Está en la página 1de 37

#

"

"

'

"

'

'

'

8    %      ! #     

8    !      " !  " !  '   ! 

"

&

'

4  "   &   !   "      "  &

"

&

"

"

"

"

"

"

"

"

'

'

"

4 5    % ' &      !   !  "   

"

"

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONSTAN A SPECIALIZAREA: MANAGEMENT Anul II ZI, FR, ID DISCIPLINA: Titular: Lect.univ.dr. Niculescu Nicolae

CAPITOLUL I. OBIECTIVUL PREVIZIUNII MACROECONOMICE


# 1  "               0 !   "       $ 3  "   0  !     !  ! %   '    " !     % 2   '        !    # " ! % "   0           % '       '  0  '  1  '  0  '  )    ( #       % !   '     "  "    !   & !      $  !  !        !  %  "     !    ! $ # !      " !           

1.1. Previziunea component esen ial a conducerii macroeconomice

ECONOMETRIE I PREVIZIUNE ECONOMIC

Obiectivele cursului:

&

"

'

'

"

"

"

&

'

"

"

"

'

"

"

"

"

"

"

'

'

"

'

'

&

"

'

"

"

"

"

&

"

'

"

"

'

"

'

&

'

"

'

1.2. Curente i tendin e n gndirea previzional


 '   '      0 !   "      0   !   !     % !    '   !     

'

&

'

"

"

2  '     !    

'

"

4    !    ! %   # 

'

"

'

"

"

'

"

&

'

"

"

"

"

"

'

'

'

'

'

"

"

"

&

"

"

"

"

"

'

"

'

"

"

"

"

"

"

'

"

'

"

"

'

"

"

'

"

"

'

"

"

'

"

"

"

'

&

'

"

"

'

"

'

'

8    " !   !  #   !   ! 0  7   

"

"

"

"

&

'

"

'

"

"

"

'

'

&

&

"

'

"

"

"

'

'

'

'

"

'

"

'

a. Futurologia 1.3. Categorii i instrumente de previziune


   %     0  7 2 1  # " !  1 0   

"

"

'

'

'

4    

'

'

4 !  #  

"

"

"

"

"

"

8   " #

"

"

"

8 & " # $

"

"

"

'

'

8   0  '  #

"

"

'

'

"

'

"

"

'

'

"

"

"

"

'

"

"

&

"

'

'

'

e) Programarea activit ii economico sociale


#   0      0  ' 7 8  0  ! %    ! #   0   '     #  "            ' " 1 ' 0 '  

'

'

'

"

"

'

"

'

'

"

"

"

"

"

'

"

'

"

4  %    

4 !    

"

4  '     ! %  # 

"

'

"

&

"

"

"

"

"

'

d. Prognoz i prognozare
 %  % !        4   

'

'

"

c. Prospectiv
#    1 

b. Conjunctur
 "    5    5  % "   5

'

"

'

'

'

'

'

'

'

'

&

'

'

"

"

'

"

'

'

"

"

"

4 ! !  

'

'

"

2  

'

'

'

'

'

'

4 '  $ '

'

'

'

"

'

'

"

"

'

"

"

"

"

"

"

4   "  % !   " 0 !   

'

'

'

'

'

"

"

8 ! &    0   # %    "  0  

"

"

&

8   

"

4 #  ' ! %  " %  ' !     % ! % 

'

'

'

"

"

'

'

&

"

&

'

'

'

'

&

'

'

"

"

"

'

"

"

"

"

'

'

"

'

'

"

&

"

"

"

f) Plan i planificare
 %   "    0  #

'

"

&

&

'

'

"

"

'

'

"

"

"

'

"

"

'

"

"

&

"

"

"

"

"

"

'

'

'

'

"

"

"

'

"

"

"

"

"

'

'

1.4. Func iile i principiile i cadrul organizatoric al activit ii previzionale


#   0   !  5  !  '  0   "     "      0    % 5 6 0    !    '  7   '     5 # !  " ! "    "     ' !            5 #      % '  &   "  "      " 0   % 5

"

"

"

'

"

"

"

"

'

'

"

"

'

"

"

"

"

"

'

'

'

Caracteristicile planului economico-social


  "   " !  &   0    ! %  % 

'

"

"

'

"

'

"

"

8   !         !    0

"

"

'

"

"

'

"

"

"

"

4  ! &  !   !      

&

"

"

"

'

'

"

'

'

"

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ACTIVIT II DE PREVIZIONARE


# "  ' & '      "  !  &        '     % % !    ! "   !  "     !   !   ( # 0 # !   !  "  "     !   !  0  5       "      !   0  "  &   !  " !   "   0 $ # % 6 ! %  !   %   0 !        % !   ! " "           

"

"

"

2.1 Fundamentarea previziunii diagnoza


# #  % 5    7 0    " %  '     !  " %  5       '  $ # ! " % 0   7 '    '  "  4     !  "  #         " % 

"

"

'

'

"

"

"

"

"

"

"

"

"

'

"

'

'

"

'

"

'

'

'

"

'

'

&

'

"

"

"

'

"

'

'

'

"

'

"

'

"

"

'

"

'

"

"

'

'

'

'

'

"

'

"

'

"

'

'

&

"

'

"

"

"

'

"

"

"

"

&

'

'

"

'

"

"

'

'

"

'

"

'

"

'

'

"

"

"

"

"

'

"

"

'

'

"

"

"

'

"

'

"

"

"

2.2. Organizarea elaborrii previziunilor


# "    "                          ! "  0   ! ' "          5   % !   ' ! 0 ' ! % "  % 

"

"

"

"

"

8        0

"

"

'

"

'

'

'

"

4   #  ( ) 0 0       5

"

'

"

"

'

'

&

"

'

'

"

'

'

"

2.3. Capitolele i profilurile previziunilor

profil de ramur
#  "     "   "       %     " ! ! #   5  !          0 !  

'

"

'

"

'

'

"

"

'

'

'

'

'

'

"

"

"

"

"

'

"

"

'

"

"

'

'

"

"

"

"

"

"

'

"

"

'

"

"

'

"

"

'

"

"

'

'

"

"

"

4  # %         !   " (

"

'

'

"

"

'

"

"

'

"

"

4   ! "     #  !    "   

"

'

'

'

'

"

"

'

"

"

'

'

'

"

"

"

"

'

"

"

&

'

"

8 # !  0

"

"

"

'

"

"

"

'

"

'

'

departamental

3.2. Analiza cererii


# "      4       7  "  % 8  "  "      '  " %  !    %  '            "   !       0  0    # 

"

"

"

'

DE PIA CAPITOLUL III. ACTIVITATEA PREVIZIONAL N CONDI IILE ECONOMIEI


'  

3.1. Pia a i mecanismele ei de func ionare profilul social


 0    "   %  6   '  4 %  

profilul regional

"

profil

"

'

8 $

8   " %   !

 

8 $

'

"

8 7 !    ! #    " %  "    

 

8 $

"

"

'

'

"

'

"

"

'

"

"

&

"

"

"

'

"

'

'

"

"

&

10

20

30

40

50

60

20

"

"

"

"

Func ia cererii agregate

8 # !  &

40

60

80

100

'

"

&

"

"

'

=
! $

'

'

'

8 $

"

&

"

"

2 #   

"

"

'

&

&

"

'

&

"

&

&

&

&

"

'

"

&

"

'

&

&

&

&

&

'

&

"

"

'

'

&

&

&

&

&

&

'

3.3. Ecua ia produc iei de echilibru

)
(

&

"

&

'

&

"

"

'

'

&

"

'

=
0 6 1 3 1 (   0 ( (  3

'

&

&

&

&

"

'

&

&

"

&

&

&

&

&

"

"

&

&

&

&

"

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

3.4. Multiplicatorul produc iei de echilibru ()


 (  ) ( '  P & & %  3 0 6 & ( A 8    g R i H u C u 5 G H C u 4 ) %  ( ( 0  4 R v i 6 f 0 1 3 1  % @ 4 R  3 0 6 & ( 2   )  1 $ #  $ 1 $ % (  6 1 ) 0 1  0  3 0 6 & ( 2 1 ( 0 6 ( (  2 1 & 3 0 1 ( & )  7 ( # 8 1 ( % 7 & & 0  0  1 #  ) 6 )  0 " 1 0 4  ( & 6  ( 0 & % 0 1 " ( & )  7 ( " 4  3 0 6 & ( 2 1 # 1 (  @ 1 ( 1 2 1 0 1 ( & ) g  3 0 6 & ( 2 & 1 $ 0 $ ) ( % ' & % 8 # "  ! 8  7 & & 0 1 3 0  " $  h ( 2 ( 1 0 " 1 ( # 1  7 (  6 " 1 ) R     ) 1 ( '  B 0  6   ) " 8 e 8 # " d $ 1  & h ( & ( 2 ( " 1 ) 1  0  1 4 $ 1 6  % u $ 1 0 "  1 2 1 3  % )  $ 0 1 ! 8  3  % )  $ 3 1 1 ' & 6  " 1 0 $ 1 ( 6 % & 0 "  1 & 2 1 3 1 0 4 C  0  1 C H ! D ( 1  C H ( 1 H ! ! D C H   3 ' & H  7 % & 0  7 (   ' 7 1  6 6 f h $ 0 % 4 ! D C $ 0  9  8  3  % )   ( % 7 & & 0 1 3 1   P   P P   ) 9 1 3 0 6 & ( A g R R i 

"

'

&

&

&

&

'

&

&

&

&

'

'

"

&

&

&

&

&

&

&

&

"

"

&

&

&

'

=
h X ` I I ` p I g w v t e h g d Q P 6 % 5 7 ) 6 ( ' $

3.5. Echilibrul i dezechilibrul dintre venituri i produc ie. Ecua ia produc iei de echilibru

3.6. Modelul IS-LM


` ` b b
 

&

"

&

"

&

&

'

&

'

Trendul investi ional


R I p W S S S i c I p W S ` I g R d Y ` a W S R d g I g I i h W S a r d I Y S R h i S u d R Q h X I R ` T X c ` I i U Y Q U c S h r I R i R d p S S a S i c I p W S d R Q R d W h ` I R I W S a r d I Q U ` I i W d X X S T d W d X I S S a W I b ` g W s e U Y ` S a S W S ` I R I i I R X I Y S S a S i c I p W S h d W W S g g W s a W I h Y u W S ` I R I R I X X c I R X I i Y ` W V I Y S R h i S W I p e I Y S R h i S W I p X c I R X S I Y S S a S i c I p W S I R X U g I W d T I g ` i R I u d U X ` w I a W I h Y u W ` R I R i W S g X S T ` W S g Y h R r S Y S q X I S W ` r I g ` I R I R I X S S S W s r d g g R I i W S g W S S a W I g S p I I R ` i I W d T ` S a W I g S p I Y h Y I g d Q c ` I R ` c ` Y Q I w

4.1. Macroeconomia si previziunea economic CAPITOLUL IV. PREVIZIUNEA CRETERII ECONOMICE


e I Y ` W d S a S i c I p W S S S Y I S h i Y I q X ` I R I X h g I R I X ` I R I X h g I R ` Y I X h g S S W s r d g S I i ` R ` I R I i I R X S g W S I S a ` Y I R U i c ` I X v

5.1. Con inutul i principale cerin e ale sistemului informa ional al activit ii previzionale

CAPITOLUL V. PREVIZIONALE

5.2. Sistemul de indicatori utiliza i n activitatea previzional


e p S i X I Q c I R S h Y h T I i c S c ` I R ` i ` d Y Q P I S S T I i c S c h X U R h b S c ` d I R ` X I Q I Y ` S X d c d X S T d W d X I S S a ` T R d u W S I g ` I i ` i S i W ` X I R i W V S h Y I X ` I R S c U b W V U i c W d X I Y ` W d S a ` T R d u W S S h Y h T I i c S c ` I R ` S T S i Q

SISTEMUL

INFORMA IONAL

AL

ACTIVIT II

t ` I i ` i S Y S r S c d

t S ` S X S T d W d X

S S X S g d S R I S a W I i S T R I i W

w S a W I W ` T R I

R S h Q T d

d S Y Q T S

I g ` I i ` i S Y S r S c d Y S r S S p I R

Indicatori i unit i de msur


e I i S c d Y d u S I i ` Q h X d U S Y S i h ` a W I S X S u I ` S X I R Q ` U i ` d Q I c U c U X S T d W d X I h Y ` S a W I i d Q g W S p S R Q R d Y S S a ` T R d u W S ` ` r I f U u c I g I X S T d W d X I S S a U i S p S i X ` ` X S i X ` R Q I g I c h Q T S a U i S p S i X ` S ` S R d i ` X S g W S I g Y h T I i c S c W S g S R d i ` X S g W S T h R i c W S I g ` I R S W I T S W S Y Q I g W V S ` h R i W I f X ` S R U R h U u c I g ` R Q h c ` Y d R i W d X I g ` S a X W h I

CAPITOLUL VI. METODE I MODELE DE PREVIZIUNE

Metodologia de previzionare

Metoda interpretrii sistematice


S i X ` S I i c I X ` I Y ` I P I Y Q T d X f I i ` b I R b ` S i R ` Q R d Y I i X I Q c ` ` I R ` S Y ` R I W I b W S R Q T d X I R W V U i c W d X ` I i W S S Y ` R I W I b I c I R ` X U Q h g I Y S r ` R d p ` u I W c I X I Y I i X I u I ` I g I p I c ` h R i W I Q U T U ` I i W I T S R I Q P I I e I X S i ` T I i ` T d X S T d W d X I U R ` X c I Q U ` I S Y S i h I c U S Y ` W ` W

6.1. Metode fundamentale de previziune


R Q S I a W I S R I Q P I ` S I a W S S i I i Y ` Y R d Y I X Q i W I W ` T R I Q W h I i ` d W h X f I Y ` S X d c S p I R Q I g ` S b d Y d g d i I X W S R Q R d W h ` I R S c d Y d u I g f I X S T d W d X I d Y I i W I T I Y I R d R h i h i ` I R ` R I g S c W d X i X ` P I S ` I i ` i S X S g S R I

 

Alegerea i estimarea unei curbe

6.2. Metode de estimare a trendului

( )=

( )= ( + ) ( )= + +

( )=

( )=

+ > < <


 

( )=
 b d Y T U Y ` S U

( )=


< <


= +

()

6.3. Metode de extrapolare analitic

6.4. Elaborarea multicriteriale

strategiilor

pe

termen

lung

cu

ajutorul

analizei

,
y X d h

CAPITOLUL VII. METODE FOLOSITE N PREVIZIUNEA CERCETRII TIIN IFICE, DEZVOLTRII TEHNOLOGICE SI INTRODUCERII PROGRESULUI TEHNIC.
e Y ` R i W I X Y I p S W ` Y I Y ` S R I i ` T R d Y I a W ` Y ` r Y h i h W S a W d X f ` a W I R I d X U ` I i X I u ` I X ` I I X f I R ` b I R b ` I g I R ` T R I i X ` R ` X W h h ` I Y I i s X h R i W V R d Y S W h S S p I R Q ` I R ` i W I T ` g W h u I g I Y ` h i X ` R d Y I a W S R I X W S Y Q I g I Q I g W h Q c I R d X S ` T h W f U X S T d W d X I d R X ` T ` I R ` W d S S p I R Q W V U i W ` i R d Q T S I i R ` d u I S a X W h u d h ` S I g U I i W S c I R ` T I g I Y I a W ` Y ` r h ` c U X W h T I g S I X S R d Y ` p I Y ` S R I i ` T I a W ` Y ` r I g Y h T I i c S e U i ` X S u S i c h

7.1. Activitatea previzional n domeniul cercetrii tiin ifice, dezvoltrii tehnologice i introducerii progresului tehnic

7.2. Progresul tehnic n condi iile economiei de pia


S i ` T R d u W S f U X S b d Y d W q I i ` I R ` i Y d p I g f I T S R Q S S R I i ` T I g S I X S i I b R I W I I c R h c I R h Y h S g I T ` S a X I i d R Q h R i W I Q I R ` i S R d S R Q I T ` R b d R Q U ` I R d r ` Y I I e U X S T d W d X I W d X c I Y I i X I u I f I R ` S X W ` W S u I Y I c R h c S I Y S R h i R d u I f S R ` S X S u I W I r S S a W ` i h X I P I I Y I W I T R I i S I Y I p S i X I S r d g W s W S R Q h X f I i ` i S p S i X ` I g S S W I T d g S S R h T ` R I c U X S b d Y d W q I i I R ` i Y d p I g S U X S u S a W S S i I R ` i I X R I X I g I Y I T ` R b d R f e X i I ` R h i ` R I i S Y W V S R U i S X I g Y h R U T h W f e X i I I Y d X S i R ` f S a R U X x I i ` i S Y ` S X I Q c I g S S a ` X S Y r h Q I g i X I Y I i W S I i ` i I S R Q d R Q I g S R h Y i S i I i Y ` h ` c S S a W I p W S I g f I i I p I R r I g Y h R U T h W f I X S u S a W S S i I g I g Y h R U T h W i W h c I R ` i Y d p I g I R ` i I X R I X I g S S a U i S p S i X ` S ` U ` r I g S S R d i ` X S g W e S a U i S p S i X ` S I i c I X ` I Y ` I Y ` S X d c S I X S T d W d X I R d Y S S a ` X S Y Q T S r d ` I R S Y S r ` i c U W T ` I c W V h S W I T d g i c I X ` W V R d Y S W h S S p I R Q ` I R ` i W I T ` g W h

CAPITOLUL VIII: PREVIZIUNEA RESURSELOR UMANE


e I W h S S p I R Q I g R d Y S S S X I g ` ` r ` Y ` i c R d p I R ` X I i ` i S p S i X I Y d X ` b ` I R i W V X ` Y h T R d u i d Q I c f I c I Y ` c d S X S g h

"

&

"

&

"

"

"

"

"

"

"

"

&

"

"

"

"

"

"

v 3

"

&

"

"

&

"

"

"

"

3 w f

"

"

&

"

"

"

"

v 3

"

&

"

&

3 f

"

"

&

"

"

"

"

v 3

&

&

"

"

"

"

"

"

"

"

&

"

&

&

"

&

"

"

"

"

&

"

"

'

&

"

"

"

"

"

"

&

"

"

"

&

&

"

&

"

"

"

&

"

"

'

"

"

"

"

"

3 g f

"

&

"

"

&

&

"

&

"

"

"

"

&

"

"

'

&

"

"

"

"

"

"

&

"

"

"

&

"

"

&

"

&

"

"

"

"

"

"

&

&

"

"

"

"

"

"

&

"

"

"

&

&

"

&

"

&

&

"

"

"

"

"

"

"

&

"

"

"

"

&

"

"

&

"

"

"

"

"

"

&

"

&

"

"

&

"

"

"

"

"

"

&

&

"

"

&

&

"

"

"

"

"

"

&

&

"

"

"

"

&

"

&

&

"

"

&

"

"

"

"

"

"

"

"

&

"

"

&

"

&

"

"

"

"

"

&

"

&

"

&

&

"

&

"

"

&

"

"

"

"

"

&

&

"

&

3 7

&

"

&

"

"

"

&

&

&

"

"

&

&

"

&

"

"

&

&

"

&

"

"

"

"

"

&

"

"

&

"

"

'

&

"

+
Q "   " % ' % $ # " ! " !    #  " & &  & %   

+
Q

"

"

"

&

"

"

"

"

"

"

&

&

"

"

"

=
T %  &     8 @ 9 1 7 0  % "  1 3 0 &

+
0

"

&

"

"

'

&

&

"

"

"

&

"

"

&

&

&

"

"

&

"

"

"

&

"

&

&

"

&

"

"

&

"

"

"

"

"

&

"

"

&

&

"

"

"

&

&

"

&

"

&

"

"

"

"

"

&

"

"

&

&

"

"

&

&

&

&

"

"

"

&

"

&

&

"

&

&

"

&

"

"

"

"

"

"

&

"

"

&

&

&

"

"

&

"

"

"

&

&

"

"

&

"

"

"

&

"

"

&

"

&

"

&

"

"

&

'

'

'

'

&

&

"

"

"

"

&

&

"

"

"

"

"

"

&

"

&

"

"

"

"

"

"

"

&

"

"

"

"

&

"

&

&

"

"

"

&

"

&

"

"

&

"

&

"

"

&

"

"

"

"

"

"

"

&

"

"

"

&

&

&

"

"

"

"

&

&

"

"

"

&

"

&

&

"

"

"

&

"

&

"

"

&

"

"

"

"

"

"

"

&

"

"

&

"

"

&

"

"

"

"

&

"

"

&

"

&

&

"

&

"

"

"

&

"

&

"

"

"

"

"

"

"

&

"

&

&

"

"

&

"

"

&

"

"

"

&

"

"

&

"

"

&

"

"

"

"

&

"

&

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

&

"

&

"

&

"

&

"

&

"

"

"

&

&

"

"

&

"

"

"

"

&

"

"

&

"

"

"

&

"

"

&

"

"

&

"

&

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

&

"

&

"

"

)+ (

"

'

"

&

"

&

"

"

"

&

"

&

"

"

"

"

"

"

"

"

"

&

"

"

"

"

"

"

"

"

"

&

"

&

&

"

&

&

&

"

&

"

"

&

"

"

"

&

"

"

&

&

&

&

&

&

"

&

"

'

"

3 f

"

"

"

"

"

"

"

&

"

"

&

&

&

"

&

"

&

3 f

(
9

"

&

"

&

"

"

"

"

"

"

"

"

"

'

'

"

&

"

"

"

"

"

"

"

"

"

'

'

'

&

&

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

D P P

P 

8 P P $

 4 P 

P 

P I P

&

"

"

"

&

"

P 

' P 

&

"

"

&

'

"

&

D 

P P P ' 4

P I

&

"

&

P 

P ' P  ' P $ 

 P

"

P  

5 P

P 

' 

"

&

"

"

"

&

"

"

P  '

&

"

&

P 

P  

P 

P '

&

"

'

&

"

"

P P 4 ' 

&

"

&

"

"

P $ 

P P 4 P

&

"

&

"

"

D P

P P $

 

 ' H

P  '

P G P I

P 

&

"

&

&

F 

&

"

&

"

"

"

"

"

 P $ P P

 

&

"

&

&

' 

P P $

P P 

&

"

&

'

P P 

 

"

"

&

"

"

 P $ 

P I P

&

"

"

"

D P P

 

&

"

&

"

T 3

"

T 3 P

'

"

"

P 

 P  P  

"

&

"

"

&

"

&

&

D P

P P 4 

&

"

&

"

D P

1 P

 

P 

 P  P 

&

"

"

&

&

'

P $

P 

P ' P 

&

"

"

&

"

D 

P I P

P $

"

&

"

"

"

P 

P P 

 

&

"

&

"

P P

BIBLIOGRAFIE

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONSTAN A SPECIALIZAREA: MANAGEMENT Anul universitar 2006-2007, sem.I, anul II ZI, FR, ID Titular: Lect.univ.dr. Niculescu Nicolae

CONTABIL

NTREBRI LA DISCIPLINA PREVIZIUNEA ECONOMIC