Está en la página 1de 2

CEIP Pluringe Infante Felipe de Borbn

Ra da Escola, s/n Telfono: 986-658011 36450 Salvaterra de Mio Fax: 986-659366 correo-e: ceip.infante.felipe@edu.xunta.es

CONFIRMACIN CITA DATA: HORA: TITOR/A:

CITA TITORA D.. Pai/nai de. Solicita cita para o profesor. Para comentar aspectos relacionados coa educacin e formacin acadmica do seu fillo, para o da Tfno. Contacto: Sinatura:

CONFIRMACIN CITA DATA: HORA: TITOR/A:

CITA TITORA D.. Pai/nai de. Solicita cita para o profesor. Para comentar aspectos relacionados coa educacin e formacin acadmica do seu fillo, para o da Tfno. Contacto: Sinatura:

CONFIRMACIN CITA DATA: HORA: TITOR/A:

CITA TITORA D.. Pai/nai de. Solicita cita para o profesor. Para comentar aspectos relacionados coa educacin e formacin acadmica do seu fillo, para o da Tfno. Contacto: Sinatura:

Calificar