40 LA VANGUARDIA

T E N D È N C I E S

DIUMENGE, 11 MARÇ 2012

Un informe encarregat pel Govern francès proposa prohibir els concursos de bellesa i que les nenes siguin la imatge d’una marca per sota dels 16 anys

Veto a les minimisses
molt incipient i minoritària. Els organitzadors d’aquest tipus d’esdeveniments al·leguen que ells mateixos s’autoimposen regles estrictes: una edat mínima, prohibició de maquillatge i de vestimentes inapropiades, exclusió de les desfilades en banyador... Però n’hi ha prou amb veure els enregistra-

Jaime Serra

ple–, i suggereix fins i tot la recuperació de l’uniforme a l’escola primària. Encara que en aquest cas es tracta d’una mearine Roitfeld, la carismàsura menys dirigida a combatre la hipertica exredactora en cap de sexualització que a posar límit al problel’edició francesa de Vogue ma de la tirania de les marques. L’informe, seguint l’exemple brità–avui reconvertida en connic, proposa així mateix l’elaboració sultora de moda–, va crede diferents cartes, una d’adreçada als uar la línia vermella el desembre del mitjans de comunicació i una altra als 2010. En el número commemoratiu actors econòmics, en què s’estipulin del 90è aniversari de la revista, la reina L’informe suggereix els compromisos i es fixin els límits en del porno-chic va obsequiar els lectors matèria d’utilització de la imatge coamb la seva última provocació: la publi- recuperar l’uniforme mercial dels nens. El Govern, que és a cació d’una sèrie de fotos de nenes de a l’escola primària contra la recta final, no es va comprometre a sis anys ultramaquillades i vestides adoptar de moment cap d’aquestes procom cortesanes, per a escàndol de l’opi- la hipersexualització nió pública nord-americana –no tant i la tirania de les marques postes. Caldrà esperar que passin les eleccions presidencials i legislatives. de la francesa, aquesta és la veritat– i Jouanno considera que la hipersexud’alguns grans anunciants del magazine. La seva gosadia li va costar el càr- ments d’alguns d’aquests concursos alització dels nens –encara que més rec un mes després. I va suscitar en la per comprovar que no posen gaire inte- pròpiament caldria parlar de les neministra francesa de Solidaritat i Cohe- rès a complir-les. nes– s’emmarca en una hipersexualitsió Social, Roselyne Bachelot, la deciL’informe considera que amb la le- zació general de la societat, visible a la sió d’encarregar un informe oficial so- gislació francesa en matèria de protec- moda, la publicitat, els videoclips, els bre la “hipersexualització” de les ne- ció de la infància i de la dignitat de la programa de televisió... “Hi ha una pones. Elaborat per la senadora de l’UMP persona ja n’hi hauria prou per comba- tència colossal del màrqueting per trencar la barrera de l’edat i incitar [nens de poca edat] a adoptar comportaments adolescents”. Aquesta deriva té, segons el parer de l’informe, conseqüències directes des del punt de vista personal individual, i causa danys psicològics irreversibles: s’han detectat problemes d’aquest tipus en el 80% en nens i nenes a causa de la “intrusió precoç” de la sexualitat. A més, promou conductes de risc, com l’anorèxia mental prepúber (37% de les nenes d’11 anys segueix un règim), i consolida la “banalització de la pornograSHARIF HAMZA fia” com a mitjà d’acNenes precoces. Imatges com la d’aquesta menor, per a un reportatge promocional cés a la sexualitat en el de la revista Vogue, han provocat la reacció del Govern francès cas dels nois. Cosa que, prossegueix JoChantal Jouanno, després de consultar tre aquest nou fenomen. Però tot i així uanno, reforça el principi de dominanombrosos especialistes, l’informe va considera preferible reforçar la norma ció masculina i pot induir a comportaser lliurat finalment aquesta setmana. amb la prohibició explícita de les mini- ments sexuals violents i legitimar la La mesura més vistosa que proposa misses i, també, de la utilització de ne- persecució. l’informe –encara que no l’única– és nes més petites de 16 anys com a imatSegons l’opinió de la senadora de prohibir la celebració de concursos de ge d’una marca comercial. l’UMP, aquesta hipersexualització bellesa per a nenes per sota dels 16 o A un altre nivell, la senadora Jouan- precoç té també efectes nocius en l’àmdels 18 anys. És a dir, concursos de mi- no proposa l’establiment de reglaments bit col·lectiu, en la mesura que connimisses, un fenomen molt estès als Es- comuns a les escoles en els quals es fixi tribueix al “debilitament dels principis tats Units que també es produeix a què és adequat i què no ho és en matèria de dignitat de la persona i d’igualtat França, tot i que de manera encara de vestimentes –els strings, per exem- entre els sexes”.c
LLUÍS URÍA París. Corresponsal

C

(Continua a la pàgina següent)

Mor un home que va atacar els Mossos amb un ganivet
SILVIA OLLER Girona

Un home va morir ahir a Olot després de protagonitzar al seu propi domicili un violent enfrontament amb diversos components dels Mossos d’Esquadra. Pel que sembla, i segons alguns testimonis, la víctima es va abalançar contra un dels agents amenaçant-los amb un ganivet de grans dimensions i va ser llavors quan un dels policies va disparar la seva arma en legítima defensa.

Els fets van passar al domicili familiar de la víctima, situat al número 84 de la carretera de Les Tries, després que els veïns alertessin la policia davant l’escàndol que s’estava es produïa a l’habitatge, amb crits i molt soroll. Quan els agents van arribar al pis van trobar l’home, que pel que sembla havia discutit violentament amb la seva parella sentimental, en estat de forta alteració i que amenaçava un nen de poca edat amb un ganivet. Durant una

estona tant la policia com el personal sanitari que s’havia desplaçat fins al lloc van entaular un diàleg amb la víctima perquè abandonés la seva agressiva actitud, sense aconseguir-ho. Posteriorment, i quan un dels mossos va mirar de reduir-lo, l’home es va abalançar contra ell volent ferir-lo amb el ganivet, i va ser llavors quan els policies van disparar sobre ell. “Davant aquesta acció de perill evident, i en legítima defensa, un agent policial ha fet ús de la seva arma reglamentària per protegir la integritat física de tots els presents”, és el relat dels fets que van oferir ahir els Mossos mitjançant un comunicat oficial. La víctima va ser traslladada immediatament fins a l’hospital d’Olot, on va morir poc després.c

"
@ja_serra

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful