Está en la página 1de 2

C-PxE C-PxE C-PxE C-PxE PxE C-PxE C-PxE C-PxE

Qu s lXIT ESCOLAR? Aconseguir que tots els estudiants finalitzin leducaci obligatria amb els coneixements, les competncies bsiques i els valors necessaris per al seu desenvolupament personal i professional i per continuar estudis posteriors en el marc de la formaci i laprenentatge al llarg de la vida. Qu s un CONTRACTEPROGRAMA? Contracte de collaboraci entre ladministraci i el centre docent, per un termini de tres cursos escolars, en qu el centre es compromet a incrementar lxit escolar dels seus alumnes mitjanant un Pla de millora i ladministraci es compromet a assessorar el centre i a facilitar els recursos necessaris per a dur endavant el Pla. Qu s el PLA DE MILLORA? s el pla que elabora el centre i que permet adoptar mesures ajustades a les seves necessitats per tal

C-PxE C-PxE C-PxE C-PxE


daconseguir millorar lxit escolar dels seus alumnes. Estableix quines han de ser les lnies prioritries dactuaci, els canvis organitzatius i metodolgics que cal adoptar, aix com la participaci de les famlies. Quins sn els OBJECTIUS que volem aconseguir?

C-

alumnes i altres membres i millorar la collaboraci amb les famlies. I les famlies? La implicaci de les famlies s essencial per aconseguir lxit escolar i els objectius que volem aconseguir. La comunicaci amb les famlies, la formaci dels pares i mares i el foment de les relacions entre la famlia i el centre docent formen part del Pla de millora.

1. Millorar el rendiment escolar dels


alumnes (desenvolupament de les competncies bsiques) Millorar els resultats acadmics dels alumnes introduint metodologies i criteris davaluaci que ens permetin treballar per competncies.

2. Millorar la cohesi social dins el


centre, amb la comunitat educativa i amb lentorn Aconseguir lambient de dileg i convivncia, tolerncia i respecte que afavoreix el creixement integral dels

C-PxE C-PxE C-PxE C-PxE PxE C-PxE C-PxE C-PxE

C-PxE C-PxE C-PxE C-PxE

C-

C-PxE C-PxE C-PxE C-PxE PxE C-PxE C-PxE C-PxE


SI VOLEU MS INFORMACI CONTACTAU AMB LEQUIP DIRECTIU

C-PxE C-PxE C-PxE C-PxE

C-

LXIT ESCOLAR
Logo del centre

CONTRACTE -PROGRAMA PER A


C-PxE C-PxE C-PxE C-PxE PxE C-PxE C-PxE C-PxE C-PxE C-PxE C-PxE C-PxE C-