo que sucede inmediatamente ao parto’. postcarga en afterload pt pós-carga Anatomía es posición anatómica en anatomical position pt posição anatômica [Br.]. portador genético en carrier pt portador.circuncisión Anatomía SIN.dorsal es dorsal.Vocabulario 4072 porfirina f Bioquímica es porfirina en porphyrin pt porfirina posición bípede Vid.. Termos xerais es posparto. postparto en postpartum pt pós-parto 4075 portador -ra s xermes que actúa como propagador dunha enfermidade’.- Designa o ‘individuo que posúe un 4079 posparto m Nota.sedestación 4074 portador -ra s trazo xenético recesivo ou inexpresado’. Epidemioloxía es portador en carrier pt portador Nota.] postectomía Vid.- Designa o ‘individuo infectado de 4080 posprandial a Termos xerais es postprandial en postprandial pt pós-prandial 4081 post mortem loc portador xenético Vid.. portador genético Nota. Cfr. con “puerperio”.portador xenético es portador.portador -ra 4076 poscarga f Termos xerais es post mortem en post mortem. posterior pt dorsal.

control de enfermaría 4089 poxvirus m Etiopatoxenia es poxvirus en poxvirus pt poxvírus 4083 postoperatorio m Termos xerais es posoperatorio. post-transplante en post-transplantation pt pós-transplante *pranta do pé Vid.] 4093 preclínico -ca a Termos xerais es preclínico en preclinical pt pré-clínico potencial de hidróxeno Vid.pregadura 414 .Vocabulario posto de enfermaría Vid.preventivo -va 4086 potencia f Epidemioloxía es potencia en potency pt potência 4092 precisión f Epidemioloxía es precisión en precision pt precisão 4087 potencial de acción m Fisioloxía es potencial de acción en action potential pt potencial de ação [Br...].planta do pé Fisioloxía es precarga en preload pt pré-carga 4085 potasio m Bioquímica SIN..K (sb) es potasio en potassium pt potássio 4091 precarga f precautorio -ria Vid. post-operative pt pós-operatório 4090 prandial a Termos xerais es prandial en prandial pt prandial 4084 postransplante a Termos xerais es pos-transplante. potencial de acção [Pt... postoperatorio en postoperative.pH 4094 preeclampsia f Patoloxías es preeclampsia en preeclampsia pt preeclampsia 4088 potencial evocado m Fisioloxía Probas complementarias es potencial evocado en evoked potential pt potencial evocado prega Vid..

prega es pliegue en fold pt prega la plica 4095 pregadura f 4100 preparto m Termos xerais es preparto en prepartum pt pré-parto 4096 pregadura vestibular f 4101 prepucio m Anatomía es prepucio en prepuce pt prepúcio la preputium Anatomía SIN.prega vestibular es cuerda vocal falsa. pliegue vestibular en false vocal cord. prega vestibular la plica vestibularis 4102 presbiacusia f Patoloxías es presbiacusia en presbycusis pt presbiacusia 4097 pregadura vocal f Anatomía SIN. cuerda vocal superior.. prega vocal la plica vocalis 4103 presbicia f Patoloxías VAR.receita es prescripción.corda vocal verdadeira VAR. receita 4098 prematuridade f Termos xerais es prematuridad en prematurity pt prematuridade 4104 prescrición f premolar Vid. pliegue vocal en true vocal cord....pregadura vocal Anatomía VAR.dente premolar preñez Vid..presbiopía es presbicia.. prespbyopia pt presbiopia presbiopía Vid..Vocabulario prega vestibular Vid.presbicia Terapéutica SIN..corda vocal falsa VAR.prega vocal es cuerda vocal inferior.. vestibular fold pt falsa corda vocal.. presbiopía en presbytia.embarazo 415 .pregadura vestibular 4099 preoperatorio m Termos xerais es preoperatorio en preoperative pt pré-operatório prega vocal Vid. vocal cord. cuerda vocal verdadera. receta en prescription pt prescrição... vocal fold pt corda vocal verdadeira.

tensão arterial Fisioloxía es presión coloidosmótica. preservativo 4112 presión intraocular f Fisioloxía es presión intraocular en intraocular pressure pt pressão intra-ocular 4108 presión arterial f 4113 presión oncótica f Fisioloxía SIN. tensión arterial en arterial pressure. preservative pt camisa-de-vênus [pop. blood pressure. presión oncótica en oncotic pressure pt pressão oncótica 4114 presión osmótica f Fisioloxía es presión osmótica en osmotic pressure pt pressão osmótica presión arterial pulmonar Vid. pressão sanguínea. preservativo.]. tensión [pop.]. apresentação fetal 4110 presión hidrostática f Fisioloxía es presión hidrostática en hydrostatic pressure pt pressão hidrostática 4106 presentación podálica f 4111 presión intracranial f Fisioloxía VAR.] pt pressão arterial. camisinha [pop. tensión [pop.presión pulmonar 4115 presión portal f 4109 presión cardíaca f Fisioloxía es presión cardíaca en cardiac pressure pt pressão cardíaca Fisioloxía es presión portal en portal pressure.] en condom. tensión arterial.presión intracraniana es presión intracraneal en intracranial pressure pt pressão intracraniana Termos xerais SIN. profiláctico [cult.podálica es podálica. tensão [pop.] es presión arterial..].]...Vocabulario 4105 presentación fetal f Termos xerais es presentación fetal en fetal presentation pt apresentação do feto. profiláctico [cult..condón [pop.. tension [pop.] es condón [pop.]. pressão portal 416 .]. breech presentation pt apresentação pélvica 4107 preservativo m presión intracraniana Vid..presión intracranial Medicina preventiva SIN. presión sanguínea. portal vein pressure pt pressão na veia porta. arterial tension.presión sanguínea. presentación podálica en breech.

Vocabulario

4116 presión pulmonar f

Fisioloxía SIN.- presión arterial pulmonar es presión pulmonar en pulmonary pressure pt pressão arterial pulmonar; pressão pulmonar

prevención de doenzas
Vid.- prevención da enfermidade

4121 prevención primaria f
Organización sanitaria es prevención primaria en primary prevention pt prevenção primária

presión sanguínea Vid.- presión
arterial

4122 prevención secundaria f
Organización sanitaria es prevención secundaria en secondary prevention pt prevenção secundária

presión sanguínea alta
Vid.- hipertensión arterial

presorreceptor
Vid.- barorreceptor

4123 prevención terciaria f
Organización sanitaria es prevención terciaria en tertiary prevention pt prevenção terciária

4117 presoterapia f

Terapéutica es presoterapia en pressotherapy; pressure therapy pt pressoterapia

4124 preventivo -va a
Medicina preventiva SIN.- precautorio -ria es preventivo en preventive pt preventivo

4118 prevalencia f
Epidemioloxía es prevalencia en prevalence pt prevalência

4119 prevención f
Termos xerais es prevención en prevention pt prevenção

4125 priapismo m

Semioloxía Patoloxías es priapismo en priapism pt priapismo

4120 prevención da enfermidade f
Organización sanitaria SIN.- prevención de doenzas es prevención de la enfermedad en disease prevention pt prevenção de doenças

4126 primeiros auxilios m pl
Termos xerais SIN.- primeiros socorros es primeros auxilios en first aid pt primeiros socorros

primeiros socorros
Vid.- primeiros auxilios

417

Vocabulario

4127 primípara f

Termos xerais es primeriza [pop.]; primípara en primipara pt primípara

proba da ureasa Vid.- test da
ureasa

4128 prión m

proba de absorción de anticorpos treponémicos fluorescentes Vid.- test de
absorción de anticorpos treponémicos fluorescentes

Etiopatoxenia es prión en prion pt prião; príon

proba de aglutinación en látex
Vid.- test de aglutinación en látex

Prl Vid.- prolactina Pro Vid.- prolina proba calórica Vid.- test calórico proba cutánea de alerxia
Vid.- test cutáneo de alerxia

proba de alento Vid.- test de
alento

proba de anticorpo fluorescente directo

Vid.- test de anticorpo fluorescente directo

proba de broncodilatación
Vid.- test de broncodilatación

proba da elevación da perna en extensión Vid.- test da
elevación da perna en extensión

proba de colecistocinina
Vid.- test de colecistocinina

proba da lepromina Vid.- test
da lepromina

proba de contacto Vid.- test de
parche

proba da metirapona Vid.- test
da metirapona

4129 proba de dedo-dedo m
Probas complementarias SIN.- manobra de dedo-dedo es prueba dedo-dedo en finger-to-finger test pt manobra de dedo-dedo; prova de dedo-dedo

proba da sacarosa Vid.- test da
sacarosa

proba da sobrecarga acuosa
Vid.- test da sobrecarga acuosa

4130 proba de dedo-nariz f
Probas complementarias SIN.- manobra de dedo-nariz es prueba dedo-nariz en finger-nose test; finger-to-nose test pt manobra de index-naso; prova de index-naso

proba da suor Vid.- test da suor proba da tuberculina Vid.- test
da tuberculina

418

Vocabulario

proba de deshidratación
Vid.- test de deshidratación

proba de supresión Vid.- test de
supresión

proba de dorsiflexión Vid.- test
de dorsiflexión

proba de tolerancia á lactosa
Vid.- test de tolerancia á lactosa

4131 proba de esforzo f
Probas complementarias SIN.- test de esforzo (m) es prueba de esfuerzo en exercise test pt teste de esforço

proba de tolerancia oral á glicosa Vid.- test de tolerancia oral
á glicosa

4133 proba do antíxeno prostático específico
Probas complementarias SIN.- proba do PSA es prueba del antígeno prostático específico; prueba del PSA en prostate specific antigen test; PSA test pt teste do antígeno prostático específico; teste do PSA

proba de estimulación
Vid.- test de estimulación

proba de estimulación con adrenocorticotropina
Vid.- test de estimulación con adrenocorticotropina

- proba de hemaglutinación
Vid.- test de hemaglutinación

proba do edrofonio Vid.- test
do edrofonio

proba de hipóteses Vid.- test de
hipóteses

proba do fotoparche Vid.- test
do fotoparche

4132 proba de intradermorreacción f
Probas complementarias SIN.- proba intradérmica es prueba de intradermoreacción; prueba intradérmica en intradermal test; skin test pt prova intradérmica; teste de pele

proba do PSA Vid.- proba do
antíxeno prostático específico

proba do reflexo corneal
Vid.- test do reflexo corneal

proba intradérmica Vid.- proba
de intradermorreacción

proba de latencias múltiples do sono Vid.- test de latencias
múltiples do sono

proba vestibular Vid.- test
vestibular

proba de provocación Vid.- test
de provocación

419

Vocabulario

4134 probas complementarias f pl
Termos xerais SIN.- exames complementarios (m pl) es pruebas complementarias en complementary tests pt exames complementares

proceso costal Vid.- apófise
costal

proceso espiñoso Vid.- apófise
espiñosa

4135 probas diagnósticas f pl
Termos xerais SIN.- exames diagnósticos (m pl) es pruebas diagnósticas en diagnostic tests pt exames diagnósticos; testes diagnósticos

proceso estiloide Vid.- apófise
estiloide

proceso mastoide Vid.- apófise
mastoide

proceso odontoide Vid.- apófise
odontoide

4136 procariota m

Histoloxía es procariota en prokaryote; protokaryote pt procariota

proceso pterigoide Vid.- apófise
pterigoide

proceso xifoide Vid.- apófise
xifoide

proceso accesorio Vid.- apófise
accesoria

4138 procinético m

proceso articular Vid.- apófise
articular

Farmacoloxía es procinético en prokinetic; prokinetic drug pt procinético

proceso cigomático
Vid.- apófise cigomática

4139 proctectomía f

4137 proceso ciliar m
Anatomía es proceso ciliar en ciliary process pt processo ciliar la processus ciliaris

Terapéutica SIN.- rectectomía es proctectomía; rectectomía en proctectomy; rectectomy pt proctectomia; rectectomia [Pt.]; retectomia [Br.]

4140 proctite f

proceso clinoide Vid.- apófise
clinoide

proceso coracoide Vid.- apófise
coracoide

Patoloxías SIN.- rectite es proctitis; rectitis en proctitis; rectitis pt proctite; rectite

420

Vocabulario

4141 proctólogo -ga s
Organización sanitaria es proctólogo en proctologist pt proctologista Organización sanitaria es proctología en proctology pt proctologia Terapéutica SIN.- rectopexia es proctopexia; rectopexia en proctopexy; rectopexy pt proctopexia; rectopexia [Pt.]; retopexia [Br.]

4148 proctostomía f
Terapéutica es proctostomía en proctostomy pt proctostomia

4142 proctoloxía f

4149 proctotomía f

4143 proctopexia f

Terapéutica SIN.- rectotomía es proctotomía; rectotomía en proctotomy; rectotomy pt proctotomia; rectotomia [Pt.]; retotomia [Br.]

4150 pródromo m

4144 proctoplastia f
Terapéutica es proctoplastia en proctoplasty pt proctoplastia

Semioloxía SIN.- signo antecedente; síntoma antecedente es pródromo en prodrome pt pródromo

4151 profase f
Histoloxía es profase en prophase pt prófase

4145 proctorrafia f
Terapéutica es proctorrafia en proctorrhaphy pt proctorrafia

profiláctico Vid.- preservativo
Preventiva Termos xerais es profilaxis en prophylaxis pt profilaxia

4146 proctoscopia f

4152 profilaxe f

Terapéutica Probas complementarias SIN.- rectoscopia es proctoscopia; rectoscopia en proctoscopy; rectoscopy pt proctoscopia; rectoscopia [Pt.]; retoscopia [Br.]

4153 profundo -da a
Termos xerais es profundo en deep pt profundo la profundus

4147 proctosigmoidoscopia f

Terapéutica Probas complementarias es proctosigmoidoscopia en proctosigmoidoscopy pt proctosigmoidoscopia

421

Vocabulario

prognatia Vid.- prognatismo
Semioloxía VAR.- prognatia (f) es prognatia; prognatismo en prognathia; prognathism pt prognatia; prognatismo

4159 prolapso mitral m

4154 prognatismo m

Patoloxías SIN.- prolapso da válvula mitral es prolapso de la válvula mitral; prolapso mitral en mitral prolapse; mitral valve prolapse pt prolapso da valva mitral; prolapso mitral

4155 prognóstico m
Termos xerais es pronóstico en prognosis pt prognóstico

4160 prolapso rectal m

proído Vid.- prurito
Bioquímica Fisioloxía SIN.- Prl (sb); hormona lactóxena es hormona lactógena; prolactina en lactogenic hormone; prolactin pt hormona lactogénica [Pt.]; hormônio lactogênico [Br.]; prolactina

Patoloxías VAR.- prolapso do recto es prolapso rectal en rectal prolapse pt prolapso rectal [Pt.]; prolapso retal [Br.]

4156 prolactina f

4161 prolapso uterino m
Patoloxías es prolapso uterino en uterine prolapse pt prolapso uterino

4162 prolina f
Bioquímica SIN.- Pro (sb) es prolina en proline pt prolina

4157 prolactinoma m
Patoloxías es prolactinoma en prolactinoma pt prolactinoma

4163 prominencia f
Anatomía es prominencia en prominence pt proeminência la prominentia

4158 prolapso m

Semioloxía Etiopatoxenia es prolapso en prolapse pt prolapso

prolapso da válvula mitral
Vid.- prolapso mitral

4164 promoción da saúde f
Organización sanitaria es promoción de la salud en health promotion pt promoção da saúde

prolapso do recto Vid.- prolapso
rectal

422

Vocabulario

4165 promontorio m
Anatomía es promontorio en promontory pt promontório la promontorium

4170 propioceptor m

Fisioloxía VAR.- propiorreceptor es propioceptor en proprioceptor pt proprioceptor; proprioreceptor Vid.- propioceptor

4166 promotor -ra s
Xenética es promotor en promoter pt promotor

propiorreceptor

4171 prosopagnosia f
Semioloxía es prosopagnosia en prosopagnosia pt prosopagnosia

4167 pronación f

Fisioloxía Anatomía es pronación en pronation pt pronação la pronatio

4172 prostaciclina f

4168 proopiomelanocortina f

Bioquímica Fisioloxía SIN.- POMC (sg) VAR.- pro-opiomelanocortina es POMC (sg); proopiomelanocortina; pro-opiomelanocortina en POMC (sg); proopiomelanocortin; pro-opiomelanocortin pt POMC (sg); pró-opiomelanocortina [Br.]; pro-opiomelanocortina [Pt.]

Bioquímica Fisioloxía SIN.- PG I2 (sb) es prostaciclina en prostacyclin pt prostaciclina Bioquímica Fisioloxía SIN.- PG (sb) es prostanglandina en prostaglandin pt prostaglandina Anatomía es próstata en prostate pt próstata la prostata

4173 prostaglandina f

4174 próstata f

pro-opiomelanocortina
Vid.- proopiomelanocortina

4169 propedéutica clínica f
Termos xerais es propedéutica clínica en clinical propedeutics pt propedêutica clínica

prostatalxia Vid.- prostatodinia
Terapéutica es prostatectomía en prostatectomy pt prostatectomia

4175 prostatectomía f

propepsina Vid.- pepsinóxeno

423

Vocabulario

4176 prostatite f
Patoloxías es prostatitis en prostatitis pt prostatite

4182 protector m

Farmacoloxía es protector en protective pt protector [Pt.]; protetor [Br.]

4177 prostatodinia f

Semioloxía SIN.- prostatalxia es prostatalgia; prostatodinia en prostatalgia; prostatodynia pt prostatalgia; prostatodinia

proteido Vid.- proteína
Bioquímica SIN.- prótido (m) [arc.]; proteido (m) [arc.] es proteína en protein pt proteína

4183 proteína f

4178 prostatotomía f
Terapéutica es prostatotomía en prostatotomy pt prostatotomia

4184 proteína C reactiva f

prostese Vid.- prótese
Semioloxía es postración en prostration pt prostração

4179 prostración f

Bioquímica Fisioloxía SIN.- PCR (sg) es PCR (sg); proteína C reactiva en C-reactive protein; CRP (sg) pt PCR (sg); proteína C reactiva [Pt.]; proteína C reativa [Br.]

4185 proteinograma m

4180 protease f
Bioquímica es proteasa en protease pt protease

Probas complementarias es proteinograma en proteinogram; serum protein profile pt proteinograma

4186 proteinose f
Etiopatoxenia es proteinosis en proteinosis pt proteinose

4181 protección da saúde f

Organización sanitaria es protección de la salud en health protection pt proteção da saúde [Br.]; protecção da saúde [Pt.]

4187 proteinuria f
Semioloxía es proteinuria en proteinuria pt proteinuria

424

Vocabulario

4188 proteólise f

Bioquímica es proteolisis; proteólisis en proteolysis pt proteólise

4194 protrombina f

Bioquímica Fisioloxía es protrombina en prothrombin pt protrombina

4189 proteoma m
Bioquímica es proteoma en proteome pt proteoma

4195 protuberancia occipital externa f

4190 prótese f

Anatomía es protuberancia occipital externa en external occipital protuberance pt protuberância occipital externa la protuberantia occipitalis externa

Terapéutica VAR.- prostese es prótesis en prothesis pt prótese

4196 protuberancia occipital interna f

prótido Vid.- proteína
Etiopatoxenia es protooncogén; proto-oncogén en proto-oncogene pt protooncogene; proto-oncogene

4191 protooncoxene m

Anatomía es protuberancia occipital interna en internal occipital protuberance pt protuberância occipital interna la protuberantia occipitalis interna

4197 proxección f

4192 protoporfiria f
Patoloxías es protoporfiria en protoporphyria pt protoporfiria

Etiopatoxenia es proyección en projection pt projeção [Br.]; projecção [Pt.]

4198 proxesterona f

protozoario Vid.- protozoo
Etiopatoxenia VAR.- protozoario es protozoo en protozoon pt protozoário

Bioquímica Fisioloxía es progesterona en progesterone pt progesterona

4193 protozoo m

4199 proximal a
Anatomía es proximal en proximal pt proximal la proximalis

425

Vocabulario

4200 prurito m

Semioloxía SIN.- comechón (f) [pop.]; comechume (f) [pop.]; VAR.- proído; comicio [pop.] es comezón; picazón [pop.]; prurito en itch; pruritus pt coceira [pop.]; prurido

4205 psicanálise f

Terapéutica es psicoanálisis en psychanalysis; psychoanalysis pt psicanálise

4206 psicoanaléptico m

4201 pseudoaneurisma m

Anatomía patolóxica SIN.- falso aneurisma es falso aneurisma; seudoaneurisma en false aneurysm; pseudoaneurysm pt falso aneurisma; pseudoaneurisma

Farmacoloxía es psicoanaléptico en psychoanaleptic; psychoanaleptic agent pt psicoanaléptico

4207 psicocirurxía f
Terapéutica es psicocirugía en psychosurgery pt psicocirurgia

4202 pseudoartrose f
Patoloxías es seudoartrosis en pseudarthrosis pt pseudo-artrose

4208 psicodrama m
Terapéutica es psicodrama en psychodrama pt psicodrama

4203 pseudohermafroditismo m
Patoloxías SIN.- hermafroditismo falso; hermafroditismo espurio es hermafroditismo espurio; hermafroditismo falso; pseudohermafroditismo en false hermaphroditism; pseudohermaphroditism; spurious hermaphroditism pt hermafroditismo falso; pseudohermafroditismo

4209 psicoestimulante m
Farmacoloxía es psicoestimulante en psychostimulant pt psicoestimulante

4210 psicoléptico m
Farmacoloxía es psicoléptico en psycholeptic pt psicoléptico

pseudoobstrución intestinal
Vid.- íleo paralítico

4204 pseudópodo m

4211 psicólogo -ga s

Histoloxía es pseudópodo; seudópodo en pseudopod; pseudopodium pt pseudópode

Organización sanitaria es psicólogo en psychologist pt psicologista; psicólogo

426

Vocabulario

4212 psicoloxía f

Organización sanitaria es psicología en psychology pt psicologia Patoloxías es psicopatía en psychopathy pt psicopatia

4219 psiquiatría f

Organización sanitaria es psiquiatría en psychiatry pt psiquiatria

4213 psicopatía f

4220 psitacose f
Patoloxías es psitacosis en psittacosis pt psitacose

4214 psicopatoloxía f
Termos xerais es psicopatología en psychopathology pt psicopatologia Patoloxías es psicosis en psychosis pt psicose

psoas Vid.- músculo psoas psora Vid.- psoríase
Farmacoloxía es psoraleno en psoralen pt psoraleno

4221 psoraleno m

4215 psicose f

4222 psoríase f

psicose maniacodepresiva
Vid.- trastorno bipolar Termos xerais es psicosomético en psychosomatic pt psicossomático Terapéutica es psicoterapia en psychotherapy pt psicoterapia

4216 psicosomático -ca a

Patoloxías VAR.- psora es psora; psoriasis en psora; psoriasis pt psora; psoríase

PTH Vid.- hormona paratiroide PTI Vid.- púrpura trombopénica
idiopática

4217 psicoterapia f

4223 ptialina f

4218 psiquiatra s

Organización sanitaria es psiquiatra en psychiatrist pt psiquiatra

Bioquímica Fisioloxía SIN.- amilase salivar es amilasa salival; ptialina en ptyalin; salivary amylase pt amilase salivar; ptialina

427

Vocabulario

ptialismo Vid.- sialorrea ptialografía Vid.- sialografía ptisma Vid.- saliva
Semioloxía es ptosis en ptosis pt ptose

puberdade tardía
Vid.- puberdade atrasada

4229 pubiotomía f
Terapéutica es pubiotomía en pubiotomy pt pubiotomia

4224 ptose f

4230 puboplastia f

PTT Vid.- púrpura trombopénica
trombótica

Terapéutica es pubioplastia; puboplastia en pubioplasty pt puboplastia

4225 pube f

4231 puerperio m

Anatomía SIN.- óso pube (m) es hueso pubis; pubis en pubis pt osso púbis; púbis la os pubis; pubis

4226 puberdade f

Nota.- Designa o ‘período de tempo que transcorre desde o parto ata que os xenitais e o estado xeral da muller recuperan o seu estado anterior ao embarazo’. Cfr. con “posparto”.

Termos xerais es puerperio en puerperium pt puerpério

Fisioloxía es pubertad en puberty pt puberdade; pubescencia

4232 pulga f
Etiopatoxenia es pulga en flea pt pulga

4227 puberdade atrasada f

Patoloxías SIN.- puberdade tardía es pubertad retrasada; pubertad tardía en delayed puberty pt puberdade atrasada; puberdade tardia

4233 pulmón m
Anatomía es pulmón en lung pt pulmão la pulmo

4228 puberdade precoz f
Patoloxías es pubertad precoz en precocious puberty pt puberdade precoce

pulmonectomía
Vid.- pneumectomía

pulmonía Vid.- pneumonía

428

Vocabulario

4234 pulpite f

Patoloxías SIN.- odontite es odontitis; pulpitis en odontitis; pulpitis pt odontite; pulpite

4239 pulso alternante m

Semioloxía VAR.- pulsus alternans es pulso alternante; pulsus alternans en alternating pulse; pulsus alternans pt pulso alternante; pulsus alternans

4235 pulsímetro m

Instrumental VAR.- pulsómetro es pulsímetro; pulsómetro en heart rate monitor pt pulsómetro

4240 pulso dicrótico m

Semioloxía es pulso dicroto en dicrotic pulse; pulsus duplex pt pulso dicrótico

pulsioximetría Vid.- oximetría de
pulso

4241 pulso paradoxal m
Semioloxía es pulso paradójico en paradoxical pulse pt pulso paradoxal

4236 pulsioxímetro m
Instrumental SIN.- oxímetro de pulso es pulsioxímetro en pulse oximeter pt oxímetro de pulso

Nota.- Evítese “pulso paradóxico”.

*pulso paradóxico Vid.- pulso
paradoxal

4237 pulso m

pulsómetro Vid.- pulsímetro pulsus alternans Vid.- pulso
alternante

Nota.- Designa o ‘lugar onde se xuntan a man e o antebrazo’. Evítese “boneca” e “moneca”.

Anatomía es muñeca en wrist pt pulso

pulverización Vid.- nebulización pulverizador Vid.- nebulizador
Terapéutica Probas complementarias es punción en punction; puncture pt punção

4238 pulso m

arteriais’.

Fisioloxía es pulso en pulse pt pulso Nota.- Designa a ‘sucesión das pulsacións

4242 punción f

429

Vocabulario

4243 punción aspirativa con agulla fina f
Probas complementarias SIN.- punción-aspiración con agulla fina; PAAF (ag) es PAAF (sg); punción-aspiración con aguja fina en fine needle aspiration; FNA (sg) pt PAAF (sg); punção aspirativa por agulha fina

4247 púrpura f
Semioloxía es púrpura en purpura pt púrpura

púrpura trombocitopénica
Vid.- púrpura trombopénica

4244 punción lumbar f
Probas complementarias es punción lumbar en lumbar puncture pt punção lombar

púrpura trombocitopénica idiopática Vid.- púrpura
trombopénica idiopática

púrpura trombocitopénica trombótica Vid.- púrpura
trombopénica trombótica

punción-aspiración con agulla fina Vid.- punción aspirativa con
agulla fina

4248 púrpura trombopénica f

punto de osificación
Vid.- centro de osificación

4245 pupila f

Anatomía SIN.- meniña do ollo; santiña [pop.] es pupila en pupil pt menina do olho; pupila la pupilla

Patoloxías VAR.- púrpura trombocitopénica es púrpura trombocitopénica; púrpura trombopénica en thrombocytopenic purpura; thrombopenic purpura pt púrpura trombocitopênica [Br.]; púrpura trombocitopénica [Pt.]

4249 púrpura trombopénica idiopática f

purgacións Vid.- blenorraxia
Bioquímica es purina en purine pt purina

4246 purina f

Patoloxías SIN.- PTI (sg) VAR.- púrpura trombocitopénica idiopática es PTI (sg); púrpura trombocitopénica idiopática; púrpura trombopénica idiopática en idiopathic thrombocytopenic purpura; PTI (sg) pt PTI (sg); púrpura trombocitopênica idiopática [Br.]; púrpura trombocitopénica idiopática [Pt.]

430

Vocabulario

4250 púrpura trombopénica trombótica f

4255 queiloplastia f
Terapéutica es queiloplastia en cheiloplasty pt queiloplastia

Patoloxías SIN.- PTT (sg) VAR.- púrpura trombocitopénica trombótica es PTT; púrpura trombocitopénica trombótica; púrpura trombopénica trombótica en thrombotic thrombocytopenic purpura ;TTP (sg) pt PTT (sg); púrpura trombocitopênica trombótica [Br.]; púrpura trombocitopénica trombótica [Pt.] Anatomía patolóxica es pus en pus pt pus Semioloxía es pústula en pustule pt pústula

4256 queilorrafia f
Terapéutica es queilorrafia en cheilorrhaphy pt queilorrafia

4257 queilose f
Patoloxías es queilosis en cheilosis pt queilose

4251 pus m

4258 queilotomía f
Terapéutica es queilotomía en cheilotomy pt queilotomía

4252 pústula f

queimadela Vid.- queimadura
Patoloxías Etiopatoxenia VAR.- queimadela es quemadura en burn pt queimadura

4253 putame m
Anatomía es putamen en putamen pt putâmen la putamen

4259 queimadura f

quebra cromosómica
Vid.- ruptura cromosómica

4260 queixelo m

quebradura Vid.- hernia
Patoloxías VAR.- cheilite es queilitis en cheilitis pt queilite

4254 queilite f

Nota.- Evítese “mentón”.

Anatomía SIN.- mento [cult.] es mentón en chin; mentum pt mento; queixo la mentum

VAR.- queixo

queixo Vid.- queixelo

431

Vocabulario

4261 queloide m

Semioloxía Anatomía patolóxica es queloide en keloid pt quelóide

4266 queratoconxuntivite f
Patoloxías es queratoconjuntivitis en keratoconjunctivitis pt ceratoconjuntivite; queratoconjuntivite

quelotomía Vid.- herniotomía
Anatomía patolóxica SIN.- paraganglioma non cromafín es paraganglioma no cromafínico; quemodectoma en chemodectoma; nonchromaffin paraganglioma pt paraganglioma não cromafin; quemodectoma

queratoconxuntivite seca
Vid.- síndrome do ollo seco

4262 quemodectoma m

4267 queratopatía f

Patoloxías es queratopatía en keratopathy pt ceratopatia; queratopatia

4268 queratoplastia f

quentura Vid.- febre
Histoloxía es queratinocito en keratinocyte pt queratinócito

4263 queratinocito m

Terapéutica es queratoplastia en keratoplasty pt ceratoplastia; queratoplastia

4269 queratose f

4264 queratite f

Patoloxías es queratosis en keratosis pt ceratose; queratose

Patoloxías SIN.- corneíte es corneitis; queratitis en corneitis; keratitis pt queratite

4270 queratotomía f

4265 queratoacantoma m

Terapéutica es queratotomía en keratotomy pt ceratotomia; queratotomia

Anatomía patolóxica es queratoacantoma en keratoacanthoma pt ceratoacantoma; queratoacantoma

4271 querión m

Patoloxías SIN.- tiña querión (f) es querion; querión en kerion pt kerion

432

chemotaxis pt quimiotactismo..quimiotaxe Terapéutica es quimioterapia en chemotherapy pt quimioterapia 4282 quimioterapia f 4277 quimiocina f Bioquímica es quimiocina en chemokine pt quimiocina 433 . quimiotaxis en chemotactism.quimioprofilaxe 4279 quimioprofilaxe f quifose Vid. *quilomicrón Vid.. quimioprofilaxia 4274 quilomicron m 4280 quimiorreceptor m Fisioloxía es quimiorreceptor en chemoreceptor pt quimiorreceptor Nota..quimiotaxe Fisioloxía SIN.quimioprevención es quimioprevención.. chiasma pt quiasma 4278 quimionucleólise f Terapéutica es quimionucleolisis en chemonucleolysis pt quimionucleólise 4273 quiasma óptico m Anatomía es quiasma óptico en optic chiasm. quimiotaxia 4275 quilotórax m 4281 quimiotaxe f 4276 quiluria f Semioloxía es quiluria en chyluria pt quilúria quimiotaxia Vid..quimiotaxia es quimiotactismo.cifose Bioquímica es quilomicrón en chylomicron pt quilomícron Medicina preventiva SIN..quilomicron Semioloxía es quilotórax en chylothorax pt quilotórax quimiotactismo Vid. quimioprofilaxis en chemoprevention.- Evítese “quilomicrón”. optic chiasma pt quiasma óptico la chiasma opticum quimioprevención Vid.. chemoprophylaxis pt quimioprevenção.Vocabulario 4272 quiasma m Xenética es quiasma en chiasm.quimiotactismo (m) VAR..

]. ganglion cist pt cisto sinovial. quinolina en quinoline pt quinoleína. chemotherapeutic agent pt quimioterápico 4290 quiroplastia f Terapéutica es quiroplastia en cheiroplasty.Vocabulario 4283 quimioterápico m Farmacoloxía es quimioterápico en chemotherapeutic.sala de operacións (f) es quirófano..hidrofobia [arc. chiroplasty pt quiroplastia 4284 quimo m Fisioloxía es quimo en chyme pt quimo 4291 quiste m Semioloxía es quiste en cyst pt cisto..ganglión es ganglión. raiva 434 . operating theatre pt sala cirúrgica. rabies pt hidrofobia [arc.. quinolina 4294 rabdomiosarcoma m Anatomía patolóxica es rabdomiosarcoma en rhabdomyosarcoma pt rabdomiossarcoma 4288 quinolona f Farmacoloxía es quinolona en quinolone pt quinolona 4295 rabdovirus m Etiopatoxenia es rabdovirus en rhabdovirus pt rabdovírus 4289 quirófano m Organización sanitaria SIN. rabia en hydrophobia [arc.]. ganglion 4286 quinina f Farmacoloxía es quinina en quinine pt quinina 4293 rabdomioma m Anatomía patolóxica es rabdomioma en rhabdomyoma pt rabdomioma 4287 quinoleína f Farmacoloxía es quinoleína. quiste sinovial en ganglion. sala de operações 4296 rabia f Patoloxías SIN.] es hidrofobia [arc. sala de operaciones en operating room.]. quisto 4285 quimotripsina f Bioquímica Fisioloxía es quimotripsina en chymotrypsin pt quimotripsina 4292 quiste sinovial m Anatomía patolóxica SIN.

radiodermite radiodermite Vid.Vocabulario 4297 racionalización f Fisioloxía es racionalización en rationalization pt racionalização 4304 radiculite f Patoloxías es radiculitis en radiculitis pt radiculite 4298 radarterapia f Terapéutica es radarterapia en radar therapy pt radarterapia 4305 radiculopatía f Patoloxías es radiculopatía en radiculopathy pt radiculopatia 4299 radiación f Terapéutica Etiopatoxenia es radiación en radiation pt radiação 4306 radio m Anatomía es radio en radius pt rádio la radius 4300 radical carboxilo m Bioquímica es radical carboxilo en carboxil radical pt radical carboxila [Br.radioopacidade radiodensidade 4308 radiodermatite f 4302 radical metilo m Bioquímica es radical metilo en methyl radical pt radical metila [Br.].] 4307 radiobioloxía f Termos xerais es radiobiología en radiobiology pt radiobiologia 4301 radical libre de O2 m Bioquímica es radical libre de O2 en O2 free radical pt radical livre de O2 Vid. radiodermitis en radiodermatitis.radiodermatite 4303 radiculalxia f Semioloxía es radiculalgia en radiculalgia pt radiculalgia 4309 radiodiagnóstico m Organización sanitaria es radiodiagnóstico en radiodiagnosis pt radiodiagnóstico 435 . radical metilo [Pt.radiodermite es radiodermatitis..] Patoloxías VAR. radiodermitis pt radiodermatite...]. radical carboxilo [Pt.

.. radio-opacidade.Vocabulario 4310 radiografía f Probas complementarias es radiografía en radiography pt radiografia 4316 rafe f Anatomía es rafe en raphe pt rafe la raphe 4311 radiólogo -ga s Organización sanitaria es radiólogo en radiologist pt radiologista 4317 rágade f Semioloxía es rágade en rhagade pt rágade 4312 radioloxía f Organización sanitaria es radiología en radiology pt radiologia 4318 raíz anterior f radiolucidez Vid.raíz motora. posterior root. motor root. radiotransparencia en radiolucency. raíz dorsal es raíz dorsal. radiotransparency pt radiolucidez. radix motoria pulmonar 4313 radioopacidade f raíz do pulmón Vid..radiodensidade es radiodensidad. radiopacity pt radiodensidade.. radix sensoria 436 . radiotransparência Anatomía SIN. raiz motora. sensory root pt raiz dorsal. raiz posterior... radiopacidade Anatomía SIN. raiz ventral la radix anterior. raíz sensitiva en dorsal root..raíz anterior Anatomía es raíz nerviosa en nerve root pt raiz nervosa Vid.oncólogo -ga radioterapeuta Terapéutica es radioterapia en radiation therapy.raíz posterior raíz motora Vid.radiolucidez es radiolucidez. radiotherapy pt radioterapia radioterapeuta 4319 raíz nerviosa f 4314 radioterapia f 4320 raíz posterior f 4315 radiotransparencia f Semioloxía SIN. raiz sensitiva la radix posterior..raíz sensitiva. raíz ventral es raíz anterior. raíz ventral en anterior root. radioopacidad en radiodensity.raíz raíz dorsal Vid.. raíz motora.radiotransparencia Semioloxía SIN. raíz posterior. ventral root pt raiz anterior.

. cribado.. rickets pt osteomalacia infantil. bone resorption pt reabsorção óssea 437 . rastreamento.odds ratio.. razão de masculinidade raíz sensitiva Vid. raquitismo en infantile osteomalacia. reabsorción do óso es reabsorción ósea..pedículo pulmonar VAR.rastrexo rastrexamento Vid...razón de mulleres es razón de feminidad en female sex ratio pt razão de mulheres 4325 razón de masculinidade f Epidemioloxía es razón de masculinidad en sex ratio pt razão de homens.....razón de feminidade rampla vestibular Vid. despistaje en screening pt despistagem.raíz anterior rampla timpánica Vid..taxa de prevalencia raña Vid.risco relativo RCC Vid...rastreamento.. cribaje.raíz do pulmón es pedículo pulmonar.osteomalacía infantil (f) es osteomalacia infantil.escala timpánica razón de mulleres Vid.raíz posterior raíz ventral Vid.resorción ósea...Vocabulario 4321 raíz pulmonar f Anatomía SIN. razão de probabilidade razón de risco Vid.rastrexo Epidemioloxía SIN.columna vertebral Patoloxías SIN. raiz pulmonar la radix pulmonis 4324 razón de feminidade f pidemioloxía E SIN. rastrexamento es criba...legrado rastreamento Vid..reabsorción ósea raspado Vid.. raquitismo 4326 razón de probabilidade f 4322 raquitismo m Epidemioloxía SIN.escala vestibular razón de prevalencia Vid.detección (f) VAR.sarna raque Vid.. cociente de probabilidades es odds ratio. raíz pulmonar en root of lung pt raiz do pulmão..relación cintura-cadeira reabsorción do óso Vid. rastreio 4323 rastrexo m 4327 reabsorción ósea f Fisioloxía VAR. resorción ósea en bone reabsorption. raíz del pulmón. razón de probabilidad en odds ratio pt odds ratio.

reacción en cadea da polimerase 4333 reacción catastrófica f Etiopatoxenia es reacción catastrófica en catastrophic reaction pt reação catastrófica [Br.. tubular resorption pt reabsorção tubular 4334 reacción cruzada f Etiopatoxenia es reacción cruzada en cross reaction pt reação cruzada.reacción en cadea pola polimerase es PCR (sg). reação em cadeia da polimerase [Br. reacção anafiláctica 4332 reacción antíxeno-anticorpo f Etiopatoxenia es reacción antígeno-anticuerpo en antigen-antibody reaction pt reação antígeno-anticorpo Probas complementarias Xenética SIN.. reacção cruzada 4335 reacción de hipersensibilidade f Etiopatoxenia es reacción de hipersensibilidad en hypersensitivity reaction pt reação de hipersensibilidade 4329 reacción f Bioquímica es reacción en reaction pt reação [Br.PCR (sg) VAR. reacção alérgica 4331 reacción anafiláctica f 4337 reacción en cadea da polimerase f Etiopatoxenia SIN.] 4338 reacción idiosincrática f Fisioloxía es reacción idiosincrásica. reacção [Pt... reacción idiosincrática en idiosyncratic reaction pt reação idiossincrásica. reação idiossincrática 438 .resorción tubular es reabsorción tubular en tubular reabsorption. reacción en cadena por la polimerasa en PCR (sg). reação anafilática. anafilaxe es anafilaxia.] reacción en cadea pola polimerase Vid. reacção em cadeia da polimerase [Pt.] 4336 reacción decidual f Fisioloxía es reacción decidual en decidual reaction pt reação decidual 4330 reacción alérxica f Etiopatoxenia es reacción alérgica en allergic reaction pt reação alérgica. reacción en cadena de la polimerasa.Vocabulario 4328 reabsorción tubular f isioloxía F VAR. anafilaxis. reacção catastrófica [Pt. anaphylaxis pt anafilaxia.]..]. reacción anafiláctica en anaphylactic reaction.anafilaxia. polymerase chain reaction pt PCR (sg).].

recidiva. recorrencia es recaída. recombinación genética en genetic recombination. reconhecimento de antígenos 4347 recoñecemento de antíxenos m 4343 recaptación f Fisioloxía SIN. relapse pt recaída. recombinação genética rebordo costal Vid.Vocabulario 4339 reactante de fase aguda m Bioquímica es reactante de fase aguda en acute-phase reactant pt reagente de fase aguda 4344 receptor m Bioquímica es receptor en receptor pt receptor 4340 reanimación f Terapéutica SIN. resucitación cardiopulmonar en cardiopulmonary resuscitation pt reanimação cárdio-pulmonar... recombination pt recombinação. resucitación en resuscitation pt reanimação.. ressucitação cárdio-pulmonar recidiva Vid.prescrición 439 ... recaptura 4348 recoñecemento de ligandos m Fisioloxía es reconocimiento de ligandos en ligand recognition pt reconhecimento de ligantes recaptura Vid.recombinación es recombinación. ressucitação 4345 recesivo -va a Xenética es recesivo en recessive pt recessivo 4341 reanimación cardiopulmonar f Terapéutica SIN. recorrência 4342 recaída f reconstituínte Vid.arco costal Termos xerais SIN...recaída recombinación Vid. recidiva.recaptación receita Vid.recaptura es recaptación en reuptake pt recaptação.resucitación cardiopulmonar es reanimación cardiopulmonar...recombinación xenética 4346 recombinación xenética f Xenética SIN.tónico Fisioloxía es reconocimiento de antígenos en antigen recognition pt reconhecimento de antigénios. recurrencia en recurrence..resucitación es reanimación.. recidiva.

retorragia [Br..recursos para a saúde es recursos sanitarios en health resources pt recursos para a saúde 4358 reflexo bulbocavernoso m Semioloxía es reflejo bulbocavernoso en bulbocavernosus reflex.proctectomía rectite Vid.proctopexia Semioloxía es rectorragia en rectorragia.]. bulbospongiosus reflex pt reflexo bulbocavernoso.proctite Anatomía es recto en rectum pt recto [Pt.proctotomía recursos para a saúde Vid.proctoscopia rectotomía Vid... reflexo palpebral m 440 . reto [Br.]..rete testis es rede testicular.recursos sanitarios 4357 reflexo anal m S emioloxía es reflejo anal en anal reflex pt reflexo anal 4351 recursos sanitarios m pl Organización sanitaria SIN.. rete testis en rete testis pt rede testicular.. reflexo bulbo-cavernoso 4352 rede testicular f Histoloxía Anatomía VAR.recaída rectectomía Vid..] 4350 rectorraxia f 4356 reflexo m rectoscopia Vid. rectorrhagia pt rectorragia [Pt.Vocabulario recorrencia Vid...] la rectum 4353 redistribución vascular f Etiopatoxenia es redistribución vascular en vascular redistribution pt redistribuição vascular Terapéutica es reducción en reduction pt redução Etiopatoxenia es reentrada en reentry pt reentrada Fisioloxía es reflejo en reflex pt reflexo 4349 recto m 4354 redución f 4355 reentrada f rectopexia Vid. bulbocavernous reflex. corneal reflex pt reflexo corneano. rete testis la rete testis 4359 reflexo corneal Semioloxía SIN.- reflexo palpebral es reflejo corneal en blink reflex.

RVO (sg) es reflejo vestibuloocular.Vocabulario 4360 reflexo cremastérico m Semioloxía es reflejo cremastérico en cremasteric reflex pt reflexo cremastérico 4366 reflexo oculocefálico m Semioloxía es reflejo oculocefálico en oculocephalic reflex pt reflexo óculo-cefálico 4361 reflexo cutáneo m Semioloxía es reflejo cutáneo en cutaneous reflex. terapia refleja en reflex therapy. stretch reflex pt reflexo miotático.reflexo de fixación Semioloxía es reflejo glabelar en glabellar reflex pt reflexo glabelar muscular reflexo profundo Vid. reflexo profundo 4362 reflexo cutaneoabdominal m reflexo palpebral Vid. reflejo vestibulo-ocular..reflexo Terapéutica VAR. skin reflex pt reflexo cutâneo Semioloxía es reflejo cutaneoabdominal en abdominal skin reflex pt reflexo cutâneo-abdominal 4367 reflexo osteotendinoso m Semioloxía SIN. VOR (sg) pt reflexo vestíbulo-ocular.reflexo corneal 4363 reflexo de fixación m Semioloxía SIN. reflejo de seguimiento en fixation reflex pt reflexo de fixação Vid.terapia reflexa es reflexoterapia.reflexo miotático es reflejo miotático.. reflexo muscular 441 . myotatic reflex... RVO (sg) 4364 reflexo glabelar m 4369 reflexoterapia f reflexo miotático Vid..reflexo profundo es reflejo osteotendinoso.. RVO (sg) en vestibulo-ocular reflex... terapia reflexa 4365 reflexo muscular m 4370 refluxo m Etiopatoxenia es reflujo en reflux pt refluxo Semioloxía SIN..reflexo de seguimento es reflejo de fijación. reflejo muscular en muscular reflex. reflexotherapy pt reflexoterapia. reflejo tendinoso profundo en deep tendon reflex pt reflexo osteotendinoso.reflexo osteotendinoso 4368 reflexo vestibuloocular m reflexo de seguimento Semioloxía SIN.

waist-hip ratio.insuficiencia aórtica relaxante muscular Vid.menstruación Etiopatoxenia es regresión en regression pt regressão 4379 reinervación f Fisioloxía es reinervación en reinnervation pt reinervação liso 4374 regresión f REL Vid...insuficiencia tricúspide 442 .insuficiencia valvular Probas complementarias SIN.miorrelaxante regurxitación mitral Vid.insuficiencia mitral 4381 remodelación ósea f Fisioloxía es remodelación ósea en bone remodeling pt remodelação óssea regurxitación tricúspide Vid. reimplante en reimplantation pt reimplantação.. índice cintura-cadeira (m)..] Terapéutica es reimplantación.. relação cintura-quadril regurxitación aórtica Vid.. relación cintura-cadera en waist to hip ratio. ICC (sg) es ICC (sg). WHR (sg) pt RCQ (sg).Vocabulario 4371 refluxo gastroesofáxico m Patoloxías es reflujo gastroesofágico en gastroesophageal reflux pt refluxo gastroesofágico 4376 rehabilitación f Terapéutica es rehabilitación en rehabilitation pt reabilitação Terapéutica es rehidratación en rehydration pt reidratação 4372 reforzo acústico m Semioloxía es refuerzo acústico en acoustic enhancement pt reforço acústico 4377 rehidratación f 4373 refractario -ria a 4378 reimplantación f Termos xerais es refractario en refractory pt refractário [Pt.RCC (sg). reimplante regra Vid.. índice cintura-cadera. refratário [Br..].retículo endoplasmático 4375 regurxitación f 4380 relación cintura-cadeira f Semioloxía Etiopatoxenia es regurgitación en regurgitation pt regurgitação. regurgitamento regurxitación Vid.

nefropatía renxido dos dentes Vid.remodelaxe ventricular (f) es remodelado ventricular en ventricular remodelling pt remodelagem ventricular. remodelamento ventricular Xenética VAR.... reparación del DNA en DNA repair pt reparação do ADN..remodelaxe vascular (f) es remodelado vascular en vascular remodelling pt remodelagem vascular. remodelamento vascular 4386 reovirus m Etiopatoxenia es reovirus en reovirus pt reovírus 4387 reparación do ADN f 4383 remodelamento ventricular m Etiopatoxenia VAR.bruxismo 4391 repolarización celular f Fisioloxía es repolarización celular en cell repolarization pt repolarização celular 443 .remodelamento ventricular 4388 repelente m Medicina preventiva es repelente en repellent pt repelente 4384 renina f Bioquímica Fisioloxía es renina en renin pt renina 4389 repetición en tándem f Xenética es repetición en tándem en tandem repeat pt repetição em tandem renite Vid. reparação do DNA remodelaxe vascular Vid...nefrite Probas complementarias es renograma en renogram pt renograma 4385 renograma m 4390 replicación f Xenética es replicación en replication pt replicação renopatía Vid.remodelamento vascular reparación do DNA Vid..Vocabulario 4382 remodelamento vascular m Etiopatoxenia VAR..reparación do DNA es reparación del ADN.reparación do ADN remodelaxe ventricular Vid..

RMN (sg).RMN (sg). resonancia nuclear magnética es resonancia magnética.resonancia magnética. nuclear magnetic resonance pt ressonância magnética nuclear..ventilación es respiración en respiration.Vocabulario 4392 repouso m Terapéutica SIN. RMN (sg) en magnetic resonance. artery resistance pt resistência arterial resorción tubular Vid.... reposo en rest pt descanso.resonancia magnética nuclear 4396 resistencia arterial f resorción ósea Vid.retículo endoplasmático rugoso 4395 resección f Terapéutica es resección en resection pt resecção residente Vid.. resonancia magnética nuclear. RNM (sg) VAR.. RM (sg). ressonância nuclear magnética.médico -ca residente resonancia nuclear magnética Vid.resonancia magnética nuclear 4400 resonancia magnética nuclear f Probas complementarias SIN..descanso es descanso. NMR (sg). ventilation pt respiração 444 . RNM (sg) RER Vid.. repouso 4398 resistencia pulmonar f Fisioloxía es resistencia pulmonar en lung resistance pt resistência pulmonar 4393 represión f Etiopatoxenia es represión en repression pt repressão 4399 resistencia vascular f Fisioloxía es resistencia vascular en vascular resistance pt resistência vascular 4394 reprodución f Fisioloxía es reproducción en reproduction pt reprodução resonancia magnética Vid...reabsorción tubular 4397 resistencia das vías aéreas f Fisioloxía es resistencia de las vías aéreas en airway resistance pt resistência das vias aéreas 4401 respiración f Fisioloxía SIN.reabsorción ósea Fisioloxía es resistencia arterial en arterial resistance.

. ventilator pt respirador. ventilador retículo endoplasmático agranular Vid... respirator.. respuesta inmunológica en immune reaction.. immune response.resposta inmunolóxica es respuesta inmune.reanimación resucitación cardiopulmonar Vid.ventilador es respirador. ventilador en inhaler.ventilación mecánica 4410 resposta inmune f 4403 respiración atáxica f Semioloxía es respiración atáxica en ataxic breathing pt respiração atáxica 4404 respiración diafragmática f Semioloxía es respiración diafragmática en diaphragmatic breathing pt respiração diafragmática Semioloxía es respiración paradójica en paradoxical breathing pt respiração paradoxal Fisioloxía VAR.retículo endoplasmático liso 445 . immunologic response pt resposta imune. resposta imunológica resposta inmunolóxica Vid...rede testicular Etiopatoxenia es retención urinaria en urinary retention pt retenção urinária 4406 respiración periódica f Semioloxía es respiración periódica en periodic breathing pt respiração periódica Semioloxía es respiración torácica en thoracic breathing pt respiração torácica 4411 retención urinaria f 4407 respiración torácica f 4412 reticulina f Bioquímica es reticulina en reticulin pt reticulina 4408 respirador m Terapéutica SIN.reanimación cardiopulmonar 4405 respiración paradoxal f rete testis Vid.resposta inmune resucitación Vid.Vocabulario 4402 respiración apnéustica f Semioloxía es respiración apnéustica en apneustic breathing pt respiração apnêustica 4409 resposta inflamatoria f Fisioloxía es respuesta inflamatoria en inflammatory response pt resposta inflamatória respiración artificial Vid..

. SER (sg). retinochoroiditis pt retinocoroidite 4420 retinoide m Farmacoloxía es retinoide en retinoid pt retinóide retículo endoplásmico liso Vid. granular endoplasmic reticulum.retículo endoplásmico rugoso es RER (sg)..- retículo endoplásmico liso es REL (sg)... retículo endoplasmático rugoso en GER (sg).. retículo endoplasmático granular. RER (sg). retina en optomeninx.retículo endoplasmático rugoso Histoloxía es reticulocito en reticulocyte pt reticulócito 4421 retinopatía f 4415 reticulocito m 446 . retinocoroiditis en choroidoretinitis.vitamina A Patoloxías es retinopatía en retinopathy pt retinopatia retículo endoplásmico rugoso Vid. agranular endoplasmic reticulum. smooth endoplasmic reticulum pt REL (sg).retículo endoplasmático rugoso Histoloxía SIN. retina pt retina la retina 4417 retinite f Patoloxías es retinitis en retinitis pt retinite 4418 retinoblastoma m Patoloxías es retinoblastoma en retinoblastoma pt retinoblastoma 4414 retículo endoplasmático rugoso m Histoloxía SIN.retículo endoplasmático liso retinol Vid.optomeninxe es optomeninge.retículo endoplasmático granular..Vocabulario retículo endoplasmático granular 4416 retina f Vid. RER (sg) VAR. retículo endoplasmático liso 4413 retículo endoplasmático liso m Anatomía SIN.- retículo endoplasmático agranular.coroidorretinite es coroidorretinitis. rough endoplasmic reticulum pt RER (sg).. retículo endoplasmático rugoso 4419 retinocoroidite f Patoloxías VAR.. REL (sg) VAR. retículo endoplasmático liso en AER (sg). retículo endoplasmático agranular.

retrognathism pt retrognatia.estrinximento Fisioloxía es retroalimentación en feed-back pt retroalimentação 4430 revascularización f Terapéutica es revascularización en revascularization pt revascularização 4424 retroalimentación f 4431 rexeitamento m Etiopatoxenia es rechazo en rejection pt rejeição 4425 retrognatia f Semioloxía VAR. reumatismo Nota.. retrognatismo 4432 rexión f Anatomía es región en region pt região la regio retrognatismo Vid. retrognatismo en retrognathia. retracção palpebral [Pt.Vocabulario 4422 retinoscopia f Probas complementarias es retinoscopia en retinoscopy pt retinoscopia 4428 reumatólogo -ga s Organización sanitaria es reumatólogo en rheumatologist pt reumatologista 4423 retracción palpebral f Semioloxía es retracción palpebral en lid retraction pt retração palpebral [Br.. con “costas”.]. Cfr. rib region pt região costal la regio costalis 4433 rexión costal f 4427 reumatismo m Patoloxías SIN.. rheumatism pt doença reumática..retrognatia Etiopatoxenia es retrovirus en retrovirus pt retrovírus 4426 retrovirus m rexión abdominal Vid.abdome Anatomía es región costal en costal region.retrognatismo (m) es retrognatia.] 4429 reumatoloxía f Organización sanitaria es reumatología en rheumatology pt reumatologia retraemento Vid.. reumatismo en rheumatic disease.enfermidade reumática (f) es enfermedad reumática. 447 .- Designa a ‘parte do tronco onde están as costelas’.

região púbica la hypogastrium.hipogastrio (m) es hipogastrio.] es costado... regio lateralis 4441 rexional a Farmacoloxía es regional en regional pt regional Bioquímica es ribosa en ribose pt ribose rexión lateral do abdome Vid. virilha la inguen. región lateral en flank. região hipocondríaca la hypochondrium. flanco. região lateral la latus. ingua. pubic region pt hipogástrio.. ilhargas. iliac fossa. regio inguinalis rexión respiratoria da túnica mucosa nasal Vid. regio hypocondriaca rexión olfactoria da túnica mucosa nasal Vid. región inguinal en groin. regio pubica 4439 rexión púbica f 4436 rexión inguinal f Anatomía SIN.hipocondrio (m) es hipocondrio. hypochondrium pt hipocôndrio.fosa ilíaca. illarga [pop.Vocabulario 4434 rexión epigástrica f Anatomía SIN. región epigástrica en epigastric region.. ingle. lateral region pt costado. regio epigastrica 4438 rexión lumbar f Anatomía SIN.] es fosa ilíaca.palma Anatomía SIN.. región púbica en hypogastrium.].rexión lateral 4442 ribosa f 448 .. epigastrium pt epigástrio... região inguinal. éngoa.] es región lumbar en lumbar region pt região lombar la regio lumbaris 4435 rexión hipocondríaca f Anatomía SIN.mucosa respiratoria nasal 4440 rexión umbilical f Anatomía es región umbilical en umbilical region pt região umbilical la regio umbilicalis 4437 rexión lateral f Anatomía SIN. región hipocondríaca en hypochondriac region. costado (m). região epigástrica la epigastrium. inguinal region pt fossa ilíaca... flanco (m). flanco.rexión lateral do abdome. virilla [pop.lombo (m) [pop.mucosa olfactoria rexión palmar Vid. illó (m) [pop.epigastrio (m) es epigastrio.

] 4455 rinoscopia f rinite catarral Vid.catarro común Terapéutica Probas complementarias es rinoscopia en rhinoscopy pt rinoscopia rinofarinxe Vid...Vocabulario 4443 ribosoma m Histoloxía es ribosoma en ribosome pt ribossoma. ribossomo 4449 rinofima m Patoloxías es rinofima en rhinophyma pt rinofima 4444 rifamicina f Farmacoloxía es rifamicina en rifamycin pt rifamicina 4450 rinoloxía f Organización sanitaria es rinología en rhinology pt rinologia rigor Vid.. rinorreia [Pt.].rixidez Termos xerais es rigor mortis en rigor mortis pt rigor mortis 4451 rinopatía f Patoloxías es rinopatía en rhinopathy pt rinopatia 4445 rigor mortis m 4452 rinoplastia f Terapéutica es rinoplastia en rhinoplasty pt rinoplastia 4446 ril m Anatomía es riñón en kidney pt rim la ren 4453 rinorrafia f Terapéutica es rinorrafia en rhinorrhaphy pt rinorrafia 4447 rinite f Patoloxías es rinitis en rhinitis pt rinite 4454 rinorrea f 4448 rinite alérxica f Patoloxías es rinitis alérgica en allergic rhinitis pt rinite alérgica Semioloxía es rinorrea en rhinorrhea pt rinorréia [Br.nasofarinxe 449 .

.incidencia Semioloxía SIN.Vocabulario 4456 rinotomía f Terapéutica es rinotomía en rhinotomy pt rinotomia Etiopatoxenia es rinovirus en rhinovirus pt rinovírus risco excesivo Vid.riso sardónico risa sardónica Vid....riso sardónico Epidemioloxía SIN.rigor (m) es rigidez.- Cfr.risa canina (f) VAR... rigor 450 . con “fracción etiolóxica de risco” Xenética es riesgo de ocurrencia en risk of occurrence pt risco de ocorrência 4466 ritmo sinusal m Fisioloxía es ritmo sinusal en sinus rhythm pt ritmo sinusal 4460 risco de ocorrencia m 4467 rixidez f 4461 risco de recorrencia m Xenética es riesgo de recurrencia en risk of recurrence pt risco de recorrência Semioloxía SIN. risk rate pt razão de risco.exceso de risco 4462 risco individual m Epidemioloxía es riesgo individual en individual risk pt risco individual 4457 rinovirus m 4463 risco relativo m risa canina Vid.. risco relativo 4458 risco m 4464 riso sardónico m Epidemioloxía es riesgo en risk pt risco acumulada risco absoluto Vid.razón de risco es razón de riesgo. rigor pt rigidez. riesgo relativo en relative risk. risa sardónica en sardonic laugh pt riso sardônico 4459 risco atribuíble m 4465 ritmo circadiano m Fisioloxía es ritmo circadiano en circadian rhythm pt ritmo circadiano Epidemioloxía es riesgo atribuible en attributable risk pt risco atribuível Nota.risa sardónica (f) es risa canina.. rigor (m) en rigidity.

..ácido ribonucleico RNM Vid..resonancia magnética nuclear 4475 roséola f Semioloxía es roséola en roseola pt roséola roséola infantil Vid..resonancia magnética RNA Vid. rigidez en rueda dentada en cogwheel phenomenon.fenómeno da roda dentada es fenómeno de la rueda dentada...exantema súbito rostro Vid. roncha en welt.borreca [pop...acne rosácea Semioloxía es rosario raquítico en rachitic rosary pt rosário raquítico 4474 rosario raquítico m RM Vid..resonancia magnética RMN Vid.] es habón.Vocabulario 4468 rixidez de caluga f Semioloxía es rigidez de nuca en stiff neck pt rigidez de nuca 4473 roncus m Semioloxía es roncus en rhonchus pt ronco 4469 rixidez en roda dentada m Semioloxía SIN.cara Fisioloxía Anatomía es rotación en rotation pt rotação 4470 rodenticida m Medicina preventiva es rodenticida en rodenticide pt rodenticida Bioquímica es rodopsina en rhodopsin pt rodopsina 4476 rotación f 4471 rodopsina f 4477 rotación externa f Fisioloxía Anatomía es rotación externa en external rotation pt rotação externa 4472 roncha f Semioloxía SIN. wheal pt vergão 4478 rotación interna f Fisioloxía Anatomía es rotación interna en internal rotation pt rotação interna 451 . cogwheel rigidity pt rigidez em roda dentada nuclear nuclear rosácea Vid.

patela [cult.quebra cromosómica es rotura cromosómica.... rubefacção [Pt..Vocabulario 4479 rotavirus m Etiopatoxenia es rotavirus en rotavirus pt rotavírus 4485 ruído cardíaco m Fisioloxía es ruido cardíaco en heart sound pt bulha.colon sigmoide 452 .rubor Patoloxías SIN. sarampión alemán en German measles.. ruído cardíaco 4480 rótula f Anatomía SIN. patella pt patela..]. ruptura cromosómica en chromosome breakage pt quebra cromossômica 4483 rubéola f *ruxido mediastínico Vid.reflexo vestibuloocular S ilíaco Vid. rótula la patella 4486 ruído peristáltico m Fisioloxía es ruido peristáltico en peristaltic sound pt ruído peristáltico 4481 rozamento pericárdico m Semioloxía es roce pericárdico en pericardial friction rub pt atrito pericárdico 4487 ruído respiratorio m Fisioloxía es ruido respiratorio en respiratory sound pt ruído respiratório 4482 rozamento pleural m Semioloxía es roce pleural en pleural friction rub pt atrito pleural 4488 ruminación f Semioloxía es rumiación en rumination pt ruminação rubefacción Vid. rubella pt rubéola.] es rótula en knee cap..]. sarampo alemão 4489 ruptura cromosómica f Xenética SIN.crepitación mediastínica 4484 rubor m Semioloxía SIN. rubor RVO Vid.rubefacción (f) es rubefacción. rubéola. rubor en flush..sarampelo alemán (m) es rubeola. bulha cardíaca. rubefaction pt rubefação [Br.

Vocabulario 4490 sacarase f Bioquímica es sacarasa en saccharase pt sacarase SAHS Vid... sadismo sexual 4494 sadismo m 4500 saliva f sadismo sexual Vid.óso sacro Patoloxías es sacroiliítis.síndrome da apnea-hipopnea durante o sono 4496 sal biliar m Fisioloxía es sal biliar en bile salt pt sal biliar 4491 sacarosa f Bioquímica es sacarosa en saccharose. sexual sadism pt sadismo.quirófano sacro Vid.sadismo sexual es sadismo.. sacroilitis en sacroiliitis pt sacroiliíte Anatomía SIN..sáculo vestibular es sáculo en saccule pt sáculo la sacculus 4497 sala de partos f 4492 sacroiliíte f Organización sanitaria SIN. sadismo sexual en sadism.. sala de partos en delivery room pt sala de parto 4493 sáculo m 4498 sala de reanimación f Organización sanitaria es sala de reanimación en recovery room pt sala de recuperação pós-anestésica 4499 salicilato m Farmacoloxía es salicilato en salicylate pt salicilato sáculo vestibular Vid..paritorio (m) es paritorio..sáculo Patoloxías SIN...] es saliva en saliva pt cuspo [pop.sadismo Terapéutica es safenectomía en saphenectomy pt safenectomia Fisioloxía SIN. ptisma [cult.]. salmonelosis en salmonellosis pt salmonelose 453 .]. sucrose pt sacarose sala de operacións Vid. saliva 4495 safenectomía f 4501 salmonelose f Patoloxías es salmonellosis.cuspe (m) [pop.

.sangradura Fisioloxía es sangre en blood pt sangue 4509 sangue m 4504 salpingostomía f Terapéutica es salpingostomía en salpingostomy pt salpingostomia 4510 sanidade f 4505 salpingotomía f Terapéutica es salpingotomía en salpingotomy pt salpingotomia Organización sanitaria es sanidad en health pt saúde santiña Vid.. tubal ligation pt ligadura de trompas.ligadura de trompas es ligadura de trompas.pupila Etiopatoxenia es saprófito en saprophyte pt saprófito 4506 salpinxectomía f 4511 saprófito -ta a Terapéutica SIN.rubéola sanatorio Vid.Vocabulario 4502 salpingopexia f Terapéutica es salpingopexia en salpingopexy pt salpingopexia sangrado Vid. salpingorrafia en salpingorrhaphy.hemorraxia Probas complementarias Terapéutica SIN. tubectomy pt salpingectomia.xarampón es sarampión en measles pt sarampo 4507 salpinxite f Patoloxías es salpingitis en salpingitis pt salpingite sarampelo alemán Vid... tubectomia 4512 sarampelo m Patoloxías SIN. salpinguectomía.. salpingorrafia sangría Vid.sangría es sangría en bloodletting pt sangria 4508 sangradura f 4503 salpingorrafia f Terapéutica SIN.... tubectomía en salpingectomy..hospital de media e longa estadía 454 .tubectomía es salpingectomía. ligadura tubária.

sarcómero en sarcomere pt sarcômero [Br.Vocabulario 4513 sarcina f Etiopatoxenia es sarcina en sarcina pt sarcina 4519 saturnismo m 4514 sarcoidose f Patoloxías es sarcoidosis en sarcoidosis pt sarcoidose Patoloxías SIN. intoxicación por chumbo (f) es intoxicación por plomo.].osteosarcoma 4522 schwannoma m 4516 sarcómera f Histoloxía es sarcómera. saturnismo en lead poisoning.plumbismo..escabiose... saturnismo 4520 saúde f Termos xerais es salud en health pt saúde 4515 sarcoma m Patoloxías es sarcoma en sarcoma pt sarcoma 4521 saúde pública f Organización sanitaria es salud pública en public health pt saúde pública sarcoma granulocítico Vid. sarcómero [Pt. plumbism pt evenenamento por chumbo. schwannoma pt neurinoma.] Anatomía Patoloxías SIN..neurinoma es neurinoma. plumbismo.mieloblastoma sarcoma osteoxénico Vid. schwannoma 4523 secreción f Fisioloxía es secreción en secretion pt secreção 4517 sarna f Patoloxías SIN.] es escabiosis. sarna en itch. raña [pop. intoxicação por chumbo.. schwannoma en neurinoma. sarna 4524 secreción anfícrina f Histoloxía es secreción anficrina en amphicrine secretion pt secreção anfícrina 4518 satélite m Xenética es satélite en satellite pt satélite 455 . scabies pt escabiose.

secuenciamento (m) es secuenciación en sequencing pt seqüenciamento secuenciamento Vid..secuenciación 456 .secreción merócrina Bioquímica Fisioloxía es secretina en secretin pt secretina 4527 secreción endócrina f Histoloxía es secreción endocrina en endocrine secretion pt secreção endócrina 4533 secuencia f Xenética es secuencia en sequence pt seqüência 4528 secreción exócrina f Histoloxía es secreción exocrina en exocrine secretion pt secreção exócrina 4534 secuencia de terminación f Xenética SIN. secreción merocrina en merocrine secretion pt secreção écrina.fluxo vaxinal 4532 secretina f secreción écrina Vid.Vocabulario 4525 secreción apócrina f Histoloxía es secreción apocrina en apocrine secretion pt secreção apócrina 4531 secreción parácrina f Histoloxía es secreción paracrina en paracrine secretion pt secreção parácrina 4526 secreción autócrina f Histoloxía es secreción autocrina en autocrine secretion pt secreção autócrina autócrina secreción vaxinal Vid.secreción écrina es secreción ecrina..terminador (m) es secuencia de terminación.... terminador en termination sequence.. secreção merócrina Xenética VAR. terminator pt terminador 4529 secreción holócrina f Histoloxía es secreción holocrina en holocrine secretion pt secreção holócrina 4535 secuenciación f 4530 secreción merócrina f Histoloxía SIN.

sedestación en seated position pt posição sentada Fisioloxía es selección clonal en clonal selection pt seleção clonal [Br. Cfr. con “calmante” e “tranquilizante”.. secuestro vascular en blood sequestration. sedimento urinario en urinary sediment pt sedimento urinário 4537 secuestro de sangue m 4542 segmento broncopulmonar m Anatomía es segmento broncopulmonar en bronchopulmonary segment pt segmento broncopulmonar la segmentum bronchopulmonale Etiopatoxenia SIN..segregación 4544 sela turca f Anatomía es silla turca en sella turcica pt sela turca la sella turcica 4539 sedentarismo m Etiopatoxenia es sedentarismo en sedentariness.]. segregation pt segregação. segregação genética Nota.esperma semiluxación Vid..subluxación 457 .segregación xenética es segregación.. sedentary lifestyle pt sedentarismo 4545 selección clonal f 4540 sedestación f Anatomía SIN.posición sentada es posición sentada.] seme Vid. Farmacoloxía es sedante en sedative pt sedativo segregación xenética Vid. vascular sequestration pt seqüestro de sangue 4543 segregación f secuestro vascular Vid. sedentarism.secuestro de sangue 4538 sedante m Xenética SIN.- Designa un ‘tipo de fármaco que calma a excitación e a dor’...Vocabulario 4536 secuestrador de ácidos biliares m 4541 sedimento urinario m Farmacoloxía es secuestrador de ácidos biliares en bile acid sequestrant pt seqüestrador de ácidos biliares Probas complementarias es sedimento de orina. selecção clonal [Pt. segregación genética en genetic segregation..secuestro vascular es secuestro de sangre.

tempa Etiopatoxenia es senilidad en senility pt senilidade 4548 senilidade f 4554 seo coronario m Anatomía es seno coronario en coronary sinus pt seio coronário la sinus coronarius 4549 sensibilidade f Epidemioloxía es sensibilidad en sensitivity pt sensibilidade 4555 seo esfenoidal m Anatomía es seno esfenoidal en sphenoidal sinus pt seio esfenoidal la sinus sphenoidalis Nota.seo saxital inferior seo lonxitudinal superior Vid.- Designa unha ‘forma de medida do grao de exactitude dunha proba’..- Cfr.. con “sintomatoloxía”..bulbo carotídeo es seno carotídeo en carotid bulb..alérxeno Fisioloxía es sentido en sense pt sentido 4556 seo petroso inferior m Anatomía es seno petroso inferior en inferior petrosal sinus pt seio petroso inferior la sinus petrosus inferior 4551 sentido m 458 .Vocabulario 4546 seminoma m Anatomía patolóxica es seminoma en seminoma pt seminoma Termos xerais es semiología en semiology pt semiologia 4552 seo carotídeo m 4547 semioloxía f Anatomía SIN. 4550 sensibilidade f Nota..- Designa a ‘capacidade de percibir sensacións de orixe cutánea. profunda e interoceptiva’.seo saxital superior sensibilinóxeno Vid. Fisioloxía es sensibilidad en sensitivity pt sensibilidade seo lateral Vid.seo transverso seo lonxitudinal inferior Vid. sen Vid.. carotid sinus pt seio carotídeo la sinus caroticus 4553 seo cavernoso m Anatomía es seno cavernoso en cavernous sinus pt seio cavernoso la sinus cavernosus Nota.

septo crural es septum crural.. tabicación cardíaca en cardiac septation pt septação do coração 4558 seo saxital inferior m Anatomía SIN. seno sagital inferior en inferior longitudinal sinus.... tabique femoral en crural septum. femoral septum pt septo crural.septo atrioventricular septo crural Vid. superior sagittal sinus pt seio sagital superior la sinus sagittalis superior Anatomía SIN. septo femoral la septum femorale 4565 septo femoral m separación Vid.tabicación cardíaca es septación cardíaca..septo femoral Anatomía SIN. seno transverso en lateral sinus..seo lonxitudinal inferior es seno longitudinal inferior. tabique auriculoventricular es septo atrioventricular. septo auriculoventricular. transverse sinus pt seio lateral.abdución Patoloxías es sepsis en sepsis pt sepse 4561 sepse f 459 . seno sagital superior en superior longitudinal sinus.seo lateral es seno lateral..seo lonxitudinal superior es seno longitudinal superior.. tabique atrioventricular. septo auriculoventricular.tabique atrioventricular. septum femoral.tabique femoral. tabique auriculoventricular en atrioventricular septum pt septo atrioventricular la septum atrioventriculare 4560 seo transverso m Anatomía SIN. septicemia pt septicemia 4564 septo atrioventricular m 4559 seo saxital superior m Anatomía SIN. seio transverso la sinus transversus septo auriculoventricular Vid.Vocabulario 4557 seo petroso superior m Anatomía es seno petroso superior en superior petrosal sinus pt seio petroso superior la sinus petrosus superior 4562 septación cardíaca f Fisioloxía SIN.. inferior sagittal sinus pt seio sagital inferior la sinus sagittalis inferior 4563 septicemia f Semioloxía es septicemia en septicaemia.

serina Bioquímica SIN. tabique interauricular en interatrial septum pt septo interatrial la septum interatriale Ser Vid. tabique interventricular en interventricular septum pt septo interventricular la septum interventriculare 4572 seroloxía f Probas complementarias es serología en serology pt serologia Medicina preventiva es seroprofilaxis en seroprophylaxis pt seroprofilaxia 4573 seroprofilaxe f 4568 septo nasal m Anatomía SIN.diagnóstico serolóxico 4567 septo interventricular m Anatomía SIN.tabique interatrial.tabique nasal.. septo interauricular.Vocabulario 4566 septo interatrial m Anatomía SIN. tabique interauricular es septo interatrial.. tabique das fosas nasais es tabique nasal en nasal septum pt septo nasal la septum nasi 4574 serosa f 4569 septoplastia f Terapéutica es septoplastia en septoplasty pt septoplastia Histoloxía es serosa en serosa pt serosa serosa serosa serosa Patoloxías es serositis en serositis pt serosite 4575 serosite f 4570 septotomía f Terapéutica es septotomía en septotomy pt septotomia 4576 serotonina f Bioquímica Fisioloxía es serotonina en serotonin pt serotonina 460 ...modulador selectivo do receptor de estróxeno septo interauricular Vid.tabique interventricular es septo interventricular... tabique interatrial. septo interauricular...Ser (sb) es serina en serine pt serina 4571 serina f SERM Vid.septo interatrial serodiagnóstico Vid.

shigelosis en bacillary dysentery..curtocircuíto SIADH Vid. shiguelose 4584 sialolitíase f Patoloxías es sialolitiasis en sialolithiasis pt sialolitíase shunt Vid. sialoadenitis en sialadenitis.]. sialoadenectomia 4582 sialoadenectomía f 4579 sexualización f Etiopatoxenia es sexualización en sexualization pt sexualização sialoadenite Vid. shigelose. sialografia SFC Vid..sialadenectomía es sialoadenectomía en sialadenectomy.sialadenite Probas complementarias SIN.sialoadenite es sialadenitis.neuraminidase Terapéutica VAR.ptialografía es ptialografía.Vocabulario 4577 sexo cromosómico m Xenética es sexo cromosómico en chromosomal sex pt sexo cromossômico [Br.disentería bacilar es disentería bacilar.] 4581 sialadenite f Patoloxías VAR..anastomose shunt Vid... sialografía en ptyalography.síndrome de fatiga crónica 4583 sialografía f 4580 shigelose f Patoloxías SIN. sialoadenitis pt sialadenite.síndrome de secreción inadecuada de ADH 4585 sialometría f Probas complementarias es sialometría en sialometry pt sialometria sialadenectomía Vid..sialoadenectomía 4586 sialoquímica f Probas complementarias es sialoquímica en sialochemistry pt sialoquímica 461 .. sialography pt ptialografia. shigellosis. shigellosis pt disenteria bacilar.. sialoadenectomy pt sialadenectomia. sialoadenite 4578 sexo gonadal m Xenética es sexo gonadal en gonadal sex pt sexo gonadal sialidase Vid... sexo cromossómico [Pt..

sinal da cola de cometa sífile da columna vertebral Vid... sialorreia [Pt.lúes es lúes. sialorrhea....sinal da signo da cola de cometa Vid.xemelgos siameses sibilación Vid.]...sigmoidoscopia sida Vid..] 4592 sifílide f Semioloxía es sifílide en syphilid pt sifílide 4593 sífilis f 4588 sialuria f Semioloxía es sialuria en sialuria pt sialúria Patoloxías SIN. sialorrea en ptyalism.tabe dorsal 462 .síndrome de sigmoscopia inmunodeficiencia adquirida 4590 sideremia f Semioloxía es sideremia en serum iron pt ferro sérico 4595 significación clínica f Termos xerais es significación clínica en clinical significance pt significância clínica 4591 siderose f signo Vid. sialorréia [Br..pródromo bufanda Semioloxía Patoloxías es siderosis en siderosis pt siderose signo da bufanda Vid.sibilación es sibilancia en wheeze pt sibilação sigma Vid.Vocabulario 4587 sialorrea f Semioloxía SIN. sialorrhoea pt ptialismo.sibilancia Semioloxía VAR. sífilis en lues..ptialismo (m) es ptialismo..colon sigmoide sigmoidocistoplastia Vid..sinal signo antecedente Vid.sigmoscopia es sigmoidoscopia en sigmoidoscopy pt sigmoidoscopia Vid. syphilis pt lues..cistosigmoidoplastia 4589 sibilancia f 4594 sigmoidoscopia f Terapéutica Probas complementarias VAR.. sífilis siameses Vid..

sinal de Ballance signo do bocexo articular Vid....agnosia simultánea VAR.sinal da gabeta signo da inclinación articular Vid..sinal do obturador Semioloxía SIN..sinal do psoas 4601 sinais piramidais m pl Semioloxía es signos piramidales en pyramidal signs pt sinais piramidais signo vital Vid.sinal do broncograma aéreo 4600 simultagnosia f signo do caixón Vid.. sympathicectomy pt simpatectomia.simultanagnosia es simultagnosia...sinal vital Patoloxías 4596 silicose f es silicosis en silicosis pt silicose sinais vitais Vid.. simultanagnosia pt simultagnosia simultanagnosia Vid.simpatectomía signo da silueta Vid. sympathomimetic pt simpaticomimético signo de Ballance Vid. simultanagnosia en simultagnosia..Vocabulario signo da corda Vid.sinal da corda 4597 simbiose f Termos xerais es simbiosis en symbiosis pt simbiose signo da gabeta Vid..sinal da matidez cambiante signo da onda ascítica Vid...sinal da inclinación articular 4598 simpatectomía f signo da matidez cambiante Vid. simpaticectomía en sympathectomy..constantes vitais 463 .simultagnosia signo do psoas Vid.. simpaticectomia simpaticectomía Vid..simpaticectomía es simpatectomía.sinal da silueta 4599 simpaticomimético m Farmacoloxía es simpaticomimético en sympathicomimetic..sinal da gabeta signo do obturador Vid..sinal da onda ascítica Terapéutica VAR.sinal da inclinación articular signo do broncograma aéreo Vid..

test da elevación da perna en extensión Semioloxía SIN.signo es signo en sign pt sinal 4608 sinal da matidez cambiante m 4603 sinal da bufanda m Semioloxía SIN.... teste da gaveta Semioloxía SIN. signo da inclinación articular.signo da cola de cometa es signo de la cola de cometa en comet sign..signo do broncograma aéreo es signo del broncograma aéreo en air bronchogram sign pt sinal do broncograma aéreo 464 .crepitación mediastínica sinal do bocexo articular Vid.signo da onda ascítica es signo de la oleada ascítica en fluid wave test pt sinal da onda ascítica 4604 sinal da cola de cometa m Semioloxía SIN. sinal de Ballance.signo de Ballance 4606 sinal da gabeta m sinal de elevación da perna estendida Vid..signo da matidez cambiante.Vocabulario 4602 sinal m Termos xerais SIN.sinal do bocexo articular.. drawer test pt sinal da gaveta.. signo de Ballance es signo de la matidez cambiante. comet tail sign pt sinal da cauda de cometa 4610 sinal da silueta m Semioloxía SIN.signo da corda es signo de la cuerda en cord sign pt sinal da corda sinal de Ballance Vid... signo do bocexo articular es signo del bostezo articular en joint tilt sign pt sinal da inclinação articular sinal de Hamman Vid. signo de Ballance en Ballance sign pt sinal de Ballance 4609 sinal da onda ascítica m Semioloxía SIN.. signo do caixón es signo del cajón.. test del cajón en drawer sign.signo da silueta es signo de la silueta en silhouette sign pt sinal da silhueta 4605 sinal da corda m Semioloxía SIN.signo da bufanda es signo de la bufanda en scarf sign pt sinal do xale Semioloxía SIN..sinal da inclinación articular 4607 sinal da inclinación articular m 4611 sinal do broncograma aéreo m Semioloxía SIN.sinal do caixón... signo da gabeta.

.signo do psoas es signo del psoas en psoas sign pt sinal do psoas solpor sincitio Vid.Vocabulario sinal do caixón Vid. sincitiotrofoblasto en syncitiotrophoblast pt sincício.sinal da gabeta 4617 sincinesia f Semioloxía VAR.signo do obturador es signo del obturador en obturator sign pt sinal do obturador Semioloxía SIN.sincinesia 465 .. sinciciotrofoblasto 4613 sinal do psoas m pl 4618 sincitiotrofoblasto m sinal do solpor Vid.signo vital es signo vital en vital sign pt sinal vital 4620 síncope m Semioloxía es síncope en syncope pt síncope 4615 sinapse f Fisioloxía es sinapsis en synapse pt sinapse 4621 sindesmófito m Semioloxía es sindesmofito en syndesmophyte pt sindesmófito 4616 sinartrose f Anatomía es sinartrosis en synarthrosis pt sinartrose la synarthrosis 4622 sindesmose f Anatomía es sindesmosis en syndesmosis pt sindesmose la syndesmosis sincinese Vid.sincitiotrofoblasto Histoloxía SIN.sincinese es sincinesia en synkinesis pt sincinesia 4612 sinal do obturador m Semioloxía SIN.......sincitio es sincitio..ollar en 4619 sincondrose f Anatomía es sincondrosis en synchondrosis pt sincondrose la synchondrosis 4614 sinal vital m Probas complementarias SIN.

vertebro-basilar artery syndrome pt síndrome da artéria vértebro-basilar síndrome da canle carpiana Vid. top-of-the-basilar syndrome...síndrome de alcoholismo fetal es síndrome alcohólico fetal.síndrome da cauda equina 4631 síndrome da embolia graxa f Patoloxías es síndrome de la embolia grasa en fat embolism syndrome pt síndrome da embolia gordurosa 466 . síndrome de apneahipopnea durante el sueño en SAHS (sg). síndrome de la cola de caballo en cauda equina syndrome pt síndrome da cauda equina 4627 síndrome confusional f Patoloxías es síndrome confusional en confusional syndrome pt síndrome confusional síndrome da cola de cabalo Vid.enfermidade man-pé-boca 4625 síndrome carcinoide f Patoloxías es síndrome carcinoide en carcinoid syndrome pt síndrome carcinóide Probas complementarias Patoloxías SIN. síndrome de alcoholismo fetal en fetal alcohol syndrome pt síndrome alcoólica fetal 4629 síndrome da arteria vertebrobasilar f síndrome boca-man-pé Vid..síndrome da cola de cabalo es síndrome de cauda equina.síndrome do túnel carpiano 4626 síndrome compartimental f Patoloxías es síndrome compartimental en compartment syndrome pt síndrome compartimental..síndrome de insuficiencia da arteria basilar es síndrome arterial vértebro-basilar.SAHS (sg) es SAHS (sg).trastorno afectivo estacional 4624 síndrome alcohólica fetal f Patoloxías VAR. síndrome de insuficiencia de la arteria basilar en basilar artery insufficiency syndrome...Vocabulario 4623 síndrome f Termos xerais es síndrome (m) en syndrome pt síndrome 4628 síndrome da apnea-hipopnea durante o sono f Patoloxías SIN... sleep apnea-hypopnea syndrome pt SAHS (sg). síndrome da apnéiahipopnéia do sono síndrome afectiva estacional Vid. síndrome do compartimento 4630 síndrome da cauda equina f Patoloxías VAR.

acromelalxia es acromelalgia. ARDS (sg) pt síndrome do desconforto respiratório do adulto 4639 síndrome de desconforto respiratorio do neonato f 4636 síndrome de abstinencia f Patoloxías es síndrome de abstinencia en withdrawal syndrome pt síndrome de abstinência síndrome de alcoholismo fetal Vid...síndrome da sela turca baleira 4633 síndrome da sela turca baleira f Patoloxías SIN.síndrome da sela turca es síndrome de la silla turca vacía en empty sella syndrome pt síndrome da sela vazia síndrome de desconforto respiratorio agudo Vid. respiratory distress syndrome of newborn pt síndrome da angústia respiratória do recém-nascido 467 .síndrome de desconforto respiratorio agudo. adult respiratory distress syndrome. SVCS (sg) pt síndrome da veia cava superior 4635 síndrome das pernas inquedas f Patoloxías SIN.Vocabulario 4632 síndrome da pel escaldada f Patoloxías es síndrome de la piel escaldada en scalded skin syndrome pt síndrome da pele escaldada 4637 síndrome de bradicardia taquicardia f síndrome da sela turca Patoloxías es síndrome de bradicardia-taquicardia en tachycardia-bradycardia syndrome pt síndrome bradicardia-taquicardia Vid.síndrome alcohólica fetal Probas complementarias Patoloxías SIN.. síndrome das pernas inquietas Probas complementarias Patoloxías SIN. síndroma de piernas inquietas en acromelalgia.síndrome de desconforto respiratorio do adulto 4638 síndrome de desconforto respiratorio do adulto f 4634 síndrome da vea cava superior f Patoloxías es síndrome de la vena cava superior en superior vena cava syndrome....síndrome de distrés respiratorio do neonato es síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido en infant respiratory distress syndrome. síndrome de distrés respiratorio do adulto es SDRA (sg). síndrome de dificultad respiratoria del adulto en acute respiratory distress syndrome. restless legs syndrome pt acromelalgia.. síndrome de dificultad respiratoria aguda.

chronic fatigue syndrome pt SFC (sg). multiple organ failure pt falência de múltiplos órgãos. síndrome de fatiga crónica en CFS (sg). SIDA.síndrome de desconforto respiratorio do neonato síndrome de insuficiencia da arteria basilar Vid. pero hoxe o seu uso está desaconsellado polas connotacións pexorativas que comporta.. síndrome de inmunodeficiencia adquirida en acquired immuno-deficiency syndrome. AIDS pt AIDS. síndrome de disfunción multiorgánica en multiple organ dysfunction syndrome..síndrome de desconforto respiratorio do adulto síndrome de distrés respiratorio do neonato Patoloxías SIN.síndrome da arteria vertebrobasilar 4641 síndrome de Down f Patoloxías es síndrome de Down en Down syndrome pt síndrome de Down 4645 síndrome de lise tumoral f Patoloxías es síndrome de lisis tumoral en tumor lysis syndrome pt síndrome de lise tumoral Nota.] 4646 síndrome de malabsorción f Patoloxías es síndrome de malabsorción en malabsorption syndrome pt síndrome de mal-absorção 468 . síndrome de fadiga crônica [Br.- Esta doenza foi coñecida ata os anos 60 do pasado século co nome de “mongolismo”.necrólise epidérmica tóxica 4642 síndrome de fatiga crónica f Patoloxías SIN. síndrome da imunodeficiência adquirida Vid..sida es sida.insuficiencia multiorgánica. fallo multiorgánico (m) es insuficiencia multiorgánica. síndrome de fadiga crónica [Pt.SFC (sg) es SFC (sg).]. síndrome da disfunção de múltiplos órgãos 4643 síndrome de inestabilidade cromosómica f Xenética es síndrome de inestabilidad cromosómica en chromosomal instability syndrome pt síndrome de instabilidade cromossômica 4644 síndrome de inmunodeficiencia adquirida f síndrome de distrés respiratorio do adulto Vid.Vocabulario 4640 síndrome de disfunción multiorgánica f Patoloxías SIN.. síndrome de Lyell Vid....

].. síndrome de secreción inadecuada de ADH en inappropriate ADH syndrome.síndrome do aprisionamento poplíteo 4652 síndrome do choque tóxico f Patoloxías es síndrome del choque tóxico..síndrome do X fráxil es síndrome del cromosoma X frágil en fragile X syndrome pt síndrome do cromossomo X-frágil. SRIS (sg) en SIRS (sg). SIADH (sg) pt SIHAD.morte súbita infantil es muerte súbita infantil.SRIS (sg) es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica...colon irritable 4649 síndrome de roubo da subclavia f Patoloxías SIN. síndrome de secreção inadequada de HAD f 4654 síndrome do desfiladeiro torácico f Patoloxías es síndrome del desfiladero torácico en thoracic outlet syndrome pt síndrome do desfiladeiro torácico 469 .] f síndrome do atrapamento poplíteo Vid.síndrome de roubo da arteria subclavia es síndroma de robo de la arteria subclavia en subclavian steal syndrome pt sindrome do roubo da subclávia 4653 síndrome do cromosoma X fráxil f Patoloxías SIN.. síndrome de resposta inflamatória sistémica [Pt. síndrome de muerte súbita del lactante en SIDS (sg)..síndrome de roubo da subclavia síndrome do colon irritable Vid. sudden infant death syndrome pt síndrome da morte súbita na infância 4651 síndrome do aprisionamento poplíteo f 4648 síndrome de resposta inflamatoria sistémica Patoloxías SIN. síndrome del hueco poplíteo en popliteal entrapment syndrome pt síndrome do aprisionamento da artéria poplítea Patoloxías SIN.síndrome do atrapamento poplíteo es síndrome del atrapamiento poplíteo. systemic inflammatory response syndrome pt síndrome de resposta inflamatória sistêmica [Br.SIADH (sg) es SIADH (sg).. síndrome do X-frágil 4650 síndrome de secreción inadecuada de ADH Patoloxías SIN.Vocabulario 4647 síndrome de morte súbita do lactante f Patoloxías SIN. síndrome del shock tóxico en toxic shock syndrome pt síndrome do choque tóxico síndrome de roubo da arteria subclavia Vid...

.síndrome do túnel carpiano síndrome do X fráxil Vid...síndrome do cromosoma X fráxil 470 . polycystic ovary syndrome pt síndrome do ovário policístico síndrome do intestino irritable Vid.queratoconxuntivite seca es queratoconjuntivitis seca. síndrome do túnel do carpo en carpal tunnel syndrome pt síndrome do tunel do carpo.síndrome do túnel do carpo es síndrome do túnel carpiano.. keratoconjunctivitis sicca pt queratoconjuntivite seca..colon irritable 4662 síndrome do restaurante chinés f 4658 síndrome do membro fantasma f Patoloxías VAR..síndrome do membro fantasma 4659 síndrome do ollo húmido f Patoloxías es síndrome del ojo húmedo en wet eye syndrome pt síndrome do olho húmido síndrome do túnel do carpo Vid. síndrome de ojo seco en dry eye syndrome.. síndromes do olho seco 4657 síndrome do intestino curto f Etiopatoxenia Patoloxías es síndrome del intestino corto en short bowel syndrome pt índrome do intestino curto s 4661 síndrome do ovario poliquístico f Patoloxías es síndrome del ovario poliquístico en PCOS (sg).síndrome da canle carpiana VAR. síndrome do túnel do carpo síndrome do membro pantasma Vid.síndrome do membro pantasma es síndrome del miembro fantasma en phantom limb syndrome pt síndrome do membro fantasma Patoloxías es síndrome del restaurante chino en Chinese restaurant syndrome pt síndrome do restaurante chinês 4663 síndrome do túnel carpiano f Patoloxías SIN..Vocabulario 4655 síndrome do encarceramento f Patoloxías es síndrome de cautiverio en locked-in syndrome pt sindrome do encarceramento 4660 síndrome do ollo seco f 4656 síndrome do feto morto f Patoloxías es síndrome del feto muerto en dead fetus syndrome pt síndrome do feto morto Patoloxías SIN.

articulación fibrosa 4667 síndrome nefrítica f Patoloxías es síndrome nefrítica en nephritic syndrome pt síndrome nefrítica 4673 sínfise f 4668 síndrome nefrótica f Patoloxías es síndrome nefrótico en nephrotic syndrome pt síndrome nefrótica Anatomía es sínfisis en symphysis pt sínfise la shymphysis 4674 sinfiseotomía f 4669 síndrome neuroléptica maligna f Terapéutica es sinfiseotomía.... synostosis pt articulação óssea.trastorno obsesivo-compulsivo 4675 sinostose f síndrome obsesiva-compulsiva Anatomía SIN. synostosis 471 . síndrome mano-pie en hand-foot syndrome.. sinostosis en bony union. sinostose la junctura ossea.efecto sinérxico sinfibrose Vid.] 4670 síndrome paraneoplásica f Patoloxías es síndrome paraneoplásico en paraneoplastic syndrome pt síndrome paraneoplásica 4665 síndrome hepatorrenal f Patoloxías es síndrome hepatorrenal en hepatorenal syndrome pt síndrome hepatorrenal 4671 síndrome premenstrual f Patoloxías es síndrome premenstrual en premenstrual syndrome pt síndrome pré-menstrual 4666 síndrome man-pé f 4672 síndrome talámica f Patoloxías SIN.].. palmar-plantar erythrodysesthesia pt eritrodisestesia palmo-plantar. symphysiotomy pt sinfisiotomia Patoloxías es síndrome neuroléptico maligno en malignant neuroleptic syndrome pt síndrome neuroléptica maligna Vid.Vocabulario 4664 síndrome hemolítica urémica f Patoloxías es síndrome hemolítico urémico en hemolytic uremic syndrome pt síndrome hemolítica urêmica [Br. sinfisiotomía en symphyseotomy.articulación ósea es articulación ósea. síndrome mão-pé Probas complementarias Patoloxías es síndrome talámico en thalamic syndrome pt síndrome talâmica sinerxía Vid.eritrodisestesia palmoplantar es eritrodisestesia palmoplantar. síndrome hemolítica urémica [Pt.

sirolimus 472 .- Cfr.pródromo 4680 sintomatoloxía f 4687 siringomielía f Patoloxías es siringomielia en syringomyelia pt siringomielia Termos xerais es sintomatología en symptomatology pt sintomatologia Nota..bursite Fisioloxía es síntesis en synthesis pt síntese 4678 síntese f 4685 siringobulbia f Patoloxías es siringobulbia en syringobulbia pt siringobulbia 4679 síntoma m Termos xerais es síntoma en symptom pt sintoma 4686 siringoma m Anatomía patolóxica es siringoma en syringoma pt siringoma síntoma antecedente Vid. sirolimus en sirolimus pt sirolimo...artrectomía es sinovectomía en synovectomy pt sinovectomia 4682 sinusite f Patoloxías es sinusitis en sinusitis pt sinusite sinovia Vid.. con “semioloxía”.sirolimus es sirolimo.líquido sinovial Patoloxías es sinovitis en synovitis pt sinovitis 4683 sinusoide m Histoloxía es sinusoide en sinusoid pt sinusóide 4677 sinovite f 4684 sinusotomía f Terapéutica es sinusotomía en sinusotomy pt sinusotomia sinovite bursal Vid..Vocabulario 4676 sinovectomía f Terapéutica SIN. Terapéutica es sinusectomía en sinusectomy pt sinusectomia 4688 sirolimo m 4681 sinusectomía f Farmacoloxía VAR.

digestive system pt aparelho digestivo. ABO system pt factores ABO [Pt. ABO factors. fatores ABO [Br. sistema digestivo la apparatus digestorius.aparello...osteona 4692 sistema de histocompatibilidade m Fisioloxía SIN.sistema do grupo sanguíneo ABO.osteona 4694 sistema endócrino m 4691 sistema cardiovascular m Anatomía es sistema cardiovascular en blood-vascular system..sistema 4696 sistema inmunitario m sistema de histocompatibilidade humano Vid. systema sistema de saúde Vid. systema digestorium Fisioloxía SIN. sistema do grupo sanguíneo ABO sistema do grupo sanguíneo ABO Vid..]... sistema ABO.aparello dixestivo es aparato digestivo. sistema inmunitario en immune system pt sistema imune.sirolimo Anatomía SIN..]. sistema del grupo sanguíneo ABO en ABO blood-group system.. sistema en apparatus.sistema de histocompatibilidade humano es sistema HLA en HLA system pt sistema HLA inmunitario Fisioloxía es sistema de histocompatibilidad en histocompatibility system pt sistema de histocompatibilidade sistema inmune Vid... sistema imunitário 473 .sistema inmune es sistema inmune. cardiovascular system pt sistema cardiovascular la systema cardiovasculare sistema haversiano 4695 sistema HLA m sistema de Havers Vid.Vocabulario sirolimus Vid.sistema ABO sistema do grupo sanguíneo Rh Vid. sistema ABO. sistema digestivo en alimentary system.sistema sanitario 4689 sistema m 4693 sistema dixestivo m 4690 sistema ABO m Anatomía SIN. aparato es aparato.. factores ABO es factores ABO.. system pt aparelho. sistema la apparatus..sistema Rh Fisioloxía es sistema endocrino en endocrine system pt sistema endócrino Vid.sistema HLA Fisioloxía VAR.

sistema nervoso parassimpático la pars parasympathica Anatomía es sistema nervioso periférico en peripheral nervous system pt sistema nervoso periférico la pars peripherica.. autonomic part of peripheral nervous system. SNC (sg) la pars centralis. sistema nervioso autónomo.sistema xenital sistema reprodutor 4700 sistema nervioso central m 4704 sistema respiratorio m Anatomía SIN. pars autonomica systematis nervosi peripherici Anatomía SIN. locomotor system help Definition of Locomotive system .SNC (sg) es sistema nervioso central.sistema nervioso autónomo Vid.]. sympathetic part pt parte simpática.sistema nervioso vexetativo. autonomic nervous system. sistema nervoso vegetativo la divisio autonomica.. locomotive system pt aparelho locomotor.parte parasimpática (f) es porción parasimpática. sistema nervioso parasimpático en parasympathetic nervous system. systema nervosum periphericum Fisioloxía Anatomía SIN. SNC (sg) en central nervous system. sistema nervoso simpático la pars sympathica 4702 sistema nervioso periférico m 4699 sistema nervioso autónomo m 4703 sistema nervioso simpático m sistema nervioso vexetativo Vid... sistema locomotor en locomotive system. sistema respiratorio en respiratory system pt aparelho respiratório. systema nervosum centrale Fisioloxía Anatomía SIN. lymphoid system pt sistema linfático la systema lymphoideum 4701 sistema nervioso parasimpático m 4698 sistema locomotor m Anatomía SIN. parasympathetic part pt parte parassimpática. sistema respiratório la systema respiratorium 474 . sistema nervioso simpático en sympathetic nervous system.parte simpática (f) es porción simpática. sistema nervoso autónomo [Pt. vegetative nervous system pt sistema nervoso autônomo [Br. sistema nervioso vegetativo en autonomic division. porción autónoma del sistema nervioso periférico. NCS (sg) pt sistema nervoso central..aparello respiratorio es aparato respiratorio.aparello locomotor es aparato locomotor.Vocabulario 4697 sistema linfático m Anatomía es sistema linfático en lymphatic system.. sistema locomotor Fisioloxía Anatomía SIN.]... división autónoma do sistema nervioso periférico (f) es división autónoma.

] 475 .sistema de saúde es sistema sanitario en health care system pt sistema de saúde 4711 sistémico -ca a Farmacoloxía es sistémico en systemic pt sistémico 4708 sistema urinario m Anatomía SIN.Vocabulario 4705 sistema reticular m Fisioloxía SIN. substância reticular 4709 sistema uroxenital m Anatomía SIN. sistema urogenital en urogenital system pt aparelho urogenital. sistema reticular. fator Rh [Br.substancia reticular (f). sistema reproductor en genital system.aparello urinario es aparato urinario. aparello xenitourinario es aparato urogenital. factor Rh es factor Rh.. reticular system pt formação reticular. sistema reticular. sustancia reticular en reticular formation. Rh factor.. sítio de restricção [Pt. reticular substance. reproductive system pt aparelho genital. sistema del grupo sanguíneo Rh. sistema reprodutor la systema genitale 4707 sistema sanitario m Organización sanitaria SIN.sistema reprodutor. sistema urogenital la apparatus urogenitalis 4706 sistema Rh m Fisioloxía SIN.]. sistema urinario en urinary system pt aparelho urinário. aparato reproductor. sistema do grupo sanguíneo Rh.. sistema Rh 4710 sistema xenital m Anatomía SIN.. sistema urinário la systema urinarium 4712 sístole f Fisioloxía es sístole en systole pt sístole 4713 sitio de restrición m Xenética es sitio de restricción en restriction site pt sítio de restrição [Br..sistema do grupo sanguíneo Rh.. aparello xenital. formación reticular (f) es formación reticular.]. sistema genital. sistema Rh en Rh blood-group system. Rh system pt factor Rh [Pt.]. sistema genital.aparello uroxenital. aparelho reprodutor. aparello reprodutor es aparato genital.

sistema nervioso central sobaco Vid.diafragma da pelve solo pelviano Vid.axila Etiopatoxenia es sobrecarga en overlead pt sobrecarga solitaria Vid.. solución fisiolóxica es solución salina. tampón en buffer.soro salino (m). suero salino en salt solution pt solução salina 4717 sociobioloxía f Termos xerais es sociobiología en sociobiology pt sociobiologia 4721 solución tampón f 4718 sodio m Bioquímica SIN. buffer solution pt solução tampão.solución amortecedora.solución tampón 4715 sobredose f Etiopatoxenia es sobredosis en overdose pt overdose solución fisiolóxica Vid...teníase solo da pelve Vid.... tampón (m) es disolución amortiguadora... disolución tampón.Vocabulario SNC Vid.diafragma da pelve 4714 sobrecarga f 4719 solución f Farmacoloxía es solución en solution pt solução sobrecruzamento xenético Vid.tenia 476 .. tampão 4722 soma m Histoloxía es soma en soma pt soma solitaria Vid.solución salina 4716 sobrepeso m Etiopatoxenia es sobrepeso en overweight pt sobrepeso 4720 solución salina f Farmacoloxía SIN.Na (sb) es sodio en sodium pt sódio Fisioloxía SIN..axila sobrazo Vid.entrecruzamento xenético solución amortecedora Vid....

. extraer ou introducir substancias..polisomnografía Semioloxía es somnolencia en somnolence pt sonolência 4732 soño m 4728 somnolencia f 4733 sopro m Semioloxía es soplo en murmur. somnífero Vid.somnambulismo 4729 sonda f somatomegalia Vid..cateterismo Fisioloxía es sueño en sleep pt sono 4731 sono m 4727 somnambulismo m sonografía Vid.hipnótico somnografía Vid.Vocabulario 4723 somatización f Etiopatoxenia es somatización en somatization pt somatização *sonambulismo Vid. etc.- Evítese “sonambulismo”. catheter pt cânula.- Designa un ‘instrumento longo e fino.cánula.. Xenética es sonda en probe pt sonda sondaxe Vid.- Designa un ‘fragmento de ADN ou ARN que se emprega para determinados labores de detección no ámbito da xenética’. catéter (m) es cánula. sonda en cannula.ecografía Fisioloxía es sueño en dream pt sonho Nota...xigantismo Bioquímica Fisioloxía es somatostatina en somatostatin pt somatostatina Patoloxías es somatostinoma en somatostinoma pt somatostinoma 4724 somatostatina f cilíndrico. empregado para explorar condutos do organismo. 4725 somatostinoma m 4730 sonda f 4726 sombra acústica f Semioloxía es sombra acústica en acoustic shadowing pt sombra acústica Patoloxías es sonambulismo en somnambulism pt sonambulismo Nota..’ Instrumental SIN. catéter. sonda Nota. cateter. souffle pt sopro 477 .

Vocabulario sopro tubárico Vid. subluxation pt semiluxação...tomografía por emisión de fotón único Histoloxía Anatomía es sustancia blanca en white matter...- Designa a ‘parte límpida dun líquido rgánico.aerosol SRIS Vid.... grey substance pt substância gris la substantia grisea 4737 suavizante m Farmacoloxía es suavizante en soothing pt suavizante 4743 substancia negra f Anatomía SIN. subluxação 4735 soro fisiolóxico m Farmacoloxía es suero fisiológico en physiological saline pt soro fisiológico 4740 submucosa f Histoloxía es submucosa en submucosa pt submucosa 4736 soro glicosado m Farmacoloxía es suero glucosado en glucose solution pt soro glicosado suboclusión intestinal Vid.broncofonía Fisioloxía es suero en serum pt soro 4738 sublimación f Fisioloxía es sublimación en sublimation pt sublimação 4734 soro m Nota. o 4739 subluxación f Patoloxías SIN. nigra es sustancia negra en substantia nigra pt substância negra la substantia nigra 478 . white substance pt substância branca la substantia alba 4742 substancia gris f spray Vid.. subluxación en semiluxation. separada por coagulación’.síndrome de resposta inflamatoria sistémica Histoloxía Anatomía es sustancia gris en grey matter.antisoro soro salino Vid.solución salina SPECT Vid...semiluxación es semiluxación.locus niger (m).íleo paralítico 4741 substancia branca f soro inmune Vid.broncofonía sopro tubario Vid.

.cisura calcarina (f). surco calcarino en calcarine fissure...sulfonamida es sulfamida en sulphamide pt sulfamida sulfonamida Vid. sudación es perspiración. sulco calcarino la sulcus calcarinus isioloxía F SIN.sistema reticular 4750 sulfamida f 4745 substrato m Bioquímica es sustrato en substrate pt substrato Farmacoloxía VAR... fisura calcarina (f) es cisura calcarina. transpiración. calcarine sulcus pt fissura calcarina.suor sudación Vid. suor Termos xerais es superficial en superficial pt superficial la superficialis articular 4753 superficial a sudación Vid..sulfamida Farmacoloxía es sulfonilurea en sulphonylurea pt sulfonilureia 4746 suco m 4751 sulfonilurea f Anatomía es surco en groove.diaforese Semioloxía es sofoco en flush pt afrontamento 4748 sufocación f superficie articular Vid. sweat pt perspiração. sudor en perspiration.face 4754 superior a Anatomía es superior en superior pt superior la superior 479 . sulcus pt sulco la sulcus 4752 suor f 4747 suco calcarino m Anatomía SIN.Vocabulario 4744 substancia P f Bioquímica Fisioloxía es sustancia P en substance P pt substância p 4749 sufrimento fetal m Semioloxía es sufrimiento fetal en fetal distress pt sofrimento fetal substancia reticular Vid..perspiración..

mean survival time pt média de sobrevivência. sutura serrata en serrate suture pt sutura denteada.].. surfactante en surfactant.. agente tensoativo [Br. suprarrenalectomia 4759 suprarrenalectomía f 4765 sutura dentada f Anatomía SIN.adrenalectomía es adrenalectomía.sutura serrátil es sutura dentada.].. tensioactive agent pt agente tensoactivo [Pt.barriga da perna Fisioloxía SIN. sobrevivência média. suscetibilidade [Br.] 4763 suspensión f Farmacoloxía es suspensión en suspension pt suspensão 4758 supositorio m Farmacoloxía es supositorio en suppository pt supositório 4764 sutura f Terapéutica es sutura en suture pt sutura supositorio vaxinal Vid. suprarenalectomy pt adrenalectomia. sobrevida média.. tempo médio de sobrevida.tempo de supervivencia media (m) es media de supervivencia. supervivencia media en mean survival. surfactante 4761 surfactante m 4756 supinación f Fisioloxía Anatomía es supinación en supination pt supinação la supinatio 4762 susceptibilidade f 4757 suplemento m F armacoloxía es suplemento en supplement pt suplemento Etiopatoxenia es susceptibilidad en susceptibility pt susceptibilidade [Pt.óvulo Terapéutica SIN. sutura serrátil la sutura serrata 480 ..Vocabulario 4755 supervivencia media f Epidemioloxía SIN.]. supra-renalectomia. suprarrenalectomía en adrenalectomy. tempo médio de sobrevivência 4760 supresión f Fisioloxía es supresión en suppression pt supressão sura Vid.axente tensioactivo es agente tensioactivo..

sífilis da medula espinhal.]..sutura plana 4771 tabe dorsal f 4767 sutura plana f Anatomía SIN.septo atrioventricular 4768 tabaco m tabique bronquial Vid. tabes dorsal en spinal cord syphilis.tabe dorsal tabicación cardíaca Vid.sutura dentada tabes dorsal Vid.septo atrioventricular tabique auriculoventricular Vid....triiodotironina T4 Vid.] tabique femoral Vid... sutura plana en harmonic suture.septación cardíaca T Vid....septo nasal 4769 tabaqueira anatómica f Anatomía es tabaquera anatómica en anatomical snuffbox pt tabaqueira anatômica [Br.sutura harmónica es sutura armónica..timina T3 Vid. tabaqueira anatómica [Pt.septo interatrial 481 .tiroxina Etiopatoxenia es tabaco en tobacco pt tabaco tabique atrioventricular Vid. sífilis de la columna vertebral.Vocabulario 4766 sutura escamosa f Anatomía es sutura escamosa en squamous suture pt sutura escamosa la sutura squamosa 4770 tabaquismo m Patoloxías es tabaquismo en smoking pt tabagismo sutura harmónica Vid.. sutura plana la sutura plana Patoloxías SIN..septo femoral tabique interatrial Vid.mielopatía sifilítica. tabes dorsalis pt mielopatía sifilítica. tabes dorsal sutura serrátil Vid. syphilitic myelopathy...tabes dorsal es mielopatía sifilítica.. sífile da columna vertebral VAR.carina traqueal tabique das fosas nasais Vid.. plane suture pt sutura harmónica.

..talasanemia es talasanemia. thalassemia pt talassemia Farmacoloxía VAR.septo interatrial 4776 tacto rectal m tabique interventricular Vid.tacrolimus es tacrolimo.septo nasal Farmacoloxía es tableta en tablet pt comprimido 4777 tacto vaxinal m 4772 tableta f Probas complementarias es tacto vaginal en cervical examination pt toque vaginal 4778 tálamo m Anatomía es tálamo en thalamus pt tálamo la thalamus tableta bucodispersable Vid..tableta bucodispersable es comprimido bucodispersable. tacrolimus en tacrolimus pt tacrolimo. DRE (sg) pt toque rectal [Pt.] tabique nasal Vid. orally disintegrating tablets pt comprimido de dissolução instantânea 4779 talamotomía f Terapéutica es talamotomía en thalamotomy pt talamotomia 4774 tacrolimo m talasanemia Vid.. tacrolimus 4780 talasemia f tacrolimus Vid. tato [Br.Vocabulario tabique interauricular Vid.]..talasemia Patoloxías VAR. liotab. toque retal [Br. talasemia en Mediterranean anemia..].tacrolimo Fisioloxía es tacto en touch pt tacto [Pt.septo interventricular Probas complementarias es tacto rectal en digital rectal examination..] 4775 tacto m 4781 talasoterapia f Terapéutica es talasoterapia en thalassotherapy pt talassoterapia 482 ..tableta de disolución oral 4773 tableta de disolución oral f Farmacoloxía SIN.. tableta liofilizada en liotab.

infundibulum of pituitary gland pt haste hipofisária la infundibulum 4786 taquiarritmia f Patoloxías es taquiarritmia en tachyarrhythmia pt taquiarritmia 4787 taquicardia f talo pituitario Vid. tachypnea pt polipnéia [Br.] es talón en heel pt talão la calx 4789 taquicardia ventricular f P atoloxías es taquicardia ventricular en ventricular tachycardia pt taquicardia ventricular talus Vid.talo hipofisario Semioloxía Patoloxías es taquicardia en heart hurry.].. talo pituitario es tallo hipofisario. tamanho da amostra 4790 taquipnea f 4784 tamaño da mostra m Semioloxía SIN. taquipnéia [Br.] 4792 tarsectomía f Terapéutica es tarsectomía en tarsectomy pt tarsectomia 483 . taquipnea en polypnea.]. tachycardia pt taquicardia 4783 talón m 4788 taquicardia supraventricular f Patoloxías es taquicardia supraventricular en supraventricular tachycardia pt taquicardia supraventricular entre “talón” e “calcañar” indicando que o segundo é a ‘parte inferior do talón’.- Algúns dicionarios galegos diferencian Anatomía SIN.. tallo pituitario en hypothalamic infundibulum. taquipneia [Pt. tamaño muestral en sample size pt tamanho amostral.].] 4791 taquipnea f tampón Vid..Vocabulario 4782 talo hipofisario m Anatomía SIN. polipneia [Pt.].solución tampón Patoloxías es taponamiento cardíaco en cardiac tamponade pt tamponamento cardíaco 4785 taponamento cardíaco m Semioloxía es taquipnea en tachypnea pt taquipnéia [Br. Nota..astrágalo Epidemioloxía es tamaño de la muestra. calcaño [pop. taquipneia [Pt.calcañar [pop.infundíbulo hipofisario..].polipnea es polipnea..

. lethality rate pt letalidade. Epidemioloxía es tasa de fertilidad en fertility rate pt taxa de fertilidade 4800 taxa de mortalidade f Epidemioloxía SIN. con “taxa de fecundidade”.letalidade es letalidad. con “taxa de fertilidade”. taxa de crescimento vegetativo Epidemioloxía es tasa de fecundidad en fecundity rate pt taxa de fecundidade Nota..taxa de morbilidade 4794 taxa de ataque f 4799 taxa de morbilidade f pidemioloxía E VAR..taxa de mortalidade neonatal temperá es tasa de mortalidad neonatal precoz en early neonatal mortality rate pt taxa de mortalidade neonatal precoce 4797 taxa de fertilidade f taxa de mortalidade neonatal serodia Vid. tasa de mortalidad en mortality..blefaroplastia tarsorrafia Vid..incidencia acumulada 4798 taxa de letalidade f tarsoplastia Vid. 484 .taxa de morbididade es tasa de morbilidad en morbidity rate pt taxa de morbidade.- Cfr.blefarotomía Epidemioloxía es tasa de ataque en attack rate pt taxa de ataque Epidemioloxía SIN.. tasa de crecimiento vegetativo en natural growth rate. taxa de mortalidade 4801 taxa de mortalidade neonatal precoz f 4796 taxa de fecundidade f Epidemioloxía SIN.mortalidade es mortalidad. tasa de letalidad en lethality. vegetative growth rate pt taxa de crescimento natural.. mortality rate pt mortalidade.Vocabulario 4793 tarso m Anatomía es tarso en bony tarsus. tarsus pt tarso la tarsus taxa de incidencia Vid.taxa de crecemento vexetativo 4795 taxa de crecemento vexetativo f Epidemioloxía SIN. taxa de morbilidade taxa de crecemento natural Vid.taxa de crecemento natural es tasa de crecimiento natural.- Cfr..blefarorrafia tarsotomía Vid...taxa de mortalidade neonatal tardía Nota.. taxa de letalidade taxa de morbididade Vid..

.taxano TC Vid..taxa de mortalidade neonatal serodia es tasa de mortalidad neonatal tardía en late neonatal mortality rate pt taxa de mortalidade neonatal tardia Epidemioloxía es tasa de sobrevivencia.taxoide es taxano. tasa de prevalencia en prevalence rate pt razão de prevalência.Vocabulario 4802 taxa de mortalidade neonatal tardía f 4807 taxa de supervivencia f Epidemioloxía SIN. taxóide taxoide Vid.tecido linfoide Epidemioloxía SIN.. taxa de prevalência 4811 tecido adiposo m Histoloxía es tejido adiposo en adipose tissue pt tecido adiposo 485 ..taxa de mortalidade neonatal precoz 4803 taxa de mortalidade perinatal f Epidemioloxía es tasa de mortalidad perinatal en perinatal mortality rate pt taxa de mortalidade perinatal Farmacoloxía SIN. tasa de supervivencia en survival rate pt taxa de sobrevida.tomografía computadorizada 4804 taxa de mortalidade posneonatal f 4809 teca f Histoloxía es teca en theca pt teca Epidemioloxía es tasa de mortalidad postneonatal en postneonatal mortality rate pt taxa de mortalidade pós-neonatal 4805 taxa de natalidade f Epidemioloxía es tasa de natalidad en birth rate pt taxa de natalidade 4810 tecido m Histoloxía es tecido en tissue pt tecido 4806 taxa de prevalencia f tecido adenoide Vid.. taxa de sobrevivência 4808 taxano m taxa de mortalidade neonatal temperá Vid... taxoid pt taxano.razón de prevalencia es razón de prevalencia. taxoide en taxane.

tecido linfático. lymphoid tissue pt tecid adenóide... tecido conjuntivo 4818 tecido nervioso m Histoloxía es tejido nervioso en nerve tissue.tecido conxuntivo es tejido conectivo. connective tissue pt tecido conectivo.tumor da teca ovárica es tecoma en theca cell tumor. muscular tissue pt tecido muscular 4813 tecido conectivo m Histoloxía SIN. telangiectasia. thecoma pt tecoma tecido linfático Vid..hipoderme 4815 tecido epitelial m Histoloxía es tejido epitelial en epithelial tissue pt tecido epitelial 4820 tecoma m Anatomía patolóxica SIN.. telangiectasis pt aranhas vasculares.tecido adenoide VAR.tecido linfoide 4821 telanxiectasia f 4816 tecido linfoide m Histoloxía SIN.tecido linfático es tecido linfoide..Vocabulario 4812 tecido cartilaxinoso m Histoloxía es tejido cartilaginoso en cartilaginous tissue pt tecido cartilaginoso 4817 tecido muscular m Histoloxía es tejido muscular en muscle tissue. telangiectasia 4822 telofase f Histoloxía es telofase en telophase pt telófase 486 .. telangiectasia en spider veins.. osseous tissue pt tecido ósseo tecido subcutáneo Vid. tejido linfático en adenoid tissue..tecido conectivo 4819 tecido óseo m 4814 tecido de granulación m Anatomía patolóxica es tejido de granulación en granulation tissue pt tecido de granulação Histoloxía es tejido óseo en bone tissue.arañas vasculares (pl) es arañas vasculares. nervous tissue pt tecido nervoso tecido conxuntivo Vid. tejido adenoide. tejido conjuntivo en conjunctive tissue. tecido linfóide Semioloxía SIN.

coagulation time pt tempo de coagulação Anatomía SIN.corda (f) [pop. telómero [Pt. tentório do cerebelo la tentorium cerebelli tempo de hemorraxia Vid.]...Vocabulario 4823 telómero m Xenética es telómero en telomere pt telômero [Br.tendonite es tendinitis.tenoplastia Anatomía SIN.tempo de sangradura 4832 tendinite f 4827 tempo de protrombina m Probas complementarias es tiempo de protrombina en prothrombin time pt tempo de protrombina Patoloxías VAR. tendonitis en tendinitis. tendonitis pt tendinite tendinoplastia Vid. têmpora la tempora 4830 tempo de tromboplastina m Probas complementarias es tiempo de tromboplastina en thromboplastin time pt tempo de tromboplastina 4825 temperatura corporal f Fisioloxía es temperatura corporal en body temperature pt temperatura corporal 4831 tenda do cerebelo f 4826 tempo de coagulación m Probas complementarias es tiempo de coagulación en clotting time.] es sien en temple pt fonte.] es tendón en tendon pt tendão la tendo 4828 tempo de sangradura m 4833 tendón m Probas complementarias SIN.sen. tentorium cerebelli pt tenda do cerebelo.... vidalla [pop..] tempo de supervivencia media Vid.tentorio do cerebelo (m) es tentorio del cerebelo. tienda del cerebelo en cerebellar tentorium.tempo de hemorraxia es tiempo de hemorragia.supervivencia media 4829 tempo de trombina m Probas complementarias es tiempo de trombina en thrombin time pt tempo de trombina 4824 tempa f Anatomía SIN. tiempo de sangrado en bleeding time pt tempo de sangramento 487 ...

.tendinite Terapéutica VAR. tenonectomy pt tenectomia.tenectomía Terapéutica VAR.tomografía por emisión de positróns 4842 terapeuta s Termos xerais es terapeuta en therapist pt terapeuta 488 . teníase tentorio do cerebelo Vid. tenia en taenia.tenonectomía es tenectomía.. tenonectomia 4834 tenectomía f 4840 tenotomía f Terapéutica es tenotomía en tenontotomy.estrés tensión Vid.tendinoplastia es tendinoplastia...].presión arterial 4837 teníase f Patoloxías SIN. tenoplasty pt tendinoplastia....] es solitaria [pop. tenoplastia Farmacoloxía es teofilina en theophylline pt teofilina 4838 tenoplastia f TEP Vid.].. teniosis en taeniasis pt solitária [pop. teniasis. ténia tensión arterial Vid.solitaria es solitaria.ligamento patelar 4839 tenorrafia f Terapéutica es tenorrafia en tenorrhaphy pt tenorrafia tendonite Vid.solitaria [pop... tenotomy pt tenotomia 4835 tenesmo m Semioloxía es tenesmo en tenesmus pt tenesmo tensiómetro Vid. tenia pt solitária.hipertensión arterial 4836 tenia f Etiopatoxenia SIN.Vocabulario tendón rotuliano Vid....tenda do cerebelo 4841 teofilina f tenonectomía Vid. tenoplastia en tendinoplasty.esfigmomanómetro tensión Vid. tenontoplasty..presión arterial tensión alta Vid. tenonectomía en tenectomy.

.. THS (sg). THS (sg) es terapia de reemplazo hormonal.reflexoterapia 489 .TRH (sg). terapia hormonal sustitutiva. terapia gênica 4846 teratoloxía f Termos xerais es teratología en teratology pt teratologia 4844 terapia de reposición hormonal f Terapéutica SIN. terapia génica en genetic therapy pt terapia genética. TRH (sg) 4847 teratoma m Patoloxías SIN...fisioterapia terapia Vid.tumor teratoide es teratoma.teratozoospermia terapia hormonal Vid... tumor teratoide en teratoid tumor.tratamento terapia con láser Vid.magnetoterapia 4849 teratoxenicidade f Etiopatoxenia es teratogenicidad en teratogenicity pt teratogenicidade terapia musical Vid..terapia de reposición hormonal terapia magnética Vid. tumor teratoide teratospermia Vid..hormonoterapia 4848 teratoxenia f Termos xerais es teratogenia en teratogeny pt teratogenia terapia hormonal substitutiva Vid. terapia hormonal substitutiva...terapia xenética es terapia genética.. TRH (sg) en hormone replacement therapy.terapia xénica 4845 terapia xénica f terapéutica física Vid...vitaminoterapia 4843 terapéutica f terapia xenética Vid.musicoterapia terapia reflexa Vid.Vocabulario terapéutica Vid.tratamento Terapéutica Termos xerais es terapéutica en therapeutics pt terapêutica terapia vitamínica Vid.. HRT (sg) pt terapia de reposição hormonal.. teratoma pt teratoma.laserterapia Xenética VAR.

dente molar 4856 termorregulación f Fisioloxía es termorregulación en thermoregulation pt termorregulação 4851 terceiro ruído cardíaco m Semioloxía es tercer ruido cardíaco en third heart sound pt terceira bulha cardíaca. terror nocturno en night terror.secuencia de terminación Semioloxía Patoloxías SIN.tesoiras (pl) es tijera..]. termómetro [Pt.]. terror nocturno [Pt.. ventrículo médio la ventriculus tertius 4858 termoxénese f Fisioloxía es termogénesis en thermogenesis pt termogênese [Br.] tesoiras Vid.ventrículo medio.]..causalxia terminador Vid.] 4859 terror nocturno m termalxia Vid.pavor nocturno es pavor nocturno.]pavor noturno [Br. teratozoospermia pt teratospermia. ventrículo diencefálico es tercer ventrículo.Vocabulario 4850 teratozoospermia f Semioloxía VAR. terceiro ruído cardíaco 4857 termoterapia f Terapéutica es termoterapia en thermotherapy pt termoterapia 4852 terceiro ventrículo m Anatomía SIN. ventricle of diencephalon pt terceiro ventrículo.tesoira 490 . ventrículo diencefálico.. thermoreceptor pt termorreceptor terceiro molar Vid.]. ventrículo medio en third ventricle. teratozoospermia en teratospermia. termogénese [Pt.. terror noturno [Br... teratozoospermia terceiro 4855 termorreceptor m Fisioloxía es termorreceptor en thermal receptor..] 4853 termocoagulación f Terapéutica es termocoagulación en thermocoagulation pt termocoagulação 4860 tesoira f 4854 termómetro m Instrumental VAR. tijeras en scissors pt tesoura Instrumental es termómetro en thermometer pt termômetro [Br. pavor nocturnus pt pavor nocturno [Pt.teratospermia es teratospermia.

test da sobrecarga acuosa 4868 test da suor m Probas complementarias SIN..Vocabulario 4861 test calórico m Probas complementarias SIN.proba da metirapona (f) es prueba de metirapona en metyrapone test pt teste da metirapona Probas complementarias SIN.proba da lepromina (f) es prueba de la lepromina.proba cutánea de alerxia (f) es prueba cutánea de alergia en allergy skin test.proba da suor (f) es prueba del sudor en sweat test pt teste do suor 4864 test da lepromina m Probas complementarias SIN. proba da sobrecarga acuosa (f) es prueba de la sobrecarga acuosa..test da sobrecarga hídrica. proba da elevación da perna en extensión (f) es prueba de la elevación de la pierna extendida.. prueba de lepromina cutánea en lepromin test pt teste cutâneo de lepromina.. signo de la elevación de la pierna en extensión en straight leg raise test pt teste de elevação da perna estendida test da sobrecarga hídrica Vid. prueba de la sobrecarga hídrica en water overload test pt teste de sobrecarga hídrica 4863 test da elevación da perna en extensión m Semioloxía SIN...proba calórica (f) es prueba calórica en caloric test pt teste calórico 4866 test da sacarosa m Probas complementarias SIN.proba da sacarosa (f) es prueba de la sacarosa en sucrose test pt teste de sacarose 4862 test cutáneo de alerxia m Probas complementarias SIN.proba da ureasa (f) es prueba de la ureasa en urease test pt teste de urease 491 . teste de lepromina 4869 test da tuberculina m Probas complementarias SIN.sinal de elevación da perna estendida.... prick test pt teste cutâneo para alergia 4867 test da sobrecarga acuosa m Probas complementarias SIN.proba da tuberculina (f) es prueba de la tuberculina en tuberculin test pt teste tuberculínico 4870 test da ureasa m 4865 test da metirapona m Probas complementarias SIN...

... proba de absorción de anticorpos treponémicos fluorescentes (f) es prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes.test de colecistocinina 4876 test de colecistocinina m Probas complementarias SIN.proba de esforzo 492 . teste de colecistoquinina 4872 test de aglutinación en látex m Probas complementarias SIN..proba de aglutinación en látex (f) es prueba de aglutinación en látex en latex agglutination test pt teste de aglutinação em látex 4873 test de alento m test de contacto Vid. direct immunofluorescence test pt teste de imunofluorescência direta 4878 test de dorsiflexión m Probas complementarias SIN.proba de deshidratación (f) es prueba de deshidratación en dehydration test pt teste de desidratação 4874 test de anticorpo fluorescente directo m Probas complementarias SIN.test FTA-ABS. proba de colecistocinina (f) es prueba de CCK.proba de broncodilatación (f) es prueba de broncodilatación en bronchodilation test pt teste de broncodilatação test de CCK Vid.test de CCK. prueba de inmunofluorescencia directa en DFA (sg).Vocabulario 4871 test de absorción de anticorpos treponémicos fluorescentes m Probas complementarias SIN.. teste FTA-ABS 4875 test de broncodilatación m Probas complementarias SIN...proba de alento (f) es prueba de aliento en breath test pt teste respiratório 4877 test de deshidratación m Probas complementarias SIN. direct fluorescent antibody test..test de parche Probas complementarias SIN...proba de dorsiflexión (f) es prueba de dorsiflexión en dorsiflexion test pt teste de dorsiflexão test de esforzo Vid.. proba de anticorpo fluorescente directo (f) es prueba de anticuerpo fluorescente directo. prueba de colecistocinina en CCK test.test de inmunofluorescencia directa. cholecystokinin test pt teste de CCK. teste de colecistocinina. FTA-ABS test pt teste de absorção de anticorpos treponêmicos fluorescentes. prueba FTA-ABS en fluorescent treponemal antibody absortion test.

proba de estimulación (f) es prueba de estimulación en stimulation test pt teste de estimulação test de inmunofluorescencia directa Vid. prueba epicutánea en patch test pt teste de contacto [Pt.. adrenocorticotrophin stimulation test pt teste de estimulação com ACTH.. prueba de parche.test de estimulación con adrenocorticotropina 4880 test de estimulación con adrenocorticotropina m Probas complementarias SIN. teste de contato [Br. prueba de latencias múltiples del sueño en multiple sleep latency test pt teste de latências múltiplas do sono 4884 test de parche m Probas complementarias SIN.test de estimulación con ACTH. teste provocativo Epidemioloxía SIN. prueba de estimulación con adrenocorticotropina en ACTH stimulation test. challenge test....test de contacto. proba de contacto (f) es prueba de contacto. proba de provocación (f) es prueba de provocación en challenge..proba de latencias múltiples do sono (f) es prueba de latencia de sueño múltiple.. proba de hipóteses (f) es contraste de hipótesis. proba de estimulación con adrenocorticotropina (f) es prueba de estimulación con ACTH.Vocabulario 4879 test de estimulación m Probas complementarias SIN.] 4881 test de hemaglutinación m Probas complementarias SIN.test de anticorpo fluorescente directo 4883 test de latencias múltiples do sono m test de estimulación con ACTH Vid.proba de hemaglutinación (f) es prueba de hemaglutinación en hemagglutination test pt teste de hemaglutinação 4885 test de provocación m 4882 test de hipóteses m Probas complementarias SIN.. teste de estimulação com adrenocorticotropina Probas complementarias SIN.proba de supresión (f) es prueba de supresión en suppression test pt teste de supressão 493 .test provocativo.. test de hipótesis en hypothesis testing pt teste de hipóteses 4886 test de supresión m Probas complementarias SIN.].contraste de hipóteses. provocative test pt teste de provocação..

proba do edrofonio (f) es prueba del edrofonio en edrophonium test pt teste do edrofônio 4894 testículo m Anatomía es testículo en testicle pt testículo la orchis. oral glucose tolerance test pt teste de tolerância à glicose.proba vestibular (f) es prueba vestibular.Vocabulario 4887 test de tolerancia á lactosa m Probas complementarias SIN..proba do reflexo corneal (f) es prueba del reflejo corneal en corneal reflex test pt teste do reflexo corneano 4896 tetania f Semioloxía es tetania en tetany pt tetania 494 .proba de tolerancia á lactosa (f) es prueba de tolerancia a la lactosa en lactose tolerance test pt teste de tolerância à lactose test FTA-ABS Vid. test vestibular en vestibular test pt teste vestibular 4893 testamento vital m T ermos xerais es testamento vital en living will pt testamento em vida 4889 test do edrofonio m Probas complementarias SIN. fototeste de contato [Br.]... teste de tolerancia oral à glicose Probas complementarias SIN....test de absorción de anticorpos treponémicos fluorescentes test provocativo Vid..]... photopatch testite Vid.proba de tolerancia oral á glicosa (f) es prueba de la tolerancia oral a la glucosa en glucose tolerance test.orquite Bioquímica Fisioloxía es testosterona en testosterone pt testosterona 4895 testosterona f 4891 test do reflexo corneal m Probas complementarias SIN. testis 4890 test do fotoparche m Probas complementarias SIN.test de provocación 4888 test de tolerancia oral á glicosa m 4892 test vestibular m Probas complementarias SIN.proba do fotoparche (f) es prueba del fotoparche en photopatch test pt fototeste de contacto [Pt.

febre tifoide (f) es fiebre tifoidea..Vocabulario 4897 tétano m Patoloxías es tétano...] es tibia en tibia pt tíbia la tibia 4898 tetraciclina f 4903 tibia f tetraiodotironina Vid...canela [pop..tiroxina Semioloxía es tetraparesia en tetraparesis pt tetraparesia 4904 tibia en sabre f Semioloxía es tibia en sable en saber tibia pt tíbia em sabre 4899 tetraparesia f 4905 tic m 4900 tetraplexía f Semioloxía SIN.. tifus en typhoid fever. tetraplegia pt quadriplegia.cecopexia tiflostomía Vid. tetraplegia Semioloxía es tic en tic pt tique tiflopexia Vid.cecotomía Patoloxías SIN.cuadriplexía es cuadriplejia.cecostomía tiflotomía Vid..- Evítese “tétanos”. cuadriplejía. 4902 tiacida f Farmacoloxía es tiazida en thiazide pt tiazida *tétanos Vid. tifo 4901 tetraploidía f Xenética es tetraploidía en tetraploidy pt tetraploidia 4906 tifo m Thr Vid. tetraplejia.terapia de reposición hormonal 495 ..tétano Farmacoloxía es tetraciclina en tetracycline pt tetraciclina tiamina Vid. typhus pt febre tifóide. tetraplejía en quadriplegia. tétanos en tetanus pt tétano Nota..treonina THS Vid..vitamina B1 Anatomía SIN.

miringocentese timpanotomía Vid.. timpanectomía en myringectomy.. timpanómetro [Pt.].membrana timpánica (f) es membrana timpánica.. tímpano en drumhead. tympanectomy pt timpanectomia Semioloxía es timpanismo en tympanism.. tympanic membrane.miringuectomía es miringuectomía.miringocentese 4909 timo m 4915 timpanografía f Probas complementarias es timpanografía en tympanography pt timpanografia 4916 timpanometría f Probas complementarias es timpanometría en tympanometry pt timpanometria 4910 timocito m Histoloxía es timocito en thymocyte pt timócito 4917 timpanómetro m 4911 timoma m Patoloxías Anatomía patolóxica es timoma en thymoma pt timoma Terapéutica SIN..miringoplastia 4912 timpanectomía f timpanostomía Vid. tympanum pt membrana timpánica.Vocabulario 4907 timectomía f Terapéutica es timectomía en thymectomy pt timectomia Bioquímica SIN. tympanites pt timpanismo Probas complementarias es timpanómetro en tympanometer pt timpanômetro [Br.miringocentese 4913 timpanismo m tinguidura ácido-alcohol resistente Vid.tinguidura acidorresistente 496 ... tímpano la membrana tympanica timpanocentese Vid.T (sb) es timina en thymine pt timina Anatomía es timo en thymus pt timo la thymus 4914 tímpano m 4908 timina f Anatomía SIN.] timpanoplastia Vid. eardrum..

tirotomía Bioquímica SIN.. stye pt terçol. treçolho 4924 tiroglobulina f 4919 tinguidura de Gram f Probas complementarias SIN. coloración acidorresistente es tinción ácido-alcohol resistente...acúfeno Patoloxías es tiña en tinea pt tinha 4925 tiroidectomía f 4920 tiña f 4926 tiroidite f Patoloxías es tiroiditis en thyroiditis pt tiroidite tiña dos pés Vid.Tyr (sb) es tirosina en tyrosine pt tirosina 4927 tirosina f 4922 tira reactiva f Probas complementarias es tira reactiva en dipstick pt tira reagente 4928 tirosinemia f Semioloxía es tirosinemia en tyrosinemia pt tirosinemia 497 .....Vocabulario 4918 tinguidura acidorresistente f Probas complementarias SIN.coloración de Gram es tinción de Gram en Gram stain pt coloração de Gram Bioquímica Fisioloxía es tiroglobulina en thyroglobulin pt tiroglobulina tiroide Vid.pé de atleta tiña querión Vid.querión Farmacoloxía es tioxanteno en thioxanthene pt tioxanteno 4921 tioxanteno m tiroidotomía Vid.orizó es orzuelo en sty..tinguidura ácido-alcoholresistente.glándula tiroide Terapéutica es tiroidectomía en thyroidectomy pt tiroidectomia tinnitus Vid.. tinción de acidorresistencia en acid-fast stain pt coloração ácido-resistente 4923 tirizó m Patoloxías SIN.

tuberculose TNF Vid.Vocabulario 4929 tirotomía f Terapéutica VAR.hormona estimuladora da tiroide 4935 tolerancia f Etiopatoxenia es tolerancia en tolerance pt tolerância 4931 tiroxina f Bioquímica Fisioloxía SIN. tomografía computadorizada tise Vid.obstetra tocoloxía Vid. Cfr.tomografía por emisión de fotón único toco Vid...factor de necrose tumoral Farmacoloxía es toallita en pad pt compressa 4932 toalliña f tomografía computadorizada por emisión de fotón único Vid. tetraiodotironina.... Patoloxías es tirotoxicosis en thyrotoxicosis pt tirotoxicose 4934 togavirus m Etiopatoxenia es togavirus en togavirus pt togavírus tirotropina Vid. thyroxine pt T4.tetraiodotironina.. con “hipertiroidismo”..- Designa o ‘efecto producido polo exceso de hormonas tiroides’. tetrayodotironina. tiroxina 4936 tomografía computadorizada f Probas complementarias SIN. tetraiodothyronine. thyroxin.obstetricia Semioloxía es tofo en tophus pt tofo 4933 tofo m 4930 tirotoxicose f Nota.coto tocoferol Vid.vitamina E 498 .. tiroxina en T4..tiroidotomía es tiroidotomía en thyroidotomy. tomografía computarizada en computed tomography.TC (sg) es TC (sg).. CT (sg) pt TC (sg). computerized tomography. T4 es T4. thyrotomy pt tirotomia tocólogo -ga Vid..

.Vocabulario 4937 tomografía por emisión de fotón único f tonsilectomía Vid.. tomografia por emissão de fotão único [Pt.. TEP (sg).amígdala 499 ... tomografía computarizada por emisión de fotón único..] Terapéutica Probas complementarias SIN.] 4943 toracoplastia f Terapéutica es toracoplastia en thoracoplasty pt toracoplastia 4939 ton muscular m Fisioloxía es tono muscular en muscle tone.amigdalite T ermos xerais es topografía en topography pt topografia 4941 topografía f toracentese Vid.. thoracoscopy pt pleuroscopia..reconstituínte es reconstituyente. SPECT (sg) es SPECT (sg). thoracentesis. thoracocentesis pt pleurocentese. pleurocentesis..PET (sg).toracocentese Terapéutica Probas complementarias SIN. tónico [Pt. tomografía por emisión de fotón único en single photon emission computed tomography.pleuroscopia es pleuroscopia. tónico en tonic pt reconstituinte. SPECT (sg) pt SPECT (sg). paracentese torácica VAR. muscular tonus pt tônus muscular 4944 toracoscopia f 4940 tónico m Farmacoloxía SIN. toracentesis. positron emmision tomography pt PET (sg). TEP (sg). toracentese. tomografia de emissão de positrões [Pt. toracocentese 4942 toracocentese f 4938 tomografía por emisión de positróns f Probas complementarias SIN.tomografía computadorizada por emisión de fotón único. toracoscopia en pleuroscopy.] tonsilite Vid.toracentese es paracentesis torácica.]. TEP (sg) es PET (sg).pleurocentese. tomografia de emissão de pósitrons [Br.. toracoscopia 4945 toracostomía f Terapéutica es toracostomía en thoracostomy pt toracostomia tonsila Vid. tomografia por emissão de fóton único [Br. tônico [Br.]. toracocentesis en pleurocentesis.amigdalectomía Probas complementarias SIN. tomografía por emisión de positrones en PET (sg).].

tórax enfisematoso Semioloxía VAR.tórax en tonel 500 ... tórax en tonel. pectus excavatum pt pectus excavatum. tórax en embudo. pertosse..tórax enfisematoso es tórax en barril..toxinemia es toxemia..Vocabulario 4946 toracotomía f Terapéutica es toracotomía en thoracotomy pt toracotomia 4950 tórax escavado m Nota. pigeon breast pt pectus carinatum. con “pleurotomía”. tórax excavado en funnel breast.. pectus carinatum. tórax escavado torcedura Vid.pectus carinatum es pecho de paloma [pop.- Cfr. tórax en funil es pectus excavatum. tos ferina en pertussis. tórax em tonel. funnel chest.]. whooping cough pt coqueluche [Br]. tosse convulsa 4949 tórax en tonel m 4953 toxemia f Semioloxía SIN.. tórax enfisematoso en barrel-shaped chest.pectus excavatum. barrel-shaped thorax.. toxinemia pt toxemia. tórax em quilha Patoloxías SIN.escordadura Fisioloxía Semioloxía es tos en cough pt tosse 4951 tose f tórax en funil Vid.pertussis es pertussis. toxinemia toxicida Vid.. peito de pombo [pop. emphysematous chest pt tórax em barril.].tórax escavado 4948 tórax en quilla m 4952 tose ferina f Semioloxía SIN. 4947 tórax m Anatomía es tórax en thorax pt tórax la thorax Semioloxía SIN. toxinemia en toxemia. tórax en quilla en pectus carinatum.antídoto Etiopatoxenia es toxicidad en toxicity pt toxicidade 4954 toxicidade f tórax enfisematoso Vid.

oftalmia egípcia.. tracção [Pt. 501 . conxuntivite granular (f) es conjuntivitis granular.. tracto en tract pt tracto [Pt.veleno es tóxico..- Cfr. granular conjunctivitis.].]..tracto olfactorio Nota..drogadicción Etiopatoxenia es toxina en toxin pt toxina 4964 tracoma m 4958 toxina f toxinemia Vid.oftalmía exipcia (f). trachoma pt conjuntivite granular. con “gasto cardíaco”. toxic pt tóxico.Vocabulario 4955 tóxico m Etiopatoxenia SIN. tracoma en Egyptian ophthalmia. tracoma 4959 toxoplasmose f 4965 tracto m 4960 traballo cardíaco m Fisioloxía es trabajo cardíaco en stroke work pt trabalho cardíaco Anatomía es haz. oftalmía egipcia.] la tractus tracto olfactivo Vid.toxemia Patoloxías es toxoplasmosis en toxoplasmosis pt toxoplasmose Patoloxías SIN. trato [Br. veneno en poison. veneno 4961 traballo de parto m Termos xerais es trabajo de parto en labor pt trabalho de parto 4956 toxicoloxía f Termos xerais es toxicología en toxicology pt toxicologia 4962 trabécula f Anatomía es trabécula en trabecula pt trabécula la trabecula 4957 toxicoloxía forense f Termos xerais es toxicología forense en forensic toxicology pt toxicologia forense 4963 tracción f Terapéutica es tracción en traction pt tração [Br.] toxicomanía Vid.

Cfr..- Designa un ‘tipo de fármacos 4969 tranquilizante m 4975 transferencia f Etiopatoxenia es transferencia en transference pt transferência psicotrópicos que posúen efecto ansiolítico e sedante’.. 4976 transferrina f tranquilizante menor Vid.úvea tractotomía Vid.ansiolítico Bioquímica Fisioloxía es transferrina en transferrin pt transferrina 502 ..bolsa omental 4967 tracto óptico m 4971 transcrición f Xenética es transcripción en transcription pt transcrição 4972 transdución de sinais f Bioquímica es transducción de señales en signal transduction pt transdução de sinal Fisioloxía es transducción sensorial en sensory transduction pt transdução sensorial Bioquímica es transferasa en transferase pt transferase tracto respiratorio Vid.cintiña óptica (f) es cintilla óptica.egofonía Farmacoloxía es tranquilizante en tranquillizer pt tranquilizante Nota.] la tractus olfactorius Anatomía SIN..Vocabulario 4966 tracto olfactorio m Anatomía SIN. cintilla olfatoria en olfactory tract pt tracto olfactório [Pt..] la tractus opticus aérea 4970 transaminase f Bioquímica es transaminasa en transaminase pt transaminase transcavidade dos epíploons Vid.tracto olfactivo es tracto olfatorio.cintiña olfactiva (f).].. tracto óptico en optic tract pt tracto óptico [Pt. cintiña olfactoria (f) VAR.vía tracto uveal Vid.. trato óptico [Br.cordotomía Xenética es traducción en translation pt tradução 4973 transdución sensorial f 4968 tradución f 4974 transferase f tragofonía Vid. con “sedante” e “calmante”. trato olfatório [Br.]...

diascopia es diascopia. transmisión en contagion.Vocabulario 4977 transfusión f Terapéutica es transfusión en transfusion pt transfusão 4984 transmisión sexual f Etiopatoxenia es transmisión sexual en sexual transmission pt transmissão sexual 4978 transiluminación f 4985 transmisión sináptica f Fisioloxía es transmisión sináptica en synaptic transmission pt transmissão sináptica Etiopatoxenia es transmisión vertical en vertical transmission pt transmissão vertical Probas complementarias SIN. transmissão 4988 transporte activo m Fisioloxía es transporte activo en active transport pt transporte activo [Pt. transillumination pt diascopia..]... transiluminação 4986 transmisión vertical f 4979 translocación f Xenética es translocación en translocation pt translocação transpiración Vid.suor Terapéutica es trasplante en transplantation pt transplante 4980 translocase f Bioquímica es translocasa en translocase pt translocase 4987 transplante m 4981 transmisión f Termos xerais SIN.] 4982 transmisión horizontal f Etiopatoxenia es transmisión horizontal en horizontal transmission pt transmissão horizontal 4989 transporte pasivo m Fisioloxía es transporte pasivo en passive transport pt transporte passivo Xenética es transposición en transposition pt transposição 4983 transmisión neuromuscular f Fisioloxía es transmisión neuromuscular en neuromuscular transmission pt transmissão neuromuscular 4990 transposición f 503 .contaxio (m) es contagio. transmission pt contágio. transporte ativo [Br. transiluminación en diascopy.

traquea Patoloxías es traqueitis en tracheitis pt traqueíte 4994 traqueíte f 5000 traqueomalacía f traquelectomía Vid. traqueia [Pt.. transposición de los grandes vasos en transposition of the great arteries. windpipe pt traquéia [Br..histerotraquelorrafia Terapéutica es traquelotomía en trachelotomy pt traquelotomia 4992 transposón m Xenética es transposón en transposon pt transposon 4997 traquelotomía f trapecio Vid. transposição dos grandes vasos 4996 traqueloplastia f Terapéutica es traqueloplastia en tracheloplasty pt traqueloplastia traquelorrafia Vid.Vocabulario transposición das grandes arterias Vid..] la trachea 4998 traqueobroncomegalia f Semioloxía es traqueobroncomegalia en tracheobronchomegaly pt traqueobroncomegalia 4993 traquea f Nota.- Evítese “tráquea”..cervicectomía 5001 traqueostomía f 504 .transposición dos grandes vasos 4995 traquelopexia f Terapéutica es traquelopexia en trachelopexy pt traquelopexia 4991 transposición dos grandes vasos f Patoloxías SIN. transposition of the great vessels pt transposição das grandes artérias.]. 4999 traqueobronquite f Patoloxías es traqueobronquitis en tracheobronchitis pt traqueobronquite Patoloxías es traqueomalacia en tracheomalacia pt traqueomalacia Terapéutica es traqueostomía en tracheostomy pt traqueostomia *tráquea Vid.músculo trapecio Anatomía es tráquea en trachea..transposición das grandes arterias es transposición de las grandes arterias..

neurose obsesiva-compulsiva (f). distúrbio afetivo sazonal 5009 trastorno obsesivo-compulsivo m 5005 trastorno bipolar m Patoloxías SIN.. obsessive-compulsive syndrome pt distúrbio obsessivo-compulsivo.depresión bipolar (f). trastorno afectivo estacional en SAD (sg). neurose obsessivo-compulsiva. trastorno bipolar en bipolar depression.parkinsonismo 505 . transtorno bipolar Patoloxías SIN. trastorno obsesivo-compulsivo en obsessive-compulsive disorder. neurosis obsesivo-compulsiva. obsessive-compulsive neurosis. neurose obsesivo-compulsiva (f) es neurosis obsesiva-compulsiva. psicose maníacodepressiva [arc. bipolar disorder...síndrome afectiva estacional (f) es síndrome afectivo estacional.] es depresión bipolar.ciclotimia 5006 trastorno de estrés postraumático m trastornos do nervio hipogloso Vid. psicosis maníacodepresiva [arc. transtorno obsessivo-compulsivo 5010 trastorno sexual m Patoloxías es trastorno sexual en sex disorder pt transtorno sexual trastorno ciclotímico Vid..Vocabulario 5002 traqueotomía f Terapéutica es traqueotomía en tracheotomy pt traqueotomia 5007 trastorno depresivo m Patoloxías es trastorno depresivo en depressive disorder pt transtorno depressivo 5003 trastorno m Etiopatoxenia Termos xerais es trastorno en disorder pt transtorno 5008 trastorno do sono m Patoloxías es trastorno del sueño en sleep disorder pt transtorno do sono 5004 trastorno afectivo estacional m Patoloxías SIN. síndrome obsesivo-compulsivo. manic-depressive psychosis [arc. seasonal affective disorder pt depressão sazonal. psicose maniacodepresiva (f) [arc. neurose obsessiva-compulsiva.].síndrome obsesiva-compulsiva (f).] pt depressão bipolar..neuralxia do hipogloso Patoloxías es trastorno de estrés postraumático en post-traumatic stress disorder pt estado de stress pós-traumático trastornos parkinsonianos Vid.]..

.trígono femoral triángulo femoral Vid. tratamiento en therapeutics. trauma pt trauma... Cfr. marcando a personalidade de quen a padece’. trephination pt trefinação.hormona liberadora de tirotropina unha acción violenta ou pola introdución no corpo dunha substancia tóxica’. psychological trauma. TRH Vid. terapia..trígono femoral 506 .trauma Etiopatoxenia es traumatismo en injury. tratamento 5015 traumatoloxía f Organización sanitaria es traumatología en traumatology pt traumatologia 5012 trauma m trefinación Vid... trauma psíquico Nota. Cfr.terapia (f).trefinación es trefinación.Thr (sb) es treonina en threonine pt treonina trauma psicolóxico Vid. trepanación en trepanation. therapy.. terapéutica (f) es terapéutica. traumatism pt traumatismo Nota. trauma psicológico. treatment pt terapêutica..- Designa a ‘emoción intensa ou 5016 tremor m 5017 treonina f Bioquímica SIN.- Designa a ‘lesión física producida por 5018 trepanación f 5013 traumatismo m Terapéutica SIN.. trauma psíquico en psychic trauma.trepanación Semioloxía es temblor en tremor pt tremor la tremor vivencia brusca que imposibilita a reacción. trauma psicológico. trepanação TRH Vid. terapia. tiopatoxenia E SIN. trauma psicolóxico es trauma. con “traumatismo”.trauma psíquico.trauma trauma psíquico Vid.Vocabulario 5011 tratamento m Terapéutica SIN...terapia de reposición hormonal 5014 traumatólogo -ga s Organización sanitaria es traumatólogo en traumatologist pt traumatologista triángulo de Scarpa Vid. con “trauma”.

trismus es trismo.trígono vesical 5026 tripsina f 5021 trígono femoral m Anatomía SIN.enfermidade do sono 5020 triglicérido m triplete Vid. triiodothyronine pt T3.tripsina Bioquímica SIN.triptase es tripsina.trígono da vexiga es trígono vesical en trigone of bladder pt trígono da bexiga.. Scarpa’s triangle pt triângulo de Scarpa... triángulo femoral en femoral triangle.. triiodotironina Semioloxía VAR.T3 es T3. tryptase pt tripsina..adenosintrifosfato Bioquímica es triglicérido en triglyceride pt triglicérido tripanosomíase africana Vid...fórnix trígono da vexiga Vid. triyodotironina en T3...codón X enética es triploidía en triploidy pt triploidia 5025 triploidía f trígono cerebral Vid.trismo 507 . triptase triptase Vid. triptasa en trypsin. triángulo de Scarpa es triángulo de Scarpa.Vocabulario 5019 tricomoníase f Patoloxías es tricomoniasis en trichomoniasis pt tricomoníase 5024 trimetoprim m Farmacoloxía es trimetoprim..Trp (sb) es triptófano en tryptophan pt triptofano 5027 triptófano m 5022 trígono vesical m 5028 trismo m 5023 triiodotironina f Bioquímica Fisioloxía SIN.. trimetoprima en trimethoprim pt trimetoprima.. trimetroprim trifosfato de adenosina Vid.triángulo femoral. triângulo femoral la trigonum femorale Anatomía SIN. trígono vesical la trigonum vesicae Bioquímica Fisioloxía SIN. trismus en trismus pt trismo trismus Vid..

trombosina es trombasa.... trombina.. trombocitose trombase Vid.plaqueta Semioloxía VAR. trocânter menor [Pt...].] la trochanter minor 5036 tromboanxite obliterante f 5032 trocar m Instrumental es trocar en trocar pt trocarte atoloxías P SIN.. trombopenia en thrombocytopenia. thrombocytosis pt trombocitemia.enfermidade de Buerger es enfermedad de Buerger..]. trocânter maior [Pt. tromboangeíte obliterante 5037 trombocitemia f troco gasoso Vid.trombina Terapéutica es trombectomía en thrombectomy pt trombectomia trombocito Vid. thrombosin pt trombina Anatomía es trocánter mayor en greater trochanter pt trocanter maior [Br. trombopenia 5033 trombectomía f 5038 trombocitopenia f 508 .intercambio gasoso Semioloxía SIN. thrombin. thromboangiitis obliterans pt doença de Buerger. trombosina en thrombase. thrombopenia pt trombocitopenia.] la trochanter major 5035 trombo m Fisioloxía Anatomía patolóxica es trombo en thrombus pt trombo 5031 trocánter menor m Anatomía es trocánter menor en lesser trochanter pt trocanter menor [Br.trombase VAR.trombocitose es trombocitemia. trombocitosis en thrombocythemia.Vocabulario 5029 trisomía f Xenética es trisomía en trisomy pt trissomia 5034 trombina f 5030 trocánter maior m Bioquímica Fisioloxía SIN. tromboangeítis obliterante en Buerger’s disease.trombopenia es trombocitopenia.

tromboembolismo (m) es tromboembolia..tuba uterina trompa uterina Vid.trombocitopenia 5041 tromboembolia f Etiopatoxenia VAR..trombocitemia Patoloxías es trombocitosis esencial en essential thrombocytosis pt trombocitose essencial 5045 trombólise f 5040 trombocitose esencial f Fisioloxía es trombolisis.Vocabulario 5039 trombocitopenia esencial f Patoloxías es trombocitopenia esencial en essential thrombocytopenia pt trombocitopenia essencial 5044 tromboflebite f Patoloxías es tromboflebitis en thrombophlebitis pt tromboflebite trombocitose Vid.tromboembolia trompa auditiva Vid. tromboembolismo en thromboembolia. trombólisis en thrombolysis pt trombólise trombopenia Vid. thromboembolism pt tromboembolia...trombina Bioquímica Fisioloxía es tromboxano en thromboxane pt tromboxano 5047 tromboxano m tromboembolismo Vid...tuba uterina 509 ..tuba auditiva tromboembolismo pulmonar Vid. tromboembolismo 5046 trombose f Etiopatoxenia es trombosis en thrombosis pt trombose 5042 tromboembolia pulmonar f Patoloxías VAR.tromboembolismo pulmonar (m) es tromboembolia pulmonar.tromboembolia pulmonar trompa de Eustaquio Vid... tromboembolismo pulmonar en pulmonary thromboembolism pt tromboembolismo pulmonar trombosina Vid.tuba auditiva 5043 trombofilia f Semioloxía Patoloxías es trombofilia en thrombophilia pt trombofilia trompa de Falopio Vid...

.. tronco simpático la truncus sympatheticus tronco venoso braquiocefálico Vid.arteria celíaca (f) es arteria celíaca. sympathetic trunk pt cadeia ganglionar simpática paravertebral.. tronco celíaco la truncus coeliacus troquino Vid. tronco celíaco en celiac artery.cadea ganglionar simpática paravertebral es cadena ganglionar simpática paravertebral (f)..tubérculo menor do úmero troquíter Vid.tubérculo maior do úmero 5051 tronco pulmonar f Anatomía es tronco pulmonar en pulmonary trunk pt tronco pulmonar la truncus pulmonalis Trp Vid.vea braquiocefálica 5049 tronco braquiocefálico m Anatomía SIN. tronco braquiocefálico en brachiocephalic arterial trunk...arteria basilar Anatomía SIN.tronco arterial braquiocefálico es tronco arterial braquiocefálico. celiac trunk pt artéria celíaca.triptófano TSH Vid..Vocabulario 5048 tronco m Anatomía es tronco en trunk pt tronco la truncus 5052 tronco simpático m tronco arterial braquiocefálico Vid.tronco braquiocefálico tronco basilar Vid... tronco braquiocefálico la truncus brachiocephalicus 5053 tropismo m Fisioloxía es tropismo en tropism pt tropismo 5054 troponina f Bioquímica es troponina en troponin pt troponina 5050 tronco celíaco m Anatomía SIN. brachiocephalic trunk pt tronco arterial braquiocefálico.hormona estimuladora da tiroide 510 . tronco simpático en sympathetic paravertebral ganglia chain..

trompa uterina.. trompa de Eustaquio es trompa auditiva. trompa de Eustaquio en auditory tube.colículo inferior tubérculo cuadrixémino superior Vid.corpo mamilar 5057 tuber cinereum m 5061 tubérculo menor do úmero m 5058 tubercúlide f Semioloxía es tubercúlide en tubeculid pt tubercúlide Anatomía SIN..colículo inferior tubérculo cuadrixémino posterior Vid. tubérculo mayor del húmero en greater tubercle of humerus pt troquiter. pharyngotympanic tube pt trompa de Eustáquio.trompa uterina.. trompa uterina. eustachian tube.salpinxectomía Anatomía es tuber cinereum en tuber cinereum pt túber cinéreo. oviduto (m) es trompa de Falopio. trompa de Falopio. tuba uterina la tuba uterina 5060 tubérculo maior do úmero m tubectomía Vid....troquino es troquín..trompa auditiva.Vocabulario 5055 tuba auditiva f Anatomía SIN. tuba auditiva la tuba auditiva.. tuber cinereum la tuber cinereum tubérculo mamilar Vid. tuba auditoria tubérculo cuadrixémino anterior Vid.. uterine tube pt trompa de Falópio. tubérculo menor do úmero la tuberculum minus humeri 5062 tuberculoma m 5059 tubérculo m Anatomía es tubérculo en tubercle pt tubérculo la tuberculum Semioloxía Anatomía patolóxica es tuberculoma en tuberculoma pt tuberculoma 511 . tubérculo menor del húmero en lesser tubercle of humerus pt troquino. tubérculo maior do úmero la tuberculum majus humeri 5056 tuba uterina f Anatomía SIN.colículo superior Anatomía SIN.colículo superior tubérculo cuadrixémino inferior Vid. tuba uterina en fallopian tube.troquíter es troquíter..

tularemia 5067 tuberosidade radial f tule Vid.. tumescence pt inchaço.]. tumefacción. tumefacção [Pt. tuberosidade bicipital es tuberosidad bicipital..Vocabulario 5063 tuberculose f Patoloxías SIN. tularemia pt febre do coelho. tuberculose Farmacoloxía es tuberculostático en anti-TB drug.. tuberculosis en phthisis [arc... inchazo (m) [pop.febre dos coellos es fiebre de los conejos.] es hinchazón.] es tisis [arc.gasa Semioloxía SIN.]. tuberosidade do rádio. tularemia en rabbit fever.]. inchazón.tuberosidade radial Vid.].tuberosidade do radio.]..tumescencia. tuberosidad del radio.. tuberculosis pt tísica [arc. tuberosidade isquiática la tuber ischiadicum Anatomía SIN. tuberosidade radial la tuberositas radii 5072 tularemia f Patoloxías SIN. tumescência 5073 tumefacción f 512 . tuberculostatic pt tuberculostático Anatomía es tuberosidad en tuberosity pt tuberosidade la tuberositas 5068 túbulo colector m Histoloxía es túbulo colector en collecting tubule pt túbulo coletor 5064 tuberculostático m 5069 túbulo contornado m Histoloxía es túbulo contorneado en convoluted tubule pt túbulo contornado 5065 tuberosidade f 5070 túbulo seminífero m Histoloxía Anatomía es conducto seminífero. túbulo seminífero en seminiferous tubule pt túbulo seminífero la tubulus seminifer Patoloxías es tubulopatía en tubulopathy pt tubulopatia tuberosidade bicipital Vid. tumefação [Br. radial tuberosity pt tuberosidade bicipital. tumefaction. tuberosidad radial en bicipital tuberosity.tuberosidade radial 5071 tubulopatía f tuberosidade do radio 5066 tuberosidade isquiática f Anatomía es tuberosidade isquiática en ischial tuberosity pt tuberosidade do ísquio.tise [arc. tumescencia en swelling.

. Cfr.cancro tumor maligno da ampola de Vater Vid....- Designa unha ‘neoformación progresiva 5077 túnica vaxinal f 5074 tumor m Histoloxía Anatomía es túnica vaginal en tunica vaginalis pt túnica vaginal la tunica vaginalis testis 5078 turbinectomía f Terapéutica es turbinectomía en turbinectomy pt turbinectomia de tecido.osteoclastoma es osteoclastoma. con multiplicación non controlada polos sistemas reguladores do organismo’.tirosina U Vid...úlcera ulite Vid. neoplasma. tumor de células gigantes en giant cell tumor.. con “cancro”.unidade formadora de colonias 5080 úlcera f tumor mucoso Vid.albuxínea es albugínea.mixoma tumor muscular Vid.tecoma 5079 turbinotomía f Terapéutica es turbinotomía en turbinotomy pt turbinotomia 5075 tumor de células xigantes m Anatomía patolóxica SIN...ulceración es úlcera en ulcer. tumor pt neoplasia. tumor Nota. neoplasm.tumefacción Anatomía patolóxica Patoloxías SIN.Vocabulario tumescencia Vid. tumor da teca ovárica Vid.xenxivite ulna Vid.. túnica albugínea la tunica albuginea Semioloxía Patoloxías VAR..mioma tumor teratoide Vid. neoplasma es neoplasia..cúbito 513 . tunica albuginea pt albugínea...carcinoma da ampola de Vater UFC Vid..uracilo UCI Vid. tumor en neoplasia.teratoma Histoloxía Anatomía SIN. ulceration pt úlcera 5076 túnica albuxínea f ulceración Vid. tumor de células gigantes Tyr Vid... neoplasma.neoplasia (f). osteoclastoma pt osteoclastoma.. túnica albugínea en albuginea. giant cell tumour.unidade de coidados intensivos tumor maligno Vid.

. unidade formadora de colônia 5089 unión celular f Histoloxía es unión celular en cell junction pt junção celular ungüe Vid. uncus do hipocampo la uncus Histoloxía SIN.gancho do hipocampo es gancho del hipocampo. unidad de cuidados intensivos en ICU (sg)..poboación 514 . colony-forming unit pt UFC (sg). ultrasonografía Doppler en doppler.UFC (sg) es UFC (sg).. uncus en uncus pt uncus.UCI (sg) es UCI (sg)... ultra-sonografia Doppler 5082 ultrasonografía Doppler f Termos xerais SIN. intensive care unit pt UCI (sg). unidade de cuidados intensivos. unidad formadora de colonias en CFU (sg).doppler (m) es doppler.].ecografía Probas complementarias SIN.] 5087 unidade de coidados paliativos f 5083 úmero m Anatomía es húmero en humerus pt úmero la humerus Termos xerais es unidad de cuidados paliativos en palliative care unit pt unidade de cuidados paliativos 5088 unidade formadora de colonias f 5084 uncus m Anatomía SIN. unidade de tratamento intensivo [Br. Doppler ultrasonography pt doppler. UTI (sg) [Br..Vocabulario 5081 ultrasón m Terapéutica es ultrasonido en ultrasound pt ultra-som 5086 unidade de coidados intensivos f ultrasonografía Vid.óso lacrimal Farmacoloxía es ungüento en ointment pt ungüento 5085 ungüento m 5090 unión neuromuscular f Fisioloxía es unión neuromuscular en neuromuscular junction pt junção neuromuscular universo Vid..

uréter [Pt. urinemia en uremia.] 5100 ureterorrafia f Terapéutica es ureterorrafia en ureterorrhaphy pt ureterorrafia 5094 urea f Bioquímica es urea en urea pt uréia [Br. uña encarnada en ingrown nail.uña encarnada 5099 ureteroplastia f Terapéutica es ureteroplastia en ureteroplasty pt ureteroplastia 5093 uracilo m Bioquímica SIN.] la ureter 5097 ureterite f Patoloxías es ureteritis en ureteritis pt ureterite 5092 uña encarnada f Semioloxía Patoloxías SIN...].uña encravada. urinemia pt uremia. ingrown toenail.]. uracilo [Pt. urinemia Terapéutica Probas complementarias es ureteroscopia en ureteroscopy pt ureteroscopia 5102 ureterosigmoidostomía f Terapéutica es ureterosigmoidostomía en ureterosigmoidostomy pt ureterosigmoidostomia 515 .coiloniquia Semioloxía es uña en vidrio de reloj en watch glass nail pt unha em vidro de relógio 5096 uréter m 5091 uña en vidro de reloxo f Anatomía es uréter en ureter pt ureter [Br.panaricio uña en culler Vid. onicocriptose es onicocriptosis.Vocabulario unlleiro Vid..] 5101 ureteroscopia f 5095 uremia f Semioloxía VAR.. ureia [Pt.U (sb) es uracilo en uracil pt uracila [Br.urinemia es uremia.. onychocryptosis pt onicocriptose.]. unha encravada 5098 ureterografía f Probas complementarias es ureterografía en ureterography pt ureterografia uña encravada Vid..

.litíase urinaria Organización sanitaria es urólogo en urologist pt urologista 5114 urólogo -ga s 5108 uretrorrafia f Terapéutica es uretrorrafia en urethrorrhaphy pt uretrorrafia Terapéutica es uretrostomía en urethrostomy pt uretrostomia 5115 uroloxía f 5109 uretrostomía f Organización sanitaria es urología en urology pt urologia uronefrose Vid.Vocabulario 5103 ureterostomía f Terapéutica es ureterostomía en ureterostomy pt ureterostomia Terapéutica es ureterotomía en ureterotomy pt ureterotomia Anatomía es uretra en urethra pt uretra la urethra 5110 uretrotomía f Terapéutica es uretrotomía en urethrotomy pt uretrotomia 5104 ureterotomía f 5111 urina f 5105 uretra f Fisioloxía SIN..hidronefrose 516 .cistouretrografía miccional Terapéutica es uretroplastia en urethroplasty pt uretroplastia Probas complementarias es urografía en urography pt urografia 5107 uretroplastia f urolitíase Vid...uremia Probas complementarias es urocultivo en urine culture pt urocultura 5112 urocultivo m 5106 uretrite f Patoloxías es uretritis en urethritis pt uretrite 5113 urografía f uretrocistografía miccional Vid..ouriños (m pl) [pop] es orina en urine pt urina urinemia Vid.

. uveal tract5121.estafilotomía V par cranial Vid.úvula. pinguelo (m) [pop. tracto uveal (m) es capa vascular del globo ocular...]. campaíña [pop.. úvula la uvula palatina uterectomía Vid. Cfr. vascular layer of eyeball pt camada vascular do globo ocular. uveíte posterior Vid. pingallón (m) [pop. uvula of palate pt campainha. con “emerxencia”..Vocabulario 5116 uropatía f Patoloxías es uropatía en uropathy pt uropatia utrículo do oído Vid. útero en metra.].] es campanilla [pop..]. utriculus pt utrículo uvulotomía Vid..histeropexia uteropexia Vid. tracto uveal [Pt. trato uveal [Br.capa vascular do globo ocular..úvula palatina Anatomía SIN. tracto uveal.nervio trixémino 5120 utrículo m vaccinum Vid.].]. útero la uterus 5119 útero m 5123 úvula palatina f uterofixación Vid.utrículo do oído es utrículo en utricle.histeropexia Histoloxía Anatomía SIN...matriz (f) es matriz.coroidite úvula Vid.. úvea la tunica vasculosa bulbi 5121 úvea f 5117 urticaria f Patoloxías es urticaria en urticaria pt urticária 5118 urxencia f Termos xerais es urgencia en emergency pt urgência 5122 uveíte f Patoloxías es uveítis en uveitis pt uveíte Nota. úvula palatina en uvula.histerectomía Anatomía SIN. úvea en uvea..utrículo Anatomía SIN..vacina 517 .- Designa a ‘aparición fortuíta en calquera lugar ou actividade dun problema de causa diversa e gravidade variable que xera a consciencia dunha necesidade inminente de atención’. uterus pt matriz.

polpa branca 5134 valor preditivo positivo m 5128 vaíña tendinosa f Anatomía es vaina tendinosa en tendon sheath pt bainha tendinosa la vagina tendinis valoración médica Vid.valina Epidemioloxía es validez en validity pt validez 5129 validez f Anatomía SIN.Val (sb) es valina en valine pt valina 5125 vacinación f Medicina preventiva es vacunación en vaccination pt vacinação 5131 validez interna f 5132 valina f 5126 vacúolo m Histoloxía es vacuola en vacuole pt vacúolo 5127 vagotomía f Terapéutica es vagotomía en vagotomy pt vagotomia 5133 valor preditivo negativo m Epidemioloxía es valor predictivo negativo en negative predictive value pt valor preditivo negativo Epidemioloxía es valor predictivo positivo en positive predictive value pt valor preditivo positivo vaíña linfática periarteriolar Vid..vaccinum es vacuna en vaccine pt vacina 5130 validez externa f Epidemioloxía es validez externa en external validity pt validade externa Epidemioloxía es validez interna en internal validity pt validade interna Bioquímica SIN.válvula 518 ...cúspide es cúspide.. valva en cusp pt válvula la cuspis semilunar valva semilunar Vid...avaliación médica 5135 valva f Val Vid..Vocabulario 5124 vacina f Medicina preventiva VAR.

válvula ileal es válvula ileal. válvula ileocecal en ileal valve.válvula pulmonar válvula ileal Vid.. válvula mitral en bicuspid valve.. left atrioventricular valve.válvula auriculoventricular esquerda. mitral valve pt válvula átrio-ventricular esquerda.. válvula ileocecal la valva ilealis. valvulotomía en valvotomy. válvula bicúspide. ileocecal valve pt válvula ileal. valvulotomia 5140 válvula de derivación f Terapéutica es válvula de derivación en shunt valve pt válvula de derivação 5137 válvula f Anatomía es válvula en valve pt valva la valva válvula do tronco pulmonar Vid. valva mitralis 5143 válvula pulmonar f Anatomía SIN.válvula ileocecal 5141 válvula ileocecal f 5138 válvula f Histoloxía es válvula en valve pt válvula natomía A SIN.valvulotomía es valvotomía..válvula mitral Anatomía SIN. valva ileocaecalis 5139 válvula aórtica f Anatomía es válvula aórtica en aortic valve pt válvula aórtica la valva aortae 5142 válvula mitral f válvula atrioventricular dereita Vid.Vocabulario 5136 valvotomía f Terapéutica VAR.válvula mitral válvula bicúspide Vid.. válvula auriculoventricular izquierda. válvula pulmonar en pulmonary valve.válvula do tronco pulmonar es válvula del tronco pulmonar. valvulotomy pt valvotomia. valve of pulmonary trunk pt válvula pulmonar la valva trunci pulmonalis 519 .... válvula mitral la valva atrioventricularis sinistra. válvula bicúspide es válvula atrioventricular izquierda.válvula tricúspide válvula auriculoventricular dereita Vid...válvula tricúspide válvula auriculoventricular esquerda Vid.

válvula semilunar.cintura 520 .doenza valvular es valvulopatía en heart valve disease. variola pt varíola Semioloxía SIN.válvula sigmoide. valvuloplastia Patoloxías SIN. válvula tricúspide en right atrioventricular valve. valva semilunar es valva semilunar.factor de confusión 5148 variabilidade biolóxica f válvula sigmoide Vid. varicella pt varicela Terapéutica es varicocelectomía en varicocelectomy pt varicocelectomia 5150 varicocelectomía f 5146 valvulopatía f 5151 varicorraxia f Patoloxías SIN.válvula semilunar variable de confusión 5145 válvula tricúspide f 5149 varicela f Anatomía SIN.válvula atrioventricular dereita..nebulización vaporizador Vid. valva tricuspidalis Patoloxías es varicela en chickenpox..vexigas (pl) [pop. tricuspid valve pt válvula átrio-ventricular direita.. válvula auriculoventricular dereita es válvula atrioventricular derecha.. válvula sigmóide la valvula semilunaris vaporización Vid. válvula semilunar. valvular heart disease pt doença valvular. valvuloplasty pt valvoplastia...] es variz en varix pt variz 5153 variz f valvulotomía Vid. valvulopatia Semioloxía es varicorragia en varicose vein bleeding pt varicorragia 5152 varíola f 5147 valvuloplastia f Terapéutica es valvuloplastia en valvoplasty..nebulizador Fisioloxía es variabilidad biológica en biological variability pt variabilidade biológica Vid.valvotomía van Vid...hedra [pop.] es viruela en smallpox. válvula sigmoide en semilunar valve pt valva semilunar. válvula tricúspide la valva atrioventricularis dextra..Vocabulario 5144 válvula semilunar f Anatomía SIN..

náusea Fisioloxía es vascularización en vascularization pt vascularização 5160 vasoconstritor m 5154 vascularización f Farmacoloxía es vasoconstrictor en vasoconstrictor.. vasectomia vasopresina Vid. vasculitis pt angeíte. angiitis.] 5165 vasospasmo m 521 .].] 5159 vasoconstrición f vasorrafia Vid.anxiorrafia Etiopatoxenia es vasoespasmo..Vocabulario vasca Vid. vasospasmo en vasospasm pt vasoespasmo. angiítis. vasospasmo Fisioloxía Terapéutica es vasoconstricción en vasoconstriction pt vasoconstrição [Br. angiíte. vasculite Fisioloxía Terapéutica es vasodilatación en vasodilatation. vasectomy pt deferentectomia. anxeíte es angeítis. vasoprotetor [Br.hormona antidiurética 5158 vaso linfático m Anatomía es vaso linfático en lymphatic vessel pt vaso linfático la vas lymphaticum 5164 vasoprotector m Farmacoloxía es vasoprotector en vasoprotective agent pt vasoprotector [Pt. vasectomía en deferentectomy. vasculitis en angeitis.anxiíte.]....deferentectomía es deferentectomía. vasodilation pt vasodilatação 5162 vasodilatador m Farmacoloxía es vasodilatador en vasodilator pt vasodilatador 5156 vasculopatía f Patoloxías es vasculopatía en vasculopathy pt vasculopatia 5163 vasoligadura f Terapéutica es vasoligadura en vasoligation pt vasoligadura 5157 vasectomía f Medicina preventiva SIN. vasoconstricção [Pt. vasoconstrictor agent pt vasoconstritor 5161 vasodilatación f 5155 vasculite f Patoloxías SIN.

vea umeral es vena braquial. vaginitis pt colpite... veia braquiocefálica la vena brachiocephalica 522 .colpoplastia Patoloxías es vaginosis en vaginosis pt vaginose 5174 vea braquial f 5170 vaxinose f Anatomía SIN.colpite es colpitis.. veia umeral la vena brachialis vaxinotomía Vid..volume corrente VD Vid..Vocabulario 5166 vasotomía f Terapéutica es vasotomía en vasotomy pt vasotomia 5171 vea ácigos f 5167 vaxina f Anatomía es vagina en vagina pt vagina la vagina Anatomía VAR.volume de distribución 5175 vea braquiocefálica f Anatomía SIN.tronco venoso braquiocefálico (m) es tronco venoso braquiocefálico. vaginite 5173 vea basílica f vaxinoplastia Vid. vaginitis en colpitis.. vena braquiocefálica en brachiocephalic vein pt tronco venoso braquiocefálico..vea suprarrenal Anatomía es vena axilar en axillary vein pt veia axilar la vena axillaris 5172 vea axilar f 5168 vaxinismo m Semioloxía Patoloxías es vaginismo en vaginismus pt vaginismo vea ázigos Vid.vea ázigos es vena ácigos en azygos vein. vena humeral en brachial vein pt veia braquial.colpotomía VC Vid.vea ácigos Anatomía es vena basílica en basilic vein pt veia basílica la vena basilica 5169 vaxinite f Patoloxías SIN.. azygous vein pt veia ázigos la vena azygos vea adrenal Vid...

vea coronaria es vena coronaria...vea ulnar vea cubital mediana Vid.. veia do coração la vena cordis 5182 vea do encéfalo f Anatomía es vena del encéfalo en cerebral vein pt veia do encéfalo la vena encephali 5178 vea cefálica f Anatomía es vena cefálica en cephalic vein pt veia cefálica la vena cephalica 5183 vea emisaria f Anatomía es vena emisaria en emissary vein pt veia emissária la vena emissaria vea coronaria Vid. veia esplénica [Pt.vea cava inferior 5180 vea do cerebelo f Anatomía es vena del cerebelo en cerebellar vein pt veia cerebelar la vena cerebelli 5176 vea cava inferior f Anatomía SIN. vena del corazón en vein of heart pt veia coronária.] la vena lienalis..vea cava ascendente es vena cava inferior en inferior vena cava pt veia cava inferior la vena cava inferior 5181 vea do corazón f 5177 vea cava superior f Anatomía es vena cava superior en superior vena cava pt veia cava superior la vena cava superior Anatomía SIN.]..vea mediana cubital 5184 vea esplénica f 5179 vea da columna vertebral f Anatomía es vena de Ia columna vertebral en vein of vertebral column pt veia da coluna vertebral la vena columnae vertebralis Anatomía es vena esplénica en splenic vein pt veia esplênica [Br. vena splenica 5185 vea femoral f Anatomía es vena femoral en femoral vein pt veia femoral la vena femoralis 523 ..Vocabulario vea cava ascendente Vid.vea do corazón vea cubital Vid.

vea ilíaca primitiva es vena ilíaca común. hemiázigos VAR.. vena ilíaca primitiva en common iliac vein pt veia ilíaca comum la vena iliaca communis Anatomía es vena ilíaca externa en external iliac vein pt veia ilíaca externa la vena iliaca externa 5193 vea mediana cubital f 5189 vea ilíaca común f Anatomía VAR.. vena ilíaca interna en hypogastric vein.vea cubital mediana es vena mediana cubital.Vocabulario 5186 vea gástrica esquerda f Anatomía es vena coronaria estomáquica. veia mediana-cubital la vena mediana cubiti 5194 vea menínxea f Anatomía es vena meníngea en meningeal vein pt veia meníngea la vena meningea 5190 vea ilíaca externa f 524 . inferior hemi-azygos vein pt veia hemiázigos la vena hemiazygos hemiácigos 5191 vea ilíaca interna f Anatomía es vena hipogástrica.vea vea mamaria externa Vid.vea torácica lateral 5188 vea hepática f vea mamaria interna Vid.vea ilíaca común 5192 vea intercostal f Anatomía es vena intercostal en intercostal vein pt veia intercostal la vena intercostalis vea hemiázigos Vid.. veia suprahepática la vena hepatica Anatomía SIN. vena mediana del codo en intermediate cubital vein....vea hemiázigos es hemiácigos.. vena hemiácigos en hemi-azygos vein.hemiácigos. internal iliac vein pt veia ilíaca interna la vena iliaca interna 5187 vea hemiácigos f vea ilíaca primitiva Vid.. vena gástrica izquierda en left gastric vein pt veia gástrica esquerda la vena gastrica sinistra Anatomía SIN.. median cubital vein pt veia cubital mediana.vea suprahepática es vena hepática. veia mediana do cotovelo. suprahepatic vein pt veia hepática. vena suprahepática en hepatic vein.vea torácica interna Anatomía SIN.

. veia porta hepática la vena portae hepatis 5200 vea porta hepática f Anatomía SIN.vea safena menor vea safena interna Vid.. vena safena menor en short saphenous vein.. veia safena magna la vena saphena magna 5204 vea safena menor f vea porta Vid. vena porta hepática en hepatic portal vein..vea safena interna es vena safena interna.. small saphenous vein pt veia safena externa. long saphenous vein pt veia safena interna. portal vein pt veia porta. vena safena magna en great saphenous vein.vea safena externa es vena safena externa.vea porta hepática Anatomía SIN.Vocabulario 5195 vea mesentérica inferior f Anatomía es vena mesentérica inferior en inferior mesenteric vein pt veia mesentérica inferior la vena mesenterica inferior 5201 vea pulmonar f Anatomía es vena pulmonar en pulmonary vein pt veia pulmonar la vena pulmonalis 5196 vea mesentérica superior f Anatomía es vena mesentérica superior en superior mesenteric vein pt veia mesentérica superior la vena mesenterica superior Anatomía es vena oftálmica en ophthalmic vein pt veia oftálmica la vena ophthalmica Anatomía es vena ovárica en ovarian vein pt veia ovariana la vena ovarica 5202 vea renal f Anatomía es vena renal en renal vein pt veia renal la vena renalis 5197 vea oftálmica f vea safena externa Vid..vea safena magna 5198 vea ovárica f 5203 vea safena magna f 5199 vea poplítea f Anatomía es vena poplítea en popliteal vein pt veia poplítea la vena poplitea Anatomía SIN. veia safena menor la vena saphena parva 525 .vea porta es vena porta.

.vea hepática Anatomía SIN.vea cubital es vena cubital. lateral thoracic vein pt artéria mamária externa. veia torácica interna la vena thoracica interna 5214 vea vertebral f Anatomía es vena vertebral en vertebral vein pt veia vertebral la vena vertebralis 526 . vena torácica interna en internal thoracic vein pt veia mamária interna.. suprarenal vein pt veia adrenal.vea braquial Anatomía es vena uterina en uterine vein pt veia uterina la vena uterina 5213 vea uterina f 5209 vea torácica interna f Anatomía SIN. vena suprarrenal en adrenal vein. veia torácica lateral la vena thoracica lateralis 5206 vea suprarrenal f Anatomía SIN.. vena torácica lateral en external mammary artery. veia ulnar la vena ulnaris 5207 vea temporal f Anatomía es vena temporal en temporal vein pt veia temporal la vena temporalis 5212 vea umbilical f Anatomía es vena umbilical en umbilical vein pt veia umbilical la vena umbilicalis 5208 vea testicular f Anatomía es vena testicular en testicular vein pt veia testicular la vena testicularis vea umeral Vid.vea adrenal es vena adrenal.. veia supra-renal la vena suprarenalis 5211 vea ulnar f Anatomía SIN.vea mamaria externa es vena mamaria externa.vea mamaria interna es vena mamaria interna.Vocabulario 5205 vea subclavia f Anatomía es vena subclavia en subclavian vein pt veia subclávia la vena subclavia 5210 vea torácica lateral f vea suprahepática Vid.. vena ulnar en ulnar vein pt veia cubital..

..flebografía Terapéutica es venopunción en venopunction..velocidade de sedimentación globular.- fleboclise es fleboclisis...Vocabulario 5215 vea xugular anterior f Anatomía es vena yugular anterior en anterior jugular vein pt veia jugular anterior la vena jugularis anterior velocidade de sedimentación globular Vid.]. venoclise 5218 vector m 5222 venoclise f Etiopatoxenia es vector en vector pt vector [Pt]. VSG (sg) es velocidad de sedimentación globular en erythrocyte sedimentation rate. venodisección en vein dissection. venous dissection pt dissecção venosa venografía Vid.tóxico 5223 venodisección f 5219 velocidade de sedimentación dos glóbulos vermellos f Probas complementarias SIN.disección venosa es disección venosa. velocidade de sedimentação eritrocitária [Pt. ESR (sg) pt velocidade de hemossedimentação [Br. vetor [Br] veleno Vid.flebectomía Termos xerais es venereología en venereology pt venereologia 5221 venereoloxía f 5217 vea xugular interna f Anatomía es vena yugular interna en internal jugular vein pt veia jugular interna la vena jugularis interna venisutura Vid.] Terapéutica VAR.. venoclysis pt fleboclise.velocidade de sedimentación dos glóbulos vermellos 5220 vendaxe f Farmacoloxía es vendaje en bandage pt bandagem 5216 vea xugular externa f Anatomía es vena yugular externa en external jugular vein pt veia jugular externa la vena jugularis externa venectomía Vid. venopuncture pt venopunção 5224 venopunción f 527 .. venoclisis en phleboclysis.fleborrafia Terapéutica SIN.

janela vestibular la fenestra vestibuli ventilador Vid.abdome Anatomía SIN. que consiste nunha cazoliña de plástico que se adapta e se adhire á cabeza do bebé. ventana redonda en cochlear window..ventá coclear. xanela oval.- Designa un ‘aparello empregado para a extracción do feto.ventrículo esquerdo Anatomía es ventrículo derecho en right ventricle pt ventrículo direito la ventriculus dexter 5228 ventilación mecánica f Terapéutica SIN.. ventral Vid.ventá vestibular. xanela redonda.fleborrafia venotomía Vid.Vocabulario venorrafia Vid...respiración Fisioloxía es ventilación alveolar en alveolar ventilation pt ventilação alveolar 5231 ventre m 5227 ventilación alveolar f ventre de madeira Vid. ventilação mecânica 5232 ventrículo dereito m 528 .ventá oval ventilación Vid. axudándolle a descender pola canle do parto’. ventana vestibular en oval window....abdome ventrículo aórtico Vid.. xanela vestibular es ventana oval.. vientre en belly pt ventre la venter en táboa ventá vestibular Vid.respiración artificial es respiración artificial.. janela redonda la fenestra cochleae ventre Vid.flebotomía ventá coclear Vid.] es barriga. vestibular window pt janela oval.barriga (f) [pop...ventá redonda Anatomía SIN. xanela coclear es ventana coclear.respirador Instrumental es ventosa en ventouse pt ventosa 5229 ventosa f 5225 ventá oval f Nota.. mechanical ventilation pt respiração artificial..anterior Termos xerais es ventral en ventral pt ventral la ventralis 5226 ventá redonda f 5230 ventral a Anatomía SIN. ventilación mecánica en artificial respiration. round window pt janela coclear.

. vertebra pt vértebra la vertebra vértebra C I Vid.vermis do cerebelo Anatomía SIN.] la venula 5242 vértebra f Anatomía SIN.antihelmíntico vermis Vid.. wart pt verruca..verruga Patoloxías SIN.espulla [pop.verruca [cult....terceiro ventrículo 5235 ventriculografía f Probas complementarias es ventrículografía en ventriculography pt ventriculografia verruca Vid..] VAR.] es verruca.espóndilo (m) es vértebra en spondyle. vénula [Pt..terceiro ventrículo 5238 verdadeiro negativo m Epidemioloxía es verdadero negativo en true negative pt verdadeiro negativo 5233 ventrículo esquerdo m Anatomía SIN.vermis es vermis del cerebelo en vermis of cerebellum pt vérmis do cerebelo la vermis cerebelli 5240 vermis do cerebelo m ventrículo medio Vid. verruga 5241 verruga f 5236 ventriculostomía f Terapéutica es ventriculostomía en ventriculostomy pt ventriculostomia 5237 vénula f Anatomía es vénula en venule pt vênula [Br...ventrículo aórtico es ventrículo aórtico.Vocabulario ventrículo diencefálico Vid. ventrículo izquierdo en left ventricle pt ventrículo esquerdo la ventriculus sinister 5239 verdadeiro positivo m Epidemioloxía es verdadero positivo en true positive pt verdadeiro positivo 5234 ventrículo lateral m Anatomía es ventrículo lateral en lateral ventricle pt ventrículo lateral la ventriculus lateralis vermífugo Vid.]..atlas 529 . verruga en verruca.

5244 vértebra coccíxea f Anatomía es vértebra coccígea.cistotomía Semioloxía Anatomía patolóxica es vesícula en vesicle pt vesícula 5246 vértebra sacra f Anatomía es vértebra sacra en sacral vertebra pt vértebra sacra la vertebra sacralis 5250 vesícula f 5247 vértebra torácica f Nota..vertixe posicional 5245 vértebra lumbar f Anatomía es vértebra lumbar en lumbar vertebra pt vértebra lombar la vertebra lumbalis vesicofixación Vid. chea de líquido seroso.. thoracic vertebra pt vértebra dorsal. vertigem postural vertixe postural Vid..cistopexia vesicostomía Vid. Anatomía SIN. postural vertigo pt vertigem posicional..vertixe Semioloxía Patoloxías es vértigo en dizziness.cistostomía vesicotomía Vid...- Evítese “vértigo”. vértigo postural en positional vertigo.Vocabulario vértebra C II Vid. vertigo pt vertigem 5243 vértebra cervical f 5248 vertixe f Nota. vértebra torácica en dorsal vertebra. Histoloxía es vesícula en vesicle pt vesícula 530 .axe Anatomía es vértebra cervical en cervical vertebra pt vértebra cervical la vertebra cervicalis *vértigo Vid.- Designa un ‘orgánulo limitado por unha membrana unitaria’. que pode chegar a medir 1 cm..vertixe postural es vértigo posicional.- Designa ‘unha elevación circunscrita da pel.cóccix Nota. vértebra coxígea en coccygeal vertebra pt vértebra coccígea la vertebra coccygea 5249 vertixe posicional f vértebra dorsal Vid....vértebra torácica atoloxías P SIN. vértebra torácica la vertebra thoracica 5251 vesícula f vértebras coccíxeas Vid. de diámetro’.vértebra dorsal es vértebra dorsal.

vesícula seminal en seminal gland.glándula seminal. glandula vesicosa. glándula seminal.vesícula biliar vexiga do fel Vid. seminal vesicle pt glândula seminal. vestíbulo do ouvido la vestibulum Patoloxías es vejiga neurógena en neurogenic bladder pt bexiga neurogênica [Br..Vocabulario 5252 vesícula biliar f natomía A SIN.. vestibule of the ear pt vestíbulo. flaccid bladder pt bexiga atônica...ampola vexiga Vid.. espermatocisto (m) es espermatocisto. vesiculotomy pt vesiculotomia seminal 5260 vexiga neuróxena f 5257 vestíbulo m Anatomía SIN.. vesica fellea Anatomía SIN. vexiga do fel [pop.vexetacións vexiga Vid.. vestíbulo del oído en vestibule.vexetacións cardíacas es vegetaciones. vesícula seminal la glandula seminalis.vexiga atónica es vejiga atónica.] 531 .vestíbulo do oído es vestíbulo. vesícula biliar la vesica biliaris.] es vejiga biliar. vegetaciones cardíacas en cardiac vegetations..vexiga urinaria vexiga atónica Vid. vegetations pt vegetações vexetacións cardíacas Vid..vestíbulo 5258 vexetacións f pl 5253 vesícula seminal f Anatomía patolóxica SIN.vexiga fláccida 5254 vesiculectomía f vexiga biliar Vid. bexiga flácida 5255 vesiculotomía f Terapéutica es vesiculotomía en vesiculotomy pt vesiculotomia 5259 vexiga fláccida f 5256 vesiculotomía seminal f Terapéutica es vesiculotomía seminal en seminal vesiculotomy.. vesícula biliar en gallbladder pt bexiga biliar.vesícula biliar atoloxías P SIN. vejiga flácida en atonic bladder. vesicula seminalis Terapéutica es vesiculectomía en vesiculectomy pt vesiculectomia vestíbulo do oído Vid.]... bexiga neurogénica [Pt.vexiga biliar. vegetaciones cardiacas.

. endovenous use.. intradermal use pt via intradérmica Farmacoloxía es vía oral en oral route. bexiga urinária la vesica urinaria 5265 vía intramuscular f Farmacoloxía es vía intramuscular en intramuscular route.vía oftálmica Farmacoloxía SIN.vía subcutánea vía ocular Vid.Vocabulario 5261 vexiga urinaria f Anatomía SIN. vía oftálmica en ocular route.vía respiratoria... oral use pt via oral 532 .virus herpes simple VI par cranial Vid.... vía respiratoria en airway pt via aérea.vexiga es vejiga. via intravenosa 5262 vía aérea f 5267 vía motora f Anatomía es vía motora en motor pathway pt via motora Anatomía SIN. intramuscular use pt via intramuscular vexigas Vid.varíola VHS Vid. via respiratória 5268 vía nasal f vía endovenosa Vid. vía intravenosa en endovenous route.vía intravenosa Farmacoloxía es vía nasal en nasal route. vejiga urinaria en bladder. tracto respiratorio (m) es tracto respiratorio.. ocular use pt via ocular 5263 vía inhalatoria f 5269 vía oftálmica f Farmacoloxía es vía inhalatoria en inhalation route. nasal use pt via nasal vía hipodérmica Vid. inhalation use pt via inalatória 5264 vía intradérmica f 5270 vía oral f Farmacoloxía es vía intradérmica en intradermal route.vía endovenosa es via endovenosa. urinary bladder pt bexiga.. intravenous route. vía aérea.vía ocular es vía ocular. intravenous use pt vía endovenosa..nervio abducente 5266 vía intravenosa f Farmacoloxía SIN.

.] Farmacoloxía es vía uretral en urethral route. rectal use pt via rectal [Pt. via retal [Br. otic use pt via ótica 5277 vía tópica f Farmacoloxía es vía tópica en topic route.. sublingual use pt via sublingual 533 .. transmucosal use pt via transmucosa vía parentérica Vid.vía parentérica es vía parenteral en parenteral route..vía parenteral 5279 vía uretral f 5273 vía rectal f Farmacoloxía es vía rectal en rectal route.].vía hipodérmica es vía hipodérmica. parenteral use pt via parenteral.virus da inmunodeficiencia humana Farmacoloxía es vía sublingual en sublingual route.tempa VIH Vid. topic use pt via tópica 5272 vía parenteral f Farmacoloxía VAR.. urethral use pt via uretral 5280 vía vaxinal f vía respiratoria Vid. vaginal use pt via vaginal 5274 vía sensitiva f 5281 vial m Farmacoloxía es vial en vial pt vial 5275 vía subcutánea f Farmacoloxía SIN. subcutaneous use pt via subcutânea 5282 vibrio m Etiopatoxenia es vibrio en vibrio pt vibrio 5276 vía sublingual f vidalla Vid..Vocabulario 5271 vía ótica f Farmacoloxía es vía ótica en otic route.vía aérea Anatomía es vía sensitiva en sensory pathway pt via sensitiva Farmacoloxía es vía vaxinal en vaginal route. via parentérica 5278 vía transmucosa f Farmacoloxía es vía transmucosa en transmucosal route. vía subcutánea en subcutaneous route.

virus da gripe es virus de la influenza en influenza virus pt vírus da influenza..vilosidade placentaria es vellosidad coriónica.nervio facial VIII par cranial Vid..vilosidade coriónica 5290 virus m Etiopatoxenia es virus en virus pt vírus VIP Vid. vírus influenza 534 . vírion [Br] 5291 virus da hepatite m Etiopatoxenia es virus de la hepatitis en hepatitis virus pt vírus da hepatite 5286 virión m 5292 virus da influenza m Etiopatoxenia SIN..viríase es viriasis....virus da influenza viríase Vid.rexión inguinal Etiopatoxenia es virión en virion pt virião [Pt].... vellosidad placentaria en chorionic villus pt vilosidade coriônica.citomegalovirus virus da gripe Vid.. vilosidade placentária 5289 virose f Patoloxías VAR.virose virilla Vid.nervio vestibulococlear 5287 viroide m Etiopatoxenia es viroide en viroid pt viróide 5283 vilosidade f Histoloxía es vellosidad en villus pt vilosidade 5288 viroloxía f Termos xerais es virología en virology pt virologia 5284 vilosidade coriónica f Histoloxía SIN. virosis en virus disease pt virose vilosidade placentaria Vid.Vocabulario VII par cranial Vid..péptido intestinal vasoactivo 5285 viremia f Semioloxía es viremia en viremia pt viremia virus citomegálico Vid.

VPH (sg) es virus del papiloma humano. VPH (sg) en human papilloma virus. HSV (sg) pt VHS (sg). vírus do papiloma humano. vírus da imunodeficiência humana virus sincitial respiratorio Vid..VIH (sg). HPV (sg) pt papiloma vírus humano. VVZ (sg) en varicella-zoster virus. VVZ (sg) 5299 víscera f Anatomía es víscera en viscus pt víscera 5295 virus do papiloma humano m Etiopatoxenia SIN. vírus parainfluenza 5298 virus varicela-zóster m virus da SIDA Vid.. virus sincicial respiratorio.miopía Semioloxía es visión en túnel en tunnel vision pt visão em túnel 5301 visión en túnel f 535 . virus respiratorio sincitial.virus da inmunodeficiencia humana Etiopatoxenia SIN. VZV (sg) pt vírus varicela-zoster. VPH (sg) 5300 visión f Fisioloxía es visión en vision pt visão 5296 virus herpes simple m Etiopatoxenia SIN. virus sincitial respiratorio en respiratory syncytial virus pt vírus respiratório sincicial. virus del SIDA en HIV (sg)..Vocabulario 5293 virus da inmunodeficiencia humana m 5297 virus respiratorio sincitial m Etiopatoxenia VAR.. virus da SIDA es VIH (sg). human immunodeficiency virus pt VIH (sg). virus de la inmunodeficiencia humana..VHS (sg) es VHS (sg).VVZ (sg) es virus varicela-zóster. vírus sincicial respiratório Etiopatoxenia SIN. virus herpes simple en herpes simplex virus.virus sincitial respiratorio es virus respiratorio sincicial.. vírus herpes simples visión curta Vid.virus respiratorio sincitial 5294 virus da parainfluenza m Etiopatoxenia es virus de la parainfluenza en parainfluenza virus pt vírus da parainfluenza...

vitamina B8 Bioquímica SIN. vitamin A pt retinol.tocoferol (m) es tocoferol. vitamin B6 pt piridoxina.hipermetropía Fisioloxía es vista en sight pt vista 5307 vitamina B3 f 5302 vista f Bioquímica SIN.. vitamina E 536 .cobalamina es cobalamina. vitamina A 5310 vitamina C f 5305 vitamina B1 f Bioquímica SIN. vitamina B6 5303 vitamina f 5309 vitamina B8 f 5304 vitamina A f Bioquímica SIN. vitamina B1 5311 vitamina D f Bioquímica es vitamina D en vitamin D pt vitamina D 5306 vitamina B12 f Bioquímica SIN. vitamina B3 en niacine..retinol (m) es retinol..hipermetropía vista oblicua Vid. vitamina B3 vista curta Vid.ácido ascórbico (m) es ácido ascórbico.tiamina es tiamina. vitamin C pt ácido ascórbico.miopía vista longa Vid. thiamine. vitamina B1 en thiamin.. vitamina B12 5312 vitamina E f Bioquímica SIN. vitamina C en ascorbic acid...biotina es biotina.. vitamina A en retinol.piridoxina es piridoxina. niacina.. vitamin B3 pt ácido nicotínico.estrabismo Bioquímica es vitamina en vitamin pt vitamina 5308 vitamina B6 f Bioquímica SIN. vitamina C Bioquímica SIN. ácido nicotínico (m) es ácido nicotínico. nicotinic acid. vitamin B8 pt biotina.niacina. vitamina B8 en biotin. vitamin B12 pt cobalamina. vitamina E en tocopherol.. vitamina B12 en cobalamin.Vocabulario visión longa Vid. vitamina B6 en pyridoxine.. vitamin E pt tocoferol. vitamin B1 pt tiamina...

volume corrente 5321 volume de distribución m Fisioloxía SIN.leucodermia. vitiligo en leucoderma. VRE (sg) 537 . vitaminoterapia en vitamin therapy pt vitaminoterapia Fisioloxía es volemia en blood volume. TV (sg) pt VC (sg). vitiligo [Br. VT (sg) es VC (sg).. VRE (sg) en ERV (sg). VT (sg) en tidal volume. leucodermia. DV (sg) pt VD (sg).] Fisioloxía SIN.VRE (sg) es volumen de reserva espiratoria. leucodermia.hemodiálise Epidemioloxía es vigilancia epidemiológica en epidemiologic surveillance pt vigilância epidemiológica 5317 vixilancia epidemiolóxica f 5323 volume de reserva expiratoria m 5318 vixilia f Fisioloxía es vigilia en wakefulness pt vigília Fisioloxía SIN. vitiligem [Pt. volumen de distribución en distribution volume.. volumen tidal....lipoproteína de moi baixa densidade 5319 volemia f 5314 vitaminoterapia f Terapéutica SIN. volumen corriente.].terapia vitamínica es terapia vitamínica. volume de distribuição 5316 vitrectomía f Terapéutica es vitrectomía en vitrectomy pt vitrectomia 5322 volume de exección m Fisioloxía es volumen de eyección en ejection volume pt volume de ejeção vividifusión Vid.volume tidal. expiratory reserve volume pt volume de reserva expiratória.VD (sg) es VD (sg). vitiligo pt leucodermia.. albinismo adquirido (m) es albinismo adquirido.. volemia pt volemia 5320 volume corrente m 5315 vitilixe f Patoloxías SIN. volaemia. VC (sg).Vocabulario 5313 vitamina K f Bioquímica es vitamina K en vitamin K pt vitamina K VLDL Vid.

volvo intestinal VT Vid. IRV (sg) pt volume de reserva inspiratória.vólvulo intestinal es vólvulo intestinal en intestinal volvulus pt volvo..virus do papiloma humano 5326 volume residual m VR Vid. RV (sg) pt volume residual.Vocabulario 5324 volume de reserva inspiratoria m 5329 vómito m Fisioloxía SIN. VRI (sg) en inspiratory reserve volume.volume corrente VSG Vid.volume de reserva expiratoria Fisioloxía SIN. vómer [Pt.. VRI (sg) Semioloxía SIN.volume residual VRE Vid.. vómito en emesis.febre amarela VPH Vid... LV (sg) pt volume pulmonar vómito negro Vid.. VR (sg) VRI Vid.velocidade de sedimentación dos glóbulos vermellos 5327 vólvulo m Patoloxías SIN.hematemese 5325 volume pulmonar m Fisioloxía es volumen pulmonar en lung volume. vômito [Br...] la vomer 5328 vómer m 5331 vulvectomía f Terapéutica es vulvectomía en vulvectomy pt vulvectomia 538 ..emese (f) es emesis.VR (sg) es volumen residual..VRI (sg) es volumen de reserva inspiratoria.].volume corrente Anatomía es vulva en vulva pt vulva la vulva 5330 vulva f vólvulo intestinal Vid. vómito [Pt.volume de reserva inspiratoria volume tidal Vid.].] vómito de sangue Vid. VR (sg) en residual volume.... vomiting pt emese..vólvulo Anatomía es vómer en vomer pt vômer [Br.

..virus varicela-zóster X par cranial Vid..ventá oval xanela redonda Vid.] es hemicránea.ventá oval Patoloxías SIN. 5339 xantomatose cerebrotendinosa f Patoloxías es xantomatose cerebrotendinosa en cerebrotendinous xanthomatosis pt xantomatose cerebrotendinosa xanela coclear Vid. 5335 xantelasma m Semioloxía SIN.- Evítese “champú”.hemicrania [cult..sarampelo 539 .Vocabulario 5332 vulvite f Patoloxías es vulvitis en vulvitis pt vulvite 5336 xantina f Farmacoloxía es xantina en xanthine pt xantina 5333 vulvovaxinite f Patoloxías es vulvovaginitis en vulvovaginitis pt vulvovaginite 5337 xantinuria f Semioloxía es xantinuria en xanthinuria pt xantinúria VVZ Vid.. xanthoma palpebrarum pt xantelasma *xarabe Vid.xantoma das pálpebras es xantelasma.ventá redonda 5340 xaqueca f xanela vestibular Vid.nervio vago Farmacoloxía es champú en shampoo pt champô 5338 xantoma m Semioloxía es xantoma en xanthoma pt xantoma 5334 xampú m xantoma das pálpebras Vid. xantoma de los párpados en xanthelasma....- Evítese “migraña”.xantelasma Nota.. jaqueca.xarope xarampón Vid... migraña en migraine pt enxaqueca Nota.ventá redonda xanela oval Vid.

xemelgos unidos es gemelos siameses.xemelgos uniovulares.].] xemelgos unidos Vid.]. gémeos fraternos [Pt. gemelos unidos. gemelos monozigóticos.siameses.xemelgos siameses 5344 xemelgos dicigóticos m pl Termos xerais SIN. fraternal twins pt gêmeos dizigóticos [Br.] 5343 xel m Farmacoloxía es gel en gel pt gel 5346 xemelgos siameses m pl xemelgos Vid. xemelgos [pop. gemelos biovulares.].xemelgos biovulares. gemelos uniovulares.. Farmacoloxía es jarabe en syrup pt xarope 5345 xemelgos monocigóticos m pl 5342 xaxún m Etiopatoxenia Termos xerais es ayuno en fasting pt jejum Termos xerais SIN.]. gêmeos fraternos [Br. siameses en conjoined twins. gêmeos unidos [Br. gémeos monozigóticos [Pt. monozygotic twins pt gêmeos idénticos [Br. gêmeos monozigóticos [Br..]. siamese twins pt gêmeos siameses [Br.] es gemelos monocigóticos..Vocabulario 5341 xarope m Nota. gemelos univitelinos en identical twins.. mellizos en binovular twins.xemelgos dicigóticos Termos xerais SIN.. xemelgos idénticos.. gémeos unidos [Pt.xemelgos dicigóticos xemelgos idénticos Vid.xemelgos monocigóticos 540 . gemelos bivitelinos...] xemelgos uniovulares Vid. dizygotic twins.].xemelgos monocigóticos xemelgos biovulares Vid. falsos xemelgos es gemelos bicigóticos. xemelgos fraternais.].- Evítese “xarabe”. monovular twins. gémeos dizigóticos [Pt.xemelgos monocigóticos 5347 xene m Xenética es gen en gene pt gene 5348 xene mendeliano m Xenética es gen mendeliano en Mendelian gene pt gene mendeliano xemelgos fraternais Vid. gémeos idénticos [Pt.. gémeos siameses[Pt].].

gene supressor tumoral Termos xerais es genética en genetics pt genética 5356 xenotipo m Xenética es genotipo en genotype pt genótipo 5350 xenética f 5357 xenxivite f Patoloxías SIN.heteroenxerto Xenética es genoma en genome pt genoma 5354 xenoma m xeofaxia Vid. ulitis pt gengivite.Vocabulario 5349 xene supresor de tumores m Xenética es gen supresor de tumores en tumor suppressor gene pt gene supressor de tumores. gingival hemorrhage pt gengivorragia 5360 xeoda f Semioloxía es geoda en geode pt geodo xenoenxerto Vid...pica Anatomía es rodilla en knee pt joelho la genu 5361 xeonllo m 5355 xenoma humano m Xenética es genoma humano en human genome pt genoma humano 541 . ulite 5351 xenética clínica f Termos xerais es genética clínica en clinical genetics pt genética clínica 5358 xenxivoestomatite f Patoloxías es gingivoestomatitis en gingivostomatitis pt gengivostomatite 5352 xenética forense f Termos xerais es genética forense en forensic genetics pt genética forense 5359 xenxivorraxia f 5353 xenética molecular f Termos xerais es genética molecular en molecular genetics pt enética molecular g Semioloxía es gingivorragia en gingival haemorrhage.. ulitis en gingivitis.ulite es gingivitis.

xiringa Etiopatoxenia es germen aerobio en aerobic germ pt germe aeróbio 5364 xerme aerobio m 5370 xerme oportunista m Etiopatoxenia es germen oportunista en opportunistic germ pt germe oportunista 5365 xerme anaerobio m Etiopatoxenia es germen anaerobio en anaerobic germ pt germe anaeróbio 5371 xerminoma m Anatomía patolóxica es germinoma en germinoma pt germinoma 5366 xerme anaerobio estrito m Etiopatoxenia es germen anaerobio estricto en obligate anaerobic germ pt germe anaeróbio estrito xeroderma Vid...xerodermia xeroderma pigmentoso Vid.Vocabulario 5362 xeriatra s Organización sanitaria es geriatra en geriatrician pt geriatra xerme anaerobio relativo Vid. xerodermia 542 .xerme anaerobio relativo es germen anaerobio facultativo. xerodermia pt xeroderma..xerodermia pigmentosa 5367 xerme anaerobio facultativo m Etiopatoxenia SIN.xeroderma (m) es xeroderma. germen anaerobio relativo en facultative anaerobic germ pt germe anaeróbio facultativo 5372 xerodermia f Semioloxía Patoloxías VAR... xerodermia en xeroderma.xerme anaerobio facultativo 5368 xerme gramnegativo m Etiopatoxenia es germen gramnegativo en gram-negative germ pt germe gram-negativo 5363 xeriatría f Organización sanitaria es geriatría en geriatrics pt geriatria 5369 xerme grampositivo m Etiopatoxenia es germen grampositivo en gram-positive germ pt germe gram-positivo *xeringa Vid..

xeroderma pigmentoso. somatomegaly pt gigantismo 543 .. xerosis conjuntival en conjunctival xerosis...xerose conxuntival es xeroftalmía. xeroderma pigmentoso.somatomegalia (f) es gigantismo... xerodermia pigmentosa Patoloxías SIN. xerophthalmia pt xeroftalmia.corcova.nervio accesorio 5381 xiardíase f 5376 xerose f Patoloxías SIN.xeroftalmía Semioloxía es xerostomía en xerostomia pt xerostomia Terapéutica es yeso en plaster pt gesso 5377 xerostomía f Semioloxía SIN.xeroderma pigmentoso (m) es enfermedad de Kaposi.] es corcova. joroba en hump pt corcova.control de riscos 5379 xexuno m Anatomía es yeyuno en jejunum pt jejuno la jejunum 5374 xeroftalmía f 5380 xexunostomía f Terapéutica es yeyunostomía en jejunostomy pt jejunostomia 5375 xerontoloxía f XI par cranial Vid. lambliasis pt giardíase.. chepa [pop.embarazo xestión de riscos Vid. xerodermia pigmentosa en Kaposi disease... xerose conjuntival Termos xerais es gerontología en gerontology pt gerontologia Semioloxía es xerosis en xerosis pt xerose xestación Vid.Vocabulario 5373 xerodermia pigmentosa f atoloxías P SIN. giba 5383 xigantismo m 5378 xeso m Semioloxía SIN. lambliasis en giardiasis.. lamblíase 5382 xiba f xerose conxuntival Vid.enfermidade de Kaposi VAR.. xeroderma pigmentosum pt doença de Kaposi.lamblíase es giardiasis. somatomegalia en gigantism.

giro cingular la gyrus cinguli 5385 xinecoloxía f Organización sanitaria es ginecología en gynaecology. tróclea en ginglymoid joint.. cisura calosomarxinal (f) es cisura callosomarginal..nervio hipogloso 5389 xiro cingular m 5384 xinecólogo -ga s Organización sanitaria es ginecólogo en gynecologist pt ginecologista Anatomía SIN. 5393 zume pancreático m Fisioloxía es jugo pancreático en pancreatic juice pt suco pancreático xiro Vid. gynecomastia pt ginecomastia xordeira parcial Vid.Vocabulario XII par cranial Vid.fisura calosomarxinal (f).. jeringuilla en syringe pt seringa Nota.- Evítese “xeringa”. giro cingular en callosomarginal fissure. cingulate gyrus pt cissura caloso-marginal.circunvolución 544 . gynecology pt ginecologia 5390 xordeira f Semioloxía es sordera en deafness pt surdez 5386 xinecomastia f Semioloxía es ginecomastia en gynaecomastia..hipoacusia Histoloxía es zona pelúcida en zona pellucida pt zona pelúcida 5391 zona pelúcida f 5387 xínglimo m Anatomía es gínglimo. hinge joint pt gínglimo la ginglymus 5392 zume gástrico m Fisioloxía es jugo gástrico en gastric juice pt suco gástrico 5388 xiringa f Instrumental es jeringa.

Índice de denominacións españolas Índice de denominacións españolas 545 .

Índice de denominacións españolas 546 .

230 ablación. 52 acondroplasia. 49 acolia. 5307 ácido nucleico. 59 acromasia. 2093 ACP (sg). 13 abuso de sustancias. 2 abdomen. 17 ácaro. 33 ácido desoxirribonucleico. 34 ácido fólico. 6 abdomen en tabla. 11 abrasión. 30 ácido ascórbico. 29 ácido araquidónico. 19 accidente isquémico transitorio. 38 ácido láctico. 419 acalasia. 44 aciduria. 14 Ac (abrev. 1322 aclorhidria. 1276 acromegalia. 61 acromatopsia parcial. 26 acidificante. 47 aclaramiento. 50 acné vulgar. 59 acrocinesis. 2553 accidente de trabajo. 49 acné rosácea. 12 abulia. 1320 aclaramiento de creatinina. 48 ACM (sg). 3 abdomen agudo. 39 ácido nicotínico. 16 acantosis nigricans. 23 acetilcolina. 6 abdomen prominente. 35 ácido gamma-aminobutírico. 46 acino. 5310 ácido aspártico. 18 acceso. 24 acidemia. 19 accidente vascular cerebral. 60 547 . 2553 aceptación. 42 ácido úrico. 22 acetaminofeno. 37 ácido graso. 2195 ácido aminosalicílico. 25 acidez. 279 ACA (sg). 32 ácido clorhídrico. 3822 acetil-CoA. 3982 acidificación. 36 ácido glutámico. 40 ácido ribonucleico. 53 acomodación. 20 accidente laboral. 7 aberración cromosómica. 5 abdomen globuloso. 6 abducción. 28 ácido aminoacético. 10 abordaje. 4 abdomen distendido. 23 acetil-coenzima A. 21 acetábulo. 31 ácido biliar. 420 acné. 528 accidente cerebrovascular. 1742 absceso. 41 ácido salicílico. 27 ácido acetilsalicílico. 1321 aclaramiento de urea. 54 acorchamiento. 45 acinesia. 43 acidosis. 51 acomodación. 15 acantolisis. 58 acrocinesia.Índice de denominacións españolas A a término. 421 acrocianosis.).

290 548 . 91 adicción a las drogas. 321 agente fibrinolítico. 96 aducción. 104 afta oral. 66 actinomicina. 65 acropaquia. 61 acromion. 83 adenosina. 2553 adamantinoma pituitario. 64 acrosteolisis. 79 adenitis. 105 aftosis. 65 ACTH. 34 adolescencia. 179 agente anabolizante. 100 afasia amnésica. 88 ADH (sg). 106 AG (sg). 68 actinoterapia. 1492 adipocito. 97 aerofagia. 70 acto médico. 1625 afonía. 2025 agente hemostático. 97 adenectomía. 38 agammaglobulinemia. 90 adicción. 1759 acrosoma. 94 adrenalitis. 72 acúfeno. 102 afasia. 162 adaptación. 84 adenovirus. 74 acupuntura. 86 adenosintrifosfato. 1031 adenoma insular. 2527 actina. 92 ADN (sg). 138 afta. 2689 adenoma langerhansiano. 80 adenohipófisis. 103 AFP (sg). 302 agente antitiroideo. 2528 adhesina. 276 agente antinematodos. 77 adenilciclasa. 85 adenosina trifosfato. 2689 adenoma oxifílico. 318 agente antitrematodos. 81 adenoidectomía. 179 agente anticestodo. 76 adducción. 4759 adrenalina. 87 adenosinmonofosfato cíclico. 63 acroscleroderma. 71 acueducto. 2527 adsorbente. 573 agente anabólico. 99 afagia. 87 adenosis. 78 adenina. 93 adrenalectomía. 98 aerosol. 69 actitud fetal. 1227 adamantoblastoma. 73 acuidad visual. 101 afasia anómica. 62 acroosteolisis. 95 adrenitis. 82 adenoma del conducto biliar. 4635 acromía. 87 adenosín-trifosfato. 95 adrenocorticotropina. 3649 adenopatía. 573 agenesis. 89 adhesión celular. 67 actinomicosis. 107 agenesia. 75 ACV (sg). 269 agente anticolinesterasa. 101 afección.Índice de denominacións españolas acromelalgia.

132 alimentación artificial. 134 alergólogo. 164 almorrana [pop. 150 alucinación. 145 alotrasplante. 122 alcalización. 2015 aliento urémico. 127 alcoholismo. 108 agnosia. 130 alelo. 138 alfa-1-antitripsina. 1469 AINE (sg). 118 alantiasis. 2569 AIT (sg). 143 alopecia androgénica. 113 agranulocitopenia. 133 alexia. 147 alquitrán. 114 agranulocitosis. 140 alimentación parenteral. 576 aglutinación. 3599 almidón. 129 aleatorización. 157 ambulatorio. 74 agudo. 148 alta médica. 5315 albugínea.]. 5076 albúmina. 152 alveolitis. 123 alcalosis. 154 amaurosis. 137 alfa fetoproteína. 109 agnosia táctil. 3432 agente tensioactivo. 296 aislamiento. 120 albuminuria. 142 alopecia androgenética. 117 agujero nutricio. 522 agonista. 143 alopecia areata. 126 alcoholemia. 115 agua. 121 alcalinización. 3947 alquilante. 3864 agente mutágeno. 144 alotipo. 125 alta hospitalaria. 2631 algor mortis. 139 aliento hepático. 1 alanina. 112 agrafía. 111 agrafestesia. 2089 ahorrador de potasio. 155 ambliopía. 159 amebicida. 4761 ageusia. 122 alcaloide. 124 alcohol. 20 ala. 128 aldosterona. 131 alérgeno. 151 alucinogéno. 160 549 . 553 agudeza visual. 153 alveolitis fibrosante criptogénica. 2568 aislamiento. 574 agitación. 146 alotriofagia. 156 ambulancia.Índice de denominacións españolas agente infeccioso. 141 aloinjerto. 119 albinismo adquirido. 136 alergología. 135 alergia. 149 altruismo. 2300 alodinia. 2036 alveolo. 154 alvéolo. 879 amebiasis. 116 aguja. 664 albinismo. 114 agresividad. 110 agonista adrenérgico.

207 anemia falciforme. 187 analgia. 186 análisis. 221 anfiartrosis. 165 amigdalectomía. 195 anatomopatólogo. 5155 angina. 188 anaplasia. 48 anadipsia. 195 anatomopatología. 1037 550 . 212 anergia. 179 anaclorhidria. 185 anamnesia. 186 analgésico. 168 amilasa salival. 341 angina de pecho. 178 anabolizante. 217 anestesiólogo.Índice de denominacións españolas ameloblasto. 176 ampolla. 158 amenorrea. 218 aneurisma. 215 anestesiología. 181 análisis de LCR. 161 ameloblastoma. 199 andropausia. 86 amplificación. 180 anafilaxia. 220 anfetamina. 216 aneuploidía. 197 andrógeno. 220 aneurisma de aorta. 163 amígdala. 194 anatomía patológica. 190 anartria. 191 anasarca. 5155 angiectomía. 169 amilosis. 183 analista. 341 angiocolitis. 219 aneurisma aórtico. 177 anabolismo. 173 AMPc (sg). 184 análisis de sangre. 198 anecogenicidad. 182 análisis de líquido cefalorraquídeo. 175 ampuloma. 209 anemia megaloblástica. 4331 analgesia. 167 amilasa. 222 angeítis. 196 androblastoma. 188 anamnesis. 206 anemia aplástica. 169 aminoácido. 4048 anafase. 206 anemia carencial. 205 anemia aplásica. 4223 amiloidosis. 211 anemia perniciosa. 170 aminoglucósido. 166 amigdalitis. 340 angiítis. 774 amputación. 213 anestesia. 174 ampolla. 4331 anafilaxis. 214 anestesia. 182 análisis de orina. 207 anemia ferropénica. 210 anemia nutricional. 172 amniocentesis. 162 amenaza de aborto. 215 anestésico. 208 anemia hemolítica. 193 anatomía. 216 anestesista. 192 anastomosis. 171 amnesia. 211 anemia drepanocítica. 200 anemia.

320 anillo. 352 angiostomía. 492 ansiedad. 252 antecedente personal. 343 angiogénesis. 239 anquilosis. 224 anhidrótico. 240 anquilosis artificial. 259 antiagregante. 346 angiomatosis. 354 angiotomía. 352 angioscopía. 348 angioplastia.Índice de denominacións españolas angiodisplasia. 247 antagonista de la serotonina. 236 anovulación. 204 anion gap. 1193 angiología. 238 anoxemia. 266 551 . 235 anosmia. 254 antecedentes familiares. 241 ansiolítico. 263 antiarrítmico. 245 antagonista de la vitamina K. 356 angiografía. 249 antagonista de receptores H2. 251 antecedente. 355 anhidrasa carbónica. 253 antecedente médico. 642 antebrazo. 256 antiácido. 257 antiadrenérxico. 232 anorexia nerviosa. 248 antagonista de receptores de leucotrienos. 237 anovulatorio. 260 antialérgico. 345 angioma. 247 antagonista de los receptores de serotonina. 1410 anhidrosis. 264 antiasmático. 349 angiorrafia. 228 ano imperforado. 227 ano. 2498 anoxia. 355 angiotensina. 261 antiandrógeno. 230 anomia. 201 anillo corneal. 203 anillo femoral. 231 anorexia. 350 angiosarcoma. 242 antagonista. 2363 anisocitosis. 244 antagonista de la angiotensina II. 342 angioedema. 344 angiografía coronaria. 262 antianémico. 225 anisocoria. 246 antagonista de los receptores de la angiotensina II. 226 anisocromía. 2519 antelmíntico. 353 angiotensinógeno. 203 anillo vaginal. 235 anosognosia.]. 223 anhídrico carbónico [arc. 289 anteparto. 255 anterior. 250 antagonista del calcio. 229 anodmia. 202 anillo crural. 233 anoscopia. 258 antiagregación. 234 anosfrasia. 235 anomalía cromosómica. 347 angiopatía. 265 antibacteriano. 243 antagonista de la aldosterona. 252 antecedente familiar. 351 angioscopia.

292 antihistamina. 317 antitérmico. 286 antimigrañoso. 297 antimetabolito. 320 antitrematodos. 271 anticipación. 305 antiparkinsoniano. 304 antimaníaco. 280 antidiarreico. 796 antiflogístico. 309 antipropulsivo. 277 anticonvulsionante. 318 antitóxico. 315 antiséptico. 316 antisuero. 330 antigonadotrofina. 311 antipsoriásico. 307 antiprogestágeno. 296 antijaquecoso. 289 antihemorrágico. 321 antitrombina. 329 antimalárico. 293 antihistamínico. 306 antipirético. 310 antipsicótico. 314 antisepsia. 278 antiespasmódico. 1153 anticonceptivo. 273 anticodón. 307 antitiroideo. 294 antiinflamatorio. 319 antitranspirante. 281 antídoto.Índice de denominacións españolas antibiograma. 322 antitrombótico. 324 552 . 300 antináusea. 274 anticolinérgico. 310 antiprurítico. 302 antineoplásico. 278 anticonvulsivo. 291 antihipertensivo. 282 antiemético. 299 antimicótico. 295 antiinflamatorio no esteroide. 312 antirretroviral. 288 antihelmíntico. 293 antiinfeccioso. 268 anticanceroso. 278 anticonvulsivante. 270 anticipación genética. 1798 antiestrógeno. 271 anticoagulación. 282 antitoxina. 279 antidepresivo. 295 antifúngico. 287 antigotoso. 283 antiepiléptico. 238 antipalúdico. 303 antiovulatorio. 304 antiparasitario. 278 anticuerpo. 286 antígeno. 296 antiinflamatorio no esteroideo. 308 antipruriginoso. 281 antiprotozoario. 275 anticolinesterásico. 287 antigonadotropina. 301 antinematodos. 298 antimicobacteriano. 290 antihemorroidal. 276 anticoncepción. 284 antifibrinolítico. 267 antibiótico. 301 antinauseoso. 313 antirreumático. 323 antituberculoso. 303 anticestodo. 269 anticipación. 301 antináuseas. 272 anticoagulante. 285 antiflatulento. 329 antimonial.

4709 aparato yuxtaglomerular. 62 apófisis articular. 365 ápex. 333 antrectomía. 396 553 . 369 apófisis accesoria. 359 aparato digestivo. 247 aracnitis. 326 antiverrugas. 389 aquilia. 325 antivaricoso. 387 aprosodia. 339 aorta. 367 aplasia medular. 385 apósito. 378 apófisis mastoides. 372 apófisis clinoides. 391 aracnoides. 381 aponeurosis. 363 apéndice vermicular. 4689 aparato de Golgi. 395 arco aórtico. 4698 aparato reproductor. 375 apófisis crista galli. 392 aracnoiditis. 335 antropología. 4821 árbol genealógico. 4693 aparato genital. 337 anuloplastia. 363 apéndice vermiforme. 374 apófisis costal. 393 arañas vasculares. 364 apendicitis. 383 apoproteína. 358 aparato. 332 ántrax. 1579 apatía. 97 aproximador. 388 aproximación. 328 antivírico. 376 apófisis estiloide. 380 apófisis xifoide. 4710 aparato locomotor. 363 apendicectomía. 370 apófisis acromial. 411 aortitis. 373 apófisis coracoides. 360 apareamiento. 393 aracnodactilia.Índice de denominacións españolas antitumoral. 381 apófisis xifoides. 390 ARA II. 4704 aparato urinario. 386 apraxia. 382 apoplejía hipofisaria. 377 apófisis estiloides. 383 apoplejía pituitaria. 331 antracosis. 364 apéndice. 4708 aparato urogenital. 366 ápice. 336 antropometría. 1578 apareamiento. 334 antro. 394 arco alveolar. 379 apófisis pterigoide. 328 antraciclina. 338 anuresis. 378 apófisis odontoide. 384 apoptosis. 1246 apófisis espinosa. 303 antitusígeno. 361 apendectomía. 327 antiviral. 379 apófisis odontoides. 371 apófisis cigomática. 339 anuria. 366 aplasia. 4710 aparato respiratorio. 368 apnea. 380 apófisis pterigoides. 377 apófisis mastoide. 357 aortoplastia.

455 554 . 418 arteria cerebral anterior. 415 arteria carótida externa. 429 arteria esplénica. 428 arteria espinal posterior. 438 arteria ilíaca interna. 406 areola mamaria. 409 arterectomia. 442 arteria mesentérica inferior. 410 arteria aorta. 401 arco zigomático. 397 arco costal. 439 arteria humeral.Índice de denominacións españolas arco cigomático. 400 arco iliopectíneo. 415 arteria carótida común. 449 arteria pulmonar derecha. 447 arteria pancreática dorsal. 443 arteria mesentérica superior. 500 ARN (sg). 436 arteria hipogástrica. 404 área sensitiva. 197 arritmia. 430 arteria femoral. 452 arteria renal. 444 arteria nutricia. 41 arrenoblastoma del ovario. 446 arteria ovárica. 420 arteria cerebral posterior. 461 arteria mamaria interna. 414 arteria carótida. 414 arteria ilíaca común. 454 arteria suprarrenal media. 405 arenavirus. 419 arteria cerebral media. 422 arteria comunicante anterior. 466 arteria. 401 arco vertebral. 440 arteria mamaria externa. 399 arco ileopectíneo. 427 arteria peronea. 432 arteria fibular. 407 arginina. 403 área motora. 412 arteria basilar. 398 arco crural. 413 arteria braquial. 408 arsénico. 424 arteria coronaria derecha. 435 arteria hepática común. 411 arteria axilar. 448 arte