Está en la página 1de 25

TNG QUAN

Gii

thiu cc cng ngh 2G, 2.5G v 3G S khc nhau gia 2G, 2.5G v 3G

2G
Lch

s: im:

Phn Lan, 1991


M ha bng tn hiu s

2G
o c

im

Kt ni xa hn

2G
c

im

Bc u truyn d liu vn bn (SMS).

2G
Phn

loi:

Da trn TDMA (Time Division Multiple Access)

2G

Phn loi: Da trn CDMA (Code Division Multiple Access)

CC CHUN 2G
GSM

: TDMA PDC : TDMA iDEN : TDMA IS-136 (D-AMPS) : TDMA IS-95 (CdmaOne) : CDMA

KH NNG, U IM V NHC IM
Kh

nng:

D liu ting ni c nn li v ghp knh hiu qu hn so vi khi m ha bng tn hiu tng t => Cho php ng gi nhiu cuc gi trn cng mt bng tn. V pha thit b cm tay: tn t nng lng hn => Cho php gim kch thc ca thit b cm tay

KH NNG, U IM V NHC IM
u

im:

Do pht x nng lng thp nn khng nh hng n sc khe Do s ha nn cho php bc u p dng cc dch v d liu s nh SMS, email Gim gi mo. Vi cc h thng tng t th c th c hai hoc nhiu hn cc in thoi c cng s in thoi. Bo mt hn 1G

KH NNG, U IM V NHC IM
Nhc

im:

V nng lng thp nn kh c th pht tn hiu ti cc i pht. Trong iu kin xu th tn hiu s s thng xuyn b ngt. Cht lng ting ni gim,ngi nghe s nghe thy t sc iu ca ging ni hn.

10

2.5G
Gii

thiu: L bc chuyn i t cng ngh 2G sang 3G Tn 2.5G ch c dng tip th

11

2.5G

12

2.5G
c

im: Cc h thng 2.5G cung cp 2 h thng chuyn mch knh v chuyn mch gi. L s kt hp gia cc cng ngh ca 2G v GPRS. C th s dng dch v truy cp nh WAP, MMS v cc dch v Internet nh truy cp email
13

2.5G
S

khc bit so vi 2G

Cung cp h thng chuyn mch gi . C th s dng c c s h tng ang tn ti ca 2G

14

3G
Gii

thiu L cng ngh truyn thng th 3 cho php truyn c d liu thoi v d liu ngoi thoi c pht trin u tin Nht Bn

15

3G
im

mnh:

cho php truyn, nhn cc d liu, m thanh, hnh nh cht lng cao

16

3G
im

mnh: Kh nng cung ng truyn thng gi tc cao trin khai cc dch v truyn thng a phng tin.

17

ITU IMT-2000 compliant standards

Common name(s)

Bandwidth of Pre-4G upgrade data

Duplex

Channel

Description

Geographical areas

TDMA Single-Car EDGE (UWC-136) rier (IMT-SC)

EDGE Evolution

likely discontinued

TDMA

evolutionary upgrade to GSM/GPRS

worldwide, except Japan and South Korea

CDMA Multi-Carri CDMA2000 er (IMT-MC)

EV-DO

UMB

FDD

evolutionary upgrade to cdmaOne (IS95)

Americas, Asia, some others

CDMA Direct Spr ead (IMT-DS)

W-CDMA

CDMA family of revolutionary upgrades to earlier GSM family.

worldwide

UMTS TD-CDMA
CDMA TDD (IMT-TC) TD-SCDMA

HSPA

LTE

Europe
China

FDMA/TDMA (IMT-FT)

TDD DECT none FDMA/TDMA

short-range; standard for Europe, USA 18 cordless phones worldwide

IP-OFDMA

WiMAX (IEEE 802.16)

OFDMA

3G - CC CHUN 3G
W-CDMA (Wideband CDMA)

L cng ngh CDMA bng rng L nn tng ca chun UMTS

19

3G - CC CHUN 3G
CDMA 2000

L th h k tip ca cc chun 2G CdmaOne hay IS-95 Cung cp tc d liu t 144 kbit/s ti trn 3 Mbit/s.

20

3G - CC CHUN 3G
TD-CDMA

(Time Division-CDMA) (UTRA FDD)


L mt chun thng mi p dng kt hp gia TDMA v CDMA Cht lng dch v tt hn cho truyn thng a phng tin TD-CDMA v W-CDMA u l nhng nn tng ca UMTS c chun ha bi 3GPP

21

3G - CC CHUN 3G
TD-SCDMA

(Time Division Synchoronous

CDMA)
L mng vin thng ca Trung Quc (CWTS) N l gii php thay th cho W-CDMA ti Trung Quc. TD-SCDMA pht trin da trn giao thc ca S-CDMA.

22

S KHC BIT GIA 2G, 2.5G V 3G

23

S KHC BIT GIA 2G, 2.5G V 3G

24

25