GRUP SCOLAR PETRU MAIOR

FÉLÉVI DOLGOZAT MATEMATIKÁBÓL
I félév, 2010/2011
V. osztály
9p

1. Végezd el:
b.) 210 · 215 : (22)5=

a.) 2 + 12 : 2 =
9p

2. Oldd meg a következő egyenleteket:
a.) x − 3 = 1

9p

c.) 20 +13 +23 + 03=

b.) x : 5 = 21

c.) 11x + 5 = 126

3. Adottak a következő természetes számok: 16, 152, 75, 30, 37, 110, 19.
a.) Sorold a 10-zel osztható számokat.
b.) Sorold a 5-tel osztható számokat.
c.) Sorold a 2-vel osztható számokat.

6p

4. a.) Számítsd ki 48 és a 120 számtani közepét!
b.) Két szám számtani közepe 5.

Az egyik szám a 7. Melyik a másik

szám?
12p

5. Hasonlítsd össze a következő hatványokat:
a.) 5 23 és 7 23

5p
6p
6p

b.) 1101 és 1103

c.) 6101 és 6100

d.) 212 és 38

6.) Ha a + b = 11 akkor számítsd ki az ab + ba összeget!
7.) Igazold, hogy n = 1197 + 2198 + 5199 osztható 10-zel.
8.) Végezd el
27 : 43 + 33 · 27 : 35 +(31 ·24 – 42) : 23=

8p

9.) Két szám összege 21. Ha elosztjuk egymással a hányados 3 a maradék 1.
Melyek ezek a számok?

30 pont hivatalból
100 p összesen

JÓ MUNKÁT!